Tenakh TAALGEBRUIK E

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT  

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D -- F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

  Gn 1 Gn 2 Gn 3 Gn 4 Gn 5 Gn 6 Gn 7 Gn 8 Gn 9 Gn 10 Gn 11 Gn 12 Gn 13 Gn 14 Gn 15 Gn 16 Gn 17 Gn 18 Gn 19 Gn 20 Gn 21 Gn 22 Gn 23 Gn 24 Gn 25
                                                   
                                                   
                                                   

 

  Gn 26 Gn 27 Gn 28 Gn 29 Gn 30 Gn 31 Gn 32 Gn 33 Gn 34 Gn 35 Gn 36 Gn 37 Gn 38 Gn 39 Gn 40 Gn 41 Gn 42 Gn 43 Gn 44 Gn 45 Gn 46 Gn 47 Gn 48 Gn 49 Gn 50
                                                   
                                                   
                                                   

- עֶבֶד = `èbhèd (dienaar, knecht)

- `èbhèd (dienaar, knecht) . עֶבֶד = `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . עֶבֶד = `èbhèd in Jesaja (2) : (1) Js 44,21 . (2) Js 49,6 .

- `bdj van het zelfst. naamw. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenakh (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het NT (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het NT (24) .
- `bd in Tenakh (115) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (42) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (30) . Joz (16) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 9,23 . (7) Joz 11,12 . (8) Joz 12,6 . (9) Joz 13,8 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 16,10 . (12) Joz 18,7 . (13) Joz 22,2 . (14) Joz 22,4 . (15) Joz 22,5 . (16) Joz 24,29 . Re (6) : (1) Re 2,8 . (2) Re 9,26 . (3) Re 9,28 . (4) Re 9,30 . (5) Re 9,31 . (6) Re 9,35 . In Js (3) . `èbhèd (dienaar) . Jesaja (2) : (1) Js 44,21 . (2) Js 49,6 .

- mann. mv. עֲבָדִים = `äbhâdîm (dienaars, slaven) van het zelfst. naamw. עֶבֶד = `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenakh : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (40) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Ex (3) : (1) Ex 13,3 . (2) Ex 13,14 . (3) Ex 20,2 .

- (`-b-d-j in Tenakh (145) , in Ps (6) : (1) Ps 89,4 . (2) Ps 89,23 . (3) Ps 97,7 . (4) Ps 113,1 . (5) Ps 134,1 . (6) Ps 135,1 . status constr. mv. `abhëde(j) (dienaren van...) : (1) Ps 97,7 . (2) Ps 113,1 . (3) Ps 134,1 . (4) Ps 135,1 . `bd enk. + suff. 1ste pers. enk : `abhëdî (mijn dienaar) . David , mijn dienaar : (1) Ps 89,4 . (2) Ps 89,23 .
- w-`-b-d-j . wë`abhëdî (mijn dienaar) OF wa`äbhâdaj (en mijn dienaren) OF wë`abhëde(j) (en dienaren van) . Tenakh (15) . In Js (2) : (1) Js 43,10 : wë`abhëdî (mijn dienaar) . (2) Js 65,9 : wa`äbhâdaj (en mijn dienaren) .

-`bdw : act. qal perfect. 3de pers. mann. mv. `âbhëdû (zij dienden) OF act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. `ibhëdû (dient) OF zelfst. naamw. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. `abhëdô (zijn dienaar) . Tenakh (65) . Pentateuch (13) . Eerdere Profeten (26) . Latere Profeten (10) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Js (3) : (1) Js 44,26 . (2) Js 48,20 . (3) Js 50,10 .
-- `ibhëdû ´èth JHWH (dient) . Tenakh (6) : (1) Ex 10,8 . (2) Ex 10,24 . (3) Ex 12,31 . (4) 2 Kr 35,3 . (5) Ps 2,11 . (6) Ps 100,2 .


-

- ´èbhèn (steen) . אֶבֶן = ´èbhèn (steen) . Taalgebruik in Tenakh : ´èbhèn (steen) . Getalwaarde : aleph = 1 , ben = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 17 OF 53 (priemgetal) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (67) . Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (23) .
- הָאֶבֶן = hâ´èbhèn (de steen) < prefix bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶבֶן = ´èbhèn (steen) . Taalgebruik in Tenakh : ´èbhèn (steen) . Getalwaarde : aleph = 1 , ben = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 17 OF 53 (priemgetal) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (19) : (1) Gn 28,18 . (2) Gn 29,3 (2X) . (3) Gn 29,8 . (4) Gn 29,10 . (5) Ex 24,12 . (6) Ex 28,10 . (7) Joz 24,27 . (8) 1 S 4,1 . (9) 1 S 6,15 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 20,19 . (12) 2 S 20,8 . (13) 2 K 12,13 . (14) Jr 3,9 . (15) Ez 11,19 . (16) Ez 36,26 . (17) Zach 3,9 . (18) Zach 4,7 . (19) Zach 4,10 .
- אֶת הָאֶבֶן = ´èth hâ´èbhèn (de steen) . Tenakh (8) : (1) Gn 28,18 . (2) Gn 29,3 (2X) . (3) Gn 29,8 . (4) Gn 29,10 . (5) Jr 3,9 . (6) Ez 36,26 . (7) Zach 4,7 . (8) Zach 4,10 .


- אֶחָד = ´èchâd (één)

- ´èchâd (één) . אֶחָד = ´èchâd (één) . Taalgebruik in Tenakh : ´èchâd (één) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , daleth = 4 . Totaal : 13 . Structuur : 1 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . God is één of 13 . Tenakh (400) . Pentateuch (150) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (59) . Gn (23) : (1) Gn 1,5 . (2) Gn 1,9 . (3) Gn 2,24 . (4) Gn 11,6 . (5) Gn 21,15 . (6) Gn 22,1 . (7) Gn 26,10 . (8) Gn 27,45 . (9) Gn 32,23 . (10) Gn 33,13 . (11) Gn 34,16 . (12) Gn 34,22 . (13) Gn 40,5 . (14) Gn 41,5 . (15) Gn 41,11 . (16) Gn 41,22 . (17) Gn 41,25 . (18) Gn 41,26 . (19) Gn 42,11 . (20) Gn 42,13 . (21) Gn 42,16 . (22) Gn 42,19 . (23) Gn 48,22 . Dt (9) : (1) Dt 1,2 . (2) Dt 1,23 . (3) Dt 6,4 . (4) Dt 17,6 . (5) Dt 19,15 . (6) Dt 25,5 . (7) Dt 28,7 . (8) Dt 28,25 . (9) Dt 32,30 . 1 S (20) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 2,34 . (3) 1 S 6,17 . (4) 1 S 7,9 . (5) 1 S 9,3 . (6) 1 S 9,15 . (7) 1 S 10,3 . (8) 1 S 11,7 . (9) 1 S 13,17 . (10) 1 S 13,18 . (11) 1 S 14,40 . (12) 1 S 16,18 . (13) 1 S 16,20 . (14) 1 S 22,20 . (15) 1 S 24,15 . (16) 1 S 25,14 . (17) 1 S 26,15 . (18) 1 S 26,20 . (19) 1 S 26,22 . (20) 1 S 27,1 . 12 Kleine Profeten (12) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) .

- בְּאֶחָד / בְּאַחַד = bë´èchâd / bë´achad (op één , op de eerste) < bë + hoofdtelwoord אֶחָד = ´èchâd (één) . Taalgebruik in Tenakh : ´èchâd (één) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , daleth = 4 . Totaal : 13 . Structuur : 1 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 4 . God is één of 13 . Tenakh (29) : (1) Gn 8,5 . (2) Gn 8,13 . (3) Gn 37,20 . (4) Ex 40,2 . (5) Ex 40,17 . (6) Lv 23,24 . (7) Nu 1,1 . (8) Nu 1,18 . (9) Nu 29,1 . (10) Nu 33,38 . (11) Dt 1,3 . (12) Dt 12,14 . (13) Dt 15,7 . (14) Dt 16,5 . (15) Dt 17,2 . (16) Dt 23,17 . (17) Re 19,13 . (18) 2 S 17,9 . (19) 2 K 2,16 . (20) Ez 26,1 . (21) Ez 29,17 . (22) Ez 31,1 . (23) Ez 32,1 . (24) Ez 45,18 . (25) Job 23,13 . (26) Job 41,8 . (27) Hl 4,9 . (28) Ezr 7,9 . (29) 2 Kr 29,17 .
- וּבְאֶחָד = ûbh´èchâd (en op de één, en op de eerste) . Tenakh (1) : Ezr 7,9 .
- Gr. telwoord heis , mia , hen . Taalgebruik in het NT : heis (één) . Taalgebruik in de Septuaginta : heis (één) . Lat. unus . Fr. un . Ned. een . D. ein . E. one .


- ´èbhjôn (behoeftig) . ´èbhjôn (behoeftig) . Taalgebruik in Tenakh : ´èbhjôn (behoeftig) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 69 (3 X 23) . Structuur : 1 - 2 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (15) : (1) Dt 15,4 . (2) Dt 15,7 . (3) Dt 15,11 . (4) 2 S 2,8 . (5) Js 32,7 . (6) Jr 20,13 . (7) Am 8,4 . (8) Ps 9,19 . (9) Ps 72,4 . (10) Ps 72,12 . (11) Ps 107,41 . (12) Ps 109,31 . (13) Ps 113,7 . (14) Spr 14,31 . (15) Job 5,15 .


- ´ebhûs (kribbe) . אֵבוּס = ´ebhûs (kribbe) . Taalgebruik in Tenakh : ´ebhûs (kribbe) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , samech = 15 of 60 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 63 (3² X 7) . Structuur : 1 - 2 - 6 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Js 1,3 . (2) Spr 14,4 .
- Modern Hebreeuws : אֵיבוּס = ´e(j)bhûs (kribbe) .


- `edèr (kudde) . עֵדֶר = `edèr (kudde) . Taalgebruik in Tenakh : `edèr (kudde) .


- ´ëdôm (Edom) . ´ëdôm (Edom, rood) . Taalgebruik in Tenakh : ´ëdôm (Edom) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 24 (2³ X 3) OF 51 . Structuur : 1 - 4 - 6 - 4 . Tenakh (80) . Pentateuch (21) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (14) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (22) . Gn (11) : (1) Gn 25,30 . (2) Gn 32,4 . (3) Gn 36,1 . (4) Gn 36,8 . (5) Gn 36,9 . (6) Gn 36,16 . (7) Gn 36,17 . (8) Gn 36,19 . (9) Gn 36,21 . (10) Gn 36,31 . (11) Gn 36,43 .
-- ´äbhî ´ëdôm (de vader van Edom) . Tenakh (2) : (1) Gn 36,9 . (2) Gn 36,43 .
-- `eshâw ´äbhî ´ëdôm (Esau, de vader van Edom) . Tenakh (2) : (1) Gn 36,9 . (2) Gn 36,43 .
-- hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood) . Tenakh (3) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,8 . (3) Gn 36,19 .
-- `eshâw (Esau) hû´ (dat is) ´ëdôm (Edom, rood) . Tenakh (2) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,8 .

- `edûth / `eduth (getuigenis, wet, voorschrift) . `edûth / `eduth (getuigenis, wet, voorschrift) OF stat. constr. vr. enk. `ädath (verzameling, bijeenkomst, synagoge) van het zelfst. naamw. `edâh . Taalgebruik in Tenakh : `edûth / `eduth (getuigenis, wet, voorschrift) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , daleth = 4 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 474 (2 X 3 X 79) . Structuur : 7 - 4 - 4 .
- `eduth . Tenakh (44) . Pentateuch (30) . Ex (11) : (1) Ex 12,3 . (2) Ex 12,6 . (3) Ex 12,47 . (4) Ex 16,1 . (5) Ex 16,2 . (6) Ex 16,9 . (7) Ex 16,10 . (8) Ex 17,1 . (9) Ex 35,1 . (10) Ex 35,4. (11) Ex 35,20 .
- hâ`eduth < bepaalde lidw. ha + zelfst. naamw. Tenakh (27) . Ex (16) . Lv (1) . Nu (8) . Dt (2) . Ex (16) : (1) Ex 16,34 . (2) Ex 25,16 . (3) Ex 25,21 . (4) Ex 25,22 . (5) Ex 26,34 . (6) Ex 27,21 . (7) Ex 30,6 . (8) Ex 30,26 . (9) Ex 30,36 . (10) Ex 31,18 . (11) Ex 32,15 . (12) Ex 34,29 . (13) Ex 38,21 . (14) Ex 39,35 . (15) Ex 40,5 . (16) Ex 40,20 . Lv (1) : Lv 24,3 . Nu (8) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) .
- `eduth . Tenakh (44) . Pentateuch (30) . Ex (11) : (1) Ex 12,3 . (2) Ex 12,6 . (3) Ex 12,47 . (4) Ex 16,1 . (5) Ex 16,2 . (6) Ex 16,9 . (7) Ex 16,10 . (8) Ex 17,1 . (9) Ex 35,1 . (10) Ex 35,4. (11) Ex 35,20 .
- ´èth hâ`eduth (het getuigenis, de wet) . Tenakh (2) : (1) Ex 25,21 . (2) Ex 40,20 . ´eth hâ`eduth (het getuigenis, de wet) . Tenakh (1) : Ex 25,16 .
- kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) , zie Ex 17,1 . Zie ook Ex 16,10 . In twintig verzen in de bijbel . In acht verzen in Ex . (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,9 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 17,1 . (6) Ex 35,1 . (7) Ex 35,4 . (8) Ex 35,20 .

