ZACHARIA 14 , Zach 14 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -
- Zach 14,1-21 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Zach : overzicht , Zach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Zach : commentaar ,

Overzicht van het boek Zacharia: Zach 1 - Zach 2 - Zach 3 - Zach 4 - Zach 5 - Zach 6 - Zach 7 - Zach 8 - Zach 9 - Zach 10 - Zach 11 - Zach 12 - Zach 13 - Zach 14 -
Tekstuitleg per perikope
: Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch  
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible : (1) -  
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
.
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Hoofdstuk 14 wordt in de synagoge gelezen op het Loofhuttenfeest .

Zach 14,1-21 . De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -

Zach 14,1 - Zach 14,1 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1idou èmerai erchontai tou kuriou kai diameristhèsetai ta skula sou en soi  1 ecce dies veniunt Domini et dividentur spolia tua in medio tui     1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!  [1] Er* komt een dag van de heer, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld.   [1] Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. 1 ¶ Zie, er komt voor de ENE een dag,– dat het van jou geroofde in jouw midden wordt verdeeld.  1. Voici qu'il vient le jour de Yahvé, quand on partagera tes dépouilles au milieu de toi. 

King James Bible . [1] Behold, the day of the LORD cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee.
Luther-Bibel . 14 1 Siehe, es kommt für den HERRN die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat.

Tekstuitleg van Zach 14,1 .

7. bqrbk . Tenach (26) . bëqirëbekh < prefix voorzetsel bë (in) + zelfst. naamw. qèrèbh (midden) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. vr. enk. . Zie qârabh (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenach : qârabh (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenach (8) : (1) Js 12,6 . (2) Jr 4,14 . (3) Nah 3,13 . (4) Sef 3,12 . (5) Sef 3,15 . (6) Sef 3,17 . (7) Zach 14,1 . (8) Ps 147,13 .

Zach 14,2 - Zach 14,2 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai episunaxô panta ta ethnè epi ierousalèm eis polemon kai alôsetai è polis kai diarpagèsontai ai oikiai kai ai gunaikes molunthèsontai kai exeleusetai to èmisu tès poleôs en aichmalôsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mè exolethreuthôsin ek tès poleôs  2 et congregabo omnes gentes ad Hierusalem in proelium et capietur civitas et vastabuntur domus et mulieres violabuntur et egredietur media pars civitatis in captivitatem et reliquum populi non auferetur ex urbe    2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.   [2] Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht; de helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald.  [2] Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid.   2 Ik zal alle volkeren ten oorlog verzamelen tegen Jeruzalem; de stad zal ingenomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen onteerd; wegtrekken zal de helft van de stad in ballingschap maar wat van de gemeenschap overblijft zal niet uit de stad worden weggevaagd.  2. J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat; la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées; la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville.  

King James Bible . [2] For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city.
Luther-Bibel . 2 Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.

Tekstuitleg van Zach 14,2 .

Zach 14,3 - Zach 14,3 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai exeleusetai kurios kai parataxetai en tois ethnesin ekeinois kathôs èmera parataxeôs autou en èmera polemou  3 et egredietur Dominus et proeliabitur contra gentes illas sicut proeliatus est in die certaminis     3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.   [3] Dan trekt de heer uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals Hij gedaan heeft op de dag dat Hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen.   [3] Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer.   3 Uittrekken zal de ENE, en vechten met die volkeren,– zoals hij vecht op de dag van een aanval.   3. Alors Yahvé sortira pour combattre les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre.  

King James Bible . [3] Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.
Luther-Bibel . 3 Und der HERR wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht.

Tekstuitleg van Zach 14,3 .

Zach 14,4 - Zach 14,4 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai stèsontai oi podes autou en tè èmera ekeinè epi to oros tôn elaiôn to katenanti ierousalèm ex anatolôn kai schisthèsetai to oros tôn elaiôn to èmisu autou pros anatolas kai to èmisu autou pros thalassan chaos mega sfodra kai klinei to èmisu tou orous pros borran kai to èmisu autou pros noton  4 et stabunt pedes eius in die illa super montem Olivarum qui est contra Hierusalem ad orientem et scindetur mons Olivarum ex media parte sui ad orientem et occidentem praerupto grandi valde et separabitur medium montis ad aquilonem et medium eius ad meridiem    4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.   [4] Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts.   [4] Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.   4 Staan zullen zijn voeten te dien dage op de Olijfberg, die in het zicht van Jeruzalem ligt ten oosten,– en splijten zal de Olijfberg in zijn helften op de dageraad aan en zeewaarts tot een zeer groot dal; de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en zijn andere naar het zuiden.  4. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui fait face à Jérusalem vers l'Orient. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, en une immense vallée, une moitié du mont reculera vers le nord, et l'autre vers le sud. 

King James Bible . [4] And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south.
Luther-Bibel . 4 Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird.

Tekstuitleg van Zach 14,4 .

3. - 4. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

Zach 14,5 - Zach 14,5 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai emfrachthèsetai faragx oreôn mou kai egkollèthèsetai faragx oreôn eôs iasol kai emfrachthèsetai kathôs enefragè en tais èmerais tou seismou en èmerais oziou basileôs iouda kai èxei kurios o theos mou kai pantes oi agioi met' autou 5 et fugietis ad vallem montium meorum quoniam coniungetur vallis montium usque ad proximum et fugietis sicut fugistis a facie terraemotus in diebus Oziae regis Iuda et veniet Dominus Deus meus omnesque sancti cum eo    5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!  [5] Dan zult u het dal* invluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Asel* reiken. U zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de heer mijn God zijn intocht doen en zullen alle* heiligen met u zijn.   [5] Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen.   5 Vluchten zult ge dan door mijn bergdalen, want het dal tussen de bergen zal dan reiken tot Atseel; vluchten zult ge dan zoals ge gevlucht zijt voor het aanschijn van de aardbeving, in de dagen van Juda’s koning Oezia,– en komen zal de ENE, mijn God, en alle heiligen met hem.  5. La vallée des Monts sera comblée, oui, elle sera obstruée jusqu'à Yasol, elle sera comblée comme elle le fut par suite du séisme, au temps d'Ozias roi de Juda. Et Yahvé mon Dieu viendra, tous les saints avec lui.  

King James Bible . [5] And ye shall flee to the valley of the mountains; for the valley of the mountains shall reach unto Azal: yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah: and the LORD my God shall come, and all the saints with thee.
Luther-Bibel . 5 Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usijas, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der HERR, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm.

Tekstuitleg van Zach 14,5 .

13. mippëne(j) (van het aanschijn van) < prefix voorzetsel min + stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenach : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het N.T. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het N.T. (74) . Tenach (180) . Pentateuch (30) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 10,15 . (2) Am 5,19 . (3) Mi 1,4 . (4) Sef 1,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 2,17 . (7) Zach 14,5 . (8) Mal 3,14 .

15. bîme(j) (in de dagen van) . Voorzetsel b¨en stat. constr. mv. îme(j) van het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (55) . Pentatetuch (6) . 12 kl. prof. (6) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,2 . (3) Am 1,1 . (4) Mi 1,1 . (5) Sef 1,1 . (6) Zach 14,5 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 . dat. vr. mv. hèmerais . Bijbel (228) . O.T. (228) . N.T. (48) . Pent. (11) . 12 kl. Prof . (16) : (1) Hos 1,1 . (2) Hos 5,9 . (3) Hos 10,14 . (4) Jl 1,2 . (5) Jl 3,2 . (6) Jl 4,1 . (7) Am 1,1 . (8) Mi 1,1 . (9) Nah 3,17 . (10) Hab 1,5 . (11) Sef 1,1 . (12) Zach 8,6 . (13) Zach 8,9 . (14) Zach 8,15 . (15) Zach 8,23 . (16) Zach 14,5 .

16. `uzzijjâh (Uzzia) . Taalgebruik in Tenach : `uzzijjâh (Uzzia) . Persoonsnaam . Uzzia (in de bijbel wordt ook de naam Azarja gebruikt) was koning van het koninkrijk Juda . Hij werd door het volk van Juda als opvolger van zijn vader Amasja (796-782) benoemd . Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd van 783 v.Chr. tot 742 v.Chr. of van 767 v.Chr. tot 740 v.Chr.. Tijdgenoot is Jerobeam II (787-747) , koning van Israël . Tenach (6) : (1) 2 K 15,30 . (2) Hos 1,1 . (3) Am 1,1 . (4) Zach 14,5 . (5) Neh 11,4 . (6) 1 Kr 6,9 .

16. - 18. `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 .

15. - 16. bîme(j) `uzzijjâh (in de dagen van Uzzia) . Tenach (3) : (1) Hos 1,1 . (2) Am 1,1 . (3) Zach 14,5 .

15. - 18. bîme(j) `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (in de dagen van Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 .

Zach 14,6 - Zach 14,6 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6en ekeinè tè èmera ouk estai fôs kai psuchos kai pagos  6 et erit in die illa non erit lux sed frigus et gelu     6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.   [6] Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn;   [6] Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans.  6 Geschieden zal het te dien dage: er zal geen licht meer zijn, koudeperioden sluiten zich aaneen;  6. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura plus de lumière mais du froid et du gel.  

King James Bible . [6] And it shall come to pass in that day, that the light shall not be clear, nor dark:
Luther-Bibel . 6 Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein.

Tekstuitleg van Zach 14,6 .

2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188 X) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenach (23 / 188) . Zach (5 / 19) : (1) Zach 12,9 . (2) Zach 13,4 . (3) Zach 14,6 . (4) Zach 14,8 . (5) Zach 14,13 .

Zach 14,7 - Zach 14,7 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7estai mian èmeran kai è èmera ekeinè gnôstè tô kuriô kai ouch èmera kai ou nux kai pros esperan estai fôs  7 et erit dies una quae nota est Domino non dies neque nox et in tempore vesperae erit lux   lë`eth `èrèbh  7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.   [7] één dag zal er zijn, alleen aan de heer bekend, dat het dag noch nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden.   [7] Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren.   7 het zal één dag worden; hij is bekend aan de ENE, geen dag en nacht meer; geschieden zal het tegen de avondtijd dat het licht wordt.  7. Et il y aura un jour unique - Yahvé le connaît - plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière.  

King James Bible . [7] But it shall be one day which shall be known to the LORD, not day, nor night: but it shall come to pass, that at evening time it shall be light.
Luther-Bibel . 7 Und es wird ein einziger Tag sein – er ist dem HERRN bekannt! –, es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es licht sein.

Tekstuitleg van Zach 14,7 .

12. - 13. lë`eth `èrèbh (bij avondtijd) . Tenach : (1) Gn 8,11 . (2) Gn 24,11 . (3) Js 17,14 . (4) Zach 14,7 .

Zach 14,8 - Zach 14,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai en tè èmera ekeinè exeleusetai udôr zôn ex ierousalèm to èmisu autou eis tèn thalassan tèn prôtèn kai to èmisu autou eis tèn thalassan tèn eschatèn kai en therei kai en eari estai outôs  8 et erit in die illa exibunt aquae vivae de Hierusalem medium earum ad mare orientale et medium earum ad mare novissimum in aestate et in hieme erunt    8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.  [8] Op die dag zal er levend* water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee; zo zal het zijn, zomer en winter.   [8] Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter.   8 ¶ Geschieden zal het te dien dage dat er stromen levend water van Jeruzalem uitgaan, hun ene helft naar de oostelijke zee en hun andere helft naar de achterzee; in de zomer en in de herfst zal het zo zijn.  8. Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y en aura été comme hiver. 

King James Bible . [8] And it shall be in that day, that living waters shall go out from Jerusalem; half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea: in summer and in winter shall it be.
Luther-Bibel . 8 Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter.

Tekstuitleg van Zach 14,8 .

2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188 X) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenach (23 / 188) . Zach (5 / 19) : (1) Zach 12,9 . (2) Zach 13,4 . (3) Zach 14,6 . (4) Zach 14,8 . (5) Zach 14,13 .

Zach 14,9 - Zach 14,9 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai estai kurios eis basilea epi pasan tèn gèn en tè èmera ekeinè estai kurios eis kai to onoma autou en  9 et erit Dominus rex super omnem terram in die illa erit Dominus unus et erit nomen eius unum     9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.   [9] De heer zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal de heer de enige zijn en zijn naam de enige naam.   [9] En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.  9 De ENE zal tot koning worden over heel de aarde,– te dien dage zal de ENE de enige zijn en zal zijn naam de enige zijn.   9. Alors Yahvé sera roi sur toute la terre; en ce jour-là, Yahvé sera unique, et son nom unique.  

King James Bible . [9] And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD, and his name one.
Luther-Bibel . 9 Und der HERR wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der HERR der einzige sein und sein Name der einzige.

Tekstuitleg van Zach 14,9 .

Zach 14,9.7. - 8. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188 X) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

11. ´èchâd / ´achad (één) . Taalgebruik in Tenakh : ´èchâd (één) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , daleth = 4 . Totaal : 13 . Structuur : 1 - 8 - 4 . God is één of 13 . Tenakh (400) . Pentateuch (150) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (59) .

10. - 11. JHWH ´èchâd (JHWH is één) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,4 . (2) Zach 14,9 .

