WIJSHEID 12 , W 12 -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=29&page=12 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 -

Overzicht : - W 1 - W 2 - W 3 - W 4 - W 5 - W 6 - W 7 - W 8 - W 9 - W 10 - W 11 - W 12 - W 13 - W 14 - W 15 - W 16 - W 17 - W 18 - W 19 -
Uitleg vers per vers : W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .

ALGEMEEN OVERZICHT
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) -
W 12,1 - W 12,1 : Gods macht en liefde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 10 -- W 11 -- W 12 -- W 10,15-11,14 -- W 11,15-20 -- W 11,21-12,2 -- W 11,21 - W 11,22 - W 11,23 - W 11,24 - W 11,25 - W 11,26 -- W 12,1 - W 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
ΤΟ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι. 12. 1 bonus enim spiritus tuus est in omnibus   1 WANT uw onverderfelijke Geest is in allen. [1] Uw onvergankelijke geest is in alles. [1] in alles woont uw onvergankelijke geest.   1. Car ton esprit incorruptible est en toutes choses!

King James Bible . 12 [1] For thine incorruptible Spirit is in all things.
Luther-Bibel . 121und dein unvergänglicher Geist ist in allem.

Tekstuitleg van W 12,1 .

W 12,2 - W 12,2 : Gods macht en liefde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 10 -- W 11 -- W 12 -- W 10,15-11,14 -- W 11,15-20 -- W 11,21-12,2 -- W 11,21 - W 11,22 - W 11,23 - W 11,24 - W 11,25 - W 11,26 -- W 12,1 - W 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
2 διὸ τοὺς παραπίπτοντας κατ᾿ ὀλίγον ἐλέγχεις καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνήσκων νουθετεῖς, ἵνα ἀπαλλαγέντες τῆς κακίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ, Κύριε. 2 propter quod hos qui exerrant partibus corripis et de quibus peccant admonens adloqueris ut relicta malitia credant in te Domine   2 Daarom bestraft gij langzaam degenen die vervallen, en vermaant hen, hun indachtig makende waarin zij zondigen, opdat zij van de boosheid afgeweken zijnde in u, Here, geloven zouden. [2] Daarom straft U slechts gaandeweg* degenen die zondigen; U wijst hen terecht door hun te laten zien waarin zij zondigen, zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in U, Heer, geloven. [2] Daarom legt u aan hen die dwalen een beperkte straf op. U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden, zodat ze, bevrijd van het kwaad, op u gaan vertrouwen, Heer.   2. Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent; tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pèchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur.

King James Bible . [2] Therefore chastenest thou them by little and little that offend, and warnest them by putting them in remembrance wherein they have offended, that leaving their wickedness they may believe on thee, O Lord.
Luther-Bibel . 2Darum bestrafst du die, die fallen, nur leicht und warnst sie, indem du sie an ihre Sünden erinnerst, damit sie von ihrer Schlechtigkeit loskommen und an dich, Herr, glauben.

Tekstuitleg van W 12,2 .

- W 12,3-13 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -

W 12,3 - W 12,3 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
3 καὶ γὰρ τοὺς παλαιοὺς οἰκήτορας τῆς ἁγίας σου γῆς μισήσας 3 et illos enim antiquos inhabitatores sanctae tuae terrae odiens   3 Want hatende de oude inwoners van uw heilig land, [3] Ook de oude bewoners van uw heilige land [3] Ook de vroegere bewoners van uw heilige land   3. Les anciens habitants de ta terre sainte,

King James Bible . [3] For it was thy will to destroy by the hands of our fathers both those old inhabitants of thy holy land,
Luther-Bibel . 3Denn als du den früheren Bewohnern deines heiligen Landes Feind warst,

Tekstuitleg van W 12,3 .

W 12,4 - W 12,4 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
4 ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰς ἀνοσίους 4 quoniam odibilia tibi opera faciebant per medicamina et sacrificia iniusta   4 Omdat zij zeer hatelijke werken bedreven, van toverijen en onheilige offeranden, [4] hebt U gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken, het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies: [4] hebt u gehaat om hun gruwelijke praktijken, hun toverij en goddeloze rituelen.   4. tu les avais pris en haine pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites impies.

King James Bible . [4] Whom thou hatedst for doing most odious works of witchcrafts, and wicked sacrifices;
Luther-Bibel . 4weil sie die widerwärtigsten Dinge trieben, Zauberei und gottlose Weihen,

Tekstuitleg van W 12,4 .

W 12,5 - W 12,5 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
5 τέκνων τε φονέας ἀνελεήμονας καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματος, ἐκ μέσου μύστας θιάσου 5 et filiorum necatores sine misericordia et comestores viscerum hominum devorationem et sanguinis a medio sacramento tuo   5 Zo hebt gij de onbarmhartige moordenaars hunner kinderen, en die het ingewand van mensenvlees aten, [5] die onbarmhartige kindermoordenaars*, die ingewand-eters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed, die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen; [5] Daarom wilde u die wrede kindermoordenaars, mensen die ingewanden aten bij hun maaltijden van mensenvlees en bloed, ingewijden bij orgiën,   5. Ces impitoyables tueurs d'enfants, ces mangeurs d'entrailles en des banquets de chairs humaines et de sang, ces initiés membres de confrérie,

King James Bible . [5] And also those merciless murderers of children, and devourers of man's flesh, and the feasts of blood,
Luther-Bibel . 5wolltest du durch die Hände unsrer Väter die vertilgen, die unbarmherzige Mörder ihrer Kinder waren

Tekstuitleg van W 12,5 .

