REGISTER

Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


ALBUMS

 1. Apocriefen
  1. Nog niet ingevoerd:
   1. Mara M.G., Evangile de Pierre, Paris, Cerf, 1973. S.C. 201.
   2. Vaganay Léon, l'Evangile de Pierre, Paris, Lecoffre, 1930.
 2. Aram.: taalonderzoek
  1. Rosenthal Franz, Die Aramaische Forschung, Leiden, Brill, 1964 (Aram.: taalonderzoek).
  2. Gzella Holger. De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees, Amsterdam, Polak & Van Gennep, 2017 (Aram.: taalonderzoek; 21.12.2019; 11:08)
 3. Assyrie
  1. , Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk Gebonden NL 2017 9789088905469. (Album Assyrie. 29.09.2018: 16:40).
  2. DS 08.02.2019. Geschiedenis laat zich niet zomaar wegvagen (Album Assyrie. 27.03.2019: 09:25).
  3. Volume 64 (2020): Issue 2 (Jul 2020), in Biblische Zeitschrift. Die assyrische Deportationspolitik unter Sargon II und die Midianiternot im Richterbuch, By: Martin Staszak, Pages: 189–208, Publication Date: 23 Jul 2020. (Album Assyrie. 25.10.2020: 09:36).
 4. Athanasius
  1. Meyerling
  2. Hunink Vincent, Athanasius van Alexandrië, Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik,
  3. Kannengiesser Charles, Sur l'incarnation du Verbe,
  4. Bouter P.F., ... en zijn uitleg van de Psalmen,
  5. De Vogel C.J., Redevoeringen tegen de Arianen,
  6. Benedictinessen van Bonheiden,
  7. Camelot... Contre les païens, S.C. 18bis
  8. De Vogel C.J., Redevoeringen tegen de Arianen, Deel II
 5. Basilius de Grote 01.
  1. Meulenberg L., Basilius de Grote. Een bruggenbouwer
  2. Duchatelez K., Basilius de Grote. Een Evangelische Revolutionair,
  3. Sesboüme Bernard, Basile de Césarée. Contre Eunome, I,
  4. Seboüe Bernard, Saint Basile et la Trinité...
  5. ...Sur le Saint-Esprit
  6. Giet Stanislas. Basile de Césarée. Homélies sur L'Hexaéméron
  7. Sesboüme Bernard, Basile de Césarée. Contre Eunome, II Suivi de Eunome Apologie,
  8. Ducattillon Jeanne, Basile de Césarée. Sur le baptême
  9. Smets Alexis... Sur l'origine de l'homme (Hom. X et XI de L'Hexaéméron)
  10. Nauwelaerts M.A., Aan de jongelingen,
  11. Lohest Louis... Auteurs Chrétiens
 6. Basilius de Grote 02.
  1. Bib sem Hasselt
  2. Benedictinessen Bonheiden
  3. Bib sem Luik
  4. Connaisance... nr 65 Les Cappadociens (inleiding)
  5. Tilleman G., Bas... Over de heilige Geest
 7. Bible d'Alex. 06-10
  1. Premier livre des Règnes, Paris, Cerf, 1997 (Album Bible d'Alex. 06-10. 17.09.2020: 09:22).
 8. Bibl. D'Alex. 11-15
  1. 11.2 Deuxième Livre d'Esdras (Album Bibl. D'Alex. 11-15; 17.09.2020; 11:11).
  2. 15.3. Troisième Livre des Maccabées (Album Bibl. D'Alex. 11-15; 18.09.2020; 08:43).
 9. Bibl. D'Alex. 16-20
  1. 19. Le Cantique des cantiques (Album Bibl. D'Alex. 16-20; 02.07.2020; 16:51).
  2. 17. Les Proverbes (Album Bibl. D'Alex. 16-20; 19.09.2020; 07:36).
  3. 18. L'Ecclesiaste (Album Bibl. D'Alex. 16-20; 19.09.2020; 11:41).
 10. Bibl. D'Alex. 21-25
  1. 23.1. Les douze prophètes. Osée (Album Bibl. D'Alex. 21-25; 20.09.2020; 08:03).
  2. 23.4-9. Les douze prophètes. Joël. Abdiou. Jonas. Naoum. Ambakoum, Sophone. (Album Bibl. D'Alex. 21-25; 20.09.2020; 08:48).
  3. 23.12. Les douze prophètes. Malachie (Album Bibl. D'Alex. 21-25; 22.09.2020; 09:03).
  4. 25.2 Baruch. Lamentations. Lettre de Jérémie (Album Bibl. D'Alex. 21-25; 22.09.2020; 11:21).
 11. Bijbel: alg.1
  1. Gidsje bij de Bijbel (Bijbel: alg.1; 15.09.2018; 07:53).
  2. Het boek dat blijft. Informatie bij de tentoonstelling, Haarlem, Nederlands Bijbelgenootschp, 1982 (Bijbel: alg.1; 15.09.2018; 07:59).
  3. Bijbelwetenschap in beweging, Schrift nr. 270 (febr. 2014). (Bijbel: alg.1; 17.06.2014; 15:46).
  4. Snoek Paul, Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de bijbel, (Bijbel: alg.1; 15.11.2018; 11:28).
  5. Abellio Raymond, La Bible. Document chiffré. Essai sur la restitution des clefs de la science numérale secète. Tome I. Clefs générales. Gallimard, 1950 (Bijbel: alg.1; 02.08.2018).
  6. Geybels Hans, De Vries Peter, De bijbel is van iedereen. Het dagelijks leven geïnspireerd, Amsterdam, 2018 (Bijbel: alg.1; 02.01.2019; 11:32).
  7. Bible Hunters. Scholars, schemers and the search for ancient texts, National Geographic, 12.2018 (Bijbel: alg.1; 15.01.2019; 10.08).
  8. Martinaud Claude, L' aventure chrétienne. Tome 2. Daint-Léger Editions, (Bijbel: alg.1; 16.05.2019).
  9. De Bijbel in de Middeleeuwen. Schrift, nr.225, juni 2006 (Bijbel: alg.1; 09.01.2020; 09:57).
  10. Den Heyer C.J., Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van tegenspreek, Zoetermeer Meinema, 2007 (Bijbel: alg.1; 11.01.2021; 17:37).
 12. Bijbel en kerkvaders
  1. Benoit André, Prigent Pierre, La Bible et les Pères, Paris, Presses Universitaires de France, 1971 (Album Bijbel en kerkvaders; 29.03.2020: 12:27).
  2. Clément Olivier, ources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaires, Stock, 1962 ((Album Bijbel en kerkvaders; 30.03.2020:)
  3. Biblical Interpretation in the Patristic Era (VC 2006) ‘Biblical Interpretation in the Patristic Era: A Handbook of Patristic Exgesis and Some Other Recent Books and Related Projects’, Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language
  4. Hamman A.-G., Thèmes et figures bibliques, DDB, 1984 (Album Bijbel en kerkvaders
 13. Bijbel en liturgie 01.
  1. Daniélou Jean, Bible et liturgie,
 14. Bijbel: leeswijzen
  1. Barnard Will J., Van 't Riet Peter, Zonder Tora leest niemand wel. Bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie, Kampen, J.H. Kok, 1986 (2de druk) (Album Bijbel: leeswijzen; 10.06.2019; 08:52).
  2. Beaude Pierre-Marie, Les enjeux de l'exégèse contemporaine, Cahiers 'Evangile 189 (Album Bijbel: leeswijzen; 08.01.2020; 14:49).
  3. Pauselijke Bijbelcommisssie, Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel, Kerkelijke documentatie, 2002, blz 371-470 (Album Bijbel: leeswijzen; 28.06.2020; 18:11).
  4. De Vries Herbert, Bauer contra Strauxs. De jonghegeliaanse strijd om de historische waarde van het evangelie, Bijdragen 73 (2012) (4) 416-446 (Album Bijbel: leeswijzen; 17.06.2014; 12:16).
  5. Artus Olivier, L' accomplissement des Ecritures, Paris, Cerf. Décembre 2017. Cahiers Evangile 182. (Album Bijbel: leeswijzen; 12.09.2020: 09:28).
  6. Kuntzmann Raymond, Typoologie biblique. De quelques figures vives, Paris, Cerf, 2002 (Album Bijbel: leeswijzen; 24.12.2020; 07:40).
  7. Commission biblique pontificale, Le peuple juif et ses saintes écritures dans la bible chrétienne, Paris, Cerf, 2001 (Album Bijbel: leeswijzen; 26.01.2021; 10:53).
  8. De structuralistische bijbellezing, Bijdragen 10 (1980) nr ', blz 426-441 (Album Bijbel: leeswijzen; 11.02.2021; 14:49).
  9. Kuiper F. H., Spelen met de bijbel. Enkele kanttekeningen Praktische Theologie 10 (1983) nr 2, p. 178-185.
 15. Bijbel en liturgie 01.
  1. Daniélou Jean, Bible et liturgie,
 16. Cassianus conferenties deel 1.
  1. Pichery E., Jean Cassien. Conférences I-VII. Paris, 1955 (Album Cassianus conferenties deel 1. 03.08.2018: 08:51).
  2. Reedijk Wim, Zuiver lezen. De bijbel gelezen op de wijze van de vroegvhristelijke woestijnvaders, Budel, Damon, 2006 (Album Cassianus conferenties deel 1. 10.08.2018: 14:13).
  3. Broers Arian, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum. Ten Have, Lannoo, 2002 (Album conferenties deel 1. 28.08.2018: 12:16).
  4. Guy Jean-Claude, Jean Cassien. Institution cénobitiques, Parisd, Cerf, 1965 (Album conferenties deel 1. 24.09.2018: 07:57).
  5. Christophe Paul, Cassien et Césaire, prédicateurs de la morale monastique, Gembloux, J. Duculot, 1969. (Album conferenties deel 1. 14:10:2018: 14:16).
  6. Pichery E., Les conférences de Jean Cassien. Tome I. 1920. (Album conferenties deel 1. 06.03.2019: 07:58).
  7. Pichery E., Les conférences de Jean Cassien. Tome II. 1922. (Album conferenties deel 1. 06.03.2019: 08:06).
  8. Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus. (Album conferenties deel 1. 21.03.2019: 09:30).
   1. De novicemeester van het godgewijde leven. Leven en werk van Johannes Cassianus. (Dirk Hanssens osb). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
   2. Johannes Cassianusen zijn visie op de deugd van de nederigheid (Rien van den Heuvel osb). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
   3. Ondeugden en de geestelijke weg. De inzichten van Johannes Cassianus (Gabriele Ziegler). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
   4. Ambidexter – dubbel rechtshandig. Een model voor de geestelijke strijd bij Johannes Cassianus. (Fidelis Ruppert osb). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
   5. Het rustgebed:een impuls voor het geestelijk leven. (Peter Dyckhoff). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
   6. Uit de werken van Johannes Cassianus:
    – De vergelijking van de koepelbouwer
    – De vergelijking van de sluwe slang
    – De vergelijking van de speerwerper
    – De vergelijking van de was en de zegelring
    – De vergelijking van het pluisje of veertje
    (selectie: D. Hanssens osb). Kovel 10 (jan. 2017) nr 46. Cassianus.
  9. Pichery E., Jean Cassien. Conférences VIII-XVII. Paris, 1958 (Album Cassianus conferenties deel 1. 09.10.2019: 18:11).
  10. L'historiographie de l'Église des premiers siècles (Théologie historique t. 114) (French Edition) eBook: Collectif, Yves-Marie, Duval, Bernard, Pouderon, Bernard Pouderon, Yves-Marie Duval, Michel Quesnel. Vannier Marie-Anne « Jean Cassien, historiographe du monachisme égyptien ? », L’historiographie de l’Église des premiers siècles, Paris, Beauchesne, 2001, p. 1,49‑158. « Cassien, vu par Lenain de Tillemont », in : Lenain de Tillemont et l’historiographie de l’Antiquité romaine, Paris, Champion, 2002, p. 449‑456.
