TENACH TAALGEBRUIK I

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach X -Tenach Y - Tenach Z - Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W - Septuaginta X -Septuaginta Y - Septuaginta Z - Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

- י ִ : een punt onder een medeklinker , gevolgd door de medeklinker יוֹד = י (jôd) duidt een lange i-klank aan .
-- יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De letter יוֹד = י (jôd) is de 10de letter van het Hebreeuwse alfabet . Deze letter heeft getalwaarde 10 als rang- en hoofdtelwoord .
- De î speelt een belangrijke rol in de spraakkunst .
- De î als suffix . De î op het einde van een woord geeft vaak de 1ste pers. enk. weer . De î is het suffix van het persoonlijk voornaamwoord 1ste persoon enkelvoud . B.v. לִי = lî (aan mij) , prefix voorzetsel lë + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. . Bij het werkw. eindigt de 'perfectumvorm' 1ste persoon enk. op een î . B.v. קָטַלְתִּי = qâtalthî (ik doodde) . Let op : de eind î is ook de uitgang van het imperfectum en de imperatief 2de persoon vrouwelijk enkelvoud .
- De jod + i als prefix . Bij het werkwoord begint het 'imperfectum' 3de persoon mannelijk enkelvoud en meervoud met een jod . B.v. יִקְטֹל = jiqëtol (hij zal doden) . Opgelet : er zijn werkwoorden die met jod beginnen . Volgens sommigen is deze jod aan de tweeletterstam toegevoegd om zo een stam van drie letters te hebben . In de vervoegingen is het vaak een zwakke jod , d.w.z. dat ze vaak wegvalt . B.v. act. qal imperfect. 3de pers. mann. enk. יִהְיֶה = jihëjèh (hij zal zijn) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Zie de verwantschap met de naam יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Dat verband tussen het werkwoord הָיָה = hâjâh (zijn) en de Godsnaam יהוה = JHWH vinden we in Ex 3,13-14 : [13] Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ [14] Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN* heeft mij naar u toe gestuurd.”’ (NV)
- De î als infix wordt gebruikt in de meeste persoonvormen van de hifilvorm van het werkwoord . B.v. הִקְטִיל = hiqëtîl (hij deed doden) .
- Oefening : Welke vorm is הַקְטִילִי = haqëtîlî (doe doden) .


- ´î =´ie (waar?) . אִי = ´î (ie) 1. vragend woord : waar ? Taalgebruik in Tenakh : ´î =´ie (waar?) .

- אַיִן = ´ajin (waar) = אִי = אֵי = אַי?ֵה = ´ajjeh . Zie : אִי = ´î (ie) 1. vragend woord : waar ? Taalgebruik in Tenakh : ´î =´ie (war?) .
-

- Ned. : waar ? Arabisch : أين؟ = ´aina (waar?) . Taalgebruik : ´aina (waar?) . D. : . E. : where . Fr. : où . Grieks : που = pou (waar?) . Taalgebruik in het NT : pou (waar?) . Hebreeuws : אַיִן = ´ajin (waar) = אִי = אֵי = אַיֵּה = ´ajjeh . Zie : אִי = ´î (ie) 1. vragend woord : waar ? Taalgebruik in Tenakh : ´î =´ie (waar?) . Lat. : ubi .
- מֵאַיִן = me´ajin (vanwaar?) .
- MH : = lë´ân (waarheen?) . BH : אָנָה = ´ânâh (waarheen?) .

- אִי = ´î (ie) kan verschillende betekenissen hebben : 1. vragend woord : waar ? 2. zelfstandig naamw. : eiland . Taalgebruik in Tenach : ´î (eiland) . 3. zelfst. naamw. : een diersoort b.v. nachtuil . 4. tussenwerpsel : de uitroep wee . 5. bijwoord : niet . Jouön 1965 , 88A . Het is een zelfstandig naamw. met slechts één medeklinker , nl. de aleph .

- ´î (eiland) . אִי = ´î ( (î) (eiland) . Taalgebruik in Tenach : ´î (eiland) . Getalwaarde : aleph = 1 ; jod = 10 ; totaal : 11 . Structuur : 1 - 1 . De som van de elementen is 2 .
- Ned. : eiland . Arabisch : الجزيرة = aldzazîra (het eiland) . D. Insel : . E. : isle . Fr. : île . Gr. : νησος = nèsos (eiland) . Taalgebruik in het NT : nèsos (eiland) . Taalgebruik in de LXX : nèsos (eiland) . Hebreeuws : אִי = ´î ( (î) (eiland) . Taalgebruik in Tenach : ´î (eiland) .

