ZACHARIA 10, Zach 10 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 10 -
- Zach 9,9-10,2 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Zach : overzicht , Zach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Zach : commentaar ,

Overzicht van het boek Zacharia: Zach 1 - Zach 2 - Zach 3 - Zach 4 - Zach 5 - Zach 6 - Zach 7 - Zach 8 - Zach 9 - Zach 10 - Zach 11 - Zach 12 - Zach 13 - Zach 14 -
Tekstuitleg per perikope
: Zach 10,1 - Zach 10,2 - Zach 10,3 - Zach 10,4 - Zach 10,5 - Zach 10,6 - Zach 10,7 - Zach 10,8 - Zach 10,9 - Zach 10,10 - Zach 10,11 - Zach 10,12 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel     Exodus bibliografie (1  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- `âshah (maken, scheppen, doen) , zie Zach 10,1 .
- `eshèbh (kruid, groente) , zie Zach 10,1 .
- `eth (tijd) , zie Zach 10,1 .
- gèsjèm (regen) , zie Zach 10,1 .
- lqsj (piel : napluk houden) , zie Zach 10,1 .
- mâtâr (regen) , zie Zach 10,1 .
- sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) , zie Zach 10,1 .
- shâdèh (veld) , zie Zach 10,1 .
Bibliografie
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Zach 10,1 - Zach 10,1 : De komst van de Messias - Zach 9,9-10,2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 10 -- Zach 10,1 - Zach 10,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1aiteisthe ueton para kuriou kath' ôran proimon kai opsimon kurios epoièsen fantasias kai ueton cheimerinon dôsei autois ekastô botanèn en agrô  1 petite a Domino pluviam in tempore serotino et Dominus faciet nives et pluviam imbris dabit eis singulis herbam in agro   sja´älû meJHWH  mâtâr be`eth malëqôsj JHWH `oshèh häzîzîm ûmätar gèsjèm jiththen lâhèm 1 Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.   [1] Vraag de heer om regen, in de tijd van de lentebuien. De heer, die onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers.  [1] Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de HEER om regen. Hij is het die onweerswolken maakt, hij schenkt de mensen stortregens en gewas op het veld.  1 ¶ Vraagt van de ENE regen in de tijd van lentebuien als de ENE onweerswolken maakt; een stortregen zal hij aan hen geven, groen op het veld aan een ieder.  1. Demandez à Yahvé la pluie à la saison des ondées tardives. C'est Yahvé qui fait les nuées d'orages. Il leur donnera la pluie d'averse, à chacun, l'herbe dans son champ. 

King James Bible . [1] Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain; so the LORD shall make bright clouds, and give them showers of rain, to every one grass in the field.
Luther-Bibel . 1 Bittet den HERRN, dass es regne zur Zeit des Spätregens, so wird der HERR, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felde.

Tekstanalyse van Zach 10,1

1. sja´älû (vraagt) . Qal imperatief tweede persoon meervoud . In vier verzen in de bijbel : (1) Jr 18,13 . (2) Jr 30,6 . (3) Zach 10,1 . (4) Ps 122,6 .
- sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) . Verwijzing : sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) , zie Zach 10,1 . sj´l : in zevenendertig verzen in de bijbel .

2. meJHWH (vanwege Jahweh) . Verwijzing : JHWH , zie Ps 1,2 . In vierentwintig verzen in de bijbel .
- sja´älû (vraagt) meJHWH (vanwege Jahweh) . Slechts in één vers in de bijbel , nl. Zach 10,1 .

3. מָטָר = mâtâr (regen) . Taalgebruik in Tenach : mâtâr (regen) . Stat. construct. מְטַר = mëtar . Getalswaarde : mem = 13 of 40 , tet = 9 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 249 (3 X 83) . Structuur : 4 - 9 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenach (19) : (1) Dt 11,14 . (2) Dt 11,17 . (3) Dt 28,12 . (4) Dt 28,24 . (5) 2 S 1,21 . (6) 1 K 8,35 . (7) 1 K 8,36 . (8) 1 K 18,1 . (9) Js 5,6 . (10) Js 30,23 . (11) Zach 10,1 . (12) Ps 147,8 . (13) Spr 28,3 . (14) Job 5,10 . (15) Job 36,27 . (16) Job 37,6 . (17) 2 Kr 6,26 . (18) 2 Kr 6,27 . (19) 2 Kr 7,13 .

