WIJSHEID 14 , W 14 -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=29&page=14 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -

Overzicht : - W 1 - W 2 - W 3 - W 4 - W 5 - W 6 - W 7 - W 8 - W 9 - W 10 - W 11 - W 12 - W 13 - W 14 - W 15 - W 16 - W 17 - W 18 - W 19 -
Uitleg vers per vers : - W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 - W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 - W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

- W 14,1-11 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -

W 14,1 - W 14,1 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα, τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται. 14. 1 iterum alius navigare cogitans et per feros fluctus incipiens iter facere ligno portante se fragilius lignum invocat   1 WEDEROM iemand die zich toerust om scheep te gaan en voorheeft de wilde baren te doorreizen, die roept aan een hout, dat verrotter is dan het schip dat hem voert. [1] Een ander, die een zeereis wil ondernemen en de woeste golven gaat bevaren, roept een stuk hout aan dat nog brozer is dan het schip dat hem draagt. 14 [1] Of neem iemand die op reis gaat over zee en woeste golven moet bevaren. Hij roept een stuk hout aan dat gammeler is dan het schip dat hem draagt!   1. Tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches invoque à grands cris un bois plus fragile que le bateau qui le porte.

King James Bible . 14 [1] Again, one preparing himself to sail, and about to pass through the raging waves, calleth upon a piece of wood more rotten than the vessel that carrieth him.
Luther-Bibel . 141Ebenso tut der, der sich einschiffen will und durch wilde Fluten zu fahren gedenkt und ein Holz anruft, das viel morscher ist als das Schiff, auf dem er fährt.

Tekstuitleg van W 14,1 .

W 14,2 - W 14,2 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
2 ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησε, τεχνῖτις δὲ σοφίᾳ κατεσκεύασεν· 2 illud enim cupiditas adquirendi excogitavit et artifex sapientia fabricavit sua   2 Want de begeerte der winst heeft dat bedacht, en de kunstige wijsheid heeft het toebereid. [2] Want dat schip is in de gedachte opgekomen door de begeerte naar winst en het is gebouwd door bekwaam vakmanschap. [2] Zijn schip is tenminste nog voortgekomen uit de behoefte om in het levensonderhoud te voorzien. De wijsheid is de maakster ervan   2. Car ce bateau, c'est la soif du gain qui l'a conçu, c'est la sagesse artisane qui l'a construit;

King James Bible . [2] For verily desire of gain devised that, and the workman built it by his skill.
Luther-Bibel . 2Denn es ist erfunden worden, um Handel zu treiben, und die Künstlerin Weisheit hat es gebaut.

Tekstuitleg van W 14,2 .

W 14,3 - W 14,3 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
3 ἡ δὲ σή, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ, 3 tua autem pater gubernat providentia quoniam dedisti et in mari viam et inter fluctus semitam firmissimam   3 Maar uw voorzienigheid, o Vader, bestuurt het; want gij geeft ook in de zee een weg, en in de baren een zeker pad. [3] Maar uw voorzienigheid*, Vader, stuurt het schip, want U hebt zelfs in de zee een weg en in de golven een veilig* pad gebaand; [3] en uw voorzienigheid, Vader, is de loods. U baant het een weg door de zee, u geeft het een veilige route door de golven.   3. mais c'est ta Providence, ô Père, qui le pilote, car tu as mis un chemin jusque dans la mer, et dans les flots un sentier assuré,

King James Bible . [3] But thy providence, O Father, governeth it: for thou hast made a way in the sea, and a safe path in the waves;
Luther-Bibel . 3Aber deine Vorsehung, Vater, steuert es hindurch; denn du gibst auch im Meer Wege und mitten in den Wellen sichere Fahrt

Tekstuitleg van W 14,3 .

W 14,4 - W 14,4 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
4 δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σώζειν, ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ. 4 ostendens quoniam potes ex omnibus sanare etiam si sine rate aliquis adeat   4 Tonende dat gij uit alle gevaren verlossen kunt, opdat ook iemand zonder kunst daarin klimme. [4] daarmee laat U zien dat U alles kunt redden, zodat men zelfs zonder zeemanschap aan boord zou kunnen gaan. [4] U hebt laten zien dat u redt uit de nood, zodat ook onervaren mensen gerust aan boord kunnen gaan.   4. montrant que tu peux sauver de tout, en sorte que, même sans expérience, on puisse embarquer.

King James Bible . [4] Shewing that thou canst save from all danger: yea, though a man went to sea without art.
Luther-Bibel . 4und zeigst dadurch, wie du aus aller Not zu retten vermagst, damit man ein Schiff besteigen kann, auch ohne die Kunst des Seemanns zu verstehen.

Tekstuitleg van W 14,4 .

W 14,5 - W 14,5 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
5 θέλεις δὲ μή ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα, διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν. 5 sed ut non esset vacua sapientiae tuae opera propter hoc etiam exiguo ligno credunt homines animas suas et transeuntes mare per ratem liberati sunt   5 Gij wilt niet dat de werken uwer wijsheid ledig zouden zijn, daarom vertrouwen ook de mensen hun zielen aan een zeer gering hout, en varende door de baren, worden door een schip behouden. [5] U wilt dat de werken van uw wijsheid niet werkeloos blijven; daarom vertrouwen de mensen zelfs aan een klein stuk hout hun leven toe: zij varen op een vlot over de golvende zee en blijven behouden. [5] U wilt niet dat wat de wijsheid voortbrengt, vruchteloos blijft. Daarom vertrouwen mensen hun leven toe aan simpel hout en kan een vlot hen redden wanneer ze door ruw water gaan.   5. Tu ne veux pas que les œuvres de ta Sagesse soient stériles; c'est pourquoi les hommes confient leur vie même à un bois minuscule, traversent les vagues sur un radeau et demeurent sains et saufs.

King James Bible . [5] Nevertheless thou wouldest not that the works of thy wisdom should be idle, and therefore do men commit their lives to a small piece of wood, and passing the rough sea in a weak vessel are saved.
Luther-Bibel . 5Du willst aber, dass nicht ungenutzt bleibt, was du durch deine Weisheit geschaffen hast. Deshalb vertrauen die Menschen ihr Leben auch ganz geringem Holz an und werden auf einem Floß gerettet, wenn sie durch die Meereswellen fahren.

Tekstuitleg van W 14,5 .

W 14,6 - W 14,6 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
6 καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων, ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί. 6 sed ab initio cum perirent superbi gigantes spes orbis terrarum ad ratem confugiens remisit saeculo semen nativitatis quae manu tua erat gubernata   6 Want ook in het begin als de hovaardige reuzen vergingen, nam de hoop der wereld haar toevlucht tot een schip, en liet de wereld een zaad der voortteling na, zijnde bestuurd door uw hand. [6] Ook in de oude tijd al, toen de trotse reuzen omkwamen, zocht de hoop van de wereld haar toevlucht op een vlot* en liet, door uw hand bestuurd, aan de wereld de kiem na van een nageslacht. [6] Zo is in het begin, terwijl de overmoedige giganten ten onder gingen, de hoop voor de wereld op een vlot ontkomen en heeft hij, door uw hand geleid, nieuw leven voor de toekomst veiliggesteld.   6. Et de fait, aux origines, tandis que périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau et, piloté par ta main, laissa aux siècles futurs le germe d'une génération nouvelle.

King James Bible . [6] For in the old time also, when the proud giants perished, the hope of the world governed by thy hand escaped in a weak vessel, and left to all ages a seed of generation.
Luther-Bibel . 6Denn auch vor alters, als die hochmütigen Riesen umkamen, flüchteten die, an denen die Hoffnung der Welt hing, auf ein Floß, das deine Hand lenkte, und hinterließen so der Welt die Stammeltern für ein neues Geschlecht.

Tekstuitleg van W 14,6 .

W 14,7 - W 14,7 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
7 εὐλόγηται γὰρ ξύλον, δι᾿ οὗ γίνεται δικαιοσύνη· 7 benedictum est enim lignum per quod fit iustitia   7 Want gezegend is het hout, door hetwelk gerechtigheid geschiedt. [7] Gezegend is het hout waardoor gerechtigheid plaatsvindt, [7] Gezegend is het hout waardoor gerechtigheid geschiedt,   7. Car il est béni, le bois par lequel advient la justice,

King James Bible . [7] For blessed is the wood whereby righteousness cometh.
Luther-Bibel . 7Denn ein solches Holz, das einer gerechten Sache dient, soll gesegnet sein;

Tekstuitleg van W 14,7 .

W 14,8 - W 14,8 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
8 τὸ χειροποίητον δέ, ἐπικατάρατον αὐτὸν καὶ ὁ ποιήσας αὐτό, ὅτι ὁ μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη. 8 per manus autem quod fit maledictum et ipsum et qui fecit illud quia ille quidem operatus est illud autem cum esset fragile Deus cognominatus est   8 Maar dat met handen gemaakt is, hetzelve is vervloekt, en ook degene die het gemaakt heeft; deze, omdat hij het gemaakt heeft, maar dat, omdat het verderfelijk zijnde, God genoemd wordt. [8] maar dat met handen gemaakte ding is vervloekt, het beeld en zijn maker, omdat hij het vervaardigd heeft en omdat het vergankelijk ding god is genoemd. [8] maar vervloekt is het hout waarvan mensenhanden een beeld hebben gemaakt, evenals zijn maker – hij omdat hij het gemaakt heeft, en het vergankelijke voorwerp omdat het als afgod wordt vereerd.   8. mais maudite l'idole fabriquée, elle et celui qui l'a faite, lui, pour y avoir travaillé, et elle parce que, corruptible, elle a été appelée dieu.

King James Bible . [8] But that which is made with hands is cursed, as well it, as he that made it: he, because he made it; and it, because, being corruptible, it was called god.
Luther-Bibel . 8aber verflucht soll das sein, was mit Händen geschnitzt ist, wie auch der, der es schnitzte; dieser, weil er's machte, jenes, weil es Gott genannt wird, obwohl es doch vergänglich ist.

Tekstuitleg van W 14,8 .

W 14,9 - W 14,9 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
9 ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ Θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ· 9 similiter autem odio sunt Deo impius et impietas eius   9 Want bij God zijn even hatelijk de goddeloze en zijn goddeloosheid. [9] Want bij God zijn zij beiden gehaat, de goddeloze en zijn goddeloosheid: [9] God heeft eenzelfde afkeer van de goddeloze als van diens goddeloosheid,   9. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété,

King James Bible . [9] For the ungodly and his ungodliness are both alike hateful unto God.
Luther-Bibel . 9Denn Gott sind beide gleich verhasst, der Gottlose und sein gottloses Werk;

Tekstuitleg van W 14,9 .

W 14,10 - W 14,10 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
10 καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεται. 10 etenim quod factum est cum illo qui fecit tormenta patietur   10 En daarom zal hetgeen gemaakt is, met degene, die het gemaakt heeft, gestraft worden. [10] met de maker zal ook het maaksel gestraft worden. [10] en de dader wordt evenzeer bestraft als wat hij gemaakt heeft.   10. et l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier.