- ´î (wee) . אִי = ´î (wee) , wellicht ontstaan uit de scriptio defectiva אֹי = ´oj van אוֹי = ´ôj (wee) . Taalgebruik uit Tenakh : אִי = ´î (wee) . Tenakh o.a. Pr 10,16 .


kan verschillende betekenissen hebben :
1. niet (prefix ontkennend) .
2. zelfstandig naamw. : eiland . Taalgebruik in Tenach : ´î (eiland) . Getalwaarde : aleph = 1 ; jod = 10 ; totaal : 11 . Structuur : 1 - 1 . De som van de elementen is 2 .
- mann. mv. ´ijjîm (eilanden) . Tenach (14) . Js (10) : (1) Js 13,22 . (2) Js 34,14 . (3) Js 40,15 . (4) Js 41,1 . (5) Js 41,5 . (6) Js 42,4 . (7) Js 42,10 . (8) Js 49,1 . (9) Js 51,5 . (10) Js 60,9 .


- ´im (indien, ofschoon) . עִם = ´im (indien, ofschoon) . Taalgebruik in Tenakh : ´im (indien, ofschoon) en ´em (moeder) . ´em (moeder) . Taalgebruik in Tenach : ´em (moeder) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 ; totaal : 14 (2 X 7) OF 41 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (760) . Pentateuch (172) . Eerdere Profeten (196) . Latere Profeten (64) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (230) . Re (36) . Re 2 (1) : Re 2,18 . Js (34) . Js 1-39 (21) . Js 40-55 (5) . Js 56-66 (8) : (1) Js 58,9 . (2) Js 58,13 . (3) Js 59,2 . (4) Js 62,8 . (5) Js 65,6 . (6) Js 65,18 . (7) Js 66,8 . (8) Js 66,9 . Kl (4) : (1) Kl 1,12 . (2) Kl 2,20 . (3) Kl 3,32 . (4) Kl 5,22 .

- `îr (stad) . `îr (stad) . Taalgebruik in Tenakh : `îr (stad) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , resj = 20 of 200 ; totaal : 46 (2 X 23) OF 280 (2³ X 5 X 7) . Structuur : 7 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 10 -> 1 . Tenakh (136) . Pentateuch (22) . Eerdere Profeten (37) . Latere Profeten (30) . 12 Kleine Profeten (8) . Alle profetische boeken (75) . Geschriften (39) . Kl (1) : Kl 2,12 .
- hâ`îr (de stad) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. Tenakh (283) . Pentateuch (34) . Eerdere Profeten (138) . Latere Profeten (73) . 12 Kleine Profeten (9) . Alle Profet. boeken (220) . Geschriften (29) . Kl (2) : (1) Kl 1,1 . (2) Kl 2,15 .
- me`îrô (uit zijn stad) < voorzetsel min + zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (2) : (1) 1 S 1,3 . (2) 2 S 25,12 .


- אִישׁ = ´îsj (man, ieder)

- ´îsj (man) . אִישׁ = ´îsj (man, ieder) . Taalgebruik in Tenakh : ´îsj (man) . Getalwaarde : aleph = 1, jod = 10, sjin = 21 of 300 ; totaal : 32 (2² X 2³) of 311 (priemgetal) . Structuur : 1 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (1023) . Pentateuch (251) . Eerdere Profeten (402) . Latere Profeten (135) . 12 Kleine Profeten (37) . Geschriften (198) . Ex (65) . Ex 16 (6) : (1) Ex 16,15 . (2) Ex 16,16 . (3) Ex 16,18 . (4) Ex 16,19 . (5) Ex 16,21 . (6) Ex 16,29 . Joz (27) . Joz 24 (1) : Joz 24,28 . Re (92) . Dt (35) . Dt 17 (2) : (1) Dt 17,2 . (2) Dt 17,15 . 1 S (74) . 2 S (74) . 1 K (55) . 2 K (80) . Re 19 (4) : (1) Re 19,1 . (2) Re 19,15 . (3) Re 19,16 . (4) Re 19,18 . 1 S 1 (1) : 1 S 1,1 .
-- wajëhî (en hij was) ´îsj (man) (er was een man) . Tenach (8) : (1) Gn 39,2 . (2) Re 13,2 . (3) Re 17,1 . (4) Re 19,1 . (5) 1 S 1,1 . (6) 1 S 9,1 . (7) 2 S 21,20 . (8) 1 Kr 20,6 .
--- הָאִישׁ = hâ´îsj (de man) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אִישׁ = ´îsj (man, ieder) . Taalgebruik in Tenakh : ´îsj (man) . Getalwaarde : aleph = 1, jod = 10, sjin = 21 of 300 ; totaal : 32 (2² X 2³) of 311 (priemgetal) . Structuur : 1 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (155) . Pentateuch (59) . Eerdere Profeten (56) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (2 . Geschriften (21) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,3 . (2) 1 S 1,21 . (3) 1 S 2,16 . (4) 1 S 4,16 . (5) 1 S 4,18 . (6) 1 S 9,9 . (7) 1 S 9,17 . (8) 1 S 14,24 . (9) 1 S 14,28 . (10) 1 S 17,24 . (11) 1 S 17,25 . (12) 1 S 25,3 . (13) 1 S 29,4 .
-- ´îsj gâdôl (een groot man) . Tenach (2) : (1) 2 S 19,33 . (2) 2 K 5,1 .
- vr. enk. ´isjsjâh (vrouw) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 27 (3³) OF 306 (2 X 3² X 17) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 .

- אִישׁ אֶחַד = ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .


- אִשָּׁה = ´isjsjâh (vrouw)

- ´isjsjâh (vrouw) . אִשָּׁה = ´isjsjâh (vrouw) . Taalgebruik in Tenakh : ´isjsjâh (vrouw) . Getalswaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 27 (3³) OF 306 (2 X 3² X 17) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (29) . ´isjëthô (zijn vrouw) . Tenakh (62) . Pentateuch (29) . Eerdere Profeten (21) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (11) .

- הָאִשָּׁה = hâ'isjsjâh (de vrouw) < bepaald lidw. + zelfst. naamw. vr. enk. אִשָּׁה = ´isjsjâh (vrouw) . Taalgebruik in Tenakh : ´isjsjâh (vrouw) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 27 (3³) OF 306 (2 X 3² X 17) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (97) . Pentateuch (39) . Eerdere Profeten (53) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (4) . Gn (16) : (1) Gn 3,1 . (2) Gn 3,2 . (3) Gn 3,4 . (4) Gn 3,6 . (5) Gn 3,12 . (6) Gn 3,13 . (7) Gn 3,15 . (8) Gn 3,16 . (9) Gn 12,14 . (10) Gn 12,15 . (11) Gn 20,3 . (12) Gn 24,5 . (13) Gn 24,8 . (14) Gn 24,39 . (15) Gn 24,44 . (16) Gn 38,20 .

- vr. enk. stat. construct אֵשֶׁת = 'esjèth (de vrouw van) van het zelfst. naamw. אִשָּׁה = ´isjsjâh (vrouw) . Taalgebruik in Tenakh : ´isjsjâh (vrouw) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 27 (3³) OF 306 (2 X 3² X 17) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (93) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (29) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) .

- mann. mv. נָשִׁים = nâsjîm (vrouwen) bij het zelfst. naamw. אִשָּׁה = ´isjsjâh (vrouw) . Taalgebruik in Tenakh : ´isjsjâh (vrouw) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 27 (3³) OF 306 (2 X 3² X 17) . Structuur : 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (55) . Pentateuch (8) . Gn (5) : (1) Gn 4,19 . (2) Gn 6,2 . (3) Gn 11,29 . (4) Gn 31,35 . (5) Gn 31,50 .


- `iwwer (blind) . עִוֵּר = `iwwer (blind) . Taalgebruik in Tenakh : `iwwer (blind) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 276 (2² X 3 X 23) . Structuur : 7 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (13) : (1) Ex 4,11 . (2) Lv 19,14 . (3) Lv 21,18 . (4) Dt 15,21 . (5) Dt 27,18 . (6) 2 S 5,8 . (7) 2 K 25,7 . (8) Js 42,19 . (9) Js 43,8 . (10) Jr 31,8 . (11) Jr 39,7 . (12) Jr 52,11 . (13) Mal 1,8 .

Een vorm van `iwwer (blind) in Js (9) : (1) Js 29,18 . (2) Js 35,5 . (3) Js 42,7 . (4) Js 42,16 . (5) Js 42,18 . (6) Js 42,19 (2 vormen) . (7) Js 43,8 . (8) Js 56,10 . (9) Js 59,10 .
- vr. meerv. `iwërôth . Tenach (1) Js 42,7 .

- mann. mv. עִוְרִים = iwërîm (blinden) van het zelfst. naamw. עִוֵּר = `iwwer (blind) . Taalgebruik in Tenakh : `iwwer (blind) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 276 (2² X 3 X 23) . Structuur : 7 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (6) : (1) Js 29,18 . (2) Js 35,5 . (3) Js 42,16 . (4) Js 56,10 . (5) Ps 146,8 . (6) Kl 4,14 . Een vorm van עִוֵּר = `iwwer in 24 verzen .
- Lat. caecus . Fr. aveugle < ab oculis = beroofd van ogen . D. blind . E. blind .