- אִפְרָיֶם = ´èphërajim (Efraïm) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphëraîm (Efraïm) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (138) . Pentateuch (20) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (24) . Gn (8) : (1) Gn 41,52 . (2) Gn 46,20 . (3) Gn 48,1 . (4) Gn 48,5 . (5) Gn 48,13 . (6) Gn 48,14 . (7) Gn 48,17 . (8) Gn 48,20 . Vroege Profeten (44) . Joz (13) . Re (20) . 1 S (3) . 2 S (4) . 1 K (2) . 2 K (2) . Re (20) : (1) Re 2,9 . (2) Re 3,27 . (3) Re 4,5 . (4) Re 5,14 . (5) Re 7,24 . (6) Re 8,1 . (7) Re 8,2 . (8) Re 10,1 . (9) Re 10,9 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,4 . (12) Re 12,5 . (13) Re 12,15 . (14) Re 17,1 . (15) Re 17,8 . (16) Re 18,2 . (17) Re 18,13 . (18) Re 19,1 . (19) Re 19,16 . (20) Re 19,18 . 1 S (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 9,4 . (3) 1 S 14,22 . 2 S (4) : (1) 2 S 2,9 . (2) 2 S 13,23 . (3) 2 S 18,6 . (4) 2 S 20,21 . 1 K (2) : (1) 1 K 4,8 . (2) 1 K 12,25 . 2 K (2) : (1) 2 K 5,22 . (2) 2 K 14,13 . In Gn 41,51-52 krijgt Jozef twee zonen : Manasse en Efraïm . De stam Jozef wordt in twee gesplitst zodat er 13 stammen zijn . Zo wordt Efraïm de stamvader van de 13de stam . De getalwaarde 13 is ´èchad (één) .
Jozef was de oudste zoon van Jakob en Rachel , Benjamin was de jongste zoon . Rachel werd begraven op de weg naar Efrata (d.i. Betlehem) . De stam Efraïm lag in het Noorden , de stam Benjamin in het Zuiden . Beiden vertegenwoordigen het geheel . Dit is een genealogische eenheid , geen geografische . De stammen Juda en Benjamin wonen in het Zuiden : een geografische eenheid . Door het verblijf van de stam Benjamin in het Zuiden is de stam Juda verbonden met het Noorden , met Efraïm .
- ´èphëraîm ûmënasjsjèh (Efraïm en Manasse) . Tenakh (5) : (4) Gn 48,5 . (2) Dt 34,2 . (3) 1 Kr 9,3 . (4) 2 Kr 30,1 . (5) 2 Kr 30,10 .
- ´èth ´èphëraîm (Efraïm) . Tenakh (2) : (1) Re 12,4 . (2) Js 11,13 . wë´èth ´èphëraîm (Efraïm) . Tenakh (2) : (1) Gn 46,20 . (2) Gn 48,1 .
- ´èth mënasjsjèh (Manasse) wë´èth ´èphëraîm (Efraïm) . Tenakh (2) : (1) Gn 46,20 . (2) Gn 48,1 .
- lë´èphërajim (voor Efraïm) < lë + . Tenakh (10) : (1) Gn 50,23 . (2) Nu 1,10 . (3) Joz 17,9 . (4) Joz 17,10 . (5) Joz 17,17 . (6) Re 12,5 . (7) Hos 5,12 . (8) Hos 5,14 . (9) Hos 6,10 . (10) Hos 11,3 .
- mehar ´èphëraîm (uit het Efraïmbergte) . Tenakh (4) : (1) Re 17,1 . (2) 1 S 1,1 . (3) 2 Kr 15,8 . (4) Jr 4,15 .
- har ´èphëraîm (Efraïmbergte) . Tenakh (6) : (1) Re 7,24 . (2) Re 17,8 . (3) Re 18,2 . (4) Re 19,1 . (5) Re 19,18 . (6) 2 Kr 19,4 .
- mënasjsjèh wë´èphëraîm (Manasse en Efraïm) Tenakh (3) : (1) Nu 26,28 . (2) Joz 14,4 . (3) Joz 16,4 .
- wë´èphëraîm (Efraïm) < wë + Tenakh (13) : (1) Nu 26,28 . (2) Joz 14,4 . (3) Joz 16,4 . (4) Re 1,29 . (5) Js 9,20 . (6) Jr 31,9 . (7) Hos 5,5 . (8) Hos 9,13 . (9) Hos 10,11 . (10) Ps 60,9 . (11) Ps 108,9 . (12) 2 Kr 34,6 . (13) 2 Kr 34,9 .


-

- ´èphërâthâh (Efrata) . אֶפְרָתָה = ´èphërâthâh (Efrata) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphërâthâh (Efrata) . Tenakh : (1) Gn 35,16 . (2) Gn 35,19 . (3) Gn 48,7 . (4) Mi 5,1 . (5) 1 Kr 2,24 . (6) 1 Kr 2,50 . (7) 1 Kr 4,4 . Op weg naar Efrata = Betlehem beviel Rachel van Benjamin . Rachel stierf en werd er begraven . Wellicht is een Efratiet afgeleid van de plaats Efrata en is een Efratiet een bewoner van Betlehem .
- bë´èphërâthâh (in Efrata) . Tenakh (2) : (1) Ps 132,6 . (2) Rt 4,11 .

- ´èphërâthî (Efratiet) . ´èphërâthî (Efratiet) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphërâthî (Efratiet) . Getalדwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 , jod = 10 ; totaal : 70 OF 691 (priemgetal) . Structuur : 1 - 9 - 2 - 4 - 1 . Tenakh (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 17,12 . (3) 1 K 11,26 . In 1 S 17,12 wordt gezegd dat David de zoon van een Efratiet is . David was de achterkleinzoon van Boaz en Ruth . Ruth was eerst getrouwd met één (Kiljon) van de zonen (Machlon en Kiljon van Elimelek en Noömi , Efratieten uit Betlehem , maar omwille van de hongersnood naar Moab verhuisd) . Weduwe geworden en verhuisd naar Betlehem (samen met haar schoonmoeder Noömi) trouwde ze met de Efratiet Boaz . In Rt 4,18-22 wordt een stamboom van David gegeven . Hij is het 10de geslacht na Juda , zoon van Jakob . Dus is David uit de stam van Juda . In 1 K 11,26 wordt Jerobeam , de 1ste koning van het Noordrijk Israël , een Efratiet genoemd .

- אֶפְרָת = ´èphërâth (Efrath) . Persoons- en plaatsnaam . Zie : אֶפְרָתָה = ´èphërâthâh (Efrata) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphërâthâh (Efrata) . Getalswaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 60 OF 681 (3 X 227) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (2) : (1) Gn 48,7 . (2) 1 Kr 2,19 .


- עֶגֶל = `egèl (kalf)

- `egèl (kalf) . עֶגֶל = `egèl (kalf) . Taalgebruik in Tenakh : `egèl (kalf) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , gimel = 3 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 31 OF 103 (priemgetal) . Structuur : 7 - 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (16) :

- dualis אֶגְלַיִמ = ´ègëlajim (de 2 kalveren) . Is dit een mannelijk en een vrouwelijk kalf ? Zie het zelfst. naamw. Tenakh (1) : Js 15,8 .

- mann. mv. stat. constr. עֶגְלֵי = ´ègële(j) (kalveren van) . Tenakh (3) : (1) 1 K 12,28 . (2) 2 K 10,29 . (3) 2 Kr 13,8 .

- עֵגְלוֹן =´ègëlôn (Eglon) . Plaatsnaam (de 2 kalveren) . Tenakh (4) : (1) Joz 10,3 . (2) Joz 10,5 . (3) Joz 10,23 . (4) Joz 12,12 . Persoonsnaam : (1) Re 3,12 . (2) Re 3,14 .

- `egèl massekhâ (een kalf, een gegoten afgodsbeeld) . Tenakh (4) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . (3) Dt 9,16 . (4) Neh 9,18 .


- ´e(j)khâh (hoe) . ´e(j)khâh (hoe) . Taalgebruik in Tenakh : ´e(j)khâh (hoe) . ajkh Tenakh (18) . ´e(j)khâh (hoe) . Tenakh (16) : (1) Dt 1,12 . (2) Dt 7,17 . (3) Dt 12,30 . (4) Dt 18,21 . (5) Dt 32,30 . (6) Re 20,3 . (7) 2 K 6,15 . (8) Js 1,21 . (9) Jr 8,8 . (10) Jr 48,17 . (11) Ps 73,11 . (12) Hl 1,7 . (13) Kl 1,1 . (14) Kl 2,1 . (15) Kl 4,1 . (16) Kl 4,2 .


- ´l : voorzetsel אֶל = ´èl (naar, tot) OF godsnaam El

´èl . ´l : voorzetsel אֶל = ´èl (naar, tot) OF godsnaam אֵל = El . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is´èl OF ontkenning ´al (niet) . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Taalgebruik in Genesis : ´èl . Taalgebruik in Jesaja : ´èl . Tenakh (3626) . Pentateuch (1096) . Eerdere Profeten (1070) . Latere Profeten (655) . 12 Kleine Profeten (142) . Geschriften (662) . Genesis (296) . Ex (256) . Ex 3 (11) : (1) Ex 3,1 . (2) Ex 3,5 . (3) Ex 3,6 . (4) Ex 3,8 . (5) Ex 3,10 . (6) Ex 3,11 . (7) Ex 3,13 . (8) Ex 3,14 . (9) Ex 3,15 . (10) Ex 3,17 . (11) Ex 3,18 . Ex 24 (7) : (1) Ex 24,1 . (2) Ex 24,2 . (3) Ex 24,12 . (4) Ex 24,13 . (5) Ex 24,15 . (6) Ex 24,16 . (7) Ex 24,18 . Ex 40 (6) : (1) Ex 40,1 . (2) Ex 40,12 . (3) Ex 40,20 . (4) Ex 40,21 . (5) Ex 40,32 . (6) Ex 40,35 . Dt (128) . Dt 17 () : (1) Dt 17,5 . (2) Dt 17,8 . (3) Dt 17,9 . (4) Dt 17,12 . (5) Dt 17,14 . Re (142) . Re 1 (5) : (1) Re 1,1 . (2) Re 1,10 . (3) Re 1,11 . (4) Re 1,22 . (5) Re 1,23 . Joz (144) . Joz 1 (6) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,2 . (3) Joz 1,3 . (4) Joz 1,7 . (5) Joz 1,9 . (6) Joz 1,17 . Als voorzetsel : in vier verzen in Gn 12 : (1) Gn 12,1 : ´èl ´abhërâm (tot Abram) . (2) Gn 12,7 : ´èl ´abhërâm (tot Abram) . (3) Gn 12,11 : ´èl Shâraj (tot Sarai) . (4) Gn 12,15 : ´èl Parë`oh (tot Farao) . De godsnaam El in be(j)th ´el (Betel) : Gn 12,8 . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,14 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 4,2 . (8) Jl 4,8 . (9) Jl 4,12 .
- Zelfst. naamw. met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk korte klinker : qil-vorm . De stamklinker i met klemtoon is e geworden (Lettinga(6) 13m) , ´il bin werd ´el .
- w´l : verbindingswoord wë + ´l : (1) voorzetsel ´èl (naar, tot) וְאֶל = wë´èl . (2) godsnaam {´el : God) (we´el) 3. negatie ´al (wë´al) . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Tenakh (417) . Pentateuch (103) . Ex (14) : (1) Ex 5,9 . (2) Ex 6,3 . (3) Ex 6,13 . (4) Ex 7,8 . (5) Ex 9,8 . (6) Ex 12,1 . (7) Ex 12,22 . (8) Ex 20,19 . (9) Ex 24,1 . (10) Ex 24,11 . (11) Ex 24,14 . (12) Ex 25,21 . (13) Ex 30,31 . (14) Ex 36,2 . wë´èl (en tot) komt in Ex 24 bij het begin van een vers driemaal voor : (1) Ex 24,1 (Mozes) . (2) Ex 24,11 (voorname Israëlieten) . (3) Ex 24,14 (de oudsten) .
- ´èl ´èlohîm (naar God) . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . Verwijzing : ´èlohîm (God) , zie Ps 42,2 .
- ´èl JHWH (naar JHWH) . In 160 verzen in de bijbel . In 24 verzen in Ex (Exodus) , zie Ex 24,1 .
- ´elaj (tot mij) < voorzetsel ´èl + persoonl. voornaamw. 1ste pers; enk. . Tenakh (453) . Pentateuch (83) . Ex (16) : (1) Ex 3,9 . (2) Ex 3,16 . (3) Ex 6,12 . (4) Ex 6,30 . (5) Ex 11,8 . (6) Ex 14,15 . (7) Ex 15,2 . (8) Ex 18,15 . (9) Ex 18,16 . (10) Ex 19,4 . (11) Ex 22,22 . (12) Ex 22,26 . (13) Ex 24,12 . (14) Ex 32,2 . (15) Ex 32,26 . (16) Ex 33,12 .
- אֵלָיו = ´elâ(j)w (tot hem) . Voorvoegsel ´el + suffix 3de pers. mann. enk. . Zie : ´l : voorzetsel אֶל = ´èl (naar, tot) OF godsnaam El . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl OF ontkenning ´al (niet) . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (407) . Pentateuch (118) . Eerdere Profeten (182) . Latere Profeten (32) . 12 Kleine Profeten (15) . Geschriften (60) . Gn (53) . Gn 12 (2) : (4) Gn 12,4 . (5) Gn 12,7 . Gn 22 (2) : (1) Gn 22,1 . (2) Gn 22,11 . Js (11) : (1) Js 2,2 . (2) Js 7,4 . (3) Js 11,10 . (4) Js 19,17 . (5) Js 36,3 . (6) Js 37,3 . (7) Js 38,1 . (8) Js 39,3 . (9) Js 44,17 . (10) Js 46,7 . (11) Js 49,5 .
- אֵלֶיךָ = ´elè(j)khâ (tot u) < voorzetsel ´el (naar, tot) + suffix tweede persoon mannelijk enkelvoud . Tenakh (236) . Pentateuch (60) . Eerdere Profeten (55) . Latere Profeten (58) . 12 Kleine Profeten (9) . Geschriften (54) . Gn (21) : (1) Gn 6,20 . (2) Gn 6,21 . (3) Gn 18,10 . (4) Gn 18,14 . (5) Gn 19,5 . (6) Gn 21,12 . (7) Gn 22,2 . (8) Gn 24,50 . (9) Gn 26,2 . (10) Gn 31,16 . (11) Gn 31,39 . (12) Gn 31,52 . (13) Gn 35,1 . (14) Gn 38,16 . (15) Gn 42,37 . (16) Gn 43,9 . (17) Gn 44,8 . (18) Gn 44,32 . (19) Gn 47,5 . (20) Gn 48,2 . (21) Gn 48,5 . Ps (33) . Ps 25 (1) : Ps 25,1 .

´èl ´abhërâm (tot Abram) . (3) Gn 12,11 : ´èl Shâraj (tot Sarai) . (4) Gn 12,15 : ´èl parë`oh (tot Farao) . De godsnaam El in be(j)th ´el (Betel) : Gn 12,8 .


- Eli . Eli . Taalgebruik in Tenakh : Eli . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , lamad = 12 of 30 , jod = 10 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 110 (2 X 5 X 11) . 1 S () : (1) 1 S 1,3 . (2) 1 S 1,13 . (3) 1 S 1,14 . (4) 1 S 1,17 . (5) 1 S 1,25 . (6) 1 S 2,11 . (7) 1 S 2,12 . (8) 1 S 2,20 . (9) 1 S 2,27 . (10) 1 S 3,1 . (11) 1 S 3,5 . (12) 1 S 3,6 . (13) 1 S 3,8 . (14) 1 S 3,9 . (15) 1 S 3,12 . (16) 1 S 3,14 . (17) 1 S 3,15 . (18) 1 S 3,16 . (19) 1 S 4,4 . (20) 1 S 4,11 . (21) 1 S 4,13 . (22) 1 S 4,14 . (23) 1 S 4,16 . (24) 1 S 14,3 .
- bëne(j) Eli (zonen van Eli) . Tenakh (3) : (1) 1 S 1,3 . (19) 1 S 4,4 . (20) 1 S 4,11 . ûbhëne(j) Eli (en zonen van Eli) . Tenakh (1) : 1 S 2,12 .

- ´e(j)lim (Elim) .´e(j)lim (Elim) . Taalgebruik in Tenakh : ´e(j)lim (Elim) . ´el of ´e(j)l (voorname, machtige, eik) .

- ´êlîsjä` (Elisa) . ´ëlîsjâ`(Elisa) . Taalgebruik in Tenakh : ´êlîsjä` (Elisa) . Tenakh (44) . 1 K (3) : (1) 1 K 19,16 . (2) 1 K 19,17 . (3) 1 K 19,19 . 2 K (41) . 2 K 5 (4) : (1) 2 K 5,8 . (2) 2 K 5,10 . (3) 2 K 5,20 . (4) 2 K 5,25 . LXX : In drieëntachtig verzen in de bijbel .

- ´lh : (1) ´ellèh (deze /dit) . (2) ´âlâh (bezweren , eed , vloek) . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 18 of 36 . Structuur : 1 - 2 - 5 .

  Tenakh Pentateuch Vroege prof. 12 kl. prof. grote prof. hagiografen dt. -can.
´lh : ´ellèh (deze /dit) ; ´âlâh (bezweren , eed , vloek) 346  125  38  19  47  117   
wë ´ellèh (en deze / dit)   106  38  16  42    
totaal  452  163  54  20  56  159   

in Gn  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
  Gn 2 Gn 6 Gn 9 Gn 10 Gn 11 Gn 14 Gn 15 Gn 22 Gn 25 Gn 26 Gn 32 Gn 33 Gn 35 Gn 36 Gn 37 Gn 38 Gn 46 Gn 48 Gn 49
´lh : ´ellèh (deze /dit) ; ´âlâh (bezweren , eed , vloek)  (42) 17 
wë ´ellèh (en deze / dit)  (22)                     13         
totaal :  (64) 30 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
in Gn 36  Gn 36,1 Gn 36,5 Gn 36,9 Gn 36,10 Gn 36,12 Gn 36,13 Gn 36,14 Gn 36,15 Gn 36,16 Gn 36,17 Gn 36,18 Gn 36,19 Gn 36,20 Gn 36,21 Gn 36,23 Gn 36,24 Gn 36,25 Gn 36,26 Gn 36,27 Gn 36,28 Gn 36,29 Gn 36,30 Gn 36,31 Gn 36,40 Gn 36,41 Gn 36,43
´lh  (17)                  
wë ´ellèh (13)               1            
totaal : (30) 

- ´lh . ´lh . אֵלֶּה = ´ellèh (deze /dit) ; ´âlâh (bezweren , eed , vloek) . Taalgebruik in Tenakh : ´lh . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . ´ellèh (deze /dit) ; ´âlâh (bezweren , eed , vloek) (17) : (1) Gn 36,5 . (2) Gn 36,10 . (3) Gn 36,12 . (4) Gn 36,13 . (5) Gn 36,15 . (6) Gn 36,16 . (7) Gn 36,17 . (8) Gn 36,18 . (9) Gn 36,19 . (10) Gn 36,20 . (11) Gn 36,21 . (12) Gn 36,27 . (13) Gn 36,28 . (14) Gn 36,29 . (15) Gn 36,30 . (16) Gn 36,41 . (17) Gn 36,43 .


- הָאֵלֶּה = hâ´ellèh (deze) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. אֵלֶּה = ´ellèh (deze /dit) . Taalgebruik in Tenakh : ´lh . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 .Tenakh (282) . Pentateuch (84) . Eerdere Profeten (91) . Latere Profeten (65) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (35) . Gn (20) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 15,17 . (3) Gn 20,8 . (4) Gn 21,29 . (5) Gn 22,1 . (6) Gn 22,20 . (7) Gn 24,28 . (8) Gn 29,13 . (9) Gn 34,21 . (10) Gn 35,4 . (11) Gn 38,25 . (12) Gn 39,7 . (13) Gn 39,17 . (14) Gn 39,19 . (15) Gn 40,1 . (16) Gn 41,35 . (17) Gn 43,7 . (18) Gn 44,6 . (19) Gn 44,7 . (20) Gn 48,1 . Ex (7) : (1) Ex 4,9 . (2) Ex 11,10 . (3) Ex 19,7 . (4) Ex 20,1 . (5) Ex 24,8 . (6) Ex 25,39 . (7) Ex 34,27 . Joz (34) . Joz 24 (3) : (1) Joz 24,17 . (2) Joz 24,26 . (3) Joz 24,29 .

- הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה = haddëbharîm hâ´ellèh (deze woorden/gebeurtenissen) . Tenakh (81) . Pentateuch (24) . Gn (10) . Ex (4) . Nu (2) . Dt (8) . Gn (10) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 20,8 . (3) Gn 22,1 . (4) Gn 22,20 . (5) Gn 29,13 . (6) Gn 39,7 . (7) Gn 40,1 . (8) Gn 43,7 . (9) Gn 44,6 . (10) Gn 48,1 . Ex (4) : (1) Ex 19,7 . (2) Ex 20,1 . (3) Ex 24,8 . (4) Ex 34,27 .

- wë´ellèh (en deze / dit) Zie : . Tenakh (106) . Pentateuch (38) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (42) . Gn (22) . Gn 36 (13) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,9 . (3) Gn 36,13 . (4) Gn 36,14 . (5) Gn 36,17 . (6) Gn 36,18 . (7) Gn 36,19 . (8) Gn 36,23 . (9) Gn 36,24 . (10) Gn 36,25 . (11) Gn 36,26 . (12) Gn 36,31 . (13) Gn 36,40 .

- ´ellèh (deze / dit) . In tweeënveertig verzen in Gn .
-- In combinatie met een vorm van th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) = dit zijn de geslachten . Slechts in vier verzen in Tenakh en wel in Gn .
-- In combinatie met sjëmôth (namen) = dit zijn de namen . In vijf verzen in Tenakh . Gn (1) . Nu (3) . 2 S (1) .
-- In combinatie met bënê (zonen) = deze zijn de zonen van . In tweeëndertig verzen in Tenakh . Gn (14) . Nu (1) . Joz (1) . 1 Kr (14) . 2 Kr (1) . Neh (1) .
-- In combinatie met hâjû (zij zijn) = dit zijn . In vier verzen in Tenakh . Gn (1) . Joz (1) . 1 Kr (2) .

- wë ´ellèh (en deze / dit) . In tweeëntwintig verzen in Gn .
-- In combinatie met een vorm van th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) = en dit zijn de geslachten . In acht verzen in Tenakh . In zeven verzen in Gn .
-- In combinatie met sjëmôth (namen) = en dit zijn de namen . In vijftien verzen in Tenakh . Gn (3) . Ex (2) . Nu (5) . Joz (1) . 2 Sam (1) . 1 Kr (2) . Ez (1) .
-- In combinatie met bënê (zonen) = en deze zijn de zonen van . In elf verzen in Tenakh . Gn (5) . Nu (1) . 1 Kr (3) . Ezr (1) . Neh (1) .
-- In combinatie met hâjû (zij zijn) = en dit zijn . In twee verzen in Tenakh . Gn (1) . 1 Kr (1) .


- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God)