King James Bible . [10] For that which is made shall be punished together with him that made it.
Luther-Bibel . 10denn das Werk wird samt dem Meister bestraft werden.

Tekstuitleg van W 14,10 .

W 14,11 - W 14,11 : Een zeereis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,1 - W 14,2 - W 14,3 - W 14,4 - W 14,5 - W 14,6 - W 14,7 - W 14,8 - W 14,9 - W 14,10 - W 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
11 διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, ὅτι ἐν κτίσματι Θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνων. 11 propter hoc et idolis nationum non erit respectus quoniam creaturae Dei in odium factae sunt et in temptationem animis hominum et in muscipulum pedibus insipientium   11 Daarom zullen ook de afgoden der heidenen bezocht worden, omdat zij onder de schepselen Gods tot een gruwel geworden zijn, en de zielen der mensen tot ergernissen, en de voeten der onwijzen tot een strik. [11] Daarom zal er afgerekend worden met de beelden van de heidenen, omdat zij in Gods schepping een gruwel zijn geworden, een ergernis voor de zielen van de mensen en een valstrik voor de voeten van de dwazen. [11] Daarom ook zullen de heidense afgodsbeelden het moeten ontgelden, omdat ze een gruwel zijn geworden in Gods schepping, een struikelblok voor de ziel, een valkuil op de weg van dwazen.   11. Aussi y aura-t-il une visite même pour les idoles des nations, parce que, dans la création de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés.

King James Bible . [11] Therefore even upon the idols of the Gentiles shall there be a visitation: because in the creature of God they are become an abomination, and stumblingblocks to the souls of men, and a snare to the feet of the unwise.
Luther-Bibel . 11Darum werden auch die Götzen der Heiden heimgesucht; denn sie sind in der Schöpfung Gottes zum Gräuel und zum Ärgernis für die Seelen der Menschen geworden und zum Fallstrick für die Füße der Unverständigen.

Tekstuitleg van W 14,11 .

- W 14,12-21 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -

W 14,12 - W 14,12 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
12 ᾿Αρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆς. 12 initium enim fornicationis est exquisitio idolorum et adinventio illorum corruptio vitae est   12 Want de bedenking der afgoden is het beginsel der hoererij; en hun uitvinding de verderving des levens. [12] Het begin van de ontucht is de gedachte aan afgodsbeelden, en de uitvinding daarvan is het bederf* van het leven. [12] Ontrouw begint met de gedachte aan afgodsbeelden, en de uitwerking daarvan eindigt in de ondergang van het leven.   12. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication, leur découverte a corrompu la vie.

King James Bible . [12] For the devising of idols was the beginning of spiritual fornication, and the invention of them the corruption of life.
Luther-Bibel . 12Denn Götzenbilder zu ersinnen ist der Anfang der Hurerei, und sie zu erfinden ist des Lebens Verderben.

Tekstuitleg van W 14,12 .

W 14,13 - W 14,13 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
13 οὔτε γὰρ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται· 13 neque erant ab initio neque erunt in perpetuum   13 Want zij waren van den beginne niet, en zullen in der eeuwigheid niet zijn. [13] Zij hebben immers niet vanaf het begin bestaan en zij zullen niet tot in eeuwigheid blijven. [13] Afgoden hebben niet vanaf het begin bestaan en zullen er ook niet tot in eeuwigheid zijn.   13. Car elles n'existaient pas à l'origine, et elles n'existeront pas toujours;

King James Bible . [13] For neither were they from the beginning, neither shall they be for ever.
Luther-Bibel . 13Von Anfang an sind sie nicht gewesen und werden auch nicht ewig bleiben;

Tekstuitleg van W 14,13 .

W 14,14 - W 14,14 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
14 κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς κόσμον, καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τέλος ἐπενοήθη. 14 supervacuitas enim hominum venit in orbem terrarum et ideo brevis illorum finis inventus est   14 Want ijdele eer der mensen is in de wereld gekomen, en daarom is hun einde kort bedacht geworden. [14] Door de ijdele waan van de mensen zijn ze in de wereld gekomen en daarom is hun een spoedig einde toegedacht. [14] Ze zijn voortgekomen uit hersenschimmen van mensen en daarom is hun einde nabij.   14. c'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde, aussi bien une prompte fin leur a-t-elle été réservée.

King James Bible . [14] For by the vain glory of men they entered into the world, and therefore shall they come shortly to an end.
Luther-Bibel . 14sondern durch eitlen Wahn der Menschen sind sie in die Welt gekommen, und darum ist ihnen auch ein schnelles Ende zugedacht.

Tekstuitleg van W 14,14 .

W 14,15 - W 14,15 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
15 ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατήρ, τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας, τὸν τότε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς Θεὸν ἐτίμησε καὶ παρέδωκε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς. 15 acerbo enim luctu dolens pater cito sibi filii rapti faciens imaginem illum qui tunc homo mortuus fuerat nunc tamquam deum colere coepit et constituit inter servos suos sacra et sacrificia   15 Want een vader, door ontijdige rouw over zijn zoon, die hem haastig was afgehaald, uitgeteerd zijnde, maakte een beeld, en de mens, die toen dood was, eert hij nu als een God, en beval degenen, die onder zijn gebied waren, godsdienstigheden en offeranden te plegen. [15] Een vader, te vroeg door rouw gekweld, heeft een beeld gemaakt van het zo haastig weggerukte kind, en wat eens een dood mens was is hij nu als een god gaan eren, en hij heeft voor zijn ondergeschikten ceremonies en riten ingesteld. [15] Een vader die moest rouwen om zijn te vroeg gestorven kind, maakte een beeld van hem. Hij begon zo een dode te vereren en stelde voor zijn dienaren geheime rituelen en inwijdingen in.   15. Un père que consumait un deuil prématuré a fait faire une image de son enfant si tôt ravi, et celui qui hier encore n'était qu'un homme mort, il l'honore maintenant comme un dieu et il transmet aux siens des mystères et des rites,

King James Bible . [15] For a father afflicted with untimely mourning, when he hath made an image of his child soon taken away, now honoured him as a god, which was then a dead man, and delivered to those that were under him ceremonies and sacrifices.
Luther-Bibel . 15Denn als ein Vater über seinen Sohn, der ihm allzu früh genommen wurde, Leid und Schmerzen trug, ließ er ein Bild machen und verehrte den, der längst tot war, jetzt als Gott und stiftete für die Seinen geheime Gottesdienste und Feiern.