4. be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het N.T. : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het N.T. (85) . Tenach (89) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 . (6) Zach 10,1 .

1. - 4. Een vorm van nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenach : nâthan (geven) + mâtâr (regen) . Taalgebruik in Tenach : mâtâr (regen) + een vorm van ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land) + een vorm van `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) , voorafgegaan door het prefix bë : (1) Dt 11,14 : wënâthaththî mâtâr bë`eth (en ik zal regen geven op de tijd...) . (2) Zonder een vorm van nâthan (geven) . Zach 10,1 : sja´älû miJHWH mâtâr bëeth (vraagt vanwege JHWH regen op de tijd van.... ) .
- Zonder een vorm van `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) , voorafgegaan door het prefix bë : (1) Dt 28,12 : jiththen JHWH ´èth mâtâr ´artsëkhâ (JHWH zal regen geven aan uw land) . (2) 1 K 8,36 : wënathaththâh mâtâr `al ´artsëkhâ (en jij zult regen geven over uw land) . (3) met een variante van ´èrèts (aarde) . 1 K 18,1 : wë´èththënâh mâtâr `al pëne(j) hâ´ädâmâh (en ik zal regen geven over het aanschijn van de aarde) . (4) Job 5,10 : hannothen mâtâr `al pëne(j) ´èrèts (die regen zal geven over het aanschijn van het land) . (5) 2 Kr 6,27 = 1 K 8,36 : wënathaththâh mâtâr `al ´artsëkhâ (en jij zult regen geven over uw land) .
- Zonder een vorm van `eth (tijd) en een vorm van ´èrèts (aarde) . (1) Js 30,23 : wënâthan mëtar zarë`äkhâ (en ik zal regen geven aan uw zaad) . (2) Zach 10,1 : ûmëtar gèsjèm jiththen lâhèm (en stortregen zal ik geven aan hen) .

5. malëqôsj (late regen) . Taalgebruik in Tenach : malëqôsj (late regen) . In Palestina in de maanden maart en april . Tenach (2) : (1) Zach 10,1 . (2) Spr 16,15 . ûmalëqôsj (en late regen) . Tenach : (1) Dt 11,14 . (2) Jr 3,3 . (3) Jr 5,24 . (4) Jl 2,23 . Zie lâqasj (piël : napluk houden) . Taalgebruik in Tenach : lqsj (piel : napluk houden) .

7. `âshah (maken, scheppen, doen) . `oshèh (makend) . In 503 verzen in de bijbel .

8. chäzîzîm (stormwolken) . Zelfstandig naamwoord meerwoord. Slechts in Zach 10,1 .

9. ûmâtâr (en de regen) , zie hierboven 3. De gedachte dat JHWH regen geeft komt voor in Zach 10,1 , maar ook nog in Dt 11,14 .

10. gèsjèm (regen) . Taalgebruik in Tenach : gèsjèm (regen) . Getalwaarde : gimel = 3 , sjem = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; 37 OF 343 (7³) . Tenach (12) : (1) 1 K 17,7 . (2) 1 K 17,14 . (3) 1 K 18,45 . (4) 2 K 3,17 . (5) Js 5,24 . (6) Jr 14,4 . (7) Ez 13,11 . (8) Jl 2,23 . (9) Zach 10,1 . (10) Ps 68,10 . (11) Spr 25,23 . (12) Pr 11,3 .

11. jiththen (hij zal geven) . Qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . Verwijzing : nathan (geven) , zie Ps 111,6 .
- ûmëtar gèsjèm jiththen (en een stortregen zal hij geven) . Gelijkenis met Dt 11,14 : wenâthaththî methar ´arëtsëkhèm (en ik zal geven regen voor hun land) .

11. - 12. jiththen lähèm (hij zal hen geven) . Slechts in Zach 10,1 .

14. `eshèbh (kruid, groente) . `eshèbh Verwijzing : `eshèbh (kruid, groente) , zie Zach 10,1 . In vierentwintig verzen in de bijbel .

15. bashshâdèh (op het veld) .In vierentachtig verzen in de bijbel .
- shâdèh (veld) . Verwijzing : shâdèh (veld) , zie Zach 10,1 . In zesenveertig verzen in de bijbel .
- De combinatie van `eshèbh (kruid, groente) en shâdèh (veld) komt voor in Zach 10,1 , Dt 11,15

14. - 15. `eshèbh bashshâdèh (gras op het veld) . Slechts in Zach 10,1 .

Zach 10,2 - Zach 10,2 : De komst van de Messias - Zach 9,9-10,2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 10 -- Zach 10,1 - Zach 10,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2dioti oi apoftheggomenoi elalèsan kopous kai oi manteis oraseis pseudeis kai ta enupnia pseudè elaloun mataia parekaloun dia touto exèrthèsan ôs probata kai ekakôthèsan dioti ouk èn iasis  2 quia simulacra locuta sunt inutile et divini viderunt mendacium et somniatores frustra locuti sunt vane consolabantur idcirco abducti sunt quasi grex adfligentur quia non est eis pastor    2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.   [2] Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens: zij verkondigen valse dromen en troosten met waanbeelden. Daarom dolen de mensen maar rond, als schapen die ontredderd zijn omdat ze geen herder hebben.   [2] Orakels zijn bedrog en waarzeggers vertellen leugens: wat zij dromen komt niet uit, hun troost bestaat uit holle woorden. De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet.   2 Want de terafiem hebben bedrog gesproken, en de waarzeggers hebben een leugen geschouwd, waandromen spraken ze uit, ijle lucht was de troost die ze boden; daarom hebben zij gedwaald als schapen, zijn zij ontredderd geraakt omdat er geen herder was! •  2. Parce que les téraphim prédisent la fausseté, que les devins voient du mensonge, que les songes ont débité l'illusion, donné de vaines consolations, voilà pourquoi ils sont partis comme des brebis en piteux état, faute de pasteur. 

King James Bible . [2] For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams; they comfort in vain: therefore they went their way as a flock, they were troubled, because there was no shepherd.
Luther-Bibel . 2 Denn die Götzen reden Lüge, und die Wahrsager schauen Trug und erzählen nichtige Träume, und ihr Trösten ist nichts. Darum geht das Volk in die Irre wie eine Herde und ist verschmachtet, weil kein Hirte da ist.

Tekstuitleg van Zach 10,2 .

Zach 10,3 - Zach 10,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3epi tous poimenas parôxunthè o thumos mou kai epi tous amnous episkepsomai kai episkepsetai kurios o theos o pantokratôr to poimnion autou ton oikon iouda kai taxei autous ôs ippon euprepè autou en polemô  3 super pastores iratus est furor meus et super hircos visitabo quia visitavit Dominus exercituum gregem suum domum Iuda et posuit eos quasi equum gloriae suae in bello    3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.   [3] Tegen de herders* ben Ik in woede ontbrand en de bokken zal Ik weten te vinden. De heer van de machten zal zelf zijn kudde weer vinden, – het huis Juda – en Hij zal van hen zijn prachtig paard voor de strijd maken.  [3] Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken.  3 Tegen de herders is mijn woede ontstoken, aan de bokken zal ik bezoeking doen; ja, bezoeken zal de ENE, de Omschaarde, zijn kudde, het huis Juda, en hen maken als een paard dat glanst in de strijd.  3. Contre les pasteurs a brûlé ma colère, contre les boucs, je vais sévir. Quand Yahvé Sabaot visitera son troupeau, la maison de Juda, il en fera comme son cheval d'honneur dans le combat. 

King James Bible . [3] Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats: for the LORD of hosts hath visited his flock the house of Judah, and hath made them as his goodly horse in the battle.
Luther-Bibel . 3 Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und ich will die Böcke heimsuchen; denn der HERR Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, nämlich das Haus Juda, und wird sie zurichten wie ein Ross, das geschmückt ist zum Kampf.

Tekstuitleg van Zach 10,3 .

Zach 10,4 - Zach 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai ex autou epeblepsen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en thumô ex autou exeleusetai pas o exelaunôn en tô autô  4 ex ipso angulus ex ipso paxillus ex ipso arcus proelii ex ipso egredietur omnis exactor simul    4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen.   [4] Van die kudde komt de hoeksteen*, de tentpin, de strijdboog; alle leiders komen van haar.  [4] Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars.  4 Vanuit hem de hoeksteen, vanuit hem de strijdboog,– vanuit hem vertrekt elke drijver;   4. De lui sortira l'angle, de lui le piquet; de lui l'arc de combat, de lui tout gouverneur. Ensemble  

King James Bible . [4] Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle bow, out of him every oppressor together.
Luther-Bibel . 4 Die Ecksteine, Pflöcke, Kriegsbogen, alle Mächtigen sollen aus ihr hervorgehen.

