H


Habakkuk Qumran pesher Habakkuk

- An Introduction to the Commentary on Habakkuk Scroll (1QpHab) by Lisa Bots : http://www.taylor-edu.ca/codex/DSS/Introductions/1QpHab.html .
-

http://www.rrz.uni-hamburg.de/fb01AT/ug/ov08_1QpHab_VII.html .
- http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sd/pesharim.html .

Haci Bektas-i Veli
- De plaats van Haci Bektas-i Veli binnen het Alevitisme : http://www.alevieten.nl/htm/hb.htm .

hadith (islam): website islamicity ,

Habraken Greet , Beheerder educatief materiaal , Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 vzw Campagne , Vlasfabriekstraat 11 , 1060 Brussel, België . Tel: +32 2 536 11 44 . Fax: +32 2 536 19 02 . E-mail: Greet.Habraken@11.be . Website: http://www.11.be .

Haemers Katharina :
studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen, vooral uit interesse voor het verschijnsel van de religie. Ze werd daarbij gegrepen door het boeddhisme en studeerde meer dan tien jaar verder op dit onderwerp aan het Centrum voor Shin-Boeddhisme onder leiding van Prof. dr. Shitoku A. Peel. Ze nam deel aan verscheidene congressen en schreef artikels voor boeddhistische en christelijke tijdschriften. Publicaties : De Leer van de Boeddha zoals hij werd gepredikt en zoals hij wordt gehoord (De Simpele Weg, 1998), Blijven in de wervelstorm van samsara . Een commentaar op het Vimalakirti-nirdesa-sutra (De Simpele Weg, 1999). Aan de faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen te Wilrijk doceert ze boeddhistische filosofie, functie van religie, fundamenten van godsdienstgeschiedenis en mythologie.

Haers Gerard . Françoise DUMON zijn echtgenote, Piet en Gabriela HAERS - GALAMBOS en kinderen Kristof en Hilde HAERS - VAN AUDENHOVE en kinderen Dorotea HAERS en kinderen Jan en Noëlle (+) HAERS - VAN DER REST en kinderen Bart HAERS Karel en Susana HAERS - MENDEZ en dochter Matthias HAERS zijn kinderen en kleinkinderen, zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, de families HAERS, DUMON, VAN DEYNSE en VANDENBUSSCHE, melden u in droefheid en met christelijke gelatenheid het overlijden van De heer Gerard HAERS echtgenoot van mevrouw Françoise DUMON Geboren te Sint-Margriete op 20 juli 1923 en thuis zacht ingeslapen op 6 augustus 2005, omringd door zijn gezin, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving. Tandarts op rust Ridder in de Orde van Leopold II Erevoorzitter van de Kerkfabriek St-Ghislenus De plechtige uitvaartliturgie, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jozefskerk, Bellebargie te Waarschoot op DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2005 om 11.00 UUR, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder. 9950 Waarschoot, Veldstraat 7 10, Caxton Gardens, Guildford, Surrey, U.K. 9600 Ronse, Geraardsbergenstraat 139 9050 Gent, Louis De Smetstraat 22 1040 Brussel, de Gerlachestraat 37 8000 Brugge, Oostmeers 29 bus 4 28042 Madrid, Bahia de Santander, 76 D

halal : zie website http://halal.pagina.nl/ . http://www.halal.nl/ . http://www.redouan.nl/halal_en_haram.htm . http://www.moslima.nl/dagelijksleven/dagelijkseten.html . http://www.muslimconsumergroup.com/General.do?menu=Home&eventAction=init . Voedselwetten Moslims mogen alleen vlees eten dat halal oftewel zuiver is. "Halal" (Arabisch) betekent letterlijk "Toegestaan". Het tegenovergestelde van "halal" is "haram". Halal vlees is uitgebloed vlees van een dier dat volgens de islamitische rituele voorschriften geslacht werd. Het slachten wordt alzo een vorm van offerande. Ook de wijze waarop het vlees bereid zal worden zal bepalen of het de status "halal" kan behouden. Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan (ziekte; ouderdom) gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan in tijden van hongersnood. Paardenvlees is niet verboden doch het slachten van paarden uit voedseloverwegingen wordt in moslimgemeenschappen niet aangemoedigd. De omstandigheden waarin een dier gekweekt werd, de kwaliteit van het voedsel en het onderdak dat het kreeg, evenals de wijze van transport en de afstand waarover dit verantwoord gebeuren kan, dienen heden ten dage mee in rekening genomen te worden door instanties die het helal-keurmerk institutionaliseren. Dierenwelzijn is een belangrijke verantwoordelijkheid (khalifa) die Allah de Mens toevertrouwde. In regel moet de slachter (man of vrouw) een moslim zijn. Dit om de correcte afhandeling van de slachtprocedure te verzekeren. De slachtplaats moet hygiënisch zijn en de slachter ervaren of met een ervaren persoon in de nabijheid. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. De slager moet zorg dragen voor het comfort van het dier. Het slachtmes wordt geacht niet zichtbaar te zijn voor het offerdier en de geslachte dieren mogen niet vanuit het blikveld van andere offerdieren te zien zijn. Alvorens tot de daad over te gaan moet de slachter het dier vriendelijk bejegenen en zich moreel voorbereiden op haar/zijn werk. Eventueel wordt op de plaats van incisie wat haar weggeschoren. Het dier wordt vervolgens met de kop in de richting van de Kaba (in Mekka) gericht. In één beweging worden de halsslagader, de luchtpijp en de zenuwbanen naar de hersenen doorgesneden. Hierdoor verliest het dier onmiddellijk het bewustzijn en stopt het hart met kloppen in de eerste seconden die volgen. Tijdens de uitvoering van de halssnede spreekt de slachter de woorden "Allahu Akbar" uit, hiermee dankbaarheid en respect aangevende voor diegene die in het voedsel voorziet: de Allerhoogste. Het doden van een dier mag enkel voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is. De moslimgemeenschappen dienen te waken dat massaproductie en commerciële belangen ondergeschikt blijven aan de waarden van de islam. Koranische voorschriften stellen dat alle vlees geofferd in naam van iets anders dan God, de enige waard aanbeden te worden, haram is. Sommige islamitische geestelijken zijn de mening toegedaan dat vlees van toegestane dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Sommige moslims accepteren ook, indien er geen andere keuze is en ze geen vervangproduct voorhanden hebben, kosher-vlees, vlees dat is bereid volgens de joodse wetten.

Hamddan Lachkar Jamila
- Woonplaats : Kruisveldstraat 17, 2800 - Mechelen . Geboortejaar : 1972 . Gemeenteraadslid Mechelen . Opleiding : Communicatiemanagement . Beroep : Diversiteitsconsulente ACV . Zie verder CD&V Vrouw en maatschappij : http://www.vrouwenmaatschappij.be/jongevrouwen/hamddam.html .
ACV diversiteitsconsulente Jamila Hamddan Lachkar “ Diversiteitsplannen zijn te veel gericht op de (midden)kaders te weinig op de werkvloer” Jamila is één van de 5 ACV diversiteitsconsulenten (voor de regio Brussel- Halle-Vilvoorde, Leuven en Mechelen Rupel) die in het kader van het Europees project Equal (project met de 3 grote vakbonden), met middelen van het Europees Sociaal Fonds, is aangesteld om methodieken te ontwikkelen en aan procesbegeleiding te doen met vakbondsmilitanten.
Visie: Wat doe jij concreet? Jamila: Het coachen van ondernemingsmilitanten in bedrijven waar er een diversiteitsplan loopt. Dit gebeurt vooral in samenspraak met de vakbondsvrijgestelde die het bedrijf in kwestie begeleid. Zo ondersteunde ik de ACV-kern bij Douwe Egberts waar wij het plan konden bijsturen naar de mensen op de werkvloer. Daarnaast willen wij ook werken aan een “kleurrijke militantengroep” om zo meer “diversiteit” te krijgen in de mensen die zich engageren binnen onze vakbondswerking. Visie: Wat zijn jouw ervaringen met de diversiteitsplannen? Waar zie je kansen en knelpunten? Jamila: Het werken op zich met deze plannen is zeker positief. Het zou goed zijn mocht men dit kunnen veralgemenen naar alle bedrijven en instellingen (via het interprofessioneel akkoord). En dat is nodig willen we tegen 2010 komen tot een meer evenwaardige arbeidsparticipatie (doelstelling in het kader van het Pact van Vilvoorde) van vrouwen en kansengroepen. De overheid zou zelf ook veel meer het voorbeeld moeten geven wat betreft de aanwerving van kansengroepen, net als de vakbond. Zo zijn we ook met een diversiteitsplan bezig in het ACV Verbond Mechelen-Rupel waar slechts 2 van de 90 personeelsleden van allochtone afkomst zijn. Knelpunten zijn voor mij nog: onvoldoende betrokkenheid van de werknemers bij de opmaak van een diversiteitsplan (gebrek aan draagvlak), de concrete acties zijn te weinig op de werkvloer gericht en er zijn nog te weinig instroomprojecten (vb. als er al allochtonen werken zijn ze vaak nog interimarbeiders . De “Leergids voor diversiteit op de werkvloer” is al een concreet resultaat van dit project. (bestellen kan op nr. 015/28.86.08 of via jhamddanlachkar@acv-csc.be ) . Zie website : http://www.acw.be/regiobrussel/visie/documents/BRS15_033.pdf .

Hamont-Achel - gemeenten (België) -
- CHRISTELIJK CENTRUM Contactadres : Transistorstraat 1 3930 HAMONT-ACHEL . Tel 011/80 21 36 E-mail cchonfire@hotmail.com Samenkomst : CHRISTELIJK CENTRUM HAMONT , Transistorstraat 1 , 3930 HAMONT-ACHEL . zondag 10:00 . Zeven avonden Marriage Course op maandag: 29 november, 13 + 20 december 2004 10, 17 + 31 januari, 7 februari 2005 Plaats: Christelijk Centrum Hamont, Transistorstraat 1 Van 19.00 — 22.30 uur

Hand van Fatima . Dit symbool staat voor de hand van Fatima de meest favoriete dochter van de profeet. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. Het symbool staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Ook is het een afweer tegen het boze oog, om deze reden zit er in het symbool soms een oog. Het is een variant op de Xomsa. Zie http://www.heinpragt.com/symbols/symb2.php .

Handelingen van de Apostelen : : Inleiding Handelingen , Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,

handicap :
- Weliswaar , welzijnsmagazine voor Vlaanderen nr.46, april-mei 2003. Gratis abonnement . Terlindenlaan 14 , 3090 Overijse . T: 02/686 01 83 . F: 02/686 01 88 . E-mail : info@weliswaar.be . Website : http://www.weliswaar.be/

Hare Krisna : Iskcon Benelux, International Society for Krishna Consciousness, Hare Krishna , ISKCON Kerkgenootschap , van Hilligaertstraat 17 , 1072 JX Amsterdam . Tel: 020 - 675 14 04 . Fax: 020 - 675 14 05 . E-mail : amsterdam@pamho.net .
- 'Vedisch Cultureel Centrum' Nama Hatta Antwerpen vzw - Dhr. De Mulder Jorg , Amerikalei, 184 , 2000 ANTWERPEN . Tel. : 03/237.00.37 . E-mail : jorg.de.mulder@pamho.net . India Festival . Za 20/9 2003 van 13 tot 20 uur . Uitgebreide Indiase markt met gratis vegetarische maaltijd . Groenplaats, Antwerpen. Organisatie: Nama Hatta Antwerpen vzw . Tel. 03 216 29 69 . Website : http://home.planetinternet.be/~zabeth1/Tempel%20Homepage.htm . E-mail : Tarunyamrta@pamho.net . Tel. : Tarunyamrita 0486 20 21 88 . E-mail: antwerpen@pamho.net .

Happy Days . Website : http://www.happydays.be/ . Tel : 02/558 11 11 .

Harpigny Guy : 100ste bisschop van het bisdom Doornik, biografie en werken zie website http://www.catho.be/tournai/mgrharpigny.htm . E-mail : guy.harpigny@skynet.be .

Harpur Tom . Website http://www.tomharpur.com/index.asp . Tom Harpur, Canada's best known spiritual author, journalist, and TV host. Tom Harpur's books, videos, and columns have made him a compelling spiritual leader for every generation and all faiths. Tom has been a journalist at the Toronto Star covering ethics, spirituality and religion for the past 30 years. He was the Religion Editor for The Toronto Star for twelve years and since 1984 has contributed regular columns to The Star on ethical and religious topics. He: • Won several scholarships at University of Toronto including the Jarvis Scholarship in Greek and Latin; The Maurice Hutton Scholarship in Classics; The Sir William Mulock Scholarship in Classics; and the Gold Medal in Classics. • Attended Oxford University on a Rhodes Scholarship 1951-1954. • Studied theology and tutored in Greek at Wycliffe College, University of Toronto, 1954-56. Won prizes in homiletics and Greek. • Won full colours in rugger at U of T and an ice hockey Blue at Oxford. • Began career as an Anglican priest at St. Margaret’s-in-the-Pines, West Hill, Ontario (1957-1964); • Professor of New Testament at University of Toronto (Toronto School of Theology) from 1964 to 1971. • Fellow of the Religious Public Relations Council (USA). • Awarded The Silver Medal for Outstanding Journalism by the State of Israel in 1976. • Listed in U.S. Who’s Who in Religion, Canadian Who’s Who, and the most recent edition of Men of Achievement, (Cambridge, England). • Has appeared on major television and radio networks. Was host of the following shows, all based on his books by the same names: - a 10-part series on Vision TV, City TV and The Learning Channel called "Life After Death"; - a weekly hour-long interview programme, "Harpur’s Heaven and Hell"; - a 12-part series on Vision TV: "The Uncommon Touch"; • Author of the following books (eight of which were Canadian "best-sellers"): * The Spirituality of Wine (Northstone Publishing) * The Pagan Christ (Thomas Allen Publishers) * Harpur’s Heaven and Hell (Oxford) * For Christ’s Sake (Oxford) * Always on Sunday (Oxford) * Communicating the Good News Today (Lancelot) * Life After Death (M&S) * God Help Us (M&S) * The Uncommon Touch (M&S) * The God Question (Lancelot) * The Divine Lover (Lancelot) * Harpur vs. Hancock (Lancelot) * Would You Believe (M&S) (published in the U.S. as The Thinking Person’s Guide to God, Prima Press, 1996) * Prayer - The Hidden Fire (Northstone Publishing) * Prayer Journal (Northstone Publishing) * Finding the Still Point - A Spiritual Response to Stress (Northstone Publishing, September, 2002) and two children’s books: * The Mouse that Couldn’t Squeak (Oxford) * The Terrible Finn MacCoul (Oxford) Currently Tom and his wife Susan live in rural Ontario, where they enjoy hiking with their dog, cross-country skiing and swimming in season.