Tekstuitleg van W 14,15 .

W 14,16 - W 14,16 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
16 εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη, καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά, 16 deinde interveniente tempore convalescente iniqua consuetudine hic error tamquam lex custodita est et tyrannorum imperio colebantur figmenta   16 Daarna deze goddeloze gewoonte mettertijd de overhand genomen hebbende, is als een wet onderhouden geweest, en de gesneden beelden zijn door de geboden der tirannen geeerd geworden. [16] Vervolgens heeft dat goddeloze gebruik zich gaandeweg vastgezet en is men het als een wet gaan onderhouden. Op bevel van vorsten werd toen aan de gesneden beelden goddelijke eer bewezen. [16] Daarna heeft dat goddeloze gebruik in de loop der tijd kracht van wet gekregen. Ook op bevel van vorsten ging men beelden vereren.   16. puis avec le temps la coutume se fortifie et on l'observe comme loi. C'est encore sur l'ordre des souverains que les images sculptées recevaient un culte

King James Bible . [16] Thus in process of time an ungodly custom grown strong was kept as a law, and graven images were worshipped by the commandments of kings.
Luther-Bibel . 16Danach festigte sich mit der Zeit solch gottloser Brauch und wurde wie ein Gesetz gehalten. Auch musste man Bilder verehren auf das Gebot der Tyrannen hin.

Tekstuitleg van W 14,16 .

W 14,17 - W 14,17 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
17 οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν, τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι, ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα τὸν ἀπόντα ὡς παρόντα κολακεύωσι διὰ τῆς σπουδῆς. 17 hos quos in palam honorare non poterant homines propter quod longe essent e longinquo figura illorum adlata evidentem imaginem regis quem honorare volebant fecerunt ut illum qui aberat tamquam praesentem colerent sua sollicitudine   17 Welke, daar de mensen niet konden tegenwoordig zijn, om hen te eren, omdat zij verre woonden, hebben zij hun aangezicht, dat verre van hen was, afgebeeld, en hebben een schijnbaar beeld gemaakt van de koning die zij eerden; opdat zij met vlijt zouden mogen vleien de afwezige, alsof hij tegenwoordig ware. [17] En omdat de mensen de vorsten niet in hun bijzijn konden eren, omdat ze ver weg woonden, hebben zij die verre gestalte weergegeven en een waarneembaar beeld gemaakt van de vereerde koning, om door hun ijver de afwezige te vleien, alsof hij aanwezig was. [17] Onderdanen die hun vorsten niet in levenden lijve eer konden bewijzen doordat ze te ver weg woonden, maakten zich een eigen voorstelling van hen en hebben daarnaar een beeld gemaakt. Zo konden zij hun afwezige vorst toch gunstig stemmen door hem te vereren alsof hij er zelf was.   17. des hommes qui ne pouvaient les honorer en personne, parce qu'ils habitaient à distance, représentèrent leur lointaine figure et firent une image visible du roi qu'ils honoraient; ainsi, grâce à ce zèle, on flatterait l'absent comme s'il était présent.

King James Bible . [17] Whom men could not honour in presence, because they dwelt far off, they took the counterfeit of his visage from far, and made an express image of a king whom they honoured, to the end that by this their forwardness they might flatter him that was absent, as if he were present.
Luther-Bibel . 17Die Leute konnten sie nicht von Angesicht zu Angesicht ehren, weil sie zu ferne wohnten, und machten sich aus der Ferne eine Vorstellung von ihrem Aussehen und fertigten ein sichtbares Bild des Königs an, den sie ehren wollten, damit sie durch ihren Eifer dem Abwesenden schmeichelten, als ob er anwesend wäre.

Tekstuitleg van W 14,17 .

W 14,18 - W 14,18 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
18 εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ τοῦ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία· 18 provexit autem ad horum culturam et hos qui ignorabant artificis eximia diligentia   18 De eergierigheid van de kunstenaar heeft ook de onwetenden aangedreven tot voortzetten van deze dienst der beelden. [18] Ook degenen die de koning niet kenden werden door de toewijding van de kunstenaar ertoe gebracht die eredienst meer luister bij te zetten. [18] Bij die verering raakten steeds meer mensen betrokken: ook zij die de vorst niet kenden, werden door de toewijding van de kunstenaar daartoe aangezet.   18. Ceux-là mêmes qui ne le connaissaient pas furent amenés par l'ambition de l'artiste à étendre son culte;

King James Bible . [18] Also the singular diligence of the artificer did help to set forward the ignorant to more superstition.
Luther-Bibel . 18Damit er noch mehr verehrt würde, lockte der Ehrgeiz der Künstler auch die an, die ihn nicht kannten.

Tekstuitleg van W 14,18 .