W 12,6 - W 12,6 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
6 καὶ αὐθέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηθήτων, ἐβουλήθης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν, 6 et auctores parentes animarum inauxiliatarum voluisti perdere per manus parentum nostrorum   6 En de bloedeters uit het midden van uw goddelijk land, en de ouders, die met hun eigen handen de hulpeloze zielen ombrachten, hebt gij willen uitdelgen door de handen onzer vaderen. [6] U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doodden door de hand van onze vaderen willen verdelgen [6] ouders die hun hulpeloze kinderen slachtten, door onze voorouders laten ombrengen,   6. ces parents meurtriers d'êtres sans défense, tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères,

King James Bible . [6] With their priests out of the midst of their idolatrous crew, and the parents, that killed with their own hands souls destitute of help:
Luther-Bibel . 6und die sich zu Opfermahlen von Menschenfleisch zusammentaten und die sich mit Blut weihten in einer Opfergemeinde und die als Eltern ihre hilflosen Kinder mit eigner Hand töteten,

Tekstuitleg van W 12,6 .

W 12,7 - W 12,7 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
7 ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται Θεοῦ παίδων ἡ παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ. 7 ut dignam perciperent peregrinationem puerorum Dei quae tibi omnium carior est terra   7 Opdat het land, hetwelk bij u het dierbaarste is van alle, de waardige inwoning der kinderen Gods ontvangen zou. [7] zodat het land dat U bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zou krijgen: de zonen van God. [7] zodat Gods kinderen op waardige wijze het land konden bewonen dat u zo dierbaar was.   7. pour que cette terre, qui de toutes t'est la plus chère, reçût une digne colonie d'enfants de Dieu.

King James Bible . [7] That the land, which thou esteemedst above all other, might receive a worthy colony of God's children.
Luther-Bibel . 7damit das Land, das dir von allen das liebste ist, als würdige Bewohner die Kinder Gottes aufnehmen könnte.

Tekstuitleg van W 12,7 .

W 12,8 - W 12,8 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
8 ἀλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, ἵνα αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολοθρεύσωσιν. 8 sed et his tamquam hominibus pepercisti et misisti antecessores exercitus tui vespas ut illos paulatim exterminarent   8 Maar ook dezen hebt gij als mensen verschoond, en hebt voorlopers van uw leger voor hen heengezonden, namelijk wespen, om hen gaandeweg uit te roeien. [8] Maar ook die oude bewoners hebt U gespaard, omdat het mensen waren: als voorlopers van uw leger hebt U wespen gestuurd, die hen slechts langzaam te gronde moesten richten. [8] Maar zelfs die vroegere bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. U hebt horzels op hen afgestuurd als voorboden van uw leger, om hun ondergang geleidelijk aan te bewerkstelligen.   8. Eh bien! même ceux-là, parce que c'étaient des hommes, tu les as ménagés, et tu as envoyé des frelons comme avant-coureurs de ton armée, pour les exterminer petit à petit.

King James Bible . [8] Nevertheless even those thou sparedst as men, and didst send wasps, forerunners of thine host, to destroy them by little and little.
Luther-Bibel . 8Dennoch schontest du sie, weil auch sie Menschen waren, und sandtest deinem Heer Hornissen voraus, damit sie sie nur nach und nach vertilgen sollten.

Tekstuitleg van W 12,8 .

W 12,9 - W 12,9 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
9 οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι ἢ θηρίοις δεινοῖς ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ᾿ ἓν ἐκτρῖψαι, 9 non quia inpotens eras in bello subicere impios iustis aut bestiis saevis aut verbo duro simul exterminare   9 Gij waart niet onmachtig om de goddelozen in een veldslag de rechtvaardigen onderdanig te maken, of door vreselijke dienren, of met een streng woord tot één toe hen te verdoen. [9] Toch was U niet onmachtig om de goddelozen in een open veldslag aan de rechtvaardigen te onderwerpen of hen door vreeswekkende dieren of door een streng bevel ineens te doden. [9] Dat was niet uit onmacht: u had de goddelozen in een veldslag kunnen uitleveren aan de rechtvaardigen, hen aan angstaanjagende beesten kunnen overlaten, of hen met een enkel woord kunnen wegvagen.   9. Non qu'il te fût impossible de livrer des impies aux mains de justes en une bataille rangée, ou de les anéantir d'un seul coup au moyen de bêtes cruelles ou d'une parole inexorable;

King James Bible . [9] Not that thou wast unable to bring the ungodly under the hand of the righteous in battle, or to destroy them at once with cruel beasts, or with one rough word:
Luther-Bibel . 9Es war dir zwar nicht unmöglich, die Gottlosen in einer Schlacht den Gerechten zu unterwerfen oder durch schreckliche Tiere oder durch ein hartes Wort auf einmal zu zerschmettern;

Tekstuitleg van W 12,9 .

