Tenakh TAALGEBRUIK N

- nâthan (geven) -- ner (licht, lamp) -- nûs (vluchten, wegsnellen) --

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

- n (toch) . nâ´ (toch) . Taalgebruik in Tenakh : n (toch) .


- na`ämân (Naäman) . na`ämân (Naäman) . Taalgebruik in Tenakh : na`ämân (Naäman) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Tenakh (9) : (1) 2 K 5,2 . (2) 2 K 5,6 . (3) 2 K 5,9 . (4) 2 K 5,11 . (5) 2 K 5,17 . (6) 2 K 5,20 . (7) 2 K 5,21 . (8) 2 K 5,23 . (9) 2 K 5,27 . wëna`ämân (en Naäman) . Tenakh (5) : (1) Gn 46,21 (5de zoon van Benjamin) . (2) Nu 26,40 . (3) 2 K 5,1 . (4) 1 Kr 8,4 . (5) 1 Kr 8,7 . lëna`ämân (aan Naäman) . Tenakh (1) Nu 26,40 . LXX : Naiman . In veertien verzen in 2 K 5 . In Lc 4,27 .


- nâ´aq (weeklagen, kermen) . נָאַק = nâ´aq (weeklagen, kermen) . Taalgebruik in Tenakh : nâ´aq (weeklagen, kermen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 151 (priemgetal) . Structuur : 5 - 1 - 1 . De som van de elementen is 7 .
- נָאֲקָתָם = na´äqâthâm (hun geweeklaag) < vr. enk. stat. construct. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. נְאָקָה = në´âqâh (geweeklaag, weeklacht, gejammer) . Zie het werkw. נָאַק = nâ´aq (weeklagen, kermen) . Taalgebruik in Tenakh : nâ´aq (weeklagen, kermen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 151 (priemgetal) . Structuur : 5 - 1 - 1 . De som van de elementen is 7 . Tenakh (1) : Ex 2,24 . Een vorm van in Tenakh (4) : (1) Ex 2,24 . (2) Ex 6,5 . (3) Re 2,18 . (4) Ez 30,24 .


- נַעֲרָה = na`ärâh (meisje) .

- nâ´ats (honen, verwerpen, versmaden) . nâ´ats (honen, verwerpen, versmaden) . Taalgebruik in Tenakh : nâ´ats (honen, verwerpen, versmaden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 ; tsade = 18 of 90 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 141 (3 X 47) . Structuur : 5 - 1 - 9 .
- n-´- ts-u . Tenakh (7) . act. piël 3de pers. mann. mv. ni´ätsû (zij versmaden) . Tenakh (4) : (1) Nu 16,30 . (2) 1 S 2,17 . (3) Js 1,4 . (4) Ps 74,18 .


- nâbhî´(profeet) . נָבִיא = nâbhî´(profeet) . Taalgebruik in Tenakh : nâbhî´(profeet) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , beth = 2 , jod = 10 , aleph = 1 ; totaal : 27 (3³) OF 63 (3² X 7) . Structuur : 5 - 2 - 1 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (28) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (6) . Dt (4) : (1) Dt 13,2 . (2) Dt 18,15 . (3) Dt 18,18 . (4) Dt 34,10 . Eerdere Profeten . Re (1) : Re 6,8 . 1 S (1) : 1 S 9,7 . In Koningen (6) : (1) 1 K 13,18 . (2) 1 K 18,22 . (3) 1 K 20,13 . (4) 1 K 22,7 . (5) 2 K 3,11 . (6) 2 K 5,8 . Js (0) .

- הַנָּבִיא = hannâbhî´(de profeet) . Tenakh (111) . Pentateuch (3) : (1) Dt 13,4 . (2) Dt 18,20 . (3) Dt 18,22 . Eerdere Profeten (38) . Re (2) . 1 S (4) . 1 K (21) . 2 K (11) . 2 K (11) : (1) 2 K 5,3 . (2) 2 K 5,13 . (3) 2 K 6,12 . (4) 2 K 9,1 . (5) 2 K 9,4 . (6) 2 K 14- ,25 . (7) 2 K 19,2 . (8) 2 K 20,1. (9) 2 K 20,11 . (10) 2 K 20,14 . (11) 2 K 23,18 . Latere Profeten (44) . Js (3) : (1) Js 37,2 . (2) Js 38,1 . (3) Js 39,3 .

Taalgebruik in de Septuaginta : profètès (profeet) . Taalgebruik in het N.T. : profètès (profeet) . Gr. profètès < pro - fè - tès (fèmi : spreken) .


- nbhjoth (nëbhâjoth) . נְבָיֹת = nëbhâjoth (Nebajot) . Taalgebruik in Tenakh : nbhjoth (Nebajot) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , beth = 2 , jod = 10 , taw = 22 of 400 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 462 (2 X 3 X 7 X 11) . Structuur : 5 - 2 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (1) : Gn 25,13 . La racine sémitique nbt (surgir, apparaître) pourrait avoir donné le mot nbtw, nabatéen (http://www.cliolamuse.com/spip.php?rubrique36) . Nebajot is de oudste van de twaalf zonen van Ismaël .
- = nëbhâjôth (Nebajoth) . Tenakh (4) : (1) Gn 28,9 . (2) Gn 36,3 . (3) Js 60,7 . (4) 1 Kr 1,29 .
- Grieks . Ναβαιωθ = nabaiôth (Nebajot) . Bijbel (5) , zie hierboven .
- Les Nabatéens forment une tribu arabe dont l’origine géographique est imprécise. Leur nom est à rapprocher de l’hébreu « nabata » qui désigne d’abord les Araméens au temps de Teglat-Phalasar III, puis les tribus arabes nomades qui paient tribut à Assurbanipal. La racine sémitique nbt (surgir, apparaître) pourrait avoir donné le mot nbtw, nabatéen ((http://www.cliolamuse.com/spip.php?rubrique36) .
- Jerobeam wordt getypeerd als de zoon van Nabat . נְבָט = Tenakh (24) . 1K (8) . 2 K (12) . Samen (20) . 1 K (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,15 . (3) 1 K 15,1 . (4) 1 K 16,3 . (5) 1 K 16,26 . (6) 1 K 16,31 . (7) 1 K 21,22 . (8) 1 K 22,53 . 2 K (12) : (1) 2 K 3,3 . (2) 2 K 9,9 . (3) 2 K 10,29 . (4) 2 K 13,2 . (5) 2 K 13,11 . (6) 2 K 14,24 . (7) 2 K 15,9 . (8) 2 K 15,18 . (9) 2 K 15,24 . (10) 2 K 15,28 . (11) 2 K 17,21 . (12) 2 K 23,15 . + Tenakh (1) : 1 K 11,26 . Grieks : ναβατ = Nabat (Nabat) .
- Hebreeuws : נָבַט = nâbhat (openspringen, schijnen; hifil : verlichten) . Aramees: נְבַט = nëbhat . 1. zie Hebreeuws . 2. ontspruiten , groeien . Arabisch : نَبَتَ = nabata (kiemen, ontspruiten, groeien) .


- nchh (voeren, leiden) . נָחָה = nâchâh (voeren, leiden) . Taalgebruik in Tenakh : nchh (voeren, leiden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , he = 5 ; totaal : 27 of 63 (7 X 9) . Structuur : 5 - 8 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 .

- act. ind. perf. 2de pers. mann. enk. נָחִיתָ = nâchîthâ (jij leidde) van het werkw. נָחָה = nâchâh (voeren, leiden) . Taalgebruik in Tenakh : nâchâh (voeren, leiden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , he = 5 ; totaal : 27 of 63 (7 X 9) . Structuur : 5 - 8 - 5 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Ex 15,13 . (2) Ps 77,21 .


- nâchal (bezitten, erven, verwerven) . nâchal (bezitten, erven, verwerven) . Taalgebruik in Tenakh : nchal (bezitten, erven, verwerven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 88 (2³ X 11) . Structuur : 5 - 8 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 .
- act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. janëchil (hij zal doen erven) . Tenakh (2) : (1) Dt 3,28 . (2) Spr 13,22 .
- janëchilènnâh (hij zal het doen erven) < act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaaw. 3de pers. vr. enk. . Tenakh (1) : Dt 1,38 .


- lënachälâthô (naar zijn erfgoed) < voorzetsel lë + vr. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. enk. . Zelfstandig naamw. nachälâh (bezit, eigendom, erfdeel, lot) . Zie : nâchal (bezitten, erven, verwerven) . Taalgebruik in Tenakh : nâchal (bezitten, erven, verwerven) . Tenakh (4) : (1) Joz 24,28 . (2) Re 2,6 . (3) Re 21,24 . (4) Jr 12,15 . n-ch-l-h . Tenakh (44) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (10) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (9) .

- nachal (dal, beek, stroom) . nachal (dal, beek, stroom) . Taalgebruik in Tenakh : nachal (dal, beek, stroom) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 88 (2³ X 11) . Structuur : 5 - 8 - 3 .

- nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten) . נָחַם = nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten) . Taalgebruik in Tenakh : nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , mem = 13 of 40 : totaal : 35 (5 X 7) OF 98 (2 X 7²) . Structuur : 5 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 8 .
- w-j-n-ch-m . Tenakh (19) . act. pil imperf. 3de pers. mann. enk. wajnchem (en hij troostte) . Tenakh (2) : (1) Gn 50,21 . (2) 2 S 12,24 .
- act. piël imperat. 2de pers. mann. mv. nahämû (troost) . Tenakh (1) : Js 40,1 .
- mënahem (troostende) < act. piël part. mann. enk. van het werkw. (1) De persoonsnaam Menachem . (2) deelw. Tenakh (6) : (1) Kl 1,2 . (2) Kl 1,9 . (3) Kl 1,16 . (4) Kl 1,17 . (5) Kl 1,21 . (6) Pr 4,1 . Zie ook Kl 2,13 .
- וַיַּנְחֵם = wajjanëchem (en hij liet troosten) < prefiw waw consecut. + act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָחַם = nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten) . Taalgebruik in Tenakh : nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , mem = 13 of 40 : totaal : 35 (5 X 7) OF 98 (2 X 7²) . Structuur : 5 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 8 .