Harraq Mustafa. Bijblijven Mustafa Harraq , Mgr. Broekxplein 6 , 3500 Hasselt . E-mail: mustafa.harraq@acv-csc.be . Tel. 011/29.17.02 . Genkenaar Mustafa is ideale werknemer 15/11/2002 Ford-arbeider wint de eerste 'Prijs van de Bijblijver' Gisteravond heeft Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt in Brussel de allereerste 'Bijblijver' uitgereikt, een prijs die de ideale werknemer in de schijnwerpers zet. Genkenaar Mustafa Harraq, ploegarbeider bij Ford, nam met een brede glimlach de hoofdprijs in ontvangst. "Dit is een ontzettend grote eer voor mij", lacht hij. "Maar zonder mijn collega's en bazen had ik hier nooit gestaan." Mustafa's successtory begint met een artikeltje in de werknemerskrant van Ford, waarin zijn visie op het diversiteitsbeleid van het bedrijf geprezen wordt. "Eigenlijk kun je me het beste zien als de spreekbuis van wat er leeft in mijn ploeg", vindt Mustafa. "Ik functioneer als een soort katalysator tussen de werknemers en de cheffen. Niet enkel om problemen op te lossen of om te bemiddelen, maar ook en vooral om problemen te voorkómen. Daarvoor ga ik uit van het beginsel dat elk persoon uniek is en zijn kansen verdient." Big Brother Mustafa is de ideale werknemer en collega. Volgens minister Landuyt is dat niet noodzakelijk diegene die voor de hoogste verkoopcijfers zorgt, wél een persoon waar het leuk mee samenwerken is. Hij is iemand die graag bijleert en zijn kennis met z'n collega's deelt. Kortom, iemand die goed in team kan werken. Hij zorgt er ook voor dat mensen die het iets moeilijker hebben in de onderneming, omwille van een andere culturele achtergrond, lage scholing of weinig ervaring, zich óók goed voelen in het bedrijf. Mustafa scoort op al deze punten en toch blijft hij bescheiden. De gedreven Belg van Marrokkaanse origine zou nog het liefst van al zichzelf wegcijferen om anderen in een helder daglicht te stellen. En net dát maakt hem zo sympathiek, want hij doet niets liever dan voor anderen door het vuur gaan. Daarom droegen zijn collega's hem voor. "Toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor de prijs en zelfs bij de laatste tien laureaten zat, wist ik niet wat me overkwam", glimlacht Mustafa. "'t Was onvoorstelbaar, wát een eer. Eventjes dacht ik dat het een grap was, het gaf zo'n Big Brother-gevoel", zegt de kersverse bijblijver, terwijl hij z'n jongste dochtertje Anissa een volle papfles in de polletjes stopt. "En dan win ik nog óók..." Voetbal Maar het is niet alleen op de werkvloer dat de duivel-doet-al het vuur uit z'n sloffen loopt ter bevordering van de maatschappelijke integratie. In 1986 stampte Mustafa de multiculturele voetbalclub Euro-Afro uit de grond. "Ik zag destijds hoe jongeren in onze wijk maar wat rondhingen op straat, waardoor ze zich snel gingen vervelen. Velen van hen stonden dan ook open voor negatieve invloeden. Dus bracht ik die jongeren, allochtonen én autochtonen, samen om aan sport te gaan doen. En welke sport is daarvoor meer geschikt dan voetbal? Daardoor kregen de jongeren het gevoel dat ze iets constructiefs aan het doen waren, op een gezonde manier. Twee vliegen in één klap. Bovendien namen ze die bagage ook mee náást het veld: al gauw werden er eetavonden en andere sociale activiteiten georganiseerd. En zo bereiken we langzaam maar zeker ons échte doel: vooroordelen uit de wereld helpen en bouwen aan een multiculturele samenleving." Intercultureel werk Eenmaal per week volgt Mustafa ook nog les in de Sociale Hogeschool in Heverlee. Hij probeert er via een modulesysteem een A1-diploma Intercultureel Werk te behalen. En die ervaringen neemt hij dan weer mee naar de werkvloer, om ze daar in de praktijk om te zetten. "Daarnaast organiseer ik in scholen workshops en sessies rond vooroordelen en het omgaan met conflictsituaties. In het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) geeft ik ook inburgeringsles aan nieuwkomers in ons land, waarbij ik hen begeleid in hun eerste contacten met de VDAB, administratieve instellingen en de Nederlandse taal." Toch wel een hele boterham... Lijdt je familieleven daar niet onder? "Ik weet het, ik sta niet stil. Maar ik vind het nu eenmaal belangrijk dat die mensen goed terechtkomen. Daar doe ik dus graag wat offers voor. Mijn vrouw Bianca klaagt nog niet echt over het feit dat ze me bijna niet ziet, dus kunnen we nog wel even voort..." Mustafa mag alvast op kosten van minister Landuyt een feestje organiseren met z'n collega's. Daar bovenop krijgt hij een waardebon van 500 euro van Toerisme Vlaanderen. Misschien vindt-ie in z'n drukke agenda tóch nog een gaatje om er even tussenuit te knijpen.Via sport diversiteit motiveren Via sport wil men verschillende nationaliteiten, culturen en etnische minderheden samenbrengen en de jongeren van kansarme gezinnnen leren omgaan met waarden zoals discipline, teamspirit, organisatie ...... Toegekende steun: 2 500 euro Contactpersoon: Harraq Mustafa VZW Euro Afro Genk Heibergstraat 3 3600 Genk Tel: +32-0475- 90 42 12 mustafa.harraq@pandora.be

hart
- 17-25 september 2005 : week van het hart : http://www.weekvanhethart.be/ .

Hasbal Fatih : Fictiestraat 33 B-9000 Gent Tel.: 0476/7*8*4* Email: fatih.hasbal@pandora.be . Geboren op 21 juni 1981 te Gent. Website : http://studwww.rug.ac.be/~fhasbal/cv.html

Hasbal Zehra : lerares islamitische godsdienst

Hassan Ibn Thabet shaddad Ibn Aws is one of the Sahaba, or friends, of the Prophet (Peace be upon him). His father Aws was martyred in the battle of Uhud. His uncle was Hassan Ibn Thabet, the Prophet’s poet. He was nominated the governor of Hums by the Caliph Omar, then he moved to Palestine and lived in Jerusalem. He was named Faqih al-Ummah or the Wise Man of the nation. He refused to become involved in the clash between Ali Ibn Abi Taleb and Muawieh Ibn Abi Sufian after the death of the Caliph Uthman Ibn Affan. Shaddad Ibn Aws died in Jerusalem at the age of 75 in 58 AH / 677 AD. He was buried in the Bab al-Rahma at the eastern side of the wall. The cemetery of Bab al-Rahma is the oldest Islamic cemetery in the city. It contains the remains of many of the Sahaba, and famous judges and scholars. Bab al-Rahma is really two doors: the Door of Rahma (mercy) and the Door of Tawba (repentance). It is called the Golden Gate by Christians and is the most beautiful gate and the biggest of the Umayyad period. It is not known when it was closed.

Hasselt . http://www.hasel.be/content/main/home.php . Adressen (op de wegsite van de Bahá'í-gemeenschap) : http://www.bci.org/bahaihasselt/adressen.html .
- Café Anoniem (Hasselt) - links , reeks adressen en telefoonnummers bij de website van de grote leerweek van 8 september 2002 : http://www.ajouta.be/groteleerweek/limburg_8sept.html#hasselt .
Hasselt: atelier voor solidariteit,
Links Hasselt via vzw Vriendschap : http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/hasselt_links/hasselt3.html .
- College van burgemeester en schepenen : http://www.hasselt.be/content/collections/record.php?ID=40&back= .
- banken
- Regionale dienst Broederlijk Delen - Welzijnszorg , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel. 011/23.53.06 . Fax 011/21.41.16 . E-mail : ann.wijckmans@bdwzz.be . Het algemene e-mailadres van regionale dienst Broederlijk Delen - Welzijnszorg Hasselt is hasselt@bdwzz.be .
- Reeds meer dan tien jaar is de  baha'igemeenschap van Hasselt actief met haar Centrum Karmel en de persoon van Guido Cooreman,gcrmn@hotmail.com .) Website : http://users.pandora.be/bahaihasselt/index.html . Emailadres van de webmaster: louis.franssens@pandora.be
- Bezinningscentrum Herkenrode