W 12,10 - W 12,10 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
10 κρίνων δὲ κατὰ βραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 10 sed partibus iudicans dabas locum paenitentiae non ignorans quoniam nequa est natio illorum et naturalis malitia ipsorum et quoniam non poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum   10 Maar gij straffende gaandeweg, gaaft hun tijd tot bekering, wel wetende dat hun geslacht boos was, en hun boosheid hun aangeboren, en dat hun gedachten niet zouden veranderen in der eeuwigheid. [10] Maar door hen langzamerhand te straffen hebt U hun gelegenheid tot inkeer gegeven, ook al was het U niet onbekend dat hun oorsprong slecht was en hun slechtheid ingeboren en dat hun gedachten in geen eeuwigheid zouden veranderen, [10] Maar door de straf geleidelijk aan te voltrekken hebt u hun de kans gegeven om naar u terug te keren, hoewel u wist dat het een verdorven geslacht was, dat het kwaad hun was aangeboren en dat hun denken nooit ofte nimmer zou veranderen.   10. mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir. Tu n'ignorais pourtant pas que leur nature était perverse, leur malice innée, et que leur mentalité ne changerait jamais;

King James Bible . [10] But executing thy judgments upon them by little and little, thou gavest them place of repentance, not being ignorant that they were a naughty generation, and that their malice was bred in them, and that their cogitation would never be changed.
Luther-Bibel . 10aber du richtetest sie nur nach und nach und gabst ihnen so Gelegenheit zur Buße, obgleich du wohl wusstest, dass ihr Ursprung böse und ihre Schlechtigkeit angeboren war und dass sich ihr Sinn niemals mehr ändern würde.

Tekstuitleg van W 12,10 .

W 12,11 - W 12,11 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
11 σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα ἐφ᾿ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους. 11 semen enim erat maledictum ab initio nec timens aliquem veniam dabas peccatis illorum   11 Want het was een vervloekt zaad van den beginne; noch iemand vrezende, gaaft gij hun zekerheid in hetgeen waarin zij zondigden. [11] omdat het vanaf het begin een vervloekte stam was. Het was ook niet uit angst voor de een of ander dat U hun zonden ongestraft liet. [11] Want dat volk was van meet af aan vervloekt. Het was evenmin uit angst dat u hun zonden ongestraft liet.   11. car c'était une race maudite dès l'origine. Et ce n'est pas non plus par crainte de personne que tu accordais l'impunité à leurs fautes.

King James Bible . [11] For it was a cursed seed from the beginning; neither didst thou for fear of any man give them pardon for those things wherein they sinned.
Luther-Bibel . 11Denn sie waren ein verfluchtes Geschlecht von Anfang an. So hast du auch nicht darum, weil du jemand gescheut hättest, ihre Sünden unbestraft gelassen.

Tekstuitleg van W 12,11 .

W 12,12 - W 12,12 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
12 τίς γὰρ ἐρεῖ· τί ἐποίησας; ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου; τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐθνῶν ἀπολωλότων, ἃ σὺ ἐποίησας; ἢ τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων; 12 quis enim dicet tibi quid fecisti aut quis stabit contra iudicium tuum aut quis in conspectum tuum veniet vindex iniquorum hominum aut quis tibi inputabit si nationes perierint quas tu fecisti   12 Want wie zal zeggen: Wat hebt gij gedaan? of wie zal zich stellen tegen uw oordeel? en wie zal u beschuldigen vanwege de heidenen die verloren zijn, welke gij gemaakt hebt? of wie zal zich tegen u kunnen stellen als een wreker, vanwege de onrechtvaardige mensen? [12] Wie immers zal zeggen: 'Wat hebt U gedaan?' of wie zal zich verzetten tegen uw vonnis? Wie zal U aanklagen wegens de ondergang van volken die U zelf geschapen hebt, of wie zal er voor U gaan staan om onrechtvaardige mensen vrij te pleiten? [12] Want wie zou u rekenschap kunnen vragen van uw daden? Wie kan uw vonnis aanvechten? Wie klaagt u aan als u volken vernietigt die u zelf hebt gemaakt? Wie pleit bij u voor verdorven mensen?   12. Car qui dira : Qu'as-tu fait? Ou qui s'opposera à ta sentence? Et qui te citera en justice pour avoir fait périr des nations que tu as créées? Ou qui se portera contre toi le vengeur d'hommes injustes?

King James Bible . [12] For who shall say, What hast thou done? or who shall withstand thy judgment? or who shall accuse thee for the nations that perish, whom thou made? or who shall come to stand against thee, to be revenged for the unrighteous men?
Luther-Bibel . 12Denn wer darf zu dir sagen: »Was tust du?« Oder wer kann deinem Gericht widerstehen? Oder wer darf dich beschuldigen wegen des Untergangs von Völkern, die du geschaffen hast? Oder wer darf kommen und vor dich hintreten als Verteidiger für ungerechte Menschen?

Tekstuitleg van W 12,12 .

