Tenakh TAALGEBRUIK B
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbeloverzicht, bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Overzicht van Tenakh
: Tenakh: overzicht, Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
  Gn 1 Gn 2 Gn 3 Gn 4 Gn 5 Gn 6 Gn 7 Gn 8 Gn 9 Gn 10 Gn 11 Gn 12 Gn 13 Gn 14 Gn 15 Gn 16 Gn 17 Gn 18 Gn 19 Gn 20 Gn 21 Gn 22 Gn 23 Gn 24 Gn 25
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

 

  Gn 26 Gn 27 Gn 28 Gn 29 Gn 30 Gn 31 Gn 32 Gn 33 Gn 34 Gn 35 Gn 36 Gn 37 Gn 38 Gn 39 Gn 40 Gn 41 Gn 42 Gn 43 Gn 44 Gn 45 Gn 46 Gn 47 Gn 48 Gn 49 Gn 50
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

- bë (in, met). בּ = bë (in, met). Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met).
- bëkhâ (in u) < voorzetsel bë en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud. In 148 verzen in de bijbel. In dertig verzen in de Pentateuch.
- bô (in hem). Verwijzing: , zie Gn 12,3. Voorzetsel bë en suffix persoonlijk voornaamwoord derde persoon mannelijk enkelvoud. In 354 verzen in de bijbel. In 131 verzen in de Pentateuch.

בּי = bî (in / tegen mij) < bë + persoonl. voornaamw. 1ste pers. mann. enk.. Tenakh (10): (1) Js 1,2. (2) Js 12,1. (3) Js 36,5. (4) Js 43,22. (5) Js 43,27. (6) Js 45,23. (7) Js 50,2. (8) Js 57,13. (9) Js 65,5. (10) Js 66,24.
- bô (in/ voor hem) < bë + persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk.. Tenakh (354). Pentateuch (131). Eerdere Profeten (61). Latere Profeten (60). 12 Kleine Profeten (12). Geschriften (90). Dt (27). Dt 17 (): (1) Dt 17,1. (2) Dt 17,7. (3) Dt 17,8. (4) Dt 17,15. (5) Dt 17,19. Re (9): (1) Re 1,1. (2) Re 1,5. (3) Re 6,32. (4) Re 9,26. (5) Re 9,38. (6) Re 9,52. (7) Re 16,30. (8) Re 19,4. (9) Re 19,7.
- bâh (in haar) < bë + persoonl. voornaamw. 3de pers. vr. enk.. Tenakh (275). Pentateuch (71). Eerdere Profeten (53). Latere Profeten (67). 12 Kleine Profeten (17). Geschriften (67). Dt (24). Dt 17 (1): Dt 17,14.

- בָּם = bâm (aan / onder hen) < prefix voorzetsel bë + bezitteL. voornaamw. 3de pers. mann. mv. (< hèm). Zie: בּ = bë (in, met). Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Tenakh (133). Dt (11): (1) Dt 4,5. (2) Dt 4,9. (3) Dt 4,15. (4) Dt 4,19. (5) Dt 6,7. (6) Dt 7,3. (7) Dt 7,20. (8) Dt 11,19. (9) Dt 21,5. (10) Dt 31,28. (11) Dt 32,20.


- ba`al / bâ`al (Baäl, meester). ba`al / bâ`al (Baäl, meester). Taalgebruik in Tenakh: ba`al / bâ`al (Baäl, meester). Getalswaarde: beth = 2, ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 30 (2 X 3 X 5) OF 102 (2 X 3 X 17). Structuur: 2 - 7 - 3. Tenakh (58). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (11). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (19). Js (2): (1) Js 41,15. (2) Js 50,8.
- ba`al pë`ôr (Baäl Peor). Tenakh (2): (1) Dt 4,3. (2) Hos 9,10.
- habbë`âlîm < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. mann. mv. van het zelfst. naamw.. Tenakh (13): (1) Re 2,11. (2) Re 3,7. (3) Re 8,33. (4) Re 10,6. (5) Re 10,10. (6) 1 S 7,4. (7) 1 S 12,10. (8) 1 K 18,18. (9) Jr 2,23. (10) Jr 9,13. (11) Hos 2,15. (12) Hos 2,19. (13) 2 Kr 34,4.
- mann. mv. stat. construct. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bë`âlâ(j)w (zijn meesters). Tenakh (10): (1) Ex 21,29. (2) Ex 21,36. (3) Ex 22,10. (4) Ex 22,13. (5) Ex 22,14. (6) Js 1,3. (7) Spr 1,19. (8) Spr 16,22. (9) Spr 17,8. (10) Pr 8,8.
- labba`al / labbâ`al / lëbba`al (voor Baäl, meester). Tenakh (20): (1) Nu 25,3. (2) Nu 25,5. (3) Re 2,13. (4) Re 6,31. (5) 1 K 16,32. (6) 1 K 19,18. (7) 2 K 10,19. (8) 2 K 10,20. (9) 2 K 21,3. (10) 2 K 23,4. (11) 2 K 23,5. (12) Jr 7,9. (13) Jr 11,13. (14) Jr 11,17. (15) Jr 19,5. (16) Jr 32,29. (17) Hos 2,10. (18) Ps 106,28. (19) Spr 18,9. (20) Pr 10,11.
- lëba`al pë`ôr (aan Baäl Peor). Tenakh (3): (1) Nu 25,3. (2) Nu 25,5. (3) Ps 106,28. Telkens met een vorm van het werkw. tsâmad (nifal lë: aanhangen, dienen). Taalgebruik in Tenakh: tsâmad (nifal lë: aanhangen, dienen).


- bar (verklaren, duidelijk maken). בָאַר = bâ´ar (verklaren, duidelijk maken). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1, resj = 20 of 200 ; totaal: 23 of 203. Structuur: 2 - 1 - 2. De som van de elementen istelkens 5.

- bâ`ar (branden, verbranden, verteren, ontsteken). bâ`ar (branden, verbranden, verteren, ontsteken). Taalgebruik in Tenakh: bâ`ar (branden, verbranden, verteren, ontsteken). Getalswaarde: beth = 2, ajin = 16 of 70, resj = 20 of 200 ; totaal: 38 (2 X 19) OF 272 (2³ X 2² X 17). Structuur: 2 - 7 - 2.
- ûbhâ`ärû (en zij branden) < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. mv.. Tenakh (2): (1) Js 1,31. (2) Ez 39,9.


- bâbhèl (Babel). bâbhèl (Babel). Taalgebruik in Tenakh: bâbhèl (Babel). Getalswaarde: beth = 2, lamed = 13 of 40 ; totaal: 17 OF 44 (4 X 11). Structuur: 2 - 2 - 4. De som van de verschillende elementen is telkens 8. Tenakh (208). Pentateuch (2). Eerdere Profeten (22). Latere Profeten (153). 12 Kleine Profeten (2). Profeten in totaal (177). Geschriften (29). Js (8): (1) Js 13,1. (2) Js 13,19. (3) Js 14,4. (4) Js 21,9. (5) Js 39,1. (6) Js 39,6. (7) Js 39,7. (8) Js 47,1.
- bâbhâlâh / bâbhèlâh (naar Babel). Tenakh (27). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (4). Latere Profeten (20). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (3). Js (1): Js 43,14.
- bëbâbhèl (in Babel). Tenakh (8). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (1). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (3). Js (1): Js 48,14.
- lëbâbhèl (naar Babel). Tenakh (10). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (0). Latere Profeten (5). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (5). Js (1): Js 14,22.
- mëbâbhèl (uit Babel). Tenakh (12). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (2). Latere Profeten (5). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (4). Js (2): (1) Js 39,3. (2) Js 48,20.


- bâchar (kiezen, uitverkiezen). bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Tenakh: bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Jesaja: bâchar (kiezen, uitverkiezen). Getalswaarde: beth = 2, chet = 8, resj = 20 of 200 ; totaal: 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur: 2 - 8 - 2. Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Taalgebruik in het NT: eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Taalgebruik in de Septuaginta: eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Lat. eligere. Fr. elire, choisir. E. to choose, to elect. D. auswählen. Een vorm van eklegô in de LXX (141), (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het NT (22). Het Griekse werkw. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) is één van de 10 werkw. om een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) te vertalen. Een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) in Js in 19 verzen: (1) Js 1,29. (2) Js 7,15. (3) Js 7,16. (4) Js 14,1. (5) Js 40,20. (6) Js 41,8. (7) Js 41,9. (8) Js 41,24. (9) Js 43,10. (10) Js 44,1. (11) Js 44,2. (12) Js 48,10. (13) Js 49,7. (14) Js 56,4. (15) Js 58,5. (16) Js 58,6. (17) Js 65,12. (18) Js 66,3. (19) Js 66,4. Tegenover welbehagen staat mishagen (râ`â`). Andere profet. boeken (7).
- act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jibhëchar / jibhëchâr (hij verkoos). j-bh-ch-r. Tenakh (33). Pentateuch (25). Dt (23). (1) Dt 12,5. (2) Dt 12,11. (3) Dt 12,14. (4) Dt 12,18. (5) Dt 12,21. (6) Dt 12,26. (7) Dt 14,23. (8) Dt 14,24. (9) Dt 14,25. (10) Dt 15,20. (11) Dt 16,2. (12) Dt 16,6. (13) Dt 16,7. (14) Dt 16,11. (15) Dt 16,15. (16) Dt 16,16. (17) Dt 17,8. (18) Dt 17,10. (19) Dt 17,15. (20) Dt 18,6. (21) Dt 23,17. (22) Dt 26,2. (23) Dt 31,11. Js (2): (1) Js 40,20. (2) Js 41,24.
- (´äsjèr) jibhëchar JHWH (die JHWH uitkoos). Tenakh (20): (1) Nu 16,7. (2) Dt 12,5. (2) Dt 12,11. (3) Dt 12,14. (4) Dt 12,18. (5) Dt 12,21. (6) Dt 12,26. (7) Dt 14,24. (8) Dt 14,25. (9) Dt 15,20. (10) Dt 16,2. (11) Dt 16,6. (12) Dt 16,7. (13) Dt 16,11. (14) Dt 16,15. (15) Dt 17,8. (16) Dt 17,10. (17) Dt 17,15. (18) Dt 18,6. (19) Dt 26,2. (20) Dt 31,11.
- bëharëthîkhâ (ik verkoos jou). Tenakh (3): (1) Js 41,8. (2) Js 41,9. (3) Js 48,10.
- wajjibhëchârèkhâ (en ik verkoos jou) < verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal imperf. 3de pers. ma,n. enk. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Tenakh (1): Js 49,7.
- bëchîrî (mijn uitverkorene, uitgekozene) van het zelfst. naamw. bâhîr. Zie het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Tenakh: bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Jesaja: bâchar (kiezen, uitverkiezen). Getalswaarde: beth = 2, chet = 8, resj = 20 of 200 ; totaal: 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur: 2 - 8 - 2. Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Taalgebruik in het NT: eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Taalgebruik in de Septuaginta: eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). Lat. eligere. Fr. elire, choissir. E. to choose, to elect. D. auswählen. Gr. eklektos. Lat. electus. Fr. élu. D. auserwählt. E. chosen, elect. Een vorm van eklektos in de LXX (99), in het NT (22).
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies). Tenakh (19). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (7): (1) 1 K 8,16. (2) 1 K 11,13. (3) 1 K 11,32. (4) 1 K 11,34. (5) 1 K 11,36. (6) 2 K 21,7. (7) 2 K 23,27. Js (3): (1) Js 43,10. (2) Js 44,1. (3) Js 44,2.

JHWH (Jahweh koos). bâchar JHWH (JHWH koos). Tenakh (10): (1) Dt 7,6. (2) Dt 14,2. (3) Dt 18,5. (4) Dt 21,5. (5) 2 S 16,18. (6) 1 K 14,21. (7) 1 Kr 15,2. (8) 2 Kr 12,13. (9) 2 Kr 29,11. (10) Jr 33,24.