  11. Leerhuis, lesdag 2; oktober 2019.
  12. Pichery E., Jean Cassien. Conférences XVIII-XXIV. Paris, 1959 (Album Cassianus conferenties deel 1. 21.10.2019: 17:15).
 17. Christendom (vroeg) 01.
  1. Theissen Gerd, De godsdienst van de eerste christenen. Een theorie van het oerchristendom, KKampen, Averbode, Agora, 2001 (Album Christendom (vroeg) 01.; 11.01.2020; 18:37).
  2. Moss Candida R., The other christs. Imitating Jesus in Ancient Christian ideologies of Martyrdom (enkele pagina's van het internet) (Album Christendom (vroeg) 01.; 11.05.2020;16:34).
  3. Van der Horst, Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege christendom, Kampen, Kok, 1997 (Album Christendom (vroeg) 01.; 16.05.2020; 07:53).
  4. Manns Frédéric, Une approcher juive du Nouveau Testament, Paris, Cerf, 1998 (Album Christendom (vroeg) 01.; 30.01.2020; 08:12).
 18. Christus
  1. Biografie van Cees den Heyer
 19. Cyprianus van Carthago
  1. -
  2. -
  3. Hunnik Vincent, Cyprianus, Bidden in eern boze wereld. Twee pamfletten uit het vroege christendom,
  4. Messomo Ateba Augustin Germain, De Carthage à Ngoya: La pertinence actuelle de saint-Cyptien pourt l'Afrique, Annales
  5. Tazelaar Chris, Eénheid en eensgezindheid. 81 brieven en 2 traktaten,
  6. De Labriolle Pierre, De l'unité de léglise catholique
 20. Cyrillus van Jerusalem
  1. Piédagnel Auguste, Paris Pierre, Catéchèses mystagogiques, Paris, Cerf, 1988 (Album Cyrillus van Jerusalem; 14 juni 2020: 13:03).
  2. Véricel Maurice, Cyrille de Jerusalem, Paris, Les éditions Ouvrières, 1957 (Album Cyrillus van Jerusalem; 25.11.2018: 17:06).
  3. Wikipedia ((Album Cyrillus van Jerusalem; 26.02.2020: 20:59).
  4. Bouvet Jean, Cyrille de Jerusalem. Les Catéchèses, 2008 (Album Cyrillus van Jerusalem; 27.02.2020: 10:03).
  5. Beukers Cl., Sint-Cyrillus van Jerusalem. Gij, nieugedoopten, Brugge / Utrecht, Desclée De Brouwer, 1963. (Album Cyrillus van Jerusalem; 07.03.2020: 07:58).
  6. Haeuser Philipp, Des heiligen Cyrillus, bischofs von Jerusalem Katechesen, München, Josef Kösel, 1922 (Album Cyrillus van Jerusalem; 07.03.2020: 10:19).
  7. Internet. Grancolas J., Les catecheses... Paris, 1715 (Album Cyrillus van Jerusalem; 08.03.2020: 11:50).
 21. Didache
  1. Audet Jean-Paul, La Didachè, Instructions des Apôtres. Gabalda, Études Bibliques, 1958. (Album Didache. 10.05.2018: 08:21). https://www.jstor.org/stable/43815688?seq=1.
  2. Niederwimmer Kurt, Die Didache. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (Album Didache. 11.05.2018: 08:27).
  3. Van de Sandt Huub, Flusser David, The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity, Asse, Royal Van Gorcum, 2002. (Album Didache. 29.05.2018: 19:49).
  4. Draper Jonathan A., The didache in modern rsearch, Leiden, E.J. Brill, 1996. (Album Didache. 05.07.2018: 10:13).
  5. Kerkvaders 2. (Album Didache. 12.11.2018: 16:42).
  6. Benedictinessen van Bonheiden, DE didache. De leer van de twaalf apostelen, Kerkvaderteksten met commentaar 3. (Album Didache. 14.03.2019: 11:30).
 22. Doop / doopsel
  1. Hamman A., Le Baptême d'après les Pères de l'Eglise, Paris, Bernard Grasset, 1962. (Album Doop / doopsel 01; 27.01.2020: 15:46).
  2. Hamman A., Le baptême et la confirmation, Paris, Desclèe, 1969. (Album Doop / doopsel 02; 16.05.2020: 08:51).
 23. Fonetiek
  1. -
  2. -
  3. Malmberg Bertil, Les domaines de la phonétique, Paris, Universitaires de France, 1971 (Album Fonteiek; 13.05.2020: 09:22).
 24. Frans
  1. Frans. fonet. 01.
   1. Joly Geneviève, Précis de phonétique historique dus français, Paris, Armand Collin, 1999 (Album Frans. fonet. 01; 07.12.2019: 09:59).
   2. Bourciez E. et J., Phonétique Française. Etude historique, Paris, Klincksieck, 1982 (Album Frans. fonet. 01; 12.05.2020: 17:16).
 25. Gal (Paulus) 1
  1. Mussner Franz, Der Galaterbrief, Herder, Freiburg - Base - Wien, 1977 (Album Gal (Paulus) 1; 21.06.2020; 10.05).
 26. Geloofsbelijdenis
  1. Festugière A.J., Ephèse et Chalcedoine, Paris, Editions Beauchesne, 1982 (Album Geloofsbelijdenis; 18.08.2018; 18.08).
  2. De Margerie Bertrand, Les Pères de l'église commentent le credo, Paris, Du Cerf, 1998 (Album Geloofsbelijdenis; 19.08.2018; 06:41).
  3. XX, Ons geloof. Begrijpen en articuleren, (Album Geloofsbelijdenis; 11.09.2018; 20:30).
  4. Fotocopieën. (Album Geloofsbelijdenis; 12.09.2018;09:26).
  5. Saint Thomas d'Aquin, Le credo. Introduction, traduction et notes par un moine de Fontgombault, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1969 (Album Geloofsbelijdenis; 12.09.2018; 09:36).
  6. Lenoir Fréderic, Hoe Jezus God werd. 'Een kwestie die het aanzien van de wereld veranderde', Ten Have, 2010 (Album Geloofsbelijdenis; 29.10.2018; 10.01).
  7. Hamman A.-G., Les racines de la foi. La catéchèse des Pères de l'Egilse, Paris, 1983 (Album Geloofsbelijdenis; 12.11.2018; 09:27).
  8. De Halleux André, Patrologie et oecumenisme. Recueil d'études, Leuven, Peeters, 1990 (Album Geloofsbelijdenis; 30.11.2018; 16:44).
  9. Hadot Jean, La formation du dogme chrétien des origines à la fin du 4e siècle, Charleroi, 1990 (Album Geloofsbelijdenis; 23.12.2018; 11:29).
  10. Drewermann Eugen, Keerpunten of Wat heeft het christendom werkelijk te zeggen? Budel, Dramon, 2015 (Album Geloofsbelijdenis; 23.12.2018; 16.55).
 27. Gnosticisme
  1. Tardieu Michel, Dubois Jean-Daniël, Introduction à la littérature gnostique. Histoire du mot "gnostique". Instruments de travail. Collections retrouvées avant 1945, Paris, Cerf, 1986 (Album Gnosticisme; 17.12.2018).
  2. Pagels Elaine, De gnostische evangeliën, Utrecht, Kosmos..., 2004 (5) (Album Gnosticisme; 27.12.2018: 10:38).
  3. Biraud Michèle, Trois hymnes du Corpus hermétique. Leurs structures, leur rythmes et leur double public, Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses (2019) 469-490 (Album Gnosticisme; 03.02.2020; 14:17).
 28. Gregorius van Nazianze
  1. Saint Grégoire de Nazianze : Le théologien et son temps (330-390) / Bernardi, Jean - Parijs : Éd. du Cerf, 1995. - 367 p. - (Initiations aux Pères de l'Église ; 2). (Album Gregorius van Nazianze; 12.11.2018; 20:15).
  2. La mort et l'au-dela dans Saint Grégoire de Nazianze / Mossay, Justin - Leuven : Bibliothèque de l'Université, 1966. - XV, 375 p. - (Université de Louvain : Recueil de travaux d'histoire et de philologie - 4e serie ; 34). (Album Gregorius van Nazianze; 24.11.2018; 17:43).
  3. Gallay Paul, Grégoire de Nazianze. Les 5 discours sur Dieu,
  4. Bib sem Hasselt
  5. Bib sem Luik
  6. Noppen Constant, H. Gregorius van Nazianze. Lofrede van Caesarius. Inleing, tekst en verkaringen,
 29. Gregorius van Nyssa
  1. T
  2. Réfutation de la Profession de foi d'Eunome / Gregorius van Nyssa ; Jaeger, W. (inleider) ; Winling, Raymond (inleider/vertaler) ; Van Parys, Michel (vertaler) - Parijs : Éd. du Cerf, 2016. - 334 p. - (Sources chrétiennes ; 584). - ISBN 978-2-204-11641-1. (Album Gregorius van Nyssa; 15.10.2018; 18:40)
  3. Homélies sur le notre Père.
  4. La vie de Moïse.
  5. Dieu et le Chriqst selon...
  6. Contre Eunome I.
  7. L'homme en souffrance de Dieu
  8. Contre Eunome II
  9. Una Sancta, 74 (2019) 4,
  10. Auteurs chrétiens
 30. Grieks
  1. Gr. woordenb. 04 (Gr.-Hebr./Ar.
   1. Muraoka T., A Greek- Hebrew / Aramaic Two-way Index to the Septuagint, Louvain... , Peeters, 2010 (Album Gr. woordenb. 04 Gr.-Hebr./Ar.; 04.08.2019: 07:14).
  2. Grieks woordenb. 01 (etym.)
   1. Griechisches Etymologisches Wörterbuch (Album Grieks woordenb. 05 etym.; 02.2.2019: 21:56).
  3. Gr.-Fr. (woordenboek) 06.
   1. Alexandre C., Dictionnaire Grec-FRançais, Paris, Hachette et C°, 1876 (Album Gr.-Fr. (wooedenboek) 06. 27.01.2021; 18:31).
 31. Hebr.-Ned; (Woordenboek).
  1. Italie E., Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek, Nieuw Lekkerland, De Haan Boeken, 2003 (3de druk) (Album Hebr.-Ned; (Woordenboek); 30.11.2019; 07:14).
  2. Ridderbos H.N., Van der Meer W., Handwijzer op de grondtekst van de bijbel, Kampen, Kok, 1993. blz 376-684; blz 700-735 (Album Hebr.-Ned; (Woordenboek); 12.02.2021; 10:19).
 32. Hiëronymus
  1. Hieronymus 01. 11.2018
   1. Lohest Louis, Aerts Joseph, Auteurs chrétiens. Choix de textes d'auteurs chrétiens latins et grecs, notices et préparations. Liège / Paris, H. Dessain, 1961 (Album Hieronymus 01.01; 09.02.2020:08:55).
   2. Dupuis E., Ancienne Littérature Latine Chrétienne. Extraits. Deuxième série. Bruxelles, L'édition universelle (Album Hieronymus 01.02; 9 februari 2020:11:33).
   3. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome I, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 01.03; 10 juli 2020: 17:04). Blz V introduction ontbreekt.
   4. Fürst Alfons, Augustinus - Hieronymus. Epistolae mutuae. Briefwechsel. Erster Teilband. Turnhout, Brepols (Album Hiëronymus 01.04; 19.07.2020/ 11:33).
  2. Hieronymus 03.
   1. Antin Paul, Saint Jérôme sur Jonas, Paris, Cerf, 1956 (Album Hieronymus 03.01; 12.07.2020: 13:57).
   2. Duval Yves-Marie, Jérôme. Commentaire sur Jonas. S.C. 323. Paris, Cerf, 1985 (Album Hieronymus 03.02; 12.07.2020: 18.00).
   3. Canellis Aline, Jérôme. Préfaces aux livres de la Bible. S.C. 592? Paris, Cerf, 2017 ((Album Hieronymus 03.03; 13.07.2020: 10:09).
   4. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
   5. Hayward C.T.R., Saint Jerome's Hebrew Questions on Genesis, Oxford, Clarendon, 1995 (Album Hieronymus 03.05; 17.07.2020: 11:33). Een beperkt aantal bladzijden.
  3. Hieronymus 04.
   1. Hunink Vincent, Hieronymus. Op weg naar de hemel. Verhalen over kluizenaars. Nijmegen, Vantilt, 2008 (Album Hieronymus 04.01; 04.08.2018: 09:34).
   2. Jérôme, Trois vie de moines (Paul, Malchus, Hilarion), Paris, Cerf, 2007. S.C. 508 (Album Hieronymus 04.02; 04.08.2018: 09:51).
   3. Bartelink G.J.M., Hieronymus als exegeet, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 2001. Kerkvaderteksten met commentaar 12 (Album Hieronymus 04.03; 05.08.2018: 17:06).
   4. Broers Arian, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum. Ten Have, Lannoo, 2002 (Album HIeronymus 04.04; 04.08.2018: 20:51).
   5. Jay Pierre, Jérôme. Lecteur de l'écriture, Cerf, Supplément au Cahier Evangile 97 (Hieronymus 04.05; 11.01.2020: 07:55).
   6. Allerlei (3 pagina's).
   7. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome II, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 04.07; 12.07.2020: 06:35).
   8. Shuali Eran, Le commentaire sur Aggée de Saint Jérôme. Traduction et notes (Album Hieronymus 04.08; 17.07.2020; 17:41).
   9. Jay Pierre, l'exégèse de Saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Paris, Etudes Augustiniennes, 1985 (Album Hieronymus 04.09; 26.07.2020; 07.38).
 33. Hippolytus
  1. Nautin Pierre, Homélies pascales. Tome 1, Une homélie inspirée du traité de la Pâque d'Hippolyte. Paris, Cerf, 2003. SC 27. (Album Hippolytus. 31.10.2018: 10:36).
  2. Botte Bernard, La tradition apostolique de Saint Hippolyte, Münster Westfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung [1963], 1989. (Album Hippolytus. 01.12.2018: 14:25). https://www.jstor.org/stable/26186287?seq=1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition_apostolique.
  3. Sieben Herman-Josef, in Anhang: Hippolyt: Contra Noëtum, Freiburg in Breisgau, Herder, 2001. (Album Hippolytus. 13.11.2019: 20:12).
  4. Hilkens Andy, Language, Literacy and Historical Apologetics. Hippolytus of Rome’s Lists of Literate Peoples in the Syriac Tradition from Volume 72, Issue 1-2 of Journal of Eastern Christian Studies (JEastCS). https://theo.kuleuven.be/apps/press/theologyresearchnews/2020/08/31/hilkens-on-hippolytus-of-romes-lists-of-literate-peoples-in-the-syriac-tradition/.
  5. Vromen Frans, Hippolytus van Rome. De apostolische overlevering. Eucharistische gebeden uit de traditie. Kervaderteksten met commentaar 6. Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1984. (Album Hippolytus. 30.10.2020: 18:37).
 34. Indo-Europees
  1. Meillet A., Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, Hachette (Album Indo-Europees;
  2. Krahe Hans, Indogermanische Sprachwissenschaft. I Einleitung und Lautlehre, 1966 (Album Indo-Europees;
 35. Indo-Europees-Semitis; chMöller Hermann, Vergleichendes indogermanisch-demtisches Wörterbuch, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970 (Indo-Europees-Semitisch 06.08.2019).
 36. Ireneus 01.
  1. Irenaeus : Grondlegger van het christelijk denken / Meijering, Eginhard - Hilversum : Balans ; Leuven : Van Halewyck, 2001. - 232 p. (Album Ireneus 01. 01:10:2018: 09:41).
  2. La théologie d'Irénée : Lecture des Écritures en réponse à l'éxègese gnostique : Une approche trinitaire / Fantino, Jacques - Parijs : Éd. du Cerf, 1994. - 450 p. - (Cogitatio fidei : Théologie et sciences religieuses ; 180). - ISBN 2-204-02472-4. (Album Ireneus 01. 17:10:2018: 20:21).
  3. Kerkvaders : Ireneüs van Lyon / Benedictinessen van Bonheiden (corporatie) - Bonheiden : Abdij Bethlehem, z.j.. - 165 p. - (Kerkvaders ; Jrg. 2 nr. 6). (Album Ireneus 01. 18:10:2018: 10:35).
  4. Hamman Adelbert, Praktische gids voor de patrologie (Album Ireneus 01. 20:10:2018; 16:44).
  5. Sesboüé Bernand, L'acte théologique d'Irenée de Lyon à arl ahner es grandes créations en théologie chrétienne, Lessius, (Album Ireneus 01. 23:10:2018: 08:17).
  6. Contre les Hérésies - Livre V: Tome I / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin (commentator) ; Doutreleau, Louis (inl./vert./comment.) - Parijs : Éd. du Cerf, 1969. - 430 p. - (Sources chrétiennes ; 152). (Album Ireneus 01. 06:11:2018: 07:52).
  7. Contre les hérésies I/1 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin - Parijs : Éd. du Cerf, 1979. - 409 p. - (Sources chrétiennes ; 263). (Album Ireneus 01. 04:11:2018: 20:15).
  8. Sesboüé Bernand, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon, Paris, Desclée, 2000. (Album Ireneus 01. 11:10:2018: 10:37).
  9. Saint Irénée et son temps deuxième siècle de l'église / Gouilloud, André - Lyon : Briday, Libraire-Éditeur, 1876. - 519 p. (Album Ireneus 01. 18:10:2018: 10:12).
  10. Contre les hérésies - Livre III/1 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin (inleider/vertaler) ; Doutreleau, Louis (inleider/vertaler) - Parijs : Éd. du Cerf, 2002. - 503 p. - (Sources chrétiennes ; 210). (Album Ireneus 01. 06:10:2018: 20:21; 09:03:2019: 15:59).
  11. Meijering Eginhard, God, Christus... Balans, 2002. (Album Ireneus 01. 30:09:2018: 18:45).
  12. Contre les hérésies II/1 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin - Parijs : Éd. du Cerf, 1982. - 438 p. - (Sources chrétiennes ; 293). (Album Ireneus 01. 04:03:2019: 08:43).
 37. Ireneus 02.
  1. Contre les hérésies I/2 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin - Parijs : Éd. du Cerf, 1979. - 394 p. - (Sources chrétiennes ; 264) (Album Ireneüs 02; 26.02.2019: 17:01).
  2. Contre les hérésies II/2 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin - Parijs : Éd. du Cerf, 1982. - 372 p. - (Sources chrétiennes ; 294). (Album Ireneus 01. (Album Ireneüs 02; 27.02.2019: 16:30).
  3. Contre les hérésies - Livre III/1 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin (inleider/vertaler) ; Doutreleau, Louis (inleider/vertaler) - Parijs : Éd. du Cerf, 2002. - 503 p. - (Sources chrétiennes ; 210). (Album Ireneüs 02; 28.02.2019: 08:02).
  4. Contre les Hérésies - Livre IV: Tome II / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin - Parijs : Éd. du Cerf, 1965. - 995 p. - (Sources chrétiennes ; 100/2) (Album Ireneüs 02; 10:03:2019: 12:17).
  5. Contre les Hérésies - Livre V: Tome 2 / Ireneus van Lyon ; Rousseau, Adelin (commentator) ; Doutreleau, Louis (inleider/vertaler) - Parijs : Éd. du Cerf, 1969. - 468 p. - (Sources chrétiennes ; 153). (Album Ireneüs 02; 13:03:2019: 08:39).
 38. Ireneüs 03.
  1. Rousseau Adelin, Irenée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, Paris, Cerf, 1995. S.C. 406 (Album Ireneus 03. 22.02.2020; 15:42).
  2. Themanummer De Kovel sept. 2020, nr. 64. (Album Ireneus 03. 06.09.2020. 09:44).
 39. Ireneus 04.
  1. Ireneus 04.01. De Halleux André Note bibliographique, Revue Théologique de Louvain 25 (1994) 2, pp. 237-238. Het boek: Blanchard Yves-Marie, Aux sources du canon, le témoignage d'Irenée, 1993 (Album Ireneus 04.01; 21.04.2020: 16/29).
  2. Bokedal Tomas, The formation and significance of the Christian BIbliocal Canon, A Study in Text, Ritual and Interpretation (Album Ireneus 04.02. 21.04.2020. 16:33).
  3. Behr John, Asceticism and anthropology in Irenaeus and Clement, Oxford, University Press,
  4. Irenäus als johanneischer Theologe : Studien zur Schriftaus- legung bei Irenäus von Lyon / Mutschler, Bernhard - Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. - XIV, 331 p. - (Studien und Texte zu Antike und Christentum/ Studies and Texts in Antiquity and Christianity ; 21). Album Ireneus 04; 19:04:2020: 18:43).
 40. Johannes Chrysostomus
  1. Johannes Chrysostomus 01.
   1. Allen P., Rambault Nathalie, Jean Chrysostome, Panégyriques de Martyrs. Tome I, S.C. 595 https://sourceschretiennes.org/collection/SC-595. (Album Johannes Chrysostomus 01. 13.09.2018: 14:09). [Heiligenlevens op website https://library.princeton.edu/byzantyne/genre/saints-lives .]
   2. Rambault Nathalie, Jean Chrysostome, Homélies sur la Résurrection, l'Ascension et la Pentecôte, Tome I, 2013,S.C. 561. Tome II, 2014, S.C. 562. Tome I, S.C. 561 (Album Johannes Chrysostomus 01. 24.09.2020: 06:21).
   3. Marsaux Jacky, Jean Chrysostome, lecteur de l' Ecriture, Paris, Cerf, juin 2019. Cahiers Evangile 188. Supplement. (Album Johannes Chrysostomus 01; 16.09.2019: 13:59).
   4. Brottier Laurence, Jean Chrysostome. Sermons sur la Genèse, Paris, Cerf, 1998. S.C. 433. https://sourceschretiennes.org/collection/SC-433. (Album Johannes Chrysostomus 01. 29.09.2019: 12:30).
   5. De Penthos Jacques, Saint Jean Chrysostome. Commentaire sur la Génèse, Perpignan, Artège, 2013. (Album Johannes Chrysostomus 01. 14.09.2019: 07:24).
   6. Wenger Antoine, Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, Paris, Cerf, 2005. S.C. 50bis (Album Johannes Chrysostomus 01. 24.11.2019: 10:49).
   7. Malingrey Anne-Marie, Jean Chrysostome, Sur l'égalité du Père et du Fils. Contre les anoméens. Homélies VII-XII. SC 396. https://sourceschretiennes.org/collection/SC-396. (Album Johannes Chrysostomus 01. 06.04.2020: 11:42).
   8. [Rambault Nathalie, Jean Chrysostome, Homélies sur la résurrection, l'ascension et la Pentecöte, Paris, 2014. Tome II, S.C. 562. https://sourceschretiennes.org/collection/SC-562. (Album Johannes Chrysostomus 01. 22.10.2020: 14:19).
  2. Johannes Chrysostomus 02.
   1. Lohest Louis, Aerts Joseph, Auteurs chrétiens. Choix de textes d'auteurs chrétiens latins et grecs, notices et préparations. Liège / Paris, H. Dessain, 1961 blz 354-367. (Album Johannes Chrysostomus 02. 09.02.2019: 11:14).
   2. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). 3. Roukema, R., Hoe lazen christenen van de eerste eeuwen het boek Micha? blz.62-77.
   3. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). Willigen M.A., Voor een breed publiek Chrysostomus' concept van een rechtvaardige in zijn preken over Jozef, blz. 78-90.
   4. Leroux Jean-Marie, Relativité et transcendance du texte biblique d' après Jean Chrysostome, in: Benoit André, Le Bible et les Pères, Colloque de Strasbourg (1-3 octobre 1969), Paris, Presses universitaires de Paris, 1971 (Album Johannes Chrysostomus 02.29.03.2020; 12:27).
   5. Malingrey Anne-Marie, Jean Chrysostome, Sur le sacerdoce. (Dialogue et Homélie). Paris, Cerf, 1980. S.C. 272 (Album Johannes Chrysostomus 02. 05.04.2020; 08:05).
 41. Joods-christelijk (Mimouni)
  1. Mimouni Simon Claude, Le judaïsme ancien et les origines du christianisme, Bayard (Album Joods-christelijk (Mimouni); 05.01.2019; 10:50).
 42. Judaïsme - jodendom
  1. Contactgroep Antwerpen nr 107 april-mei-juni 2018 (Album Judaïsme - jodendom; 12.08.2018; 17:46).
  2. Vanderstraeten Margot, Mazzel Tov. Mijn leven als werkstudent bij een orthodox-joodse familie, (Album Judaïsme - jodendom; 01.03.2018; 16:42).+ artikel
  3. 70 jaar Israël.
  4. De familie Gotovich.
  5. Abicht Ludo, De Israëlische lobby bestaat en is bijzonder actief, ook bij ons (Album Judaïsme - jodendom; 15.05.2018; 13:29).
  6. Cursuswijzer 2011
  7. Neuberger Julia, On being Jewish, 1995 (Album Judaïsme - jodendom; 28.12.2018; 15:02).
  8. Antwerpse contactgroep juli-november 2018 (Album Judaïsme - jodendom; 17.02.2019; 10:38).
  9. Israël actueel
  10. Antwerpse contactgroep december-januari 2019.
  11. Instituut voor Joodse studies, Nieuwsbrief Januari 2019.
  12. Israël en de kerk. Sjabbat in een Joods gezin (Album Judaïsme - jodendom; 17.02.2019; 12:24). Ing L.
  13. Berman David, Initiation au judaïsme, 1947 (Album Judaïsme - jodendom; 05.05.2019; 12:23).
  14. Vorst Ing L., Badèrèch. Op weg naar praktisch Joods leven, Amsterdam, Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, 2007 (Album Judaïsme - jodendom; 06.05.2019; 11:17).
  15. Hausdorff D., Jom Jom. Voor de Joodse jeugd in Nederland, (Album Judaïsme - jodendom; 07.05.2019; 09:05).
 43. Judaïsme 02.
  1. Antiquariaat Spinoza 45 (Album Judaïsme 2; 05.01.2020; 09:12).
  2. Steekkaartenbak judaïsme (Album Judaïsme 2; 22.02.2020; 17:50).
  3. De Vries De Herkelingen H., Israël. Son passé, son avenir, Paris, 1937 (Album Judaïsme 2; 19.10.2020; 10:36).
  4. Bonsirven Joseph, Le judaïsme Palestinien au temps de Jésus-Christ, Paris, beauchesne, 1950 (Album Judaïsme 2; 24.01.2021; 07:45).
 44. Justinus
  1. Justinus 01.
   1. Munier Charles, Justin. Apologie pour les chrétiens, Paris, Cerf, 2006; SC 507 (Album Justinus 01.01; 01.08.2018: 11:00).
   2. Meijering Eginhard, 11. Justinus, de martelaar. De hemelse Leraar van de weg tot onsterfelijkheid, in: God, Christus, Heilige Geest. achtergrond en bedoeling van de drieëenheid, Balans, 2002 (Album Justinus 01.02; 30.09.18:45).
   3. Hamman Adelbert, Praktische gids voor de Patrologie, (Album Justinus 01.03;
   4. Robillard Edmond, Justin, L'itinéraire philosophique, Paris, Cerf (Album Justinus 01.04; 08.01.2019. 18:13).
   5. Freppel M, Saint-Justin, Paris, 
   6. Van Winden J.C.M., De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken, Baarn, Ambo (Album Justinus 01.05; 08:01:2019).
 45. Kerkv. Bijbel 01.
  1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
  2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
  3. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  4. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 1. Genèse, Paris, Mediaspaul, 1988 (Album Kerkv. Bijbel 01.04; 15.09.2019:06:18).
  5. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
  6. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 3. Une Terre (Josué - Juges), Paris, Mediaspaul, 1993 (Album Kerkv. Bijbel 01.06; 17 juli 2020: 08:33).
 46. Kerkv. Bijbel 02.
  1. Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
   1. (1) Lamarche Paul, La Septante,
   2. (2)  Arnaldez Roger, La Bible de Philon d’Alexandrie,
   3. (3) Guillet Jacques, La Bible à la naissance de l’Eglise,
   4. (4) Rordorf Willy, La Bible dans l’enseignement et la liturgie des premières communautés chrétiennes,
   5. (5) Dalmais Irénée-Henri, Thèmes bibliques dans les anaphores eucharistiques de langue grecque,
   6. (6) Simon Marcel, La Bible dans les prmières controverses entre Juifs et Chrétiens,
   7. (7) Osborn Eric, La Bible inspiratrice d’une morale chrétienne d’après Clément d’Alexandrie,
   8. (8) Jourjon Maurice, Saint Irenée lit la Bible,
   9. (9) Le Boulluec Alain, La BIble chez les marginaux de l’orthodoxie,
   10. (10) Borrer Marcel, L’Ecriture d’après le païen Celse,
   11. (11) Saxer Victor, Leçons bibliques sur les martyrs,
   12. (12) Feissel Denis, La Bible dans les inscriptions grecques,
   13. (13) Du Bourguet Pierre, Premières scènes bibliques dans l’art chrétien,
   14. (14) Thierry Nicole, La Biblle illustrée en Cappadoce,
   15. (15) Kannengiesser Charles, La Bible et la crise arienne,
   16. (16) Gallay Paul, La BIble dans l’oeuvre de Grégoire de Nazianze le Théologien,
   17. (17) Guinot Jean-Noël, Un évêque exégète: Théodoret de Cyr,
   18. (18) Dorival Gilles, Des commentaires de l’Ecriture aux chaînes,
   19. (19) Maraval Pierre, La Bible des pélerins d’Orient,
   20. (20) Renou x Charles, La lecture biblique dans la liturgie de Jérusalem,
 47. Kerkv. Index 01.
  1. Biblia Patristica. Index 1. Des origines à Clement d'Alexandrie et Tertullien. Paris, 1986 (Album Kerkv. Index 01. 05.08.2020: 14.01).
  2. Biblia Patristica. Index 2. Le troisième siècle (Origène excepté). Paris, 1986 (Album Kerkv. Index 01. 05.08.2020: 15:22).
  3. Biblia Patristica. Index 3. Origène. Paris, 1991. (Album Kerkv. Index 01. 05.08.2020: 18:06).
  4. Biblia Patristica. Index 4. Basile de Césarée, Cyrille de Jérusalem, Epiphane de Salamine. Paris, 1987. (Album Kerkv. Index 01. 06.08.2020: 13:21).
  5. Biblia Patristica. Index 5. Eusèbe de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Amphiloque d'Iconium. Paris, 1991. (Album Kerkv. Index 01. 06.08.2020: 14:41).
 48. Kerkv. Index 02.
  1. Initia Patrum Latinorum 1 + 2. 1971. (Album Kerkv. Index 02. 07.08.2020).
  2. Biblia Patristica. Index 6. Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, Ambrosiaster. Paris, 1995. (Album Kerkv. Index 01. 30.08.2020: 06:48).
  3. Biblia Patristica. Index 7. Didyme d'Alexandrie. Paris, 1995. (Album Kerkv. Index 01. 30.08.2020: 09:52).
 49. Kerkv. latijn.
  1. Daniëlou Jean, Les origines du christianisme latin. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée. Vol III, Paris, Cerf, 1978. (Album Kerkv. latijn. 08.12.2020; 08:07).
 50. Kerstmis
  1. Kerstkring 1.
   1. Assemblée du Seigneur. Temps de l' Avent.
   2. AS. Premier Dimanche de l' Avent.
   3. AS. Deuxiéme...
   4. AS. Troisième...
   5. Quatre-Temps de l' Avent.
   6. AS. Quatrième...
   7. Schuster I., Liber sacramentorum. Notes...
  2. Kerstmis 2.
   1. Guide de l'assemblée chrétienne. Tome I à IX  / Thierry Maertens, Jean Frisque. 1er Dimanche de l'Avent - 1er Dimanche de l'Epiphanie. 1969. - 384 p. (Album Kerstmis 2; 13.12.2020: 08.09).
   2. Averbode abdij. Bid met ons mee: Vierde zondag van de advent - vespers (Album Kerstmis 2; 20.12.2020: 07:19). Kerstmis middernachtmis (Album Kerstmis 2; 20.12.2020: 07:22). + dagmis. Vespers: vierde zondag van de advent.
   3. Missale Romanum: advent.
   4. Usener Hermann, Das Weinachtfest, Bon:). n Friedrich Cohan, 1911 (Album Kersmis 2. 20.12.2020: 24.12.2020; 16:19).
   5. ; I en II Vespers H. Familie. Gregoriaans.
   6. Abdij Averbode. Euchar. en vespers H. Familie en Epifanie (Album Kertsmis 2. 02.01.2021).
 51. Lactantius
  1. ??, 7. Lactantius
  2. Aalders J.G.D., Lactantius, De dood van de vervolgers, Agora-editie, Kampen, Kok, 1988. (Album Lactantius. 14.05.2019: 11:02).
  3. Moreau J., Lactance. De la mort des persécuteurs, Paris, Cerf, (Album Lactantius. 23.05.2019: 09:52 / 10:45).
  4. Perrin Michel, Lactance. L'ouvrage du Dieu créateur, Paris, Cerf, 1974. (Album Lactantius. 10.10.2019: 10:19). II. (Album Lactantius. 10.10.2019: 13:26).
  5. XX, Lactance, (Album Lactantius. 09.02.2020: 09.02.2020: 09:26).
  6. Kappes Christiaan, Lactantius and Creation of the Roman Canon for Imperial Liturgy, Questions Liturgiques, 202. (Album Lactantius. 25.10.2020: 06:27).
 52. Lat. etym.01.
  1. Larouse P., Jardin des racines Latins, Paris, Montparnasse, 1892 (Album Lat. etym.01. 06.10.2018).
 53. Lat. morf. 01.
  1. Ernout A., Morphologie historique du latin, Paris, Kliencksieck, 1974 (Album Lat. morf. 01. 07.10.2018; 11:16).
  2. De Keyser Jeroen, Latijnse morfologie, Kalmthout, Pelckmans Pro, 2018. (Album Lat. morf. 22.12.2018; 17:52).
 54. Lat. woordenboek 03 (Fr.-Lat.) 18.07.2020: 08:53. Goelzer Henri, Dictionnaire Français Latin, Paris, Flammarion, 1966.
 55. Lat. wortel 01.
  1. Bouffartigue Jean, Defrieu Anne-Marie, Trésors des racines latines, Paris, Belin, 2008 (Album Lat. wortel 01. 08.07.2020; 16.15).
 56. Lijdensverhaal 01.
  1. Benoit P., Passion
  2. Rouet Albert, La Passion denJésus au long des quatre évangiles,
  3. Schneider Gerhard, Die Pasion Jesu nach den drei alteren Evangelien,
  4. Vanhoye A., ... La Passion selon les quatre Evangiles,
  5. Interest... Lc 22,54-71
  6. El Jawich Milad, La fonction narrative des discipleds dans Mc 14-15 et Lc 22-23
  7. Légasse Simon, Lzqs récits de la Passion
  8. Senior Donald P., The passion narrative according to Matthew. A Redactional Study,
  9. Légasse Simon, Le procès de Jésus. La passion dans les quatre évangiles,
  10. Légasse Simon, Le procès de Jésus. L'histoire,
 57. Lijdensverhaal 02.
  1. Cousin Hugues, Le profète assasiné,
  2. Blinzler Joseph, Le procès de Jésus.
  3. Persoonlijker nota's
  4. La passion selon saint Luc,
 58. Liturgie 01.
  1. Bradshaw Paul, La liturgie chrétienne en ses origines, Sources et méthodes, Paris, Cerf, 1995 (Album Liturgie 01.; 25.01.2021; 18:22).
  2. De liturgische viering op zondag, Leuven, Acco, 1985 (Album Liturgie 01.; 03.02.2021; 07:07).
  3. Réflexions sur la notion du temps dans la liturgie juive, La Maison Dieu, 65.
  4. La Maison Dieu 67, (1961) 3, La liturgie du mystère pascal,
  5. Questions Liturgiques, vol 100. Kappes Christiaan, Lacgtantius and Creation of the Roman Canon Imperial Liturgy (Album Liturgie 01.; 22.02.2021; 12:25).
  6. Bobrinskoy Boris, La vie liturgique, Paris, Cerf, 2000 (Album Liturgie 01.; 22.02.2021; 07:40).
 59. Liturgie 02.
  1. A.A.R. BASTIAENSEN, Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie, Nijmegen (Valkhof Pers), 2006
   15,9 EUR
  2. III De romeins-frankisch-germaanse liturgie in het Westen. Van Gregorius I (590-604) tot Gregorius VII (1072-1084),
  3. Deiss Lucien, Printemps de la liturgie, Paris, 'Editions du Levain, 1979 (Album Liturgie 02; 04.02.2021; 16:56).
  4. Di Sante Carmine, La prière d'Israël. Aux sources de la liturgie chrétienne, Desclée, 1986 (Album Liturgie 02; 28.02.2021; 10:49)
 60. Mc
  1. Ezra 49 (2018) nr. 1. Bastaens Jean, De Aramese woorden van Jezus in het Marcusevangelie (Album Mc; 12.08.2018; 17:00).
  2. Bourquin Yvan, Confession du centurion (Mc 15,39) , Editions Du Moulin S.A., 1996 (Album Mc; 09.04.2018; 18:22).
  3. Puerto Mercedes Navarro, Quand la Bible raconte. Clés pour une lecture narrative. Deuxiéme partie. Textes de l'Evangile selon Marc, Bruxelles, Lumen Vitae, 2006 (Album Mc; 09.04.2018; 18:34).
 61. Nicolaas van Cusa 01.Literatuur Bibliotheek seminarie Hasselt.Themanummer in Irénikon 92 (2019) nr.4 (Album Nicolaas van Cusa 01.)
 62. NT 01.
  1. Mack Burton L., Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk? Feiten, mythen en motieven, Deventer, Ankh-Hermes, 1997. (Album NT 01; 21.12.2018: 17:00).
  2. Charpentier Etienne, Wegwijs in het Nieuwe Testament, Baarn, Ten Have, 1987. (Album NT 01. 21.12.2018; 18:35).
  3. Van Peer Willie, Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament, Antwerpen, Davidsfonds, 2019. (Album 01. 27.11.2019; 16:46)
 63. Orth. Kerk (liturgie)
  1. Hiératikon. Offices et liturgies (Album Orth. Kerk (liturgie); 16.01.2021; 17:18).
  2. Triodion Deel 1. (Album Orth. Kerk (liturgie); 17.01.2021; 08:24). (Album Orth. Kerk (liturgie); 17.01.2021; 11:39).
  3. Chrysostome Jean, Homélies sur la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Tome 1.
  4. Horologion: De dagelijkse getijden van de Orthodoxe Kerk
  5. Triodion Deel 3a. Grote vasten 3e maandag tot en met 5e woensdag. 3b (04.02.2021; 11.07).
  6. Liturgikon. De Liturgieën der Orthodoxe Kerk (Album Orth. Kerk (liturgie); 04.02.2021; 16:11).
 64. Paastijd
   1. Assemblée du Seigneur. Temps Pascal. nr.42 (Album Paastijd; 02.02.2021; 10:32).
 65. Pasen 01 .
  1. Questions liturgiques 98 (2017/ 3-4).
  2. Analyse brevier Norbertijnen 1967.
  3. The family Haggadah (Album Pasen; 19.11.2019; 18:46).
  4. Haggada de Pessa'h (Album Pasen;
  5. Nogmaals.
  6. Nogmaals.
  7. Le Déaut Roger, La nuit Pascale. Essai sur la signification de la Pâque juive à partir du Partgum d' ExodeXII,42, Rome, 1963 (Album Pasen; 29.11.2019; 09:58).
  8. Aubineau Michel, Homélies pascales, S.C. 187 (Album Pasen; 27.01.2020; 19:58).
  9. La Pâque dans la conscience juive, 1959 (Album Pasen; 01.02.2021; 11:52).
  10. Pesach (Album Pasen; 01.02.2021; 12:26).
  11. Berder Michel e.a., La Pâque et le passage de la Mer dans les lectures juives, chrétiennes et musulmanes (Exode 12-14), Sup. CE 92 (Album Pasen; 08.03.2021; 15:36).
 66. Pasen 02.
  1. Corlay Loic, Pâques. Le fil conducteur de la Bible
 67. Pasen (Kerkv.) 01.
  1. Floëri Fernand, Nautin Pierre, Homélies pascales. III Ene homélie Anatolienne sur la date de Pâques en l'an 387, Paris, Cerf, 2004. S.C. 48 (Album Pasen (Kerkv.) 01. 10.03.2021; 07:26).
  2. Chambert-Protat Pierre, Timothée, Sur la Paques,
 68. Paulus
  1. Kêpoi - Un cas de conscience : les viandes …Deze pagina vertalen https://books.openedition.org/pulg/1109 TROISFONTAINES, Claude. Un cas de conscience : les viandes sacrifiées. Saint Paul et les Corinthiens In : Kêpoi : De la religion à la philosophie. Mélanges offerts à André Motte [en ligne]. Liége : Presses universitaires de Liège, 2001 (généré le 23 octobre 2020). (Album Paulus; 19.10.2020; 11:13).
  2. Schöningh Ferinand, The Failed Jewish Reform at the Time of Antiochus IV. and Paul’s Missionary Strategy, July 2020, Biblische Zeitschrift 64(2):244-276. (Album Paulus; 25.10.2020; 10:44).
  3. Bouttier Michel, Brossier François, Vocabulaire des épîtres de Paul, Cahiers Evangile 88, Cerf (Album Paulus; 04.11.2020; 15:46).
 69. Paulus 1
  1. Lietart Peerbolte L.J., Paul, the missionary, Leuven, Peeters, 2003 (Album Paulus 1; 05.07.2020; 18:31).
  2. Cerfaux L., De christen in de Paulinische theologie, Anrwerpen, Patmos, 1964 (Album Paulus 1; 10.01.2021; 15:55).
  3. Baarda T. e.a. Paulus en de andere joden. Exegetische bijdragen en discussie, Delft, Meinema (Album Paulus 1;11.01.2021; 08:04).
  4. Grollenberg Lucas, Die moeilijke Paulus, Baarn, Bosch & Keuning, 1977 (Album Paulus 1; 11.01.2021; 10.01).
 70. Priesterscha
  1. Zie: Malingrey Anne-Marie, Jean Chrysostome, Sur le sacerdoce. (Dialogue et Homélie). (Album Johannes Chrysostomus 02. 05.04.2020; 08:05).
 71. Ps
  1. Volume 58 (2014): Issue 1 (Nov 2014) in Biblische Zeitschrift. The non-violent messiah of Psalm 110 By: Gianni Barbiero Pages: 1–20 Publication Date: 29 Nov 2014. (Album Ps. 17.06.2017).
  2. Via Internet. Ps 121. Album Ps. 13.06.2020: 18:23).
  3. Via internet. Gerstenberger Erhard S., Psalms... o.a. Ps 1-3. Album Ps. 04.07.2020: 07:25).
  4. Volume 64 (2020): Issue 2 (Jul 2020) in Biblische Zeitschrift. „JHWH kennt den Weg von Gerechten“ (Ps 1,6) Der Psalter und das Ethos der Anerkennung By: Bernd Janowski Pages: 209–243 Publication Date: 23 Jul 2020. (Album Ps. 25.10.2020: 10:18).
 72. Rituelen
  1. Gebeden en plechtigheden bnij de wijding van een bisschop, Mechelen, Dessain (Album Rituelen; 15.09.2018: 08:55).
  2. De Dijn Herman, Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen, Polis). (Album Rituelen; 28.01.2019).
 73. Semitisch
  1. Kramers J.H., De Semietische talen, Leiden, E.J. Brill, 1949. (Album Semitisch; 05.10.2018: 09:31).
  2. Brockelmann C., Précis de linguistique sémitique, Paris, Librairie Paul Guthner, 1940 (Album Semitisch; 04.08.2019).
  3. Brockelmann C. e.a., Semitistiek. Erster Abschnitt, Leiden - Köln, E.J. Brill, 1953 (Album Semitisch; 05.08.2019: 07:35).
  4. Baumstark Anton, Brockelmann C. e.a., Semitistiek. Zweiter und Dritter Abschnitt, Leiden - Köln, E.J. Brill, 1953 (Album Semitisch; 05.08.2019: 08:24).
  5. Renan Ernest, Histoire générale et systyme comparé des langues sémitiques, Paris, L'imprimerie Impériale, 1858. Uittreksels (Album Semitisch; 07.01.2021).
  6. Van Drival E., Grammaire comparée des langues sémitiques et de l'Egyptien, Paris, Maisonneuve, 1879 (Album Semitisch; 07.01.2012: 20.10).
  7. Leguest M., Etudes sur la formation des racines sémitiques. ... Paris, Benjamin Duprat, 1858. Uittreksels (Album Semitisch; 07.01.2021: 20:30).
  8. Johannes Hendrik Kramers (Album Semitisch; 08.01.2021; 14:48).
 74. Septuaginta
  1. Septuaginta 01.
   1. De Wit-Tak Thalien M., De Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint, Kampen, Kok, 1995. Christelijke bronnen 7. (Album Septuaginta 01; 18.02.2019: 18:32).
   2. Vianès Laurence, Naissance de la Bible Grecque, Paris, Les belles lettres, 2017 (Album Septuaginta 01; 16.05.2019: 09:20).
   3. Dogniez Cécile, Harl Marguerite, Le Pentateuque d' Alexandrie. Texte grec et traduction, Paris, Cerf, 2001 (Album Septuaginta 01; 09.05.2020: 16:43).
   4. Ekblad Eugene Robert, Isaiah's serva48nt poems according tot the Septuagint. An Exegetical and Theological Study, Leuven, Peeters, 1999, blz. 168- (Album Septuaginta 01; 28.06.2020: 17:49).
   5. refoweb.nl (Album Septuaginta 01; Js 53; hemelvaart; Ps 24. Ps 110. Ps 68.
   6. La Bible d' Alexandrie. Allerlei gegevens.
   7. Een Septuaginta-Christus voor Jezus Christus? Messianisme in de Septuaginta, Ezra 44(2019) dec (Album Septuaginta 01; 30.06.2020: 20:23).
   8. Bible.org. The use of Psalm 16:8-11 in Acts 2:25-28. (Album Septuaginta 01; 30.2020: 20:33).
   9. .Knibb Michael A., The Septuagint and messianism, Leuven Peeters, 2006. (Album Septuaginta 01; 01.07.2020: 03:13).
   10. Harl Marguerite, LXX. La langue de Japhet. Quinze études sur la Septante et le Grec des chrétiens, Paris, Cerf (Album Septuaginta 01; 02.07.2020: 18:02).
  2. Septuaginta 02.
   1. Dorival Gilles, Harl Marguerite, Munnich Olivier, La Bible grecque des septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien., Paris, Cerf, 1988. Initiations au christianisme ancien. (Album Septuaginta 02; 02.07.2020. 20:36).
   2. Dorival Gilles, Munnich Olivier, "Selon les Septante". Trente études sur la Bible grecque des Septante. Hommage à Marguerite Harl, Paris, Cerf, 1995. (Album Septuaginta 02; 03.07.2020. 05:44).
   3. XX, Lectures anciennes de la Bible, Strasbourg, 1987 (Album Septuaginta 02; 03.07.2020: 08:40).
   4. Martinez F. Garcia, Vervenne M., Interpreting translation. Studies of th LXX and Ezechiël in honour of Johan Lust, Leuven, University Press, 2005 (Album Septuaginta 02; 06.07.2020: 20:49).
   5. Florilegium Lovaniense. Studies in Septuagint and textual criticism in honour of Florentiono Garcia Martinez, Leuven, Peeters, 2008.
  3. Septuaginta 03.
   1. -
   2. Jellicoe Sidney, The Septuagint and modern study, Oxford, At the Clarendon Press, 1968.
  4. Septuaginta: woordenboek
   1. Lust Johan, Eynikel Erik, Hauspie Katrien, Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart, Deutsche Bibelgersellschaft, 2003 (Album Septuaginta: woordenboek; 27.08.2019: 14:35).
 75. Slavenburg
  1. Slavenburg Jacob, Het verguisde christenddom. oorsprong en teloorgang van de vroegste 'kerk', Zutphen, Walburg, 2016 (Album Slavenburg; 18.08.2018; 12:39).
  2. Slavenburg Jacob, "En de man zal heersen..." Kerkelijke beelden over vrouw en seksualiteit, BF Uitgeverij, 2008 (Album Slavenburg; 01.12.2018; 18:14).
  3. Slavenburg Jacob, Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers, Zutphen, Warburg, 1995 (Album Slavenburg; 25.12.2018; 18:12)
  4. Slavenburg Jacob, Valsheid in geschrifte. De verborgen agend van bijbelschrijvers, Zutphen, Warburg, 2005 (Album Slavenburg; ).
  5. Slavenburg Jacob, De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom, Deventer, Ankh-Hermes, 1993 ( Album Slavenburg; 30.12.2018).
  6. Slavenburg Jacob, Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw, Deventer, Ankh-Hermes, 2002 ( Album Slavenburg; 30.12.2018; 17:21).
  7. Slavenburg Jacob,Inleiding tot het esoterisch christendom. Een verborgen geschiedenis, Deventer, Ankh-Hermes, 2005 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 08:04).
  8. Slavenburg Jacob, Van Schail John, Westerse esoterie en oosterse wijsheid. De esoterische traditie door de eeuwen heen, Deventer, Ankh-Hermes, 2010 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 08:38).
  9. Slavenburg Jacob, Van Schail John, Geheimen en onthullingen van de westerse esoterie. Magie, mythen en mystiek en oosterse wijsheid. De esoterische traditie door de eeuwen heen, Deventer, Ankh-Hermes, 2010 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 09:43).
  10. Slavenburg Jacob, De hermetische schakel, Deventer, Ankh-Hermes, 2003 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 10:41).
  11. Slavenburg Jacob en a., De hermetische code, Kampen, Ten Have, 2006 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 14:08).
  12. Slavenburg Jacob, Vrijen met God. Over 'heilige bruiloften', erotiek en religie, Zutphen, Warburg, 2015 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 14:55).
  13. Slavenburg Jacob, Man en vrouw samen één en toch twee. Een spirituele ontdekkingsreisVrijen met God. Over 'heilige bruiloften', erotiek en religie, Kampen, Ten Have, 2007 (Album Slavenburg; 31.12.2018; 16:36).
  14. Slavenburg Jacob, Een reis langs de mysteriën. Van het Oude Egypte tot Carl Gustav Jung, Zutphen, Warburg, 2017 (Album Slavenburg; 02.01.2019; 19:53).
  15. Slavenburg Jacob, De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis, Deventer, Ankh-Hermes, 1989 (Album Slavenburg; 03.01.2019; 10:42).
  16. Slavenburg Jacob, Liefde & inwijding. Van mythe naar beleving, Deventer, Ankh-Hermes, 1989 (Album Slavenburg; 31.03.2019; 14:34).
  17. Slavenburg Jacob, Opus posthuum. Een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 n Chr.). Deventer, Ankh-Hermes, 2001 (Album Slavenburg; 11.01.2020; 14:24).
 76. Syrie
  1. Klijn, Albertus F. J. (1965). Edessa, de stad van de apostel Thomas: Het oudste Christendom in Syrië. Neukirchener Studienbücher. 4. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag des Erziehung svereins. (Album Syrie. 28.11.2018: 11:53).
  2. Ineke de Haan-van de Wiel Ruud van der Helm . Syrie / Jordanië. Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep Nederlands Paperback 9789025725907 Druk: 1 325 pagina's. (Album Syrie. 21.01.2019: 16:46).
  3. Krantenknipsels.- Koerier maart 1977. (Album Syrie. 21.01.2019: 20:25). - Werk voor het Oosten: Mar Moussa).
  4. Mar Moussa (Spiritualites Grand Format) by DeMontjou (2006-03-01).  Albin-Michel, Editions, 2006. Paperback. (Album Syrie. 22.01.2019: 07:55).
  5. Corinne Bonnet, Herbert Niehr, La religion des Phéniciens et des Araméens. Dans le contexte de l’Ancien Testament Genève, Labor et Fides, coll. « Le Monde de la Bible », no 66, 2014, 398 p.(Album Syrie. 21.01.2019: 08:54).
  6. Krantenknipsels.
  7. Doura- Europos. Hermeneus 81/1. (Album Syrie. 31.01.2019: 08:25).
  8. Palmyra. Geschiedenis Magazine nr.6. september 2019.
  9. Le monde syriaque, Françoise Briquel-Chatonnet, Muriel Debié, Belles Lettres. Avec plus de 100 illustrations, 11 cartes en couleurs, une chronologie et de nombreux textes des différentes époques cités en encarts, cet ouvrage sans précédent invite à la découverte de plus de 2000 ans d'histoire et de culture syriaques. Le syriaque a été une langue de culture majeure en Syrie-Mésopotamie du IIe au XIIIe siècle de l'ère chrétienne. Fruit des contacts et du métissage à la frontière des Empires romain et parthe, cette forme d'araméen n'était la langue ni d'un Etat ni d'un peuple particulier. (Album Syrie. 18.10.2020: 10:55).
  10. Band 64 (2020): Ausgabe 2 (Jul 2020) in Biblische Zeitschrift. Die assyrische Deportationspolitik unter Sargon II und die Midianiternot im Richterbuch Von: Martin Staszak Seiten: 189–208 Publikationsdatum: 23 Jul 2020. (Album Syrie. 25.10.2020: 10:44).
 77. Tertullianus
  1. Tertullianus 04.
   1. Dekkers E., Tertullianus en de geschiedenis der liturgie, De Kinkhoorn, 1947. (Album Tertullianus 02.?? 20.07.2020: 09:30).
 78. Theodoretus van Cyr
 79. Verrijzenis 01.
  1. Les fêtes et la vie de Jésus-Christ II. Résurrection
  2. Charpentier E., Christ est ressuscité!
  3. NTS. Ware James, The Résurrection of Jésus in the Pre-Pauline Formula of 1 Cor 15,3-5
  4. ETL (2017). The Resurrection of Jesus. Relections on Historical and Theological Questions
  5. Luciani Didier..., La résurrection des morts
  6. Lapide Pinchas. Opstanding: een joodse geloofservaring,
 80. Verrijzenisverhalen 01.
  1. Benoit P., Passion et résurrection
  2. DHanis Eduard, Résurrexit...
  3. De Surgy E., La réssurection du Christ et l'exégèse moderne

 

ALFABETISCH

 1. Allen P., Rambault Nathalie, Jean Chrysostome, Panégyriques de Martyrs. Tome I, S.C. 595 (Album Johannes Chrysostomus 01. 13.09.2018: 14:09).
 2. Antin Paul, Saint Jérôme sur Jonas, Paris, Cerf, 1956 (Album Hieronymus 03.01; 12.07.2020: 13:57).
 3. (2)  Arnaldez Roger, La Bible de Philon d’Alexandrie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 4. Artus Olivier, L' accomplissement des Ecritures, Paris, Cerf. Décembre 2017. Cahiers Evangile 182. (Album Bijbel: leeswijzen; 12.09.2020: 09:28).
 5. Bardenhewer Otto, zie Album Gregorius van Nazianze
 6. Bartelink G.J.M., Hieronymus als exegeet, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 2001. Kerkvaderteksten met commentaar 12 (Album Hieronymus 04.03; 05.08.2018: 17:06).
 7. (10) Borrer Marcel, L’Ecriture d’après le païen Celse, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 8. Broers Arian, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum. Ten Have, Lannoo, 2002 (Album HIeronymus 04.04; 04.08.2018: 20:51).
 9. Brottier Laurence, Jean Chrysostome. Sermons sur la Genèse, Paris, Cerf, 1998. S.C. 433 (Album Johannes Chrysostomus 01. 29.09.2019: 12:30).
 10. Canellis Aline, Jérôme. Préfaces aux livres de la Bible. S.C. 592. Paris, Cerf, 2017 (( Album Hieronymus 03.03; 13.07.2020: 10:09).
 11. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome I, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 01.03; 10 juli 2020: 17:04). Blz V introduction ontbreekt.
 12. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome II, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 04.07; 12.07.2020: 06:35).
 13. Charpentier Etienne, Wegwijs in het Nieuwe Testament, Baarn, Ten Have, 1987. (Album NT 01. 21.12.2018; 18:35).
 14. (5) Dalmais Irénée-Henri, Thèmes bibliques dans les anaphores eucharistiques de langue grecque, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 15. De Penthos Jacques, Saint Jean Chrysostome. Commentaire sur la Génèse, Perpignan, Artège, 2013. (Album Johannes Chrysostomus 01. 14.09.2019: 07:24).
 16. Dekkers E., Tertullianus en de geschiedenis der liturgie, De Kinkhoorn, 1947. (Album Tertullianus 02.?? 20.07.2020: 09:30).
 17. Den Heyer Cees: biografie en bibliografie (Album Christus 01.)
 18. (18) Dorival Gilles, Des commentaires de l’Ecriture aux chhaînes, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 19. (13) Du Bourguet Pierre, Premières scènes bibliques dans l’art chrétien, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 20. Dupuis E., Ancienne Littérature Latine Chrétienne. Extraits. Deuxième série. Bruxelles, L'édition universelle (Album Hieronymus 01.02; 9 februari 2020:11:33).
 21. Duval Yves-Marie, Jérôme. Commentaire sur Jonas. S.C. 323. Paris, Cerf, 1985 (Album Hieronymus 03.02; 12.07.2020: 18.00).
 22. (12) Feissel Denis, La Bible dans les inscriptions grecques, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 23. Fürst Alfons, Augustinus - Hieronymus. Epistolae mutuae. Briefwechsel. Erster Teilband. Turnhout, Brepols (Album Hiëronymus 01.04; 19.07.2020/ 11:33).
 24. (16) Gallay Paul, La BIble dans l’oeuvre de Grégoire de Nazianze le Théologien, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 25. (3) Guillet Jacques, La Bible à la naissance de l’Eglise, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 26. (17) Guinot Jean-Noël, Un évêque exégète: Théodoret de Cyr, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 27. Hamman A., Le Baptême d'après les Pères de l'EgliseParis, Bernard Grasset, 1962. (Album Doop / doopsel 01; 27.01.2020: 15:46).
 28. Hamman A., Le baptême et la confirmation, Paris, Desclèe, 1969. (Album Doop / doopsel 02; 16.05.2020: 08:51).
 29. Hayward C.T.R., Saint Jerome's Hebrew Questions on Genesis, Oxford, Clarendon, 1995 (Album Hieronymus 03.05; 17.07.2020: 11:33). Een beperkt aantal bladzijden.
 30. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
 31. Hunink Vincent, Hieronymus. Op weg naar de hemel. Verhalen over kluizenaars. Nijmegen, Vantilt, 2008 (Album Hieronymus 04.01; 04.08.2018: 09:34).
 32. Jay Pierre, L'exégèse de Saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Paris, Etudes Augustiniennes, 1985 (Album Hieronymus 04.09; 26.07.2020; 07.38).
 33. Jay Pierre, Jérôme. Lecteur de l'écriture, Cerf, Supplément au Cahier Evangile 97 (Hieronymus 04.05; 11.01.2020: 07:55).
 34. Jérôme, Trois vie de moines (Paul, Malchus, Hilarion), Paris, Cerf, 2007. S.C. 508 (Album Hieronymus 04.02; 04.08.2018: 09:51).
 35. Rousseau Adelin, Irenée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, Paris, Cerf, 1995. S.C. 406 (Album Ireneus 03. 22.02.2020; 15:42).
 36. Themanummer Ireneus van Lyon. De Kovel sept. 2020, nr. 64. (Album Ireneus 03. 06.09.2020. 09:44).
 37. Themanummer Nicolaas van Cusa in Irénikon 92 (2019) nr.4 (Album Nicolaas van Cusa 01. )
 38. (8) Jourjon Maurice, Saint Irenée lit la Bible, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 39. (15) Kannengiesser Charles, La Bible et la crise arienne, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 40. (1) Lamarche Paul, La Septante, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 41. (9) Le Boulluec Alain, La BIble chez les marginaux de l’orthodoxie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 42. Leroux Jean-Marie, Relativité et transcendance du texte biblique d' après Jean Chrysostome, in: Benoit André, Le Bible et les Pères, Colloque de Strasbourg (1-3 octobre 1969), Paris, Presses universitaires de Paris, 1971 (Album Johannes Chrysostomus 02.29.03.2020; 12:27).
 43. Lohest Louis, Aerts Joseph, Auteurs chrétiens. Choix de textes d'auteurs chrétiens latins et grecs, notices et préparations. Liège / Paris, H. Dessain, 1961 (Album Hieronymus 01.01; 09.02.2020:08:55).
 44. Lohest Louis, Aerts Joseph, Auteurs chrétiens. Choix de textes d'auteurs chrétiens latins et grecs, notices et préparations. Liège / Paris, H. Dessain, 1961 blz 354-367. (Album Johannes Chrysostomus 02. 09.02.2019: 11:14).
 45. Mack Burton L., Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk? Feiten, mythen en motieven, Deventer, Ankh-Hermes, 1997. (Album NT 01; 21.12.2018: 17:00).
 46. Malingrey Anne-Marie, Jean Chrysostome, Sur le sacerdoce. (Dialogue et Homélie). Paris, Cerf, 1980. S.C. 272 (Album Johannes Chrysostomus 02. 05.04.2020; 08:05).
 47. (19) Maraval Pierre, La BIble des pélerins d’Orient, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 48. Marsaux Jacky, Jean Chrysostome, lecteur de l' Ecriture, Paris, Cerf, juin 2019. Cahiers Evangile 188. Suppelement. (Album Johannes Chrysostomus 01; 16.09.2019: 13:59).
 49. Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 50. Nautin, Pierre et Marie-Thérèse, Origène. Homélies sur Samuel, Paris, Cerf,1986. S.C. 328.
 51. (7) Osborn Eric, La Bible inspiratrice d’une morale chrétienne d’après Clément d’Alexandrie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 52. (20) Renoux Charles, La lecture biblique dans la liturgie de Jérusalem, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 53. (4) Rordorf Willy, La Bible dans l’enseignement et la liturgie des premières communautés chrétiennes, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 54. Rousseau Adelin, Irenée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, Paris, Cerf, 1995. S.C. 406 (Album Ireneus 03. 22.02.2020; 15:42).
 55. (11) Saxer Victor, Leçons bibliques sur les martyrs, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 56. Shuali Eran, Le commentaire sur Aggée de Saint Jérôme. Traduction et notes (Album Hieronymus 04.08; 17.07.2020; 17:41).
 57. (6) Simon Marcel, La Bible dans les prmières controverses entre Juifs et Chrétiens, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 58. (14) Thierry Nicole, La Bible illustrée en Cappadoce, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 59. Van Peer Willie, Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament, Antwerpen, Davidsfonds, 2019. (Album 01. 27.11.2019; 16:46).
 60. Wenger Antoine, Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, Paris, Cerf, 2005. S.C. 50bis (Album Johannes Chrysostomus 01. 24.11.2019: 10:49).

BIJBEL

 1. Agemeen
  1. Artus Olivier, L' accomplissement des Ecritures, Paris, Cerf. Décembre 2017. Cahiers Evangile 182. (Album Bijbel: leeswijzen; 12.09.2020: 09:28).
  2. Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020:  06:13).
  3. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05). Betekenis van namen.
  4. Leroux Jean-Marie, Relativité et transcendance du texte biblique d' après Jean Chrysostome, in: Benoit André, Le Bible et les Pères, Colloque de Strasbourg (1-3 octobre 1969), Paris, Presses universitaires de Paris, 1971 (Album Johannes Chrysostomus 02.29.03.2020; 12:27).
 2. Afzonderlijke boeken
  1. 1 Koningen
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  2. 1 Kronieken
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  3. 1 Samuël
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
  4. 2 Kronieken
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  5. 2 Koningen
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  6. 2 Samuël
   1. Nautin, Pierre et Marie-Thérèse, Origène. Homélies sur Samuel, Paris, Cerf,1986. S.C. 328.
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
  7. Aggeüs
   1. Shuali Eran, Le commentaire sur Aggée de Saint Jérôme. Traduction et notes (Album Hieronymus 04.08; 17.07.2020; 17:41).
  8. Amos
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  9. Baruch
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
  10. Deuteronomium
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
  11. Exodus
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
  12. Genesis
   1. Brottier Laurence, Jean Chrysostome. Sermons sur la Genèse, Paris, Cerf, 1998. S.C. 433 (Album Johannes Chrysostomus 01. 29.09.2019: 12:30).
   2. De Penthos Jacques, Saint Jean Chrysostome. Commentaire sur la Génèse, Perpignan, Artège, 2013. (Album Johannes Chrysostomus 01. 14.09.2019: 07:24).
   3. Hayward C.T.R., Saint Jerome's Hebrew Questions on Genesis, Oxford, Clarendon, 1995 (Album Hieronymus 03.05; 17.07.2020: 11:33). Een beperkt aantal bladzijden.
   4. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
   5. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 1. Genèse, Paris, Mediaspaul, 1988 (Album Kerkv. Bijbel 01.04; 15.09.2019:06:18).
   6. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). Willigen M.A., Voor een breed publiek Chrysostomus' concept van een rechtvaardige in zijn preken over Jozef, blz. 78-90.
  13. Hosea
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  14. Jesaja
   1. Jay Pierre, L'exégèse de Saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Paris, Etudes Augustiniennes, 1985 (Album Hieronymus 04.09; 26.07.2020; 07.38).
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
   3. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  15. Jona
   1. Antin Paul, Saint Jérôme sur Jonas, Paris, Cerf, 1956 (Album Hieronymus 03.01; 12.07.2020: 13:57).
   2. Duval Yves-Marie, Jérôme. Commentaire sur Jonas. S.C. 323. Paris, Cerf, 1985 (Album Hieronymus 03.02; 12.07.2020: 18.00).
  16. Jozua
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 3. Une Terre (Josué - Juges), Paris, Mediaspaul, 1993 (Album Kerkv. Bijbel 01.06; 17 juli 2020: 08:33).
  17. Leviticus
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
  18. Marcus
   1. Ezra 49 (2018) nr. 1. Bastaens Jean, De Aramese woorden van Jezus in het Marcusevangelie (Album Mc; 12.08.2018; 17:00).
   2. Bourquin Yvan, Confession du centurion (Mc 15,39), Editions Du Moulin S.A., 1996 (Album Mc; 09.04.2018; 18:22).
  19. Micha
   1. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). 3. Roukema, R., Hoe lazen christenen van de eerste eeuwen het boek Micha? blz.62-77.
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
   3. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
  20. Numeri
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
  21. Prediker
   1. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
  22. Psalmen
   1. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
   2. Lipînski E., Le Psaume (Ps 85). Le salut est proche, in (Album Kerstkring; 06.12.2020). Assemblées... 3me dimanche de l'avent, p.27-.
  23. Rechters
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 3. Une Terre (Josué - Juges), Paris, Mediaspaul, 1993 (Album Kerkv. Bijbel 01.06; 17 juli 2020: 08:33).
  24. Ruth
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
  25. Sophonia
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).

THEMATISCH

 1. ARIUS
  1. (15) Kannengiesser Charles, La Bible et la crise arienne, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 2. CAPPADOCIË
  1. (14) Thierry Nicole, La Biblle illustrée en Cappadoce, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 3. CATENAE
  1. (18) Dorival Gilles, Des commentaires de l’Ecriture aux chaînes, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 4. CELSUS
  1. (10) Borrer Marcel, L’Ecriture d’après le païen Celse, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 5. CLEMENS VAN ALEXANDRIË
  1. Osborn Eric, La Bible inspiratrice d’une morale chrétienne d’après Clément d’Alexandrie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 6. DOOPSEL
  1. Wenger Antoine, Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, Paris, Cerf, 2005. S.C. 50bis (Album Johannes Chrysostomus 01. 24.11.2019: 10:49).
 7. EUCHARISTIE
  1. (5) Dalmais Irénée-Henri, Thèmes bibliques dans les anaphores eucharistiques de langue grecque, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 8. GREGORIUS VAN NAZIANZE
  1. (16) Gallay Paul, La BIble dans l’oeuvre de Grégoire de Nazianze le Théologien, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 9. HEILIGENLEVENS
 10. HIERONYMUS
  1. Antin Paul, Saint Jérôme sur Jonas, Paris, Cerf, 1956 (Album Hieronymus 03.01; 12.07.2020: 13:57).
  2. Bartelink G.J.M., Hieronymus als exegeet, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 2001. Kerkvaderteksten met commentaar 12 (Album Hieronymus 04.03; 05.08.2018: 17:06).
  3. Broers Arian, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum. Ten Have, Lannoo, 2002 (Album HIeronymus 04.04; 04.08.2018: 20:51).
  4. Canellis Aline, Jérôme. Préfaces aux livres de la Bible. S.C. 592. Paris, Cerf, 2017 ((Album Hieronymus 03.03; 13.07.2020: 10:09).
  5. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome I, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 01.03; 10 juli 2020: 17:04). Blz V introduction ontbreekt.
  6. Cavallera Ferd., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. Première Partie. Tome II, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1922 (Album Hieronymus 04.07; 12.07.2020: 06:35).
  7. Dupuis E., Ancienne Littérature Latine Chrétienne. Extraits. Deuxième série. Bruxelles, L'édition universelle (Album Hieronymus 01.02; 9 februari 2020:11:33).
  8. Duval Yves-Marie, Jérôme. Commentaire sur Jonas. S.C. 323. Paris, Cerf, 1985 (Album Hieronymus 03.02; 12.07.2020: 18.00).
  9. Fürst Alfons, Augustinus - Hieronymus. Epistolae mutuae. Briefwechsel. Erster Teilband. Turnhout, Brepols (Album Hiëronymus 01.04; 19.07.2020/ 11:33).
  10. Hayward C.T.R., Saint Jerome's Hebrew Questions on Genesis, Oxford, Clarendon, 1995 (Album Hieronymus 03.05; 17.07.2020: 11:33). Een beperkt aantal bladzijden.
  11. S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I: Opera exegetica,1 (Corpus Christianorum. Series Latina LXXII), Turnhout, Brepols, 1959 (Album Hieronymus 03.04; 13.07.2020: 18:05).
  12. Hunink Vincent, Hieronymus. Op weg naar de hemel. Verhalen over kluizenaars. Nijmegen, Vantilt, 2008 (Album Hieronymus 04.01; 04.08.2018: 09:34).
  13. Jay Pierre, L'exégèse de Saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Paris, Etudes Augustiniennes, 1985 (Album Hieronymus 04.09; 26.07.2020; 07.38).
  14. Jay Pierre, Jérôme. Lecteur de l'écriture, Cerf, Supplément au Cahier Evangile 97 (Hieronymus 04.05; 11.01.2020: 07:55).
  15. Jérôme, Trois vie de moines (Paul, Malchus, Hilarion), Paris, Cerf, 2007. S.C. 508 (Album Hieronymus 04.02; 04.08.2018: 09:51).
  16. Lohest Louis, Aerts Joseph, Auteurs chrétiens. Choix de textes d'auteurs chrétiens latins et grecs, notices et préparations. Liège / Paris, H. Dessain, 1961 (Album Hieronymus 01.01; 9 februari 2020:08:55).
  17. Shuali Eran, Le commentaire sur Aggée de Saint Jérôme. Traduction et notes (Album Hieronymus 04.08; 17.07.2020; 17:41).
 11. INSCRIPTIES
  1. (12) Feissel Denis, La Bible dans les inscriptions grecques, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 12. IRENEÜS
  1. (8) Jourjon Maurice, Saint Irenée lit la Bible, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 13. JODEN-CHRISTENEN
  1. (6) Simon Marcel, La Bible dans les premières controverses entre Juifs et Chrétiens, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 14. JOHANNES CHRYSOSTOMUS
  1. Allen P., Rambault Nathalie, Jean Chrysostome, Panégyriques de Martyrs. Tome I, S.C. 595 (Album Johannes Chrysostomus 01. 13.09.2018: 14:09).
  2. Brottier Laurence, Jean Chrysostome. Sermons sur la Genèse, Paris, Cerf, 1998. S.C. 433 (Album Johannes Chrysostomus 01. 29.09.2019: 12:30).
  3. De Penthos Jacques, Saint Jean Chrysostome. Commentaire sur la Génèse, Perpignan, Artège, 2013. (Album Johannes Chrysostomus 01. 14.09.2019: 07:24).
  4. (1) Lamarche Paul, La Septante, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
  5. (9) Le Boulluec Alain, La BIble chez les marginaux de l’orthodoxie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
  6. Leroux Jean-Marie, Relativité et transcendance du texte biblique d' après Jean Chrysostome, in: Benoit André, Le Bible et les Pères, Colloque de Strasbourg (1-3 octobre 1969), Paris, Presses universitaires de Paris, 1971 (Album Johannes Chrysostomus 02.29.03.2020; 12:27).
  7. Marsaux Jacky, Jean Chrysostome, lecteur de l' Ecriture, Paris, Cerf, juin 2019. Cahiers Evangile 188. Suppelement. (Album Johannes Chrysostomus 01; 16.09.2019: 13:59).
  8. Wenger Antoine, Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, Paris, Cerf, 2005. S.C. 50bis (Album Johannes Chrysostomus 01. 24.11.2019: 10:49).
  9. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). 3. Roukema, R., Hoe lazen christenen van de eerste eeuwen het boek Micha? blz.62-77.
  10. Witkamp N., Van Willigen M.A., Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk, Heerenveen, Groen, 2019 (Album Johannes Chrysostomus 02. 01.03.2020: 15:25). Willigen M.A., Voor een breed publiek Chrysostomus' concept van een rechtvaardige in zijn preken over Jozef, blz. 78-90.
 15. KERKVADERS
  1. Kerkvaders en Bijbel
   1. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 6. Isaïe (Isaïe, Ruth, Michée, Baruc), Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.01; 23 juli 2020: 10:51).
   2. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 4. Un roi (Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 Rois, ch 1 à 11), Mediaspaul, 1997 (Album Kerkv. Bijbel 01.02; 19 juli 2020: 09:17).
   3. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 5. Rois et prophètes (1 Rois 12 à 22, 2 Rois, Chroniques, Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonie), Paris, Mediaspaul, 2003 (Album Kerkv. Bijbel 01.03; 19 juli 2020: 09:43).
   4. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 1. Genèse, Paris, Mediaspaul, 1988 (Album Kerkv. Bijbel 01.04; 15.09.2019:06:18).
   5. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 2. Le cycle de Moïse (Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome), Paris, Mediaspaul, 2000 (Album Kerkv. Bijbel 01.05; 16 juli 2020: 11:22).
   6. Soeur Isabelle de la Source, Lire la Bible avec les Pères. Tome 3. Une Terre (Josué - Juges), Paris, Mediaspaul, 1993 (Album Kerkv. Bijbel 01.06; 17 juli 2020: 08:33).
 16. KUNST (CHRISTELIJKE)
  1. (13) Du Bourguet Pierre, Premières scènes bibliques dans l’art chrétien, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 17. LATIJN
 18. LITURGIE VAN JERUZALEM
  1. (20) Renoux Charles, La lecture biblique dans la liturgie de Jérusalem, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 19. MARTELAREN
  1. (11) Saxer Victor, Leçons bibliques sur les martyrs, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 20. ORTHODOXIE
  1. (9) Le Boulluec Alain, La BIble chez les marginaux de l’orthodoxie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 21. PHILO VAN ALEXANDRIË
  1. (2) Arnaldez Roger, La Bible de Philon d’Alexandrie, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 22. PRIESTERSCHAP
  1. Malingrey Anne-Marie, Jean Chrysostome, Sur le sacerdoce. (Dialogue et Homélie). Paris, Cerf, 1980. S.C. 272 (Album Johannes Chrysostomus 02. 05.04.2020; 08:05).
 23. THEODORETUS VAN CYR
  1. (17) Guinot Jean-Noël, Un évêque exégète: Théodoret de Cyr, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
 24. VROEG-CHRISTELIJK
  1. (3) Guillet Jacques, La Bible à la naissance de l’Eglise, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).
  2. (4) Rordorf Willy, La Bible dans l’enseignement et la liturgie des premières communautés chrétiennes, in: Mondésert Claude, Le monde grec et la Bible (Bible de tous les temps), Paris, Beauchesne, 1984 (Album Kerkv. Bijbel 02.01; 27.07.2020: 06:13).

DOCUMENTATIE

 1. Apocalyptiek. Themanummer Vivre le temps de l’histoire. I. L’apocalyptique. 2020/1 (Tome 108)
 2. Bijbelvertalingen. Themanummer. Translating the Bible today? Recherches de science religieuse, 106 (2018) 1. From the Septuagint to the Vulgate. Jean-Marie Auwers.
 3. Christianisme. Bulletin Philosophie et christianisme. Jean Greisch. Dans Recherches de Science Religieuse 2020/1 (Tome 108), pages 95 à 128.
 4. Eucharistie. Themanummer L’Eucharistie. Recherches de science religieuse, 107 (2019) 1.
 5. Judaïsme. Bulletin on Ancient Judaism I. André Paul. Bulletin on Ancient Judaism (II). Édith ParmentierMaureen Attali. Recherches de science religieuse, 106 (2018) 1. https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse.htm.
 6. Kerkvaders.
  1. Bulletin de théologie patristique grecque. Michel Fédou. Recherches de science religieuse, 107 (2019) 1.
  2. Bulletin de patristique latine. Paul Mattei. Recherches de science religieuse, 106 (2018) 4.
 7. Nicolaas van Cusa. Themanummer. Irénikon (2019) 4.
 8. Paulus. Bulletin paulinien. Jean-Noël Aletti. Recherches de science religieuse, 107 (2019) 2.
 9. Pentateuch (bulletin). Zie Themanummer Translating the Bible today? Recherches de Science Religieuse  Recherches de science religieuse, 106 (2018) 1.
 10. Wijsheid - Apocalyptiek. . Themanummer Vivre le temps de l’histoire. 2020/2 (Tome 108)
VAN A TOT Z (documentatie - suggesties).
 1. Barmhartigheid als thema: Ezra nr. 31
 2. i.v. m. Arius en Erasmus: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16486/Dissertation%20McDonald%20postprint.pdf?sequence=1.
 3. Augustinus: https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42202115/complete+dissertation.pdf.
 4. Decavele Johan (Tielt, 1943; was stadsarchivaris van Gent), Janssens Gustaaf (Antwerpen, 1948), Jozef Scheerder (Gent, 29 mei 1911 - 3 december 2000. Jozef SCheerder promoveerde met dit proefschrift tot doctor in de Geschiedenis in 1971. Het Wonderjaar te Gent 1566-1567. Gent, Academia Press, 2016. (45 jaar na het proefschrift). De Beeldenstorm. Verschenen in de Handelingen... Website: https://lib.ugent.be/RUG01.
 5. Latijn en NT: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31592/626900.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 6. Emile Morin, Non-lieu pour Jésus. Pour l’auteur, Jésus est un messie et c’est l’échec de ce mouvement messianique puis sa reconversion en une religion qui est à l’origine du christianisme. Hors collection - Documents, témoignages et essais d’actualité. Paru le 15/03/1989. Genre : Religion, spiritualités. 240 pages - 135 x 220 mm. Broché. EAN : 9782080660893. ISBN : 9782080660893.
 7. Morin Germain, Tertullianus. Minucius Felix ... Caesarius of Arles, Sermones, ed. by Germain Morin, Corpus Christianorum, Series. Latina ... Felicitas (= Sermo Guelf. app. 8),
 8. Moscufo Nadia (Hermalle-sous--Argenteau, 16 december 1963) , politica voor PTB, Sinds mei 2019 verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Vermeld in De Standaard, dinsdag 19 augustus 2020.
 9. NT en Latijn: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31592/626900.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 10. Pestieau (pestwater?) David, ondervoorzitter en hoofd studiedienst van de partij PVDA / PTB. De man die de donkererode lijnen trekt. In de reeks Luitenants van de macht (8) in De Standaard, dinsdag 19 augustus 2020.
 11. Serapis. NTS 65 (2019) 2, 241.
 12. Tertullianus. Minucius Felix ... Caesarius of Arles, Sermones, ed. by Germain Morin, Corpus Christianorum, Series. Latina ... Felicitas (= Sermo Guelf. app. 8),