UITGETREDEN PRIESTERS

Zie

o.a. Latré Bart , Strijd en inkeer De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990 ISBN: 9789058678928 Taal: Nederlands Type: paperback Prijs: € 45,00 Publicatiedatum: 12/2011 Onderwerpen: Geschiedenis- Regionaal, Religie & Samenleving Serie: KADOC-Studies 34
 1. Wanneer zal eens het taboe over de uitgetreden priesters doorbroken worden ? In de jaren zeventig bestond er onder de Vlaamse bisdommen het ongeschreven (?) gebruik om uitgetreden priesters die wensten godsdienstles te geven 'asiel' te verlenen in een ander bisdom waar ze als godsdienstleraar in het Rijks- / Gemeenschapsonderwijs konden fungeren . Eens zouden de verhalen van de uitgetreden priesters mogen gehoord worden . Te vaak heeft de kerkelijke overheid het individueel beoordeeld en heeft ze de signalen niet opgevangen die door de uittreding werden gegeven . Hoeveel leed hebben sommigen niet doorgemaakt ? Ik meen dat volgens de klassieke katholieken theologie een geldig gewijd priester voor eeuwig priester blijft . Men kan een 'uitgetreden' priester wel alle functies ontnemen , maar hem 'laïciseren' (tot leek herleiden) kan eigenlijk niet .
 2. Deken De Kruijf stopt vanwege celibaat

  Geplaatst door onze redactie op maandag 30 januari 2012 om 08:10u (Bron: Bisdom Den Bosch) : http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69847

  DEN BOSCH / WIJCHEN (RKnieuws.net) - Pastoor-deken Rudy de Kruijf uit Wijchen heeft aan het bisdom Den Bosch laten weten niet verder te willen gaan als priester. Hij wil de celibataire levensstaat niet langer als leidraad nemen voor zijn leven. Het bisdom betreurt zijn besluit ten zeerste. Het bisdom is bezig met de invulling van de ontstane vacature maar kan nog niet zeggen wanneer de parochie een nieuwe pastoor krijgt. In de weekendvieringen op zaterdagavond en zondagmorgen is het bericht over deken De Kruijf bekend gemaakt in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen e.o.
  Medio november vorig jaar vroeg de Kruijf aan de bisschop om een tijd van bezinning om persoonlijke redenen. De bisschop gaf hem die ruimte en onthief hem van zijn taken in Wijchen. De Kruijf koos voor het priesterschap in 1998 en werkte sindsdien in verschillende parochies in het bisdom. De Kruijf mag vanaf nu geen H. Missen meer opdragen of andere sacramenten toedienen.
 3. De katholieke geloofsgemeenschappen in de Westerse landen hebben al zo weinig herders / animatoren / begeleiders en priesters worden op non-actief gezet wanneer ze niet meer kiezen voor het celibaat . Zo primeert een kerkelijke wet op het geestelijk leven van geloofsgemeenschappen . Het doet pijn dat priesters voor deze - soms verscheurende - keuze worden geplaatst . Wanneer zullen we met voldoende indignados zijn en een occupy-beweging op gang kunnen brengen aan bisschopshuizen en het Vaticaan . Hoelang blijven we het verdragen dat de kerkelijke overheid niet luistert naar de basis .
 4. Priester blijft bij vriendin

  Geplaatst door onze redactie op donderdag 1 december 2011 om 16:20u (Bron: Omroep Brabant)

  EINDHOVEN (RKnieuws.net) - Priester Jan Peijnenburg (81) uit Eindhoven moet donderdag beslissen of hij weggaat bij zijn levenspartner Threes van Dijck (85). Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch stelde hem een paar weken geleden een ultimatum dat dan afloopt.
  Of weg bij Threes, of weg als priester. Peijenburg ligt er niet wakker van. Hij weet een ding zeker: hij gaat niet weg bij Threes, met wie hij nu al 46 jaar samenwoont.

  En als het priesterschap hem ontnomen wordt, het zij zo. "Mijn leven zal er niet door veranderen".

  Priesters die ambt neerlegden terug inschakelen

  Rorate Geplaatst door onze redactie op dinsdag 29 november 2011 om 00:05u Webp. http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=68918

  In september jongstleden publiceerde de Amerikaanse krant National Catholic Reporter een brief van kardinaal Ivan Dias die hij schreef toen hij prefect was van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren. De kardinaal pleitte er in brief voor dat priesters die hun ambt hebben neergelegd de mogelijkheid moeten krijgen actiever te participeren aan het parochiale leven.

  Recent nam een hooggeplaatste van het Vaticaan echter een genuanceerder standpunt in. Hij bevestigde dat de H. Stoel deze mogelijkheid bestudeert maar dat er momenteel beperkingen zijn (verbod om de eucharistieviering op te dragen, te preken, te doceren aan seminaries, universiteiten en katholieke scholen én geen banden meer te onderhouden met hun oude parochies) die evenwel flexibel zijn en door de bisschoppen mogen geïnterpreteerd worden in hun bisdommen.

  Nu zijn er heel wat priesters, die hun ambt neerlegden, die een taak op zich nemen in hun parochie maar hun aantal mag niet overschat worden. Vaak engageren zij zich discreet, onder meer in vormingsinitiatieven, liturgische werkgroepen en ziekenzorg.

 

BIJBELOVERZICHT IN HET ALGEMEEN

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch