WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
- Dit is de startpagina van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


Agenda

 1. Cursus Hebreeuws. Meer info en aanmelden: Elly Mondelaers: elly.mondelaers@gmail.com.
 2. Wie met Hebreeuws wil beginnen, kan zich wenden tot Paule Brauns: brapaule@gmail.com.  
 3. Levensbeschouwelijke boeken: Verschenen in 2019.)
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES:
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - Z

HOOFDTHEMA'S: Levensbeschouwingen: bahá'í, boeddhisme, Boekpresentatie Jaarrapport van de katholieke Kerk in België -- christendom - BIJBELGROEP(EN) -- Brief van Clemens van Rome aan de Korintiërs -- Didachè - FoReL: een Forum: Religieus en Levensbeschouwelijk - HUIT: HUIS ULBURGHS INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE THEMA'S - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, Marcusevangelie Griekse analyse, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie: ABC-jaar. http://www.interlevensbeschouwelijk.be/BOEK MARCUS EERSTE DEEL Mc 1,1-8,26 versie 1.docx ; Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij: allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit:   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen: Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Rasjikring bijbels leerhuis.
- Andere: getallen, register,
- Nieuw: Ps 25,1. Ad te, Domine, levavi animam meam (= Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel). (29.11.2020). Zie http://www.youtube.com/watch?v=OvfjgSvq6KA.
- Js 45:8: Rorate, caeli (= dauwt hemelen). (30.11.2020). Zie: (239) Rorate Caeli - YouTube.
- Js 40,10: Vulg: ecce Dominus Deus in fortitudine veniet (zie, de Heer God zal komen met kracht. (04.12.2020).
- De O-antifonen in de advent van 17 tot en met 23 december: O-Antifonen in de laatste week van advent | IJsselpraatjes (wordpress.com).
- Ecce advenit dominator Dominus (= Zie, de Heer heerser komt aan). Introïtus op Epifanie (OPenbaring van de Heer, Driekoningen):Ecce Advenit - Hymn from the Introit on the Feast of the Epiphany - Bing video.


- bijbeloverzicht -- Bijbelverwijzingen + analyse van woorden -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -
- OT: Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT: Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh: Tenakh: overzicht, Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, Tenakh: commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: overzicht, Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta: commentaar,
Overzicht van het NT: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, NT: commentaar,
1. Hebreeuwse Bijbel.   2. Targumim (Aramese vertalingen). 3. LXX (1), LXX (2) Griekse vertalingen van Tenakh / OT, Griekse tekst NT   4. Vulgata  (Latijnse vertaling).
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php. (Naardense vertaling).
9. Bible de Jérusalem (Franse vertaling). 10. King James Bible  - King James Bible (Engelse vertaling). 11. Luther-Bibel (Duitse vertaling).   12. liturgische lezing.    

Websites:

 1. http://www.bible-history.com/isbe/
 2. http://www.bible-history.com/isbe/
 3. interBible
 4. http://www.judaism.com/
 5. midrash (1)
 6. http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm
 7. Wereld Feesten Almanak (beleven.org). the-inclusion-calendar-cipd-2021_tcm18-88713.pdf .
 8. Welkom bij het NIK - Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.
 9. Tora-lezingen voor de Sjabbat (kerkenisrael.nl).
 10. Beth Yeshua, in Amsterdam (Netherlands) | Beth Yeshua: Jewish Messianic Community of The Netherlands (beth-yeshua.nl).
 11. Orthodoxe kerk: gedeeltelijke kalender: maandag 15 maart 2021 Asmaandag vrijdag 30 april 2021 Orthodox Goede Vrijdag vrijdag 30 april 2021 Koptisch Goede Vrijdag (Koptisch) zaterdag 1 mei 2021 Orthodox Paaszaterdag zondag 2 en maandag 3 mei 2021 Orthodox Pasen zondag 2 mei 2021 Koptisch Pasen (Koptisch). Kalender Paastijd – Orthodox Aartsbisdom van België (orthodoxia.be). Zo 21 februari 2021. Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër. Begin van het Triodion. Zo 28 februari 2021: Zondag van de Verloren Zoon. Zondag 14 maart 2021: Vergevingszondag.

  Heide (HASSELT): priester Theo Mathijs: 0476/979 926.