W 14,19 - W 14,19 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
19 ὁ μὲν γὰρ τάχα τῷ κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι, ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον· 19 ille enim volens placere illi qui se adsumpsit elaboravit arte sua ut similitudinem in melius figuraret   19 Want deze misschien willende de prins behagen, heeft zijn best gedaan, om door zijn kunst, de gelijkheid op het schoonst uit te drukken. [19] Want hij had, waarschijnlijk om de heerser te behagen, door zijn kunst de gelijkenis tot meer schoonheid opgevoerd. [19] Want hij had, waarschijnlijk in zijn wens om de heerser te behagen, diens beeltenis op kunstige wijze tot opperste schoonheid gevoerd.   19. car, désireux sans doute de plaire au maître, il força son art à faire plus beau que nature,

King James Bible . [19] For he, peradventure willing to please one in authority, forced all his skill to make the resemblance of the best fashion.
Luther-Bibel . 19Denn der, der vielleicht dem Fürsten gefallen wollte, machte das Bild durch seine Kunst so, dass es nicht nur ähnlich, sondern auch schön aussah.

Tekstuitleg van W 14,19 .

W 14,20 - W 14,20 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
20 τὸ δὲ πλῆθος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο. 20 multitudo autem adducta per speciem operis eum qui ante tempus tamquam homo honoratus fuerat nunc deum existimaverunt   20 En het gemene volk, door de aangenaamheid van het werk aangelokt zijnde hield die voor God, welke weinig tijd tevoren als een mens was geëerd geworden. [20] En de menigte, aangetrokken door de bekoorlijkheid van het werk, is hem, die kort tevoren een vereerd mens was, als een voorwerp van aanbidding gaan beschouwen. [20] En de mensen hebben zich door de schoonheid van het kunstwerk laten verleiden tot het verafgoden van iemand die ze tot voor kort als mens eer hadden bewezen.   20. et la foule, attirée par le charme de l'œuvre, considéra désormais comme un objet d'adoration celui que naguère on honorait comme un homme.

King James Bible . [20] And so the multitude, allured by the grace of the work, took him now for a god, which a little before was but honoured.
Luther-Bibel . 20Die Menge aber, die von der Anmut des Werkes angezogen wurde, hielt jetzt den für einen Gott, der kurz zuvor nur als Mensch geehrt worden war.

Tekstuitleg van W 14,20 .

W 14,21 - W 14,21 : Oorsprong van afgodsbeelden - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,12 - W 14,13 - W 14,14 - W 14,15 - W 14,16 - W 14,17 - W 14,18 - W 14,19 - W 14,20 - W 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
21 καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον, ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν. 21 et haec fuit vitae humanae deceptio quoniam aut adfectui aut regibus deservientes homines incommunicabile nomen lapidibus et lignis inposuerunt   21 En dit is tot een lage geweest voor het leven, omdat de mensen, òf het ongeval, òf de tirannie dienende, aan steen en hout hebben gegeven de naam, die niet mag gemeen gemaakt worden. [21] En zo viel het leven in een hinderlaag: de mensen raakten in de ban van het ongeluk of van de koninklijke macht en zij* gaven aan stukken steen of hout de naam die met niemand gedeeld mag worden. [21] Zo wordt in het leven voor de mensen een hinderlaag gelegd: onderworpen aan rampspoed of tirannie kennen ze hout en steen de naam toe die geen ander toekomt.   21. Et voilà qui devint un piège pour la vie que des hommes, asservis au malheur ou au pouvoir, eussent conféré à des pierres et à des morceaux de bois le Nom incommunicable.

King James Bible . [21] And this was an occasion to deceive the world: for men, serving either calamity or tyranny, did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name.
Luther-Bibel . 21Dies wurde zu einer Gefahr für das Leben: Wenn den Leuten etwas Schlimmes zugestoßen war oder wenn sie den Tyrannen dienen mussten, gaben sie den Steinen und dem Holz den Namen, der keinem andern gebührt.

Tekstuitleg van W 14,21 .

- W 14,22-15,13 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -

W 14,22 - W 14,22 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
22 Εἶτ᾿ οὐκ ἤρκεσε τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσιν. 22 et non sufficerat errasse eos circa Dei scientiam sed et in magno viventes inscientiae bello tot et tam magna mala pacem appellant   22 Daarenboven was het niet genoeg omtrent de kennis van God te dwalen, maar ook levende in een grote strijd der onwetendheid, hebben zij zulke kwade dingen nog vrede genoemd. [22] En vervolgens was het nog niet genoeg dat zij dwaalden omtrent de kennis van God: ook al leven zij in een hevige strijd*, door hun onwetendheid veroorzaakt, zij noemen al die ellende nog vrede. [22] Maar zo te dwalen in het kennen van God is hun nog niet genoeg: hun onwetendheid is de oorzaak van een verscheurd leven, en die ellende noemen ze vrede!   22. En outre il ne leur a pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu; mais alors que l'ignorance les fait vivre dans une grande guerre, ils donnent à de tels maux le nom de paix!

King James Bible . [22] Moreover this was not enough for them, that they erred in the knowledge of God; but whereas they lived in the great war of ignorance, those so great plagues called they peace.
Luther-Bibel . 22Sodann ließen sie sich nicht daran genügen, dass sie in der Erkenntnis Gottes irrten, sondern, obwohl sie in ihrer Unwissenheit wie im Kriege lebten, nannten sie das auch noch Frieden.

Tekstuitleg van W 14,22 .

