RASJIKRING-BIJBELS LEERHUIS
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html
.

Coördinatie: Arseen De Kesel.

1. bijbelgroepen: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/bijbelgroep.html.

2. HEBREEUWS
- 1ste en 2de jaar: Paule Brauns. Om de 14 dagen.
- 3de jaar: Elly Mondelaers.
- Gevorderden: Paul Janssen. Cursorisch lezen van Bijbels Hebreeuws (Genesis) met vertaling (o.a. Jiddisch) en lexicologische verklaring. Vic Vaes.

3. GRIEKS
- Thuis bij Theo Mathijs. Maandelijks (14.00-16.00 u). Marcusevangelie in het Grieks.

4. Visietekst Rasjikring - Bijbel Leerhuis (Vic Vaes)

Jezus, een Joodse man uit het begin van onze tijdrekening, maakte geschiedenis. Tijdens zijn leven werd hij bewonderd, nagelopen maar ook vervolgd en uiteindelijk als een misdadiger gedood. Zijn dood bleek toch niet het einde te zijn. De geschiedenis heeft zijn naam niet uitgewist. Mensen van welk beroep ook, kerkelijke en niet kerkelijke blijven steeds geboeid zoeken naar de betekenis van zijn persoon: wie was hij, waarom stierf hij zo’n schandelijke dood, wat betekent het als men zegt dat hij nog leeft, wat kan hij vandaag nog betekenen? Theologen en niet-theologen blijven zoeken naar antwoorden op deze en nog zoveel andere vragen over Jezus.
Ook op onze dagen waarin geestelijke onverschilligheid groot lijkt zijn er mensen die geboeid blijven door ons geestelijk erfgoed dat zijn wortels heeft in de boodschap van deze mens. Een boodschap die zijn neerslag heeft in de Schriften, de Bijbel.
Deze mensen ontmoeten elkaar in alle mogelijke bijeenkomsten van studie- en werkgroepen. Zo zijn er mensen in alle regio’s van het land die samenkomen om de Schriften te lezen en er zich over te bezinnen.

Uit deze bijeenkomsten is bij ons het Rasjkirng -  Bijbels Leerhuis ontstaan.

Rasji was een rabbijn die in Frankrijjk leefde in de 11de  eeuw. Hij is tot op onze dagen gekend en gewaardeerd om zijn eenvoudige uitleg van de Joodse Schriften. Hij combineerde deze uitleg met diepere inzichten op zodanige wijze dat zijn Bijbelcommentaar niet alleen voor kinderen maar ook voor ervaren bijbelgeleerden de nodige uitdaging blijft behouden.
Door zijn naam te gebruiken geven we aan hoe dicht onze Bijbel bij de Joodse traditie aansluit en wensen we methodisch bij zijn eenvoudige maar toch verantwoorde lezing van de Schriften aan te sluiten)