--- = wajjibhchar (en hij verkoos). In 17 verzen in de bijbel. (1) Gn 13,1 (kai exelexato - elegitque). (2) Ex 18,25 (kai epelexen - losse ablatief: electis viris). (3) Dt 4,37. (4) Dt 7,7. (5) Dt 10,15. (6) Joz 8,3. Ps 78,68: En hij verkoos de stam Juda, de berg Sion die ik liefheb. Ps 78,70: En hij koos voor David, zijn dienaar.
- eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen).
-- exelexamèn (ik uitkoos).
-- exelexato (hij verkoos). Verwijzing: bächar (kiezen, uitverkiezen), zie Ps 78,68. Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen). In eenenveertig verzen in de bijbel. O.T. (32). Gn (1). Nu (1). Dt (5). 1 S (4). 2 S (3). 1 K (1). Ps (8). 1 Kr (4). 2 Kr (1). 2 M (1). Si (2). Ba (1). NT (9). Mc (1). Lc (1). Hnd (3). Brieven (4). In tweeëndertig verzen in het O.T.: Dt 18,5. Ps 78,68. In negen verzen in het NT: (1) Mc 13,20. (2) Lc 10,42. (3) Hnd 1,2: hous exelexato (die hij uitkoos). (4) Hnd 13,17. (5) Hnd 15,7. (6)
--- eklexamenos (uitgekozen). In 3 verzen in de bijbel. In 1 vers in het NT: Lc 6,13: eklexamenos ap'autôn dôdeka = uitgekozen uit hen twaalf.
--- epilegô (verkiezen boven).
----- epelexen (hij verkoos boven). In 10 verzen in de bijbel. Niet in het NT (1) Ex 18,25 (kai epelexen - losse ablatief: electis viris). (2) Dt 21,5.


- בַּד = bad (afzondering, deel)

- bad (afzondering, deel). בַּד = bad (afzondering, deel). Taalgebruik in Tenakh: bad (afzondering, deel).

- לְבַדּוֹ = lëbhaddô (voor zijn afzondering) < prefix voorzetsel lë + zelfst. naamw. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. enk.. Zie het zelfst. naamw. בַּד = bad (afzondering, deel). Taalgebruik in Tenakh: bad (afzondering, deel). Tenakh (36).

- bdad (binnengaan in, splijten, afzonderen, zich afzonderen, eenzaam zijn). בָּדַד = bâdad (binnengaan in, splijten, afzonderen, zich afzonderen, eenzaam zijn). Taalgebruik in Tenakh: bdad (binnengaan in, splijten, afzonderen, zich afzonderen, eenzaam zijn). Getalswaarde: beth = 2, daled = 4 ; totaal ; 10. Structuur: 2 - 4 - 4. De som van de elementen is telkens 1.


- bâdal (afscheiden, verdelen). בָדַל = bâdal (afscheiden, verdelen). Taalgebruik in Tenakh: bâdal (afscheiden, verdelen).

  1. prefix waw. consect. + werkw.vorm act. hifil imperf. (jaqtil) 3de pers. enk. וַיַבְדֵּל = wajjabhëdel (en hij maakte een scheiding). Tenakh (3): (1) Gn 1,4. (2) Gn 1,7. (3) 1 Kr 23, 13.
  2. act. hifil part. mann. enk. מַבְדִּיל = mabhëdîl (scheidende). Gn 1,6.
  3. וּלְהֲבְדִּיל = ûlähabhëdîl (en om een scheiding aan te brengen) < prefix voegwoord wë -> û + prefix voorzetsel lë + act. hifil inf. stat. construct.. Zie: בָדַל = bâdal (afscheiden, verdelen). Taalgebruik in Tenakh: bâdal (afscheiden, verdelen).

 

- בַּיִּת = bajith (huis)

- bajith (huis). stat. constr. בֵּית = be(j)th van het zelfst. naamw. בַּיִּת = bajith (huis). Taalgebruik in Tenakh: bajith (huis). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal: 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103). Structuur: 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Taalgebruik in Jesaja: bajith (huis). Tenakh (911). Js (35). Js 2 (4): (1) Js 2,2. (2) Js 2,3. (3) Js 2,5. (4) Js 2,6.

- be(j)th JHWH. Tenakh (172). Js (6): (1) Js 2,2. (2) Js 37,1. (3) Js 37,14. (4) Js 38,20. (5) Js 38,22. (6) Js 66,20.

- be(j)thô (zijn huis) < zelfst. naamw. stat. constr. be(j)th + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk.. Tenakh (103). Pentateuch (30). Eerdere Profeten (45). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (24). 1 S (8): (1) 1 S 1,21. (2) 1 S 2,11. (3) 1 S 3,12. (4) 1 S 3,13. (5) 1 S 7,17. (6) 1 S 15,34. (7) 1 S 24,23. (8) 1 S 25,17.

- בֵיתֶךָ = be(j)thèkhâ (jouw huis) < zelfst. naamw. stat. construct. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: בַּיִּת = bajith (huis). Taalgebruik in Tenakh: bajith (huis). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal: 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103). Structuur: 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (39). Dt (6): (1) Dt 6,9. (2) Dt 7,2. (3) Dt 11,20. (4) Dt 15,16. (5) Dt 21,12. (6) Dt 22,2.

- בְּבֵיתֶךָ = bëbthe(j)thèkhâ (in jouw huis) < prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. stat. construct. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. enk.. Zie het zelfst. naamw. stat. constr. בֵּית = be(j)th van het zelfst. naamw. בַּיִּת = bajith (huis). Taalgebruik in Tenakh: bajith (huis). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal: 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103). Structuur: 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (19). Pentateuch (): (1) Gn 31,41. (2) Ex 7,28. (3) Nu 18,11. (4) Nu 18,13. (5) Dt 6,7. (6) Dt 11,19. (7) Dt 21,13. (8) Dt 22,8. (9) Dt 25,14.

- מִבֵּית = mibbe(j)th (uit het huis van) < voorzetsel min + stat. constr. van het zelfst. naamw. בַּיִּת = bajith (huis). Taalgebruik in Tenakh: bajith (huis). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal: 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103). Structuur: 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (102). Pentateuch (29). Eerdere Profeten (36). Latere Profeten (12). 12 Kleine Profeten (8). Geschriften (17). Ex (8): (1) Ex 2,1. (2) Ex 13,3. (3) Ex 13,14. (4) Ex 20,2. (5) Ex 22,6. (6) Ex 25,11. (7) Ex 26,33. (8) Ex 37,2.


- בָכָה = bâkhâh (weeklagen, wenen)

- bkhh (weeklagen, wenen). בָכָה = bâkhâh (weeklagen, wenen). Taalgebruik in Tenakh: bkhh (weeklagen, wenen). Getalswaarde: beth = 2, kaph = 11 of 20, he = 5 ; totaal: 18 (2 X 3²) OF 27 (3³). Structuur: 2 - 2 - 5. De som van de elementen is 9. b-kh-h. (1) act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. bâkhâh (hij weent). (2) act. qal part. mann. enk. bokhèh (wenende). (3) prefix voorzetsel bë + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bëkhâh (in jou). (4) prefix voorzetsel bë + bijwoord bëkhoh (op zo). (5) zelfst. naamw. bèkèh (geween). Tenakh (10): (1) Gn 45,14. (2) Ex 2,6. (3) Nu 11,10. (4) 2 S 19,2. (5) 2 S 22,30. (6) 1 K 22,20. (7) 2 K 8,12. (8) Hos 12,5. (9) Ps 141,8. (10) Ezr 10,1. b-kh-w. (1) act. qal perf. 3de pers. mann. mv. bâkhû (zij wenen). Tenakh (6): (1) 2 S 13,36. (2). (3). (4). (5). (6).

- act. ind. qal jiqtol (imperf.) 2de pers. mann. enk. en 3de pers. vr. enk. תִּבְכֶּה = thibhëkèh (jij weent / zij weent) van het werkw. בָכָה = bâkhâh (weeklagen, wenen). Taalgebruik in Tenakh: bâkhâh (weeklagen, wenen). Tenakh (5): (1) 1 S 1,10. (2) Js 30,19. (3) Jr 13,17. (4) Ez 24,16. (5) Kl 1,2. Zie ook Kl 1,16.

- וְלִבְכֹּתָהּ = wëlibhëkothâh < prefix voegwoord wë + prefix voorzetsel lë + qal inf. stat. construct. + persoonl. voornaamw. vr. enk. (en om haar te bewenen) van het werkw. בָכָה = bâkhâh (weeklagen, wenen). Taalgebruik in Tenakh: bâkhâh (weeklagen, wenen). Getalswaarde: beth = 2, kaph = 11 of 20, he = 5 ; totaal: 18 (2 X 3²) OF 27 (3³). Structuur: 2 - 2 - 5. De som van de elementen is 9. Tenakh (1): Gn 23,2.

- zelfst. naamw. vr. enk.


- בָּלָה = bâlâh (ver-slijten, oud worden)

- blh (ver-slijten, oud worden). בָּלָה = bâlâh (ver-slijten, oud worden). Taalgebruik in Tenakh: blh (ver-slijten, oud worden). Getalswaarde: beth = 2, lamed = 12 of 30, he = 5 ; totaal: 19 OF 37. Structuur: 2 - 3 - 5. De som van de elementen is telkens 1.

- act. hifil imperat. 2de pers. vr. enk. בְּלִי = bëlî (word oud) van het werkw. בָּלָה = bâlâh (ver-slijten, oud worden). Taalgebruik in Tenakh: bâlâh (ver-slijten, oud worden).


- bmh (hoogte, grafheuvel, tempel). bâmâh (hoogte, grafheuvel, tempel). Taalgebruik in Tenakh: bmh (hoogte, grafheuvel, tempel). Getalswaarde: beth = 2, mem = 13 of 40, he = 5 ; totaal: 20 (2² X 5) OF 47. Structuur: 2 - 4 - 5.
- habbâmôth (de hoogten) < bepaald lidw. + vr. mv. van het zelfst. naamw. Tenakh (24). 1 K (4): (1) 1 K 12,32. (2) 1 K 13,2. (3) 1 K 13,32. (4) 1 K 22,44. 2 K (): (1) 2 K 12,4. (2) 2 K 14,4. (3) 2 K 15,4. (4) 2 K 15,35. (5) 2 K 17,29. (6) 2 K 17,32. (7) 2 K 18,4. (8) 2 K 21,3. (9) 2 K 23,8. (10) 2 K 23,9. (11) 2 K 23,13. (12) 2 K 23,19. (13) 2 K 23,20. Js (1). 2 Kr (6). ´èth habbâmôth (de hoogten). Tenakh (7): (1) 2 K 18,4. (2) 2 K 21,3. (3) 2 K 23,8. (4) 2 Kr 14,4. (5) 2 Kr 17,6. (6) 2 Kr 31,1. (7) 2 Kr 33,3. ´èth habbâmôth ´äsjèr (de hoogten die). Tenakh (3): (1) 2 K 21,3. (2) 2 K 23,8. (3) 2 Kr 33,3.
- habbâmôth ´äsjèr (de hoogten die). Tenakh (9): (1) 1 K 12,32. (2) 1 K 13,32. (3) 2 K 17,29. (4) 2 K 21,3. (5) 2 K 23,8. (6) 2 K 23,13. (7) 2 K 23,19. (8) 2 K 23,20. (9) 2 Kr 33,3.


- bnh (bouwen, bebouwen). בָנָה = bânâh (bouwen, bebouwen). Taalgebruik in Tenakh: bnh (bouwen, bebouwen). Getalswaarde: beth = 2, nun = 14 of 50, he = 5 ; totaal: 21 (3 X 7) of 57 (3 X 19). Structuur: 2 - 5 - 5 ; totaal: 12 -> 3.
- וַיִּבֶן = wajjibhèn (en hij bouwde) < wë + act; qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. בָנָה = bânâh (bouwen, bebouwen). Taalgebruik in Tenakh: bânâh (bouwen, bebouwen). Getalswaarde: beth = 2, nun = 14 of 50, he = 5 ; totaal: 21 (3 X 7) of 57 (3 X 19). Structuur: 2 - 5 - 5 ; totaal: 12 -> 3. Tenakh (64). Pentateuch (15). Eerdere Profeten (25). Latere Profeten (2). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (20). 2 K (3): (1) 2 K 16,11. (2) 2 K 21,3. (3) 2 K 21,5. = wajjibhèn ´èth (en hij bouwde). Tenakh (17): (1) Gn 10,11. (2) 1 K 6,9. (3) 1 K 6,10. (4) 1 K 6,15. (5) 1 K 6,16. (6) 1 K 6,36. (7) 1 K 7,2. (8) 1 K 12,25. (9) 1 K 15,17. (10) 1 K 16,24. (11) 2 K 21,3. (12) 2 Kr 8,4. (13) 2 Kr 8,5. (14) 2 Kr 11,6. (15) 2 Kr 16,1. (16) 2 Kr 32,5. (17) 2 Kr 33,3.


- בָקָע = bâqâ` (openscheuren, klieven, splijten, wonden)

- bq` (openscheuren, klieven, splijten, wonden). בָקָע = bâqâ` (openscheuren, klieven, splijten, wonden). Taalgebruik in Tenakh: bq` (openscheuren, klieven, splijten, wonden). Getalswaarde: beth = 2, qoph = 19 of 100, ajin = 16 of 70 ; totaal: 37 OF 172 (2² X 43). Structuur: 2 - 1 - 7. De som van de elementen is telkens 1.