- Café Anoniem (Hasselt) is gelegen aan de Mouterijstraat 8, te 3500 Hasselt. Het café is zeven dagen per week open van 15.00 tot 22.30 u. Visie, 11 maart 1994 . Café Anoniem opent deuren in Hasselt. Website : http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/persbericht/visie.htm . Limburg Mozaïek, november 1997. Café Anoniem geeft mensen een naam. Website : http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/mozaiek.htm . Van Café Anoniem en Klavertjevier.... Website : http://www.geocities.com/galilea_hasselt/van_ca_en_k4.htm .
- Carrefour Hasselt . Tel.: 011/85 07 11 . Over het bezinningscentrum werd geschreven in het artikel 'Bezinningshuizen, gelegen in de federatie Hasselt Noord-Oost' in Kerk & Leven, federatie Hasselt-Noord-Oost, jg. (4 december 2003), nr. 49, blz.1-2. Het team van ‘Godsheide’ bestaat uit Renate Cauwels, Marc Desmet, Bart van Emmerik, Walter Fabri, Pieter-Paul Lembrechts, Ignace Reynaert en Fons Swinnen. Pater Fons Swinnen is aalmoezenier van de scoutsgroep Sint-Martinus XII, Hasselt. Over hem vind je meer in het artikel 'Volwassen begeleider en aalmoezenier in een jeugdbeweging' in Kerk & Leven, federatie Hasselt Noord-Oost, jg. (20 augustus 2003), nr.34, blz.1.3
- Centraal Laboratorium Hasselt. Laboratorium Vestiging Hasselt CENTRAAL LABORATORIUM HASSELT Elfde Liniestraat 27 3500 Hasselt Tel.: 011/22.52.88 Fax: 011/24.32.91 Groen nummer: 0800/57.123. E-mail : info@clh.be . Website : http://www.cma.be/ .
- Cultureel Centrum Hasselt ,  Kunstlaan, 5 , 3500 Hasselt (Limburg) Belgïe . Telefoon :  +32 11 22 99 31 . Fax :  +32 11 24 32 07 . Email : cch@cchasselt.be . Website : http://www.cchasselt.be  . Theatercafé (in het Cultureel Centrum) , Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. Tel.: 011/22 13 27 .
- Cultuurraad Hasselt : http://www.hasselt.be/nl/content/1023/cultuurraad.html . email: scr@hasselt.be . Meer informatie : Cultuur , Tel. 011 23 95 50 . cultuur@hasselt.be .
- DE BRUG - Hasselt , Fonteinstraat 69-71 , 3500 Hasselt . Tel 0477-52 21 70 . Fax: 011-28 42 48 . Contactpersoon : Frieda Claessen en Carla Laureys . De Brug is een vereniging van en voor mensen die het niet breed hebben samen met mensen die hen willen ondersteunen. De Brug is geen groep voor armen maar een groep waar de armen zelf het initiatief in handen nemen. Website : http://users.skynet.be/bk244116/rep/replim.html .
- Duruelo, Het Duruelo-initiatief, genoemd naar de eerste kloosterstichting van Johannes van het Kruis, richt zich tot alle  mensen, die streven naar levensverdieping, tot zoekende mensen die interesse hebben in de karmelspiritualiteit en tot christenen die de dialoog met andere religieuze en spirituele richtingen willen aangaan. Contact: Francis Leyssens , Blijde Inkomststraat 31 bus 1 , 3500 Hasselt . Tel.: 011/28.57.86. GSM 0498-48 25 02. Email:  francis.leyssens@skynet.be . Websites : http://www.duruelo.tk en http://www.filnood.tk .
Hasselt: grootseminarie (priesteropleiding katholieke kerk bisdom Hasselt)
- Grootseminarie ,
- De Hasseltse volkstuin : Secretariaat : Grouwels Roland , Rechterstraat 82 , 3511 Kuringen . Tel.: 011/22.61.72 . E-mail : de_hasseltse_volkstuin@pandora.be . Website : http://users.pandora.be/de.hasseltse.volkstuin/ .
- HAZODI . PZ Hasselt Zonhoven Diepenbeek . Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Dringende oproepen : 011- 26 26 66 Gewone oproepen : 011- 22 29 82 Fax : 011- 22 10 80 E-mail : politie@hasselt.be . Website : http://www.hazodi.be/hazodi/index.htm .
- Herkenrode : http://users.skynet.be/fa018819/index2.htm en http://users.skynet.be/abdijherkenrode/ website http://users.pandora.be/herkenrode/Bezinningshuis.htm . h.graf.herkenrode@vt4.net . KANUNNIKESSEN VAN HET H. GRAF
Herkenrodeabdij 1, 3511 KURINGEN. tel: 011/25 09 26
- Het Hasselts Toneel - HHT , De langste nacht Een drama van Lode Pools in een regie van Michel Wouters. Première: 27 november 2004, vervolgens op 30 november, 03, 04, 10, 11, 17 en 18 december 2004. TELEFONISCH: - bij "Het Hasselts Toneel": 011 28 57 97 op werkdagen van 19 u. - 23 u.( voor zover er repetities zijn: vanaf september is dat veelal iedere werkdag) - bij de Stedelijke Dienst voor Toerisme : 011 23 95 47 (tijdens de kantooruren; vanaf drie weken voor iedere première). Website : http://www.hethasseltstoneel.be/ . U kan ons mailen op info@hethasseltstoneel.be .
- Integratie Hasselt . Locatie Integratie : Thonissenlaan 20 , 3500 Hasselt . Tel. 011 23 94 77 . Mail : integratie@hasselt.be . Postadres (briefwisseling) Stadsbestuur Integratie : Administratief centrum Groenplein , Groenplein 1 , 3500 Hasselt . Ellen Renson Coördinator Integratie tel. 011-23 94 77 ellen.renson@hasselt.be . Website : http://www.hasselt.be/nl/organisation/65/integratie.html .
- Kadettenplein . vrijdag 16 oktober 2009 om 17 uur Onthulling van halvefrankbeeld . Een bronzen beeld in de vorm van een lotus... plaats: Kadettenplein Hasselt (bereikbaar via Kadettensteeg aan Maastrichterstraat) organisatie: Het Genootschap De Volle Maan ism Het Limburgs Sociaal Forum informatie: Felix Bergers (089/35 64 20 of felixbergers@hotmail.com) inkom: gratis Een bronzen beeld in de vorm van een lotus en springende mensen. De lotus zet het slijk der aarde (vijverbodem) om in hemelse schoonheid (bloesem en parfum). Dat is wat ook wij doen: wij smelten 134 kg halvefrankstukken en maken er een kunstwerk van. Een krachtig symbool voor een correcte geldeconomie. Zie http://www.hetgenootschapdevollemaan.tk/ en http://users.telenet.be/s19/HVV/pdf/2009_10_16_halvefrankbeeld.pdf .
- kindercentrum De Hummeltjes , Stadsomvaart 74 , 3500 Hasselt. Tel./ 011/22 50 34. Fax : 011/23 64 98 . E-mail: hummetjes@hummeltjes.be . Website : http://www.hummeltjes.be/hoofdmenu.htm .Het Kinderdagverblijf De Hummeltjes is geopend van maandag tot vrijdag telkens van 6u30 tot 18u30 voor dagopvang van kinderen van 0-3 jaar. flexibele opvang: Morgenopvang : vanaf 6u30 ( maandag tot vrijdag ) , Avondopvang : tot 22 uur ( maandag tot vrijdag ) , Zaterdagopvang : 7u30 – 18u30  voor kinderen van 0 tot 12 jaar . Thuisopvang is voorbehouden voor zieke en gehandicapte kinderen van 0-13 jaar . Deze dienst wordt georganiseerd alle werkdagen tussen 7 uur en 19 uur ; in noodgevallen ook op zaterdag. Buitenschoolse opvang voor en na schooluren;  tijdens de schoolvrije dagen; tijdens de vakantie ,  voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 5 jaar . De opvang is voorzien van 6u30 tot 18u30. PARTICULIERE OPVANGINSTELLING 't KIEVITJE , Kiewitstraat 245 , 3500 Hasselt . tel 011-23 46 44 . P.O.I. ´t Kievitje is open van maandag tot en met vrijdag telkens van 7u30 tot 18u30. Website : http://www.hummeltjes.be/hoofdmenu.htm . Huis van het kind , Speelhuis voor kinderen, Het " Huis van het Kind " is een realisatie van het Stadsbestuur Hasselt in samenwerking met v.z.w. De Hummeltjes. Het project wordt gesteund door EFRO. Huis De Pasteye, Maastrichterstraat 65, 3500 Hasselt. Open: woe.: 13.00 - 18.00 u.; zaterdag : 10.00 - 18.00 u. Elke schoolvakantiedag : 10.00 - 18.00 u. Website : http://www.hummeltjes.be/huis_kind.htm . Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis, Van Caenegemlaan 1, 3500 Hasselt. Tel.: 011/27 94 00. Website : http://www.hummeltjes.be/ckg.htm .
- Kermt . Onze-Lieve-Vrouw ten hemelopneming . "Deze kerk is gelegen te Kermt, een deelgemeente van Hasselt sedert 1977. Kermt ligt aan de Demer in het randgebied van de Hasseltse agglomeratie, op de overgang van Kempen en Vochtig-Haspengouw. Kermt wordt voor de eerste keer vermeld als Kermete in 1213. De naam zou kunnen komen uit het Latijnse Carmetum, dat steenbeuk of haagbeuk zou betekenen. Kermt was ten tijde van het feodaal stelsel een heerlijkheid van het graafschap Loon. Lodewijk III had in 1218 de tienden (belastingen) van Kermt geschonken aan de Herkenrodeabdij. De parochie met als patroonheilige Onze-Lieve-Vrouw werd rond 1220 opgericht. Ze was met de van haar afhangende kerk van Spalbeek een bijkapel van de zogenaamde moederkerk van Hasselt. In 1629 werd het een zelfstandige parochie. In de geschiedenis van Kermt komen drie families voor die achtereenvolgens heer van Kermt werden. De oudste familie was de Hardaemont (tot 1390), dan volgde de Berlemont (tot 1603) en de Stockem. Op 8 augustus 1831 had in Kermt een veldslag plaats tussen Belgische en Hollandse troepen (Slag van Kermt). Overige bezienswaardigheid: Kapel Troost der Kleine Kinderen." Zie website : http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0001482.php4 .
 - Kuringen :  website http://users.pandora.be/kuringen/ , wat Kuringen verder betreft , zie Kuringen onder de letter K
* Hasselt (levensbeschouwelijk),
- Limburgs Hoorcentrum, Kol. Susartplein 35-B33 , 3500 Hasselt. Tel : 011/22 79 37.
- Vzw Luna is een dynamisch centrum dat in 1998, door drie dames werd opgericht. Het centrum is niet verbonden met welke strekking dan ook. Ze werkt autonoom en nodigt voor lezingen en workshops gastsprekers uit, die bijdragen aan onze doelstellingen. Vzw Luna Runkstersteenweg 231 3500 Hasselt . Website : http://users.pandora.be/vzw.luna/index.htm . 011/720080 OF VIA e-mail: vzw.luna@pandora.be  . Lily Neys , Lucien Nolensstraat 7, 3500 Hasselt, Tel.: 011/ 72 00 80 , G.S.M.: 0486/ 44 29 98 , Fax: 011/ 28 50 96 .
- Mozaïek school , Zegestraat 40 , ( directeur lagere school L. Onkelinx ) . Tel. : 011/21 17 64 . Fax : 011/24 17 86 ( directeur kleuterschool I. Wellens) . Kiewitstraat 101 , ( directeur lagere school Ch. Devoge ) . Tel. : 011/21 02 20 . Fax : 011/ 22 98 46 .
- * Hasselt: moskeeën en islamitische gebedshuizen,
- Oxfam-Wereldwinkel Hasselt heeft volgende winkelruimtes: 
    Bokrijk , Provinciaal domein Bokrijk, 3600 Genk , Telefoon: 011/26.53.93 . Open iedere dag: 14.00 - 18.00 u.     Hasselt , Dorpsstraat 31, 3500 Hasselt . Telefoon: 011/22 83 32 . Fax: 011/24 18 41 . Open: ma - vr.: 9.00 - 18.00 u ; za. : 9.00 - 18.00 u.
- restaurants
--- Pan Y Vino , Walputstraat 25 3500 HASSELT Telefoon: 011.27.39.10 Zondag, Maandag, Dinsdag Prijs: - 25 Euro Keuken: Streekgebonden, Spaans. Website : http://www.resto.be/ware/details.jsp?businessid=24851 .
* Hasselt sociale kaart, website : http://www.hasselt.be/content/sockaart/listing.php ,
- Samenleven in Runkst (Hasselt) . Runkst is een volkse wijk in Hasselt. Tegenwoordig kent de wijk een groot verloop en woont er een grote groep mensen die maatschappelijke aansluiting missen en een beperkt sociaal netwerk hebben. Heel wat van deze mensen vinden wel de weg naar het sociaal restaurant Klavertje 4. Samenleven in Runkst is één van de projecten die in Runkst opgestart zijn om samen met bewoners van Runkst te kijken hoe het samenleven meer genietbaar en positiever gemaakt kan worden.
- Wijk Runkst (Ertbeekstraat) te Hasselt Buiten Gewone Buurt 2003 Creatie van een duurzame buurt- en straatwerking; verbeteren van de leefbaarheid door het aanbieden van kansen op ontmoeting met buren; op gang trekken van een duurzame dynamiek. Individu of organisatie die ondersteuning krijgt : Vriendenkring Ertbeekstraat Bedrag : 4000 € Contact : Eric Devisscher Tel : +32-11-27 05 32 Adres : Ertbeekstraat 25 - 3500 Hasselt
- scholen Hasselt . Hasselt voorziet dan ook in een groot aantal schoolinstellingen met ruime keuzemogelijkheden van studierichtingen. Dit oefent een grote aantrekkingskracht uit op scholieren en studenten, zelfs van ver buiten de stadsgrenzen. 42.783 kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen volgen onderwijs in de talrijke basisscholen, middelbare scholen en hogescholen van Hasselt. Ook de nabijheid van de universitaire campus van Diepenbeek en de verschillende departementen van het niet-universitair hoger onderwijs vormen een belangrijke schakel in het onderwijslandschap.
Naast de scholen met volledig leerplan zijn er scholen met beperkt leerplan , waaronder ondermeer de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans ressorteren. De stad Hasselt draagt een grote verantwoordelijkheid inzake onderwijs en ondersteunt dan ook de verschillende onderwijsnetten. Het mobiliteitsplan, het fietsvriendelijk beleid, de uitgebreide sportinfrastructuur, preventie- en milieuvriendelijk beleid zijn hiervan enkele concrete voorbeelden.
- Spoorwegen : inlichtingen station Hasselt : Stationsplein 4 , 3500 Hasselt. Tel.: 011/29 60 00 . Fax : 011/29.65.63
- Snuffel . Tweedehands boekenantiquariaat , Frans Massysstraat 13 , 3500 Hasselt (vlakbij het station Hasselt) . Tel : 011/22 26 24 . Fax : 011/23 22 97 . E-mail : snuffel@skynet.be . Website : http://www.snuffel.info . Open van maandag tot en met zaterdag 12.00 - 18.00 u.
- Steunpunt Marokko (Lieve Gelders,Kiezelstraat 183, Hasselt . Tel. : 011/22 81 47. E-mail : lieve.gelders@skynet.be ) . In Steunpunt Marokko werken vooral Limburgers - Vlaamse en Marokkaanse - samen en geven steun aan de samenwerking met AMVIM (Amvim, Association Marocaine Vie Meilleure, een organisatie rond hersenverlamde kinderen) en Sodev ( Solidarité et Développement Maroc ). Het leidde tot heel concrete uitwisseling tussen het Sint Gerardusinstituut in Diepenbeek ( een school voor fysisch zwaar gehandicapte kinderen) met AMVIM, met Tizirando, een organisatie voor sociaal alternatief toerisme, waarbij Vlamingen en Marokkanen samen het land gaan verkennen.
- Theatercafé (in het Cultureel Centrum) , Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. Tel.: 011/22 13 27 .
Hasselt: verenigingen van migranten,
Hasselt: vzw Vriendschap,
- Toerisme Hasselt , Stadhuis , Lombaardstraat 3 , 3500 Hasselt . Tel: 011 23 95 44 . Fax: 011 22 50 23 . E-mail: toerisme@hasselt.be. Website: http://www.hasselt.be .
- Vredesgerecht Hasselt : Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt Voormalig Refugiehuis HERKENRODE Maastrichterstraat 100, EERSTE VERDIEPING 3500 HASSELT Tel. 011.23.48.56 - Fax. 011.23.48.64 Griffie open elke werkdag, van 08u30 to 12u30 en van 13u30 tot 16u00. Website : http://users.telenet.be/vredegerecht-hasselt-1/
- vzw De Brug , vormingsinstelling voor mensen met een mentale handicap, Borggravevijverstraat 5, 3500 Hasselt. Tel.: 011/22 69 31 . E-mail : 011/22 69 31 .
- Welzijnszorg Limburg , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel : 011/24 90 20. E-mail : hasselt@bdwzz.be . Website : http://www.welzijnszorg.be/limburg/ .

Hawkins J. C. - synoptici - Horae Synopticae: Contributions to the Study of the Synoptic Problem, [Oxford: Clarendon Press, 1899; 2d ed., revised and supplemented,1909 . reprinted; Grand Rapids: Baker, 1968) which apparently has statistics regarding the frequency of the usage of the historical present in the synoptics. On-line summary , Stephen C. Carlson at Synoptic Problem.