´èlohîm (God) . אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´el . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (635) . Pentateuch (207) . Eerdere Profeten (118) . Latere Profeten (39) . 12 Kleine Profeten (17) . Geschriften (253) . Gn (140) . Gn 1 (26 verzen; 31X) . Niet in (1) Gn 1,13 . (2) Gn 1,15 . (3) Gn 1,19 . (4) Gn 1,23 . (5) Gn 1,30 . De godsnaam ´èlohîm (God) komt 31X in Gn 1 voor . Het aantal verzen in Gn 1 is 31 . Gn 8 (2) : (1) Gn 8,1 . (2) Gn 8,15 . Gn 21 (8) : (1) Gn 21,2 . (2) Gn 21,4 . (3) Gn 21,6 . (4) Gn 21,12 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 21,19 . (7) Gn 21,20 . (8) Gn 21,22 . Gn 30 (8) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . In eenendertig verzen in Ex (Exodus) . Dt (29) : (1) Dt 4,7 . (2) Dt 4,28 . (3) Dt 4,32 . (4) Dt 4,33 . (5) Dt 4,34 . (6) Dt 5,7 . (7) Dt 5,24 . (8) Dt 5,26 . (9) Dt 6,14 . (10) Dt 7,4 . (11) Dt 8,19 . (12) Dt 9,10 . (13) Dt 11,16 . (14) Dt 11,28 . (15) Dt 13,3 . (16) Dt 13,7 . (17) Dt 13,14 . (18) Dt 17,3 . (19) Dt 18,20 . (20) Dt 21,23 . (21) Dt 25,18 . (22) Dt 28,14 . (23) Dt 28,36 . (24) Dt 28,64 . (25) Dt 29,25 . (26) Dt 31,18 . (27) Dt 31,20 . (28) Dt 32,17 . (29) Dt 32,39 . Joz (10) : (1) Joz 2,11 . (2) Joz 22,22 . (3) Joz 22,33 . (4) Joz 23,16 . (5) Joz 24,2 . (6) Joz 24,14 . (7) Joz 24,15 . (8) Joz 24,16 . (9) Joz 24,19 . (10) Joz 24,26 . Re (24) : (1) Re 1,7 . (2) Re 2,12 . (3) Re 2,17 . (4) Re 2,19 . (5) Re 3,20 . (6) Re 4,23 . (7) Re 5,8 . (8) Re 6,31 . (9) Re 6,40 . (10) Re 8,3 . (11) Re 9,7 . (12) Re 9,9 . (13) Re 9,13 . (14) Re 9,23 . (15) Re 9,56 . (16) Re 9,57 . (17) Re 10,13 . (18) Re 13,5 . (19) Re 13,7 . (20) Re 13,22 . (21) Re 15,19 . (22) Re 16,17 . (23) Re 17,5 . (24) Re 18,10 . 1 K (21) : (1) 1 K 2,23 . (2) 1 K 3,5 . (3) 1 K 3,11 . (4) 1 K 3,28 . (5) 1 K 5,9 . (6) 1 K 8,23 . (7) 1 K 8,27 . (8) 1 K 9,6 . (9) 1 K 10,24 . (10) 1 K 11,4 . (11) 1 K 11,10 . (12) 1 K 11,23 . (13) 1 K 13,1 . (14) 1 K 14,9 . (15) 1 K 17,24 . (16) 1 K 18,27 . (17) 1 K 18,36 . (18) 1 K 19,2 . (19) 1 K 20,10 . (20) 1 K 21,10 . (21) 1 K 21,13 . In Ps 42-43 komt het zeventienmaal voor . Het is wel opmerkelijk dat de getalwaarde van het eerste (zonder de kaph) en het laatste woord van Ps 42,2 dezelfde is , nl. 41 .
- Grieks . θεος = theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . Een vorm van θεος = theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) .
- Ned. : God . Arabisch : اَللە = ´allah (Allah) . Taalgebruik in de Qoran : ´allah (Allah) . In het woord Allah zit het woord `al (op, verheven) . D. : Gott . E. : God . Fr. : dieu . De vloek dju . Grieks : θεος = theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Hebreeuws : אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) .
- Js (14) . Js 1-39 (5) . Js 40-55 (7) . Js 56-66 (2) . Js (14) : (1) Js 13,19 . (2) Js 35,4 . (3) Js 37,4 . (4) Js 37,17 . (5) Js 37,19 . (6) Js 41,23 . (7) Js 44,6 . (8) Js 45,5 . (9) Js 45,14 . (10) Js 45,21 . (11) Js 46,9 . (12) Js 53,4 . (13) Js 58,2 . (14) Js 64,3 .

- אֱלֹהֵי = ´êlohe(j) (God van) . Stat. constr. van אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (470) . Pentateuch (59) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (90) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (183) . Dt (16) : (1) Dt 1,11 . (2) Dt 1,21 . (3) Dt 4,1 . (4) Dt 4,5 . (5) Dt 6,3 . (6) Dt 10,17 . (7) Dt 12,1 . (8) Dt 18,16 . (9) Dt 26,7 . (10) Dt 26,14 . (11) Dt 27,3 . (12) Dt 29,17 . (13) Dt 29,24 . (14) Dt 31,16 . (15) Dt 31,17 . (16) Dt 33,27 . Re (12) : (1) Re 2,12 . (2) Re 4,6 . (3) Re 5,3 . (4) Re 5,5 . (5) Re 6,8 . (6) Re 6,10 . (7) Re 10,6 . (8) Re 10,16 . (9) Re 11,21 . (10) Re 11,23 . (11) Re 18,24 . (12) Re 21,3 . Js (26) . Js 1-39 (17) . Js 40-55 (8) . Js 56-66 (1) . Js 40-55 (8) : (1) Js 40,28 . (2) Js 41,17 . (3) Js 45,3 . (4) Js 45,15 . (5) Js 48,2 . (6) Js 49,4 . (7) Js 52,12 . (8) Js 54,5 .

- ´êlohe(j)hèm (hun God) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenakh (66) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (13) . Geschriften (11) . Lv (2) : (1) Lv 21,6 . (2) Lv 26,44 . Re (6) : (1) Re 3,6 . (2) Re 3,7 . (3) Re 8,34 . (4) Re 9,27 . (5) Re 16,23 . (6) Re 16,24 .

- = ´êlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (je God) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Tenakh (299) . Pentateuch (216) . Eerdere Profeten (28) . Latere Profeten (25) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (16) . Ex (11) : (1) Ex 15,26 . (2) Ex 20,2 . (3) Ex 20,5 . (4) Ex 20,7 . (5) Ex 20,10 . (6) Ex 20,12 . (7) Ex 23,19 . (8) Ex 32,4 . (9) Ex 32,8 . (10) Ex 34,24 . (11) Ex 34,26 . Dt (199) . Dt 6 (5) : (1) Dt 6,2 . (2) Dt 6,5 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 6,13 . (5) Dt 6,15 . Dt 17 (6) : (1) Dt 17,1 . (2) Dt 17,2 . (3) Dt 17,8 . (4) Dt 17,12 . (5) Dt 17,14 . (6) Dt 17,15 . Js (16) . Js 1-39 (3) . Js 40-55 (9) . Js 56-66 (4) . Js (16) : (1) Js 7,11 . (2) Js 37,4 . (3) Js 37,10 . (4) Js 41,10 . (5) Js 41,13 . (6) Js 43,3 . (7) Js 48,17 . (8) Js 51,15 . (9) Js 51,20 . (10) Js 52,7 . (11) Js 54,6 . (12) Js 55,5 . (13) Js 60,9 . (14) Js 62,3 . (15) Js 62,5 . (16) Js 66,9 .

- יְהוָה אֱלֹהֶיךָ = JHWH ´êlohè(j)khâ (JHWH, je God) . Tenakh (231) . Gn (1) : Gn 27,20 . Ex (8) : (1) Ex 15,26 . (2) Ex 20,2 . (3) Ex 20,5 . (4) Ex 20,7 . (5) Ex 20,12 . (6) Ex 23,19 . (7) Ex 34,24 . (8) Ex 34,26 .

- אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר = ´êlohè(j)khâ ´äsjèr (jouw God, die) . Tenakh (13) : (1) Ex 20,2 . (2) Dt 5,6 . (3) Dt 10,21 . (4) Dt 12,15 . (5) Dt 16,17 . (6) Dt 16,21 . (7) Dt 28,13 . (8) 1 S 13,13 . (9) 2 S 18,28 . (10) 2 K 19,10 . (11) Js 37,10 . (12) Jr 2,28 . (13) Neh 9,18 .

- יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר= JHWH ´êlohè(j)khâ ´äsjèr (JHWH, jouw God, die) . Tenakh (8) : (1) Ex 20,2 . (2) Dt 5,6 . (3) Dt 12,15 . (4) Dt 16,17 . (5) Dt 16,21 . (6) Dt 28,13 . (7) 1 S 13,13 . (8) 2 S 18,28 .

- אֱלֹהֶיכֶם = ´êlohe(j)khèm (jullie God) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´el . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (154) . Pentateuch (82) . Dt (45) . Dt 11 () : (1) Dt 11,2 . (2) Dt 11,13 . (3) Dt 11,22 . (4) Dt 11,25 . (5) Dt 11,27 . (6) Dt 11,28 . (7) Dt 11,31 . ( Js (4) : (1) Js 35,4 . (2) Js 40,1 . (3) Js 40,9 . (4) Js 59,2 .

- ´e(j)n ´èlohîm (er is geen God) . Tenakh (9) : (1) 2 K 1,3 . (2) 2 K 1,6 . (3) 2 K 1,16 . (4) 2 K 5,15 . (5) Ps 10,4 . (6) Ps 14,1 . (7) Ps 53,2 . (8) Js 44,6 . (9) Js 45,5 .
- אֱלֹהֵינוּ = ´êlohe(j)nû (onze God) < stat. constr. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. mv . van het zelfst. naamw. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (164) . Pentateuch (29) . Eerdere Profeten (20) . Latere Profeten (29) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (82) . Ex (7) : (1) Ex 3,18 . (2) Ex 5,3 . (3) Ex 8,6 . (4) Ex 8,22 . (5) Ex 8,23 . (6) Ex 10,25 . (7) Ex 10,26 . Dt (22) : (1) Dt 1,6 . (2) Dt 1,19 . (3) Dt 1,20 . (4) Dt 1,25 . (5) Dt 1,41 . (6) Dt 2,29 . (7) Dt 2,33 . (8) Dt 2,36 . (9) Dt 2,37 . (10) Dt 3,3 . (11) Dt 4,7 . (12) Dt 5,2 . (13) Dt 5,24 . (14) Dt 5,25 . (15) Dt 5,27 (2X) . (16) Dt 6,4 . (17) Dt 6,20 . (18) Dt 6,24 . (19) Dt 6,25 . (20) Dt 29,14 . (21) Dt 29,14 . (22) Dt 29,17 . Eerdere Profeten (20) : (1) Joz 18,6 . (2) Joz 22,19 . (3) Joz 22,29 . (4) Joz 24,17 . (5) Joz 24,18 . (6) Joz 24,24 . (7) Re 10,10 . (8) Re 11,24 . (9) Re 16,23 . (10) Re 16,24 . (11) 1 S 5,7 . (12) 1 S 7,8 . (13) 2 S 10,12 . (14) 2 S 22,32 . (15) 1 K 8,57 . (16) 1 K 8,59 . (17) 1 K 8,61 . (18) 1 K 8,65 . (19) 2 K 18,22 . (20) 2 K 19,19 . Ps (25) . Ps 113 (1) Ps 113,5 .
-- JHWH ´êlohe(j)nû (JHWH, onze God) . Tenakh (85) . Thora (21) . Ex (1) Ex 10,26 . Dt (20) : (1) Dt 1,6 . (2) Dt 1,19 . (3) Dt 1,20 . (4) Dt 1,25 . (5) Dt 1,41 . (6) Dt 2,29 . (7) Dt 2,33 . (8) Dt 2,36 . (9) Dt 2,37 . (10) Dt 3,3 . (11) Dt 5,2 . (12) Dt 5,24 . (13) Dt 5,25 . (14) Dt 5,27 (2X) . (15) Dt 6,4 . (16) Dt 6,20 . (17) Dt 6,24 . (18) Dt 6,25 . (19) Dt 29,14 . (20) Dt 29,17 . Eerdere Profeten (13) : (1) Joz 18,6 . (2) Joz 22,19 . (3) Joz 22,29 . (4) Joz 24,17 . (5) Joz 24,24 . (6) Re 11,24 . (7) 1 S 7,8 . (8) 1 K 8,57 . (9) 1 K 8,59 . (10) 1 K 8,61 . (11) 1 K 8,65 . (12) 2 K 18,22 . (13) 2 K 19,19 .
--- JHWH ´êlohe(j)nû JHWH (JHWH, onze God, JHWH... ) . ´êlohe(j)nû (onze God) , omsloten door JHWH komt slechts in Dt 6,4 voor .
- הָאֱלֹהִים = hâ´èlohîm (God) < bepaald lidwoord + godsaanduidng ´èlohîm (God) . Tenakh (336) . Pentateuch (54) . Gn (21) . Gn 22 (2) : (1) Gn 22,3 (2) Gn 22,9 . Ex (26) . Ex 3 (5) : (1) Ex 3,1 . (2) Ex 3,6 . (3) Ex 3,11 . (4)Ex 3,12 . (5) Ex 3,13 .
- וְהָאֱלֹהִים = wëhâ´èlohîm (God) < verbindingswoord wë + bepaald lidw. ha + godsnaam . Tenakh (7) : (1) Gn 22,1 . (2) Ex 19,19 . (3) Ex 21,13 . (4) Pr 3,14 . (5) Pr 3,15 . (6) 1 Kr 28,3 . (7) 2 Kr 13,15 .
- בִּאלֹהִי OF בִּאלֹהַי = be´lohe(j) (in God van) OF be´lohaj (in mijn God) < prefix bë . stat. construct. mann. mv. OF prefix bë + stat. construct. mann. mv. + suffix persoonl. voornbaamw. 1ste pers. enk. van het zelfst. naamw. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Hebr. ´èlohîm (God) . Tenakh (635) . Pentateuch (207) . Eerdere Profeten (118) . Latere Profeten (39) . 12 Kleine Profeten (17) . Geschriften (253) . Gn (140) . Tenakh (6) : (1) Joz 22,16 . (2) 2 S 22,30 . (3) Js 61,10 . (4) Js 65,16 . (5) Hab 3,18 . (6) 1 Kr 5,25 .
- le´lohe(j)nû (voor onze God) . Tenakh (9) . Js (2) : (1) Js 40,3 . (2) Js 61,2 .
- me´êlohe(j) (uit de goden) < min + mann. mv. stat. constr. ´êlohe(j) van het zelfst. naamw. Tenakh (7) : (1) Dt 6,14 . (2) Dt 13,8 . (3) Re 2,12 . (4) 2 S 22,22 . (5) Ps 18,22 . (6) Ps 24,5 . (7) 1 K 11,19 .
- we´lohaj (en mijn God) . Tenakh (19) . Js (1) Js 49,5 .
- wë´e(j)n ´èlohîm (er is geen God) . In drie verzen in de bijbel : (1) Dt 32,39 . (2) 2 S 7,22 . (3) 1 Kr 17,20 .
- wë´e(j)n `ôd ´èlohîm (en er is geen God) . Tenakh (2) : (1) Js 45,5 . (2) Js 46,9 .
-- wë´e(i)n ´èlohîm zûlâthèkhâ (en er is geen God buiten U) . In twee verzen in de bijbel : (1) 2 S 7,22 . (2) 1 Kr 17,20 .

- אֱלֹהִים דְבַר = dëbhar ´èlohîm (woord van God) . Tenakh (3) : (1) Re 3,20 . (2) 1 S 9,27 . (3) 1 Kr 17,3 .

De godsnaam ´è

ê:lohîm (God) komt eenendertig maal in Gn 1 voor . Het aantal verzen in Gn 1 is eenendertig .
--- ´èl ´èlohîm (naar God) . In tweeëntwintig verzen in de bijbel .
--- l´èlohîm (tot God) . Het komt in drieëndertig verzen in de bijbel voor . In achttien verzen in de Psalmen .

- le´lohe(j)nû (voor onze God) . אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (9) : (1) Ex 5,8 . (2) Dt 32,3 . (3) Js 40,3 . (4) Js 61,2 . (5) Zach 9,7 . (6) Ps 40,4 . (7) Ps 147,7 . (8) Ezr 4,3 . (9) Ezr 10,3 . . Js (2) : (1) Js 40,3 . (2) Js 61,2 . In Js 40,1 lezen we ´êlohe(j)khèm (jullie God) .

--- Vele geleerden beschouwen ps 9 en ps 10 als één geheel . Bijgevolg zou ps 42 in feite ps 41 zijn . Opnieuw 41 .
- ´el (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde) . aleph en lamed is de eerste en de laatste letter van het teken van alles (éth kl ; éth = 23 ; kl = 23) . De figuur is een acht op de alfabetische cirkel .
--- ´el `ôlâm (eeuwige God) . In Gn 21,33 . Hapax . Gelijkaardig : ´èlohê `ôlâm (eeuwige God) : Js 40,28 . In het Grieks staat telkens theos aiônios .

- אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל = ´èloh(j)e jishërâel (de God van Israël) . Tenakh (191) . Pentateuch (6) : (1) Gn 33,20 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 24,10 . (4) Ex 32,27 . (5) Ex 34,23 . (6) Nu 16,9 . Js (12) : (1) Js 17,6 . (2) Js 21,10 . (3) Js 21,17 . (4) Js 24,15 . (5) Js 29,23 . (6) Js 37,6 . (7) Js 37,21 . (8) Js 41,17 . (9) Js 45,3 . (10) Js 45,15 . (11) Js 48,2 . (12) Js 52,12 .
- אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל = = ´eth ´èloh(j)e jishërâel (de God van Israël) . In Tenakh slechts in Ex 24,10 .

- אֵלִי = 'elî (mijn God) < het zelfst. naamw . ´el + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. mann. enk. . Zie : אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´el . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (11) .


-

- ´èlëqânâh (Elkana) . ´èlëqânâh (Elkana) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlëqânâh (Elkana) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) + qoph = 19 of 100 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 155 (5 X 31) ; algemeen totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (6 X 31) . Structuur : 1 - 3 - 1 - 5 - 5 . < de godsnaam ´el , zie Taalgebruik in Tenakh : ´èl EN qânâh (verwerven, bezitten, kopen) . Taalgebruik in Tenakh : qânâh (verwerven, bezitten, kopen) . SAMEN : God verwerft / bezit . Zou dit kunnen betekenen dat een priester het bezit , de eigendom van God is ? Wie aan priester denkt , denkt aan tempel . Tenakh (18) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 1,4 . (3) 1 S 1,8 . (4) 1 S 1,19 . (5) 1 S 1,21 . (6) 1 S 1,23 . (7) 1 S 2,11 . (8) 1 S 2,20 . (9) 1 Kr 6,8 . (10) 1 Kr 6,10 . (11) 1 Kr 6,11 . (12) 1 Kr 6,12 . (13) 1 Kr 6,19 . (14) 1 Kr 6,20 . (15) 1 Kr 6,21 . (16) 1 Kr 9,16 . (17) 1 Kr 12,7 . (18) 2 Kr 28,7 .


- ´em (moeder) . אְמ = ´em (moeder) . Taalgebruik in Tenach : ´em (moeder) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 ; totaal : 14 (2 X 7) OF 41 . De som van de elementen is telkens 5 .

- ´èmeth (waarheid, trouw) . ´èmeth (waarheid, trouw) . Taalgebruik in Tenakh : : ´èmeth (waarheid, trouw) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , taw = 22 of 400 ; totaal : 36 of 441 . Structuur : 1 - 40 - 400 . Zie ´ed (damp) : 1- 4 ; ´âdâm (mens : 1 - 4 - 40 ; ´ädâmâh (aarde) : 1 - 40 - 400 - 5 ; mth (dood) : 40 - 400 . . In 56 verzen in de bijbel. In 13 verzen in de Psalmen. (1) Ps 15,2 . (2) Ps 19,10 . (3) Ps 31,6 . (4) Ps 45,5 . (5) Ps 51,8 . (6) Ps 85,12 . (7) Ps 111,7 . (8) Ps 119,43 . (9) Ps 119,142 . (10) Ps 119,151 . (11) Ps 119,160 . (12) Ps 132,11 . (13) Ps 146,6 .
- lè´êmèth (tot waarheid) < voorzetsel lë + zelfst. naamw. Tenakh (1) Js 42,3 .
--- wa´âmiththô (en zijn waarheid). In 5 verzen in de bijbel: (1) Ps 57,4 .
--- wè´èmèth (en waarheid). In 23 verzen in de bijbel. In de Psalmen : (1) Ps 25,10 . (2) Ps 61,8 . (3) Ps 85,11 . (4) Ps 85,11 . (5) Ps 89,15 . (6) Ps 117,2 .
- mth (dood) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , taw = 22 of 400 ; totaal : 35 of 440 . mwth (sterven) , zie Mt 26,66 .

- ´èphëraîm (Efraïm) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphëraîm (Efraïm) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 - 4 . Tenakh (138) . Pentateuch (20) . Gn (8) : (1) Gn 41,52 . (2) Gn 46,20 . (3) Gn 48,1 . (4) Gn 48,5 . (5) Gn 48,13 . (6) Gn 48,14 . (7) Gn 48,17 . (8) Gn 48,20 . Vroege Profeten (44) . Joz (13) . Re (20) . 1 S (3) . 2 S (4) . 1 K (2) . 2 K (2) . Re (20) : (1) Re 2,9 . (2) Re 3,27 . (3) Re 4,5 . (4) Re 5,14 . (5) Re 7,24 . (6) Re 8,1 . (7) Re 8,2 . (8) Re 10,1 . (9) Re 10,9 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,4 . (12) Re 12,5 . (13) Re 12,15 . (14) Re 17,1 . (15) Re 17,8 . (16) Re 18,2 . (17) Re 18,13 . (18) Re 19,1 . (19) Re 19,16 . (20) Re 19,18 . 1 S (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 9,4 . (3) 1 S 14,22 . 2 S (4) : (1) 2 S 2,9 . (2) 2 S 13,23 . (3) 2 S 18,6 . (4) 2 S 20,21 . 1 K (2) : (1) 1 K 4,8 . (2) 1 K 12,25 . 2 K (2) : (1) 2 K 5,22 . (2) 2 K 14,13 . In Gn 41,51-52 krijgt Jozef twee zonen : Manasse en Efraïm . De stam Jozef wordt in twee gesplitst zodat er 13 stammen zijn . Zo wordt Efraïm de stamvader van de 13de stam . De getalwaarde 13 is ´èchad (één) .
Jozef was de oudste zoon van Jakob en Rachel , Benjamin was de jongste zoon . Rachel werd begraven op de weg naar Efrata (d.i. Betlehem) . De stam Efraïm lag in het Noorden , de stam Benjamin in het Zuiden . Beiden vertegenwoordigen het geheel . Dit is een genealogische eenheid , geen geografische . De stammen Juda en Benjamin wonen in het Zuiden : een geografische eenheid . Door het verblijf van de stam Benjamin in het Zuiden is de stam Juda verbonden met het Noorden .

De eerste koning nl. Saul kwam uit Efraïm en de laatste koning uit het Noordrijk kwam eveneens uit Efraïm .
- ´èphërâthî (Efraïmiet) . Tenakh (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 17,12 . (3) 1 K 11,26 .
- mehar ´èphëraîm (uit het Efraïmbergte) . Tenakh (4) : (1) Re 17,1 . (2) 1 S 1,1 . (3) 2 Kr 15,8 . (4) Jr 4,15 .
- har ´èphëraîm (Efraïmbergte) . Tenakh (6) : (1) Re 7,24 . (2) Re 17,8 . (3) Re 18,2 . (4) Re 19,1 . (5) Re 19,18 . (6) 2 Kr 19,4 .
- ´èphëraîm ûmënasjsjèh (Efraïm en Manasse) . Tenakh (5) : (4) Gn 48,5 . (2) Dt 34,2 . (3) 1 Kr 9,3 . (4) 2 Kr 30,1 . (5) 2 Kr 30,10 .
- mënasjsjèh wë´èphëraîm (Manasse en Efraïm) Tenakh (3) : (1) Nu 26,28 . (2) Joz 14,4 . (3) Joz 16,4 .
- wë´èphëraîm / wa´èphëraîm (en Efraïm) . Tenakh (13) : (1) Nu 26,28 . (2) Joz 14,4 . (3) Joz 16,4 . (4) Re 1,29 . (5) Js 9,20 . (6) Jr 31,9 . (7) Hos 5,5 . (8) Hos 9,13 . (9) Hos 10,11 . (10) Ps 60,9 . (11) Ps 108,9 . (12) 2 Kr 34,6 . (13) 2 Kr 34,9 .

- ´èphès (uiteinde, niets, nietigheid) . ´èphès (uiteinde, niets, nietigheid) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphès (uiteinde, niets, nietigheid) . aleph = 1 , pe = 17 of 80 , samech = 15 of 60 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 141 (3 X 47) . Structuur : 1 - 8 - 6 . mann. mv. stat. constr. ´aphëse(j) + èrèts (uiteinden van de aarde) . Tenakh (12) , o.a. 1 S 2,10 .


- עֶרֶב = `èrèbh (avond)

- `èrèbh (avond) . עֶרֶב = `èrèbh (avond) . Taalgebruik in Tenakh : `èrèbh (avond) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 38 (2 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (48) . Pentateuch (20) . Eerdere Profeten (2) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (18) . Gn (10) : (1) Gn 1,5 . (2) Gn 1,8 . (3) Gn 1,13 . (4) Gn 1,19 . (5) Gn 1,23 . (6) Gn 1,31 . (7) Gn 8,11 . (8) Gn 24,11 . (9) Gn 24,63 . (10) Gn 44,32 . וַיְהִי ????? = wajëhî `èrèbh (en het werd avond) . Tenakh (6) : (1) Gn 1,5 . (2) Gn 1,8 . (3) Gn 1,13 . (4) Gn 1,19 . (5) Gn 1,23 . (6) Gn 1,31 .


 

- מֵאַרְצְךָ = me´arëtsëkhâ (uit je land) < voorzetsel min (uit) , zelfstandig naamwoord אֶרֶץ = ´èrèts (land) en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud khâ . אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (2) : (1) Gn 12,1 . (2) Dt 26,2 . .

Verwijzing : mitsërajim (Egypte) , zie Gn 12,10 .
- ´èrèts (land, aarde) . אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (453) . Pentateuch (117) . Eerdere Profeten (54) . Latere Profeten (130) . 12 Kleine Profeten (34) . Geschriften (118) . Joz (19) . Re (7) . 1 S (10) . 2 S (5) . 1 K (8) . 2 K (5) .
- Grieks gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) .
- Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Arabisch : أَرْض = ´arD (aarde) . Taalgebruik in de Koran : ´arD (aarde) .
- sjâmajim wë´èrèts (hemel en aarde) . Tenakh (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

- אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) .

-- אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (453) . Pentateuch (117) . Eerdere Profeten (54) . Latere Profeten (130) . 12 Kleine Profeten (34) . Geschriften (118) . Lv (7) : (1) Lv 14,34 . (2) Lv 16,22 . (3) Lv 18,3 . (4) Lv 20,24 . (5) Lv 25,24 . (6) Lv 25,38 . (7) Lv 26,38 . Joz (19) . Re (7) . 1 S (10) . 2 S (5) . 1 K (8) . 2 K (5) .