- bqar (onderzoeken, voor iets zorgen, overleggen). bâqar (onderzoeken, voor iets zorgen, overleggen). Taalgebruik in Tenakh: bqar (onderzoeken, voor iets zorgen, overleggen). Getalswaarde: beth = 2, qoph = 19 of 100, resj = 20 of 200 ; totaal: 41 (zie 41) OF 302 (2 X 151). Structuur: 2 - 1 - 2. De som van de termen is telkens 5. b-q-r. (1) act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. bâqar (hij onderzoekt). (2) zelfst. naamw. bâqâr (rund, rundvee). (3) בֹקֶר = boqèr (morgen). Tenakh (114). Pentateuch (72). Eerdere Profeten (9). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (17). Dt (3): (1) Dt 21,3. (2) Dt 28,67. (3) Dt 32,14.
- babboqèr (in de morgen, 's morgens) < voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. b-q-r. Zie: Tenakh (92). Pentateuch (37). Eerdere Profeten (30). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (13). Dt (3): (1) Dt 14,26. (2) Dt 16,7. (3) Dt 28,67. Gr. prôi ('s morgens). Taalgebruik in het NT: prôï (vroeg). Taalgebruik in de LXX: prôï (vroeg).

prôi ('s morgens)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  181  169  12  6       11     

wajëbhaqqesj (en hij zocht). Nevenschikkend voegwoord waw + werkwoordvorm piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. In dertien verzen in de bijbel.
- bâqasj (zoeken). bâqasj (zoeken). Taalgebruik in Tenakh: bâqasj (zoeken). Getalswaarde: beth = 2, qoph = 19 of 100, sjin = 21 of 300 ; totaal: 42 OF 402. Gr. zèteô (zoeken). Taalgebruik in de LXX: zèteô (zoeken). Taalgebruik in het NT: zèteô (zoeken). Hebr. bâqasj. dârasj < midrasj. Ned. zoeken. Lat. quaerere. Fr. chercher (ch / q - r). E. search. D. suchen. D. zoeken. Een vorm van zèteô (zoeken) in de LXX (320), in het NT (117).
- act. piël 2de pers. mann. mv. baqqësjû (zoekt). Tenakh (5): (1) 1 S 28,7. (2) Sef 2,3. (3) Ps 27,8. (4) Ps 105,4. (5) 1 Kr 16,11.


- בָרָא = bârâ´ (scheppen)

- bârâ´ (scheppen). בָרָא = bârâ´ (scheppen). Taalgebruik: bârâ´ (scheppen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, aleph = 1 ; totaal: 23 of 203. Structuur: 2 - 2 -1. De som van de elementen is telkens 5. Lat. creare. Fr. créer. E. to create. D. schaffen. Een vorm van b-r-´ (scheppen) in Tenakh in 17 verzen (21X): (1) Gn 1,1. (2) Gn 1,27. (3) Gn 2,3. (4) Gn 5,1. (5) Dt 4,32. (6) 2 K 12,17. (7) Js 40,26. (8) Jr 31,22. (9) Ez 21,24. (10) Ps 51,12. (11) In zeven verzen in Da.
-- bârâ´ ´êlohîm (God schiep). Tenakh (3 / 10): (1) Gn 1,1. (2) Gn 2,3. (3) Dt 4,32.
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal 3de pers. mann. enk. ûbârâ´(en hij schiep). Tenakh (1) Js 4,5.
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bârâ´thî (ik schiep). Tenakh (5): (1) Gn 6,7. (2) Js 45,12. (3) Js 54,16. (4) Da 8,2. (5) Da 8,15.
- act. qal perf. 1ste pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bërâ´thîw (ik schiep hem). Tenakh (2): (1) Js 43,7. (2) Js 45,8.
- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. vr. enk.. Tenakh (2): (1) Js 41,20. (2) Js 45,18.
- act. qal part. nom. mann. enk. bôre´(scheppend). Tenakh = Jesaja (7): (1) Js 40,28. (2) Js 42,5. (3) Js 43,15. (4) Js 45,18. (5) Js 57,19. (6) Js 65,17. (7) Js 65,18.
-- bôre´(scheppend) sjâmajim / sjâmâjim (hemelen). Tenakh (1): Js 65,17.
-- JHWH bôre´ (JHWH, scheppend). Tenakh (3 / 7): (1) Js 40,28. (2) Js 42,5. (3) Js 45,18.
--- JHWH bôre´ (JHWH, scheppend) hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen). Tenakh (2 / 7): (1) Js 42,5. (2) Js 45,18.

- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. = bora´äkhâ (jou scheppend) van het werkw. בָרָא = bârâ´ (scheppen). Taalgebruik in Tenakh: bârâ´ (scheppen). Getalwaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, aleph = 1 ; totaal: 23 of 203. Structuur: 2 - 2 - 1. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (1) Js 43,1.
- Ned.: doen. Arabisch: عَمَلَ = `amala (werken). Taalgebruik in de Qoran: `amala (werken . D.: tun. E.: do: Fr.: faire. Grieks: ποιεω = poieô (doen, maken). Taalgebruik in het NT: poieô (doen, maken). Hebreeuws: עָשָׂה = `âshâh (maken, doen). Taalgebruik in Tenakh: `âshâh (maken). Lat.: facere.

- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bora´äkhâ (jou scheppend). Tenakh (1) Js 43,1.
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal part. nom. mann. enk. ûbôre´(en scheppend). Tenakh (1) Js 45,7.

- וַיִּבְרָא = wajjibhërâ´ (en hij schiep) < prefix waw consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. enk.

- De getalswaarde van bâra' is 2 - 20 of 200 - 1. 2 is het symbool van het geschapene, verwekte, van veelheid. Die veelheid mag zich ontwikkelen tot in zijn uiterste vorm (200) om uiteindelijk tot éénheid (aleph = 1) te groeien. Scheppen wijst dus op het groeien naar veelheid die uiteindelijk toch tot éénheid en bij haar schepper zal komen.


- brach (vluchten, snel weggaan, doorgaan). bârach (vluchten, snel weggaan, doorgaan). Taalgenruik in Tenakh: brach (vluchten, snel weggaan, doorgaan). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, chet = 8 ; totaal: 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur: 2 - 2 - 8. (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. bârach (hij vluchttte). (2) act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. bërach (vlucht). (3) act. qal part. mann. enk. boreach (vluchtende). b-r-ch. Tenakh (18). Pentateuch (5). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (1). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (2). Pentateuch (5): (1) Gn 27,43. (2) Gn 31,20. (3) Gn 31,22. (4) Ex 14,5. (5) Nu 24,11. - waththibhërach (en zij vluchtte) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. vr. enk. van het werkw. Tenakh (1): Gn 16,6.


- בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen)

- bârakh (zegenen, loven, prijzen) . בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) OF 222 (6 X 37) of (2 X 111) of (10 X 17) + (2 X 26). Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. 222 is de som van twee produkten met de getalswaarde van JHWH.
- Grieks. ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in het NT: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in de Septuaginta: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in Mc: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in Lc: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in Hnd: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Een vorm van ευλογεω = eulogeô in de LXX (516), in het NT (42), Mt (5): (1) Mt 14,19. (2) Mt 21,9. (3) Mt 23,39. (4) Mt 25,34. (5) Mt 26,26, Mc (5): (1) Mc 6,41. (2) Mc 8,7. (3) Mc 11,9. (4) Mc 11,10. (5) Mc 14,22, Lc (13): (1) Lc 1,28. (2) Lc 1,42. (3) Lc 1,64. (4) Lc 2,28. (5) Lc 2,34. (6) Lc 6,28. (7) Lc 9,16. (8) Lc 13,35. (9) Lc 19,38. (10) Lc 24,30. (11) Lc 24,50. (12) Lc 24,51. (13) Lc 24,53. In Lc: 7 vormen in 7 / 24 hoofdstukken en in 13 verzen. Joh (1): Joh 12,13. Hnd (2): (1) Hnd 3,25. (2) Hnd 3,26.

- Ned.: zegenen < signare (tekenen), het signum (teken) van het kruis slaan. Arabisch: بَارَكَ = bâraka (zegenen). Taalgebruik in de Qoran: bâraka (zegenen). Zie: http://www.arabischlexicon.com/51-baraka-zegen-157615851603.html. D.: segnen. E.: to bless. Fr.: bénir. Gr.: ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Taalgebruik in het NT: eulogeô (goed spreken, loven, prijzen). Hebreeuws: בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Lat.: benedicere.

- De getalswaarde van bârakh wordt gekenmerkt door de 2: 2 - 20 of 200 - 11 of 20, door groei in veelheid. Het is een proces van uitbreiding, vermenigvuldiging, verveelvoudiging. Het wordt vertaald met zegenen. Het heeft de gedachte van ons proficiat (dat mag je vooruitmaken, je laten groeien, je ten goede komen). Het is verwant met bâra' (scheppen) waarbij ook het accent op groei naar verscheidenheid ligt, maar uiteindelijk met het oog op éénheid.

--- bâräkhî (zegen). Piel imperatief 2de persoon enkelvoud. In 5 verzen in de Psalmen. Telkens in de zin: bâräkhî naphësjî JHWH (zegen, mijn ziel, JHWH) (1) Ps 103,1. (2) Ps 103,2. (3) Ps 103,22. (4) Ps 104,1. (5) Ps 104,35.
--- bâräkhû (zegent). Piel imperatief 2de persoon meervoud. Getalswaarde: 33 of 222 + 6 = 39 of 228. In 20 verzen in de bijbel. In 10 verzen in de Psalmen. (10) Ps 135,20.

- act. piël infinit. absol. בָרֵך = bârekh (te zegenen) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (5): (1) Gn 22,17. (2) Nu 23,11. (3) Nu 23,20. (4) Nu 24,10. (5) Dt 15,4.

- pass. qal deelw. tegenwoordige tijd mann. enk. בָּרוּך = bârûkh (gezegend) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (83). Pentateuch (17): (1) Gn 9,26. (2) Gn 14,19. (3) Gn 24,27. (4) Gn 24,31. (5) Gn 26,29. (6) Gn 27,29. (7) Gn 27,33. (8) Ex 18,10. (9) Nu 22,12. (10) Nu 24,9. (11) Dt 7,14. (12) Dt 28,3. (13) Dt 28,4. (14) Dt 28,5. (15) Dt 28,6. (16) Dt 33,20. (17) Dt 33,24. Ps (13): (1) Ps 28,6. (2) Ps 31,22. (3) Ps 41,14 (bij het einde van het eerste psalmenboek). (4) Ps 66,20 (einde van de Psalm). (5) Ps 68,20. (6) Ps 68,36 (op het einde van de Psalm). (7) Ps 72,18 (bij het einde van het tweede psalmenboek). (8) Ps 89,53 (bij het einde van het derde psalmenboek). (9) Ps 106,48 (bij het einde van het vierde psalmenboek).
- L. benedictus. F. béni.

- pass. qal part. praes. vr. enk. בְרוּכָה = bërûkhâh (gezegend) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (1): Rt 3,10.

- בָרוּך יהוה = bârûkh JHWH. Tenakh (25): (1) Gn 9,26. (2) Gn 24,27. (3) Ex 18,10. (4) Rt 4,14. (5) 1 S 25,32. (6) 1 S 25,39. (7) 2 S 18,28. (8) 1 K 1,48. (9) 1 K 5,21. (10) 1 K 8,15. (11) 1 K 8,56. (12) 1 Kr 16,36. (13) 2 Kr 2,11. (14) 2 Kr 6,4. (15) Ezr 7,27. (16) Ps 28,6. (17) Ps 31,22. (18) Ps 41,14. (19) Ps 72,18. (20) Ps 89,53. (21) Ps 106,48. (22) Ps 124,6. (23) Ps 135,21. (24) Ps 144,1. (25) Zach 11,5.

--- ´äbhâräkhâh (ik zal zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud. Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken. In 1 vers in de bijbel: Ps 34,2.
--- wa´äbhâräkhâh (ik zal zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud. Met prefix waw (en). Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken. In 2 verzen in de bijbel: (1) Gn 12,3. (2) Ps 145,1.
--- ´äbhâräkhèchâ (ik zal je zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud met suffix khâ (jou). In 3 verzen in de bijbel: (1) Gn 22,17. (2) Ps 63,5. (3) Ps 145,2.

- וַאֲבָרֶכְךָ = wa´äbhârëkhèkhâ (en ik zal je zegenen) < prefix consec. wë + act. piël imperf. 1ste pers. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (2): (1) Gn 12,2. (2) Gn 26,3.