Tekstuitleg van Zach 10,4 .

Zach 10,5 - Zach 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai esontai ôs machètai patountes pèlon en tais odois en polemô kai parataxontai dioti kurios met' autôn kai kataischunthèsontai anabatai ippôn 5 et erunt quasi fortes conculcantes lutum viarum in proelio et bellabunt quia Dominus cum eis et confundentur ascensores equorum    5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden.  [5] Zij zullen als helden zijn, die in de strijd hun vijanden vertrappen, als slijk op de straat; zij zullen strijden, omdat de heer met hen is en zij zullen de ruiters beschamen.   [5] Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. Ze zullen overwinnen, want de HEER staat hen bij, maar zij die hoog te paard zitten gaan roemloos ten onder.  5 ¶ samen zullen zij als helden zijn die het slijk van de straten vertrappen in de strijd, en strijden zúllen zij, omdat de ENE met hen is; beschamen zullen zij de berijders van paarden;  5. ils seront comme des vaillants qui piétinent la boue des rues dans le combat. Ils combattront, car Yahvé est avec eux, et ceux qui montent des chevaux seront confondus. 

King James Bible . [5] And they shall be as mighty men, which tread down their enemies in the mire of the streets in the battle: and they shall fight, because the LORD is with them, and the riders on horses shall be confounded.
Luther-Bibel . 5 Und sie sollen sein wie Riesen, die im Kampf den Feind niedertreten in den Dreck auf der Gasse, und sie sollen kämpfen, denn der HERR wird mit ihnen sein, dass die Reiter zuschanden werden.

Tekstuitleg van Zach 10,5 .

Zach 10,6 - Zach 10,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai katischusô ton oikon iouda kai ton oikon iôsèf sôsô kai katoikiô autous oti ègapèsa autous kai esontai on tropon ouk apestrepsamèn autous dioti egô kurios o theos autôn kai epakousomai autois  6 et confortabo domum Iuda et domum Ioseph salvabo et convertam eos quia miserebor eorum et erunt sicut fuerunt quando non proieceram eos ego enim Dominus Deus eorum et exaudiam eos    6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.  [6] Het huis Juda maak Ik heldhaftig, het huis Jozef zal Ik redden. Ik ontferm mij over hen en voer hen terug, en zij zullen zijn alsof Ik hen nooit had verstoten, want Ik ben de heer hun God, en Ik zal hen verhoren.  [6] Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof ik hen nooit verstoten had, want ik ben de HEER, hun God, en ik zal hun gebeden verhoren.  6 het huis Juda maak ik heldhaftig, en het huis van Jozef bevrijd ik; ik zal hen doen terugkeren want ik heb mij over hen ontfermd, en worden zullen zij alsof ik hen nooit heb verstoten; want ik ben de ENE, hun God, en ik zal hen verhoren;  6. Je rendrai vaillante la maison de Juda et victorieuse la maison de Joseph. Je les ramènerai car ils me font pitié et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis Yahvé leur Dieu et je les exaucerai.  

King James Bible . [6] And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them again to place them; for I have mercy upon them: and they shall be as though I had not cast them off: for I am the LORD their God, and will hear them.
Luther-Bibel . 6 Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen; denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte; denn ich, der HERR, bin ihr Gott und will sie erhören.

Tekstuitleg van Zach 10,6 .

Zach 10,7 - Zach 10,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai esontai ôs machètai tou efraim kai charèsetai è kardia autôn ôs en oinô kai ta tekna autôn opsontai kai eufranthèsontai kai chareitai è kardia autôn epi tô kuriô  7 et erunt quasi fortes Ephraim et laetabitur cor eorum quasi a vino et filii eorum videbunt et laetabuntur et exultabit cor eorum in Domino    7 En zij zullen zijn als een held van Efraïm, en hun hart zal zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in den HEERE.  [7] De mannen van Efraïm zullen als helden zijn, hun hart verheugd als van wijn; hun zonen zullen het zien en zich verheugen en hun hart zal jubelen om de heer.   [7] Het krijgshaftige Efraïm zal dronken zijn van vreugde, en wanneer hun kinderen dat zien, zullen ook die zich verheugen en vol overgave juichen voor de HEER.  7 die van Efraïm zullen worden als een held, en hun hart zal verheugd zijn als van wijn; hun zonen zullen het zien en verheugd zijn, hun hart zal jubelen om de ENE;  7. Éphraïm sera comme un vaillant et leur cœur se réjouira comme sous l'effet du vin; leurs fils regarderont et se réjouiront, leur cœur exultera en Yahvé. 