- מֵאֶרֶץ = me´èrèts (uit het land) < min + אֶרֶץ =´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Ex : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Jesaja : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (157) . Pentateuch (56) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (46) . 12 Kleine Profeten (13) . Geschriften (18) . Ex (21) : (1) Ex 6,13 . (2) Ex 6,26 . (3) Ex 7,4 . (4) Ex 12,17 . (5) Ex 12,41 . (6) Ex 12,42 . (7) Ex 12,51 . (8) Ex 13,18 . (9) Ex 16,1 . (10) Ex 16,6 . (11) Ex 16,32 . (12) Ex 19,1 . (13) Ex 20,2 . (14) Ex 29,46 . (15) Ex 32,1 . (16) Ex 32,4 . (17) Ex 32,7 . (18) Ex 32,8 . (19) Ex 32,11 . (20) Ex 32,23 . (21) Ex 33,1 . Dt (12) : (1) Dt 1,27 . (2) Dt 2,19 . (3) Dt 5,6 . (4) Dt 6,12 . (5) Dt 8,14 . (6) Dt 9,7 . (7) Dt 13,6 . (8) Dt 13,11 . (9) Dt 16,3 . (10) Dt 20,1 . (11) Dt 29,21 . (12) Dt 29,24 . Re (3) : (1) Re 2,12 . (2) Re 11,5 . (3) Re 19,30 . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Am 3,1 . (6) Am 9,7 . (7) Mi 6,4 . (8) Mi 7,15 . (9) Zach 10,10 .
- Gr. γη = gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Een vorm van γη = gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) .

  gè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. + dat. vr. enk gè(i) 771  736  35  10    15  15 
2 gen. vr. enk. gès   1203  1082  121  17  11  10  15  21  42  38  43     
3 acc. vr. enk.  gèn 961  884  77  13  12  10  25  30  36 
  totaal 2935  2702  233  40  18  25  11  32  34  73  83  94     

- Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Aramees : אַרְעָא = ´arë`â´ (aarde, land,grond, veld) . Arabisch : أرض =´arD (aarde) . Taalgebruik in de Qoran : ´arD (aarde) .
- ûme´èrèts (en uit het land) . Tenakh (7) : (1) Gn 24,7 . (2) Gn 47,15 . (3) 1 S 30,16 . (4) Jr 17,26 . (5) Jr 48,33 . (6) Jr 50,8 . (7) Zach 8,7 .
-- ´arëtsô (zijn land) < zelfst. naamw. = suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (30) . Js (7) : (1) Js 2,7 . (2) Js 2,8 . (3) Js 13,14 . (4) Js 18,2 . (5) Js 18,7 . (6) Js 36,18 . (7) Js 37,7 .
- ´arëtsèkhâ (jouw land) < zelfst. naamw. vr. enk. stat. construct. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Tenakh (20) : (1) Ex 23,10 . (2) Ex 34,24 . (3) Dt 19,2 . (4) Dt 19,3 . (5) Dt 19,10 . (6) Dt 28,12 . (7) Dt 28,24 . (8) Dt 28,52 . (9) 1 K 8,36 . (10) 1 K 11,22 . (11) Js 8,8 . (12) Js 14,20 . (13) Js 23,10 . (14) Jr 4,7 . (15) Ez 32,8 . (16) Jon 1,8 . (17) Mi 5,10 . (18) Nah 3,13 . (19) Ps 85,2 . (20) 2 K 6,27 .

-- מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם = me´èrèts mitsërâjim (uit het land Egypte) . Tenakh (45) . Pentateuch (26) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (3) . Gn (2) . Ex (8) . Lv (5) . Nu (5) . Dt (7) . Joz (1) . Re (2) . 1 K (2) . 2 K (2) . Gn (2) : (1) Gn 45,19 . (2) Gn 47,15 . Ex (8) : (1) Ex 6,26 . (2) Ex 7,4 . (3) Ex 12,51 . (4) Ex 20,2 . (5) Ex 29,46 . (6) Ex 32,1 . (7) Ex 32,11 . (8) Ex 32,23 .

Gn (1) : Gn 21,21 . Ex (8) : (1) Ex 6,26 . (2) Ex 7,4 . (3) Ex 12,51 . (4) Ex 20,2 . (5) Ex 29,46 . (6) Ex 32,1 . (7) Ex 32,11 . (8) Ex 32,23 .
- מִצְרַיִם מֵאֶרֶץ = me´èrèts mitsërajim (uit het land Egypte) . Tenakh (45) . Pentateuch (23) . Gn (1) : Gn 21,21 . Ex (13) : (1) Ex 6,13 . (2) Ex 12,17 . (3) Ex 12,41 . (4) Ex 12,42 . (5) Ex 13,18 . (6) Ex 16,1 . (7) Ex 16,6 . (8) Ex 16,32 . (9) Ex 19,1 . (10) Ex 32,4 . (11) Ex 32,7 . (12) Ex 32,8 . (13) Ex 33,1 . Lv (5) : (1) Lv 19,36 . (2) Lv 23,43 . (3) Lv 25,38 . (4) Lv 25,42 . (5) Lv 25,55 . Nu (1) : Nu 26,4 . Dt (3) : (1) Dt 1,27 . (2) Dt 20,1 . (3) Dt 29,24 . 12 kl. Prof. (5) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Mi 7,15 .
- Grieks . = ek tès gès Aiguptou (uit het land Egypte) . Latijn . de terra Aegypti (uit het land Egypte) . Aramees : דְמִצְרָיִם מֵאַרְ?ָא = me´arë`â´ dëmitsërâjim (uit het land van Egypte) . Arabisch : مِصْرَ أرضِ مِن = min ´arDi misra (uit het land Egypte) .

-- me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . Tenakh (45) . Ex (13 / 21) : (1) Ex 6,13 . (2) Ex 12,17 . (3) Ex 12,41 . (4) Ex 12,42 . (5) Ex 13,18 . (6) Ex 16,1 . (7) Ex 16,6 . (8) Ex 16,32 . (9) Ex 19,1 . (10) Ex 32,4 . (11) Ex 32,7 . (12) Ex 32,8 . (13) Ex 33,1 . 12 kl. Prof. (5) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Mi 7,15 .
--- ´arëtsâh (naar het land) . Tenakh (94) . Gn (22) : (1) Gn 11,31 . (2) Gn 12,5 . (3) Gn 18,2 . (4) Gn 19,1 . (5) Gn 20,1 . (6) Gn 24,53 .

- הָאָרֶץ = hâ´ârèts (en de aarde) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Gn (113) .Gn 12 : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 12,7 . Lv (31) . Lv 25 (6) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,6 . (3) Lv 25,18 . (4) Lv 25,19 . (5) Lv 25,23 . (6) Lv 25,31 .
- Grieks. nom. + dat. vr. enk. gè / gè(i) (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lv (29) . Lv 25 (8) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,4 . (3) Lv 25,5 . (4) Lv 25,7 . (5) Lv 25,9 . (6) Lv 25,19 . (7) Lv 25,23 . (8) Lv 25,45 . Lv 26 (12) : (1) Lv 26,1 . (2) Lv 26,4 . (3) Lv 26,6 . (4) Lv 26,20 . (5) Lv 26,33 . (6) Lv 26,34 . (7) Lv 26,36 . (8) Lv 26,38 . (9) Lv 26,39 . (10) Lv 26,41 . (11) Lv 26,43 . (12) Lv 26,44 . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) .
- Grieks . gen. vr. enk. γης = gès van het zelfst. naamw. γη = gè (aarde, land) . Lv (40) . Lv 25 (8) : (1) Lv 25,6 . (2) Lv 25,10 . (3) Lv 25,18 . (4) Lv 25,24 . (5) Lv 25,31 . (6) Lv 25,38 . (7) Lv 25,42 . (8) Lv 25,55 . Lv 26 (6) : (1) Lv 26,5 . (2) Lv 26,6 . (3) Lv 26,13 . (4) Lv 26,22 . (5) Lv 26,42 . (6) Lv 26,45 .
- Grieks . acc. mann. enk. γην = gèn van het zelfst. naamw. γη = gè (aarde, land) . Lv (10) . Lv 25 (3) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,24 . (3) Lv 25,38 . Lv 26 (2) : (1) Lv 26,19 . (2) Lv 26,32 .

  gè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. + dat. vr. enk gè(i) 771  736  35  10    15  15 
2 gen. vr. enk. gès   1203  1082  121  17  11  10  15  21  42  38  43     
3 acc. vr. enk.  gèn 961  884  77  13  12  10  25  30  36 

- Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Arabisch : أَرْض = ´arD (aarde) . Taalgebruik in de Koran : ´arD (aarde) .

- הָאָרֶץ = hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Gn (113) . Gn 11 (4 verzen, 5X) : (1) Gn 11,1 . (2) Gn 11,4 . (3) Gn 11,8 . (4) Gn 11,9 (2X) . Gn 12 (2) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 12,7 . Gn 24 (3) : (1) Gn 24,3 . (2) Gn 24,5 . (3) Gn 24,7 . Gn 50 (2) : (1) Gn 50,11 . (2) Gn 50,24 . Lv (31) . Lv 25 (6) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,6 . (3) Lv 25,18 . (4) Lv 25,19 . (5) Lv 25,23 . (6) Lv 25,31 . Dt (77) . Dt 1 (6) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,21 . (3) Dt 1,22 . (4) Dt 1,25 . (5) Dt 1,35 . (6) Dt 1,36 . Dt 17 (1) : Dt 17,14 . Gn 12 : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 12,7 . Joz (45) . Joz 1 (5) : (1) Joz 1,2 . (2) Joz 1,6 . (3) Joz 1,11 . (4) Joz 1,13 . (5) Joz 1,15 . Re (21) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,32 . (3) Re 1,33 . (4) Re 2,1 . (5) Re 2,2 . (6) Re 2,6 . (7) Re 3,11 . (8) Re 3,30 . (9) Re 5,31 . (10) Re 6,4 . (11) Re 6,37 . (12) Re 6,39 . (13) Re 6,40 . (14) Re 8,28 . (15) Re 9,37 . (16) Re 11,21 . (17) Re 18,2 . (18) Re 18,9 . (19) Re 18,14 . (20) Re 18,17 . (21) Re 18,30 . hâ´ârèts ´äsjèr nisjëba`ëthî (het land dat ik zwoer)

- וְהָאָרֶץ = wëhâ´ârèts (en de aarde) < wë + bepaald lidw. ha + ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Tenakh (38) . Pentateuch (10) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (4) . Lv (3) : (1) Lv 25,23 . (2) Lv 26,42 . (3) Lv 26,43 .

- `al hâ´ârèts (op de aarde) . Tenakh (88) . Gn ( 29) : (1) Gn 1,11 . (2) Gn 1,15 . (3) Gn 1,17 . (4) Gn 1,20 . (5) Gn 1,26 . (6) Gn 1,28 . (7) Gn 1,30 . (8) Gn 2,5 . (9) Gn 6,12 . (10) Gn 6,17 . (11) Gn 7,4 . (12) Gn 7,6 . (13) Gn 7,10 . (14) Gn 7,12 . (15) Gn 7,14 . (16) Gn 7,17 . (17) Gn 7,18 . (18) Gn 7,19 . (19) Gn 7,21 (2X) . (20) Gn 7,24 . (21) Gn 8,1 . (22) Gn 8,17 (2X) . (23) Gn 8,19 . (24) Gn 9,14 . (25) Gn 9,16 . (26) Gn 9,17 . (27) Gn 19,23 . (28) Gn 41,34 . (29) Gn 42,6 .