--- jëbhârekh (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 14 verzen in de bijbel. In 6 verzen in de Psalmen. (1) Ps 29,11. (2) Ps 49,19. (3) Ps 112,2. (4) Ps 115,12. (5) Ps 115,13. (6) Ps 128,4.

--- wîbâreckh (en hij zal zegenen). In 33 verzen in de bijbel. In 1 vers in de Psalmen: Ps 145,21.
--- jëbhârëkhenû (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud met suffix (nû) van het persoonlijk voornaamwoord 1ste persoon meervoud. In 2 verzen in de bijbel.
--- יְבָרֶכְך? = jëbhârèkhëkhâ (hij zal je zegenen) < piël imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud met suffix (kha) van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud. Tenakh (17): (1) Gn 27,10. (2) Nu 6,24 (de priesterlijke zegen). (3) Dt 14,24. (4) Dt 14,29. (5) Dt 15,4. (6) Dt 15,10. (7) Dt 16,10. (8) Dt 16,15. (9) Dt 23,21. (10) Dt 24,19. (11) 2 K 4,29. (12) Jr 31,23. (13) Job 1,11. (14) Job 2,5. (15) Rt 2,4. In 2 verzen in de Psalmen: (1) Ps 128,5. (2) Ps 134,3.
-
--- wîbhârëkhenû (en hij zal ons zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud met prefix waw (en) en suffix (nû) van het persoonlijk voornaamwoord 1ste persoon meervoud. In 1 vers in de bijbel nl. Ps 67,2.

- waw consec. + act. piel imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְבָרֶך = wajëbhârèkh (en hij zegende) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (33). Pentateuch (20): (1) Gn 1,22. (2) Gn 1,28. (3) Gn 2,3. (4) Gn 5,2. (5) Gn 9,1. (6) Gn 24,11. (7) Gn 25,11. (8) Gn 28,1. (9) Gn 30,30. (10) Gn 32,1. (11) Gn 32,30. (12) Gn 35,9. (13) Gn 39,5. (14) Gn 47,7. (15) Gn 47,10. (16) Gn 48,3. (17) Gn 48,15. (18) Gn 49,28. (19) Ex 39,43. (20) Dt 1,1. Verder: (21) Joz 24,10. (22) 2 S 6,11. (23) 2 S 6,18. (24) 2 S 14,22. (25) 1 K 8,14. (26) 1 K 8,55. (27) Ps 145,21. (28) Neh 8,6. (29) 1 Kr 13,14. (30) 1 Kr 16,2. (31) 1 Kr 29,10. (32) 2 Kr 6,3. (33) 2 Kr 6,13.

-- wajëbhârèkh (en hij zegende) ´othâm (hen). Tenakh (4): (1) Gn 1,22. (2) Gn 1,28. (3) Gn 5,2. (4) Ex 39,43.
- wënibhërëkhû (en zij zullen gezegend worden). Nifal perfectum derde persoon meervoud. In drie verzen in de bijbel: (1) Gn 12,3. (2) Gn 18,18. (3) Gn 28,14.

- act. piël imperf. (jiqtol) 3de pers. mann. mv. תְבָרֱכוּ = thëbhâräkhû (jullie zullen zegenen) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) OF 222 (6 X 37) of (2 X 111) of (10 X 17) + (2 X 26). Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6. 222 is de som van twee produkten met de getalswaarde van JHWH. Tenakh (1): Nu 6,23.

  Tenakh Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
                                                 
bârûkh JHWH ´êlohej jisërâ´el   8                                        
  mëborakh (gezegend)                                               
                                                 

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
                                                       
bârûkh JHWH ´êlohej jisërâ´el                                                       
                                                       

- בְּרָכָה = bërâkhâ (zegen, zegenspreuk, geschenk, weldaad). Zie het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6.

- הַבְּרָכָה = habbërâkhâ < prefix bepaald lidw. + zelfst. naamw. בְּרָכָה = bërâkhâ (zegen, zegenspreuk, geschenk, weldaad). Zie het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6.

zegenen
- bârâkh (zegenen, loven, prijzen) . Verwijzing: bârakh (zegenen, loven, prijzen), zie Ps 113,2. beth = 2, resj = 20 of 200, kaf = 11 of 20. Totaal: 2 + 20 + 11 of 2 + 200 + 20 = 33 of 222.
--- bâräkhî (zegen). Piel imperatief 2de persoon enkelvoud. In 5 verzen in de Psalmen. Telkens in de zin: bâräkhî naphësjî JHWH (zegen, mijn ziel, JHWH) (1) Ps 103,1. (2) Ps 103,2. (3) Ps 103,22. (4) Ps 104,1. (5) Ps 104,35.
--- bâräkhû (zegent). Piel imperatief 2de persoon meervoud. Getalwaarde: 33 of 222 + 6 = 39 of 228. In 20 verzen in de bijbel. In 10 verzen in de Psalmen. (10) Ps 135,20.
--- bârûkh (gezegend). Passief deelwoord tegenwoordige tijd. Het komt in 83 verzen in de bijbel voor. In de Psalmen komt het in 13 verzen voor: (1) Ps 28,6. (2) Ps 31,22. (3) Ps 41,14 (bij het einde van het eerste psalmenboek). (4) Ps 66,20 (einde van de Psalm). (5) Ps 68,20. (6) Ps 68,36 (op het einde van de Psalm). (7) Ps 72,18 (bij het einde van het tweede psalmenboek). (8) Ps 89,53 (bij het einde van het derde psalmenboek). (9) Ps 106,48 (bij het einde van het vierde psalmenboek).
--- -- bârûkh JHWH (gezegend JHWH). In vijfentwintig verzen in de bijbel.
--- ´äbhâräkhâh (ik zal zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud. Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken. In 1 vers in de bijbel: Ps 34,2.
--- wa´äbhâräkhâh (ik zal zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud. Met prefix waw (en). Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken. In 2 verzen in de bijbel: (1) Gn 12,3. (2) Ps 145,1.
--- ´äbhâräkhèchâ (ik zal je zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud met suffix khâ (jou). In 3 verzen in de bijbel: (1) Gn 22,17. (2) Ps 63,5. (3) Ps 145,2.
--- wa´äbhârëkhèkhâ (en ik zal je zegenen). Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud met voorvoegsel wa (en) en suffix khâ (jou). Gn 12,2; Gn 26,3.
--- jëbhârekh (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 14 verzen in de bijbel. In 6 verzen in de Psalmen. (1) Ps 29,11. (2) Ps 49,19. (3) Ps 112,2. (4) Ps 115,12. (5) Ps 115,13. (6) Ps 128,4.
--- wîbâreckh (en hij zal zegenen). In 33 verzen in de bijbel. In 1 vers in de Psalmen: Ps 145,21.
--- jëbhârëkhenû (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud met suffix (nû) van het persoonlijk voornaamwoord 1ste persoon meervoud. In 2 verzen in de bijbel.
--- jëbhârèkhekhâ (hij zal je zegenen). Piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud met suffix (kha) van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon enkelvoud. In zeventien verzen in de bijbel. (1) Gn 27,10. (2) Nu 6,24 (de priesterlijke zegen). (3) Dt 14,24. (4) Dt 14,29. (5) Dt 15,4. (6) Dt 15,10. (7) Dt 16,10. (8) Dt 16,15. (9) Dt 23,21. (10) Dt 24,19. (11) 2 K 4,29. (12) Jr 31,23. (13) Job 1,11. (14) Job 2,5. (15) Rt 2,4. In 2 verzen in de Psalmen: (1) Ps 128,5. (2) Ps 134,3.
--- wîbhârëkhenû (en hij zal ons zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud met prefix waw (en) en suffix (nû) van het persoonlijk voornaamwoord 1ste persoon meervoud. In 1 vers in de bijbel nl. Ps 67,2.
--- mëborakh (gezegend). Pual participium. Deze vorm komt slechts in 6 verzen in de bijbel voor. (1) Nu 22,6. (2) Js 66,3. (3) In de Psalmen slechts in Ps 113,2. De naam van de Heer zij gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. In de Latijnse vertaling volgens de LXX: Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. In Da 2,20 (6) vinden we bijna een identieke zin, evenwel in het Aramees. In Latijnse vertaling klinkt het: sit nomen Domini benedictum, a saeculo et usque in saeculum. Vertaald: de naam van de Heer zij gezegend, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. (4) Spr 27,14. (5) Job 1,21.


- bâshar (een goede boodschap brengen, berichten). בָשַׂר = bâshar (een goede boodschap brengen, berichten). Taalgebruik in Tenakh: bâshar (een goede boodschap brengen, berichten). Getalswaarde: beth = 2, shin = 21 of 300, resj = 20 of 200 ; totaal: 43 OF 502 (2 X 251). Structuur: 2 - 3 - 2. De som van de elementen is telkens 7.
- לְבַשֵּׂר = lëbhashsher (om de goede boodschap te brengen) < prefix voorzetsel lë + act. piël inf. van het werkw. בָשַׂר = bâshar (een goede boodschap brengen, berichten). Taalgebruik in Tenakh: bâshar (een goede boodschap brengen, berichten). Getalswaarde: beth = 2, shin = 21 of 300, resj = 20 of 200 ; totaal: 43 OF 502 (2 X 251). Structuur: 2 - 3 - 2. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (3): (1) 1 S 31,9. (2) Js 61,1. (3) 1 Kr 10,9.


- bshm / bshm (balsem, specerij). בָּשָׂם = bâshâm / bèshèm (balsem, specerij). Taalgebruik in Tenakh: bshm / bshm (balsem, specerij). Getalswaarde: beth = 2, shin = 21 of 300, mem = 13 of 40 ; totaal: 36 (2² X 3²) OF 342 (2 X 3² X 19). Structuur: 2 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Een vorm van בָּשָׂם = bâshâm / bèshèm in Tenakh (17).
- habbëshâmîm (de specerijen) < prefix bepaald lidw. + mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenakh (2): (1)

- bësorâh (boodschap). bësorâh (boodschap). Taalgebruik in Tenakh: bësorâh (boodschap). Taalgebruik in de Septuaginta: euaggelion (evangelie). Taalgebruik in het NT: euaggelion (evangelie). Taalgebruik in Gal: euaggelion (evangelie). Lat. evangelium. Fr. évangile. D. Evangelium. E. gospel.


- בַת = bath (dochter)

- bath (dochter). בַת (= bath: dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400 ; totaal: 24 (2³ X 3) OF 402 (2 X 3 X 67). Structuur: 2 - 4. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (193). Pentateuch (51). Sef (2): (1) Sef 3,10. (2) Sef 3,14. Kl (17): (1) Kl 1,6. (2) Kl 1,15. (3) Kl 2,1. (4) Kl 2,2. (5) Kl 2,4. (6) Kl 2,8. (7) Kl 2,10. (8) Kl 2,11. (9) Kl 2,13. (10) Kl 2,15. (11) Kl 2,18. (12) Kl 3,48. (13) Kl 4,3. (14) Kl 4,6. (15) Kl 4,10. (16) Kl 4,21. (17) Kl 4,22.
- θυγατερ = thugater: dochter; zn voc vr enk van het zn θυγατηρ = thugatèr: dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Taalgebruik in de LXX: thugatèr (dochter). Bijbel (32). LXX (31). NT (1): Mt 9,22. Een vorm van θυγατηρ = thugatèr: dochter in de LXX (641), in het NT (28).
- Ned: dochter. Arabisch: ابنة = 'ibna. Zie: http://www.arabischlexicon.com/175-bint-of-ibn-dochter-zoon-160416061578-157315761606.html. D: Tochter. E: daughter. Fr: la fille. Grieks: θυγατηρ = thugatèr: dochter). Hebreeuws: בַת = bath: dochter). Lat: filia.

- De letter aleph duidt het begin, initiatief, het scheppen aan. Aleph = 1 en duidt éénheid aan. De beth duidt de schepping aan. In het woord 'abh is schepper en schepping verenigd.´abh (vader) duidt tweeheid (vader - zoon/dochter) aan: de verwekker en de verwekte. De Hebreeuwse naam voor dochter is בַת = bath. Het woord begint met een beth, symbool voor tweede, het geschapene, het verwekte. De tweede letter is een thaw. Het is de laatste letter van het alfabet en heeft als getalswaarde 22 of 400. Het vaderschap zal zich voortzetten in alle volgende geslachten. Zo krijgt een vader een kleindochter, achterkleindochter enz... In het Arabisch wordt het verband tussen vader en zoon/dochter nog sterker gelegd dan in het Hebreeuws. De medeklinkers voor vader ('b) blijven behouden, gevolgd door een nun voor de zoon ('bn) en de vrouwelijke vorm van 'ibn nl. 'bnh (dochter) voor de dochter. In het Latijn en het Frans wordt de verwantschap tussen zoon en dochter eveneens behouden: Latijn: filius (zoon), filia (dochter) ; Frans: fils (zoon), fille (dochter).


