- WEBSITEWEGWIJZER - KORAN . Taalgebruik S -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 


- sharrafa (eren, huldigen) . sharrafa (eren, huldigen) . Taalgebruik in de Koran : sharrafa (eren, huldigen) .
-- reflexief perf. 1ste pers. mv. tasharrafna (wij zijn vereerd, wij zijn gevleid) . Werkwoordstam V . Reflexieve vorm ? Hebr. hitpaël (reflexief van piël) .

- sab`ah (zeven) . sab`ah (zeven) : سَبْعة. Taalgebruik in de Koran : sab`ah (zeven) .
- Hebreeuws : sjèbha` / sjëbha` (zeven) (zie 7) . Taalgebruik in Tenakh : sjèbha` / sjëbha` (zeven) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 (3 X 13 = (26 + 13) OF 372 (2 X 3 X 31) . Structuur : 3 - 2 - 7 . De som van de elementen is telkens 12 . 39 (zie 39) is de getalwaarde van ´èchad JHWH = één is JHWH . 13 en 31 zijn spiegelgetallen , zie 13 en star13.gif EN 31 . Het getal 13 is de getalwaarde van ´èchâd (één) . Taalgebruik in Tenakh : ´èchâd (één) en 31 is de getalwaarde van de korte godsnaam El . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . sj-bh-` . Tenakh (175) . Pentateuch (70) . Eerdere Profeten (61) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (35) . Gn (44) .
- Gr. hepta . Bijbel (334) . OT (272) . NT (62) . Lat. septem . Bijbel (325) . Fr. sept . D. Sieben . E. seven . Ned. zeven .
- De eerste medeklinker : s ; in het Grieks werd het een aangeblazen ha ; in het Nederlands werd de s een z . De tweede medeklinker : b ; in het Arabisch en het Duits ; in het Hebreeuws is het een zachte b , uitgesproken als v ; zo ook in het E. en het Ned. ; in het Gr. , het Lat. en het Fr. werd het een p . De derde medeklinker : de ajin in het Arabisch en het Hebreeuws ; in het Gr. en het Lat. door de letter t . Het Franse sept is afkorting van het Lat. septem ; de -en uitgang in het D. , E. en Ned. komt wellicht uit de Latijnse uitgang -em .

- sab`ūna (zeventig, 70) . سَبْعُونَ = sab`ūna (zeventig, 70) . Taalgebruik in de Qoran : sab`ūna (zeventig, 70) .

- saitān (Satan) . saitân (Satan) . Taalgebruik in de Qoran : saitān (Satan) . shâtân (Satan) . Taalgebruik in Tenakh : shâtân (Satan) . Getalswaarde : shin = 21 of 300 , thet = 9 , nun = 14 of 50 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 359 (priemgetal) . Tenakh (5) : (1) 1 K 5,18 . (2) 1 K 11,14 . (3) 1 K 11,23 . (4) 1 K 11,25 . (5) 1 Kr 21,1 . Gr. satanas (satan) . Taalgebruik in NT : satanas (satan) . 7 letters en getalswaarde : 753 (3 X 251) . Bijbel (17) : (1) Mt 12,26 . (2) Mc 3,23 . (3) Mc 3,26 . (4) Mc 4,15 . (5) Lc 11,18 . (6) Lc 13,16 . (7) Lc 22,3 . (8) Lc 22,31 . (9) Joh 13,27 . (10) Hnd 5,3 . (11) 1 Kor 7,5 . (12) 2 Kor 11,14 . (13) 1 Tes 2,18 . (14) Apk 2,13 . (15) Apk 12,9 . (16) Apk 20,2 . (17) Apk 20,7 . ho satanas (de satan) . Bijbel (15) . Niet in (1) Mc 3,23 . (2) Apk 20,2 . Een vorm van satanas (satan) in de LXX (1) , in het NT (36) , in Lc (5) : (1) Lc 10,18 . (2) Lc 11,18 . (3) Lc 13,16 . (4) Lc 22,3 . (5) Lc 22,31 , in Hnd (2) : (1) Hnd 5,3 . (2) Hnd 26,18 . In de naam satanas kunnen we sa van Saffira , de vrouw van Anania , en ana van Anania herkennen . Gr. satan (1) : 1 K 11,14 . Synoniem : diabolos (duivel, tegenwerper, tegenstander) . Taalgebruik in het NT : diabolos (duivel, tegenwerper, tegenstander) . Taalgebruik in de LXX : diabolos (duivel, tegenwerper, tegenstander) . L. diabolus . F. diable . E. devil . D. Teufel . Een vorm van diabolos (duivel, tegenwerper, tegenstander) in de LXX (22) , in het NT (37) , in Hnd (2) : (1) Hnd 10,38 . (2) Hnd 13,10 .

- sjaddada . I. benadrukken, beklemtonen . II. 1. versterken , verstevigen . 2. verdubbelen . شَدَّدَ = sjaddada . I. benadrukken, beklemtonen . II. 1. versterken , verstevigen . 2. verdubbelen . Taalgebruik in de Qoran : sjaddada . I. benadrukken, beklemtonen . II. 1. versterken , verstevigen . 2. verdubbelen .
- شَدَّة = sjadda (verdubbelingsteken) .

- sakana (wonen) . Arabisch : سَكَنَ = sakana (wonen) . sakana (wonen) . s-k-n : 1. wonen . 2. stilliggen , tot rust komen .
- sakkana (met sadda = met dubbele k) : ساك. : doen wonen , dus “huisvesten”, maar ook “kalmeren , .bedaren". Hebr. piël .
- ساكَنَ  (sâkana) : met alif na beginmedeklinker: “samenwonen, samenleven”.
En dan de deelwoorden: een “wonende”, bewoner, inwoner: ساكِن (sâkin), en dit woordje betekent ook “kalm, stil”. “Bewoond” is  مَسْكون (maskûn)
- سُكون   (sukûn) betekent “stilte, kalmte”, een  مُسَكِّن  (musakkan) (met sjadda) is een pijnstiller, tranquillizer”.
Het prefix ma- wijst op plaats: مَسْكَن   (maskan) is dus synoniem van دار   (dar) en    بَيْ ت
- ????? (sukūn) betekent “stilte, kalmte”, een ???????? (musakkan) (met sadda) is een pijnstiller, tranquillizer”. Het prefix ma- wijst op plaats: ??????? (maskan) is dus synoniem van ??? (dar) en ???? ?  (bajth) .
- Hebr. sjakan (wonen) .

- sakara (danken) . شَىَرَ = sakara (danken) . Taalgebruik in de Qoran : sakara (danken) .
- شُكْر = sukr (dankbaarheid, erkentelijkheid) .
- لَك شىَراً = sukrân lak (dank je wel) .
-
-

- sami`a (luisteren, horen) . سَمِعَ = sami`a (luisteren, horen) . Taalgebruik in de Qoran : sami`a (luisteren, horen) .

- samā“ (hemel) . samâ´ (hemel) . Taalgebruik in de Koran : samā“ (hemel) . Hebr. sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmajim (hemelen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26) . Structuur : 3 - 4 - 1 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : ouranos (hemel) . Taalgebruik in het NT : ouranos (hemel) . Lat. coelum . Fr. ciel . Ned. hemel . D. Himmel . E. heaven .

- sams (zon) . شَمش = sams (zon) . Taalgebruik in de Qoran : sams (zon) .

- sanah (jaar) . سَنة = sanah (jaar) . Taalgebruik in de Qoran : sanah (jaar) .

- sārah (Sara) . سارة = sârah (Sara) . Taalgebruik in de Qoran : sārah (Sara) . Hebr. שָׂרַי = Shâraj (Sarai) . Zie : שָׂרָה = shârâh (Sara) . Taalgebruik in Tenakh : shârâh (Sara) .

- sittah (zes) . سِتة = sittah (zes) . Taalgebruik in de Qoran : sittah (zes) .
- Hebreeuws. שֵׁשׁ = sjesj (zes) . Taalgebruik in Tenakh : sjesj (zes) . Getallenwaarde sjesj = 2 X 21 of 2 X 300 = 42 (2 X 3 X 7) OF 600 (2³ X 3 X 5²) . De som van de elementen is telkens 6
- Grieks . ἑξ = hex . Zie : Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Taalgebruik in de Septuaginta : ek (uit) .
- Lat. sex . Fr. six . Ned. zes . D. sechs . E. six .

- ism (naam) . اسم = ism (naam) . Taalgebruik in de Qoran : ism (naam) . Hebr. sj-m . sjâm (daar) OF sjem (naam) . Taalgebruik in Tenakh : sjem (naam) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) of 340 (10 X 2 X 17) . Structuur : 3 - 4 . Gr. onoma (naam) . Taalgebruik in het NT : onoma (naam) . Taalgebruik in de Septuaginta : onoma (naam) . Stam : N ... M . Lat. nomen . Fr. nom . Ned. naam . D. Name . Eng. name . Een vorm van onoma (naam) in de LXX (1045) , in het NT (228) . Tenakh (684) . Pentateuch (190) . Eerdere Profeten (190) . Latere Profeten (136) . 12 Kleine Profeten (23) . Geschriften (145) .


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
de koran in het Nederlands : 1 , 3 , bijbel en koran (vertaling LEEMHUIS) http://www.islaam.nl/index.asp http://www.ontdekislam.nl/arabisch_nederlands.php koran en getallen wonderen van Jezus software Arabisch : (1)
koran transcriptie islamitische opvoeding van kinderen (2) koran op internet        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -