WIJSHEID 5 , W 5 -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=29&page=5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 5 -- W 4,20-5,23 -

Overzicht : - W 1 - W 2 - W 3 - W 4 - W 5 - W 6 - W 7 - W 8 - W 9 - W 10 - W 11 - W 12 - W 13 - W 14 - W 15 - W 16 - W 17 - W 18 - W 19 -
Uitleg vers per vers : W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik


ALGEMEEN OVERZICHT
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :
W 5,1 - W 5,1 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
ΤΟΤΕ στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ. 1 tunc stabunt iusti in magna constantia adversus eos qui se angustaverunt et qui abstulerunt labores illorum   1 DAN zal de rechtvaardige met grote vrijmoedigheid staan voor het aangezicht dergenen, die hem verdrukt en zijn moeiten verworpen hebben. [1] Dan zal de rechtvaardige daar met grote vrijmoedigheid staan tegenover degenen die hem weggedrukt hebben en die zijn inspanningen waardeloos vonden. 1] Dan zal de rechtvaardige zijn vijanden volkomen vrijmoedig tegemoet treden, allen die hem verdrukten en zijn inspanningen belachelijk maakten.   1. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'opprimèrent, et qui, pour ses labeurs, n'avaient que mépris.

King James Bible . [1] Then shall the righteous man stand in great boldness before the face of such as have afflicted him, and made no account of his labours.
Luther-Bibel . 51Dann wird der Gerechte in großer Zuversicht dastehen vor denen, die ihn geängstigt haben und seine Mühen nicht gelten ließen.

Tekstuitleg van W 5,1 .

W 5,2 - W 5,2 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας. 2 videntes turbabuntur timore horribili et mirabuntur in subitatione insperatae salutis   2 En zij dat ziende, zullen met zware vrees beroerd worden, en zullen zich ontzetten over deze onvermeende zaligheid. [2] Als zij dat zien, zullen ze overvallen worden door een grote schrik en ze zullen versteld staan van die onvoorziene redding. [2] Als ze hem zien worden ze door hevige schrik bevangen, zijn wonderbaarlijke redding wekt grote ontsteltenis.   2. A sa vue, ils seront troublés par une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente.

King James Bible . [2] When they see it, they shall be troubled with terrible fear, and shall be amazed at the strangeness of his salvation, so far beyond all that they looked for.
Luther-Bibel . 2Wenn sie ihn dann sehen, werden sie in Furcht und Schrecken geraten und außer sich sein über seine Rettung, die sie nicht erwartet hatten;

Tekstuitleg van W 5,2 .

W 5,3 - W 5,3 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
3 ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν· 3 dicent inter se paenitentiam agentes et per angustiam spiritus gementes hi sunt quos habuimus aliquando in risu et in similitudine inproperii   3 En berouw hebbende, zullen zij onder elkander zeggen, en door angst des geestes zuchten, en zeggen: Deze was het over wie wij eertijds lachten, en die wij voor een smadelijke beschimping hadden. [3] Vol spijt zullen zij tegen elkaar zeggen en in hun benauwdheid verzuchten: 'Dat was nu de man om wie wij eens gelachen hebben en op wie wij onze spotlust hebben botgevierd, [3] Ze zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen:   3. Ils se diront entre eux, saisis de regrets et gémissant, le souffle oppressé

King James Bible . [3] And they repenting and groaning for anguish of spirit shall say within themselves, This was he, whom we had sometimes in derision, and a proverb of reproach:
Luther-Bibel . 3sie werden voller Reue untereinander sprechen und in Herzensangst seufzen: »Das ist der, über den wir früher gelacht und gespottet haben, wir Narren!

Tekstuitleg van W 5,3 .

W 5,4 - W 5,4 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
4 οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες· τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. 4 nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam et finem illorum sine honore   4 Wij zotten, hielden zijn leven voor razernij, en zijn einde voor oneerlijk. [4] wij dwazen! Zijn leven beschouwden wij als waanzin en zijn dood als vernederend. [4] 'Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een vernedering.   4. «Le voilà, celui que nous avons jadis tourné en dérision et dont nous avons fait un objet d'outrage, nous, insensés! Nous avons tenu sa vie pour folie, et sa fin pour infâme.

King James Bible . [4] We fools accounted his life madness, and his end to be without honour:
Luther-Bibel . 4Wir hielten sein Leben für unsinnig und sein Ende für ehrlos.