Hebberecht Patrick , vakgroep strafrecht en criminologie universiteit Gent . E-mail : Patrick.Hebberecht@UGent.be . Adres : Universiteitstraat 4, 9000 Gent . Tel: 09 264 69 58 . Fax: 09 264 69 88 . - Mieke Vogels, de vorige Vlaamse minister van Welzijn, bestelde eind 2001 de studies over allochtone jongerencriminaliteit. De aanleiding was het rapport dat Marion Van San in opdracht van de toenmalige minister van Justitie, Marc Verwilgen (VLD), had gemaakt. Dat onderzocht het aandeel van migranten in de criminaliteitscijfers. Van San, die veel kritiek oogstte, stelde dat ze enkel het eerste deel van een drieluik had afgeleverd. Ze wou nog verder onderzoek plegen, naar de oorzaken van de verschillen in criminaliteit. Ook Vogels vond bijkomend onderzoek nodig. Ze schreef een openbare aanbesteding uit, waarop zeven onderzoeksgroepen reageerden. De onderzoeken van het team van Marie-Claire Foblets, van het Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie aan de KU Leuven, en van Patrick Hebberecht van de onderzoeksgroep Criminologie aan de Universiteit Gent werden geselecteerd. Het team van Gent noteerde het levensverhaal van jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst die wegens misdaden in instellingen zaten en van jonge mannen in de gevangenis, met een instellingsverleden. De jongeren die het team van Leuven benaderde, waren niet noodzakelijk op het slechte pad. Er waren autochtone jongeren bij, jongeren van de tweede en derde generatie van Marokkaans en Turkse afkomst, en jonge eerstegeneratiemigranten met een Oost-Europese en Afrikaanse achtergrond. Wat er op politiek vlak met de onderzoeken zal gebeuren is niet meteen duidelijk. De volgende Vlaamse regering moet zich daarover buigen. Marie-Claire Foblets, Katie Pieters en Badra Djait, ,,Mietjes en macho's. De belevingswereld van autochtone jongeren en jongeren van Marokkaanse, Turkse, Subsaharaanse en Oost-Europese herkomst''. Patrick Hebberecht, Kris Duchateau en Barbara Van Poeck, ,,Het levensverhaal van Turkse en Marokkaanse origine met een instellingsverleden''.

Hebreeuws - Ivriet . Verwijzing : - Hebreeuws - . Zie verder : - Verheij Arian -
- jodendom (webpagina) jodendom (J) - talen - .
- NETwerk 2000. Website : http://www.xs4all.nl/~wjsn/iwriet.htm . E-mail : wjsn@xs4all.nl .
- Website : http://www.hebreeuws.org/ . E-mail : info@hebreeuws.org .
- Basic Hebrew Vocabulary 500 © Siegfried Kreuzer 1990/2003 : http://www.kreuzer-siegfried.de/dateien/hebr-500-engl.pdf
- http://doormann.tripod.com/hebrew0.htm . Zie ook http://volker-doormann.org/index.htm .
- Website http://www.milingua.com/ . Contact MILINGUA 12, Nathan Alterman St. Hod Hasharon 45 212 Israel Queries, requests, and remarks are welcome. Please write to info@milingua.com .
- http://www.theinterpretersfriend.org/rlgn/jud.html .
- http://www.antiqbook.nl/boox/spinoz/books1000.shtml .

Heemskerk Greetje Functie / Position * docent Raboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling Arabisch en islam . taalverwerving Arabisch * docent Algemene communicatieve en onderzoeksvaardigheden (ACOV) * bibliotheekcontactpersoon voor de vakcollectie in de Humaniorabibliotheek Onderzoek / Research * Islamitische theologie Onderwijs / Courses * Arabisch I voor studenten religiestudies * Arabisch II voor studenten religiestudies * ACOV1 Publicaties / Publications * Suffering in the Mu`tazilite Theology (Leiden: Brill, 2000). Telefoon / Phone: +31 24 361 2766 Fax:: +31 24 361 2807 E-mail: m.heemskerk@let.ru.nl Postadres / Postal address: Postbus 9103, NL-6500 HD Nijmegen Bezoekadres / Visiting Address: Erasmusplein 1, kamer 9.01A, NL-6525 HT Nijmegen . Website : http://www.ru.nl/arabisch/who's_who/medewerkerspagina's/heemskerk_greetje/ .

Hefboom :
Hefboom is een autonome onderneming die de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. Hefboom doet dat op een bedrijfsmatige wijze: via financieringen, adviesverlening en beheersbijstand. Hefboom cvba-vzw , Vooruitgangstraat 333 bus 5 , 1030 Brussel . tel 02/205.17.20 Fax 02/205.17.39 . email hefboom@hefboom.be . Website : http://www.hefboom.be

heiligen (feesten) :
- website : http://missel.free.fr/recherche/saints.php .
- heiligen (net): een overzicht van de heiligen zoals deze voorkomen in de Romeinse kalender : http://www.heiligen.net/ .
- Websites : (1) http://www.chez.com/sarthe/SaintsRares_A.htm . (2) http://www.sip.be/godsdienst/links/rubrieken/Feestdagen.htm .

heilige teksten - religies -
- website : http://www.sacred-texts.com/index.htm .

heemkundige kringen (België) ,

Hemelsoet Ben . Verwijzing : - Hemelsoet Ben -  
- bibliografie . Hemelsoet Ben , De verzoeking van Jezus in de woestijn - In: Deurloo, K.A. e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie (9), Kampen, Kok, 1988, p.97-116 . Zie verder : - Lc 14,1-6 -

hemelvaart . Volgens het lucasevangelie werd Jezus 40 dagen na Pasen ten hemel opgenomen. De bijbellezingen tijdens de eucharistieviering in de Rooms-katholieke kerk volgens de B-cyclus zie Lc 24,50-53 en Lc 9,51-56 .

Hendrickx Herman . Verwijzing : Hendrickx Herman .
- HENDRICKX Herman, Bevrijdend bijbellezen, in Korrelcahier (1992) .
- HENDRICKX, H. Gedenk uw bevrijding: de profetische bijbelboeken van Deuteronomium tot Koningen. Leuven, KvS, 1989. 22 cm 199 p. ill. paper. HENDRICKX (literatuur 1 K 19,1-18 ) .
- HENDRICKX Herman, Het ambt. Pleidooi voor een herbronning, in TGL (1994) se/ok.
- Herman Hendrickx . De tekst die we hier publiceren is een samenvatting en lichte bewerking door de redaktie van Kering (Jrg. 21 nr. 6 p. 10-14 - juni-juli-augustus 1996) van zijn (Franz Hinkelammert is verbonden aan het DEI (Departamento Ecumenico de Investigacion of Oekumenisch Onderzoeksdepartement) in Costa Rica) artikel "Où en est aujourd'hui la théologie latino-américaine de la libération?", in Coeli n° 85, décembre 1995. Website : http://users.skynet.be/cvhs/kering/karchief/jaarg21/jrg21txt/txt2106c.html#1 .

Henoch . 226.7 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . 520 (NUGI) . 11.37 11.37 (NBC) . 11.31 (NBC) . Classificatie: 229 (UDC) .
- Medewerker: Knibb, M.A. Woude, A.S. van der ; Nijk, Hendrik G. . Titel: Het boek Henoch : het eerste of het Ethiopische boek van Henoch . Unif. titel: Henoch 1 . Uitgave: Deventer : Ankh-Hermes . Jaar: cop. 1983 . Opbouw: 24 cm - 156 p. Editie: Herziene uitgave in het licht van de Aramese Dode Zee fragmenten / M.A. Knibb ; met een woord vooraf van A.S. van der Woude . Illustraties: fig . Relatie: Vert. van: The Ethiopic book of Enoch : a new edition in the light of the Aramaic Dead Sea fragments, vol. 2. - Oxford : Oxford U.P., 1978 .
. Identificatie: (ISBN) 9020233068 (geb.)
- http://reluctant-messenger.com/enoch.htm .
- http://www.taylor-edu.ca/codex/DSS/Introductions/1Enoch.html .
- http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/Library/enoch.html .
- http://www.earlyjewishwritings.com/1enoch.html .
- BOOK OF ENOCH . From-The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament . R.H. Charles . Oxford: The Clarendon Press . http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm .

Herselt :
- Gemeentebestuur Herselt , Kerkstraat 1 - 2230 Herselt . Tel. 014/53.98.00 - Fax. 014/54.21.40 - 014/53.98.23 . E-mail : secretariaat@herselt. . Website : http://www.herselt.be/ .
- Groen! Partijsecretaris en gemeenteraadslid : Karel Eyckmans , Stap 80 , 2230 Herselt . Tel. 014 54 93 51 .
- (familie) Luyten : zie webpagina : http://users.skynet.be/debisschop/DeBisschop/contl04.html .
- Orgelbouw Pels-D'Hondt : Adres: Pels-D'Hondt Orgelbouw bvba , Dorp 73 , B-2230 Herselt ( Belgium) . Telefoon : + 32 (0)14 - 54 46 58 . Fax : + 32 (0)14 - 54 14 93 . E-mail : gerard@pels.be . Openingstijden : maandag tot donderdag 8.00 uur tot 17.00 uur ; vrijdag 8.00 uur tot 16.00 uur . Website : http://www.pels.be/ .
- Parochies HERSELT : * Bergom-O.L.Vr.ten Hemel Opgenomen, Blauberg-O.L.Vr.Onbevl.Ontvangen . Tel. : 014-544779 . Pastorij Blauberg 10 - 2230 HERSELT . Centrum -St.Servaas , Pastorij Dorp 68 - 2230 HERSELT . Tel. : 014-546174.
Juul Van Tricht, geboren te Heist-op-den-Berg op 11 juli 1914, priester gewijd te Mechelen op 15 augustus 1940, onderpastoor te Beersel-Lot en Lier, pastoor, stichter van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Bergom Herselt van 1952 tot 1995. Overleden op 6 augustus 1997. Begraven op de begraafplaats te Bergom.
- Rusthuis St.-Barbara , Dieperstraat 17, 2230 Herselt - Telefoon rusthuis: 014 54 45 38 - Fax rusthuis: 014 54 17 00 .

Herentals
- Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals. Tel : 011/24 61 11. Fax 011/24 61 12 . BEZOEKUREN: 13.00u - 15.30u . 18.00u - 19.30u . RECHTSTREEKS TELEFOONNUMMER: 014/24 63 61 . Website : http://www.azherentals.be/ .

Hertmans Stefan . Verwijzing : Hertmans Stefan . Titel: Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975 - 2005 Uitgeverij: De Bezige Bij ISBN: 90 234 1852 2 . De Standaard, maandag 21 augustus 2006, blz.12 . Website http://nl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hertmans .

hesychastisch - hesychasme
-
Het Theologisch Woordenboek, deel 2, Roermond / Maaseik, Romen & zonen, 1957 besteedt hieraan twee bladzijden (kol.2236-2242). hesychasme is afgeleid van het Griekse hèsuchia = rust. Volgens het hesychasme bestaat het wezen van de heiligheid in de schouwing van God, die bereikt wordt in een toestand van hijsuchia, d.w.z. "rust in God" of "toestand van rust". Het hesychasme is een belangrijke stroming in het Oost-christelijke monikkendom en in de Oosterse theologie. We kunnen onderscheid maken tussen : 1. de hesychastische spiritualiteit als zodanig. 2. een bijzondere gebedsmethode. 3. de hesychastische theologie die vooral door Gregorius Palamas (1296-1359) is ontwikkeld. Raadpleeg de geschiedenis van het klooster op de Athosberg : http://www.dinnes.net/kleine/Athos/Athosgeschichte.htm . Website : http://www.spiritualiteit.net/dhtml.htm?page=hesychasme.htm .

Het Belang van Limburg ,  Herckenrodesingel 10 , 3500 Hasselt , Tel: 011/878.111 , Fax: 011/878.204 , Website: http://www.hbvl.be , Redactiesecretariaat , Tel: 011/878.800 , Fax: 011/878.900 , hbvlsecretariaat@rug.be ,   Hoofd- en eindredactie:  hbvleindredactie@rug.be .
- Het Belang van Limburg:  In 1992 verzorgden Guido Cloostermans (samenstelling) en Rudi Van Beek (foto's) een reeks, "Anders geloven in Limburg" genaamd. Op zaterdag 25 en zondag 26 juli 1992 verscheen het artikel over De Verenigde Protestantse Kerk van België en werd geschreven door Guy Goewie die een interview met dominee Lianne de Oude had.
- Het Belang van Limburg: zaterdag 1 en zondag 2 augustus 1992, Regionaal, blz.13: De Adventkerk van de Zevende Dag. "De Heer heeft maar één dag een naam gegeven: de sabbat."
- Het Belang van Limburg: Tussen warme vriendschap en herhaalde afwijzing - hbvl 2000.12.09/10  - Hasselt  - Koenraad Nijssen - Kameroenees Cyrille Alain Tenda wil gezicht geven aan asielzoekers

Het Genootschap De Volle Maan . 011/81.40.76 (Clem Cartuyvels) . 011/25.00.72 (Jan Reyskens) . 089/65.65.98 (Jacques Van Ham) . 089/35.64.20 (Felix Bergers) felixbergers@hotmail.com . Website : http://www.hetgenootschapdevollemaan.tk/ .

Het Vlaamse Kruis :
- Algemeen secretariaat : Provinciesteenweg 660 , 2530 BOECHOUT . Tel. 03 226 25 45, Fax 03 226 11 35, E-post: as@hvk.be . Website :
- Afdeling Hasselt : Locatie: Diepenbekerweg 45, 3500 Hasselt . Tel: 011 24 37 72, GSM: 0497 23 79 29 . Fax: 011 24 37 72 . E-post: hasselt@hvk.be .