- אֶת הָאָרֶץ = ´èth hâ´ârèts (het land) . Tenakh (136) . Gn (12) : (1) Gn 1,28 . (2) Gn 6,12 . (3) Gn 6,13 . (4) Gn 9,1 . (5) Gn 12,7 . (6) Gn 15,7 . (7) Gn 15,18 . (8) Gn 24,7 . (9) Gn 35,12 . (10) Gn 41,30 . (11) Gn 42,30 . (12) Gn 48,4 . Nu (22) : (1) Nu 13,16 . (2) Nu 13,18 . (3) Nu 13,21 . (4) Nu 14,6 . (5) Nu 14,9 . (6) Nu 14,23 . (7) Nu 14,31 . (8) Nu 14,34 . (9) Nu 14,36 . (10) Nu 14,38 . (11) Nu 26,55 . (12) Nu 27,12 . (13) Nu 32,5 . (14) Nu 32,8 . (15) Nu 32,9 . (16) Nu 33,53 (2X) . (17) Nu 33,54 . (18) Nu 34,17 . (19) Nu 34,18 . (20) Nu 35,33 (2X) . (21) Nu 35,34 . (22) Nu 36,2 . Re (6) : (1) Re 1,2 . (2) Re 2,6 . (3) Re 18,2 (2X) . (4) Re 18,9 (2X) . (5) Re 18,14 . (6) Re 18,17 . wë´eth hâ´ârèts (en het land) . Tenakh (1) : Gn 1,1 . ´eth hâ´ârèts (het land) . Tenakh (1) : Dt 1,35 . wë´èth hâ´ârèts (en het land) . Tenakh (17) : (1) Gn 35,12 . (2) Gn 42,34 . (3) Gn 49,15 . (4) Ex 20,11 . (5) Ex 31,17 . (6) Dt 3,12 . (7) Dt 4,26 . (8) Dt 30,19 . (9) Dt 31,28 . (10) 2 K 19,15 . (11) 2 Kr 2,11 . (12) Js 37,16 . (13) Jr 22,12 . (14) Jr 23,24 . (15) Jr 32,17 . (16) Hag 2,6 . (17) Hag 2,21 .
- ´èth hâ´ârèts ´äsjèr (het land dat) . Tenakh (25) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (6) . Geschriften (1) . Nu (5) : (1) Nu 14,23 . (2) Nu 14,31 . (3) Nu 27,12 . (4) Nu 35,33 . (5) Nu 35,34 . Dt () : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,36 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 3,28 . (5) Dt 4,1 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 8,1 . (8) Dt 9,23 . (9) Dt 10,11 . (10) Dt 11,8 . (11) Dt 11,31 . (12) Dt 16,20 . (13) Dt 24,4 . Joz (6) : (1) Joz 1,6 . (2) Joz 1,11 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 5,6 . (5) Joz 18,3 . (6) Joz 22,33 . Neh (1) : Neh 9,15 .
-- ´èththen ´èth hâ´ârèts (ik geef dit land) . Tenakh (4) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 . (3) Gn 35,12 . (4) Dt 1,36 .
-- ´èth hâ´ârèts hazzo´th (dit land) . Tenakh (14) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 15,7 . (3) Gn 15,18 . (4) Gn 24,7 . (5) Gn 48,4 . (6) Nu 32,5 . (7) Dt 3,18 . (8) Dt 9,4 . (9) Dt 26,9 . (10) Joz 1,13 . (11) Joz 13,7 . (12) Jr 32,22 . (13) Jr 36,29 . (14) Ez 47,21 .
- ´èththen ´èth hâ´ârèts (ik geef dit land) . Tenakh (4) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 . (3) Gn 35,12 . (4) Dt 1,36 .
- `ad qëtseh hâ´ârèts (tot een uiteinde van de aarde) . T enach (4) : (1) Ps 46,10 . (2) Js 48,20 . (3) Js 49,6 . (4) Jr 25,31 .
- wëhâ´ârèts (en de aarde) < wë + bepaald lidw. ha + . Tenakh (38) . Pentateuch (10) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (4) . Gn (5) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 2,1 . (3) Gn 2,4 . (4) Gn 34,10 . (5) Gn 34,21 .
--- -- kâl hâ´ârèts (het hele land) . Tenakh (81) . Gn (4) : (1) Gn 11,9 . (2) Gn 13,15 . (3) Gn 18,25 . (4) Gn 19,31 .

- הָאָרֶץ אֶל = ´èl hâ´ârèts (naar het land) . Tenakh (53) . Pentateuch (38) . Gn (3) . Ex (3) . Lv (3) . Nu (12) . Dt (17) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1) . Gn (3) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 24,5 . (3) Gn 50,24 . Lv (3) : (1) Lv 19,23 . (2) Lv 23,10 . (3) Lv 25,2 . Dt (17) : (1) Dt 2,29 . (2) Dt 4,21 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 7,1 . (5) Dt 9,28 . (6) Dt 11,29 . (7) Dt 17,14 . (8) Dt 18,9 . (9) Dt 26,1 . (10) Dt 26,3 . (11) Dt 27,2 . (12) Dt 27,3 . (13) Dt 30,5 . (14) Dt 31,7 . (15) Dt 31,21 . (16) Dt 31,23 . (17) Dt 32,52 . Eerdere Profeten (3) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 . (3) 2 K 8,1 .

- אֲשֶׁר הָאָרֶץ אֶל = ´èl hâ´ârèts ´äsjèr (naar het land dat) . Tenakh (40/54) . Pentateuch (33) . Gn (3) . Ex (3) . Lv (2) . Nu (9) . Dt (16) : . Eerdere Profeten (2) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1) . Gn (3) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 24,5 . (3) Gn 50,24 . Lv (2) : (1) Lv 23,10 . (2) Lv 25,2 . Eerdere Profeten (2) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 .
- ´èl hâ´ârèts ´äsjèr JHWH ´êlohe(j)khâ nothen lëkhâ (naar het land dat JHWH je God aan je gevende) . Tenakh (3) : (1) Dt 4,21 (´èl hâ´ârèts hattôbâh ´äsjèr = naar het goede land dat) . (2) Dt 26,1 . (3) Dt 27,3 . ´èl hâ´ârèts ´äsjèr JHWH ´êlohe(j)khâ nothen lâkh (naar het land dat JHWH je God aan je gevende) . Tenakh (2) : (1) Dt 17,14 . (2) Dt 18,9 .
--- מִן הָאָרֶץ = min hâ´ârèts (uit het land) . Tenakh (35) . Pentateuch (11) . Gn (5) . Ex (4) . Lv (1) . Nu (1) . Dt (0) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (6) . Gn (5) : (1) Gn 2,6 . (2) Gn 7,23 . (3) Gn 10,11 . (4) Gn 31,13 . (5) Gn 50,24 . (6) Ex 1,10 . (7) Ex 3,8 . (8) Ex 9,15 . (9) Ex 12,33 . (10) Lv 26,6 . (11) Nu 21,6 . (12) Joz 7,9 . (13) 1 S 28,9 . (14) 1 S 28,13 . (15) 2 S 12,17 . (16) 2 S 19,10 . (17) 1 K 15,12 . (18) 1 K 22,47 .
- ´èl hâ´ârèts ´äsjèr nisjëba` (naar het land dat hij zwoer) . Tenakh (5) : (1) Gn 50,24 . (2) Nu 14,16 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 26,3. (5) Dt 31,7 .

- בְּאֶרֶץ / בָּאָרֶץ = bâ´èrèts / bâ´ârèts (in het land) < voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (398) . Pentateuch (150) . Eerdere Profeten (58) . Latere Profeten (100) . 12 Kleine Profeten (15) . Geschriften (75) . Gn (77) . Gn 12 (2) : (1) Gn 12,6 . (2) Gn 12,10 . Ex (23) .

--- ´èth kâl hâ´ârèts (het hele land) . In twaalf verzen in de bijbel : (1) Gn 13,15 . (2) Nu 14,21 . (3) Dt 19,8 . (4) Dt 34,1 . (5) Joz 2,3 . (6) Joz 2,24 . (7) Joz 9,24 . (8) Joz 10,40 . (9) Joz 11,16 . (10) Joz 11,23 . (11) Joz 21,43 . (12) Jr 51,25 .
In Gn 12,1-9 speelt ´èrètz (land) een belangrijke rol : (1) Gn 12,1 : meárëtsëkhâ (uit je land) . (2) Gn 12,1 : ´èl hâ´ârèts ´äsjèr (naar het land) . (3) Gn 12,5 : ´arëtsâh (naar het land) . (4) Gn 12,6 : bâ´ârèts (in het land) . (5) Gn 12,7 . hâ´ârèts (het land).
- wë´èrèts / wâ´ârets (en de aarde) . In vijfentwintig verzen in de bijbel :
- אַרְצְכֶם = ´arëtsëkhèm (jullie land) . Tenakh (11) : (1) Lv 19,9 . (2) Lv 23,22 . (3) Lv 25,9 . (4) Lv 26,19 . (5) Lv 26,20 . (6) Lv 26,33 . (7) Nu 22,13 . (8) Dt 11,14 . (9) 1 S 6,5 . (10) Js 1,7 . (11) Jr 44,22 .
- miqëtseh hâ´ârèts (vanaf het uiteinde van de aarde) . Tenakh (9) : (1) Dt 13,8 . (2) Dt 28,49 . (3) Dt 28,64 . (4) Ps 61,3 . (5) Ps 135,7 . (6) Js 5,26 . (7) Js 42,10 . (8) Js 43,6 . (9) Jr 25,33 .

-


- `eshâw (Esau) . עֵשָׂו = `eshâw (Esau) . `-sh-w : (1) `âshû = zij maakten / deden) OF (2) `äshû (doet) OF (3) `eshâw (Esau) . Taalgebruik in Tenakh : `eshâw (Esau) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , waw = 6 ; totaal : 43 of 376 (2³ X 47) . Structuur : 7 - 3 - 6 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (234) . Pentateuch (105) . Eerdere Profeten (40) . Latere Profeten (51) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (26) . Genesis (64) . Gn 32 (8) . In Gn 25,25 komt de naam עֵשָׂו = `eshâw (Esau) voor het eerst voor . Dit hoofdstuk (Gn 36) telt 43 verzen . Gn 36 (17) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,2 . (3) Gn 36,4 . (4) Gn 36,5 . (5) Gn 36,6 . (6) Gn 36,8 (2X) . (7) Gn 36,9 . (8) Gn 36,10 (3X) . (9) Gn 36,12 (2X) . (10) Gn 36,13 . (11) Gn 36,14 (2X) . (12) Gn 36,15 (2X) . (13) Gn 36,17 (2X) . (14) Gn 36,18 . (15) Gn 36,19 . (16) Gn 36,40 . (17) Gn 36,43 .
-- wë´ellèh tholëdôth `eshâw (Esau) (en deze ontstaansgeschiedenissen van Esau) . Tenakh (2) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,9 .

          totaal  
  Esau  Esau  Esau    
  X Ada X Oholibama   X Basemat      
  Elifaz 1. Jeüs . 2. Jalam . 3. Korach .  Reüel    
  1. Teman . 2. Omar . 3. Sefo . 4. Kenaz . 5. Gatam . 6. Amalek .   1. Nachat . 2. Zerach . 3. Samna . 4. Mizza .     10 
           
totaal            

- `âsâh 1. handelen , doen . 2. drukken , betasten . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , sin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 of 375 . `âsû : act. perf. 3de pers. mv. : zij verwerven , zij bezitten . `äsû : act. imperatief 2de pers. mv. doet .

`eshâw (Esau)   O.T.  NT   Gn   Nu   Dt   Joz   1 Kr  Jdt  1 Mak  Jr  Ob  Mal 
95  92 69

`eshâw (Esau)   Gn 25 Gn 26 Gn 27 Gn 28 Gn 29 Gn 30 Gn 31 Gn 32 Gn 33 Gn 34 Gn 35 Gn 36
69  10  18        10  17 

17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
  Gn 36,1 Gn 36,2 Gn 36,4 Gn 36,5 Gn 36,6 Gn 36,8 Gn 36,9 Gn 36,10 Gn 36,12 Gn 36,13 Gn 36,14 Gn 36,15 Gn 36,17 Gn 36,18 Gn 36,19 Gn 36,40 Gn 36,43
`eshâw (Esau) (24) 1 1 1 1 1 2 1

Gn 36 (17) : (1) Gn 36,1 . (2) Gn 36,2 . (3) Gn 36,4 . (4) Gn 36,5 . (5) Gn 36,6 . (6) Gn 36,8 (2X) . (7) Gn 36,9 . (8) Gn 36,10 (3X) . (9) Gn 36,12 (2X) . (10) Gn 36,13 . (11) Gn 36,14 (2X) . (12) Gn 36,15 (2X) . (13) Gn 36,17 (2X) . (14) Gn 36,18 . (15) Gn 36,19 . (16) Gn 36,40 . (17) Gn 36,43 .


- אֵש = ´esj (vuur)

- ´esj (vuur) . אֵש = ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 (2 X 11) of 301 (7 X 43) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (144) . Pentateuch (30) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (53) . 12 Kleine Profeten (18) . Geschriften (30) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Gn (1) : Gn 15,17 . Ex (8) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 9,23 . (3) Ex 12,8 . (4) Ex 12,9 . (5) Ex 13,21 . (6) Ex 14,24 . (7) Ex 22,5 . (8) Ex 35,3 . Dt (3) : (1) Dt 4,24 . (2) Dt 9,3 . (3) Dt 32,22 .
- πυρ = pur (vuur) . Taalgebruik in het NT : pur (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in Lc : pur (vuur) . Taalgebruik in Hnd : pur (vuur) . Een vorm van πυρ = pur (vuur) in het NT (71) , in de LXX (540) .
- Ned. : vuur (Grieks : πυρ = pur ; p - ph = f ; b - bh = v ; f - v) . Arabisch : zie licht . D. : Feuer . E. : fire . Fr. : feu . Grieks : πυρ = pur (vuur) . Taalgebruik in het NT : pur (vuur) . Hebreeuws : אֵש = ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Lat. : ignis .
- In de Westerse filosofie bestaat de fysieke wereld uit 4 basiselementen : aarde , water , lucht en vuur . In het Hebreeuws beginnen 3 van de 4 elementen met een aleph . De aleph duidt een begin aan .
- Bibliografie . -- Grad A.-D. , La Kabbale du feu , Paris , Dervy-livres , 1985 .