Tekstuitleg van W 5,4 .

W 5,5 - W 5,5 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
5 πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς Θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν; 5 quomodo conputati sunt inter filios Dei et inter sanctos sors illorum est   5 Hoe is hij nu gerekend onder de kinderen Gods, en hoe is zijn lot onder de heiligen! [5] Hoe bestaat het: nu wordt hij tot Gods* zonen gerekend en heeft hij zijn aandeel onder de heiligen*! [5] Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen deelt!   5. Comment donc a-t-il été compté parmi les fils de Dieu? Comment a-t-il son lot parmi les saints?

King James Bible . [5] How is he numbered among the children of God, and his lot is among the saints!
Luther-Bibel . 5Wie konnte er nur zu den Söhnen Gottes gezählt werden, sodass sein Erbteil bei den Heiligen ist?

Tekstuitleg van W 5,5 .

W 5,6 - W 5,6 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
6 ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἔλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν· 6 ergo erravimus a via veritatis et iustitiae lumen non luxit nobis et sol non est ortus nobis   6 Voorwaar wij zijn van de weg der waarheid afgedwaald, en het licht der gerechtigheid heeft ons niet beschenen, en de zon der gerechtigheid is ons niet opgegaan. [6] Wij zijn dus afgedwaald van de weg* van de waarheid, en het licht van de gerechtigheid heeft niet voor ons geschenen en de zon is voor ons niet opgegaan. [6] Blijkbaar zijn wij van de weg van de waarheid afgedwaald. Het licht van de gerechtigheid heeft voor ons niet geschenen, de zon is voor ons niet opgegaan.   6. Oui, nous avons erré hors du chemin de la vérité; la lumière de la justice n'a pas brillé pour nous, le soleil ne s'est pas levé pour nous.

King James Bible . [6] Therefore have we erred from the way of truth, and the light of righteousness hath not shined unto us, and the sun of righteousness rose not upon us.
Luther-Bibel . 6Dann sind also wir vom Weg der Wahrheit abgeirrt, und das Licht der Gerechtigkeit hat uns nicht geleuchtet, und die Sonne ist uns nicht aufgegangen.

Tekstuitleg van W 5,6 .

W 5,7 - W 5,7 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
7 ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἔγνωμεν. 7 lassati sumus in via iniquitatis et perditionis et ambulavimus vias difficiles viam autem Domini ignoravimus   7 Wij zijn vervuld geworden in de paden der ongerechtigheid en des verderfs, en hebben woeste omwegen doorreisd, maar de weg des Heren hebben wij niet gekend. [7] Wij liepen op de paden van de ongerechtigheid en het verderf totdat wij van vermoeidheid niet meer verder konden. Wij zijn onbegaanbare woestijnen doorgetrokken, maar de weg van de Heer hebben wij niet gekend. [7] We zijn verstrikt geraakt in dorens van wetteloosheid en verderf, we zijn door een ongebaande wildernis getrokken, en van de weg van de Heer wilden wij niet weten.   7. Nous nous sommes rassasiés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition, nous avons traversé des déserts sans chemins, et la voie du Seigneur, nous ne l'avons pas connue!

King James Bible . [7] We wearied ourselves in the way of wickedness and destruction: yea, we have gone through deserts, where there lay no way: but as for the way of the Lord, we have not known it.
Luther-Bibel . 7Wir sind unrechte und verderbliche Wege gegangen und haben unwegsame Wüsten durchwandert, aber den Weg des Herrn haben wir nicht erkannt.

Tekstuitleg van W 5,7 .

W 5,8 - W 5,8 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
8 τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία; καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονίας συμβέβληται ἡμῖν; 8 quid nobis profuit superbia aut quid divitiarum iactatio contulit nobis   8 Wat heeft ons de hovaardij gebaat? en wat heeft ons de rijkdom met pochen gebracht? [8] Wat heeft onze overmoed voor nut gehad en wat heeft rijkdom en bluf ons opgeleverd? [8] Welk voordeel heeft onze hoogmoed ons gebracht, welke winst de rijkdom waarop we konden bogen?   8. A quoi nous a servi l'orgueil? Que nous ont valu richesse et jactance?