Het Werk : De Geestelijke Familie "Het Werk" - Familia Spiritualis "Opus", f.s.o. - is een door de katholieke Kerk opgerichte Gemeenschap van Godgewijd Leven en werd gesticht door Moeder Julia Verhaeghe in 1938. Momenteel zit de hoofdzetel in klooster Thalbach in het Oostenrijkse Bregenz en zitten de Nederlandse volgelingen in het Centrum voor Geloofsverdieping Het Korenveld in het Limburgse Merkelbeek. De Nederlandse vestiging is in 1984 gesticht na aandringen van de toenmalige bisschop van Roermond J. Gijsen, maar ook de huidige Bisschop van Roermond, Wiertz, steunt de organisatie. Mère Julia est née le 11 novembre 1910 à Geluwe en Belgique. Elle grandit au sein d’une famille nombreuse. Très jeune, déjà, elle offrit sa vie à Dieu et répondit à son appel dans une foi vivante. La méditation des Lettres de saint Paul éveilla en elle le désir de collaborer de toutes ses forces au renouveau de l’Eglise. Sa joie dans le Seigneur, sa générosité dans une vie consacrée, entièrement donnée, et son amour pour l’Eglise, attirèrent d’autres personnes. Ainsi naquit au cours des années une nouvelle communauté dans l’Eglise Catholique. Mère Julia s’est appliquée à ce que le Charisme de "L’Oeuvre", qu’elle avait reçu de Dieu, puisse se développer conformément à la Volonté divine, et en réponse à la situation de l’Eglise et du monde. Julia Verhaeghe devint notre Mère spirituelle, et nous lui devons beaucoup. Après une vie féconde au service de Dieu et des autres, le Seigneur la rappela à Lui le 29 août 1997. Elle repose désormais dans l’église du Monastère de Thalbach à Bregenz en Autriche . Website : http://www.thework-fso.org/ . Contactadressen : http://www.thework-fso.org/Nederlands/indexnl.html . Martens, Irène , Slavin van de kerk . Kroongetuige van het werk , Leuven, Van Halewyck, 1999. DEVILLE Rik, Het werk, een katholieke sekte , Leuven, Van Halewyck, 1996.

Het werk der daklozen v.z.w. , Onthaalcentrum voor thuislozen , Blindestraat 6-8 , 2000 Antwerpen . Tel 03 232 86 95 . Fax 03 231 62 15 . E-mail hetwerkderdaklozen@planetinternet.be . Rek 412 7172581 91 . Website : http://www.daklozen.be/index.htm .

Heusden-Zolder
- Cultuurcentrum MUZE Dekenstraat 40 3550 Heusden-Zolder Tel 011/530. 550 Fax 011/533.124 info@muze.be . Website http://www.muze.be/ .
- (Berkenbos): 4 februari 2002: interreligieuze ontmoeting,
- moskeeën en islamitische gebedshuizen,
- Heusden-Zolder: verenigingen van migranten,

- hiëroglyfen
-- De stèle van Hetepchoe uit Abydos, 12e dynastie, regering Amenemhat II (kalksteen, 37 x 61 x 6cm).© Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, AP 70 : https://huisvanhorus.nl/downloads/Inleiding%20hi%C3%ABrogliefenschrift.pdf .
-- De stèle van Reniseneb : http://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=4721 . Vertaling : (1) An offering, which the king gives to Osiris, Lord of Abydos, (2) that he may give a funerary offering of bread and beer, oxen and fowl, linen and alabaster and all good and pure things (3) for the Ka of Reny-seneb, true of voice, lord of reverence, born of Henyt-sen, true of voice. (4a) An offering, which the King gives for the Ka of the revered Ipy, (4b) of Aa-Kas, (4c) of Henut-sen (4d) and his father Bebu.
(5) Renef-ankh, born of Iby. (6) Her daughter Imeny. (7) Her daughter Senebtysy. (8) Her daughter Hemety. (9) Her sister Rery. (10) Wadj-hau, born of Ipy. (11a) Reny-seneb, born of... (?). (11b) His brother Ankhu, true of voice. (11c) Tjet, true of voice, (11d) suckled by Ipy. (12) His brother Senebeby. http://antikforever.com/Egypte/Dyn/13.htm .

Portal Frédéric (1804-1876) , Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen Âge et les temps modernes , Paris , Treuttel et Würtz, 187 - 312 pages 1837 . Engels : http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&tl=nl&u=http%3A%2F%2Fwww.imagier.com%2Fbooks%2Fsc.htm&anno=2 .
Portal Frédéric , Les symboles des égyptiens comparés à ceux des Hébreux; Hieroglyphica d'Horapollon , Dondey-Dupré, 1840 . Nouvelle édition : Roquevaire , ´Editions Lahy , 2008 . Ce livre fut édité pour la première fois en 1840 . Dans cette nouvelle édition les racines hébra¨iques ont été révisées et vocalisées . Des annotations ont été ajoutées afin de préciser le sens de quelques unes des racines .
- Hieroglyphica d'Horaopplon : zie http://en.wikipedia.org/wiki/Horapollo . Oorspronkelijk in het Koptisch . Een Grieks manuscipt ontdekt in 1419 . Voor het eerst uitgegeven in 1505 . Een vertaling van Nostradamus in 1541 .
- Genesius Wilhelm , zie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gesenius .

- Hiëronymus
-- Epistolae
--- I-XVIII : http://www.patrologia-lib.ru/patrolog/hieronym/epist/epist01.htm .

HierEnNu . Website : http://www.hierennu.be/ . Dagelijks vind je hier de belangrijkste krantenkoppen van de belangrijkste Vlaamse kranten, met een rechtstreekse link naar het volledige artikel! Om steeds actueel te zijn wordt deze site elk uur aangepast.

Hildegard Van Bingen :
Jos Grauls Heilig Hartplein 25 b3, 3500 Hasselt . Tel : 011.25.50.66 . Ons internet-adres is: http://hvbingen.tk en ook http://www31.brinkster.com/bingen . E-mail : jos-grauls-h@freegates.be . - Hildegard of Bingen - links page: healingchants Abtei Hildegard von Bingen: http://www.abtei-st-hildegard.de . Jura Naturmitel: http://www.hildegard.de . Hildegard von Bingen: http://www.hildegard.org/

. Hildegard of Bingen - Symphony of the Harmony of Heaven:

http://www.uni-mainz.de/~horst/hildegard/music/music.html

. Traces of Hildegard in Today's Bingen:

http://www.uni-mainz.de/~horst/hildegard/spuren/espuren.html

. Hildegard von Bingen -lyrics in latin and english:

http://irupert.com/HILDEGRD/index.html

. New Advent - Encyclop.: Saint Hildegard:

http://www.newadvent.org/cathen/07351a.htm

.

Hindi : http://www.xs4all.nl/~wjsn/hindi.htm . http://hindoe.2link.be/ .

hindoeïsme - OHM = Organisatie voor Hindoe Media - http://dmoz.org/World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit/Hindoe%C3%AFsme/ .
- België & Nederland
- Stichting Trisula , onafhankelijke Nederlandse stichting die de kennis van het  hindoeïsme in al zijn verschijningsvormen wil  vergroten
- Frank Van Den Bossche , docent bij de Vakgroep Talen en culturen van Zuid- en Oost-Azië. E-mail : Frank.VanDenBossche@UGent.be . Adres : Blandijnberg 2, 9000 Gent . Tel: 09 264 40 41 . Fax: 09 264 41 94 . Artikel in Raak (maandblad van de KWB) , jaargang 56, nr.5 , mei 2003 , blz.30-31. Hindoeïsme, een praktijk, in de reeks: Een wereld van religies (5).
- Internationaal
- Hindu Resources Online , uitgaande van guru  Satguru Sivaya Subramuniyaswami (Gurudeva) van Kauai (Hawaii).
- Hindunet , omvattende Noord-Amerikaanse Hindoe-portaalsite
- Bhagawan Sri Sathya Sai Baba , officiële Sai Baba-site
- International Society for Krishna Consciousness (ISKCON, Hare Krishna) , officiële Hare Krishna-site

Hitchinson Frans :2002.04: Ontmoeting. De islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het basisonderwijs. door Frans Hitchinson. Afzonderlijk cahier uitgegeven door het tijdschrift De Katholieke Schoolgids april 2002, 128 p

hoca's . Het kostte hem tien jaar, een studie Marokkaans-Arabisch en honderden bezoeken aan islamitische genezers, maar begin dit jaar lag het er: zijn proefschrift Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. De socioloog-antropoloog Cor Hoffer is een ware connaisseur van de praktijken van de Marokkaanse fqih en de Turkse hoca, de traditionele islamitische genezers. Het islamitische volksgeloof is bij autochtone Nederlanders relatief onbekend, maar volgens Hoffer breidt het aantal praktijken van fqihs en hoca's zich snel uit. Een enquête onder enkele honderden patiënten en herhaalde bezoeken aan behandelkamers van fqihs en hoca's leverden hem een consistent beeld op. Hoffer: «Veel moslims lopen vast in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Het contact met de huisarts, de psychiater of het Riagg loopt stroef. Er is onbegrip, miscommunicatie, wantrouwen. De therapieën sukkelen zo'n beetje door, of iemand gaat shoppen van hulpverlener naar hulpverlener, almaar met dezelfde zorgvraag. Dan zegt eindelijk iemand in de omgeving: waarom ga je niet eens naar een fqih?»
Niet alle moslims geloven in de helende krachten van religieuze geneesheren. Veel orthodoxe en liberale imams en hun volgelingen moeten er niets van hebben. Hoffer schat dat twintig procent van de Nederlandse moslims regelmatig bij de religieuze genezer te rade gaat. «Net zoveel als autochtonen naar aromatherapeuten of handopleggers gaan.» De klachten waar de fqihs en de hoca's mee te maken hebben, zijn zowel psychosomatisch als psychiatrisch en kunnen variëren van spanningshoofdpijnen en onverklaarbare buikpijn tot hevige angsten of waanideeën. Hoffer: «Frappant is dat bij de traditionele genezer een doorsnee van de allochtone bevolking te vinden is. Je vindt er alle opleidingen en alle leeftijden. En opvallend veel jongeren.»
«De muur van wederzijds onbegrip» tussen de allochtone patiënt en de geestelijke gezondheidszorg kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoffer: «Laatst was ik bij een consult van een vrouw en haar zoontje. Het jongetje was in korte tijd van drie scholen gestuurd. ‹Hyperactief›, legde een van de vele psychologen uit bij wie ze was geweest. Daar moest de moeder niets van hebben en ze onthield haar zoontje de voorgeschreven medicijnen. Volgens haar was er niets mis met haar zoontje, maar waren het djinns, kwade geesten, die bezit van het jongetje hadden genomen. Wat konden pillen daar nou tegen uitrichten? De hulpverleners konden op hun beurt niets met dat verhaal, dus ging de moeder op zoek naar het volgende loket. Uiteindelijk hadden de vrouw en haar zoontje geluk toen een verstandige psychiater haar naar een fqih verwees die de djinns zou verjagen. Hij kweekte hiermee begrip en vertrouwen, en hij kreeg gedaan dat ze nu wel de pillen aan haar zoontje geeft.»
Volgens het islamitische volksgeloof — er zijn nuanceverschillen tussen streken — zijn er naast Allah verschillende geestelijke krachten. Vooral djinns kunnen gevaarlijk zijn, zoals bij het hyperactieve jongetje. «Djinns worden ook in de koran genoemd», zegt Hoffer, «maar in het volksgeloof is er veel meer omheen gefantaseerd. Het zijn bovennatuurlijke wezens, geschapen door Allah. Ze zijn onzichtbaar maar kunnen zich als dier of mens manifesteren. Sommige zijn goedaardig, andere kwaadaardig. Ze kunnen mensen slaan, wat verlamming tot gevolg kan hebben, en ze kunnen bezit nemen van mensen. Dat laatste zouden wij psychiatrische aandoeningen noemen.»
Wie last van een djinn heeft, kan zich bij de fqih of hoca laten bevrijden. Er zijn diverse therapieën. Sommige koranverzen bevatten baraka, zegenbrengende krachten, die een patiënt van bovennatuurlijke kwalen kunnen genezen. De koranverzen worden achter elkaar gepreveld, of bijvoorbeeld op papier geschreven en opgelost in water en daarna opgedronken. Er zijn ook uitgebreidere hypnotische sessies die het slachtoffer van hun zielennood moeten verlossen. Hoffer: «Ik ken een fqih die zegt contact te hebben met 21 geesten. Tijdens een behandeling brengt hij de geest van de patiënt daarmee in contact. De patiënt ligt op een sofa en is van top tot teen bedekt met een wit laken. Vervolgens wordt hij gehypnotiseerd en de fqih leidt hem tijdens de hypnose in gedachten naar allerlei plaatsen, variërend van de eigen woonkamer tot en met bijvoorbeeld Mekka. Op die plaatsen moet hij contact leggen met geesten en zij zullen hun helende krachten doen gelden. Zo'n sessie kan uren duren en ondertussen worden op verschillende momenten koranverzen gepreveld en moet de patiënt heilig water drinken of geneeskrachtige kruiden eten. Aan het eind van de sessie knipt de fqih met zijn vingers en is de hypnose beëindigd.»