King James Bible . [7] And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their heart shall rejoice as through wine: yea, their children shall see it, and be glad; their heart shall rejoice in the LORD.
Luther-Bibel . 7 Und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden wie vom Wein; ihre Söhne sollen's sehen und sich freuen, ihr Herz soll fröhlich sein über den HERRN.

Tekstuitleg van Zach 10,7 .

Zach 10,8 - Zach 10,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8sèmanô autois kai eisdexomai autous dioti lutrôsomai autous kai plèthunthèsontai kathoti èsan polloi  8 sibilabo eis et congregabo illos quia redemi eos et multiplicabo eos sicut ante fuerant multiplicati     8 Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij te voren vermenigvuldigd waren.   [8] Ik zal hen fluiten en hen bijeen brengen, want Ik heb hen verlost, en zij worden weer even talrijk als vroeger.   [8] Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen, want ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als vroeger.  8 ik zal naar hen fluiten en hen vergaren, want ik heb hen vrijgekocht; even talrijk als ze waren zullen ze weer worden;  8. Je vais siffler pour les rassembler car je les ai rachetés : ils seront nombreux comme ils l'étaient. 

King James Bible . [8] I will hiss for them, and gather them; for I have redeemed them: and they shall increase as they have increased.
Luther-Bibel . 8 Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen, und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben.

Tekstuitleg van Zach 10,8 .

Zach 10,9 - Zach 10,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai sperô autous en laois kai oi makran mnèsthèsontai mou ekthrepsousin ta tekna autôn kai epistrepsousin  9 et seminabo eos in populis et de longe recordabuntur mei et vivent cum filiis suis et revertentur    9 En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen, en wederkeren.   [9] Ik heb hen onder de volken verspreid, maar in verre landen zullen ze aan Mij denken; zij zullen met hun kinderen leven en weer terugkeren.   [9] In den vreemde zal ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze mij gedenken en hun kinderen grootbrengen,* en dan zullen ze terugkeren.  9 zaai ik hen uit onder de gemeenschappen, in die verre streken denken zij aan mij; ze zullen leven bij hun kinderen, en terugkeren!–   9. Je les sèmerai parmi les peuples, mais au loin ils se souviendront de moi, ils instruiront leurs fils et ils reviendront.  

King James Bible . [9] And I will sow them among the people: and they shall remember me in far countries; and they shall live with their children, and turn again.
Luther-Bibel . 9 Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner gedächten in fernen Landen und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren.

Tekstuitleg van Zach 10,9 .

Zach 10,10 - Zach 10,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai epistrepsô autous ek gès aiguptou kai ex assuriôn eisdexomai autous kai eis tèn galaaditin kai eis ton libanon eisaxô autous kai ou mè upoleifthè ex autôn oude eis  10 et reducam eos de terra Aegypti et de Assyriis congregabo eos et ad terram Galaad et Libani adducam eos et non invenietur eis locus    10 Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrië; en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen.   [10] Ik voer hen terug uit Egypte, Ik breng hen samen vanuit Assur, Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon, maar ze hebben daar niet genoeg ruimte.  [10] Ik zal hen terughalen uit Egypte en Assyrië, en hen samenbrengen in Gilead en de Libanon, maar daar zal niet genoeg plaats zijn voor hen.  10 ik zal hen laten terugkeren uit het land Egypte en uit Asjoer hen vergaderen; in het land van Gilead en in Libanon laat ik hen komen tot er voor hen niets meer is te vinden;  10. Je les ramènerai de la terre d'Égypte et d'Assur je les rassemblerai; dans la terre de Galaad et du Liban je les ferai entrer et cela ne leur suffira pas.  

King James Bible . [10] I will bring them again also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria; and I will bring them into the land of Gilead and Labanon; and place shall not be found for them.
Luther-Bibel . 10 Denn ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird.

Tekstuitleg van Zach 10,10 .