- nchr (Nachor) . nâchôr (Nachor) . Taalgebruik in Tenakh : nchr (Nachor) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , chet = 8 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 264 (2³ X 3 X 11) . Structuur : 5 - 8 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (14) : (1) Gn 11,22 . (2) Gn 11,23 . (3) Gn 11,24 . (4) Gn 11,25 . (5) Gn 11,26 . (6) Gn 11,27 . (7) Gn 11,29 . (8) Gn 24,10 . (9) Gn 24,15 . (10) Gn 24,47 . (11) Gn 29,5 . (12) Gn 31,53 . (13) Joz 24,2 . (14) 1 Kr 1,26 .
- Vooreerst is Nachor de zoon van Serug . Vervolgens had Nachor een kleinzoon die ook Nachor heette . Er is ook een stad die Nachor heet .


- נָחָשׁ = nâchâsj (slang)

- nâchâsj (slang) . נָחָשׁ = nâchâsj (slang) . Taalgebruik in Tenakh : nâchâsj (slang) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 ; chet = 8 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 43 of 358 . Structuur : 50 - 8 - 300 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 .
-- een woord met dezelfde structuur is נָפַל = n-ph-l (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 42 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 .
-- Evenzo = nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 . Structuur : 50 - 80 - 300 (5 - 8 - 3) .


- nâdach (verdreven, verleid worden, dwalen) . nâdach (verdreven, verleid worden, dwalen) . Taalgebruik in Tenakh : nâdach (verdreven, verleid worden, dwalen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , daled = 4 , het = 8 ; totaal : 26 OF 62 (2 X 31) . Structuur : 5 - 4 - 8 .
- passief nifal mann. mv. stat. constr. nidëre(j) (verstrooiden) . Tenakh (5) : (1) Js 11,12 . (2) Js 16,4 . (3) Js 56,8 . (4) Jr 49,36 . (5) Ps 147,2 .

- nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) . nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) . Taalgebruik in Tenakh : nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) .
-- hamënaddîm < bepaald lidw. ha + part. piel nom. mann. mv. van het werkw. nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) . Getalswaarde : he = 5 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 , daleth = 4 , jod = 10 ; totaal : 59 . Slechts in Am 6,3 .


- נָגַע = nâga` (aanraken, stoten, slaan)

- nga` (aanraken, stoten, slaan) . נָגַע = nâga` (aanraken, stoten, slaan) . Taalgebruik in Tenakh : nga` (aanraken, stoten, slaan) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 123 . Structuur : 5 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 8 .

- prefix verbindingsgwoord wë consecutivum + act. ind. jiqtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. וַיִּגַּע = wajjigga` (en hij stootte) van het werkw. נָגַע = nâga` (aanraken, stoten, slaan) . Taalgebruik in Tenakh : nâga` (aanraken, stoten, slaan) .

- act. ind. imperf. 3de pers. vr. enk. תִגַּעַ = thigga` ((zij zal aanraken) van het werkw. נָגַע = nâga` (aanraken, stoten, slaan) . Taalgebruik in Tenakh : nâga` (aanraken, stoten, slaan) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 123 . Structuur : 5 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (6) : (1) Gn 19,13 . (2) Lv 5,2 . (3) Lv 7,21 . (4) Lv 12,4 . (5) Lv 22,6 . (6) Job 4,5 .


- נָגַהּ = nâgah (stralen, verlichten)

- ngah (stralen, verlichten) . נָגַהּ = nâgah (stralen, verlichten) . Taalgebruik in Tenakh : ngah (stralen, verlichten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , he = 5 ; totaal : 22 of 58 (2 X 29) . Structuur : 5 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 . n-g-h . Tenakh (6) : (1) Js 9,1 . (2) Js 50,10 . (3) Ez 10,7 . (4) Am 5,20 . (5) Spr 4,18 . (6) Job 22,28 .

- נֹגַהּ = nogah (glans, schijnsel) . Zie het werkw. נָגַהּ = nâgah (stralen, verlichten) . Taalgebruik in Tenakh : nâgah (stralen, verlichten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , he = 5 ; totaal : 22 of 58 (2 X 29) . Structuur : 5 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 .

- כַנֹּגַהּ = kannogah (als glans, als straling) < prefix voorzetsel kë + bepaald lidwoord ha + zelfst. naamw. נֹגַהּ = nogah (glans, schijnsel) . Zie het werkw. נָגַהּ = nâgah (stralen, verlichten) . Taalgebruik in Tenakh : nâgah (stralen, verlichten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , he = 5 ; totaal : 22 of 58 (2 X 29) . Structuur : 5 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (1) : Js 62,1 .


- ngad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . נָגַד = nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Taalgebruik in Tenakh : ngad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , daleth = 4 ; totaal : 21 (3 X 7) OF 57 (3 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 3 .
--- jaggîdû (zij zullen verkondigen) . In zes verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen : Ps 145,4 .
- וַיַּגִדוּ = wajjaggidû (en zij vertelden) < waw consecutivum + act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָגַד = nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Taalgebruik in Tenakh : nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , daleth = 4 ; totaal : 21 (3 X 7) OF 57 (3 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (21) : (1) Gn 26,32 . (2) Gn 45,26 . (3) Re 4,12 . (4) Re 9,7 . (5) Re 9,42 . (6) 1 S 17,31 . (7) 1 S 18,20 . (8) 1 S 18,24 . (9) 1 S 18,26 . (10) 1 S 19,21 . (11) 1 S 23,1 . (12) 1 S 23,25 . (13) 1 S 24,2 . (14) 1 S 25,12 . (15) 2 S 2,4 . (16) 2 S 3,23 . (17) 2 S 10,5 . (18) 2 S 11,10 . (19) 2 S 17,21 . (20) 2 K 7,15 . (21) 2 K 18,37 .
- וַיַּגִדוּ לְדָוִד = wajjaggidû lëdäwid (en zij vertelden aan David) . Tenakh (5) : (1) 1 S 23,1 . (2) 1 S 23,25 . (3) 2 S 2,4 . (4) 2 S 10,5 . (5) 2 S 11,10 .
- וַיַּגִדוּ לְדָוִד לֵאמֹר = wajjaggidû lëdäwid le´mor ((en zij vertelden aan David om te zeggen / zeggende) . Tenakh (3) : (1) 1 S 23,1 . (2) 2 S 2,4 . (3) 2 S 11,10 .

וַיַּגִּידוּ = wajjaggîdû (en zij vertelden) (en zij vertelden) < waw consecutivum + act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָגַד = nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Taalgebruik in Tenakh : nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ghimel = 3 , daleth = 4 ; totaal : 21 (3 X 7) OF 57 (3 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (23) . Pentateuch (2) : (1) Gn 42,29 . (2) Ex 16,22 .


- nâgaph (aanraken, slaan) .


- נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden)

- nâgasj (naderen, nader treden) . נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , gimel = 3 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 .

- וְנִגַּשׁ = wëniggasj (en hij trad nader, hij kwam naderbij) < prefix voegwoord wë + pass. ind. perf. 3de pers. enk. van het werkw. נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , gimel = 3 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (5) : (1) Ex 24,2 . (2) Dt 20,2 . (3) Js 3,5 . (4) Jr 30,21 . (5) Am 9,13 .

- act. qal piel perf. 3de pers. mv. נִגְּשׁוּ = niggësjû (zij traden naderbij) van het werkw. נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , gimel = 3 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (3) : (1) Ex 34,32 . (2) 1 S 7,10 . (3) Ezr 9,1 .

- וַיִּגְּשׁוּ = wajjiggasjû (en zij naderden) < wa-consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , gimel = 3 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (13) : (1) Gn 19,9 . (2) Gn 43,19 . (3) Gn 45,4 . (4) Ex 32,6 . (5) Nu 32,16 . (6) Joz 8,11 . (7) Joz 14,6 . (8) Joz 21,1 . (9) 1 K 18,20 . (10) 2 K 2,5 . (11) 2 K 5,13 . (12) Jr 42,1 . (13) Ezr 4,2 . Een vorm van נגשׁ (n-g-sj) in Tenakh (111) .


- nhh (weeklagen) . nâhâh (weeklagen) . Taalgebruik in Tenakh : nhh (weeklagen) . Getalswaarde :

- nâhâr (stromen) . nâhâr (stromen) . Taalgebruik in Tenakh : nâhâr (stromen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , he = 5 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 255 (5 X 51) . wënâhärû (en zij zullen stromen) < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (4) : (1) Js 2,2 . (2) Jr 31,12 . (3) Mi 4,1 . (4) Ps 34,6 .


- נָעִים = nâ`îm (lieflijk, bekoorlijk, aangenaam) . Tenakh (6) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .

- = ûnnâ`îm (en lieflijk, bekoorlijk, aangenaam) < prefix voegwoord wë + bijvoegl. naamw.


- נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden)

- nkhh (slaan, treffen, verslaan, doden) . נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nkhh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 .
- וְהִכִּיתָ = wëhikkîthâ (en jij zult slaan) < wë + act. hifil perf. 2de pers. mann. enk. van het werkw. נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (5) : (1) Ex 17,6 . (2) Dt 20,13 . (3) Re 6,16 . (4) 1 S 23,2 . (5) 2 K 13,7 .
- act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. וַיַּך= wajjakh (en hij sneed) van het werkw. נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (14) : (1) 1 S 5,6 . (2) 1 S 5,9 . (3) 1 S 6,19 . (4) 1 S 13,3 . (5) 1 S 14,48 . (6) 1 S 15,7 . (7) 1 S 17,49 . (8) 1 S 17,50 . (9) 1 S 18,27 . (10) 1 S 19,5 . (11) 1 S 19,8 . (12) 1 S 19,10 . (13) 1 S 23,5 . (14) 1 S 24,6 .

- act. hifil jiqtol (imperf.) 3de pers. mann. enk. jussief יַךְ = jakh (dat hij treffe) van het werkw. נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) 1 S 4,13 . (2) Hos 6,1 .

- act. hifil jiqtol 1ste pers.enk. אַכֶּה = ´akkèh (ik dood) van het werkw. נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) .

