MATTEÜSEVANGELIE : OVERZICHT

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt (Matteüs) : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Bijbeluitleg per pericope
- Mt 1,1-17 - Mt 1,18-25
- Mt 2,1-12 - Mt 2,13-23
- Mt 3,1-6 - Mt 3,7-10 - Mt 3,11-12 - Mt 3,13-17
- Mt 4,1-11 - Mt 4,12-17 - Mt 4,12 - Mt 4,18-22 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2
- Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Mt 5,3-12 - Mt 5,13 - Mt 5,14-16 - Mt 5,17-20 - Mt 5,21-22 - Mt 5,22-23 - Mt 5,25-26 - Mt 5,27-28 - Mt 5,29-30 - Mt 5,31-32ab - Mt 5,33-37 - Mt 5,38-42 - Mt 5,43-48
- Mt 6,1-4 - Mt 6,5-6 - Mt 6,7-13 - Mt 6,14-15 - Mt 6,16-18 - Mt 6,19-21 - Mt 6,22-23 - Mt 6,24 - Mt 6,25-34
- Mt 7,1-5 - Mt 7,6 - Mt 7,7-11 - Mt 7,12 - Mt 7,13-14 - Mt 7,15-20 - Mt 7,21-23 - Mt 7,24-27 - Mt 7,28-29
- Mt 8,2-4 - Mt 8,5-13 - Mt 8,14-15 - Mt 8,16-17 - Mt 8,18-22 - Mt 8,23-27 - Mt 8,28-34
- Mt 9,1-8 - Mt 9,9 - Mt 9,10-13 - Mt 9,14-17 - Mt 9,18-26 - Mt 9,27-31 - Mt 9,32-34 - Mt 9,35-38
- Mt 10,1-4 - Mt 10,5-16 - Mt 10,17-23 - Mt 10,24-25 - Mt 10,26-31- Mt 10,26-27 - Mt 10,32-33 - Mt 10,34-36 - Mt 10,37 - Mt 10,38 - Mt 10,39 - Mt 10,40-42
- Mt 11,1 - Mt 11,2-6 - Mt 11,7-11 - Mt 11,12-15 - Mt 11,16-19 - Mt 11,20-24 - Mt 11,25-27 - Mt 11,28-30
- Mt 12,1-8 - Mt 12,9-14 - Mt 12,15-21 - Mt 12,22-23 - Mt 12,24-30 - Mt 12,31-32 - Mt 12,33-37 - Mt 12,38-42 - Mt 12,43-45 - Mt 12,46-50
- Mt 13,1-3a - Mt 13,3b-9 - Mt 13,10-15 - Mt 13,16-17 - Mt 13,18-23 - Mt 13,24-30 - Mt 13,31-32 - Mt 13,33 - Mt 13,34-35 - Mt 13,36-43 - Mt 13,44-46 - Mt 13,47-50 - Mt 13,51-52 - Mt 13,53-58
- Mt 14,1-2 - Mt 14,3-12 - Mt 14,13-14 - Mt 14,15-21a - Mt 14,22-33 - Mt 14,34-36
- Mt 15,1-9 - Mt 15,10-20 - Mt 15,21-28 - Mt 15,29-31 - Mt 15,32-39
- Mt 16,1-4 - Mt 16,5-12 - Mt 16,13-20 - Mt 16,21 - Mt 16,22-23 - Mt 16,24-25 - Mt 16,26-27 - Mt 16,28
- Mt 17,1-9 - Mt 17,10-13 - Mt 17,14-21 - Mt 17,22-23 - Mt 17,24-27
- Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
- Mt 19,1-2 - Mt 19,3-9 - Mt 19,10-12 - Mt 19,13-15 - Mt 19,16-22 - Mt 19,23-26 - Mt 19,27-29 - Mt 19,30
- Mt 20,1-16 - Mt 20,16 - Mt 20,17-19 - Mt 20,20-23 - Mt 20,24-28 - Mt 20,29-34
- Mt 21,1-9 - Mt 21,10-11 - Mt 21,12-13 - Mt 21,14-17 - Mt 21,18-19 - Mt 21,20-22 - Mt 21,23-27 - Mt 21,28-32 - Mt 21,33-46
- Mt 22,1-14 - Mt 22,15-22 - Mt 22,23-33 - Mt 22,34-40 - Mt 22,41-46
- Mt 23,1-12 - Mt 23,13-36 - Mt 23,37-39
- Mt 24,1-3 - Mt 24,4-8 - Mt 24,9-14 - Mt 24,15-22 - Mt 24,23-25 - Mt 24,26-28 - Mt 24,29-31 - Mt 24,32-33 - Mt 24,34-36 - Mt 24,37-41 - Mt 24,42-44 - Mt 24,45-51
- Mt 25,1-13a - Mt 25,14-30 - Mt 25,31-46
- Mt 26,1-5 - Mt 26,6-13 - Mt 26,14-16 - Mt 26,17-19 - Mt 26,20-25 - Mt 26,26-29 - Mt 26,30-35 - Mt 26,36-46 - Mt 26,47-56 - Mt 26,57-58 - Mt 26,59-66 - Mt 26,67-68 - Mt 26,69-75
- Mt 27,1-2 - Mt 27,3-10 - Mt 27,11-14 - Mt 27,15-23 - Mt 27,24-26 - Mt 27,27-31 - Mt 27,32 - Mt 27,33-37 - Mt 27,38-44 - Mt 27,45-54 - Mt 27,55-56 - Mt 27,57-61 - Mt 27,62-66
- Mt 28,1-10 - Mt 28,11-15 - Mt 28,16-20 -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 . - bibliografie Matteüsevangelie -

Vers per vers

Mt 1,1 - Mt 1,2 - Mt 1,3 - Mt 1,4 - Mt 1,5 - Mt 1,6 - Mt 1,7 - Mt 1,8 - Mt 1,9 - Mt 1,10 - Mt 1,11 - Mt 1,12 - Mt 1,13 - Mt 1,14 - Mt 1,15 - Mt 1,16 - Mt 1,17 - Mt 1,18 - Mt 1,19 - Mt 1,20 - Mt 1,21 - Mt 1,22 - Mt 1,23 - Mt 1,24 - Mt 1,25 -
- Mt 2,1 - Mt 2,2 - Mt 2,3 - Mt 2,4 - Mt 2,5 - Mt 2,6 - Mt 2,7 - Mt 2,8 - Mt 2,9 - Mt 2,10 - Mt 2,11 - Mt 2,12 - Mt 2,13 - Mt 2,14 - Mt 2,15 - Mt 2,16 - Mt 2,17 - Mt 2,18 - Mt 2,19 - Mt 2,20 - Mt 2,21 - Mt 2,22 - Mt 2,23 -
- Mt 3,1 - Mt 3,2 - Mt 3,3 - Mt 3,4 - Mt 3,5 - Mt 3,6 - Mt 3,7 - Mt 3,8 - Mt 3,9 - Mt 3,10 - Mt 3,11 - Mt 3,12 - Mt 3,13 - Mt 3,14 - Mt 3,15 - Mt 3,16 - Mt 3,17
- Mt 4,1 - Mt 4,2 - Mt 4,3 - Mt 4,4 - Mt 4,5 - Mt 4,6 - Mt 4,7 - Mt 4,8 - Mt 4,9 - Mt 4,10 - Mt 4,11 - Mt 4,12 - Mt 4,13 - Mt 4,14 - Mt 4,15 - Mt 4,16 - Mt 4,17 - Mt 4,18 - Mt 4,19 - Mt 4,20 - Mt 4,21 - Mt 4,22 - Mt 4,23 - Mt 4,24 - Mt 4,25 -
- Mt 5,1 - Mt 5,2 - Mt 5,3 - Mt 5,4 - Mt 5,5 - Mt 5,6 - Mt 5,7 - Mt 5,8 - Mt 5,9 - Mt 5,10 - Mt 5,11 - Mt 5,12 - Mt 5,13 - Mt 5,14 - Mt 5,15 - Mt 5,16 - Mt 5,17 - Mt 5,18 - Mt 5,19 - Mt 5,20 - Mt 5,21 - Mt 5,22 - Mt 5,23 - Mt 5,24 - Mt 5,25 - Mt 5,26 - Mt 5,27 - Mt 5,28 - Mt 5,29 - Mt 5,30 - Mt 5,31 - Mt 5,32 - Mt 5,33 - Mt 5,34 - Mt 5,35 - Mt 5,36 - Mt 5,37 - Mt 5,38 - Mt 5,39 - Mt 5,40 - Mt 5,41 - Mt 5,42 - Mt 5,43 - Mt 5,44 - Mt 5,45 - Mt 5,46 - Mt 5,47 - Mt 5,48 -
- Mt 6,1 - Mt 6,2 - Mt 6,3 - Mt 6,4 - Mt 6,5 - Mt 6,6 - Mt 6,7 - Mt 6,8 - Mt 6,9 - Mt 6,10 - Mt 6,11 - Mt 6,12 - Mt 6,13 - Mt 6,14 - Mt 6,15 - Mt 6,16 - Mt 6,17 - Mt 6,18 - Mt 6,19 - Mt 6,20 - Mt 6,21 - Mt 6,22 - Mt 6,23 - Mt 6,24 - Mt 6,25 - Mt 6,26 - Mt 6,27 - Mt 6,28 - Mt 6,29 - Mt 6,30 - Mt 6,31 - Mt 6,32 - Mt 6,33 - Mt 6,34 -
- Mt 7,1 - Mt 7,2 - Mt 7,3 - Mt 7,4 - Mt 7,5 - Mt 7,6 - Mt 7,7 - Mt 7,8 - Mt 7,9 - Mt 7,10 - Mt 7,11 - Mt 7,12 - Mt 7,13 - Mt 7,14 - Mt 7,15 - Mt 7,16 - Mt 7,17 - Mt 7,18 - Mt 7,19 - Mt 7,20 - Mt 7,21 - Mt 7,22 - Mt 7,23 - Mt 7,24 - Mt 7,25 - Mt 7,26 - Mt 7,27 - Mt 7,28 - Mt 7,29 -
- Mt 8,1-4 - Mt 8,5-13 - Mt 8,14-15 - Mt 8,16-17 - Mt 8,18-22 - Mt 8,23-27 - Mt 8,28-34 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 8,1 - Mt 8,2 - Mt 8,3 - Mt 8,4 - Mt 8,5 - Mt 8,6 - Mt 8,7 - Mt 8,8 - Mt 8,9 - Mt 8,10 - Mt 8,11 - Mt 8,12 - Mt 8,13 - Mt 8,14 - Mt 8,15 - Mt 8,16 - Mt 8,17 - Mt 8,18 - Mt 8,19 - Mt 8,20 - Mt 8,21 - Mt 8,22 - Mt 8,23 - Mt 8,24 - Mt 8,25 - Mt 8,26 - Mt 8,27 - Mt 8,28 - Mt 8,29 - Mt 8,30 - Mt 8,31 - Mt 8,32 - Mt 8,33 - Mt 8,34 -
- Mt 9,1 - Mt 9,2 - Mt 9,3 - Mt 9,4 - Mt 9,5 - Mt 9,6 - Mt 9,7 - Mt 9,8 - Mt 9,9 - Mt 9,10 - Mt 9,11 - Mt 9,12 - Mt 9,13 - Mt 9,14 - Mt 9,15 - Mt 9,16 - Mt 9,17 - Mt 9,18 - Mt 9,19 - Mt 9,20 - Mt 9,21 - Mt 9,22 - Mt 9,23 - Mt 9,24 - Mt 9,25 - Mt 9,26 - Mt 9,27 - Mt 9,28 - Mt 9,29 - Mt 9,30 - Mt 9,31 - Mt 9,32 - Mt 9,33 - Mt 9,34 - Mt 9,35 - Mt 9,36 - Mt 9,37 - Mt 9,38
- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 - Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16 - Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 - Mt 10,24 - Mt 10,25 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 - Mt 10,32 - Mt 10,33 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 - Mt 10,37 - Mt 10,38 - Mt 10,39 - Mt 10,40 - Mt 10,41 - Mt 10,42 -