- bâshâr (vlees, lichaam). בָּשָׂר = bâshâr (vlees, lichaam). Taalgebruik in Tenakh: bâshâr (vlees, lichaam). Getalswaarde: beth = 2, shin = 21 of 300, resj = 20 of 200 ; totaal: 43 (17 + 26) OF 502 (2 X 251). Structuur: 2 - 3 - 2. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (66). Gr. sôma (lichaam). Taalgebruik in het NT: sôma (lichaam). Taalgebruik in de Septuaginta: sôma (lichaam). Een vorm van sôma (lichaam) in de LXX (136), in het NT (142). Tenakh (108). Pentateuch (50). Eerdere Profeten (3). Latere Profeten (35). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (15).


jibhtach (hij vertrouwt). In zeven verzen in de bijbel.
- bâtach (vertrouwen, zich veilig voelen). בָטַח = bâtach (vertrouwen, zich veilig voelen). Taalgebruik in Tenakh: bâtach (vertrouwen, zich veilig voelen). Getalswaarde: beth = 2, tet = 9, chet = 8 ; totaal = 19. Structuur: 2 - 9 - 8. De som van de elementen is telkens 1.
--- act. qal perfectum eerste persoon enkelvoud bhâtachëthî (ik vertrouw). Tenakh (11): (1) Ps 13,6. (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11).
--- ´al thirëtëchû (vertrouwt niet). Qal jussief tweede persoon mannelijk meervoud. In vier verzen in de bijbel: (1) Ps 62,11. (2) Ps 146,3. (3) Jr 7,4. (4) Mi 7,5 jibhtach (hij vertrouwt). In zeven verzen in de bijbel.
- לָבֶטַח = lâbhètach (veilig, zonder vrees, zorgeloos) < prefix voorzetsel l + zelfst. naamw. בֶטַח = bhètach (zekerheid, veiligheid). Bijwoord (ook met voorzetsel). Tenakh (31). Lv (3): (1) Lv 25,18. (2) Lv 25,19. (3) Lv 26,5.
- Het Hebreeuwse bijwoord לָבֶטַח = lâbhètach (veilig, zonder vrees, zorgeloos) wordt in het Grieks vaak vertaald door een vorm van het perfect deelwoord van het Griekse werkw. πειθω = peithô (overtuigen, zich laten overtuigen, vertrouwen). Taalgebruik in Tenakh: peithô (overtuigen, zich laten overtuigen, vertrouwen). In Lv 25,18 is het act. ind. perf. part. nom. mann. mv. πεποιθοτες = pepoithotes (vertrouwen hebbende). Bijbel (29). Lv (2): (1) Lv 25,18. (2) Lv 25,19.


- bthar (doorsnijden). בָתַר = bâthar (doorsnijden, in stukken snijden). Taalgebruik in Tenakh: bthar (doorsnijden). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400, resj = 20 of 200 ; totaal: 44 (2² X 11) of 602 (2 X 7 X 43). De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (1): Gn 15,10.
- act. piel imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְּבַתֵר = wajëbhathther (en hij sneed door) van het werkw. בָתַר = bâthar (doorsnijden, in stukken snijden). Taalgebruik in Tenakh: bâthar (doorsnijden). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400, resj = 20 of 200 ; totaal: 44 (2² X 11) of 602 (2 X 7 X 43). De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (1): Gn 15,10.
- בֶתֶר = bèthèr (stuk, deel). Zie het werkw.
- בִּתְרוֹ = bithërô (zijn stuk) < zelfst. naamw. mann. enk. stat. construct. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk.. Zie het zelfst. naamw. בֶתֶר = bèthèr (stuk, deel). Zie het werkw. בָתַר = bâthar (doorsnijden, in stukken snijden). Taalgebruik in Tenakh: bâthar (doorsnijden). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400, resj = 20 of 200 ; totaal: 44 (2² X 11) of 602 (2 X 7 X 43). De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (1): Gn 15,10.


- bhë´er (put). בְאֵר = bhë´er (put, bron). Taalgebruik in Tenakh: bhë´er (put). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1, resj = 20 of 200 ; totaal: 23 of 203 (7 X 29). Structuur: 2 - 1 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Dezelfde medeklinkers in het woord = bârâ´ (scheppen). Zie bârâ´ (scheppen). Tenakh (38). Gn (16). In één vers in Gn 16. In vier verzen in Gn 21. In één vers in Gn 22: Gn 22,19. In twee verzen in Gn 24: (1) Gn 24,11. (2) Gn 24,62. In één vers in Gn 25 : Gn 25,11. In zes verzen in Gn 26: (1) Gn 26,19. (2) Gn 26,21. (3) Gn 26,22. (4) Gn 26,23. (5) Gn 26,25. (6) Gn 26,33. In één vers in Gn 29: Gn 29,2.
- הַבְּאֵר = habbë´er (de bron, de put) < prefix bepaald lidw. ha + בְאֵר = bhë´er (put, bron). Taalgebruik in Tenakh: bhë´er (put). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1, resj = 20 of 200 ; totaal: 23 of 203 (7 X 29). Structuur: 2 - 1 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Dezelfde medeklinkers in het woord = bârâ´ (scheppen). Zie bârâ´ (scheppen). Tenakh (8): (1) Gn 21,30. (2) Gn 24,20. (3) Gn 26,20. (4) Gn 26,32. (5) Gn 29,2. (6) Gn 29,3. (7) Gn 29,8. (8) Gn 29,10.
- φρεαρ = frear (put). Bijbel (32). Gn (18): (1) Gn 16,14. (2) Gn 21,14. (3) Gn 21,19. (4) Gn 21,30. (5) Gn 21,31. (6) Gn 22,19. (7) Gn 24,11. (8) Gn 24,20. (9) Gn 24,62. (10) Gn 25,11. (11) Gn 26,19. (12) Gn 26,21. (13) Gn 26,22. (14) Gn 26,23. (15) Gn 26,25. (16) Gn 26,33. (17) Gn 29,2. (18) Gn 46,1. Genitief enkelvoud φρεατοσ = freatos. In achttien verzen in de bijbel. In acht verzen in Genesis: (1) Gn 26,20. (2) Gn 26,32. (3) Gn 28,10. (4) Gn 29,2. (5) Gn 29,3. (6) Gn 29,8. (7) Gn 29,10. (8) Gn 46,5.
- genitief enkelvoud = freatos van het zelfst. naamw.. Bijbel (18). Gn (8): (1) Gn 26,20. (2) Gn 26,32. (3) Gn 28,10. (4) Gn 29,2. (5) Gn 29,3. (6) Gn 29,8. (7) Gn 29,10. (8) Gn 46,5.


- בְהֵמָה = bëhemâh (vee, roofdier)

- bhemh (vee, roofdier). בְהֵמָה = bëhemâh (vee, roofdier). Taalgebruik in Tenakh: bhemh (vee, roofdier).

Tenakh (42). Gn (3): (1) Gn 1,24. (2) Gn 6,7. (3) Gn 7,23.

 

- blja`al (Belial). bëlîja`al (Belial). Taalgebruik in Tenakh: bëlîja`al (Belial). Getalswaarde: beth = 2, lamed = 12 of 30, jod = 10, ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 52 (2 X 26) OF 142 (2 X 71). Structuur: 2 - 3 - 1 - 7 - 3. Tenakh (22): (1) Dt 13,14. (2) Dt 15,9. (3) Re 19,22. (4) Re 20,13. (5) 1 S 1,16. (6) 1 S 2,12. (7) 1 S 10,27. (8) 1 S 25,17. (9) 2 S 20,1. (10) 2 S 22,5. (11) 1 K 21,10. (12) 1 K 21,13. (13) Nah 1,11. (14) Nah 2,1. (15) Ps 18,5. (16) Ps 41,9. (17) Ps 101,3. (18) Spr 6,12. (19) Spr 16,27. (20) Spr 19,28. (21) Job 34,18. (22) 2 Kr 13,7.
- bëne(j) bëlîja`al (en zonen van Belial). Tenakh (1): 1 S 2,12. ûbhëne(j) bëlîja`al (en zonen van Belial). Tenakh (1): 1 S 10,27.


- בֵּין = be(j)n (tussen)

- be(j)n (tussen). בֵּין = be(j)n (tussen). Taalgebruik in Tenakh: be(j)n (tussen). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, nun = 14 of 50 ; totaal: 26 OF 62 (2 X 31). Structuur: 2 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (165). Pentateuch (61). Eerdere Profeten (42). Latere Profeten (24). 12 Kleine Profeten (13). Geschriften (25). Gn (15): (1) Gn 1,4. (2) Gn 1,6. (3) Gn 1,7. (4) Gn 1,14. (5) Gn 1,18. (6) Gn 9,16. (7) Gn 10,12. (8) Gn 13,3. (9) Gn 13,7. (10) Gn 15,17. (11) Gn 16,14. (12) Gn 20,1. (13) Gn 31,37. (14) Gn 32,17. (15) Gn 49,14.

-- וּבֵּין = ûbhe(j)n (en tussen) < waw + Tenakh (108). Pentateuch (46). Eerdere Profeten (34). Latere Profeten (13). 12 Kleine Profeten (3). Geschriften (12). Gn (20): (1) Gn 1,4. (2) Gn 1,7. (3) Gn 1,14. (4) Gn 1,18. (5) Gn 3,15. (6) Gn 9,12. (7) Gn 9,13. (8) Gn 9,15. (9) Gn 9,16. (10) Gn 9,17. (11) Gn 10,12. (12) Gn 13,3. (13) Gn 13,7. (14) Gn 13,8. (15) Gn 16,14. (16) Gn 17,7. (17) Gn 17,10. (18) Gn 20,1. (19) Gn 30,36. (20) Gn 32,17.

- בֵּינְךָ = be(j)nëkhâ (tussen jou) < voorzetsel be(j)n + suffix persoon. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: בֵּין = be(j)n (tussen). Taalgebruik in Tenakh: be(j)n (tussen). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, nun = 14 of 50 ; totaal: 26 OF 62 (2 X 31). Structuur: 2 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (3): (1) Gn 3,15. (2) Ez 4,3. (3) Mal 2,14.


- בֵּן / בִּן / בֶּן= ben / bin / bèn (zoon, kind)

- ben / bin / bèn (zoon, kind). בֵּן / בִּן / בֶּן = ben / bin / bn (zoon, kind). Taalgebruik in Tenakh: ben (zoon, kind). Getalswaarde: beth = 2, nun = 14 of 50 ; totaal: 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26). Structuur: 2 - 5. De som van de elementen is 7. Tenakh (1225). Pentateuch (284). Eerdere Profeten (392). Latere Profeten (231). 12 Kleine Profeten (26). Geschriften (292). Gn (85).
- Zelfst. naamw. met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk korte klinker: qil-vorm. De stamklinker i met klemtoon is e geworden (Lettinga (6) 13m), bin werd ben. In gesloten lettergrepen zonder klemtoon is de uit de i ontstane e è geworden (Lettinga (6) 13n), vandaar bèn. Volgens Joüon is het onregelmatige mv. moeilijk verklaarbaar ((Joüon 98 c). mann. mv. בָּנִים = bânîm (zonen). mann. mv stat construct. בְּנֵי = bëne(j) (zonen van). Onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de i of de daaruit ontstane e in open lettergreep deels vervluchtigd tot een sewa (Lettinga 13 o).
- Ned.: zoon. Arabisch: اِبن = ´ibn (zoon). Taalgebruik in de Qoran: ´ibn (zoon). Zie: http://www.arabischlexicon.com/175-bint-of-ibn-dochter-zoon-160416061578-157315761606.html. D.: Sohn. E.: son. Fr.: fils. Gr.: υἰος = huios (zoon). Taalgebruik in het NT: huios (zoon). Hebreeuws: בֵּן/ בִּן / בֶּן= ben / bin / bèn (zoon, kind). Taalgebruik in Tenakh: ben (zoon, kind). Lat.: filius.
- De letter aleph duidt het begin, initiatief, het scheppen aan. Aleph = 1 en duidt éénheid aan. De beth duidt de schepping aan. In het woord 'abh is schepper en schepping verenigd.´abh (vader) duidt tweeheid (vader - zoon) aan: de verwekker en de verwekte. De Hebreeuwse naam voor zoon is בֵּן. Het woord begint met een beth, symbool voor tweede, het geschapene, het verwekte. Op de beth volgt een nun = 14 of 50. 50 staat voor voltooiïng, voor de gave van de thorah, van de geest. Het vaderschap zal zich doorzetten in alle volgende geslachten. Zo krijgt een vader een kleinzoon, een achterkleinzoon enz. In het imperfectum (jiqqtol) wordt de eerste persoon enkelvoud (ik) gevormd door het prefix aleph, de eerste persoon meervoud (wij) door het prefix nun. In het Arabisch wordt het verband tussen vader en zoon/dochter nog sterker gelegd dan in het Hebreeuws. De medeklinkers voor vader ('b) blijven behouden, gevolgd door een nun voor de zoon ('bn) en de vrouwelijke vorm van 'ibn nl. 'bnh (dochter) voor de dochter. In het Latijn en het Frans wordt de verwantschap tussen zoon en dochter eveneens behouden: Latijn: filius (zoon), filia (dochter); Frans: fils (zoon), fille (dochter).