- act. hifil imperat. 2de pers. mann. enk. הַךְ = hâkh (dood) van het werkw. נָכַה = nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Taalgebruik in Tenakh : nâkhâh (slaan, treffen, verslaan, doden) . Lettinga 12 , 2012 , 60b2 .

- act. hifil part. mann. enk. מַכֶּה = makkèh (slaande) van het werkw. OF zelfst. naamw. makkâh (slag, plaag, wonde, nederlaag) . m-k-h . Tenakh (34) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (15) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (3) . Ex (3) : (1) Ex 2,11 . (2) Ex 7,17 . (3) Ex 21,12 .
- makkâh (slag, plaag, wonde, nederlaag) .

- pass. hofal part. mann. enk. מֻכֶּה = mukkèh (gedode, vermoorde) .


- nkh. r (vreemd, bevreemd) . nâkhërî (vreemd, bevreemd) . Taalgebruik in Tenakh : nkhr (vreemd, bevreemd) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 300 , jod = 10 ; totaal : 55 (5 X 11) OF 380 ( 2² X 5 X 19) . Structuur : 5 - 2 - 3 - 1 . Tenakh (9) : (1) Ex 21,8 . (2) Dt 17,15 . (3) Re 19,12 . (4) 2 S 15,19 . (5) Sef 1,8 . (6) Spr 5,10 . (7) Spr 27,2 . (8) Job 19,15 . (9) Pr 6,2 .


- נָפַל = nâphal (vallen)

- nâphal (vallen) . נָפַל = nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 43 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . De nun is een 'zwakke' medeklinker. Zo krijgen we dan ?-ph-l . Ned. : v < ph - l : vallen (verdubbeling van de l , stam : drie medeklinklers) .

Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het NT : piptô (vallen) . Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . D. fallen .

- Ned. : vallen . Arabisch : naffala . D. : fallen . E. : to fall . Fr. : tomber . Grieks : πιπτω = piptô (vallen) . Taalgebruik in het NT : piptô (vallen) . Hebreeuws : נָפַל = nâphal (vallen) פָלַל = pâlal of . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Latijn : cadere .

- prefix waw consecutivum wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּפֹל = wajjippol (en hij viel) van het werkw. נָפַל = nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 43 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . wjjpl : Tenakh (50) . Pentateuch (12) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) .
-- een woord met dezelfde structuur is nâchâsj (slang) . Taalgebruik in Tenakh : nâchâsj (slang) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 ; chet = 8 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 43 (16 + 23) of 358 (2 X 179) . Structuur : 50 - 8 - 300 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Evenzo nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 10 X 43) . Structuur : 50 - 80 - 300 (5 - 8 - 3) .

- prefix waw consecutivum wë + act. qal imperf. 3de pers. vr. enk. וַתִּפֹל = wajjippol (en hij viel) van het werkw. נָפַל = nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 43 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (18) .

- וַיִּפְּלוּ = wajjiphphëlû (en zij vielen) < prefix voegwoord waw consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. נָפַל = nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 43 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (4) : (1) Gn 4,5 . (2) Gn 14,10 . (3) Gn 44,14 . (4) Gn 50,18 .
- een woord met dezelfde structuur is nâchâsj (slang) . Taalgebruik in Tenakh : nâchâsj (slang) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 ; chet = 8 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 43 (16 + 23) of 358 (2 X 179) . Structuur : 50 - 8 - 300 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Evenzo nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 10 X 43) . Structuur : 50 - 80 - 300 (5 - 8 - 3) .

-- act. qal perf. 3de pers. vr. enk. nâphëlâh (zij is gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Hebr. nâphal = vallen , Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenakh (14) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,2 .
-- act. qal perf. 1ste pers. enk. nâphalëthî (ik ben gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Hebr. nâphal = vallen , Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenakh (1) Mi 7,8 .

- act. ind. perf. 3de pers. mann. mv. = nâphëlû (zij vallen) van het werkw. נָפַל = nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenakh : nâphal (vallen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 43 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1) : Gn 4,6 .
- een woord met dezelfde structuur is nâchâsj (slang) . Taalgebruik in Tenakh : nâchâsj (slang) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 ; chet = 8 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 43 (16 + 23) of 358 (2 X 179) . Structuur : 50 - 8 - 300 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 . Evenzo nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 10 X 43) . Structuur : 50 - 80 - 300 (5 - 8 - 3) . De som van de elementen is telkens 7 .


- naphthl (Neftali) . naphëthâlî (Neftali) . Taalgebruik in Tenakh : naphthl (Neftali) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , thaw = 22 of 400 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 ; totaal : 75 (5³) OF 570 (2 X 3 X 5 X 19 X 57) . Structuur : 5 - 8 - 4 - 3 - 1 . Tenakh (36) . Pentateuch (14) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (7) . Gn (3) : (1) Gn 30,8 . (2) Gn 46,24 . (3) Gn 49,21 . Ex (0) . Neftali is de 2de zoon van Bilha , de bijvrouw van Rachel . Hij is de 6de zoon van Jakob .
- wënaphëthâlî (en Neftali) < verbindingswoord wë + . Tenakh (5) : (1) Gn 35,25 . (2) Ex 1,4 . (3) Dt 27,13 . (4) Re 5,18 . (5) 1 Kr 12,41 .
- dân wënaphëthâlî (Dan en Neftali) . Tenakh (3) : (1) Gn 35,25 . (2) Ex 1,4 . (3) Dt 27,13 .


- nsh (beproeven, op de proef stellen) . נָסָה = nâsâh (beproeven, op de proef stellen) . Taalgebruik in Tenakh : nsh (beproeven, op de proef stellen) .

- zelfst.naamw. vr. enk. מַסָּה = massâh (beproeving, verzoeking) . Zie het werkw. נָסָה = nâsâh (beproeven, op de proef stellen) . Taalgebruik in Tenakh : nâsâh (beproeven, op de proef stellen) . Tenakh (2) : (1) Ex 17,7 . (2) Ps 95,8 .


- nâsach (wegsleuren, neerhalen) . en de ENE zei tot Jozua, zoon van Nun, helper van Mozes


- נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen)

1. nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . act. qal perf. 3de pers. mann. enk. נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 . נָשָׂא = nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen . Tenakh (68) . Pentateuch (8) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (17) .
- passief nifal perf. 3de pers. mann. enk. נִשָּא = nishshâ´ (Hij werd opgenomen) . Niet in Tenakh .

- pass. qal part. vr. mv. נְשֻׂוֹת = nëshu´ôth (ogen opgeslagen) van het werkw. נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 . נָשָׂא = nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen . Niet in Tenakh . NBG vertaling van ατενιζοντες = atenizontes (gespannen kijkend) in Lc 4,20 .

- w-n-sh-´ . (1) wënâshâ´ (en hij droeg) < wë + act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. . (2) וְנִשָּׂא = wënishshâ´ (en hij werd gedragen) < wë + pass. nifal perf. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (5) : (1) Ex 25,28 . (2) 2 K 20,17 . (3) Js 39,6 . (4) Js 52,13 . (5) Da 11,12 . (2) wënishshâ´ (en verheven) < wë + pass. nifal part. mann. enk. . Zie het werkw. נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen . w-n-sh-´ . Tenakh (39) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (10) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (3) . Js (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 5,26 . (3) Js 6,1 . (4) Js 11,12 . (5) Js 39,6 . (6) Js 52,13 . (7) Js 57,7 . (8) Js 57,15 .
- וַיִּנַּשֵּׂא = wajjinnashe´ (en hij werd gedragen) < verbindingsprefix wë (en) en act. nifal imperf. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (1) : 2 Kr 32,23 .

-- verbindingsprefix waw (en) + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּשָּׂא = wajjishshâ´ (en hij hief op) van het werkw. נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 . נָשָׂא = nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de tenten opbreken , een rijdier bestijgen , de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) . Tenakh (42) . Pentateuch (25) . Eerdere Profeten (11) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (5) . Gn (14) : (1) Gn 13,10 . (2) Gn 18,2 . (3) Gn 22,4 . (4) Gn 22,13 . (5) Gn 24,63 . (6) Gn 27,38 . (7) Gn 29,1 . (8) Gn 29,11 . (9) Gn 31,17 . (10) Gn 33,1 . (11) Gn 33,5 . (12) Gn 40,20 . (13) Gn 43,29 . (14) Gn 43,34 . Ex (2) : (1) Ex 10,19 . (2) Ex 12,34 . Lv (1) Lv 9,22 .

- qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. יִשָּׂא = jishshâ´ (hij zal verheffen) van het werkw. . Tenakh (38) . Js (6) : (1) Js 2,4 . (2) Js 3,7 . (3) Js 8,4 . (4) Js 10,24 . (5) Js 36,14 . (6) Js 40,11 . (7) Js 42,2 . (8) Js 57,13 .
--- ´èshshâ´ (ik zal dragen) . Ik til mezelf op naar U . Ik richt me tot U . Ik concentreer me op U . Qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen . Tenakh (24) . Ps (7) : (1) Ps 16,4 . (2) Ps 25,1 (´elè(j)khâ. JHWH naphësjî ´èshshâ´ = tot U JHWH verhef ik mijn ziel) . (3) Ps 63,5 . (4) (kî ´elè(j)khâ ´ädonâj naphësjî ´èshshâ´ = tot U mijn Heer verhef ik mijn ziel) . (5) Ps 116,13 . (6) Ps 121,1 (Ik licht mijn ogen op) . (7) Ps 139,9 .

- act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. שָׂא = shâ´ (neem, draag, vergeef, sla op) van het werkw. נָשָׂא = nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 . נָשָׂא = nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen . Tenakh (17) .
- act. qal imperat. 2de pers. vr. enk. shë´î (hef op) . Tenakh (9) : (1) Gn 21,18 . (2) 2 K 4,36 . (3) Js 49,18 . (4) Js 60,4 . (5) Jr 3,2 . (6) Jr 13,20 . (7) Ez 16,52 . (8) Ez 23,35 . (9) Kl 2,18 .


- nsja (lenen, woekeren) . נָשַׁא = nâsja´ (lenen, woekeren) . Taalgebruik in Tenakh : nâsja´ (lenen, woekeren) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 .
- act. qal part. mann. enk. נֹשֶׁא = nosjè´ (lenende) van het werkw. נָשַׁא = nâsja´ (lenen, woekeren) . Taalgebruik in Tenakh : nâsja´ (lenen, woekeren) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13) . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 .


- nâsâ` (opbreken, reizen) . נָסָע = nâsâ`(opbreken, reizen) . Taalgebruik in Tenakh : nâsâ` (opbreken, reizen) .

- nevensch. voegw. wë (en) + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. וַיִּסְעוּ = wajjisë`û (en zij braken op) , pausavorm jussief וְיִסָּעוּ = wëjissâ`û (en dat zij optrekken) van het werkw. נָסָע = nâsâ`(opbreken, reizen . Taalgebruik in Tenakh : nâsâ` (opbreken, reizen) . Tenakh (64) . Gn (2) . Ex (6) : (1) Ex 12,37 (van Raämses tot Sukkoth) . (2) Ex 13,20 (van Sukkoth naar Etham) . (3) Ex 14,15 . (4) Ex 16,1 (Van Elim naar de Sin-woestijn) . (5) Ex 17,1 (Van de Sin-woestijn naar Rephidim) . (6) Ex 19,2 (van Rephidim naar de Sinaïwoestijn) . Nu (51) : (1) Nu 10,12 (van de Sinaïwoestijn naar Paran) . (2) Nu 10,13 . (3) Nu 10,28 . (4) Nu 10,33 . (5) Nu 20,22 (van Kades naar de berg Hor) . (6) Nu 21,4 . (van de berg Hor richting Rietzee) . (7) Nu 21,10 (in Obot) . (9) Nu 21,11 (van Obot. (10) .

In 42 verzen in Nu . Gr. exairô (uit-breken, opbreken) . Taalgebruik in Septuaginta : exairô (uit-breken, opbreken) . LXX (226) .
- jisë`û (zij trokken op) . Actief qal imperfectum derde persoon mannelijk meervoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Ex 40,36 . (2) Ex 40,37 .
- וַיִּסַּע = wajjishshâ` (en hij brak op) < prefix verbindingspartikel waw (en) en qal actief imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkw. . Tenakh (42) . Gn (14) .
- wënâsô`a (en op te breken) . In één vers in de bijbel . waw consecutivum en qal infinitief constructus : Gn 12,9 .
- mase`êhèm (hun trektochten) . Zelfstandig naamwoord status constructus mannelijk meervoud + persoonlijk voornaamwoord derde persoon meervoud . In drie verzen in de bijbel : (1) Ex 40,36 . (2) Ex 40,38 . (3) Nu 33,2

nâsh´â  Tenakh Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
                                                 
                                                 
wajjishshâ´   42  14                                              
                                                 
                                                 

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
                                                       
                                                       
                                                       

- nshag (bereiken, achterhalen, inhalen, treffen) . נָשַׂג = nâshag (bereiken, achterhalen, inhalen, treffen) . Taalgebruik in Tenakh : nshag (bereiken, achterhalen, inhalen, treffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , gimel = 3 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 . Vergelijk het werkw. נָגַשׁ = nâghasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Beide werkw. hebben dezelfde medeklinkers , maar in verschillende volgorde .

- וַיַּשִׂגֵם = wajjashshigem (en wij haalde hen in) < wa-consecutivum + werkwoordvorm act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het werkw. נָשַׂג = nâsag (bereiken, achterhalen, inhalen, treffen) . Taalgebruik in Tenakh : nâsag (bereiken, achterhalen, inhalen, treffen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , gimel = 3 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 353 (spiegelgetal) . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : Gn 44,6 . In de LXX werd deze vorm vertaald in : εὑρων δε αυτους = heurôn de autous (ingehaald echter hen) . Vergelijk het werkw. נָשַׂג = nâsag met het werkw. נָגַשׁ = nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenakh : nâgasj (naderen, nader treden) . Beide werkw. hebben dezelfde medeklinkers , maar in verschillende volgorde .


- nsjakh (bijten, kwellen, rente geven) . נָשַׁך = nâsjakh (bijten, kwellen, rente geven) . Taalgebruik in Tenakh : nsjakh (bijten, kwellen, rente geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , kaph = 11 OF 20 ; totaal : 46 OF 370 . Structuur : 5 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 .


- nâsjal (uittrekken, verdrijven) . nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Taalgebruik in Tenakh : nâsjal (uittrekken, verdrijven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 5 - 3 - 3 .
- wënâsjal < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. Tenakh (3) : (1) Dt 7,1 . (2) Dt 7,22 . (3) Dt 19,5 .


- nt` (planten, beplanten)nt` (planten, beplanten) . nâtâ` (planten, beplanten) . Taalgebruik in Tenakh : nt` (planten, beplanten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 (3 X 13) of 134 (2 X 67) . Structuur : 5 - 9 - 7 .
- act. qal imperf. 2de pers. mann. enk. mathitta` (jij plant) . Tenakh (3) : (1) Dt 16,21 . (2) Dt 28,30 . (3) Dt 28,39 .


- נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden)

- nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) . נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9, he = 5; totaal : 28 (2² X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 9 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . n-t-h : Tenakh (35) . 1. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָטַה = nâtah (hij strekte uit) . 2. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. נְטֵה = nëteh (strek uit) .

- וַיֵּט = wajjet (en hij spande) < prefix waw consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9, he = 5; totaal : 28 (2² X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 9 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Lettinga 12, 2012, 60b1) .

- act. imperat. aor. 2de pers. enk. εκτεινον = ekteinon (strek uit) van het werkw. εκτεινω = ekteinô (uitstrekken) . Taalgebruik in het NT : ekteinô (strekken, uitstrekken) . Taalgebruik in de LXX : ekteinô (strekken, uitstrekken) . Taalgebruik in Mc : exteinô (uitstrekken) . Bijbel (15) . LXX (12) : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 7,19 . (3) Ex 8,1 . (4) Ex 8,12 . (5) Ex 9,22 . (6) Ex 10,12 . (7) Ex 10,21 . (8) Ex 14,16 . (9) Ex 14,26 . (10) Joz 8,18 . (11) Sir 7,32 . (12) Sir 14,13 . NT (3) : (1) Mt 12,13 . (2) Mc 3,5 . (3) Lc 6,10 . De hand uitstrekken komt in het NT voor in : (1) Mc 1,41 . (2) Mc 3,5 .
- n-t-h : Tenakh (35) . 1. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. נָטַה = nâtah (hij strekte uit) . 2. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. נְטֵה = nëteh (strek uit) van het werkw. נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9, he = 5; totaal : 28 (2² X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 9 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 .
- Ned. : uitstrekken . Fr. : étendre . L'action d'étendre se dit extension : lat. extendere , part. passé extensus . Grieks : εκτεινω = ekteinô (uitstrekken) . Taalgebruik in het NT : ekteinô (strekken, uitstrekken) ; ek- t-n . Lat. : extendere .

- εκτεινον την χειρα = ekteinon tèn cheira (strek de hand uit) . LXX (9) : (1) Ex 4,4 . (2) Ex 7,19 . (3) Ex 9,22 . (4) Ex 10,12 . (5) Ex 10,21 . (6) Ex 14,16 . (7) Ex 14,26 . (8) Joz 8,18 . (9) Sir 7,32 . NT (3) : (1) Mt 12,13 . (2) Mc 3,5 . (3) Lc 6,10 .
- εκτεινον την χειρα σου = ekteinon tèn cheira sou (strek je hand uit) . LXX (7) : (1) Ex 7,19 . (2) Ex 9,22 . (3) Ex 10,21 . (4) Ex 14,16 . (5) Ex 14,26 . (6) Joz 8,18 . (7) Sir 7,32 . NT (3) : (1) Mt 12,13 . (2) Mc 3,5 . (3) Lc 6,10 .
- נְטֵה אֶת יָדְךָ = nëteh ´èth jâdëkhâ (strek je hand uit) . Tenakh (3) : (1) Ex 8,1 . (2) Ex 9,22 . (3) Ex 14,26 .
- וּנְטֵה אֶת יָדְךָ = ûnëteh ´èth jâdëkhâ (en strek je hand uit) . Tenakh (1) : Ex 14,16 .
- נְטֵה יָדְךָ = nëteh jâdëkhâ (strek je hand uit) . Tenakh (2) : (1) Ex 10,8 . (2) Ex 10,21 .
- וּנְטֵה יָדְךָ = ûnëteh jâdëkhâ (en strek je hand uit) . Tenakh (1) : Ex 7,19 .

- act. hifil imperat. 2de pers. mann. enk. הַטֵּה = hatteh (neig) van het werkw. נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9, he = 5; totaal : 28 (2² X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 9 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (10) : (1) 2 K 19,16 . (2) Js 37,17 . (3) Ps 31,3 . (4) Ps 71,2 . (5) Ps 86,1 . (6) Ps 88,3 . (7) Ps 102,3 . (8) Ps 116,2 . (9) Da 9,18 . (10) Ezr 7,28 .

- matteh (stok, staf, stam, rank) . Tenakh (75) . Ex (3) : (1) Ex 4,2 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 7,12 . ûmatteh (en de stok, staf...) . Tenakh (8) . Ex (1) Ex 17,9 .
--- hatteh (neig). In 10 verzen in de bijbel. Da 9,18 . (1) Ps 31,3 . (2) Ps 71,2 . (3) Ps 86,1 . (4) Ps 88,3 . (5) Ps 102,3 . (6) Ps 116,2 . (7)

- passief qal part. praes. vr. enk. nëtûjah (uitgestrekte) . Zie het werkw. נָטַה = nâtah (uitstrekken, neigen, zich wenden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtâh (uitstrekken, neigen, zich wenden) Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9, he = 5; totaal : 28 (2² X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 9 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (16) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) . (14) . (15) . (16) .