King James Bible . [8] What hath pride profited us? or what good hath riches with our vaunting brought us?
Luther-Bibel . 8Was hilft uns nun der Übermut? Was bringt uns nun der Reichtum samt dem Prahlen ein?

Tekstuitleg van W 5,8 .

W 5,9 - W 5,9 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
9 παρῆλθεν ἐκεῖναι πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα· 9 transierunt omnia illa tamquam umbra et tamquam nuntius percurrens   9 Al die dingen zijn voorbijgegaan gelijk een schaduw, en gelijk een voorbijlopende tijding. [9] Dat alles is voorbijgegaan als een schaduw en als een vluchtig bericht, [9] Het is allemaal als een schaduw voorbijgegaan, als een gerucht voorbijgesneld.   9. Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive.

King James Bible . [9] All those things are passed away like a shadow, and as a post that hasted by;
Luther-Bibel . 9Es ist alles dahingefahren wie ein Schatten und wie ein Gerücht, das vorübergeht,

Tekstuitleg van W 5,9 .

W 5,10 - W 5,10 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν, οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν· 10 et tamquam navis quae pertransit fluctuantem aquam cuius cum praeterierit non est vestigium invenire neque semitam carinae illius in fluctibus   10 Gelijk een schip varende door de baren des waters, waarvan, als het voorbij gevaren is geen spoor gevonden wordt, noch de rechte weg zijner reis door de baren. [10] zoals een schip dat door het golvende water vaart: na zijn doortocht is er geen spoor meer van te vinden, ook niet van het pad dat zijn kiel in de golven baande; [10] Zoals een schip dat het deinende water doorklieft: geen spoor laat het na, onvindbaar is het pad dat de kiel door de golven baant;   10. Tel un navire qui parcourt l'onde agitée, sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage ni le sillage de sa carène dans les flots;

King James Bible . [10] And as a ship that passeth over the waves of the water, which when it is gone by, the trace thereof cannot be found, neither the pathway of the keel in the waves;
Luther-Bibel . 10wie ein Schiff, das auf den Wasserwogen dahinfährt: wenn es vorüber ist, kann man seine Spur nicht mehr finden und nicht die Bahn seines Kiels in den Wellen.

Tekstuitleg van W 5,10 .

W 5,11 - W 5,11 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
11 ἢ ὡς ὀρνέου διαπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας, πληγῇ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ροίζου, κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ· 11 aut avis quae transvolat in aere nullum invenitur argumentum itineris illius sed tantum sonitus est alarum verberans levem ventum et scindens per vim itineris aerem commotis alis transvolavit et post hoc nullum signum invenitur itineris illius   11. Of gelijk geen kenteken wordt gevonden van de reis des vogels, die door de lucht vliegt, maar als de vleugels bewogen worden, gaat de slag der wieken door de lichte geslagen wind, die door de kracht des suizens gespleten wordt, en daarna vindt men geen teken in hem van de doortocht. 11] zoals een vogel die door de lucht vliegt: van zijn tocht kan men geen teken meer vinden; gezweept door het slaan van de wieken, gespleten door de suizende kracht van de bewegende vleugels, wordt de ijle lucht doorkliefd en er is geen spoor van die vlucht meer in te vinden; [11] zoals een vogel die voorbijvliegt door de lucht: geen teken van zijn vlucht laat hij achter, hij slaat de ijle lucht met zijn vleugelslag en splijt hem met de suizende kracht van zijn wiekslag, maar als hij voorbij is, is er van zijn tocht niets meer te bespeuren;   11. tel encore un oiseau qui vole à travers les airs, sans que de son trajet on découvre un vestige; il frappe l'air léger, le fouette de ses plumes, il le fend en un violent sifflement, s'y fraie une route en remuant les ailes, et puis, de son passage on ne trouve aucun signe;

King James Bible . [11] Or as when a bird hath flown through the air, there is no token of her way to be found, but the light air being beaten with the stroke of her wings and parted with the violent noise and motion of them, is passed through, and therein afterwards no sign where she went is to be found;
Luther-Bibel . 11Oder wie man bei einem Vogel, der durch die Luft fliegt, keine Spur seines Weges finden kann: denn er regt sich und schlägt in die leichte Luft, peitscht und zerteilt sie mit seinen Flügeln; aber danach findet man in ihr kein Anzeichen seines Fluges mehr.

Tekstuitleg van W 5,11 .

W 5,12 - W 5,12 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
12 ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπόν, τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ. 12 aut tamquam sagittae emissae in locum destinatum divisus aer continuo in se reclusus est ut ignoretur transitus illius   12 Of gelijk wanneer een pijl, naar het doelwit geschoten zijnde, de lucht die daardoor verdeeld was, terstond weder tezamen loopt, zodat men zijn doorgang niet weet. 13 Zo ook wij, als wij geboren zijn, terstond zijn wij bezweken. [12] zoals een pijl die naar zijn doel schiet: de lucht wordt doorsneden en vloeit vervolgens samen, zodat men zijn baan niet meer bespeurt: [12] of zoals een pijl die op het doelwit wordt afgeschoten: de doorsneden lucht herstelt zich dadelijk en vertoont geen spoor meer van het schot –   12. telle encore une flèche lancée vers le but; l'air déchiré revient aussitôt sur lui-même, si bien qu'on ignore le chemin qu'elle a pris.

King James Bible . [12] Or like as when an arrow is shot at a mark, it parteth the air, which immediately cometh together again, so that a man cannot know where it went through:
Luther-Bibel . 12Oder wie wenn ein Pfeil abgeschossen wird zum Ziel: die durchschnittene Luft schlägt sogleich wieder zusammen, sodass man seine Bahn nicht mehr erkennen kann.

Tekstuitleg van W 5,12 .

W 5,13 - W 5,13 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
13 οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν. 13 sic et nos nati continuo desivimus esse et virtutis quidem signum nullum valuimus ostendere in malignitate autem nostra consumpti sumus 14 talia dixerunt et peccaverunt   14 En kunnen geen teken der deugd tonen, maar zijn in onze boosheid verteerd geworden. [13] zo zijn ook wij geboren en verdwenen en wij hebben geen blijk van deugd kunnen tonen, maar zijn in onze slechtheid ten onder gegaan.' [13] zo zijn ook wij: geboren en vergaan zonder een teken van deugd na te laten, verteerd door onze slechtheid.'   13. Ainsi de nous : à peine nés, nous avons disparu, et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu; dans notre malice nous nous sommes consumés!»

King James Bible . [13] Even so we in like manner, as soon as we were born, began to draw to our end, and had no sign of virtue to shew; but were consumed in our own wickedness.
Luther-Bibel . 13So haben auch wir, nachdem wir ins Leben gekommen sind und wieder ein Ende genommen haben, 14kein Zeichen der Tugend vorzuweisen; wir haben uns in unsrer Bosheit verzehrt.«

Tekstuitleg van W 5,13 .

W 5,14 - W 5,14 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
14 ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπό ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσε. 15 quoniam spes impii tamquam lanugo est quae a vento tollitur et tamquam spuma gracilis quae a procella dispergitur et tamquam fumus qui a vento diffusus est et tamquam memoria hospitis unius diei praetereuntis   15 Want de hoop van de goddeloze is gelijk een vezeltje, hetwelk van de wind gedreven wordt, en gelijk een dunne rijm, die door een wervelwind gejaagd wordt; en als een rook, die door de wind verwaaid wordt, of ook gelijk de gedachtenis voorbijgaat van degene, die maar één dag gast geweest is. [14] De hoop van de goddeloze is als kaf dat door de wind wordt meegevoerd, als lichte rijp die door een storm wordt weggeblazen, als rook die door de wind wordt verspreid en als de vluchtige herinnering aan een gast die één dag is gebleven. [14] De hoop van de goddelozen is als kaf dat verwaait in de wind, hij is als stuifsneeuw, voortgejaagd door de storm, als rook die door de wind wordt weggeblazen. Hij vervliegt als de herinnering aan een gast die na één dag weer vertrekt.   14. Oui, l'espoir de l'impie est comme la bale emportée par le vent, comme l'écume légère chassée par la tempête; il se dissipe comme fumée au vent, il passe comme le souvenir de l'hôte d'un jour.

King James Bible . [14] For the hope of the Godly is like dust that is blown away with the wind; like a thin froth that is driven away with the storm; like as the smoke which is dispersed here and there with a tempest, and passeth away as the remembrance of a guest that tarrieth but a day.
Luther-Bibel . 15Denn die Hoffnung des Gottlosen ist wie Staub, vom Winde zerstreut, und wie feiner Schnee, vom Sturm getrieben, und wie Rauch, vom Winde verweht, und wie man einen vergisst, der nur einen Tag lang Gast gewesen ist.