W 14,23 - W 14,23 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
23 ἢ γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς ἢ κρύφια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντες, 23 aut enim filios suos sacrificantes aut obscura sacrificia facientes aut insaniae plenas vigilias habentes   23 Want zij, of zij hun offeranden waarin zij hun kinderen doden, òf verborgen godsdiensten, òf razende brasserijen naar andere wetten plegen. [23] Want zij vieren riten met kindermoorden of heimelijke ceremonies of dolle gelagen met vreemde gebruiken [23] Door hun inwijdingen met kinderoffers, hun geheime rituelen, hun buitensporige feestgelagen met bizarre gebruiken   23. Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs orgies furieuses aux coutumes extravagantes,

King James Bible . [23] For whilst they slew their children in sacrifices, or used secret ceremonies, or made revellings of strange rites;
Luther-Bibel . 23Denn entweder töten sie ihre Kinder zum Opfer oder kommen zu Gottesdiensten zusammen, die sie geheim halten müssen, oder feiern wilde Gelage nach absonderlichen Satzungen

Tekstuitleg van W 14,23 .

W 14,24 - W 14,24 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
24 οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσσουσιν, ἕτερος δ᾿ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύων ὀδυνᾷ. 24 neque vitam neque nuptias mundas iam custodiunt sed alius alium per invidiam occidit aut adulterans contristat   24 Zo bewaren zij toch voorts niet meer, noch leven noch echtstaat rein; maar òf de een brengt de ander om door list, òf doet hem smart aan door overspel. [24] en voor het leven hebben ze evenmin respect als voor de reinheid van het huwelijk, maar de een vermoordt de ander verraderlijk of grieft hem door echtbreuk. [24] tonen zij hun minachting voor het leven en de zuiverheid van het huwelijk. Verraderlijk vermoordt de een de ander of hij krenkt hem door overspel te plegen.   24. ils ne gardent plus aucune pureté ni dans la vie ni dans le mariage, l'un supprime l'autre insidieusement ou l'afflige par l'adultère.

King James Bible . [24] They kept neither lives nor marriages any longer undefiled: but either one slew another traiterously, or grieved him by adultery.
Luther-Bibel . 24und halten so weder ihren Wandel noch ihre Ehen rein, sondern einer tötet den andern mit List oder kränkt ihn durch Ehebruch;

Tekstuitleg van W 14,24 .

W 14,25 - W 14,25 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
25 πάντας δ᾿ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ καὶ δόλος, φθορά, ἀπιστία, ταραχή, ἐπιορκία, θόρυβος ἀγαθῶν, 25 et omnia commixta sunt sanguis homicidium furtum et fictio corruptio infidelitas turbatio et periurium tumultus bonorum   25 Maar het is al onder elkander vermengd, bloed en moord, dieverij en bedrog, verderving, ontrouw, beroerte, meinedigheid, onrust der vromen; [25] Het is één grote warboel van bloed en moord, van diefstal en bedrog, van verleiding, trouweloosheid, oproer en meineed, [25] Het is een en al moord en doodslag, roof en bedrog, corruptie, verraad, oproer, meineed,   25. Partout, pêle-mêle, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure,

King James Bible . [25] So that there reigned in all men without exception blood, manslaughter, theft, and dissimulation, corruption, unfaithfulness, tumults, perjury,
Luther-Bibel . 25und überall herrschen ohne Unterschied Blutvergießen, Mord, Diebstahl, Betrug, Schändung, Untreue, Streit, Meineid, Beunruhigung der Guten,

Tekstuitleg van W 14,25 .

W 14,26 - W 14,26 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
26 χάριτος ἀμνησία, ψυχῶν μιασμός, γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια. 26 Domini inmemoratio animarum inquinatio nativitatis inmutatio nuptiarum inconstantia moechiae et inpudicitia   26 Vergetelheid der weldadigheid, besmetting der zielen, verwisseling van het geslacht, ongeregeldheid van het huwelijk, overspel en dartelheid. [26] van paniek onder goede mensen, van ondankbaarheid voor weldaden, van besmeuring van de zielen, verwisseling van geslacht, ontwrichting van huwelijken, echtbreuk en losbandigheid. [26] zedenbederf, ondankbaarheid, verloedering, seksuele perversie, ontwrichting van huwelijken, overspel en losbandigheid.   26. confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, crimes contre nature, désordres dans le mariage, adultère et débauche.

King James Bible . [26] Disquieting of good men, forgetfulness of good turns, defiling of souls, changing of kind, disorder in marriages, adultery, and shameless uncleanness.
Luther-Bibel . 26Undank, Befleckung der Seelen, widernatürliche Unzucht, Zerrüttung der Ehen, Ehebruch und Ausschweifungen.

Tekstuitleg van W 14,26 .

W 14,27 - W 14,27 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
27 ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν· 27 infandorum enim idolorum cultura omnis mali causa est et initium et finis   27 Want de dienst der afgoden, die men ook niet behoort te noemen, is het beginsel, en de oorzaak, en het einde van alle kwaad. [27] De verering van de goden zonder* naam is het begin, de oorzaak en de voleinding van alle kwaad: [27] Zo is de verering van naamloze beelden begin, midden en eind van alle kwaad.   27. Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal.

King James Bible . [27] For the worshipping of idols not to be named is the beginning, the cause, and the end, of all evil.
Luther-Bibel . 27Denn den namenlosen Götzen zu dienen, das ist Anfang, Ursache und Ende alles Bösen.

Tekstuitleg van W 14,27 .