- נָתַן = nâthan (geven)

- nthan (geven) . נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . n-th-n . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. = nâthan (hij geeft) . (2) act. qal part. nom. mann. enk. = nothen (gevende) . Tenakh (319) . Pentateuch (107) . Eerdere Profeten (92) . Latere Profeten (30) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (86) . Dt (59) . Dt 17 (2) : (1) Dt 17,2 . (2) Dt 17,14 .
- Grieks . διδωμι = didômi (geven) . Taalgebruik in de Septuaginta : didômi (geven) . Taalgebruik in het NT : didômi (geven) .
- Ned. : geven . D. : geben . E. : to give . Fr. : donner - don : geven - gave . Grieks : διδωμι = didômi (geven) . נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Lat. dare / donare - donum .


- ´äsjèr ´ânokhî nothen (dat ik gevende) . Tenakh (4) : (1) Dt 4,8 . (2) Dt 5,31 . (3) Dt 11,32 . (4) Joz 1,2 .
- ´äsjèr ´ânokhî nothen lâhèm (dat ik gevende aan hen) . Tenakh (4) : (1) Dt 5,31 . (2) Joz 1,2 .
- ´äsjèr ´änî nothen lâhèm (dat ik gevende aan hen) . Tenakh (4) : (1) Lv 14,34 . (2) Lv 23,10 . (3) Lv 25,2 . (4) Nu 15,2 .

Tenakh (10) : (1) Gn 9,12 . (2) Lv 14,34 . (3) Lv 23,10 . (4) Lv 25,2 . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) .
- ´êlohe(j)khâ nothen (jouw God gevende) . Tenakh (31) : (1) Ex 20,12 . (2) Dt 4,21 . (3) Dt 4,40 . (4) Dt 5,16 . (5) Dt 7,16 . (6) Dt 9,6 . (7) Dt 12,9 . (8) Dt 13,13 . (9) Dt 15,4 . (10) Dt 15,7 . (11) Dt 16,5 . (12) Dt 16,18 . (13) Dt 16,20 . (14) Dt 17,2 . (15) Dt 17,14 . (16) Dt 18,9 . (17) Dt 19,1 . (18) Dt 19,2 . (19) Dt 19,10 . (20) Dt 19,14 . (21) Dt 20,16 . (22) Dt 21,1 . (23) Dt 21,23 . (24) Dt 24,4 . (25) Dt 25,15 . (26) Dt 25,19 . (27) Dt 26,1 . (28) Dt 26,2 . (29) Dt 27,2 . (30) Dt 27,3 . (31) Dt 28,8 .
- nothen lâkh (je gevende) . Tenakh (14) : (1) Ex 20,12 . (2) Dt 5,16 . (3) Dt 7,16 . (4) Dt 12,9 . (5) Dt 15,7 . (6) Dt 16,5 . (7) Dt 16,20 . (8) Dt 17,2 . (9) Dt 17,14 . (10) Dt 18,9 . (11) Dt 25,15 . (12) Dt 26,2 . (13) Dt 27,2 . (14) Dt 28,8 .
- = JHWH ´êlohe(j)khâ nothen lâkh (JHWH je God je gevende) . Tenakh (14) : (1) Ex 20,12 . (2) Dt 5,16 . (3) Dt 7,16 . (4) Dt 12,9 . (5) Dt 15,7 . (6) Dt 16,5 . (7) Dt 16,20 . (8) Dt 17,2 . (9) Dt 17,14 . (10) Dt 18,9 . (11) Dt 25,15 . (12) Dt 26,2 . (13) Dt 27,2 . (14) Dt 28,8 .
- JHWH ´êlohe(j)khâ nothen lëkhâ (JHWH je God je gevende) . Tenakh (17) : (1) Dt 4,21 . (2) Dt 4,40 . (3) Dt 9,6 . (4) Dt 13,13 . (5) Dt 15,4 . (6) Dt 16,18 . (7) Dt 19,1 . (8) Dt 19,2 . (9) Dt 19,10 . (10) Dt 19,14 . (11) Dt 20,16 . (12) Dt 21,1 . (13) Dt 21,23 . (14) Dt 24,4 . (15) Dt 25,19 . (16) Dt 26,1 . (17) Dt 27,3 .

- act. qal perf. 1ste pers.enkelv. נָתַתִּי = nâthaththî (ik zal geven) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (114) . Pentateuch (43) . Eerdere Profeten (10) . Latere Profeten (44) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (12) . Gn (14) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Gn 9,13 . (4) Gn 15,18 . (5) Gn 16,5 . (6) Gn 17,16 . (7) Gn 20,16 . (8) Gn 23,11 . (9) Gn 23,13 . (10) Gn 27,37 . (11) Gn 30,18 . (12) Gn 35,12 . (13) Gn 41,41 . (14) Gn 48,22 . Ex (1) : Ex 31,6 . Lv (1) : Lv 6,10 . Nu (10) : (1) Nu 18,8 . (2) Nu 18,19 . (3) Nu 18,21 . (4) Nu 18,24 . (5) Nu 18,26 . (6) Nu 20,12 . (7) Nu 20,24 . (8) Nu 21,34 . (9) Nu 27,12 . (10) Nu 33,53 . Eerdere Profeten (10) : (1) Joz 6,2 . (2) Joz 8,1 . (3) Re 1,2 . (4) 1 S 9,23 . (5) 2 S 9,9 . (6) 1 K 3,12 . (7) 1 K 3,13 . (8) 1 K 9,6 . (9) 1 K 9,7 . (10) 2 K 21,8 .
- Grieks . act. ind. fut. 1ste pers. enk. δωσω = dôsô ( ik zal geven) van het werkw. διδωμι = didômi (geven) . Taalgebruik in de Septuaginta : didômi (geven) . Taalgebruik in het NT : didômi (geven) . Bijbel (209) . OT (188) . NT (21) . Gn (20) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 13,15 . (3) Gn 13,17 . (4) Gn 15,18 . (5) Gn 17,8 . (6) Gn 17,16 . (7) Gn 17,20 . (8) Gn 24,7 . (9) Gn 26,3 . (10) Gn 26,4 . (11) Gn 28,13 . (12) Gn 29,27 . (13) Gn 30,28 . (14) Gn 30,31 . (15) Gn 34,12 . (16) Gn 35,12 . (17) Gn 38,18 . (18) Gn 45,18 . (19) Gn 47,16 . (20) Gn 48,4 . Een vorm van διδωμι = didômi (geven) in de LXX (2131) , in het NT (416) .

  didômi (geven)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. fut. 1ste pers. enk. dôsô   209 188 21 3 2 2 3 2 0 9 7 10 0 0

- Latijn . act. ind. fut. 1ste pers. enk. dabo (ik zal geven) van het werkw. dare / donare - donum : geven - gave , gift . Fr. donner - don : geven - gave . D. geben . E. to give .
- Aramees : act. peal perf. 1ste pers. enk. יְהַבִית = jëhabîth (ik zal geven) van het werkw. יְהַב = jëhabh (geven) . Pentateuch (28) .
- נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ = nâthaththî ´èth hâ´ârèts (ik zal geven het land) . Tenakh (3) : (1) Gn 15,18 . (2) Nu 33,53 . (3) Re 1,2 .
nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenakh (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4, 2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 . lâkhèm nâthaththî (aan jullie geef ik) . Tenakh (1) : Nu 33,53 .
´äsjèr nâthaththî lâkhèm (dat ik zal geven aan jullie) . In zeven verzen : (1) Nu 18, 26 . (2) Dt 3,19 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 9,23 . (5) Jr 7,14 . (6) Jr 23,39 . (7) Jr 35, 15 .
hinneh nâthaththî (zie, ik zal geven) . In vijf verzen in de bijbel : (1) Gn 1,29 . (2) Nu 18, 8 . (3) Re 1, 2 . (4) Jr 1,9 . (5) Ez 3, 8 .

--- wenâthaththî (en ik zal geven) . Verbindend voegwoord waw + werkwoordvorm qal perfectum eerste persoon enkelvoud . Tenach (102) . Pentateuch (21) . Eerdere Profeten (15) . Latere Profeten (61) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (2) . Dt (3) : (1) Dt 11,14 . (2) Dt 11,15 . (3) Dt 18,18 .
--- nëthaththîkhâ (ik heb je gegeven , ik heb je gesteld) . In zestien verzen in de bijbel .
- w-n-th-n-h . (1) prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. perf. 3de pers. vr. enk. wënâthënâh (en zij zal geven) . (2) prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. perf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. vr. enk. ûnëthânâh / ûnathânâh (en hij zal haar geven) . (3) prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. ind. imperf. 1ste pers. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. vr. enk. wanniththënâh (en wij zullen haar geven) . (4) prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. ind. imperf. cohortatief 1ste pers. mv. wëniththënâh (en laten we geven) . (5) prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm passief nifal perf. 3de pers. vr. enk. wëniththenâh (en zij / het zal gegeven worden) . Tenakh (11) : (1) Gn 29,27 . (2) Ex 13,11 . (3) Lv 25,19 . (4) Lv 26,4 . (5) Nu 14,8 . (6) Dt 20,13 . (7) Dt 29,7 . (8) Joz 8,7 . (9) 1 S 15,28 . (10) 1 S 25,27 . (11) Jr 38,18 .

- act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. תּתֶּן = thiththèn (jij geeft) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (63) . Pentateuch (30) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (20) . Gn (5) : (1) Gn 15,2 . (2) Gn 28,22 . (3) Gn 30,31 . (4) Gn 38,16 . (5) Gn 38,17 .

- act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. תֵן / תֶן = then / thèn (geef) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (12) .

- act. qal imperf. 2de pers. vr. enk. תְנִי = thënî (geef) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (7) .

- act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. תְנוּ = thënû (geeft) van het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (23) : (1) Gn 23,4 . (2) Gn 34,8 . (3) Ex 7,9 . (4) Ex 17,2 . (5) Joz 20,2 . (6) Re 8,5 . (7) Re 20,13 . (8) 1 S 11,12 . (9) 1 S 17,10 . (10) 2 S 20,21 . (11) 1 K 3,26 . (12) 1 K 3,27 . (13) Jr 13,16 . (14) Jr 22,3 . (15) Jr 29,6 . (16) Jr 48,9 . (17) Ps 68,35 . (18) Spr 31,6 . (19) Spr 31,31 . (20) Ezr 10,11 . (21) 2 Kr 22,19 . (22) 2 Kr 30,8 . (23) 2 Kr 35,3 .

lâtheth (om te geven) . De letter lamed als prefix en de werkwoordvorm theth (qal infinitief constructus) . Tenakh (91) . Pentateuch (36) . Eerdere Profeten (20) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (21) . Dt (19) : (1) Dt 1,8 . (2) Dt 1,27 . (3) Dt 1,35 . (4) Dt 4,38 . (5) Dt 6,10 . (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,13 . (8) Dt 10,11 . (9) Dt 10,18 . (10) Dt 11,9 . (11) Dt 11,21 . (12) Dt 17,15 . (13) Dt 19,8 . (14) Dt 21,17 . (15) Dt 26,3 . (16) Dt 28,11 . (17) Dt 28,12 . (18) Dt 30,20 . (19) Dt 31,7 . --- -- tetheika (ik heb gesteld) . Actief perfectum eerste persoon enkelvoud van het werkwoord tithèmi (stellen) . In acht verzen in de bijbel .
In zes verzen in het O.T. : (1) Gn 17,5 . (2) Js 49,6 . (3) Jr 1,5 . (4) Jr 1,18 . (5) Ez 4,6 . (6) Ez 5,5 . (7) Hnd 13,47 . (8) Rom 4,17 .
(1) Gn 17,5 : hoti patera pollôn ethnôn te theika se = want tot vader van vele volkeren heb ik u gesteld . Zie Rom 4,17 (citeert Gn 17,5) : patera pollôn ethnôn te theika se = tot vader van vele volkeren heb ik u gesteld .
(2) Js 49,6 : idou tetheika se ... eis fôs ethnôn = zie ik heb u gesteld tot licht voor de volkeren . Zie Hnd 13,47 (citeert Js 49,6) : idou tetheika se eis fôs ethnôn = zie ik heb u gesteld tot licht voor de volkeren .
(3) Jr 1,5 : profètèn eis ethnè tetheika se : tot profeet voor de volkeren heb ik u gesteld .
(4) Jr 1,18 .
(5) Ez 4,6 . (6) Ez 5,5 .
In twee verzen in het N.T. :
(1) Hnd 13,47 (citeert Js 49,6) : idou tetheika se eis fôs ethnôn = zie ik heb u gesteld tot licht voor de volkeren . Zie Js 49,6 : idou tetheika se ... eis fôs ethnôn = zie ik heb u gesteld tot licht voor de volkeren .(2) Rom 4,17 (citeert Gn 17,5) : patera pollôn ethnôn te theika se = tot vader van vele volkeren heb ik u gesteld . Zie Gn 17,5 : hoti patera pollôn ethnôn te theika se = want tot vader van vele volkeren heb ik u gesteld . tetheika is viermaal de vertaling van het Hebreeuwse nëthaththîkhâ (ik heb u gegeven / gesteld) .
- parethèken (hij stelde voor, bij) van het werkwoord paratithèmi . In Gn 18,8 is parethèken autois de vertaling van het Hebreeuwe wajjiteen lifn(j)eehèm (wajjiteen van het werkwoord ntn : nemen). In 3 verzen in het N.T. : Mt 13,24 , Mt 13,31 en Hnd 16,34. In 7 verzen in het O.T.
--- jiththen (hij zal geven) . Qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . Tenakh (125) . Ps (16) : (1) Ps 1,3 . jiththen JHWH (JHWH zal geven) . Tenakh (12) : (1) Ex 12,25 . (2) Nu 5,21. (3) Nu 11,29 . (4) Dt 11,25 . (5) Dt 28,7 . (6) Dt 28,24 . (7) Rt 1,9 . (8) Rt 4,11 . (9) Rt 4,12 . (10) 1 S 28,19 . (11) Ps 29,11 . (12) Ps 84,12 .
- wajjiththen (en hij zal geven) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. . Tenakh (185) . Pentateuch (73) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (41) . Ex (11) : (1) Ex 2,21 . (2) Ex 11,3 . (3) Ex 18,25 . (4) Ex 31,18 . (5) Ex 34,33 . (6) Ex 37,13 . (7) Ex 40,18 . (8) Ex 40,20 . (9) Ex 40,22 . (10) Ex 40,30 . (11) Ex 40,33 . Joz (10) : (1) Joz 10,30 . (2) Joz 10,32 . (3) Joz 13,15 . (4) Joz 13,24 . (5) Joz 13,29 . (6) Joz 14,13 . (7) Joz 15,17 . (8) Joz 15,19 . (9) Joz 17,4 . (10) Joz 21,43 . Re (8) : (1) Re 1,4 . (2) Re 1,13 . (3) Re 1,15 . (4) Re 3,10 . (5) Re 7,16 . (6) Re 11,21 . (7) Re 14,9 . (8) Re 14,19 . 1 S (11) : (1) 1 S 1,27 . (2) 1 S 2,10 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 12,17 . (5) 1 S 12,18 . (6) 1 S 18,27 . (7) 1 S 20,40 . (8) 1 S 21,7 . (9) 1 S 27,6 . (10) 1 S 28,19 . (11) 1 S 30,23 .
- wajjiththen JHWH (en JHWH geeft) . Tenakh (18) : (1) Ex 11,3 . (2) Dt 3,3 . (3) Dt 6,22 . (4) Dt 9,10 . (5) Joz 10,30 . (6) Joz 10,32 . (7) Joz 21,43 . (8) Re 1,4 . (9) Re 3,10 . (10) Re 11,21 . (11) Rt 4,13 . (12) 1 S 1,27 . (13) 1 S 12,18 . (14) 2 S 4,8 . (15) 2 S 16,8 . (16) 2 S 24,15 . (17) 2 K 13,5 . (18) 2 Kr 212,14 .
- wajjiththen JHWH bëjâdô (en JHWH geeft in zijn hand) . Tenakh (1) : Re 3,10 .
- wajjiththënem JHWH bëjâdô (en JHWH geeft hen in zijn hand) . Tenakh (1) : Re 11,32 .
- wajjiththënem (en hij geeft hen) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het werkw. Tenakh (26) . Pentateuch (4) . Eerdere Profeten (14) . Latere Profeten (0) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (8) . Re () . (1) Re 2,14 . (2) Re 6,1 . (3) Re 11,32 . (4) Re 12,3 . (5) Re 13,1 .
-- wajjiththënem JHWH (en JHWH geeft hen) . Tenakh (6) : (1) Dt 10,4 . (2) Joz 11,8 . (3) Re 6,1 . (4) Re 11,32 . (5) Re 12,3 . (6) Re 13,1 .

- wajjiththënem bëjad (en hij gaf hen in de hand van) . Tenakh (6) : (1) Re 2,14 . (2) 2 S 21,9 . (3) 1 K 15,18 . (4) 2 K 13,3 . (5) 2 K 17,20 . (6) Ps 106,41 .
- act. qal imperf. 1ste pers. enk. אֶתֵּן = ´èththen (ik geef) . ´-n-th . Tenakh (81) . Pentateuch (21) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (32) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (10) . Gn (8) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 . (3) Gn 26,3 . (4) Gn 30,31 . (5) Gn 34,11 . (6) Gn 35,12 . (7) Gn 38,18 . (8) Gn 42,34 .
- ´èththen ´èth hâ´ârèts (ik geef dit land) . Tenakh (4) : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 24,7 . (3) Gn 35,12 . (4) Dt 1,36 .
- וְאֶתֵּן = wë´èththen (en ik zal geven) < prefix wë + act. qal imperf. 1ste pers. enk. . Zie het werkw. נָתַן = nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenakh : nâthan (geven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 50 of 500 . Structuur : 5 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (2) : (1) Js 43,4 . (2) Jr 42,12 .
- wë´èththënâh () < wë + act. qal imperf. (cohortatief) 1ste pers. enk. van het werkw. . Tenakh (31) . Pentateuch (9) : (1) Gn 17,2 . (2) Gn 30,28 . (3) Gn 31,6 . (4) Gn 34,12 . (5) Gn 45,18 . (6) Gn 47,16 . (7) Ex 24,12 . (8) Nu 8,19 . (9) Nu 21,16 .
--- lâtheth (om te geven). l als prefix en theth : qal infinitief constructus . In 91 verzen in de bijbel.
- jehabh (geven) . Aramees .
--- jehîbh (er werd gegeven) . Passief participium perfectum derde persoon enkelvoud . In drie verzen in de bijbel : (1) Da 7,4 . (2) Da 7,6 . (3) Da 7,14 .

nevensch. voegwoord waw + act. ind. imperf. 3de pers. enk. (jiqtal) wajjiqqach (en hij nam) van het werkw. Tenakh (199) . Ex (15) . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met wajjiqqach (en hij nam) .


- act.qal imperf. 3de pers. mann. mv. jittëphû (zij druipen) van het werkw. nâtaph (druipen, druppelen) . nâtaph (druipen, druppelen) . Taalgebruik in Tenakh : nâtaph (druipen, druppelen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tet = 9 , pe = 17 of 80 ; totaal : 40 of 139 (priemgetal) . Structuur : 5 - 9 - 8 .


- nthaq (afsnijden, losrukken, wegrukken, weglokken) . נָתַק = nâthaq (afsnijden, losrukken, wegrukken, weglokken) . Taalgebruik in Tenakh : nthaq (afsnijden, losrukken, wegrukken, weglokken) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 55 OF 550 . Structuur : 5 - 4 - 1 . De som van de elementen is telkens 1 .


- nthasj (uitroeien, verwoesten, verdrijven) . nâthasj (uitroeien, verwoesten, verdrijven) . Taalgebruik in Tenakh : nthasj (uitroeien, verwoesten, verdrijven) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 750 (2 X 3 X 5³) . Structuur : 5 - 4 - 3 .
- wënâthasj (en hij verdrijft) < wë + act. qal perfect. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (1) : 1 K 14,15 .
- wajjiththesjem (en hij zal hen verdrijven) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het werkw. Tenakh (1) Dt 29,27 .


- nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Taalgebruik in Tenakh : nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , thaw = 22 of 400 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 5 - 4 - 9 . Tenakh (6) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .
- wënâthats (en hij haalde neer) < wë + act. qal perf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. Tenakh (2) : (1) Lv 14,45 . (2) 2 K 23,8 . Een vorm van nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) in 2 K 23 (4) : (1) 2 K 23,7 . (2) 2 K 23,8 . (3) 2 K 23,12 . (4) 2 K 23,15 .
- act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. wajjiththots (en hij haalde neer) van het werkw. Tenakh (2) : (1) Re 9,45 . (2) 2 K 23,7 .
- act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. thiththots (jullie zullen neerhalen) van het werkw. Tenakh (1) : Dt 7,5 .
- wëniththatsëthèm (en jullie zullen neerhalen) < wë + act. piël perf. 2de pers. mann. mv. Tenakh (1) Dt 12,3 . Hetzelfde gebod om de altaren neer te halen wordt gegeven in Ex 34,13 en Dt 7,5 , zij het onder verschillende vormen van het werkw. nâthats (neerhalen, omverhalen, verwoesten) .


- nâtsab (zich stellen, staan) . nâtsab (zich stellen, staan) . Taalgebruik in Tenakh : nâtsab (zich stellen, staan) .


- נָצַל = nâtsal (redden, bevrijden)

- ntsal (redden, bevrijden) . נָצַל = nâtsal (redden, bevrijden) . Taalgebruik in Tenakh : ntsal (redden, bevrijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 170 (2 X 5 X 17) . De som van de elementen is telkens 8 .

- act. hifil imperf. 3de pers. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. mv. יַצִּילֵנוּ = jatstsilenû (hij bevrijdt ons) . Zie het werkw. נָצַל = nâtsal (redden, bevrijden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtsal (redden, bevrijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 170 (2 X 5 X 17) . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (6) : (1) 1 S 4,8 . (2) 2 K 18,30 . (3) 2 K 18,32 . (4) Js 36,15 . (5) Js 36,18 . (6) 2 Kr 32,11 .

- הַצִּילֵנוּ = hatstsîlenû (bevrijd ons) < act. hifil imperat. 2de pers. mann. enk. + suffix bezitt. voornaamw. 1ste pers. mv. van het werkw. נָצַל = nâtsal (redden, bevrijden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtsal (redden, bevrijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 170 (2 X 5 X 17) . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (2) : (1) Re 10,15 . (2) 1 S 12,10 .


- נָצַר = nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden)

- nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden) . נָצַר = nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden) . Taalgebruik in Tenakh : nâtsar (bewaren, bewaken, belegeren, bespieden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 340 (2² X 5 X 17) . Structuur : 5 - 9 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . n-ts-r . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. נָצַר = nâtsar . (2) act. qal part. mann. enk. נֹצֵר = notser (bewarende, bewaker, wachter) . (3) act. qal imperatief 2de pers. enk. נְצֹר = nëtsor (bewaar) . (4) zelfst.naamw. enk. נֵצֶר = netsèr (tak, twijg) . Tenakh (12) : (1) Ex 34,7 (notser = bewarende) . (2) Js 60,21 (netsèr (twijg, stek) . (3) Ps 31,24 . (4) Ps 34,14 . (5) Spr 3,21 . (6) Spr 4,23 . (7) Spr 6,20 . (8) Spr 13,3 . (9) Spr 16,17 . (10) Spr 27,18 . (11) Job 7,20 (notser = bewarende) . (12) Job 27,18 (notser = bewarende) .


- nzal (vloeien, doen vloeien) . nâzal (vloeien, doen vloeien) . Taalgebruik in Tenakh : nzal (vloeien, doen vloeien) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , zajin = 7 , lamed = 12 of 30 ; 33 (3 X 11) OF 87 (3 X 29) . Structuur : 5 - 7 - 3 .
- act. qal imperf. (jussief) 3de pers. mv. jizzëlû (mogen zij vloeien) van het werkw. Tenakh (5) : (1) Js 45,8 . (2) Jr 9,17 . (3) Ps 147,18 . (4) Job 36,28 . (5) Hl 4,16 .


- nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . נָזַר = nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Taalgebruik in Tenakh : nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , zajin = 7 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 of 257 (priemgetal) . n z r : Tenakh (7) . Tenakh (7) . nezèr (kroon, krans, diadeem, wijding) .
--- = nâzîr (Nazireeër, gewijde) . Zie het werkw. נָזַר = nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Taalgebruik in Tenakh : nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , zajin = 7 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 of 257 (priemgetal) . Status constructus nëzîr . n z î r : Tenakh (6) : (1) Gn 49,26 . (2) Nu 6,2 (Nu 6,1-21 over het nazireaat) . (3) Dt 33,16 . (4) Re 13,5 . (5) Re 13,7 . (6) Re 16,17 .
- nazaraios (Nazireër, gewijde) . Re 16,17 . nazaraion . Accusatief enkelvoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Re 13,5 . (1) Re 13,7 .

- = nizarô (zijn nazireaat) < zelfst. naamw. stat. constr. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Zie het werkw. נָזַר = nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Taalgebruik in Tenakh : nâzar (zich afzonderen, onthouden, wijden) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , zajin = 7 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 of 257 (priemgetal) .


- נֵדֶר / נֶדֶר = nedèr / nèdèr (gelofte, gelofteoffer)

- ndr (gelofte, gelofteoffer) . נֵדֶר / נֶדֶר = nedèr / nèdèr (gelofte, gelofteoffer) . Taalgebruik van Tenakh : nèdèr (gelofte, gelofteoffer) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , daleth = 4 , resj = 20 of 200 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 218 (2 X 109) . Structuur : 5 - 4 - 2 .
- nidërô (zijn belofte) < zelfst. naamw. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (4) : (1) Nu 6,21 . (2) Re 11,39 . (3) 1 S 1,21 . (4) Ps 76,12 .
- wë´èth nidërô (en zijn belofte) . Tenakh (1) : 1 S 1,21 . ´èth nidërô (zijn belofte) . Tenakh (1) : Re 11,39 .


- = nègèb (Negev) .
- hannègëbbâh (naar de Negeb) . Lettinga 12, 2012, 25Cg) .


- נֶכֶד = nèkhèd (kleinzoon, afstammeling)

- nkhd (kleinzoon, afstammeling) . נֶכֶד = nèkhèd (kleinzoon, afstammeling) . Taalgebruik in Tenakh : nkhd (kleinzoon, afstammeling) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , daleth = 4 ; totaal : 29 OF 74 . Structuur : 5 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 .

- vr. enk. נֶכְדָּה = nèkhëdâh (kleindochter, afstammelinge) . Zie : נֶכֶד = nèkhèd (kleinzoon, afstammeling) . Taalgebruik in Tenakh : nèkhèd (kleinzoon, afstammeling) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , kaph = 11 of 20 , daleth = 4 ; totaal : 29 OF 74 . Structuur : 5 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 .


- נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest)

- nèphèsj (geest) . נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43) . Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17) . 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77 . 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen) . Structuur : 5 - 8 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (131) . Pentateuch (62) . Eerdere Profeten (18) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (32) . Gn (17) . Gn 1 (4) : (1) Gn 1,20 . (2) Gn 1,21 . (3) Gn 1,24 . (4) Gn 1,30 .
- Arabisch : = nafs (ziel) . Taalgebruik in de Qoran : nafs (ziel) .

- Gn 1,1 - Gn 1,2 - Gn 1,3 - Gn 1,4 - Gn 1,5 - Gn 1,6 - Gn 1,7 - Gn 1,8 - Gn 1,9 - Gn 1,10 - Gn 1,11 - Gn 1,12 - Gn 1,13 - Gn 1,14 - Gn 1,15 - Gn 1,16 - Gn 1,17 - Gn 1,18 - Gn 1,19 - Gn 1,20 - Gn 1,21 - Gn 1,22 - Gn 1,23 - Gn 1,24 - Gn 1,25 - Gn 1,26 - Gn 1,27 - Gn 1,28 - Gn 1,29 - Gn 1,30 - Gn 1,31 -

- נַפְשִׁי = naphësjî (mijn geest) < zelfst. naamw. + suffix bezitt. voornaamw. 1ste pers. enk . van het zelfst. naamw. נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43) . Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17) . 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77 . 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen) . Structuur : 5 - 8 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (170) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (20) . Latere Profeten (18) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (116) . Js (6) : (1) Js 1,14 . (2) Js 26,9 . (3) Js 38,15 . (4) Js 38,17 . (5) Js 42,1 . (6) Js 61,10 . Ps (89) . In 7 verzen in Ps 42-43 : (1) Ps 42,2 . (2) Ps 42,3 . (3) Ps 42,5 . (4) Ps 42,6 . (5) Ps 42,7 . (6) Ps 42,12 . (7) Ps 43,5 .

- נַפְשְׁךָ = naphësjëkhâ (je ziel) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zie נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43) . Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17) . 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77 . 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen) . Structuur : 5 - 8 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (66) . Pentateuch (16) . Dt (12) . Dt 6 (1) : Dt 6,5 .

- נַפְשְׁכֶם = naphësjëkhèm (jullie ziel) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv. . Zie נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest) . Taalgebruik in Tenakh : nèphèsj (geest) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , phe = 17 of 80 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43) . Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17) . 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77 . 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen) . Structuur : 5 - 8 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (13) . Pentateuch (5) : (1) Gn 23,8 . (2) Lv 26,15 . (3) Dt 11,13 . (4) Dt 11,18 . (5) Dt 13,4 .

- nèphèsj (geest) , zie Ps 104,1 .


- נִר = ner (licht, lamp)

- ner (licht, lamp) . נִר = ner (licht, lamp) . Taalgebruik in Tenakh : ner (licht, lamp) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 250 . Structuur : 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (23)
- אֲבִינֵ֔ר בֶּן־נֵ֖ר = ´äbhîner , bèn ner (Abiner , zoon van Ner) . Tenakh (1) : 1 S 14,50 .