Tenakh (1225). Pentateuch (284). Eerdere Profeten (392). Latere Profeten (231). 12 Kleine Profeten (26). Geschriften (292). Gn (85). Gn 21 (): (1) Gn 21,2. (2) Gn 21,4. (3) Gn 21,5. (4) Gn 21,7. (5) Gn 21,9. (6) Gn 21,10. (7) Gn 21,13. Re (40). Re 2 (1): Re 2,8. 1 S (39). 1 S 1 (2): (1) 1 S 1,1. (2) 1 S 1,20. Jl (1): Jl 1,1. Js (24). Js 1-39 (21). Js 40-55 (1). Js 56-66 (2). Js 1 (1): Js 1,1. Js 7 (4): (1) Js 7,1. (2) Js 7,6. (3) Js 7,9. (4) Js 7,14. Js 13 (1): Js 13,1.

- בִּנְךָ = binëkhâ (jouw zoon) < zelfst. naamw. ben + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie בֵּן / בִּן / בֶּן = ben / bin / bèn (zoon, kind). Taalgebruik in Tenakh: ben (zoon, kind). Getalswaarde: beth = 2, nun = 14 of 50 ; totaal: 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26). Structuur: 2 - 5. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (45). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (21). Latere Profeten (1). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (4). Gn (10): (1) Gn 22,2. (2) Gn 22,12. (3) Gn 22,16. (4) Gn 24,5. (5) Gn 27,32. (6) Gn 30,14. (7) Gn 30,15. (8) Gn 37,32. (9) Gn 45,9. (10) Gn 48,2.

- mann. mv. בָנִים = bânîm (zonen). (Tenakh 135). Pentateuch (41). Js (8): (1) Js 1,2. (2) Js 1,4. (3) Js 13,18. (4) Js 30,1. (5) Js
- bèn jôthâm (zoon van Jotam). Tenakh (2): (1) 2 K 16,1. (2) Js 7,1. 30,9
. (6) Js 37,3. (7) Js 51,18. (8) Js 63,8.

- stat. constructus mann. mv. בְּנֵי = bëne(j) = (zonen van) OF... + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. בָּנַי / בָּנָי = bânaj / bânâj (mijn zonen) van het zelfst. naamw.. Tenakh (1481). Pentateuch (582). Eerdere Profeten (355). Latere Profeten (83). 12 Kleine Profeten (25). Geschriften (436). Gn (113). Gn 50 (2): (1) Gn 50,23. (2) Gn 50,25. Nu (245). Nu 26,28. Re (101). Re 1 (7): (1) Re 1,1. (2) Re 1,8. (3) Re 1,9. (4) Re 1,16. (5) Re 1,20. (6) Re 1,21. (7) Re 1,34. Re 2 (3): (1) Re 2,4. (2) Re 2,6. (3) Re 2,11. Re (9): (1) Re 3,2. (2) Re 3,7. (3) Re 3,8. (4) Re 3,9. (5) Re 3,12. (6) Re 3,13. (7) Re 3,14. (8) Re 3,15. (9) Re 3,27. Re 20 (): (1) Re 20,1. (2) Re 20,3. (3) Re 20,7. (4) Re 20,13. (5) Re 20,14. (6) Re 20,15. (7) Re 20,18. (8) Re 20,19. (9) Re 20,21. (10) Re 20,23. (11) Re 20,24. (12) Re 20,26. (13) Re 20,27. (14) Re 20,28. (15) Re 20,30. (16) Re 20,31. (17) Re 20,32. (18) Re 20,35. (19) Re 20,36. (20) Re 20,48. 1 S (32). 1 S 2 (3): (1) 1 S 2,12. (2) 1 S 2,24. (3) 1 S 2,28. 2 K (34). 2 K 21 (2): (1) 2 K 21,2. (2) 2 K 21,9. Jl (3): (1) Jl 1,12. (2) Jl 4,8. (3) Jl 4,19.

- zelfst. naamw. mann. mv. en suffix bezittelijk voornaamw. 3de pers. mann. enk. בָּנָיו = bânâ(j)w (zijn zonen). Tenakh (140). Pentateuch (62). Eerdere Profeten (22). Latere Profeten (6). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (6). 1 S (12): (1) 1 S 2,22. (2) 1 S 3,13. (3) 1 S 8,1. (4) 1 S 8,3. (5) 1 S 16,5. (6) 1 S 16,10. (7) 1 S 17,13. (8) 1 S 30,22. (9) 1 S 31,2. (10) 1 S 31,6. (11) 1 S 31,8. (12) 1 S 31,12. ´èth bânâ(j)w (zijn zonen). Tenakh (11): (1) Gn 18,19 Gn 18,19. (2) Gn 31,17. (3) Gn 49,33. (4) Dt 21,16. (5) Re 9,18. (6) 1 S 8,1. (7) 2 Kr 28,3. (8) 2 Kr 33,6. (9) Job 42,16. (10) Jr 35, 14. (11) Ez 46,18.

- וּבְנֵי (= ûbhëne: zonen van; prefix verbindingswoord wë + stat constructus mann mv OF... + suffix pers voornaamw. 1ste pers. enk. ûbhâbaj / ûbhânâj (en mijn zonen) van het zelfst. naamw. Tenakh (202). Pentateuch (55). Eerdere Profeten (39). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (93). 1 S (5): (1) 1 S 2,12. (2) 1 S 10,27. (3) 1 S 12,2. (4) 1 S 14,18. (5) 1 S 14,18.

- bëne(j) jishërâ´el (Israëlieten). Tenakh (109). Re (21). Re 2: (1) Re 2,6. (2) Re 2,11. (3) Re 3,7. (4) Re 3,8. (5) Re 3,9. (6) Re 3,14. (7) Re 3,15. (8) Re 3,27. (9) Re 4,3. (10) Re 6,1. (11) Re 6,6. (12) Re 6,7. (13) Re 10,15. (14) Re 20,3. (15) Re 20,19. (16) Re 20,23. (17) Re 20,24. (18) Re 20,27. (19) Re 20,30. (20) Re 20,35. (21) Re 21,18. Tenakh (419). Re (33). Re 1 (1): Re 1,1. Re 20 (7): (1) Re 20,1. (2) Re 20,3. (3) Re 20,7. (4) Re 20,13. (5) Re 20,14. (6) Re 20,18. (7) Re 20,26. 2 K (6): (1) 2 K 16,3. (2) 2 K 17,8. (3) 2 K 17,22. (4) 2 K 17,24. (5) 2 K 21,2. (6) 2 K 21,9. kâl bëne(j) jishërâ´el (Israëlieten). Tenakh (1): Re 20,26. EN Tenakh (16):
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm. Tenakh (24). Pentateuch (9). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (2). Jl (2): (1) Jl 3,1. (2) Jl 4,8.

- לְבָנֶיךָ = lëbhânè(j)khâ (aan jou zonen) < prefix voorzetsel lë + zelfst. naamw. stat. construct. mann. mv. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie בֵּן / בִּן / בֶּן = ben / bin / bèn (zoon, kind). Taalgebruik in Tenakh: ben (zoon, kind). Getalswaarde: beth = 2, nun = 14 of 50 ; totaal: 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26). Structuur: 2 - 5. De som van de elementen is 7. Tenakh (4): (1) Ex 34,16. (2) Dt 4,9. (3) Dt 6,7. (4) Ps 128,6.
- Zelfst. naamw. met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk korte klinker: qil-vorm. De stamklinker i met klemtoon is e geworden (Lettinga( 6) 13m), bin werd ben. In gesloten lettergrepen zonder klemtoon is de uit de i ontstane e è geworden (Lettinga(6) 13n), vandaar bèn. Volgens Joüon is het onregelmatige mv. moeilijk verklaarbaar ((Joüon 98 c). mann. mv. בָּנִים = bânîm (zonen). mann. mv stat construct. בְּנֵי = bëne(j) (zonen van). Onmiddellijk vóór de hoofdklemtoon is de i of de daaruit ontstane e in open lettergreep deels vervluchtigd tot een sewa (Lettinga 13 o).

- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van). Tenakh (200). Pentateuch (86). Eerdere Profeten (35). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (). Jl (2): (1) Jl 4,6. (2) Jl 4,16.
- libhëne(j)hèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm. Tenakh (6). Jl (1) Jl 1,3.

- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm. Tenakh (6). Jl (1) Jl 1,3.
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw.. Tenakh (202). Pentateuch (55). Eerdere Profeten (39). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (93). Jl (2): (1) Jl 2,23. (2) Jl 4,6.
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm. Tenakh (16). Jl (1) Jl 1,3.
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm. Tenakh (9). Jl (1): Jl (1) Jl 1,3.
- sjëne(j) bëne(j) (twee zonen van). Tenakh (5): (1) Gn 34,25. (2) Lv 5,7. (3) 1 S 1,3. (4) 1 S 4,4. (5) Zach 4,14.

- bèn hädâd (Benhadad). Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadadezer. Hadadezer ("Hadad is mijn hulp"), ook wel Bar-Hadad II (Aramees), Ben-Hadad II (Hebreeuws) en Adad-Idri genoemd, was de koning van Aram-Damascus ten tijde van de slag bij Qarqar (853 v. Chr.). Zie verder 1 K 20, 1 K 22. Hadadezer werd opgevolgd door Hazaël. Volgens sommige bronnen is Hazaël Hadadezers' zoon. Tenakh (2): (1) Jr 49,27. (2) Am 1,4.


- bîn (begrijpen, bemerken). bîn (begrijpen, bemerken). Taalgebruik in Tenakh: bîn (begrijpen, bemerken). Getalswaarde: beth = 2, jod = 10, nun = 14 of 50 ; totaal: 26 OF 62 (2 X 31). Structuur: 2 - 1 - 5. Gr. sunièmi (samenvatten, begrijpen, verstaan). Taalgebruik in de LXX: sunièmi (samenvatten, begrijpen, verstaan). Taalgebruik in het NT: sunièmi (samenvatten, begrijpen, verstaan). Hebr. bîn (begrijpen, bemerken). Taalgebruik in Tenakh: bîn (begrijpen, bemerken). Lat. intelligere. Fr. intelligence. Ned. begrip, verstand (verstaan). D. Verständnis. E. understanding (understand).
- hitpaël 3de pers. mann. enk. hithëbônân (hij begrijpt). Tenakh (1): Js 1,3.
- act. qal imperf. (jussief) 2de pers. mann. mv. thâbhînû (je begrijpt). Tenakh (2): (1) Js 6,9. (2) Job 10,2.


- בְרִית = bërîth (verbond). Taalgebruik in Tenakh: bërîth (verbond)

- bërîth (verbond). בְּרִית = bërîth (verbond). Taalgebruik in Tenakh: bërîth (verbond). Taalgebruik in Genesis: bërîth (verbond). Taalgebruik in Jesaja: bërîth (verbond). Taalgebruik in Jeremia: bërîth (verbond). Taalgebruik in Ezechiël: bërîth (verbond). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, jod = 10, taw = 22 of 400 ; totaal: 54 (2 X 3³) of 612 (2² X 3² X 17). Structuur: 2 - 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (132). Pentateuch (32). Eerdere Profeten (40). Latere Profeten (20). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (34). In negen verzen in Gn. (1) Gn 9,13 (boog: teken van het verbond). (2) Gn 9,16 (verbond tussen God en de mensen). (3) Gn 14,13 (bondgenoten van Abram). (4) Gn 15,18 (JHWH sloot een verbond met Abram). (5) Gn 17,11 (verbond van God met Abraham en zijn nageslacht). (6) Gn 21,27 (verbond tussen Abraham en Abimelech). (7) Gn 21,32 (verbond tussen Abraham en Abimelech). (8) Gn 26,28 (verbond tussen Isaak en Abimelech). (9) Gn 31,44 (verbond tussen Laban en Jakob). Een vorm van diathèkè (verbond) in het NT (33). Syn. en ev. (4). In de LXX (358). Ex (6): (1) Ex 23,32. (2) Ex 31,16. (3) Ex 34,10. (4) Ex 34,12. (5) Ex 34,15. (6) Ex 34,27.
- בְּרִית = bërîth (verbond) < birîth. (Lettinga 12, 2012, 4e1. De sëwa staat onder de eerste consonant van een woord.
- Gr. diathèkè (verbond). Taalgebruik in het NT: diathèkè (verbond). diatithèmi = tussen-stellen. Taalgebruik in de LXX: diathèkè (verbond). Lat. foedus (zie b.v. federaal), testamentum. E. testament. Fr. alliance. E. covenant. Ned. testamment, verbond, overeenkomst. D. Bund.