W 12,13 - W 12,13 : Bestraffing van Kanaän - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,1 - W 12,2 - W 12,3 - W 12,4 - W 12,5 - W 12,6 - W 12,7 - W 12,8 - W 12,9 - W 12,10 - W 12,11 - W 12,12 - W 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
13 οὔτε γὰρ Θεός ἐστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, ἵνα δείξῃς ὅτι οὐκ ἀδίκως ἔκρινας, 13 nec enim est alius Deus quam tu cuius cura est de omnibus ut ostendas quoniam non iniuste iudicasti   13 Want daar is geen God dan gij die voor alle dingen zorgt, opdat gij zoudt betonen, dat gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. [13] Buiten U is er immers geen God die zorg draagt voor iedereen, zodat U zou moeten bewijzen dat U niet onrechtvaardig gevonnist hebt. [13] Alleen u, die zorg draagt voor alle mensen, bent God, er is geen andere. Tegenover wie zou u moeten verklaren dat u geen onrechtvaardig vonnis velt?   13. Car il n'y a pas, en dehors de toi, de Dieu qui ait soin de tous, pour que tu doives lui montrer que tes jugements n'ont pas été injustes.

King James Bible . [13] For neither is there any God but thou that careth for all, to whom thou mightest shew that thy judgment is not unright.
Luther-Bibel . 13Denn es gibt außer dir keinen Gott, der für alle sorgte, sodass du beweisen müsstest, dass du nicht ungerecht richtest.

Tekstuitleg van W 12,13 .

- W 12,14-22 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -

W 12,14 - W 12,14 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
14 οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφθαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασας. 14 neque rex neque tyrannus in conspectu tuo inquirent de his quos perdidisti   14 Noch koning, noch tiran zal u onder de ogen kunnen gaan, vanwege degenen, die gij gestraft hebt. [14] Ook is er geen koning of heerser die U kan trotseren wanneer U iemand gestraft hebt. [14] Er is geen koning of machthebber die u kan trotseren wanneer u mensen straft.   14. Il n'y a pas non plus de roi ou de souverain qui puisse te regarder en face au sujet de ceux que tu as châtiés.

King James Bible . [14] Neither shall king or tyrant be able to set his face against thee for any whom thou hast punished.
Luther-Bibel . 14Es kann dir auch weder ein König noch ein Tyrann die Stirn bieten um derer willen, die du bestrafst.

Tekstuitleg van W 12,14 .

W 12,15 - W 12,15 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
15 δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάντα διέπεις, αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασθῆναι καταδικάσαι ἀλλότριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως. 15 cum sis ergo iustus iuste omnia disponis ipsum quoque qui non debet puniri condemnas exterum aestimas a tua virtute   15 Maar daar gij rechtvaardig zijt, regeert gij alle dingen rechtvaardig, en acht het vreemd te zijn van uw macht, te veroordelen degene, die niet schuldig is om gestraft te worden. [15] Omdat U rechtvaardig bent, bestuurt U alles rechtvaardig; iemand veroordelen die geen straf verdient acht U onverenigbaar met uw macht. [15] U bent rechtvaardig en u regeert rechtvaardig over alles. U acht het onverenigbaar met uw macht om iemand te bestraffen die geen straf verdient.   15. Mais, étant juste, tu régis l'univers avec justice, et tu estimes que condamner celui qui ne doit pas être châtié, serait incompatible avec ta puissance.

King James Bible . [15] Forsomuch then as thou art righteous thyself, thou orderest all things righteously: thinking it not agreeable with thy power to condemn him that hath not deserved to be punished.
Luther-Bibel . 15Weil du aber gerecht bist, so regierst du alle Dinge gerecht und siehst es als deiner Majestät nicht würdig an, jemand zu verdammen, der die Strafe nicht verdient hat.

Tekstuitleg van W 12,15 .

W 12,16 - W 12,16 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
16 ἡ γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχή, καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. 16 virtus enim tua iustitiae initium est et ob hoc quod omnium Dominus es omnibus te parcere facis   16 Want uw sterkte is het beginsel der rechtvaardigheid, en dat gij over allen heerst, maakt dat gij hen allen verschoont. [16] Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid en uw heerschappij over iedereen maakt dat U iedereen spaart. [16] Uw macht is de bron van uw rechtvaardigheid, en omdat u over alle mensen heerst, kunt u ook iedereen sparen.   16. Car ta force est le principe de ta justice, et de dominer sur tout te fait ménager tout.

King James Bible . [16] For thy power is the beginning of righteousness, and because thou art the Lord of all, it maketh thee to be gracious unto all.
Luther-Bibel . 16Denn deine Stärke ist der Ursprung der Gerechtigkeit, und weil du über alle Herr bist, so verschonst du auch alle.

Tekstuitleg van W 12,16 .

W 12,17 - W 12,17 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
17 ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι καὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγχεις. 17 virtutem enim ostendis tu qui non crederis esse in virtute consummatus et hos qui sciunt audaciam traducis   17 Want gij betoont sterkte, als men niet gelooft dat uw macht volkomen is, en wederlegt de stoutheid in degenen die ze kennen. [17] Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, daar toont U uw kracht en bij degenen die haar kennen beschaamt U de vermetelheid. [17] U toont uw macht wanneer de volkomenheid ervan in twijfel wordt getrokken; wie uw macht kent en u toch uitdaagt, wordt daarvoor gestraft.   17. Tu montres ta force, si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et tu confonds l'audace de ceux qui la connaissent;

King James Bible . [17] For when men will not believe that thou art of a full power, thou shewest thy strength, and among them that know it thou makest their boldness manifest.
Luther-Bibel . 17Denn an denen, die an die Vollkommenheit deiner Macht nicht glauben, beweist du deine Stärke, und an denen, die davon wissen, bestrafst du ihren Übermut.

Tekstuitleg van W 12,17 .

W 12,18 - W 12,18 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
18 σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ κρίνεις καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς· πάρεστι γάρ σοι, ὅταν θέλῃς, τὸ δύνασθαι. 18 tu autem dominator virtutis cum tranquillitate iudicas et cum magna reverentia disponis nos subest enim tibi cum voles posse   18 Maar gij, heersende over de sterkte, oordeelt met bescheidenheid en regeert ons met veel verschoning, want bij u is het vermogen wanneer gij wilt. [18] U hebt de heerschappij over de kracht, U oordeelt met zachtheid en regeert met grote mildheid over ons, want wanneer U maar wilt, staat de macht tot uw dienst. Gods les: gelegenheid tot inkeer [18] Omdat u heer en meester bent kunt u uw macht uitoefenen wanneer u dat wilt. Toch oordeelt u zachtmoedig en regeert u ons op milde wijze.   18. mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération, et tu nous gouvernes avec de grands ménagements, car tu n'as qu'à vouloir, et ta puissance est là.

King James Bible . [18] But thou, mastering thy power, judgest with equity, and orderest us with great favour: for thou mayest use power when thou wilt.
Luther-Bibel . 18Du aber, der du Herr bist über die Stärke, richtest mit Milde und regierst uns mit viel Verschonen; denn du vermagst alles, wenn du willst.

Tekstuitleg van W 12,18 .

W 12,19 - W 12,19 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
19 ᾿Εδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διά τῶν τοιούτων ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον· καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι δίδως ἐπὶ ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. 19 docuisti autem populum tuum per talia opera quoniam oportet iustum esse et humanum et bonae spei fecisti filios tuos quoniam das locum in peccatis paenitentiae   19 Maar door zulke werken hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige tegen de mensen lieftallig moet zijn; en hebt uw kinderen goede hoop gegeven, omdat gij op de zonden bekering geeft. [19] Door zo te doen hebt U uw volk geleerd dat de rechtvaardige menslievend moet zijn en hebt U uw zonen goede hoop gegeven dat U gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt. [19] Door zo te handelen hebt u uw volk geleerd dat rechtvaardigen menslievend moeten zijn; u geeft uw kinderen de hoop dat zondaars naar u kunnen terugkeren.   19. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être ami des hommes, et tu as donné le bel espoir à tes fils qu'après les péchés tu donnes le repentir.

King James Bible . [19] But by such works hast thou taught thy people that the just man should be merciful, and hast made thy children to be of a good hope that thou givest repentance for sins.
Luther-Bibel . 19Dein Volk aber lehrst du durch solche Werke, dass der Gerechte menschenfreundlich sein soll, und deine Söhne lässt du voll guter Zuversicht sein, dass du ihnen für die Sünden Gelegenheit zur Buße gibst.

Tekstuitleg van W 12,19 .

W 12,20 - W 12,20 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
20 εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλομένους θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμώρησας προσοχῆς καὶ διέσεως, δοὺς χρόνους καὶ τόπον, δι᾿ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας, 20 si enim inimicos servorum tuorum et debitos morti cum tanta cruciasti adtentione et liberasti dans tempus et locum per quae possint mutari a malitia   20 Want indien gij de vijanden uwer kinderen, en die des doods schuldig waren, met zulke opmerkingen gestraft hebt, gevende tijd en wijze, waardoor zij van de boosheid mochten aflaten; [20] Want als U de vijanden van uw zonen, degenen die de dood verdienden, zo behoedzaam en gematigd gestraft hebt, door hun tijd en ruimte te geven om zich van hun slechtheid af te wenden, [20] Want als u degenen die uw kinderen vijandig bejegenen en die de dood verdienen al zo zorgvuldig en behoedzaam gestraft hebt, door hun de kans en de tijd te gunnen om zich van het kwaad te bevrijden,   20. Car, si ceux qui étaient les ennemis de tes enfants et promis à la mort, tu les as punis avec tant d'attention et d'indulgence, leur donnant temps et lieu pour se défaire de leur malice,

King James Bible . [20] For if thou didst punish the enemies of thy children, and the condemned to death, with such deliberation, giving them time and place, whereby they might be delivered from their malice:
Luther-Bibel . 20Denn wenn du die Feinde deiner Kinder und die, die des Todes schuldig waren, mit solcher Vorsicht und Schonung bestraft und ihnen Zeit und Gelegenheit gegeben hast, von ihrer Schlechtigkeit zu lassen:

Tekstuitleg van W 12,20 .

W 12,21 - W 12,21 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
21 μετὰ πόσης ἀκριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, ὧν τοῖς πατράσιν ὅρκους καὶ συνθήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσχέσεων; 21 cum quanta diligentia iudicasti filios tuos quorum parentibus iuramenta et conventiones dedisti bonarum promissionum   21 Met hoe grote naarstigheid oordeelt gij uw kinderen, met welker vaderen gij eden en verbonden van goede beloften hebt opgericht? [21] dan hebt U behoedzaam geoordeeld over de zonen van de vaderen aan wie U eden schonk en verbonden vol goede beloften! [21] hoe groot was dan niet uw zorg toen u een oordeel velde over uw kinderen? Met hun voorouders had u immers verbonden gesloten, waarin u hun onder ede alle goeds had beloofd.   21. avec quelle précaution n'as-tu pas jugé tes fils, toi qui, par serments et alliances, as fait à leurs pères de si belles promesses?