Zach 10,11 - Zach 10,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai dieleusontai en thalassè stenè kai pataxousin en thalassè kumata kai xèranthèsetai panta ta bathè potamôn kai afairethèsetai pasa ubris assuriôn kai skèptron aiguptou periairethèsetai  11 et transibit in maris freto et percutiet in mari fluctus et confundentur omnia profunda Fluminis et humiliabitur superbia Assur et sceptrum Aegypti recedet    11 En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden, en de schepter van Egypte zal wegwijken.   [11] Ze trekken door de zee die hen benauwt, en komen de golven van de zee te boven; al de diepten van de Nijl vallen droog, de hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt.  [11] Wanneer ze door de zee trekken, die hen omspoelt, zal de HEER de golven bedwingen en de beddingen van de Nijl zullen droogvallen. Zo wordt de hoogmoed van Assyrië ten val gebracht en de scepter van Egypte gebroken.   11 de zee die hen benauwt zullen ze oversteken, op zee zal ik de golven slaan en droogvallen zullen alle diepten van de Nijl; vernederd wordt dan de trots van Asjoer, en Egyptes staf zal verdwijnen;  11. Ils traverseront la mer d'Égypte et il frappera les flots dans la mer , toutes les profondeurs du Nil seront asséchées, l'orgueil d'Assur sera abattu et enlevé le sceptre de l'Égypte. 

King James Bible . [11] And he shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves in the sea, and all the deeps of the river shall dry up: and the pride of Assyria shall be brought down, and the sceptre of Egypt shall depart away.
Luther-Bibel . 11 Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens, und das Zepter Ägyptens soll weichen.

Tekstuitleg van Zach 10,11 .

Zach 10,12 - Zach 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai katischusô autous en kuriô theô autôn kai en tô onomati autou katakauchèsontai legei kurios   12 confortabo eos in Domino et in nomine eius ambulabunt dicit Dominus     12 En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.   [12] Ik zal hen heldhaftig maken door de heer, in zijn naam trekken zij op – godsspraak van de heer.   [12] Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam – zo spreekt de HEER.   12 heldenmoed hebben zij door de ENE, in zijn naam kunnen zij voortgaan,– is de tijding van de ENE.   12. Je les rendrai vaillants en Yahvé, c'est en son nom qu'ils marcheront, oracle de Yahvé. 

King James Bible . [12] And I will strengthen them in the LORD; and they shall walk up and down in his name, saith the LORD.
Luther-Bibel . 12 Ich will sie stärken in dem HERRN, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Zach 10,12 .


LXX

1aiteisthe ueton para kuriou kath' ôran proimon kai opsimon kurios epoièsen fantasias kai ueton cheimerinon dôsei autois ekastô botanèn en agrô2dioti oi apoftheggomenoi elalèsan kopous kai oi manteis oraseis pseudeis kai ta enupnia pseudè elaloun mataia parekaloun dia touto exèrthèsan ôs probata kai ekakôthèsan dioti ouk èn iasis3epi tous poimenas parôxunthè o thumos mou kai epi tous amnous episkepsomai kai episkepsetai kurios o theos o pantokratôr to poimnion autou ton oikon iouda kai taxei autous ôs ippon euprepè autou en polemô4kai ex autou epeblepsen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en thumô ex autou exeleusetai pas o exelaunôn en tô autô5kai esontai ôs machètai patountes pèlon en tais odois en polemô kai parataxontai dioti kurios met' autôn kai kataischunthèsontai anabatai ippôn6kai katischusô ton oikon iouda kai ton oikon iôsèf sôsô kai katoikiô autous oti ègapèsa autous kai esontai on tropon ouk apestrepsamèn autous dioti egô kurios o theos autôn kai epakousomai autois7kai esontai ôs machètai tou efraim kai charèsetai è kardia autôn ôs en oinô kai ta tekna autôn opsontai kai eufranthèsontai kai chareitai è kardia autôn epi tô kuriô8sèmanô autois kai eisdexomai autous dioti lutrôsomai autous kai plèthunthèsontai kathoti èsan polloi9kai sperô autous en laois kai oi makran mnèsthèsontai mou ekthrepsousin ta tekna autôn kai epistrepsousin10kai epistrepsô autous ek gès aiguptou kai ex assuriôn eisdexomai autous kai eis tèn galaaditin kai eis ton libanon eisaxô autous kai ou mè upoleifthè ex autôn oude eis11kai dieleusontai en thalassè stenè kai pataxousin en thalassè kumata kai xèranthèsetai panta ta bathè potamôn kai afairethèsetai pasa ubris assuriôn kai skèptron aiguptou periairethèsetai12kai katischusô autous en kuriô theô autôn kai en tô onomati autou katakauchèsontai legei kurios