--- הַבְּרִית = habbërîth (het verbond). Tenakh (43). Pentateuch (15): (1) Gn 9,12. (2) Gn 9,17. (3) Ex 24,7. (4) Ex 24,8. (5) Ex 34,28. (6) Dt 5,3. (7) Dt 7,9. (8) Dt 7,12. (9) Dt 9,9. (10) Dt 9,11. (11) Dt 9,15. (12) Dt 28,69. (13) Dt 29,8. (14) Dt 29,13. (15) Dt 29,20.
--- habbërîth ´äsjèr (het verbond dat). Tenakh (9): (1) Gn 9,12. (2) Gn 9,17. (3) Ex 24,8. (4) Dt 9,9. (5) Dt 28,69. (6) 2 Kr 21,7. (7) Jr 31,33. (8) Jr 34,18. (9) Mal 3,1.

- בְרִיתוֹ = bërîthô (zijn verbond) < zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk.. בְרִית = bërîth (verbond). Taalgebruik in Tenakh: bërîth (verbond). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 200, jod = 10, taw = 22 of 400 ; totaal: 54 (2 X 3³) of 612 (2² X 3² X 17). Structuur: 2 - 2 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (17): (1) Ex 2,24 (in combinatie met zâkhar: gedenken). (2) Dt 4,13. (3) Dt 8,18. (4) Dt 17,2. (5) 2 K 13,23. (6) 2 K 17,15. (7) 2 K 18,12. (8) Ez 17,14. (9) Ez 17,16. (10) Ps 25,10. (11) Ps 55,21. (12) Ps 103,18. (13) Ps 105,8. (14) Ps 106,45. (15) Ps 111,5. (16) Ps 111,9. (17) 1 Kr 16,15.

Jr (9): (1) Jr 2,22. (2) Jr 3,16. (3) Jr 22,9. (4) Jr 31,31. (5) Jr 32,40. (6) Jr 34,8. (7) Jr 34,13. (8) Jr 34,15. (9) Jr 50,5.
Ez (7): (1) Ez 16,59. (2) Ez 16,60. (3) Ez 17,13. (4) Ez 17,15. (5) Ez 17,18. (6) Ez 34,25. (7) Ez 37,26.

bërîth (verbond) `ôlâm (eeuwig). Tenakh (11): (1) Gn 9,16. (2) Ex 31,16. (3) Lv 24,8. (4) 1 Kr 16,17. (5) Ps 105,10. (6) Js 24,5. (7) Js 55,3. (8) Jr 32,40. (9) Jr 50,5. (10) Ez 16,60. (11) Ez 37,26. Verder: ûbhërîth `ôlâm (en een eeuwig verbond). Tenakh (1) Js 61,8. lëbërîth `ôlâm (tot een eeuwig verbond). Tenakh (3): (1) Gn 17,7. (2) Gn 17,13. (3) Gn 17,19.

lëbërîth (tot verbond) > lë + bërîth (verbond). bërîth (verbond). Taalgebruik in Tenakh: bërîth (verbond). Taalgebruik in Genesis: bërîth (verbond). Taalgebruik in Jesaja: bërîth (verbond). Getalswaarde: beth = 2, resj = 20 of 300, jod = 10, taw = 22 of 500 ; totaal: 54 of 812. Gr. diathèkè (verbond). Taalgebruik in het NT: diathèkè (verbond). diatithèmi = tussen-stellen. Lat. foedus (zie b.v. federaal), testamentum. E. testament. Fr. alliance. E. covenant. Ned. testamment, verbond, overeenkomst. D. Bund. Tenakh (6): (1) Gn 17,7. (2) Gn 17,13. (3) Gn 17,19. (4) Js 42,6. (5) Js 49,8. (6) Ps 74,20.

Een vorm van bërîth (verbond) in Jesaja in 12 verzen: (1) Js 24,5. (2) Js 28,15. (3) Js 28,18. (4) Js 33,8. (5) Js 42,6. (6) Js 49,8. (7) Js 54,10. (8) Js 55,3. (9) Js 56,4. (10) Js 56,6. (11) Js 59,21. (12) Js 61,8.
-- wëkhârathî lâhem bërîth (ik zal met hen een verbond sluiten). Tenakh (4): (1) Jr 32,40. (2) Ez 34,25. (3) Ez 37,26. (4) Hos 2,20.
-- bërîth sjâlôm (een verbond van vrede). Tenakh (2): (1) Ez 34,25. (2) Ez 37,26. Verder: Js 54,10 (bërîth sjëlômî = een verbond van mijn vrede).


- bètèn (buik, schoot). bètèn (buik, schoot). Taalgebruik in Tenakh: bètèn (buik, schoot). Getalswaarde: beth = 2, chet = 8, nun = 14 of 50 ; totaal: 24 OF 60. Structuur: 2 - 8 - 5. Gr. koilia (buikholte, moederschoot). Taalgebruik in de Septuaginta: koilia (buikholte, moederschoot). Taalgebruik in het NT: koilia (buikholte, moederschoot). Lat. uterus. Fr. sein. E. womb. D. Leib. Een vorm van koilia (buikholte, moederschoot) in de LXX (108), in het NT (23).
-- מִבֶּ֧טֶן (= mibbètèn: vanaf de moederschoot; prefix voorzetsel min + מִבֶּ֧טֶן =bètènschoot, buik). Tenakh (16): (1) Re 16,17. (2) Js 44,2. (3) Js 44,24. (4) Js 48,8. (5) Js 49,1. (6) Js 49,5. (7) Jon 2,3. (8) Ps 22,10. (9) Ps 22,11. (10) Ps 58,4. (11) Ps 71,6. (12) Job 1,21. (13) Job 3,11. (14) Job 10,19. (15) Job 38,29. (16) Pr 5,14.

- be(j)th (huis). be(j)th (huis). Taalgebruik in Tenakh: be(j)th (huis). Taalgebruik in Amos: be(j)th (huis). Getalswaarde van be(j)th ; beth = 2, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal: 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103). Structuur: 2 - 1 - 4. Gr. oikos (huis). Taalgebruik in de Septuaginta: oikos (huis). Taalgebruik in het NT: oikos (huis). Een vorm van oikos in de LXX (2062), in het NT (112). Lat. domus. Fr. maison. Ned. huis. E. house. D. Hause. Tenakh (911). Pentateuch (77). Eerdere Profeten (307). Latere Profeten (190). 12 Kleine Profeten (61). Geschriften (276). In zeven verzen in Ex: (1) Ex 6,14. (2) Ex 12,30. (3) Ex 16,31. (4) Ex 20,17. (5) Ex 23,19. (6) Ex 34,26. (7) Ex 40,38. Re (38). Re 1 (): (1) Re 1,22. (2) Re 1,23. (3) Re 1,27. (4) Re 1,33. (5) Re 1,35. Ps (15): (1) Ps 42,5. (2) Ps 52,2. (3) Ps 68,13. (4) Ps 84,4. (5) Ps 114,1. (6) Ps 115,10. (7) Ps 115,12. (8) Ps 116,19. (9) Ps 118,3. (10) Ps 122,1. (11) Ps 122,9. (12) Ps 127,1. (13) Ps 135,2. (14) Ps 135,19. (15) Ps 135,20.
- be(j)th dâwid (huis van david). Tenakh (8): (1) 1 S 19,11. (2) 1 S 20,16. (3) 2 S 3,1. (4) 2 S 3,6. (5) 2 K 17,21. (6) Js 7,13. (7) Js 22,22. (8) Jr 21,12.
- be(j)th ´el (Betel). Tenakh (39). Gn (8): (1) Gn 12,8. (2) Gn 13,3. (3) Gn 28,19. (4) Gn 31,13. (5) Gn 31,13. (6) Gn 35,6. (7) Gn 35,7. (8) Gn 35,15. Joz (6): (1) Joz 8,9. (2) Joz 8,12. (3) Joz 12,9. (4) Joz 12,16. (5) Joz 16,1. (6) Joz 18,13. Re (4): (1) Re 1,22. (2) Re 4,5. (3) Re 9,46. (4) Re 21,2. 1 S (3): (1) 1 S 7,16. (2) 1 S 10,3. (3) 1 S 13,2. 1 K (2): (1) 1 K 13,1. (2) 1 K 13,10. 2 K (6): (1) 2 K 2,2. (2) 2 K 2,3. (3) 2 K 2,23. (4) 2 K 10,29. (5) 2 K 23,4. (6) 2 K 23,17. 1 Kr (2). 12 Kleine Profeten (6). Ook nog Tenakh (7): (1) Gn 35,1. (2) Re 20,18. (3) Re 20,26. (4) Re 20,31. (5) Ezr 2,28. (6) Neh 7,32. (7) Am 4,4.
- be(j)th JHWH (het huis van JHWH). In 172 verzen in de bijbel. Niet in Genesis. In twee verzen in Exodus. Niet in Numeri en Leviticus. In één vers in Deuteronomium. In zes verzen in Jesaja.
- be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob). In veertien verzen in de bijbel: (1) Ps 114,1. (2) Js 2,5. (3) Js 2,6. (4) Js 10,20. (5) Js 14,1. (6) Js 29,22. (7) Js 46,3. (8) Js 48,1. (9) Jr 2,4. (10) Ez 20,5. (11) Am 9,8. (12) Ob 17. (13) Mi 2,7. (14) Mi 3,9.
- be(j)th (huis) jishërâ`el (Israël). In negen verzen in de bijbel. In één vers in Ex. In twee verzen in Jr. In zes verzen in Ez. (1) Ex 16,31. Ook in Ex 40,38.
- be(j)th jôseph (huis van Jozef). Zonder verbindingsstreep: Tenakh (9): (1) Gn 43,18. (2) Gn 43,19. (3) Gn 50,8. (4) Gn 50,8. (5) Re 1,35. (6) 2 S 19,21. (7) 1 K 11,28. (8) Am 5,6. (9) Zach 10,6. Met verbindingsstreep: Tenakh (2): (1) Re 1,22. (2) Re 1,23.
- lëbe(j)th (tot het huis van) < lë +. Tenakh (172). Pentateuch (39). Eerdere Profeten (24). Latere Profeten (32). 12 Kleine Profeten (9). Geschriften (68). Js (3): (1) Js 7,2. (2) Js 22,23. (3) Js 63,7.
- mibe(j)th (vanuit het huis van) < voorzetsel min + stat.constr. mann. enk. van het zelfst. naamw.
-- mibe(j)th JHWH (uit een huis van JHWH). Tenakh (8): (1) 2 K 11,19. (2) 2 K 23,6. (3) 2 Kr 23,20. (4) 2 Kr 26,21. (5) 2 Kr 33,15. (6) Ps 118,26. (7) Jl 1,9. (8) Jl 4,18.
- ûbhe(j)th (en het huis van) < wë +. Tenakh (68). Pentateuch (5). Eerdere Profeten (27). Latere Profeten (11). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (19). Pentateuch (5): (1) Gn 46,31. (2) Gn 50,8. (3) Gn 50,22. (4) Ex 8,20. (5) Nu 18, 1.


- bëthû´el (Betuël). bëthû´el (Betuël). Taalgebruik in Tenakh: bëthû´el (Betuël).


- בְצַלְאֵל = betsalë´el (Besaleël)

- betsalel (Besalel). בְצַלְאֵל = betsalë´el (Besaleël). Taalgebruik in Tenakh: betsalë´el (Besaleël). beth = 2, tsade = 18 of 90, lamed = 12 of 30, aleph = 1, lamed = 12 of 30 ; totaal: 45 (3² X 5) OF 153 (3² X 17). Structuur: 2 - 9 - 3 - 1 - 3. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (8): (1) Ex 31,2. (2) Ex 35,30. (3) Ex 36,1. (4) Ex 36,2. (5) Ex 37,1. (6) Ezr 10,30. (7) 1 Kr 2,20. (8) 2 Kr 1,5. Er zijn verschillende personen met de naam Besaleël. Hij is o.a. de achterkleinzoon van Kaleb, die zelf de achterkleinzoon van Juda is. Hij is dus het 7de geslacht van Juda.