HIVA = Hoger instituut voor de arbeid is een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Katholieke Universiteit Leuven. Het werd opgericht in 1974 op initiatief van de universiteit en de christelijke arbeidersbeweging (ACW). Centrale administratie , E. Van Evenstraat 2E , B-3000 Leuven . Tel: +32 (0)16 32 33 33 . Fax: +32 (0)16 32 33 44 . E-mail : hiva@kuleuven.ac.be . Website : http://www.hiva.be . Cyclus van vier studienamiddagen ( HIVA - Leuven ) : "Migratie– 4 dinsdagen" * 18 mei 2004 . Mensen zoals wij? Studienamiddag over de houding van de bevolking tegenover asielzoekers . . * 25 mei 2004 . Belgisch recht: recht voor iedereen? * 1 juni 2004 . Arbeid in België: gebruiksaanwijzing voor/van buitenlanders? * 8 juni 2004 . Waartoe dient al dat onderzoek? Résidence Palace / Internationaal Perscentrum - Zaal Polak . Wetstraat, 155 - Brussel . Gratis deelneming maar inschrijving verplicht Nieuwsbrief mei 2005 : http://www.hiva.be/nieuwsbrief.php?language=nl&id=384 .

Hizkia . Verwijzing : - Hizkia -
- SMELIK Klaas A.D., - ‘“Zegt toch tot Hizkia”: Een voorbeeld van profetische geschiedschrijving’, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 2 (1981), 50-67. Verwijzing : - Smelik Klaas .A.D. -

Hoepertingen Kasteel Mariagaarde Hoepertingen Kasteelstraat 10 3840 Borgloon Telefoon: 012/74 11 31 Fax: 012/74 67 37 E-mail: info@kasteel-mariagaarde.be Website: http://www.kasteel-mariagaarde.be . Tentoonstelling "Abraham, Sara, Hagar: gemeenschappelijke zegen voor joden, christenen en moslims" schilderijen van de Indische kunstenares Lucy D’Souza. De tentoonstelling loopt tot 20 mei donderdag, zaterdag en zondag, telkens van14 tot 17 uur, alsook na afspraak voor groepen. Speciaal: van 1 tot 4 mei 2005 vierdaagse creatieve meditatie met Lucy en interreligieuze dialoog

Hoet Rik . President of the Diocesan Seminary, Antwerp, Belgium . Canon Rik Hoet is a member of the Community of Sant' Egidio. He finished his doctoral studies at the Pontifical Gregorian University in Rome in 1982 with his thesis entitled Omnes autem vos fratres estis: étude du concept ecclésiologique des frères selon Mt 23,8-12. Selected Publications . Books - 1985. Jezus de bevrijder: zijn bevrijdend optreden in de lijn van de profeten. Mechelen: Secretariaat van de religieuzen. - 1992. Samen op weg naar vrede: In de geest van Assisi '86. Antwerp: Unistad. (co-authored with Godfried Danneels and Jo Hanssens). - 1993. Vierend en bezinnend vredesweek 1993: rond conflict en verzoening. Antwerp: Pax Christi Vlaanderen. (co-authored with Katrien Alexander and Jo Hanssens). Articles - 2001. "Bijbelse inspiratie van de christelijke diaconie", in Collationes 4: 357-369. Medeoprichter van 'Trialoog' : http://www.santegidio.org/news/rassegna/2004/1215_003080_NL.htm . Daarvan zijn wij getuigen, Hendrik Hoet, Halewijn, 108 blz., 15 EUR, 2002, ISBN 90 73503 56 6, Welke gevolgen heeft het vuur van de eerste christenen voor ons? Lucas aan het woord, Hendrik Hoet, Halewijn, 324 blz., 22,19 EUR, 2000, ISBN 90 73503 31 0. Zoals uw hemelse Vader, Hendrik Hoet, Halewijn, Antwerpen, 112 blz., 1999. Heldere uitleg over de parabel van de verloren zoon. Pure klasse: exegese waar een 'gewone' christen ook iets aan heeft. Exegese: het Nieuwe Testament: inleiding op de Katholieke Brieven / Hendrik Hoet. - Antwerpen : Diocesaan Seminarie, 2002 BSA: LZ 425/32/5 Exegese: het Nieuwe Testament: inleiding op Handelingen van Apostelen / Hendrik Hoet. - Antwerpen : Diocesaan Seminarie, 2002 BSA: LZ 425/32/4 In 1981 organiseerde Pax Christi Vlaanderen een vormingscyclus rond bijbel en vrede met professor Rik Hoet als inleider.

hoger onderwijs
- "Het Hoger Onderwijs. Ook voor allochtonen?!" woensdagavond 12 mei om 19.00 in het OUDE BADHUIS , Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen . Said El Majdoub (Student focus) . E-mail : studentfocus2003@hotmail.com . Roos Bevernage (KDG med. studentenzaken) . E-mail : Roos.Bevernage@KdG.be .
- - Gelijke kansen - hoger onderwijs , een website geconstrueerd door Gerard Gielen

Hogescholen
- Provincie Antwerpen
--- Karel De Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, Contacteer ons: info@kdg.be , telefoon : 03 213 26 26 . Infotrefpunt :Groenplaats 45 , 2000 Antwerpen . Algemene Directie en Hogeschooldiensten , Van Schoonbekestraat 143 , 2018 Antwerpen . T 03 241 03 00 . F 03 241 03 01 . Website : http://www.kdg.be/kdg-paginas/index.htm .
--- Lessius Hogeschool . Dienst communicatie , Sint-Andriesstraat 2 , 2000 Antwerpen . Tel. 03 206 04 96 . Fax 03 206 04 97 . E-mail : info@lessius-ho.be . Website : http://www.lessius-ho.be/index.htm .
- Hogeschool Antwerpen - Katholiek Hogeschool Kempen - Katholieke Hogeschool Mechelen - Katholieke Vlaamse Hogeschool - Hogere Zeevaartschool - Handelshogeschool Antwerpen - Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen - OTCG vzw -
- Limburg -

Hogeschool Limburg
Katholieke Hogeschool Limburg
Provinciale Hogeschool Limburg
Vlaams-Brabant
Katholieke Hogeschool Leuven
Groep T-Hogeschool Leuven
Brussel
Erasmus Hogeschool Brussel
Hogeschool voor wetenschap en kunst
Katholieke Hogeschool Brussel
Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL)
Vlekho - Brussel
Oost-Vlaanderen
Egon - Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs - Gent
Hogeschool Gent
Mercator Hogeschool Provincie Oost Vlaanderen
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Hogeschool West-Vlaanderen
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

holebi
- De Holebifederatie is de koepel van de Vlaamse en Brusselse holebiverenigingen. Zij ondersteunt holebigroepen en komt op voor gelijke kansen en rechten voor homo’s, lesbiennes en bi’s. De Holebifederatie organiseert Holebifoon, Holebitext, het holebimagazine ZiZo en ondersteunt de Belgian Lesbian and Gay Pride en de Lesbiennedag . Het secretariaat is gehuisvest op de tweede verdieping van Casa Rosa, het Oost-Vlaamse holebihuis. Secretariaat Holebifederatie , Kammerstraat 22, 9000 Gent . Tel : 09 223 69 29 . Fax : 09 223 58 21 . Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u30 en van 13 tot 17u. E-mail : info@holebifederatie.be . Website : http://www.holebifederatie.be/ .
- Wel jong niet hetero . Website : http://weljongniethetero.be/?manch=17&nosub=1 .
- 10 jaar LACH. 30 jaar holebi-beweging in Limburg ,
- holebi.net : http://het.holebi.net/ . E-mail : holebinet@holebi.net .
- Instruction vaticane sur l’homosexualité et l’admission au séminaire ou aux ordres sacrés . Congrégation pour l’Education catholique . ROME, mardi 29 novembre 2005 . Zie http://www.interlevensbeschouwelijk.be/kerkelijke documenten.htm
- holebikerk . In Gent Catholic Worker Gent Priester Johan Maertens Kluizenaarstraat 25 9000 Gent Belgium 0474 / 77 61 13 09 / 223 60 65 00 32 9 223 60 65 johan@catholicworker.be . In Dendermonde Gemeenschap van de Goede Herder Jozef Van Bogaertstraat 8 9200 Dendermonde Belgium 052 / 202089 0475 / 468474 info@goedeherder.be . Website http://www.holebikerk.net/ .

homilie , zie ook preeksites
- homilies van Romain Debbaut : http://debbaut.homily-service.net/ .

homosexualiteit
- Instruction vaticane sur l’homosexualité et l’admission au séminaire ou aux ordres sacrés . Congrégation pour l’Education catholique . ROME, mardi 29 novembre 2005 . Zie http://www.interlevensbeschouwelijk.be/kerkelijke documenten.htm of l'homosexualité

homohuwelijk

Hongarije :
- Info : Hongaars Verkeersbureau, Louizalaan 365, 1050 Brussel, tel. 02/346.86.30, fax: 02/344.69.67, htbrussels@skynet.be.  Ter plaatse: Tourinform Budapest, Sütó utca 2, (Deáktér), tel. (1) 438.80.80. Continue hot line vanuit het buitenland: (00.36.60) 550.044, hungary@tourinfo.hu  . Websites
www.hongarijespecialist.nl  . www.budapestinfo.hu  . www.hungarytourism.hu

hongersite : website : http://www.thehungersite.com/cgi-bin/WebObjects/CTDSites.woa/6/wo/144000lQ7009h100s/3.0.49.1.1.17.0 . The Hunger Site is owned and operated by Tim Kunin and Greg Hesterberg, co-owners of CharityUSA.com. Long-time friends and activists, they bought The Hunger Site in mid-August of 2001. Greg and Tim are dedicated to maintaining the site's position as a leader in online activism and a dynamic force in the fight to end world hunger.

hoofddoek zie de webpagina http://www.interlevensbeschouwelijk.be/hoofddoe.htm van deze website .
- Articles relatifs au voile islamique en France et ailleurs (website : http://www.laic.info/Members/webmestre/Folder.2003-10-22.2855/Topic.2003-10-30.2439 . )
- Frankrijk overweegt verbod op religieuze symbolen ( 13 november 2003) ,
- ASSEMBLÉE NATIONALE DOUZIÈME LÉGISLATURE enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 décembre 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1)sur la question du port des signes religieux a l'école Président et Rapporteur M. Jean-Louis DEBRÉ,Président de l'Assemblée nationale (website : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1275-t1.asp .)
- Le rapport de la commission Stasi sur la laïcité ( Le Monde, vendredi 12 décembre 2003) (website http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/rapport_stasi_111203.pdf ) , een overzichtelijke versie (website : http://www.laic.info/Members/webmestre/Folder.2003-09-11.4517/rapport-stasi.pdf .).
- toespraak van président Chirac ( 17 décembre 2003 ) (website : http://www.ambafrance.nl/article.php3?id_article=3920 .)
- Kerkelijke documenten uit Frankrijk en la laïcité (website : http://www.cef.fr/catho/endit/laicite/index.php .)
- Bruxelles, le 5 janvier 2004 . PROPOSITION DE RESOLUTION VISANT A GARANTIR L'EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES ET LA NEUTRALITE DE L'ETAT DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC OBLIGATOIRE ET DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN INTERDISANT LE PORT DE SIGNES OSTENSIBLES D'APPARTENANCE RELIGIEUSE, Déposée par Alain Destexhe et Anne-Marie Lizin (website : http://www.mrax.be/mraxinfo/Dossiers/dossier%20foulards/destexthelizin.htm .)
- Rapport du Haut Conseil à l’Intégration (France) (website : http://www.laic.info/Members/webmestre/Folder.2003-09-11.4517/contrat_integration.pdf .)
- Le texte officiel du projet de loi sur la laïcité : wetsvoorstel over de laïciteit (website : http://www.laic.info/Members/webmestre/La_laicite_en_France.2004-01-07.3526 .)
- De Internationale Federatie van de Mensenrechten van Helsinki . Interdire les symboles religieux violerait les instruments internationaux de protection de la liberté de religion et de croyance. (Website : http://www.ihf-hr.org/viewbinary/viewhtml.php?doc_id=5258 ).
- Een dossier over de hoofddoeken en andere religieuze symbolen kan je gratis raadplegen bij het dagblad Gazet van Antwerpen (website : http://www.gva.be/dossiers/-h/hoofddoek/default.asp )

- Horapollo
- http://www.ethesis.net/dierenopvattingen/dierenopvattingen.htm .
- https://issuu.com/romaeterna/docs/rae_2.ii__december_2014_
- https://www.schooltv.nl/video/kunnen-olifanten-ruiken-met-hun-slurf-oppakken-drinken-zuigen-en-ruiken/ .