Tekstuitleg van W 5,14 .

W 5,15 - W 5,15 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
15 Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. 16 iusti autem in perpetuum vivent et apud Dominum est merces eorum et cogitatio illorum apud Altissimum   16 Maar de rechtvaardigen leven in der eeuwigheid, en hun loon is bij de Here, en de Allerhoogste zorgt voor hen. [15] De rechtvaardigen echter leven eeuwig; zij vinden hun loon bij de Heer en de Allerhoogste zorgt voor hen. [15] Maar de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt over hun lot.   15. Mais les justes vivent à jamais, leur récompense est auprès du Seigneur, et le Très-Haut a souci d'eux.

King James Bible . [15] But the righteous live for evermore; their reward also is with the Lord, and the care of them is with the most High.
Luther-Bibel . 16Aber die Gerechten werden ewig leben, und der Herr ist ihr Lohn, und der Höchste sorgt für sie.

Tekstuitleg van W 5,15 .

W 5,16 - W 5,16 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
16 διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 17 ideo accipient regnum decoris et diadema speciei de manu Domini quoniam dextera sua teget eos et brachio suo defendet illos   17 Daarom zullen zij ontvangen een zeer heerlijk rijk, en een schone kroon uit de hand des Heren, want met zijn rechterhand zal hij hen beschermen, en met zijn arm zal hij hen beschutten. [16] Daarom zullen zij de glorievolle kroon en de mooie diadeem van de Heer ontvangen: Hij zal hen met zijn rechterhand beschermen en met zijn arm beschutten. [16] Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig.   16. Aussi recevront-ils la couronne royale magnifique et le diadème de beauté, de la main du Seigneur; car de sa droite il les protégera, et de son bras, comme d'un bouclier, il les couvrira.

King James Bible . [16] Therefore shall they receive a glorious kingdom, and a beautiful crown from the Lord's hand: for with his right hand shall he cover them, and with his arm shall he protect them.
Luther-Bibel . 17Darum werden sie das Reich der Herrlichkeit und eine schöne Krone aus der Hand des Herrn empfangen. Denn er wird sie mit seiner Rechten beschirmen und mit seinem Arm verteidigen.

Tekstuitleg van W 5,16 .

W 5,17 - W 5,17 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
17 λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· 18 accipiet armaturam zelus illius et armabit creaturam ad ultionem inimicorum   18 Hij zal zijn ijver nemen tot een gehele wapenrusting, en zijn schepselen wapenen tot wraak tegen de vijanden. [17] Hij* zal zijn jaloezie als wapenrusting nemen en de schepping bewapenen om zijn vijanden te straffen. [17] Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden.   17. Pour armure, il prendra son ardeur jalouse, il armera la création pour repousser ses ennemis;

King James Bible . [17] He shall take to him his jealousy for complete armour, and make the creature his weapon for the revenge of his enemies.
Luther-Bibel . 18Er wird seinen Eifer nehmen als Rüstung und die Schöpfung bewaffnen zur Abwehr der Feinde.

Tekstuitleg van W 5,17 .

W 5,18 - W 5,18 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
18 ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον· 19 induet pro torace iustitiam et accipiet pro galea iudicium certum   19 Hij zal gerechtigheid aantrekken tot een borstharnas, en een ongeveinsd oordeel opzetten tot een helm. [18] De gerechtigheid zal Hij als harnas aantrekken en een niets ontziend oordeel zal de helm zijn die Hij draagt. [18] Hij gordt het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het onherroepelijke oordeel.   18. pour cuirasse il revêtira la justice, il mettra pour casque un jugement sans feinte,

King James Bible . [18] He shall put on righteousness as a breastplate, and true judgment instead of an helmet.
Luther-Bibel . 19Er wird Gerechtigkeit anziehen als Panzer und unbestechliches Gericht sich aufsetzen als Helm.

Tekstuitleg van W 5,18 .

W 5,19 - W 5,19 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
19 λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, 20 sumet scutum inexpugnabilem aequitatem   20 Hij zal heiligheid nemen tot een onoverwinnelijk schild, [19] Onoverwinnelijke heiligheid* zal Hij als een schild hanteren [19] Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als schild   19. il prendra pour bouclier la sainteté invincible;

King James Bible . [19] He shall take holiness for an invincible shield.
Luther-Bibel . 20Er wird unüberwindliche Heiligkeit ergreifen als Schild,

Tekstuitleg van W 5,19 .

W 5,20 - W 5,20 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
20 ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ρομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 21 acuet autem duram iram in lanceam et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos   21 En zal de gestrenge toorn scherpen tot een zwaard, en de wereld zal met hem strijden tegen de onwijzen. [20] en van zijn onverbiddelijke toorn zal Hij een scherp zwaard maken; het heelal zal met Hem strijden tegen de dwazen. [20] en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur trekt met hem ten strijde tegen de dwazen:   20. de sa colère inexorable il fera une épée tranchante, et l'univers ira au combat avec lui contre les insensés.

King James Bible . [20] His severe wrath shall he sharpen for a sword, and the world shall fight with him against the unwise.
Luther-Bibel . 21er wird seinen strengen Zorn schärfen zum Schwert; mit ihm zusammen aber wird die Welt kämpfen gegen die Toren.

Tekstuitleg van W 5,20 .

W 5,21 - W 5,21 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
21 πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπί σκοπὸν ἁλοῦνται, 22 ibunt directae emissiones fulgorum et tamquam a bene curvato arcu nubium exterminabuntur et ad certum locum insilient   22 De welmikkende pijlen der bliksemen zullen heengaan, en gelijk als van een welgespannen boog uit de wolken op het doelwit treffen. [21] De goed gerichte bliksemschichten zullen omlaag schieten en vanuit de strak gespannen boog van de wolken naar hun doelwit vliegen. [21] goed gerichte bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op hun doel,   21. Traits bien dirigés, les éclairs jailliront, et des nuages, comme d'un arc bien bandé, voleront vers le but;

King James Bible . [21] Then shall the right aiming thunderbolts go abroad; and from the clouds, as from a well drawn bow, shall they fly to the mark.
Luther-Bibel . 22Die Geschosse der Blitze werden gut gezielt dahinfliegen und aus den Wolken wie von einem straff gespannten Bogen ins Ziel treffen.

Tekstuitleg van W 5,21 .

W 5,22 - W 5,22 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
22 καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. 23 et a petrosa ira plenae mittentur grandines et scandescet in illos aqua maris et flumina concurrent duriter   23 Dikke hagelstenen zullen geworpen worden, als uit een slinger der gramschap; het water der zee zal tegen hen zeer woeden, en de stromen zullen tezamen heftig overvloeien. [22] Zijn woede zal een slinger zijn waarmee zware hagelstenen geworpen worden; het water van de zee zal op hen beuken en de stromen zullen hen onverbiddelijk overspoelen. [22] een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen meedogenloos weg,   22. une baliste lancera des grêlons chargés de courroux, les flots de la mer contre eux feront rage, les fleuves les submergeront sans merci,

King James Bible . [22] And hailstones full of wrath shall be cast as out of a stone bow, and the water of the sea shall rage against them, and the floods shall cruelly drown them.
Luther-Bibel . 23Und wie aus einer Steinschleuder werden zornige Hagelschauer herabstürzen. Die Wasser des Meeres werden toben gegen die Toren, und die Ströme werden sie wild überfluten.

Tekstuitleg van W 5,22 .

W 5,23 - W 5,23 : Oordeel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 4 -- W 4,20-5,23 -- W 4,20 -- W 5 -- W 5,1 - W 5,2 - W 5,3 - W 5,4 - W 5,5 - W 5,6 - W 5,7 - W 5,8 - W 5,9 - W 5,10 - W 5,11 - W 5,12 - W 5,13 - W 5,14 - W 5,15 - W 5,16 - W 5,17 - W 5,18 - W 5,19 - W 5,20 - W 5,21 - W 5,22 - W 5,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
23 ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. 24 contra illos stabit spiritus virtutis et tamquam turbedo venti dividet illos et ad heremiam perducet omnem terram iniquitatis et malignitas evertet sedes potentium   24 De Geest der kracht zal hen tegenstaan, en hen als een draaiwind uitwannen, en de ongerechtigheid zal de gehele aarde verwoesten, en de boosaardigheid zal de stoelen der machtigen omkeren. [23] Een machtige adem zal zich tegen hen verheffen en hen als een stormwind verspreiden. Zo zal de ongerechtigheid de hele aarde in een woestenij veranderen en zal de misdadigheid de tronen van de machthebbers omverwerpen. [23] een sterke wind blaast hen omver, een wervelstorm slaat hen uiteen. Zo zal wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad de tronen van vorsten omver.   23. un souffle puissant se lèvera contre eux et les vannera comme un ouragan. Ainsi l'iniquité dévastera la terre entière et la malfaisance renversera des trônes de puissants.

