W

* Broers Arjan, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum, Baarn, Ten Have, 2002. Willem van St. Thierry en Bernardus van Clairvaux. Niet kennen, maar gekend worden, blz 27-33.