* Horemans Jos: in Tertio van 3 januari 2001, blz.3: Jos Horemans van het diocesaan secretariaat van het basisonderwijs maakt de balans op van vijf jaar non-discrIminatiebeleid in de stad Antwerpen. Multiculturele scholen onder druk

hotelscholen
- VRGK ( Vriendenkring van restaurant en grootkeukenkoks ) , Tel.:03/236.34.13 - 03/542.26.03 - Gsm.:0477/78.57.68 . Lijst van hotelscholen van België : http://www.vanwoensel.be/vrgk/scholen.htm .
- hotelschool Antwerpen : Provinciaal Instituut voor Voeding Antwerpen (PIVA) , Desguinlei 244 - 2018 Antwerpen . Tel:03-242 26 00 Fax: 03-242 26 01. Website : http://www.piva.bewoner.antwerpen.be/index2.htm .

dinsdag 5 mei 2009 om 19:30 uur Gespreksavond met François Houtart thema: ´Uitwegen uit de crisis´ spreker: François Houtart plaats: Cultuurcentrum Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt T: +32 11 22 99 31 F: +32 11 24 32 07 E: info@ccha.be (Detmoldzaal) organisatie: * Het Genootschap De Volle Maan * Het Limburgs Sociaal Forum informatie: Felix Bergers (089/35 64 20 of felixbergers@hotmail.com) inkom: 5 euro (3 euro voor studenten, werkozen en gepensioneerden) Als jongeman was hij tijdens WO II actief in het verzet. Onder invloed van Dom Hélder Pessoa Câmara (1909-1989) en de Bevrijdingstheologie was hij op het Tweede Vaticaans Concilie aanwezig als adviseur voor de Latijns-Amerikaanse bisschoppen. Hij was oprichter van o.a. het Centre Tricontinental en het World Forum for Alternatives (1997), voorloper van het Wereld Sociaal Forum (WSF). Houtart noemt zichzelf niet-dogmatisch marxist.  Voor bijdrage tot interreligieuze en interculturele dialoog Kanunnik Francois Houtart krijgt VN- Vredesprijs Geplaatst door onze redactie op vrijdag 23 oktober 2009 om 10:35u BRUSSEL (RKnieuws.net) - De Belgische kanunnik prof. François Houtart krijgt samen met de Pakistaanse filantroop Abdul Sattar Edhi de VN- Vredesprijs voor Geweldloosheid. De 84-jarige Houtart krijgt de prijs wegens zijn inzet voor de versterking van de samenwerking tussen Noord en Zuid en ’zijn levenslange inzet voor vrede, interculturele dialoog, mensenrechten en verdraagzaamheid’. De jury prijst hem in het bijzonder voor zijn bijdrage tot de interreligieuze en interculturele dialoog. De prijs wordt uitgereikt op 16 november, de Internationale Dag van de geweldloosheid. Aan de tweejaarlijkse prijs is een bedrag van 100.000 dollar verbonden, dat onder beide winnaars verdeeld wordt. De VN- prijs werd in 1995 in het leven geroepen naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de geboorte van Mahatma Ganhi. Antiglobalist Kanunnik Houtart is godsdienstsocioloog en professor emeritus van UCL. Hij is vooral bekend als antiglobalist en medestichter van het Wereld Sociaal Forum. Houtart voerde socio-religieuze studies uit in verschillende steden en continenten zoals Brussel, Chicago, Latijns-Amerika, Malta, Sri Lanka, Indië, Vietnam en Nicaragua en geniet hierdoor internationaal veel aanzien. Houtart is de kleinzoon van de voormalige Belgische eerste minister graaf Henri Carton de Wiart, die begin 20e eeuw een centrale figuur was in de katholieke partij. Als jongeman was Houtart tijdens de tweede wereldoorlog actief in het verzet. Hij studeerde daarna van 1944 tot 1949 filosofie en theologie aan het seminarie in Mechelen. Hij werd priester gewijd in 1949 en werd toen aalmoezenier bij de KAJ in Brussel, waar hij spoedig aansluiting vindt bij de inspiratie van Jozef Cardijn. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965) was hij raadgever van de Latijns- Amerikaanse bisschoppen.

Houthalen-Helchteren . Verwijzing : Houthalen-Helchteren .
- Op zoek naar een cultuuraanbod voor autochtonen & allochtonen in Houthalen-Helchteren Houthalen - Helchteren Rapport projectgroep - 2003 v.u. Alain Yzermans, Grote Baan 112, 3530 Houthalen - Helchteren . Website : http://www.houthalen-helchteren.be/Uploads/Documents/doc_207.pdf
- Houthalen-Helchteren -Meulenberg: in Terzake, jg. (2001), nr.5, blz. 11-15 Integraal werken in een multiculturele wijk
- Barak . Na de oorlog was er in Limburg een gebrek aan woningen. Houten barakken die als krijgsgevangenenkampen en strafkampen hadden gediend werden tijdens de ‘Kolenslag’, omgebouwd tot noodwoningen. Daarbij kwamen ook houten prefabwoningen die nog vele jaren hebben dienst gedaan. De laatste mijnbarakken in Houthalen en de mijnstreek zijn verdwenen. Wat rest zijn verhalen van de ex-bewoners en natuurlijk de foto’s. Nergens anders dan in deze wijken werd zo dicht op elkaar geleefd, werd lief en leed met elkaar gedeeld, stortten verschillen en geschillen als kaartenhuisjes in elkaar. Een soort camping.
Een barakbewoner - vaak statenloos - had slechts één wens: weg uit de barakken geraken, een stenen huis hebben! Nu er geen barakken meer zijn, wordt er met weemoed teruggedacht aan die tijd toen het leven niet gemakkelijk maar wel overzichtelijk was. Toen een feest nog een feest was, een gebeurtenis een echte gebeurtenis. In het Arabisch betekent baraka een soort ‘geluk’.
- Vrije Basisschool Meulenberg, Saviostraat 37, 3530 Houthalen, 011/522868 . Website : http://www.vbmeu2004.infolokaal.be/ .
- Ikzelf heb in Meulenberg alle leerjaren doorlopen .Van het eerste tot.... ja , inderdaad... het achtste leerjaar. Indertijd bestond dat nog. De laatste twee jaren waren wel gedeeltelijk praktijkjaren en die lessen praktijk gingen vooral over houtbewerking.Zo hebben we toch de basisbegrippen van werken met schaaf en beitel onder de knie gekregen. Mijn eerste en tweede leerjaar begonnen in de houten barakken in de Varenstraat en de onderwijzer was toen frater Martin. Het derde leerjaar volgde ik bij meester Tournel en het vierde bij frater Honoratus. De volgende vier jaren was het steeds frater Clément en het was hij die ook die lessen houtbewerking voor zijn rekening nam. Alleen het vijfde en zesde leerjaar heb ik in de Saviostraat doorgebracht. Dit alles is wel een hééééél tijdje geleden hoor ! Toch in elk geval een dikke veertig jaar! (Door: roger op 19.09.2005 17:13) .
- Door: Luca op 28.05.2006 00:38 Toevallig vond ik Uw site. Ach, mijn hart schrijnt als ik aan het oude Meulenberg, de 'barakken' en de Savioschool denk. Ik zou graag de leeraars willen groeten waarvan ik les heb gehad; ik begin van het eerste jaar tot het zesde schooljaar: Juffrouw Tips, Meester Rekkers, Meester Stevens, Meester Dreesen, Frater Gerard en Meester Tournel. De meesten zullen geen les meer geven, het is zo lang geleden (1963). Graag zou ik weten of de schoolrapporten van die tijd in Uw archief zijn. Het is mij een genoegen geweest om met de Savioschool in contact te komen. De beste groeten aan het huidig personeel,
- Door: jo.stulens op 07.05.2005 22:20 Hallo, Via wat surfen op een verloren zaterdadavond kom ik bij jullie terecht. Ik ben ondertussen een eeuwigheid weg uit deze leuke school.Ben zelf geboren in 1961,dus moet ik ongeveer van 1967 tot 1973 school gelopen hebben in de Savio school. Meester Rutten,dunne en dikke meester Flup, meester Rekkers,en enkele Fraters met een licht Nederlandse tongval, de turnmeester Kuppens,juf Tips,het zegt je waarschijnlijk niet zo veel maar ze liepen er wel rond.... Ik woon ondertussen al veel langer in Leuven dan dat ik in Houthalen gewoond heb maar deze school heeft achteraf gezien toch een onuitwisbare indruk op me nagelaten. Destijds was de school bevolkt door overwegend Vlaamse kinderen maar ik had ook Turkse,Marokkaanse,Italiaanse en Spaanse vriendjes.Nog altijd overigens. Voor ik het goed besefte deed ik mee met Italiaanse spelletjes tijdens de speeltijden.Torretto,Piano...elders in Vlaanderen hadden de kinderen er nog nooit van gehoord.Ook leerde ik andere keukens en dito gerechten kennen. Kortom voor we het doorhadden werden we een opvoeding te pakken die men tegenwoordig multicultureel noemen. Wellicht is er anno 2005 een heleboel veranderd en heb ik begrepen is alles er niet eenvoudiger op geworden.
- Houthalen-Helchteren (Meulenberg) - 1996 - Maurizio Fomini, Op weg naar het derde millenium. GRONDGEDACHTEN VOOR EEN DIALOOG MET DE ISLAM
- Houthalen-Helchteren, moskeeën en islamitische gebedshuizen,
- Houthalen-Helchteren: verenigingen van migranten,

HTML:

Huis van het kind , Speelhuis voor kinderen, Het " Huis van het Kind " is een realisatie van het Stadsbestuur Hasselt in samenwerking met v.z.w. De Hummeltjes. Het project wordt gesteund door EFRO. Huis De Pasteye, Maastrichterstraat 65, 3500 Hasselt. Open: woe.: 13.00 - 18.00 u.; zaterdag : 10.00 - 18.00 u. Elke schoolvakantiedag : 10.00 - 18.00 u. Website : http://www.hummeltjes.be/huis_kind.htm . Is een dienst van het kindercentrum De Hummertjes , Stadsomvaart 74 , 3500 Hasselt. Tel./ 011/22 50 34. Fax : 011/23 64 98 . E-mail: hummetjes@hummeltjes.be . Website : http://www.hummeltjes.be/hoofdmenu.htm .

- Limburgs Sociaal Forum :
- Website : http://www.lsf.be/ . http://www.lsf.be/index2.php . Zie ook : http://lsfweblog.blogspot.com/ . Contactpersoon : Felix Bergers , Kerkhofstraat 18 , 3665 As . Tel : 089/35 64 20 . E-mail : felixbergers@hotmail.com .
- De sociale kalender : http://www.socialekalender.be/ .
- Concepttekst over het Huis van Vernieuwing : http://www.socialekalender.be/pdf/Huis_van_Vernieuwing_concept.pdf .

Hugo de Folieto
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Folieto .
- Hugo de Folieto . De avibus : In: Hugo von Sankt Viktor: Opera omnia. Berthelet, Rouen 1648, S. 394-418 . https://books.google.be/books?id=79toytTEHP4C&pg=PA394&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false .
- http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QafgRQmL70iGJ3bxu2ISlzWEx97ZSIzV-0jLvsalYCciAOFc9gbagC6GMw8vYdwNvYoFyjTqusnaPBgih6yEvrL5K6vAqltetz1-QukOAWQgYZx-UEnlwA9sPU3PVLJruZ-oNdOE0VWwqM28BIZVGkAFeqC70ZOyROsGGMJ5suCX2br3zSY06UMHd6bG5m69bJKl7jC_Wh8V86maxUMhif2dauHGKwZMKqaC0EDxJQ9rIQ-Whfn_DTwYi6gqURqoi4lSc6z8u7G_F7BDyF1qCqIW9LgVGg .
- http://enzyklothek.de/allgemeinenzyklop%C3%A4dien/enzyklop%C3%A4dien-des-mittelalters/hugo-de-folieto-1648-%E2%80%93-de-avibus .
- Cordonnier, Rémy: Bibliographie concernant Hugues de Fouilloy. 2010 : http://www.sources-chretiennes.mom.fr/upload/doc/Bibliographie%20concern...

huiswerk
- In 2000 zijn de volgende onderzoeken ( universiteit van Tilburg, Wetenschapswinkel : http://www.uvt.nl/diensten/dsz/wewi/ ) afgerond: Schrijver, E. de: Schoolsucces op een huiswerkinternaat - De invloed van het huiswerkbegeleidinginternaat Lucerna op het schoolsucces van Turkse scholieren. 140 pagina's. ISBN 90-73758-25-4. EUR 12,-- Schoolsucces op een huiswerkinternaat . Onderzoeksrapport Esther de Schrijver . Uitgave van Wetenschapswinkel, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 2000. Samenvatting . Het onderzoek van Esther de Schrijver laat zien dat allochtone leerlingen ook op een andere manier gestimuleerd kunnen worden om succesvol op school te zijn. De leerlingen van Lucerna worden er bewust van gemaakt dat zij serieuzer met school bezig zijn en dat zij huiswerk moeten plannen. Bij Lucerna is er sprake van de begeleidingsvorm 'leren leren' (ontwikkelende begeleiding). De Schrijver heeft onderzocht op welke manier het huiswerkbegeleidingsinstituut Lucerna invloed uitoefent op het schoolsucces van de Turkse leerlingen die het internaat bezoeken. Lucerna is een educatief centrum en is gevestigd in Tilburg. De meeste begeleiders zijn ook van Turkse afkomst en hebben een hoog opleidingsniveau. Deze begeleiding heeft een positieve onderwijsgerichte oriëntatie. De begeleiders hebben als het ware de taak van de ouders overgenomen. Tevens tonen de begeleiders grote interesse in leerlingen. Omdat begeleiders goede rolmodellen zijn voor de leerlingen, geven zij ook betekenis aan het schoolse leven. Uit onderzoek is gebleken dat de leerlingen van Lucerna significant meer hulp bij huiswerk krijgen dan zij thuis zouden krijgen. Dit doen zij door iedere schooldag vaste huiswerktijden verlicht te stellen. Hierdoor besteden de leerlingen van Lucerna meer tijd aan huiswerk dan zij thuis zouden doen en dan de referentiegroep thuis doet. Het voordeel van veel leerlingen bij elkaar is dat zij eventueel van elkaar materialen kunnen gebruiken en kunnen profiteren van elkaars (met name van de oude leerlingen) kennis en ervaringen. De Schrijver trekt de conclusie uit haar onderzoek dat de ouders van leerlingen beseffen dat hun kinderen bij Lucerna veel ondersteuning en stimulansen krijgen. De leerlingen van Lucerna schrijven zelfs dat er bij Lucerna meer over vervolgopleidingen en beroepskeuzes wordt verteld dat op school. Verder kijken : Het onderzoeksrapport is te bestellen bij:
Wetenschapswinkel, Katholieke Universiteit Brabant. Postbus 90153 LE , Tilburg. Tel. 013-4662645 of een mail naar wetenschapswinkel@kub.nl . De internet site: http://www.kub.nl/wetenschapswinkel . Zie website http://www.tijm.nl/ . Zie ook website http://www.uvt.nl/nieuws/persberichten/2000/0900/001199.html .