In twee verzen be`ammûd ´esj (in een vuurzuil) : (1) Ex 13,21 . (2) Ex 14,24 .
-- בָּאֵשׁ / בְּאֵשׁ = bë´esj / bâ´esj (in - het - vuur) < bë + (bepaald. lidw. ha) + אֵש = ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 (2 X 11) of 301 (7 X 43) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (128) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (35) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (16) . Niet in Gn . Ex (7) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 12,10 . (3) Ex 19,18 . (4) Ex 29,14 . (5) Ex 29,34 . (6) Ex 32,20 . (7) Ex 32,24 . Dt (11) : (1) Dt 1,33 . (2) Dt 4,11 . (3) Dt 5,23 . (4) Dt 7,5 . (5) Dt 7,25 . (6) Dt 9,15 . (7) Dt 9,21 . (8) Dt 12,3 . (9) Dt 12,31 . (10) Dt 13,17 . (11) Dt 18,10 . 2 K (9) : (1) 2 K 8,12 . (2) 2 K 16,3 . (3) 2 K 17,17 . (4) 2 K 17,31 . (5) 2 K 19,18 . (6) 2 K 21,6 . (7) 2 K 23,10 . (8) 2 K 23,11 . (9) 2 K 25,9 .
-- kë´esj (als vuur) . Tenakh (16) . Pentateuch (1) Ex 24,17 . LXX : hôsei pur .
--- wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenakh (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

- `eshèbh (kruid) . עֵשֶׂב = `eshèbh (kruid) . Taalgebruik in Tenakh : `eshèbh (kruid) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , beth = 2 ; totaal : 39 OF 372 . Structuur : 7 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (24) . Gn 1 (4) : (1) Gn 1,11 . (2) Gn 1,12 . (3) Gn 1,29 . (4) Gn 1,30 .

- `èshrâh

- `eth (tijd) . `eth (tijd) . `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenakh : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het NT : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het NT (85) . Een vorm van `eth (tijd) in Js (11) .
- be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Tenakh (89) . Js (5) . (1) Js 18,7 . (2) Js 20,2 . (3) Js 33,2 . (4) Js 39,1 . (5) Js 49,8 . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 . (6) Zach 10,1 .
- bâ`eth hahî´ = in die tijd . Tenakh (40) . Js (2) : (1) Js 18,7 . (2) Js 20,2 . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 .
- bâ`eth hahiw´ = in die tijd . Tenakh (19) . Js (1) : Js 39,1 .

- lë`eth `èrèbh (bij avondtijd) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . Ned. tijd . D. Zeit . Avond . D. Abend . E. evening . Lat. ad vesperas . Gr. hespera . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 8,11 . (2) Gn 24,11 . (3) Js 17,14 . (4) Zach 14,7 .

be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit .
- `eth (tijd) . Verwijzing : `eth (tijd) , zie Zach 10,1 . In vierenzestig verzen in de bijbel . be`eth (in de tijd) . In negenentachtig verzen in de bijbel . be`ethô (op zijn tijd) . In twaalf verzen in de bijbel .
- lë`eth `èrèbh (bij avondtijd) . Verwijzing : `eth (tijd) , zie Zach 10,1 .Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . Ned. tijd . D. Zeit . Avond . D. Abend . E. evening . Lat. ad vesperas . Gr. hespera . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 8,11 . (2) Gn 24,11 . (3) Js 17,14 . (4) Zach 14,7 .


- ´eth (accusatief) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 . Gn (525) . Gn 12 (6) : (1) Gn 12,5 . (2) Gn 12,7 . (3) Gn 12,11 . (4) Gn 12,13 . (5) Gn 12,14 . (6) Gn 12,17 . Gn 24 (21) : (1) Gn 24,1 . (2) Gn 24,5 . (3) Gn 24,6 . (4) Gn 24,7 . (5) Gn 24,8 . (6) Gn 24,9 . (7) Gn 24,23 . (8) Gn 24,30 . (9) Gn 24,35 . (10) Gn 24,36 . (11) Gn 24,47 . (12) Gn 24,48 . (13) Gn 24,49 . (14) Gn 24,52 . (15) Gn 24,57 . (16) Gn 24,59 . (17) Gn 24,60 . (18) Gn 24,61 . (19) Gn 24,64 . (20) Gn 24,66 . (21) Gn 24,67 . Ex (473) . Ex 40 (31) o.a. . () Ex 40,20 . Tweemaal in Ex 40,34 . Eénmaal in Ex 40,35 . Niet in Ex 40,36 - Ex 40,37 - Ex 40,38 .

- אֵת / אֶת = ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . Eerdere Profeten (1661) . Latere Profeten (860) . 12 Kleine Profeten (207) . Geschriften (967) . Joz (231) . Gn (525) . Gn 21 (17) : (1) Gn 21,1 . (2) Gn 21,3 . (3) Gn 21,4 . (4) Gn 21,5 . (5) Gn 21,8 . (6) Gn 21,9 . (7) Gn 21,13 . (8) Gn 21,15 . (9) Gn 21,16 . (10) Gn 21,17 . (11) Gn 21,18 . (12) Gn 21,19 . (13) Gn 21,20 . (14) Gn 21,25 . (15) Gn 21,26 . (16) Gn 21,28 . (17) Gn 21,30 . Gn 22 (14) : (1) Gn 22,1 . (2) Gn 22,2 . (3) Gn 22,3 . (4) Gn 22,4 . (5) Gn 22,6. (6) Gn 22,9 . (7) Gn 22,10 . (8) Gn 22,12 . (9) Gn 22,13 . (10) Gn 22,16 . (11) Gn 22,17 . (12) Gn 22,21 . (13) Gn 22,23 . (14) Gn 22,24 . Ex (473) . Ex 20 (7) : (1) Ex 20,1 . (2) Ex 20,7 . (3) Ex 20,8 . (4) Ex 20,11 . (5) Ex 20,12 . (6) Ex 20,18 . (7) .Ex 20,24 . Joz 24 (24) : (1) Joz 24,1 . (2) Joz 24,3 . (3) Joz 24,4 . (4) Joz 24,5 . (5) Joz 24,6 . (6) Joz 24,7 . (7) Joz 24,8 . (8) Joz 24,11 . (9) Joz 24,12 . (10) Joz 24,14 . (11) Joz 24,15 . (12) Joz 24,16 . (13) Joz 24,17 . (14) Joz 24,18 . (15) Joz 24,19 . (16) Joz 24,20 . (17) Joz 24,21 . (18) Joz 24,22 . (19) Joz 24,23 . (20) Joz 24,24 . (21) Joz 24,26 . (22) Joz 24,27 . (23) Joz 24,28 . (24) Joz 24,31 . Ex (473) . Ex 1 (9) : (1) Ex 1,1 . (2) Ex 1,8 . (3) Ex 1,11 . (4) Ex 1,13 . (5) Ex 1,14 . (6) Ex 1,16 . (7) Ex 1,17 . (8) Ex 1,18 . (9) Ex 1,21 . Re (233) . Re 1 (22) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,4 . (3) Re 1,5 . (4) Re 1,6 . (5) Re 1,10 . (6) Re 1,12 . (7) Re 1,13 . (8) Re 1,15 . (9) Re 1,16 . (10) Re 1,17 . (11) Re 1,18 . (12) Re 1,19 . (13) Re 1,20 . (14) Re 1,21 . (15) Re 1,24 . (16) Re 1,25 . (17) Re 1,27 . (18) Re 1,28 . (19) Re 1,29 . (20) Re 1,30 . (21) Re 1,31 . (22) Re 1,33 . (23) Re 1,34 . Re 2 (10) : (1) Re 2,4 . (2) Re 2,6 . (3) Re 2,7 . (4) Re 2,10 . (5) Re 2,11 . (6) Re 2,12 . (7) Re 2,13 . (8) Re 2,20 . (9) Re 2,22 . (10) Re 2,23 . Re 3 (21) : (1) Re 3,1 . (2) Re 3,4 . 3) Re 3,6 . (4) Re 3,7 . (5) Re 3,8 . (6) Re 3,9 . (7) Re 3,10 . (8) Re 3,12 . (9) Re 3,13 . (10) Re 3,14 . (11) Re 3,15 . (12) Re 3,17 . (13) Re 3,18 . (14) Re 3,19 . (15) Re 3,21 . (16) Re 3,24 . (17) Re 3,25 . (18) Re 3,26 . (19) Re 3,28 . (20) Re 3,29 . (21) Re 3,31 . 1 S (331) . 1 S 1 (14) : (1) 1 S 1,5 . (2) 1 S 1,11 . (3) 1 S 1,12 . (4) 1 S 1,14 . (5) 1 S 1,15 . (6) 1 S 1,16 . (7) 1 S 1,17 . (8) 1 S 1,19 . (9) 1 S 1,20 . (10) 1 S 1,21 . (11) 1 S 1,22 . (12) 1 S 1,23 . (13) 1 S 1,25 . (14) 1 S 1,27 . 1 S 2 (16) : (1) 1 S 2,11 . (2) 1 S 2,12 . (3) 1 S 2,13 . (4) 1 S 2,15 . (5) 1 S 2,17 . (6) 1 S 2,18 . (7) 1 S 2,19 . (8) 1 S 2,20 . (9) 1 S 2,21 . (10) 1 S 2,22 . (11) 1 S 2,23 . (12) 1 S 2,28 . (13) 1 S 2,29 . (14) 1 S 2,31 . (15) 1 S 2,32 . (16) 1 S 2,33 . 1 S 8 (5) : (1) 1 S 8,1 . (2) 1 S 8,10 . (3) 1 S 8,11 . (4) 1 S 8,20 . (5) 1 S 8,21 . 1 K (320) . 1 K 17 (4) : 2 K (290) . 2 K 17 (24) : (1) 2 K 17,6 . (2) 2 K 17,11 . (3) 2 K 17,12 . (4) 2 K 17,13 . (5) 2 K 17,14 . (6) 2 K 17,15 . (7) 2 K 17,16 . (8) 2 K 17,17 . (9) 2 K 17,19 . (10) 2 K 17,21 . (11) 2 K 17,23 . (12) 2 K 17,24 . (13) 2 K 17,25 . (14) 2 K 17,26 . (15) 2 K 17,27 . (16) 2 K 17,28 . (17) 2 K 17,30 . (18) 2 K 17,31 . (19) 2 K 17,32 . (20) 2 K 17,33 . (21) 2 K 17,34 . (22) 2 K 17,36 . (23) 2 K 17,39 . (24) 2 K 17,41 . ´èth kâl (354) . 2 K (19) : (1) 2 K 3,6 . (2) 2 K 4,13 . (3) 2 K 6,24 . (4) 2 K 8,6 . (5) 2 K 10,9 . (6) 2 K 10,17 . (7) 2 K 10,18 . (8) 2 K 12,10 . (9) 2 K 14,14 . (10) 2 K 17,16 . (11) 2 K 18,15 . (12) 2 K 20,13 . (13) 2 K 23,2 . (14) 2 K 23,8 . (15) 2 K 23,19 . (16) 2 K 23,20 . (17) 2 K 23,21 . (18) 2 K 24,13 (2X) . (19) 2 K 24,14 .
- accusatief + suffux persoonl. voornaamw. 1ste pers. enk. = ´ôthî (mij) . Tenakh (2) : (1) Js 57,11 . (2) Js 58,2 .

- accusatief + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv. אֶתְכֶם = ´èthëkhèm (jullie) . Zie : אֵת / אֶת = ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (282) . Pentateuch (117) . Dt (47) . Dt 11 (4) : (1) Dt 11,13 . (2) Dt 11,22 . (3) Dt 11,27 . (4) Dt 11,28 .
- accusatief + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. אֹתוֹ = ´othô (hem) . Zie Tenakh (533) . Pentateuch (270) . Eerdere Profeten (163) . Latere Profeten (61) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (31) . Gn (86) . Gn 15 (1) : Gn 15,5 . Gn 21 (2) : (1) Gn 21,2 . (2) Gn 21,4 . Joz (17) : (1) Joz 3,3 . (2) Joz 4,14 . (3) Joz 7,15 . (4) Joz 7,25 . (5) Joz 8,11 . (6) Joz 8,23 . (7) Joz 9,12 . (8) Joz 10,24 . (9) Joz 13,21 . (10) Joz 14,7 . (11) Joz 18,20 . (12) Joz 19,14 . (13) Joz 20,4 . (14) Joz 22,30 . (15) Joz 24,14 . (16) Joz 24,30 . (17) Joz 24,33 .
- accusatief + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. mv. = ´ôthâm (hen) . Tenakh (175) . Pentateuch (39) . Eerdere Profeten (49) . Latere Profeten (76) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (9) . Re (17) : (1) Re 2,3 . (2) Re 2,12 . (3) Re 2,14 . (4) Re 6,9 . (5) Re 7,4 . (6) Re 8,19 . (7) Re 8,20 . (8) Re 8,34 . (9) Re 9,24 . (10) Re 11,9 . (11) Re 15,8 . (12) Re 18,27 . (13) Re 19,15 . (14) Re 19,24 . (15) Re 21,10 . (16) Re 21,12 . (17) Re 21,22 .
- accusatief + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. mv. אֹתָם = ´othâm (hen) . Zie : אֵת / אֶת = ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet .Tenakh (500) . Pentateuch (250) . Dt (38) . Dt 11 (5) : (1) Dt 11,8 . (2) Dt 11,11 . (3) Dt 11,18 . (4) Dt 11,19 . (5) Dt 11,31 .

- wë´èth / wë´eth < wë + Tenakh (1417) . Pentateuch (519) . Eerdere Profeten (393) . Latere Profeten (235) . 12 Kleine Profeten (29) . Geschriften (241) . 1 S (66) . 1 S 1 (1) : 1 S 1,21 .

- `ètsèm (been, gebeente) .