W 14,28 - W 14,28 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
28 ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προφητεύουσι ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπιορκοῦσι ταχέως· 28 aut enim dum laetantur insaniunt aut vaticinantur falsa aut vivunt iniuste aut periurant cito   28 Want verheugd zijnde, of zij razen, of zij profeteren leugens, of zij leven onrechtvaardig, of zij zweren licht valse eden. [28] ze geven zich over aan waanzinnige uitgelatenheid of ze profeteren onwaarheden of ze leven in ongerechtigheid of ze zweren vlotweg valse eden, [28] De mensen geven zich over aan uitzinnige extase of orakelen leugens; ze leiden een onrechtvaardig leven of leggen zomaar een eed af.   28. Ou bien en effet ils poussent leurs réjouissances jusqu'au délire, ou bien ils prophétisent le mensonge, ou ils vivent dans l'injustice, ou ils ont tôt fait de se parjurer

King James Bible . [28] For either they are mad when they be merry, or prophesy lies, or live unjustly, or else lightly forswear themselves.
Luther-Bibel . 28Feiern sie ein Fest, so geraten sie in Raserei; weissagen sie, so ist's lauter Lüge. Sie leben nicht recht und schwören leichtfertig falsche Eide.

Tekstuitleg van W 14,28 .

W 14,29 - W 14,29 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
29 ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες, ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονται. 29 dum enim confidunt in idolis quae sunt sine anima male iurantes renoceri se non sperant   29 Want betrouwen hebbende op de afgoden die geen leven hebben, zo verwachten zij niet, dat zij vals zwerende, zullen beschadigd worden. [29] want vertrouwend op de levenloosheid van de afgodsbeelden verwachten ze geen nadelige gevolgen van hun zondige eden. [29] Omdat het levenloze beelden zijn waarop ze vertrouwen, verwachten ze van hun loze eden geen nadeel te ondervinden.   29. comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils n'attendent aucun préjudice de leurs faux serments.

King James Bible . [29] For insomuch as their trust is in idols, which have no life; though they swear falsely, yet they look not to be hurt.
Luther-Bibel . 29Denn weil sie an leblose Götzen glauben, fürchten sie keinen Schaden, wenn sie falsch schwören.

Tekstuitleg van W 14,29 .

W 14,30 - W 14,30 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
30 ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ Θεοῦ προσχόντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητος· 30 utraque ergo illis evenient digne quoniam male senserunt de Deo adtendentes idolis et iniuste iuraverunt in dolo contemnentes iustitiam   30 Doch zij zullen om deze beide dingen rechtvaardig gestraft worden, dat zij een kwaad gevoelen hebben van God, aanhangende de afgoden; en dat zij onrechtvaardig met bedrog zweren, en de heiligheid verachten. [30] Om twee redenen zal de juiste straf hen treffen: omdat ze, door afgoden aan te hangen, verkeerd hebben gedacht over God, en omdat ze, in hun minachting voor wat heilig is, boosaardig valse eden hebben gezworen. [30] Maar voor beide zaken zullen ze hun verdiende straf niet ontlopen: door zich tot afgoden te wenden hebben ze God tekortgedaan, en door lichtvaardig meineed te plegen hebben ze hun minachting getoond voor alles wat heilig is.   30. Mais de justes arrêts les frapperont pour ce double crime parce qu'ils ont mal pensé de Dieu en s'attachant à des idoles, parce qu'ils ont juré frauduleusement contre la justice, au mépris de la sainteté.

King James Bible . [30] Howbeit for both causes shall they be justly punished: both because they thought not well of God, giving heed unto idols, and also unjustly swore in deceit, despising holiness.
Luther-Bibel . 30Doch wird für beides gerechte Strafe über sie kommen: dafür, dass sie nicht recht von Gott denken, weil sie sich zu den Götzen halten, und dafür, dass sie unrecht und falsch schwören und Frömmigkeit verachten.

Tekstuitleg van W 14,30 .

W 14,31 - W 14,31 : Gevolgen van godenverering - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- W (Wijsheid) -- W 14 -- W 15 -- W 14,1-11 -- W 14,12-21 -- W 14,22-15,13 -- W 14,22 - W 14,23 - W 14,24 - W 14,25 - W 14,26 - W 14,27 - W 14,28 - W 14,29 - W 14,30 - W 14,31 - W 15,1 - W 15,2 - W 15,3 - W 15,4 - W 15,5 - W 15,6 - W 15,7 - W 15,8 - W 15,9 - W 15,10 - W 15,11 - W 15,12 - W 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling   Bible de Jérusalem
31 οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυομένων δύναμις, ἀλλ᾿ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν. 31 non enim iurantium est virtus sed peccantium poena perambulat semper in iniustorum praevaricationem   31 Want niet de kracht dergene bij welke men zweert, maar de wraak dergenen die zondigen, komt altijd over de overtreding der onrechtvaardigen. [31] Want niet de macht van degenen bij wie men zweert, maar de straf die de zondaars verdienen, treft altijd de overtreding van de boosdoener. [31] Het is niet door de macht van degene die in de eed is genoemd dat de onrechtvaardige moet boeten voor zijn misdragingen – het is de straf die een zondaar verdient.   31. Car ce n'est pas la puissance de ceux par qui l'on jure, mais le châtiment réservé aux pécheurs qui poursuit toujours la transgression des injustes.

King James Bible . [31] For it is not the power of them by whom they swear: but it is the just vengeance of sinners, that punisheth always the offence of the ungodly.
Luther-Bibel . 31Denn über die Bosheit der Ungerechten kommt nicht die Macht derer, bei denen sie schwören, sondern immer die Strafe, die sie mit ihrem Sündigen verdienen.

Tekstuitleg van W 14,31 .