Zach 14,10 - Zach 14,10 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kuklôn pasan tèn gèn kai tèn erèmon apo gabe eôs remmôn kata noton ierousalèm rama de epi topou menei apo tès pulès beniamin eôs tou topou tès pulès tès prôtès eôs tès pulès tôn gôniôn kai eôs tou purgou ananeèl eôs tôn upolèniôn tou basileôs  10 et revertetur omnis terra usque ad desertum de colle Remmon ad austrum Hierusalem et exaltabitur et habitabit in loco suo a porta Beniamin usque ad locum portae Prioris usque ad portam Angulorum et a turre Ananehel usque ad torcularia regis     10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.   [10] Heel het land zal als de vlakte tussen Geba en Rimmon worden, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt; maar dit zal hoogverheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen.   [10] Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen   10 Rondom wordt heel het land als de vlakte Geva tot Rimon, ten zuiden van Jeruzalem; en dat zal verheven zetelen op haar plek van de Benjaminspoort tot aan de plaats van de eerdere poort, tot aan de Hoekpoort en van de Chananeltoren tot aan ‘s konings perskuipen.  10. Tout le pays retournera en plaine, depuis Géba jusqu'à Rimmôn du Négeb. Jérusalem sera exhaussée et habitée en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte, jusqu'à la porte des Angles, et de la tour de Hananéel jusqu'aux pressoirs du roi.  

King James Bible . [10] All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem: and it shall be lifted up, and inhabited in her place, from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king's winepresses.
Luther-Bibel . 10 Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor, und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter.

Tekstuitleg van Zach 14,10 .

Zach 14,11 - Zach 14,11 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11katoikèsousin en autè kai ouk estai anathema eti kai katoikèsei ierousalèm pepoithotôs  11 et habitabunt in ea et anathema non erit amplius sed sedebit Hierusalem secura     11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.   [11] Daar zal men wonen en er zal geen vernietiging meer plaatshebben; Jeruzalem zal een veilige woonplaats zijn.   [11] zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.   11 Ze zullen er zetelen, geen banvloek zal er meer zijn; Jeruzalem zal neerzitten in veiligheid.   11. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème et Jérusalem sera habitée en sécurité.  

King James Bible . [11] And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction; but Jerusalem shall be safely inhabited.
Luther-Bibel . 11 Und man wird darin wohnen; es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen.

Tekstuitleg van Zach 14,11 .

Zach 14,12 - Zach 14,12 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai autè estai è ptôsis èn kopsei kurios pantas tous laous osoi epestrateusan epi ierousalèm takèsontai ai sarkes autôn estèkotôn autôn epi tous podas autôn kai oi ofthalmoi autôn ruèsontai ek tôn opôn autôn kai è glôssa autôn takèsetai en tô stomati autôn  12 et haec erit plaga qua percutiet Dominus omnes gentes quae pugnaverunt adversus Hierusalem tabescet caro uniuscuiusque stantis super pedes suos et oculi eius contabescent in foraminibus suis et lingua eorum contabescet in ore suo     12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.   [12] Maar* dit zal de ramp zijn, waarmee de heer al de volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken: Hij zal hun vlees laten wegteren terwijl ze nog op hun voeten staan; hun ogen zullen in de kassen wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond.  [12] De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.   12 En dit wordt de neerstoting waarmee de ENE alle gemeenschappen zal neerstoten die tegen Jeruzalem een heirschaar vormden: hij zal iemands vlees laten wegrotten terwijl hij op zijn voeten staat, zijn ogen zullen wegrotten in hun kassen en zijn tong rot weg in zijn mond.   12. Et voici la plaie dont Yahvé frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem : il fera pourrir leur chair alors qu'ils se tiendront debout, leurs yeux pourriront dans leurs orbites et leur langue pourrira dans leur bouche.  

King James Bible . [12] And this shall be the plague wherewith the LORD will smite all the people that have fought against Jerusalem; Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth.
Luther-Bibel . 12 Und dies wird die Plage sein, mit der der HERR alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind: Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund.

Tekstuitleg van Zach 14,12 .

Zach 14,13 - Zach 14,13 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai estai en tè èmera ekeinè ekstasis kuriou ep' autous megalè kai epilèmpsontai ekastos tès cheiros tou plèsion autou kai sumplakèsetai è cheir autou pros cheira tou plèsion autou  13 in die illo erit tumultus Domini magnus in eis et adprehendet vir manum proximi sui et conseretur manus eius super manum proximi sui     13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.   [13] Op die dag zal de heer een hevige paniek onder hen laten uitbreken; de ene man zal grijpen naar de hand van de andere en zij zullen met elkaar slaags raken.   [13] De HEER zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken.   13 Geschieden zal het te dien dage: onrust vanuit de ENE zal bij hen in overvloed uitbreken,– en grijpen zullen ze ieder de hand van zijn naaste, en verheffen zal iemands hand zich tegen de hand van zijn naaste.   13. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il y aura de par Yahvé une grande panique parmi eux. Chacun saisira la main de son compagnon et ils lèveront la main l'un contre l'autre.  

King James Bible . [13] And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the LORD shall be among them; and they shall lay hold every one on the hand of his neighbour, and his hand shall rise up against the hand of his neighbour.
Luther-Bibel . 13 Zu der Zeit wird der HERR eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den andern bei der Hand packen und seine Hand wider des andern Hand erheben wird;

Tekstuitleg van Zach 14,13 .

2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188 X) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenach (23 / 188) . Zach (5 / 19) : (1) Zach 12,9 . (2) Zach 13,4 . (3) Zach 14,6 . (4) Zach 14,8 . (5) Zach 14,13 .

Zach 14,14 - Zach 14,14 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai o ioudas parataxetai en ierousalèm kai sunaxei tèn ischun pantôn tôn laôn kuklothen chrusion kai argurion kai imatismon eis plèthos sfodra  14 sed et Iudas pugnabit adversus Hierusalem et congregabuntur divitiae omnium gentium in circuitu aurum et argentum et vestes multae satis     14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.   [14] Ook Juda* zal in Jeruzalem strijden; de rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden: goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden.  [14] Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht: grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden.   14 Ook Juda zal in Jeruzalem vechten; ingezameld wordt dan het vermogen van alle volkeren rondom: goud, zilver en gewaden in grote overvloed.   14. Juda lui aussi combattra à Jérusalem. Les richesses de toutes les nations alentour seront rassemblées, or, argent, vêtements en énorme quantité.  

King James Bible . [14] And Judah also shall fight at Jerusalem; and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold, and silver, and apparel, in great abundance.
Luther-Bibel . 14 und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher: Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel.

Tekstuitleg van Zach 14,14 .

Zach 14,15 - Zach 14,15 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai autè estai è ptôsis tôn ippôn kai tôn èmionôn kai tôn kamèlôn kai tôn onôn kai pantôn tôn ktènôn tôn ontôn en tais parembolais ekeinais kata tèn ptôsin tautèn 15 et sic erit ruina equi et muli cameli et asini et omnium iumentorum quae fuerint in castris illis sicut ruina haec    15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der kemelen, en der ezelen, en aller beesten zijn, die in diezelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage geweest is.   [15] Die ramp zal ook de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels treffen, en dezelfde ramp al de andere dieren die zich in die legerkampen bevinden.  [15] En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen.   15 Zo zal het ook zijn met de neerstoting van het paard, het muildier, de kameel, de ezel en welk dier ook maar dat er zal zijn in die legers,– als déze neerstoting.   15. Pareille sera la plaie des chevaux, des mulets, des chameaux, des ânes et de toutes les bêtes qui se trouvent dans les camps : une plaie semblable à celle-là.  

King James Bible . [15] And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents, as this plague.
Luther-Bibel . 15 Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind; sie werden von ihr geschlagen gleichwie jene.

Tekstuitleg van Zach 14,15 .

Zach 14,16 - Zach 14,16 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai estai osoi ean kataleifthôsin ek pantôn tôn ethnôn tôn elthontôn epi ierousalèm kai anabèsontai kat' eniauton tou proskunèsai tô basilei kuriô pantokratori kai tou eortazein tèn eortèn tès skènopègias  16 et omnes qui reliqui fuerint de universis gentibus quae venerint contra Hierusalem ascendent ab anno in annum ut adorent regem Dominum exercituum et celebrent festivitatem tabernaculorum     16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.   [16] En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, en om het Loofhuttenfeest* te vieren.   [16] De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.   16 ¶ Geschieden zal het: al wat er overblijft uit alle volkeren die over Jeruzalem zijn gekomen,– van jaar op jaar zullen zij opklimmen om zich te onderwerpen aan koning ENE, de Omschaarde, en om mee te feesten in het Loofhuttenfeest.  16. Il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront année après année se prosterner devant le roi Yahvé Sabaot et célébrer la fête des Tentes. 

King James Bible . [16] And it shall come to pass, that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts, and to keep the feast of tabernacles.
Luther-Bibel . 16 Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten.

Tekstuitleg van Zach 14,16 .

Zach 14,17 - Zach 14,17 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai estai osoi ean mè anabôsin ek pasôn tôn fulôn tès gès eis ierousalèm tou proskunèsai tô basilei kuriô pantokratori kai outoi ekeinois prostethèsontai  17 et erit qui non ascenderit de familiis terrae ad Hierusalem ut adoret regem Dominum exercituum non erit super eos imber     17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen.   [17] Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar* Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen* vallen.   [17] En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen.   17 Geschieden zal het: als een van de families der aarde niet naar Jeruzalem opklimt om zich te onderwerpen aan de koning, de ENE, de Omschaarde, dan zal er op hen geen plensbui vallen.   17. Celle des familles de la terre qui ne montera pas se prosterner à Jérusalem, devant le roi Yahvé Sabaot, il n'y aura pas de pluie pour elle.