- נֶשֶׁר = nèsjèr (arend, adelaar, gier)

- nsjr (arend, adelaar, gier) . נֶשֶׁר = nèsjèr (arend, adelaar, gier) . Taalgebruik in Tenakh : nsjr (arend, adelaar, gier) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 55 OF 550 . Structuur : 5 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 .


- nesjèq / nèsjèq (wapenrusting, arsenaal) . נֵשֶׁק / נֶשֶׁק = nesjèq / nèsjèq (wapenrusting, arsenaal) . Taalgebruik in Tenakh : nesjèq / nèsjèq (wapenrusting, arsenaal) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , sjin = 21 of 300 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 54 OF 450 . Structuur : 5 - 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 9 .


- netsach (eeuwigheid, roem) . netsach (eeuwigheid, roem) . Taalgebruik in Tenakh : netsach (eeuwigheid, roem) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 ; totaal : 40 OF 148 (4 X 37) . Structuur : 5 - 9 - 8 . De som van de elementen is telkens 4 . Het suffix ach betekent licht in het Egyptisch hiëroglyfenschrift . Het Hebreeuwse woord netsach wordt vergeleken met het Egyptische Nétcher , dat wil zeggen "God" . (Sabbah , 2000 , p.232) .

- lënètsar (voor eeuwig, altijd) .


- në´um (godsspraak) . në´um (godsspraak) . Taalgebruik in Tenakh : në´um (godsspraak) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 28 (4 X 7) OF 91 (7 X 13) . Tenakh (357) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (5 . Latere Profeten (277) . 12 Kleine Profeten (55) . Geschriften (4) . Js (23) . Js 1-39 (11) . Js 40-55 (7) . Js 56-66 (5) : (1) Js 56,8 . (2) Js 59,20 . (3) Js 66,2 . (4) Js 66,17 . (5) Js 66,22 . 12 kl. Prof. (65) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

- në´um ´ädonâj JHWH . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

- nîtsôts (vonk) . nîtsôts (vonk) . Taalgebruik in Tenakh : nîtsôts (vonk) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , jod = 10 , tsade = 18 of 90 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 246 (2 X 3 X 41) . Structuur : 5 - 1 - 9 - 6 - 9 .
- lënîtsôts (tot een vonk) < lë + . Tenakh (1) : Js 1,31 .


- noach (Noach) .

- נוח = nwh (achter- , verlaten)

- nwh (achter- , verlaten) . נוח = nwh (rusten, achter- , verlaten) . Taalgebruik in Tenakh : nwh (achter- , verlaten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , chet = 8 ; totaal : 28 (2³ X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 6 - 8 . De som van de elementen is telkens 1 .

- act. hifil perf. 1ste pers. mv. הִנַּחְנוּ = hinnachnû (wij lieten achter) נוח = nwh (achter- , verlaten) . Taalgebruik in Tenakh : nwh (achter- , verlaten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , chet = 8 ; totaal : 28 (2³ X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 6 - 8 . De som van de elementen is telkens 1 . . Van Cangh , 2005 , 290 : Mc 10,28 . Niet in Tenakh .

- וַיַּנִּיחוּ = wajjanni(j)chû (en zij lieten achter) < prefix voegwoord wë + werkwoordvorm act. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. נוח = nwh (achter- , verlaten) . Taalgebruik in Tenakh : nwh (achter- , verlaten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , chet = 8 ; totaal : 28 (2³ X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 6 - 8 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (4) : (1) Ex 16,24 . (2) Nu 15,34 . (3) 2 K 17,29 . (4) Ez 40,42 . Zie ook : Mc 4,36 .

- וַיָּנַח = wajjânach (en hij rustte) < prefix voegwoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. . Zie : נוח = nwh (rusten, achter- , verlaten) . Taalgebruik in Tenakh : nwh (achter- , verlaten) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , chet = 8 ; totaal : 28 (2³ X 7) OF 64 (2³ X 2³) . Structuur : 5 - 6 - 8 . De som van de elementen is telkens 1 .


- נוּם= nûm (sluimeren)

- nûm (sluimeren) . נוּם= nûm (sluimeren) . Taalgebruik in Tenakh : nûm (sluimeren) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 33 OF 96 . Structuur : 5 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 6.

- act. ind. qal (perfectum) 3de pers. mann. enk. נָם= nâm (hij sluimerde) van het werkw. נוּם= nûm (sluimeren) . Taalgebruik in Tenakh : nûm (sluimeren) .


- nûs (vluchten, wegsnellen) . Taalgebruik in Tenakh : ns (vluchten, wegsnellen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 116 (2² X 29) . wajjânos (en hij week) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. . w-j-n-s . Tenakh (21) : (1) Gn 39,12 . (2) Gn 39,13 . (3) Gn 39,15 . (4) Gn 39,18 . (5) Ex 4,3 . (6) Re 1,6 . (7) Re 4,15 . (8) Re 7,22 . (9) Re 9,21 . (10) Re 9,40 . (11) 2 S 10,18 . (12) 1 K 2,28 . (13) 2 K 8,21 . (14) 2 K 9,10 . (15) 2 K 9,23 . (16) 2 K 9,27 . (17) 2 K 14,19 . (18) Ps 114,3 . (19) 1 K 10,1 . (20) 1 K 19,18 . (21) 2 K 25,27 .

- nûn (Nun) . נוּן= nûn (Nun) . Taalgebruik in Tenakh : nûn (Nun) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 . Totaal : 34 (2 X 17) OF 106 (2 X 53) . Tenakh (30) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (0) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (2) . Ex (1) : Ex 33,11 . Nu (11) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 13,8 . (3) Nu 13,16 . (4) Nu 14,6 . (5) Nu 14,30 . (6) Nu 14,38 . (7) Nu 26,65 . (8) Nu 27,18 . (9) Nu 32,12 . (10) Nu 32,28 . (11) Nu 34,17 . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 31,23 . (3) Dt 32,44 . (4) Dt 34,9 . Joz (10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 1 K (1) 1 K 16,34 . Neh (1) Neh 8,17 . 1 Kr (1) : 1 Kr 7,27 .
- בִן נוּן = bin nûn (zoon van Nun) . Tenakh (29/30) . Ex (1) : Ex 33,11 . Nu (11) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 13,8 . (3) Nu 13,16 . (4) Nu 14,6 . (5) Nu 14,30 . (6) Nu 14,38 . (7) Nu 26,65 . (8) Nu 27,18 . (9) Nu 32,12 . (10) Nu 32,28 . (11) Nu 34,17 . Dt (4) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 31,23 . (3) Dt 32,44 . (4) Dt 34,9 . Joz (10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . Re (1) Re 2,8 . 1 K (1) 1 K 16,34 . Neh (1) Neh 8,17 . Niet in 1 Kr 7,27 (genealogielijst) .
- jëhôsju`a bin nûn (Jozua, zoon van Nun) . Tenakh (15/177 en 15/29) . Ex (1/1) : Ex 33,11 . Nu (3/11) : (1) Nu 11,28 . (2) Nu 27,18 . (3) Nu 32,28 . Dt (2) : (1) Dt 1,38 . (2) Dt 31,23 . Joz (10/10) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 2,1 . (3) Joz 2,23 . (4) Joz 6,6 . (5) Joz 14,1 . (6) Joz 17,4 . (7) Joz 19,49 . (8) Joz 19,51 . (9) Joz 21,1 . (10) Joz 24,29 . (14) Joz 24,29 . Re (1/1) Re 2,8 .


- ns (vluchten, wegsnellen) . wajjânos (en hij week) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. nûs (vluchten, wegsnellen) . Taalgebruik in Tenakh : nûs (vluchten, wegsnellen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 116 (2² X 29) . Structuur : 5 - 6 - 6 . De som van de elementen is telkens 8 . Gr. feugô . Lat. fugere . Fr. fuir . E. to flew . D. fliehen . w-j-n-s . Tenakh (21) : (1) Gn 39,12 . (2) Gn 39,13 . (3) Gn 39,15 . (4) Gn 39,18 . (5) Ex 4,3 . (6) Re 1,6 . (7) Re 4,15 . (8) Re 7,22 . (9) Re 9,21 . (10) Re 9,40 . (11) 2 S 10,18 . (12) 1 K 2,28 . (13) 2 K 8,21 . (14) 2 K 9,10 . (15) 2 K 9,23 . (16) 2 K 9,27 . (17) 2 K 14,19 . (18) Ps 114,3 . (19) 1 K 10,1 . (20) 1 K 19,18 . (21) 2 K 25,27 . Een vorm van nûs (vluchten, wegsnellen) in Ex (5) : (1) Ex 4,3 . (2) Ex 9,20 . (3) Ex 14,25 . (4) Ex 14,27 . (5) Ex 21,13 .
- act. qal cofortatief , 1ste pers. enk. ´ânûsâh (laat ik vluchten) van het werkw. Tenakh (1) : Ex 14,25 .

- נוּס = nûs (vluchten, wegsnellen) . Taalgebruik in Tenakh : nûs (vluchten, wegsnellen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 116 (2² X 29)

- act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. en act. qal inf. stat. construct. נוּס = nûs (vlucht, om te vluchten / wegsnellen) . Taalgebruik in Tenakh : nûs (vluchten, wegsnellen) . Getalswaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 116 (2² X 29) . Structuur : 5 - 6 - 6 . De som van de elementen is telkens 8 .

wajjânos (en hij week) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. . w-j-n-s . Tenakh (21) : (1) Gn 39,12 . (2) Gn 39,13 . (3) Gn 39,15 . (4) Gn 39,18 . (5) Ex 4,3 . (6) Re 1,6 . (7) Re 4,15 . (8) Re 7,22 . (9) Re 9,21 . (10) Re 9,40 . (11) 2 S 10,18 . (12) 1 K 2,28 . (13) 2 K 8,21 . (14) 2 K 9,10 . (15) 2 K 9,23 . (16) 2 K 9,27 . (17) 2 K 14,19 . (18) Ps 114,3 . (19) 1 K 10,1 . (20) 1 K 19,18 . (21) 2 K 25,27 .

- act. qal imperf. 2de pers. mann. enk. thânûs (jij keert terug) van het werkw. Tenakh (2) : (1) Dt 28,25 . (2) Ps 114,5 .