King James Bible . [21] With how great circumspection didst thou judge thine own sons, unto whose fathers thou hast sworn, and made covenants of good promises?
Luther-Bibel . 21mit wie viel größerer Sorgfalt richtest du deine Söhne, deren Vätern du Eid und Bund voll guter Verheißungen gegeben hast!

Tekstuitleg van W 12,21 .

W 12,22 - W 12,22 : Gods kracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,14 - W 12,15 - W 12,16 - W 12,17 - W 12,18 - W 12,19 - W 12,20 - W 12,21 - W 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
22 ῾Ημᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνοντες, κρινόμενοι δὲ προσδοκῶμεν ἔλεος. 22 cum ergo nobis disciplinam das inimicos nostros multipliciter flagellas ut bonitatem tuam cogitemus iudicantes et cum de nobis iudicatur speremus misericordiam   22 Ons dan tuchtigende, geselt gij onze vijanden tienduizend maal meer, opdat wij oordelende, uw goedheid zorgvuldig zouden betrachten, maar geoordeeld zijnde, barmhartigheid zouden verwachten. [22] Terwijl U ons discipline bijbrengt, geeft U onze vijanden duizenden geselslagen, zodat wij uw goedheid gedenken als wij oordelen. Maar als wij geoordeeld worden, hopen wij op barmhartigheid. [22] Terwijl u ons tuchtigt, geselt u onze vijanden in tienduizendvoud, opdat wij aan uw genade denken wanneer wij een oordeel vellen, en wanneer er een oordeel over ons wordt uitgesproken, barmhartigheid verwachten.   22. Ainsi, tu nous instruis, quand tu châties nos ennemis avec mesure, pour que nous songions à ta bonté quand nous jugeons, et, quand nous sommes jugés, nous comptions sur la miséricorde.

King James Bible . [22] Therefore, whereas thou dost chasten us, thou scourgest our enemies a thousand times more, to the intent that, when we judge, we should carefully think of thy goodness, and when we ourselves are judged, we should look for mercy.
Luther-Bibel . 22Während du also uns erziehst, plagst du unsre Feinde tausendfach, damit wir deine Güte bedenken, wenn wir richten, und auf deine Barmherzigkeit trauen, wenn wir gerichtet werden. Schwere Bestrafung nach vergeblicher Warnung

Tekstuitleg van W 12,22 .

- W 12,23-27 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -

W 12,23 - W 12,23 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
23 ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκους διὰ τῶν ἰδίων ἐβασάνισας βδελυγμάτων· 23 unde et illis qui in vita sua insensate et iniuste vixerunt per haec quae coluerunt dedisti summa tormenta   23 Vanwaar het ook komt, dat gij degenen die in dwaasheid des levens onrechtvaardig geleefd hebben, door hun eigen gruwelen gepijnigd hebt. [23] Daarom hebt U ook degenen die in verdwazing en ongerechtigheid leefden door hun eigen gruwelijkheden* gekweld. [23] Daarom hebt u ook degenen die een dwaas en onrechtvaardig leven leidden met hun eigen gruwelijkheden gekweld.   23. Voilà pourquoi aussi ceux qui avaient mené dans l'injustice une vie insensée, tu les as torturés par leurs propres abominations;

King James Bible . [23] Wherefore, whereas men have lived dissolutely and unrighteously, thou hast tormented them with their own abominations.
Luther-Bibel . 23Daher quältest du auch die Ungerechten, die ein unverständiges Leben führten, mit ihren eignen Götzen.

Tekstuitleg van W 12,23 .

W 12,24 - W 12,24 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
24 καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν, θεοὺς ὑπολαμβάνοντες τὰ καὶ ἐν ζῴοις τῶν ἐχθρῶν ἄτιμα, νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες. 24 etenim in erroris via diutius erraverunt deos aestimantes haec quae in animalibus sunt supervacua infantum insensatorum more viventes   24 Want ook waren zij zo ver in de wegen der dwalingen verdoold, dat zij ook de dieren, die bij hun vijanden ongeeerd waren, voor goden hielden, zijnde bedrogen gelijk de onverstandige kinderen. [24] Want zij waren verder afgedwaald dan de gewone dwaalwegen door onder de afzichtelijke dieren de meest verachtelijke als goden te beschouwen, misleid als kinderen zonder verstand. [24] Zij waren ver voorbij de bekende dwaalwegen toen ze de verachtelijkste dieren als goden gingen vereren. Ze hebben zich laten beetnemen als onnozele kinderen;   24. car ils avaient erré trop loin sur les chemins de l'erreur, en prenant pour des dieux les plus vils et les plus méprisés des animaux, trompés comme de tout petits enfants sans intelligence.

King James Bible . [24] For they went astray very far in the ways of error, and held them for gods, which even among the beasts of their enemies were despised, being deceived, as children of no understanding.
Luther-Bibel . 24Denn sie waren so weit auf Irrwege geraten, dass sie, betrogen wie unverständige Kinder, die Tiere für Götter hielten, die unter den verabscheuten Tieren die verächtlichsten sind.

Tekstuitleg van W 12,24 .

