SEPTUAGINTA TAALGEBRUIK E
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,- eiden (hij zag) . act. aor. 3de pers. enk. eiden (hij zag) . Aoristvorm van horaô (zien) . Taalgebruik in de LXX : eiden (hij zag) . Taalgebruik in het NT : eiden (hij zag) . L. videre . Fr. voir . N. zien . D. sehen , schauen . E. to see . Bijbel (262) . Pentateuch (64) . Js (5) : (1) Js 1,1 . (2) Js 13,1 . (3) Js 30,19 . (4) Js 59,15 . (5) Js 59,16 . Een vorm van eidon / eiden in het NT (336) .

- eimi (zijn) . eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .

- eleos (barmhartigheid) . eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in de Septuaginta : eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in het NT : eleos (barmhartigheid) .
- Lat. misericordia . Fr. misericorde . E. mercy . N. barmhartigheid . D. Barmherzigkeit .

- empimplèmi (invullen, opvullen, vullen) . empimplèmi (invullen, opvullen, vullen) . Taalgebruik in de Septuaginta : empimplèmi (invullen, opvullen, vullen) . Taalgebruik in het NT : empimplèmi (invullen, opvullen, vullen) . Hebr. mâlâ´ (vullen, vervullen) . Taalgebruik in Tenach : mâlâ´ (vullen, vervullen) . Lat. replere . Fr. remplir . Ned. vervullen . D. erfüllen . E. to fill .
- mille´thi(j)w : werkwoordvorm piel perf. 1ste pers. enk. mille´thî (ik + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. (hem) van

- epairô (opheffen, verheffen) . epairô (opheffen, verheffen) . Taalgebruik in de Septuaginta : epairô (opheffen, verheffen) . Taalgebruik in het NT : epairô (opheffen, verheffen) . Hebr. nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenach : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Lat. levare (elevare) . Fr. lever . E. to lift up . D. aufheben . Een vorm van epairô (opheffen, verheffen) in het NT (19) , de LXX (83) .

- eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebr. bârakh . Taalgebruik in Tenach : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . eulogeô = Lat. benedicere (benedijen) . Fr. bénir . Ned. zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan .

                                                         
    bijbel O.T. NT   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
act. part. praes. nom. mann. enk.  eulogôn 5 3 2                                                
act. part. praes. nom. mann. mv. eulogountes  11                                                 
act. ind. aor. 3de pers. enk. eulogèsen   69  60                                                 
                                                       
                                                         

                                                                   
    bijbel O.T. NT     Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
act. part. praes. nom. mann. enk.  eulogôn 5 3 2                                                          
act. part. praes. nom. mann. mv. eulogountes  11                                                           
act. ind. aor. 3de pers. enk. eulogèsen   69  60                                                           
                                                                 
                                                                   

- eforaô (kijken op, neerkijken) . εφοραω = eforaô (kijken op, neerkijken) . Taalgebruik in het NT : eforaô (kijken op, neerkijken) . Taalgebruik in de Septuaginta : eforaô (kijken op, neerkijken) .


- exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in het NT : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) .Taalgebruik in het NT : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Hebr. jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenach : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . exagô < ex (uit) + agô (leiden, voeren) .
exègagen (bijbel : 67) is vaak de vertaling van het Hebreeuwse wajjôtse´(en hij deed uitgaan) : waw consec. + werkw.vorm act. hifil imperf. 3de pers. enk.. (jiqtol) . Tenach (15) .

- exairô (uit-breken, opbreken) . exairô (uit-breken, opbreken) . Taalgebruik in Septuaginta : exairô (uit-breken, opbreken) . LXX (226) .
act. ind. aor. 3de pers. mv. exèran (zij braken op) van het werkw. exairô (uit-breken, opbreken) . Taalgebruik in Septuaginta : exairô (uit-breken, opbreken) . LXX (9) : (1) Ex 19,2 . (2) Nu 10,12 . (3) Nu 10,13 . (4) Nu 10,14 . (5) Nu 10,18 . (6) Nu 10,28 . (7) Nu 10,33 . (8) Re 1, 21 . (9) Ez 11,22 .

- exô (buiten) . exô (buiten) . Taalgebruik in de Septuaginta : exô (buiten) . Taalgebruik in het NT : exô (buiten) . Hebr. chûts (straat, buiten) . Taalgebruik in Tenach : chûts (straat, buiten) . hachûtsâh (naar buiten) . Tenach (16) . LXX (109) .