- בָּא = bâ´ (gaan, komen)

- bâ´ (gaan, komen). בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Tenakh (171). Tenakh (264). Pentateuch (58). Eerdere Profeten (94). Latere Profeten (56). 12 Kleine Profeten (9). Geschriften (47). Js (13): (1) Js 10,28. (2) Js 13,9. (3) Js 14,31. (4) Js 20,1. (5) Js 21,1. (6) Js 21,9. (7) Js 22,15. (8) Js 26,20. (9) Js 30,27. (10) Js 37,34. (11) Js 60,1. (12) Js 62,11. (13) Js 63,1.

- act. qal jiqtol (imperf.) 3de pers. vr. תָבֹא = thâbo´ (zij zal komen) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Tenakh (22). In het woord 'ab (vader) gaat de beweging van de verwekker naar het verwekte, van eenheid naar veelheid, in het woord bâ' gaat de beweging van een veelheid (van de schepping) naar een éénheid.

- בָּאָה = act. qal perf. 3de pers. vr. enk. bâ´âh (zij kwam / ging) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Tenakh (31).
- act. qal perf. 3de pers. mann. mv. bâ´û (zij gaan, komen). Tenakh (125). Pentateuch (58). Js (7): (1) Js 7,17. (2) Js 37,3. (3) Js 39,3. (4) Js 42,9. (5) Js 47,9. (6) Js 49,18. (7) Js 60,4.
- יָב֔וֹא (=jâbhô´: hij gaat, komt; wkw act qal ind imperf 3de pers mann enk van het wkw בָּא = bâ´: (gaan, komen). Tenakh (98). Pentateuch (9). Jesaja (20): (1) Js 1,23. (2) Js 3,14. (3) Js 5,26. (4) Js 7,24. (5) Js 13,6. (6) Js 30,13. (7) Js 32,10. (8) Js 35,4. (9) Js 37,33. (10) Js 37,34. (11) Js 40,10. (12) Js 41,3. (13) Js 45,24. (14) Js 57,2. (15) Js 59,19. (16) Js 60,13. (17) Js 60,20. (18) Js 66,7. (19) Js 66,15. (20) Js 66,23.

- וַיָּבּוֹא / וַיָּבֹא = wajjâbho´ (en hij ging, en hij kwam) OF וַיָּבֵא = wajjâbhe´(en hij liet gaan, en hij liet komen) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. OF act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Taalgebruik in Tenakh: bw´ (gaan, komen). Tenakh (289). Pentateuch (72). Eerdere Profeten (142). Latere Profeten (22). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (53). Ex (16): (1) Ex 3,1. (2) Ex 3,6. (3) Ex 7,10. (4) Ex 7,23. (5) Ex 8,20. (6) Ex 10,3. (7) Ex 14,20. (8) Ex 17,8. (9) Ex 18,5. (10) Ex 18,12. (11) Ex 19,7. (12) Ex 24,3. (13) Ex 24,18. (14) Ex 37,5. (15) Ex 38,7. (16) Ex 40,21. Andere: (1) Ex 7,23 (Farao). (2) Ex 8,20 (steekvliegen). (3) Ex 14,20 (de wolk). (4) Ex 17,8 (Amalek).
- Grieks: ind. aor. 3de pers. enk. εισηλθεν = eisèlthen (hij ging binnen) van het werkw. εισερχομαι = eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in het NT: eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in de LXX: eiserchomai (binnengaan). Bijbel (227). LXX (184). NT (43). Een vorm van εισερχομαι = eiserchomai in de LXX (700), in het NT (192).
- Ned.: binnengaan. D.: eingehen. E.: to enter. F.: entrer. Grieks: εισερχομαι = eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in het NT: eiserchomai (binnengaan). Hebreeuws: בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Lat.: intro-ire (binnengaan). intrare - inire. Italiaans: entrare. Spaans: entrar.

- act. qal imperf. 2de pers. mann. enk. תָּבוֹא = thâbhô´ (jij gaat, komt) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (23). Gn (7): (1) Gn 15,15. (2) Gn 24,41. (3) Gn 27,33. (4) Gn 30,16. (5) Gn 30,33. (6) Gn 38,16. (7) Gn 41,50. Dt (6): (1) Dt 1,37. (2) Dt 17,14. (3) Dt 23,25. (4) Dt 23,26. (5) Dt 24,10. (6) Dt 27,3.
- אֶל תָּבוֹא = thâbhô´ (jij gaat naar, komt naar). Tenakh (4): (1) Gn 15,15. (2) Jr 51,60. (3) Ez 38,8. (4) Da 11,6.

- act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. תָבֹוּ = thâbo'û (jullie zullen gaan) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (17): (1) Ex 12,25. (2) Lv 14,34. (3) Lv 19,23. (4) Lv 23,10. (5) Lv 25,2. (6) Nu 10,9. (7) Nu 14,30. (8) Nu 15,2. (9) Nu 31,24. (10) Joz 9,8. (11) Re 18,10. (12) 1 K 11,2. (13) Js 1,12. (14) Jr 42,19. (15) Jr 43,2. (16) Hos 4,15. (17) Am 5,5.
- תָבֹוּ כִּי = kî thâbo'û (wanneer jullie zullen gaan). Tenakh (6): (1) Ex 12,25. (2) Lv 14,34. (3) Lv 23,10. (4) Lv 25,2. (5) Nu 15,2. (6) Js 1,12.
- תָבֹוּ וְכִּי = wëkî thâbo'û (en wanneer jullie zullen gaan). Tenakh (2): (1) ) Lv 19,23. (2) Nu 10,9.

- lâbhô´ (om te komen) < prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm act. qal inf. van het werkw. Tenakh (79). Pentateuch (8). Js (5): (1) Js 2,21. (2) Js 13,22. (3) Js 30,29. (4) Js 56,1. (5) Js 59,14.
- ûbhâ´(en hij komt) < verbindingswoord wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. Tenakh (6): (1) Js 16,12. (2) Js 19,1. (3) Js 19,23. (4) Js 36,6. (5) Js 47,11. (6) Js 59,20.
-- וַיָּבּוֹא = wajjâbho´ (en hij ging, en hij kwam) OF וַיָּבֵא = wajjâbhe´(en hij liet gaan, en hij liet komen) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. OF act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. bw´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bw´ (gaan, komen). Tenakh (289). Pentateuch (72). Ex (16). (1) Ex 3,1. (2) Ex 3,6. (3) Ex 7,10. (4) Ex 7,23. (5) Ex 8,20. (6) Ex 10,3. (7) Ex 14,20. (8) Ex 17,8. (9) Ex 18,5. (10) Ex 18,12. (11) Ex 19,7. (12) Ex 24,3. (13) Ex 24,18. (14) Ex 37,5. (15) Ex 38,7. (16) Ex 40,21. Andere: (1) Ex 7,23 (Farao). (2) Ex 8,20 (steekvliegen). (3) Ex 14,20 (de wolk). (4) Ex 17,8 (Amalek). In Ex 3,1 is Mozes onderwerp. Js (6): (1) Js 26,2. (2) Js 31,2. (3) Js 36,22. (4) Js 37,1. (5) Js 39,3. (6) Js 41,25.
- verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיָּבּוֹא = wajjâbô´ (en hij ging) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Tenakh (21): (1) 1 S 4,13. (2) 1 K 3,15. (3) 1 K 7,14. (4) 1 K 13,11. (5) 1 K 22,15. (6) 1 K 22,30. (7) 1 K 22,37. (8) 2 K 9,30. (9) Js 38,1. (10) Ez 14,1. (11) Ez 23,44. (12) Ez 36,20. (13) Ez 40,6. (14) Hos 6,3. (15) Ps 24,7. (16) Job 1,6. (17) Job 2,1. (18) Est 4,2. (19) Est 4,9. (20) Est 5,10. (21) Est 6,6.

-- prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. וַיָּבֹאוּ= wajjâbo´û (en zij gingen) OF prefix verbindingswoord wë + act. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. וַיָּבִאוּ = wajjâbhi´û (en zij lieten komen, zij brachten) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). Tenakh (195). Pentateuch (47). Eerdere Profeten (99) Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (33). Gn (18): (1) Gn 7,15. (2) Gn 11,31. (3) Gn 12,5. (4) Gn 14,7. (5) Gn 19,1. (6) Gn 19,3. (7) Gn 22,9. (8) Gn 26,32. (9) Gn 34,25. (10) Gn 42,5. (11) Gn 42,6. (12) Gn 42,29. (13) Gn 45,25. (14) Gn 46,6. (15) Gn 46,28. (16) Gn 47,15. (17) Gn 47,18. (18) Gn 50,10. 2 S (21). 2 S 6 (2): (1) 2 S 6,6. (2) 2 S 6,17. 1 K (13): (1) 1 K 1,3. (2) 1 K 1,32. (3) 1 K 3,24. (4) 1 K 5,14. (5) 1 K 8,3. (6) 1 K 8,6. (7) 1 K 9,28. (8) 1 K 11,18. (9) 1 K 12,3. (10) 1 K 12,21. (11) 1 K 13,25. (12) 1 K 20,32. (13) 1 K 21,13. Gn (18). Ex (15). Ex 16,1. Ex 16,22.
-- wajjâbho´ mosjèh (en Mozes ging). Tenakh (10): (1) Ex 7,10. (2) Ex 10,3. (3) Ex 19,7. (4) Ex 24,3. (5) Ex 24,18. (6) Lv 9,23. (7) Nu 17,8. (8) Nu 17,23. (9) Nu 20,6. (10) Dt 32,44.

- prefix verbindingswoord wa (consecutivum) + act. ind. imperf. 3de pers. vr. mv. וָתָּבֹאנָה = waththâbho´nâh (en zij gingen) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen). Taalgebruik in Tenakh: bâ´ (gaan, komen). Getalswaarde: beth = 2, aleph = 1 ; totaal: 3. Structuur: 2 - 1. Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader). De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (4): (1) Gn 41,21. (2) Ex 2,16. (3) Ex 2,18. (4) Js 48,3.

- prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. (wëhäbî´ôthîm = en ik doe hen komen) van het werkw. Tenakh (1) Js 56,7.
- prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 3de pers. mann. mv. wëhâbî´û / wëhebî´û (en zij doen komen, zij brengen). Tenakh (10): (1) Gn 42,34. (2) Ex 32,2. (3) Lv 4,14. (4) Lv 14,42. (5) Js 49,22. (6) Js 66,20. (7) Am 4,4. (8) Neh 8,15. (9) 1 Kr 21,2. (10) 2 Kr 29,31.


 

- binjmim (Benjamim). binëjâmim (Benjamim). Taalgebruik in Tenakh: binjmim (Benjamim). Getalswaarde: ben = 2, nun = 14 of 50, jod = 10, mem = 13 of 40 ; totaal: 53 OF 152 (8 X 19). Structuur: 2 - 5 - 1 - 4 - 5. Tenakh (97). Pentateuch (15). Eerdere Profeten (52). Latere Profeten (13). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (16). Gn (6): (1) Gn 42,36. (2) Gn 43,15. (3) Gn 43,34. (4) Gn 44,12. (5) Gn 45,14. (6) Gn 46,21. Ex (0). Benjamin is de tweede en jongste zoon van Rachel en de twaalfde en jongste zoon van Jakob. Hij is de broer van Jozef.
- ûbinëjâmim (en Benjamim) < verbindingswoord wë + Tenakh (27). Pentateuch (5). Eerdere Profeten (1). Latere Profeten (0). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (20). Gn (3): (1) Gn 35,24. (2) Gn 45,14. (3) Gn 46,19. Ex (1): Ex 1,3.


- boh (ledigheid, eenzaamheid). בֹהוּ = bohû (ledigheid, eenzaamheid). Taalgebruik in Tenakh: boh (ledigheid, eenzaamheid). Getalswaarde: beth = 2, he = 5, waw = 6 ; totaal: 13. Structuur: 2 - 5 - 6. Tenakh (1): Js 34,11.
- וָבֹהוּ wâbhohû (en ledigheid) < wë (en) + zelfst. naamw. בֹהוּ = bohû (ledigheid, eenzaamheid). Taalgebruik in Tenakh: bohû (ledigheid, eenzaamheid). Getalswaarde: beth = 2, he = 5, waw = 6 ; totaal: 13. Structuur: 2 - 5 - 6. Tenakh (2): (1) Gn 1,2. (2) Jr 4,23.


-