W 12,25 - W 12,25 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
25 διὰ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν κρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. 25 propter hoc tamquam pueris insensatis iudicium in derisum dedisti   25 Daarom hebt gij het oordeel tot een bespotting over hen gezonden, als over kinderen die zonder verstand zijn. [25] Daarom hebt U hun, als kinderen die geen rede verstaan, een straf gezonden die hen bespottelijk maakte. [25] daarom hebt u hun, als aan kinderen zonder verstand, een straf opgelegd die hen belachelijk maakte.   25. Aussi, comme à des enfants sans raison, leur as-tu envoyé un jugement de dérision.

King James Bible . [25] Therefore unto them, as to children without the use of reason, thou didst send a judgment to mock them.
Luther-Bibel . 25Darum hast du ihnen wie unvernünftigen Kindern eine Strafe geschickt, die sie zum Gespött machte.

Tekstuitleg van W 12,25 .

W 12,26 - W 12,26 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
26 οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουθετηθέντες ἀξίαν Θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν. 26 qui autem ludibriis increpationis non correpti sunt dignum Dei iudicium experti sunt   26 Maar zij, die door de bespottelijke bestraffing zich niet hebben laten vermanen, zullen zodanig oordeel Gods beproeven, als zij waardig zijn. [26] Zij echter die zich niet lieten waarschuwen door de spot van die berisping zullen een straf ondergaan die God waardig is. [26] Maar wie zich zelfs door zulke bespotting niet laat terechtwijzen, moet Gods rechtvaardig oordeel ondergaan.   26. Mais ceux qui ne s'étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire allaient subir un jugement digne de Dieu.

King James Bible . [26] But they that would not be reformed by that correction, wherein he dallied with them, shall feel a judgment worthy of God.
Luther-Bibel . 26Die sich aber durch Spott und Strafe nicht warnen lassen, werden das verdiente Gericht Gottes erfahren.

Tekstuitleg van W 12,26 .

W 12,27 - W 12,27 : Conclusie over de bestraffing - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 11 -- W 12 -- W 11,21-12,2 -- W 12,3-13 -- W 12,14-22 -- W 12,23-27 - W 12,23 - W 12,24 - W 12,25 - W 12,26 - W 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
27 ἐφ᾿ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχοντες ἠγανάκτουν, ἐπὶ τούτοις, οὓς ἐδόκουν θεούς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι, ἰδόντες ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι Θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ· διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆς καταδίκης ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπῆλθεν. 27 in his enim quae patiebantur moleste ferebant in quibus patientes indignabantur per haec quos putabant deos in ipsis cum exterminarentur videntes illum quem olim negabant se nosse Deum verum agnoverunt propter quod et finis condemnationis illis veniet   27 Want over welke dingen zij zeer ontevreden waren, als zij daarom leden, namelijk over deze die zij meenden dat goden waren, ziende dat zij door deze gestraft werden, hebben zij bekend, dat hij een ware God was, die zij eertijds hadden geweigerd te kennen; waarom ook de uiterste verdoemenis over hen gekomen is. [27] Geplaagd door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft door de wezens die ze als goden beschouwden, zagen zij Hem van wie zij zo lang niet wilden weten en begrijpen dat Hij de ware God is. Daarom trof hen ook de allerzwaarste straf. [27] Gekweld door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft juist door wat ze voor goden aanzagen, zijn ze tot het inzicht en de erkenning gekomen dat hij, die ze eerder niet wilden kennen, God is. Met dat doel heeft deze vreselijke straf hen getroffen.   27. Sur ces êtres qui les faisaient souffrir et contre lesquels ils s'indignaient, ces êtres qu'ils tenaient pour dieux et par lesquels ils étaient châtiés, ils virent clair, et celui que jadis ils refusaient de connaître, ils le reconnurent pour vrai Dieu. Et c'est pourquoi l'ultime condamnation s'abattit sur eux.

King James Bible . [27] For, look, for what things they grudged, when they were punished, that is, for them whom they thought to be gods; [now] being punished in them, when they saw it, they acknowledged him to be the true God, whom before they denied to know: and therefore came extreme damnation upon them.
Luther-Bibel . 27Denn sie wurden eben durch die gequält, die sie für Götter hielten, und als sie unter ihnen litten, ärgerten sie sich über sie und erkannten nun deutlich den als den wahren Gott, den sie vorher nicht erkennen wollten; darum kam auch das Äußerste an Strafe über sie.

Tekstuitleg van W 12,27 .


SEPTUAGINTA

ΤΟ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι. 2 διὸ τοὺς παραπίπτοντας κατ᾿ ὀλίγον ἐλέγχεις καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνήσκων νουθετεῖς, ἵνα ἀπαλλαγέντες τῆς κακίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ, Κύριε. 3 καὶ γὰρ τοὺς παλαιοὺς οἰκήτορας τῆς ἁγίας σου γῆς μισήσας 4 ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰς ἀνοσίους 5 τέκνων τε φονέας ἀνελεήμονας καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματος, ἐκ μέσου μύστας θιάσου 6 καὶ αὐθέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηθήτων, ἐβουλήθης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν, 7 ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται Θεοῦ παίδων ἡ παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ. 8 ἀλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, ἵνα αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολοθρεύσωσιν. 9 οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι ἢ θηρίοις δεινοῖς ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ᾿ ἓν ἐκτρῖψαι, 10 κρίνων δὲ κατὰ βραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 11 σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα ἐφ᾿ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους. 12 τίς γὰρ ἐρεῖ· τί ἐποίησας; ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου; τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐθνῶν ἀπολωλότων, ἃ σὺ ἐποίησας; ἢ τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων; 13 οὔτε γὰρ Θεός ἐστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, ἵνα δείξῃς ὅτι οὐκ ἀδίκως ἔκρινας, 14 οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφθαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασας. 15 δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάντα διέπεις, αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασθῆναι καταδικάσαι ἀλλότριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως. 16 ἡ γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχή, καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. 17 ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι καὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγχεις. 18 σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ κρίνεις καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς· πάρεστι γάρ σοι, ὅταν θέλῃς, τὸ δύνασθαι. 19 ᾿Εδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διά τῶν τοιούτων ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον· καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι δίδως ἐπὶ ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. 20 εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλομένους θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμώρησας προσοχῆς καὶ διέσεως, δοὺς χρόνους καὶ τόπον, δι᾿ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας, 21 μετὰ πόσης ἀκριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, ὧν τοῖς πατράσιν ὅρκους καὶ συνθήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσχέσεων; 22 ῾Ημᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνοντες, κρινόμενοι δὲ προσδοκῶμεν ἔλεος. 23 ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκους διὰ τῶν ἰδίων ἐβασάνισας βδελυγμάτων· 24 καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν, θεοὺς ὑπολαμβάνοντες τὰ καὶ ἐν ζῴοις τῶν ἐχθρῶν ἄτιμα, νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες. 25 διὰ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν κρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. 26 οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουθετηθέντες ἀξίαν Θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν. 27 ἐφ᾿ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχοντες ἠγανάκτουν, ἐπὶ τούτοις, οὓς ἐδόκουν θεούς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι, ἰδόντες ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι Θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ· διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆς καταδίκης ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπῆλθεν.


VULGAAT

12. 1 bonus enim spiritus tuus est in omnibus 2 propter quod hos qui exerrant partibus corripis et de quibus peccant admonens adloqueris ut relicta malitia credant in te Domine 3 et illos enim antiquos inhabitatores sanctae tuae terrae odiens 4 quoniam odibilia tibi opera faciebant per medicamina et sacrificia iniusta 5 et filiorum necatores sine misericordia et comestores viscerum hominum devorationem et sanguinis a medio sacramento tuo 6 et auctores parentes animarum inauxiliatarum voluisti perdere per manus parentum nostrorum 7 ut dignam perciperent peregrinationem puerorum Dei quae tibi omnium carior est terra 8 sed et his tamquam hominibus pepercisti et misisti antecessores exercitus tui vespas ut illos paulatim exterminarent 9 non quia inpotens eras in bello subicere impios iustis aut bestiis saevis aut verbo duro simul exterminare 10 sed partibus iudicans dabas locum paenitentiae non ignorans quoniam nequa est natio illorum et naturalis malitia ipsorum et quoniam non poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum 11 semen enim erat maledictum ab initio nec timens aliquem veniam dabas peccatis illorum 12 quis enim dicet tibi quid fecisti aut quis stabit contra iudicium tuum aut quis in conspectum tuum veniet vindex iniquorum hominum aut quis tibi inputabit si nationes perierint quas tu fecisti 13 nec enim est alius Deus quam tu cuius cura est de omnibus ut ostendas quoniam non iniuste iudicasti 14 neque rex neque tyrannus in conspectu tuo inquirent de his quos perdidisti 15 cum sis ergo iustus iuste omnia disponis ipsum quoque qui non debet puniri condemnas exterum aestimas a tua virtute 16 virtus enim tua iustitiae initium est et ob hoc quod omnium Dominus es omnibus te parcere facis 17 virtutem enim ostendis tu qui non crederis esse in virtute consummatus et hos qui sciunt audaciam traducis 18 tu autem dominator virtutis cum tranquillitate iudicas et cum magna reverentia disponis nos subest enim tibi cum voles posse 19 docuisti autem populum tuum per talia opera quoniam oportet iustum esse et humanum et bonae spei fecisti filios tuos quoniam das locum in peccatis paenitentiae 20 si enim inimicos servorum tuorum et debitos morti cum tanta cruciasti adtentione et liberasti dans tempus et locum per quae possint mutari a malitia 21 cum quanta diligentia iudicasti filios tuos quorum parentibus iuramenta et conventiones dedisti bonarum promissionum 22 cum ergo nobis disciplinam das inimicos nostros multipliciter flagellas ut bonitatem tuam cogitemus iudicantes et cum de nobis iudicatur speremus misericordiam 23 unde et illis qui in vita sua insensate et iniuste vixerunt per haec quae coluerunt dedisti summa tormenta 24 etenim in erroris via diutius erraverunt deos aestimantes haec quae in animalibus sunt supervacua infantum insensatorum more viventes 25 propter hoc tamquam pueris insensatis iudicium in derisum dedisti 26 qui autem ludibriis increpationis non correpti sunt dignum Dei iudicium experti sunt 27 in his enim quae patiebantur moleste ferebant in quibus patientes indignabantur per haec quos putabant deos in ipsis cum exterminarentur videntes illum quem olim negabant se nosse Deum verum agnoverunt propter quod et finis condemnationis illis veniet