King James Bible . [17] And it shall be, that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the LORD of hosts, even upon them shall be no rain.
Luther-Bibel . 17 Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, über das wird's nicht regnen.

Tekstuitleg van Zach 14,17 .

Zach 14,18 - Zach 14,18 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ean de fulè aiguptou mè anabè mède elthè ekei kai epi toutois estai è ptôsis èn pataxei kurios panta ta ethnè osa ean mè anabè tou eortasai tèn eortèn tès skènopègias  18 quod si et familia Aegypti non ascenderit et non venerit nec super eos erit sed erit ruina qua percutiet Dominus omnes gentes quae non ascenderint ad celebrandam festivitatem tabernaculorum     18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.   [18] En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de heer de volkeren slaat, die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren.   [18] Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren.   18 En als de familie uit Egypte niet opklimt en er niets, nee niets over hen zal komen,– dan zal de neerstoting er zijn waarmee de ENE de volkeren neerstoot die niet opklimmen om mee te feesten in het Loofhuttenfeest;   18. Si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il y aura sur elle la plaie dont Yahvé frappe les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des Tentes.  

King James Bible . [18] And if the family of Egypt go not up, and come not, that have no rain; there shall be the plague, wherewith the LORD will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles.
Luther-Bibel . 18 Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der HERR alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten.

Tekstuitleg van Zach 14,18 .

Zach 14,19 - Zach 14,19 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19autè estai è amartia aiguptou kai è amartia pantôn tôn ethnôn osa an mè anabè tou eortasai tèn eortèn tès skènopègias  19 hoc erit peccatum Aegypti et hoc peccatum omnium gentium quae non ascenderint ad celebrandam festivitatem tabernaculorum     19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.   [19] Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren.   [19] Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.   19 dat zal de ontzondiging van Egypte worden,– en de ontzondiging van alle volkeren die niet zullen opklimmen om mee te feesten in het Loofhuttenfeest.   19. Telle sera la punition de l'Égypte et la punition de toutes les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des Tentes.  

King James Bible . [19] This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles.
Luther-Bibel . 19 Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten.

Tekstuitleg van Zach 14,19 .

Zach 14,20 - Zach 14,20 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20en tè èmera ekeinè estai to epi ton chalinon tou ippou agion tô kuriô pantokratori kai esontai oi lebètes oi en tô oikô kuriou ôs fialai pro prosôpou tou thusiastèriou  20 in die illo erit quod super frenum equi est sanctum Domino et erunt lebetes in domo Domini quasi fialae coram altari     20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar;  [20] Die* dag zal er op de bellen van de paarden staan: ‘Aan de heer gewijd!’ De kookpotten in het huis van de heer zullen even heilig zijn als de plengschalen die voor het altaar staan.   [20] Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar.   20 Te dien dage zal er op de bellen van de paarden staan: toegeheiligd aan de ENE En met de pannen in het huis van de ENE zal geschieden als met de sprenkelbekkens voor het aanschijn van het altaar.   20. En ce jour-là, il y aura sur les grelots des chevaux : consacré à Yahvé , et les marmites de la maison de Yahvé seront comme des coupes à aspersion devant l'autel.  

King James Bible . [20] In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD; and the pots in the LORD's house shall be like the bowl's before the altar.
Luther-Bibel . 20 Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen »Heilig dem HERRN«. Und die Töpfe im Hause des HERRN werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt sein.

Tekstuitleg van Zach 14,20 .

1. - 2. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188 X) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .

Zach 14,21 - Zach 14,21 : De dag van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 14 -- Zach 14,1-21 -- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai estai pas lebès en ierousalèm kai en tô iouda agion tô kuriô pantokratori kai èxousin pantes oi thusiazontes kai lèmpsontai ex autôn kai epsèsousin en autois kai ouk estai chananaios ouketi en tô oikô kuriou pantokratoros en tè èmera ekeinè .  21 et erit omnis lebes in Hierusalem et in Iuda sanctificatus Domino exercituum et venient omnes immolantes et sument ex eis et coquent in eis et non erit mercator ultra in domo Domini exercituum in die illo     21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des HEEREN der heirscharen, te dien dage.   [21] Alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen aan de heer van de machten gewijd zijn zodat iedereen die komt offeren, daaruit zal kiezen om erin te koken. En op deze dag zal er geen veehandelaar meer zijn in het huis van de heer van de machten.   [21] Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.  21 Worden zal elke pot in Jeruzalem en in Juda toegeheiligd aan de ENE, de Omschaarde, en allen die offeren willen zullen komen en enkele van hen nemen en erin koken; en er zal geen Kanaäns–koopman meer zijn in het huis van de ENE, de Omschaarde, te dien dage!   21. Toute marmite, à Jérusalem et en Juda, sera consacrée à Yahvé Sabaot, tous ceux qui offrent un sacrifice viendront en prendre et cuisineront dedans, et il n'y aura plus de marchand dans la maison de Yahvé Sabaot, en ce jour-là. 

King James Bible . [21] Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of hosts: and all they that sacrifice shall come and take of them, and seethe therein: and in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the LORD of hosts.
Luther-Bibel . 21 Und es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem HERRN Zebaoth heilig sein, sodass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird keinen Händler mehr geben im Hause des HERRN Zebaoth zu der Zeit.

Tekstuitleg van Zach 14,21 .

23. - 24. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188) . Zach (19) : (1) Zach 2,15 . (2) Zach 3,10 . (3) Zach 6,10 . (4) Zach 9,16 . (5) Zach 11,11 . (6) Zach 12,4 . (7) Zach 12,6 . (8) Zach 12,8 . (9) Zach 12,9 . (10) Zach 12,11 . (11) Zach 13,1 . (12) Zach 13,4 . (13) Zach 14,4 . (14) Zach 14,6 . (15) Zach 14,8 . (16) Zach 14,9 . (17) Zach 14,13 . (18) Zach 14,20 . (19) Zach 14,21 .


LXX

14 1idou èmerai erchontai tou kuriou kai diameristhèsetai ta skula sou en soi2kai episunaxô panta ta ethnè epi ierousalèm eis polemon kai alôsetai è polis kai diarpagèsontai ai oikiai kai ai gunaikes molunthèsontai kai exeleusetai to èmisu tès poleôs en aichmalôsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mè exolethreuthôsin ek tès poleôs3kai exeleusetai kurios kai parataxetai en tois ethnesin ekeinois kathôs èmera parataxeôs autou en èmera polemou4kai stèsontai oi podes autou en tè èmera ekeinè epi to oros tôn elaiôn to katenanti ierousalèm ex anatolôn kai schisthèsetai to oros tôn elaiôn to èmisu autou pros anatolas kai to èmisu autou pros thalassan chaos mega sfodra kai klinei to èmisu tou orous pros borran kai to èmisu autou pros noton5kai emfrachthèsetai faragx oreôn mou kai egkollèthèsetai faragx oreôn eôs iasol kai emfrachthèsetai kathôs enefragè en tais èmerais tou seismou en èmerais oziou basileôs iouda kai èxei kurios o theos mou kai pantes oi agioi met' autou6en ekeinè tè èmera ouk estai fôs kai psuchos kai pagos7estai mian èmeran kai è èmera ekeinè gnôstè tô kuriô kai ouch èmera kai ou nux kai pros esperan estai fôs8kai en tè èmera ekeinè exeleusetai udôr zôn ex ierousalèm to èmisu autou eis tèn thalassan tèn prôtèn kai to èmisu autou eis tèn thalassan tèn eschatèn kai en therei kai en eari estai outôs9kai estai kurios eis basilea epi pasan tèn gèn en tè èmera ekeinè estai kurios eis kai to onoma autou en10kuklôn pasan tèn gèn kai tèn erèmon apo gabe eôs remmôn kata noton ierousalèm rama de epi topou menei apo tès pulès beniamin eôs tou topou tès pulès tès prôtès eôs tès pulès tôn gôniôn kai eôs tou purgou ananeèl eôs tôn upolèniôn tou basileôs11katoikèsousin en autè kai ouk estai anathema eti kai katoikèsei ierousalèm pepoithotôs12kai autè estai è ptôsis èn kopsei kurios pantas tous laous osoi epestrateusan epi ierousalèm takèsontai ai sarkes autôn estèkotôn autôn epi tous podas autôn kai oi ofthalmoi autôn ruèsontai ek tôn opôn autôn kai è glôssa autôn takèsetai en tô stomati autôn13kai estai en tè èmera ekeinè ekstasis kuriou ep' autous megalè kai epilèmpsontai ekastos tès cheiros tou plèsion autou kai sumplakèsetai è cheir autou pros cheira tou plèsion autou14kai o ioudas parataxetai en ierousalèm kai sunaxei tèn ischun pantôn tôn laôn kuklothen chrusion kai argurion kai imatismon eis plèthos sfodra15kai autè estai è ptôsis tôn ippôn kai tôn èmionôn kai tôn kamèlôn kai tôn onôn kai pantôn tôn ktènôn tôn ontôn en tais parembolais ekeinais kata tèn ptôsin tautèn16kai estai osoi ean kataleifthôsin ek pantôn tôn ethnôn tôn elthontôn epi ierousalèm kai anabèsontai kat' eniauton tou proskunèsai tô basilei kuriô pantokratori kai tou eortazein tèn eortèn tès skènopègias17kai estai osoi ean mè anabôsin ek pasôn tôn fulôn tès gès eis ierousalèm tou proskunèsai tô basilei kuriô pantokratori kai outoi ekeinois prostethèsontai18ean de fulè aiguptou mè anabè mède elthè ekei kai epi toutois estai è ptôsis èn pataxei kurios panta ta ethnè osa ean mè anabè tou eortasai tèn eortèn tès skènopègias19autè estai è amartia aiguptou kai è amartia pantôn tôn ethnôn osa an mè anabè tou eortasai tèn eortèn tès skènopègias20en tè èmera ekeinè estai to epi ton chalinon tou ippou agion tô kuriô pantokratori kai esontai oi lebètes oi en tô oikô kuriou ôs fialai pro prosôpou tou thusiastèriou21kai estai pas lebès en ierousalèm kai en tô iouda agion tô kuriô pantokratori kai èxousin pantes oi thusiazontes kai lèmpsontai ex autôn kai epsèsousin en autois kai ouk estai chananaios ouketi en tô oikô kuriou pantokratoros en tè èmera ekeinè .


VULGAAT

1 ecce dies veniunt Domini et dividentur spolia tua in medio tui 2 et congregabo omnes gentes ad Hierusalem in proelium et capietur civitas et vastabuntur domus et mulieres violabuntur et egredietur media pars civitatis in captivitatem et reliquum populi non auferetur ex urbe 3 et egredietur Dominus et proeliabitur contra gentes illas sicut proeliatus est in die certaminis 4 et stabunt pedes eius in die illa super montem Olivarum qui est contra Hierusalem ad orientem et scindetur mons Olivarum ex media parte sui ad orientem et occidentem praerupto grandi valde et separabitur medium montis ad aquilonem et medium eius ad meridiem 5 et fugietis ad vallem montium meorum quoniam coniungetur vallis montium usque ad proximum et fugietis sicut fugistis a facie terraemotus in diebus Oziae regis Iuda et veniet Dominus Deus meus omnesque sancti cum eo 6 et erit in die illa non erit lux sed frigus et gelu 7 et erit dies una quae nota est Domino non dies neque nox et in tempore vesperae erit lux 8 et erit in die illa exibunt aquae vivae de Hierusalem medium earum ad mare orientale et medium earum ad mare novissimum in aestate et in hieme erunt 9 et erit Dominus rex super omnem terram in die illa erit Dominus unus et erit nomen eius unum 10 et revertetur omnis terra usque ad desertum de colle Remmon ad austrum Hierusalem et exaltabitur et habitabit in loco suo a porta Beniamin usque ad locum portae Prioris usque ad portam Angulorum et a turre Ananehel usque ad torcularia regis 11 et habitabunt in ea et anathema non erit amplius sed sedebit Hierusalem secura 12 et haec erit plaga qua percutiet Dominus omnes gentes quae pugnaverunt adversus Hierusalem tabescet caro uniuscuiusque stantis super pedes suos et oculi eius contabescent in foraminibus suis et lingua eorum contabescet in ore suo 13 in die illo erit tumultus Domini magnus in eis et adprehendet vir manum proximi sui et conseretur manus eius super manum proximi sui 14 sed et Iudas pugnabit adversus Hierusalem et congregabuntur divitiae omnium gentium in circuitu aurum et argentum et vestes multae satis 15 et sic erit ruina equi et muli cameli et asini et omnium iumentorum quae fuerint in castris illis sicut ruina haec 16 et omnes qui reliqui fuerint de universis gentibus quae venerint contra Hierusalem ascendent ab anno in annum ut adorent regem Dominum exercituum et celebrent festivitatem tabernaculorum 17 et erit qui non ascenderit de familiis terrae ad Hierusalem ut adoret regem Dominum exercituum non erit super eos imber 18 quod si et familia Aegypti non ascenderit et non venerit nec super eos erit sed erit ruina qua percutiet Dominus omnes gentes quae non ascenderint ad celebrandam festivitatem tabernaculorum 19 hoc erit peccatum Aegypti et hoc peccatum omnium gentium quae non ascenderint ad celebrandam festivitatem tabernaculorum 20 in die illo erit quod super frenum equi est sanctum Domino et erunt lebetes in domo Domini quasi fialae coram altari 21 et erit omnis lebes in Hierusalem et in Iuda sanctificatus Domino exercituum et venient omnes immolantes et sument ex eis et coquent in eis et non erit mercator ultra in domo Domini exercituum in die illo