King James Bible . [23] Yea, a mighty wind shall stand up against them, and like a storm shall blow them away: thus iniquity shall lay waste the whole earth, and ill dealing shall overthrow the thrones of the mighty.
Luther-Bibel . 24Der Geist göttlicher Kraft wird sich gegen sie erheben, und wie ein Wirbelwind wird er sie zerstreuen.

Tekstuitleg van W 5,23 .


SEPTUAGINTA

ΤΟΤΕ στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ. 2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας. 3 ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν· 4 οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες· τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. 5 πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς Θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν; 6 ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἔλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν· 7 ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἔγνωμεν. 8 τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία; καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονίας συμβέβληται ἡμῖν; 9 παρῆλθεν ἐκεῖναι πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα· 10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν, οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν· 11 ἢ ὡς ὀρνέου διαπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας, πληγῇ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ροίζου, κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ· 12 ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπόν, τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ. 13 οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν. 14 ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπό ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσε. 15 Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. 16 διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 17 λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· 18 ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον· 19 λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, 20 ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ρομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 21 πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπί σκοπὸν ἁλοῦνται, 22 καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. 23 ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.


VULGATA

1 tunc stabunt iusti in magna constantia adversus eos qui se angustaverunt et qui abstulerunt labores illorum 2 videntes turbabuntur timore horribili et mirabuntur in subitatione insperatae salutis 3 dicent inter se paenitentiam agentes et per angustiam spiritus gementes hi sunt quos habuimus aliquando in risu et in similitudine inproperii 4 nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam et finem illorum sine honore 5 quomodo conputati sunt inter filios Dei et inter sanctos sors illorum est 6 ergo erravimus a via veritatis et iustitiae lumen non luxit nobis et sol non est ortus nobis 7 lassati sumus in via iniquitatis et perditionis et ambulavimus vias difficiles viam autem Domini ignoravimus 8 quid nobis profuit superbia aut quid divitiarum iactatio contulit nobis 9 transierunt omnia illa tamquam umbra et tamquam nuntius percurrens 10 et tamquam navis quae pertransit fluctuantem aquam cuius cum praeterierit non est vestigium invenire neque semitam carinae illius in fluctibus 11 aut avis quae transvolat in aere nullum invenitur argumentum itineris illius sed tantum sonitus est alarum verberans levem ventum et scindens per vim itineris aerem commotis alis transvolavit et post hoc nullum signum invenitur itineris illius 12 aut tamquam sagittae emissae in locum destinatum divisus aer continuo in se reclusus est ut ignoretur transitus illius 13 sic et nos nati continuo desivimus esse et virtutis quidem signum nullum valuimus ostendere in malignitate autem nostra consumpti sumus 14 talia dixerunt et peccaverunt 15 quoniam spes impii tamquam lanugo est quae a vento tollitur et tamquam spuma gracilis quae a procella dispergitur et tamquam fumus qui a vento diffusus est et tamquam memoria hospitis unius diei praetereuntis 16 iusti autem in perpetuum vivent et apud Dominum est merces eorum et cogitatio illorum apud Altissimum 17 ideo accipient regnum decoris et diadema speciei de manu Domini quoniam dextera sua teget eos et brachio suo defendet illos 18 accipiet armaturam zelus illius et armabit creaturam ad ultionem inimicorum 19 induet pro torace iustitiam et accipiet pro galea iudicium certum 20 sumet scutum inexpugnabilem aequitatem 21 acuet autem duram iram in lanceam et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos 22 ibunt directae emissiones fulgorum et tamquam a bene curvato arcu nubium exterminabuntur et ad certum locum insilient 23 et a petrosa ira plenae mittentur grandines et scandescet in illos aqua maris et flumina concurrent duriter 24 contra illos stabit spiritus virtutis et tamquam turbedo venti dividet illos et ad heremiam perducet omnem terram iniquitatis et malignitas evertet sedes potentium