SEPTUAGINTA

Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα, τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται. 2 ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησε, τεχνῖτις δὲ σοφίᾳ κατεσκεύασεν· 3 ἡ δὲ σή, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ, 4 δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σώζειν, ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ. 5 θέλεις δὲ μή ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα, διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν. 6 καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων, ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί. 7 εὐλόγηται γὰρ ξύλον, δι᾿ οὗ γίνεται δικαιοσύνη· 8 τὸ χειροποίητον δέ, ἐπικατάρατον αὐτὸν καὶ ὁ ποιήσας αὐτό, ὅτι ὁ μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη. 9 ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ Θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ· 10 καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεται. 11 διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, ὅτι ἐν κτίσματι Θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνων. 12 ᾿Αρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆς. 13 οὔτε γὰρ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται· 14 κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς κόσμον, καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τέλος ἐπενοήθη. 15 ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατήρ, τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας, τὸν τότε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς Θεὸν ἐτίμησε καὶ παρέδωκε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς. 16 εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη, καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά, 17 οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν, τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι, ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα τὸν ἀπόντα ὡς παρόντα κολακεύωσι διὰ τῆς σπουδῆς. 18 εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ τοῦ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία· 19 ὁ μὲν γὰρ τάχα τῷ κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι, ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον· 20 τὸ δὲ πλῆθος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο. 21 καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον, ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν. 22 Εἶτ᾿ οὐκ ἤρκεσε τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσιν. 23 ἢ γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς ἢ κρύφια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντες, 24 οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσσουσιν, ἕτερος δ᾿ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύων ὀδυνᾷ. 25 πάντας δ᾿ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ καὶ δόλος, φθορά, ἀπιστία, ταραχή, ἐπιορκία, θόρυβος ἀγαθῶν, 26 χάριτος ἀμνησία, ψυχῶν μιασμός, γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια. 27 ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν· 28 ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προφητεύουσι ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπιορκοῦσι ταχέως· 29 ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες, ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονται. 30 ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ Θεοῦ προσχόντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητος· 31 οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυομένων δύναμις, ἀλλ᾿ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν.


VULGAAT

14. 1 iterum alius navigare cogitans et per feros fluctus incipiens iter facere ligno portante se fragilius lignum invocat 2 illud enim cupiditas adquirendi excogitavit et artifex sapientia fabricavit sua 3 tua autem pater gubernat providentia quoniam dedisti et in mari viam et inter fluctus semitam firmissimam 4 ostendens quoniam potes ex omnibus sanare etiam si sine rate aliquis adeat 5 sed ut non esset vacua sapientiae tuae opera propter hoc etiam exiguo ligno credunt homines animas suas et transeuntes mare per ratem liberati sunt 6 sed ab initio cum perirent superbi gigantes spes orbis terrarum ad ratem confugiens remisit saeculo semen nativitatis quae manu tua erat gubernata 7 benedictum est enim lignum per quod fit iustitia 8 per manus autem quod fit maledictum et ipsum et qui fecit illud quia ille quidem operatus est illud autem cum esset fragile Deus cognominatus est 9 similiter autem odio sunt Deo impius et impietas eius 10 etenim quod factum est cum illo qui fecit tormenta patietur 11 propter hoc et idolis nationum non erit respectus quoniam creaturae Dei in odium factae sunt et in temptationem animis hominum et in muscipulum pedibus insipientium 12 initium enim fornicationis est exquisitio idolorum et adinventio illorum corruptio vitae est 13 neque erant ab initio neque erunt in perpetuum 14 supervacuitas enim hominum venit in orbem terrarum et ideo brevis illorum finis inventus est 15 acerbo enim luctu dolens pater cito sibi filii rapti faciens imaginem illum qui tunc homo mortuus fuerat nunc tamquam deum colere coepit et constituit inter servos suos sacra et sacrificia 16 deinde interveniente tempore convalescente iniqua consuetudine hic error tamquam lex custodita est et tyrannorum imperio colebantur figmenta 17 hos quos in palam honorare non poterant homines propter quod longe essent e longinquo figura illorum adlata evidentem imaginem regis quem honorare volebant fecerunt ut illum qui aberat tamquam praesentem colerent sua sollicitudine 18 provexit autem ad horum culturam et hos qui ignorabant artificis eximia diligentia 19 ille enim volens placere illi qui se adsumpsit elaboravit arte sua ut similitudinem in melius figuraret 20 multitudo autem adducta per speciem operis eum qui ante tempus tamquam homo honoratus fuerat nunc deum existimaverunt 21 et haec fuit vitae humanae deceptio quoniam aut adfectui aut regibus deservientes homines incommunicabile nomen lapidibus et lignis inposuerunt 22 et non sufficerat errasse eos circa Dei scientiam sed et in magno viventes inscientiae bello tot et tam magna mala pacem appellant 23 aut enim filios suos sacrificantes aut obscura sacrificia facientes aut insaniae plenas vigilias habentes 24 neque vitam neque nuptias mundas iam custodiunt sed alius alium per invidiam occidit aut adulterans contristat 25 et omnia commixta sunt sanguis homicidium furtum et fictio corruptio infidelitas turbatio et periurium tumultus bonorum 26 Domini inmemoratio animarum inquinatio nativitatis inmutatio nuptiarum inconstantia moechiae et inpudicitia 27 infandorum enim idolorum cultura omnis mali causa est et initium et finis 28 aut enim dum laetantur insaniunt aut vaticinantur falsa aut vivunt iniuste aut periurant cito 29 dum enim confidunt in idolis quae sunt sine anima male iurantes renoceri se non sperant 30 utraque ergo illis evenient digne quoniam male senserunt de Deo adtendentes idolis et iniuste iuraverunt in dolo contemnentes iustitiam 31 non enim iurantium est virtus sed peccantium poena perambulat semper in iniustorum praevaricationem