huizen : zie http://www.immoweb.be/ .

hulplijnen :
- Vragen over onderwijs :
* Infolijn Onderwijs: tel. 0800 30 203 - www.ond.vlaanderen.be/infolijn
* Vragen over rechten en plichten op school: Steunpunt Ouders, basisonderwijs - tel. 02 553 92 32 -
veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be
Steunpunt Ouders en Leerlingen, secundair onderwijs - tel. 02 553 89 59 - elke.ghijssels@ond.vlaanderen.be
Vragen over ouderparticipatie: Koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs (KOOGO) - Ravensteingalerij 27/8 - 1000 Brussel - tel. 02 512 88 74 - e-mail info@koogo.info - www.koogo.info
Raad voor ouders van het gemeenschapsonderwijs (ROGO) - Schoonmeersstraat 26 - 9000 Gent -
tel. 09 242 01 68 - e-mail rogo@argo.be -
www.gemeenschapsonderwijs.be/rogo
Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs (VCOV) - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel - tel. 02 511 65 05 - e-mail info@vcov.be - www.vcov.be

Klachten over onderwijs

Commissie laakbare praktijken: vragen en klachten over de kosten in onderwijs - tel. 02 553 92 32 (tijdens kantooruren)

Klachtencoördinator van het Gemeenschapsonderwijs: tel. 02 790 93 73 -
e-mail gerrit.pearce@rago.be
Vlaamse Ombudsdienst: tel. 02 552 98 98 -
e-mail klachten@vlaamseombudsdienst.be -
www.vlaamseombudsdienst.be

- Vragen over opvoeding Opvoedingstelefoon: 070 22 23 30 (maandag, dinsdag en donderdag van 15 tot 21 u en vrijdag van 15 tot 18 u.) - www.opvoedingstelefoon.be
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning: Bel voor het dichtstbijzijnde centrum naar Kind en Gezin - tel 02 533 12 11 of zoek op www.kindengezin.be
>- Vragen van A tot Z: ADHD- hyperkinesie : Vlaamse vereniging voor ouders van ADHD-kinderen - Zit stil - Heistraat 321 - 2610 Wilrijk - tel. 03 830 30 25 - www.zitstil.be
Aids: Aidstelefoon: tel. 078 15 15 15 - e-mail aidstelefoon@ibm.net - www.sensoa.be
Alcoholprobleem : Anonieme alcoholisten - Grote Steenweg 149 - 2600 Berchem - tel. 03 239 14 15 - e-mail aavlaanderen@pi.be - www.aavlaanderen.org
Astma en allergie : Astmastichting België - Deelgemeentehuis Kessel-Lo - Park Heuvelhof 1 - 3010 Kessel-Lo - tel. 016 25 31 11 - e-mail
astmastichting@belgacom.net - www.astma-en-allergiekoepel.be
Autisme : Vlaamse vereniging autisme - Groot Begijnhof 14 - 9040 Gent - tel. 078 15 22 52 - e-mail vva@autismevlaanderen.be - www.autismevlaanderen.be
Diabetes : Vlaamse diabetes vereniging - Ottergemsesteenweg 456 - 9000 Gent - tel. 09 220 05 20 of Diabetes infolijn 0800 96 333 - e-mail vdv@diabetes-vdv.be - www.diabetes-vdv.be
Drug- en alcoholprobleem : Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen - E. Tollenaerestraat 15 - 1020 Brussel - tel. 02 423 03 33 of druglijn 078 15 10 20 - e-mail vad@vad.be - www.vad.be
Dyslexie : vzw Dies-lekti-kus - Diestsesteenweg 722 - 3010 Kessel-Lo - e-mail info@dieslektikus.be (zie ook leerproblemen)
Dyspraxie : Ouderwerkgroep Dyspraxis - Groot Begijnhof 47 - 9040 Sint-Amandsberg -
tel. 0485 84 83 90 - e-mail: vzw.dyspraxis@pi.be
Eetstoornis : Vereniging anorexia nervosa - Scholvaertstraat 24 - 1910 Kampenhout -
tel. 0486 18 80 56 - info@anbn.be - www.anbn.be
Epilepsie : Vlaamse liga tegen epilepsie - Albertlaan 135 - 1190 Brussel - tel. 02 345 99 07 - www.epilepsieliga.be
Examens: Teleblok : 078 15 40 60
Gilles de la Tourette : Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette - Jozef Nauwelaertstraat 7 - 2110 Wijnegem - tel. 03 354 36 69 - e-mail vera.c@pandora.be - www.tourette.be
Homoseksualiteit : Federatie werkgroepen homoseksualiteit - Kammerstraat 22 - 9000 Gent - tel. 09 223 69 29 of Holebifoon 09 238 26 26 - e-mail info@fwh.be - www.holebifoon.be
Hoogbegaafd : Vereniging voor begaafde kinderen en adolescenten - Bekina - Jan Olieslagersstraat 36 - 2100 Deurne - tel. 03 322 71 27 - e-mail vereniging.bekina@antwerpen.be - surf.to/bekina
Handicap : Pilootouders buitengewoon onderwijs - Karel Olbrechts - Kwerpsebaan 2 - 3071 Erps-Kwerps - tel. 02 759 98 85
Werking voor broers, zussen en ouders van personen met een handicap - Brussenwerking - Gistelsesteenweg 190/1 - 8200 Brugge - tel. 050 40 50 05 - e-mail info@brussenwerking.be - www.brussenwerking.be
Kanker: Kankerfoon : 0800 15 800 - e-mail commu@cancer.be - www.acc-vkb.be of Vlaamse liga tegen kanker - tel: 070 22 21 11 - e-mail vl.liga@tegenkanker.be - www.kanker.net
Kindermishandeling : Vertrouwenscentra: Antwerpen 03 230 41 90 - Brugge 050 34 57 57 - Gent 09 216 73 30 - Hasselt 011 27 46 72 - Jette 02 477 60 60 - Leuven 016 30 17 30 - Mechelen 015 20 21 31 - Turnhout 014 42 22 03 - www.kindinnood.org
Kinderopvang : Kind en Gezin - tel: 078 15 01 00 - e-mail kinderopvang@kindengezin.be - www.kinderopvang.be
Leerproblemen : Sprankel - Vlaamse vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leermoeilijkheden - Kerkhofstraat 60 - 3500 Hasselt - tel. 011 28 45 91 - e-mail secretariaat@sprankel.be - www.sprankel.be
Multiple Sclerose : MS-liga Vlaanderen - Boemerangstraat 4 - 3900 Overpelt -
tel 011 80 89 80 of 0800 93 352 - e-mail
secretariaat@ms-vlaanderen.be - www.ms-sep.be
Ongewenst seksueel gedrag op school en werk : Limits - Heistraat 338 - 2610 Wilrijk - tel. 016 81 52 09 of 03 825 45 27 - e-mail info@limits.be - www.limits.be
Partnergeweld : Pandora - Katarinalaan 8 bus 33 - 3500 Hasselt - tel. 011 26 10 60 - pandora.vzw@pandora.be
Pesten op school : Limits - Heistraat 338 - 2610 Wilrijk - tel. 016 81 52 09 of 03 825 45 27 - e-mail info@limits.be - www.limits.be
Pesten, stalking en mobbing : Sasam - Hasseltsebaan 40 - 3290 Diest - tel. 0900 10 033 -
e-mail informatie@sasam.be - www.sasam.be
Racisme : Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding: tel. 0800 17 364 - e-mail centrum@antiracisme.be - www.antiracisme.be of
e-mail gelijkekansen@vlaanderen.be -
www.gelijkekansen.vlaanderen.be
Reuma : Vlaamse reuma liga - Bleekstraat 7 - 2800 Mechelen -

Hulporgaisaties : E-mail : Michel.Piedfort@HelpOrganisations.be . Website : http://www.hulporganisaties.be/ . Adresgegevens : HulpOrganisaties.be, Michel Piedfort, Italielei 46 - 2460 Kasterlee - 03/475.00.85 .

Humanistisch Verbond :
- Humanistische organisaties in België : http://www.huma.be/organisaties/index.html#Humanistisch%20Verbond%20v.z.w. . HUMANISTISCH VERBOND (moederorganisatie en afdelingen) , Lange Leemstraat 57 , 2018 Antwerpen . Tel.: 03/233.70.32 . Fax 03/233.55.13 . E-mail: Human@glo.be of e-mail: info@vrijzinnighumanisme.be .
- Provinciaal Secretariaat Limburg , p/a Schrijnwerkersstraat 20,  3500 Hasselt. Tel: 011/21.06.54 . Fax: 011/23.55.16 . Contactpersoon o.a. Ingeburg Digneffe, Email : ingeburg.digneffe@virgajesse.be . Tel.: 0476/28 82 53 . Voor de activiteitenkalender zie website http://www.vrijzinnighumanisme.be/ .
- V.O.C.-Hasselt  (Vrijzinnig OntmoetingsCentrum Hasselt) , A Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt - 011/35 27 80.  Voorzitter : Hugo Dufour, tel.: 011/72 05 67 . Website : http://www.vrijzinnighasselt.be/index.htm .

Humo : http://www.humo.be/index.asp .

humor
- Humor kleurt je leven. Groeien in een positieve enthousiaste levenshouding. vrijdag 8 oktober 2004 om 19 u. Parochiezaal Zutendaal. Organisatie : gezinsgroepen Limburg. Spreekster : J. en Irène Thoelen-Vanoppen, Parkstr 40 - 3570 ALKEN . Tel : 011-31 27 50.

huurdersbond : http://www.vob-vzw.be/tabid/63/default.aspx . Hoeveel huur betalen ?

huwelijk
- Websites : http://www.huwelijk.be/ . http://trouwen.2link.be/ : Alles over trouwen: de 100 beste links over trouwen, huwelijk en ceremonie in BELGIE .
- Trouwmagazine : BVBA Kurt De Groote , Sint Andriessteenweg 85 B2 , 9620 Zottegem . Tel : 09/361.12.14 . E-mail : info@trouwmagazine.be . Website : http://www.trouwmagazine.be/ .
- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . Burgerlijke Stand : Huwelijk . E-mail : info@diplobel.org . Adres : Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel . Telefoon+ (32) 02 501 8111 . Website : http://www.diplomatie.be/nl/services/civilstatedetail.asp?TEXTID=436 . en http://www.diplomatie.be/nl/default.asp .
- Persoonlijke rechten en plichten huwelijk . Vlaamsr Overheid : http://www2.vlaanderen.be/infolijn/persoon_rechten_plichten/huwelijk_scheiding_samenwonen/ .
- huwelijksvoorbereiding : Hieronder vindt u een greep uit het veelzijdige aanbod van publicaties (werkmappen, boeken en publicaties) rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk. Voor verdere vragen of informatie kan je contact opnemen met IDGP, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven . Tel. 016/ 32 84 29 of 30. E-mail: IDGP@kerknet.be of surf naar website http://www.gezinspastoraal.be . Zie de website van huwelijksvoorbereiding : http://www.huwelijksvoorbereiding.be/N/index.lasso .
- RELIGIEUS GEMENGDE HUWELIJKEN
--- Joris Backeljauw , Gemengde huwelijken in de katholieke Kerk . Onder bepaalde voorwaarden kunnen katholieken een kerkelijk erkend huwelijk sluiten, met een niet-katholiek, en dat gebeurt ook regelmatig. In het nieuwe kerkelijk recht zijn die voorwaarden versoepeld. Ze geven uitdrukking aan de kerkelijke zorg voor de kwaliteit van het gehuwde leven van gelovigen.
--- Marie-Claire Foblets , Aspecten van islamitisch huwelijksrecht . Kan voor Marokkaanse echtparen die in België leven hun eigen islamitisch huwelijksrecht toegepast worden, of gelden ook voor hen de principes en regels van het Belgisch rechtssysteem? Het is een dilemma dat de rechtspraak in de praktijk voor lastige problemen plaatst.
--- Jan Van Eycken , Bicultureel samenleven in miniatuur . Religieus en cultureel gemengde huwelijken houden zware risico's in. In de algemene opinie ligt de nadruk op de mislukkingen, maar er zijn ook voorbeelden van geslaagde huwelijken.
--- E. Colpaert, Gemengd verbonden, 2000.
- Migratie en huwelijk. Studiedag 16 februari 2006. De studiedag analyseert het gedrag van partnerkeuze bij allochtone jongeren van de derde generatie: waarom kizen zij liever een bruid of bruidegom uit het thuisland? hoe evalueren zij potentiële huwelijkspartners? hoe verloopt de opvoeding in gezinnen met een nieuwkomer? Op die manier wil de studiedag foctoren in beeld brengen die op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken een rol spelen bij de partnerkeuze van allochtonen. Tegelijk worden praktische handvaten aangereikt om in de hulpverlening en het welzijnswerk om te gaan met de gevolgen van huwelijk en migratie. Programma van de studiedag: - voormiddag : toelichting door drie sprekers: Patrick Loobuyck (universiteit Gent), Leen Sterckx (universiteit Amsterdam) en Frank Cuypers (PRIC) - namiddag: keuze uit zes workshops: hupverlening, ontmoetingskansen in de vrije tijd, gemengde huwelijken, gezinsopvoeding bij gezinsvormers, praatgroepen partnerkeuze op school, sociaaljuridische aspecten Deze studiedag is een organisatie van het PRIC, het departement sociaal-agogisch werk van de Katholieke Hogeschool Limburg en de Dienst Integratie van de stad Genk. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt het initiatief.