- Mt 11,1 - Mt 11,2 - Mt 11,3 - Mt 11,4 - Mt 11,5 - Mt 11,6 - Mt 11,7 - Mt 11,8 - Mt 11,9 - Mt 11,10 - Mt 11,11 - Mt 11,12 - Mt 11,13 - Mt 11,14 - Mt 11,15 - Mt 11,16 - Mt 11,17 - Mt 11,18 - Mt 11,19 - Mt 11,20 - Mt 11,21 - Mt 11,22 - Mt 11,23 - Mt 11,24 - Mt 11,25 - Mt 11,26 - Mt 11,27 - Mt 11,28 - Mt 11,29 - Mt 11,30 -
- Mt 12,1 - Mt 12,2 - Mt 12,3 - Mt 12,4 - Mt 12,5 - Mt 12,6 - Mt 12,7 - Mt 12,8 - Mt 12,9 - Mt 12,10 - Mt 12,11 - Mt 12,12 - Mt 12,13 - Mt 12,14 - Mt 12,15 - Mt 12,16 - Mt 12,17 - Mt 12,18 - Mt 12,19 - Mt 12,20 - Mt 12,21 - Mt 12,22 - Mt 12,23 - Mt 12,24 - Mt 12,25 - Mt 12,26 - Mt 12,27 - Mt 12,28 - Mt 12,29 - Mt 12,30 - Mt 12,31 - Mt 12,32 - Mt 12,33 - Mt 12,34 - Mt 12,35 - Mt 12,36 - Mt 12,37 - Mt 12,38 - Mt 12,39 - Mt 12,40 - Mt 12,41 - Mt 12,42 - Mt 12,43 - Mt 12,44 - Mt 12,45 - Mt 12,46 - Mt 12,47 - Mt 12,48 - Mt 12,49 - Mt 12,50 -
- Mt 13,1 - Mt 13,2 - Mt 13,3 - Mt 13,4 - Mt 13,5 - Mt 13,6 - Mt 13,7 - Mt 13,8 - Mt 13,9 - Mt 13,10 - Mt 13,11 - Mt 13,12 - Mt 13,13 - Mt 13,14 - Mt 13,15 - Mt 13,16 - Mt 13,17 - Mt 13,18 - Mt 13,19 - Mt 13,20 - Mt 13,21 - Mt 13,22 - Mt 13,23 - Mt 13,24 - Mt 13,25 - Mt 13,26 - Mt 13,27 - Mt 13,28 - Mt 13,29 - Mt 13,30 - Mt 13,31 - Mt 13,32 - Mt 13,33 - Mt 13,34 - Mt 13,35 - Mt 13,36 - Mt 13,37 - Mt 13,38 - Mt 13,39 - Mt 13,40 - Mt 13,41 - Mt 13,42 - Mt 13,43 - Mt 13,44 - Mt 13,45 - Mt 13,46 - Mt 13,47 - Mt 13,48 - Mt 13,49 - Mt 13,50 - Mt 13,51 - Mt 13,52 - Mt 13,53 - Mt 13,54 - Mt 13,55 - Mt 13,56 - Mt 13,57 - Mt 13,58 -
- Mt 14,1 - Mt 14,2 - Mt 14,3 - Mt 14,4 - Mt 14,5 - Mt 14,6 - Mt 14,7 - Mt 14,8 - Mt 14,9 - Mt 14,10 - Mt 14,11 - Mt 14,12 - Mt 14,13 - Mt 14,14 - Mt 14,15 - Mt 14,16 - Mt 14,17 - Mt 14,18 - Mt 14,19 - Mt 14,20 - Mt 14,21 - Mt 14,22 - Mt 14,23 - Mt 14,24 - Mt 14,25 - Mt 14,26 - Mt 14,27 - Mt 14,28 - Mt 14,29 - Mt 14,30 - Mt 14,31 - Mt 14,32 - Mt 14,33 - Mt 14,34 - Mt 14,35 - Mt 14,36 -
- Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 - Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
- Mt 16,1 - Mt 16,2 - Mt 16,3 - Mt 16,4 - Mt 16,5 - Mt 16,6 - Mt 16,7 - Mt 16,8 - Mt 16,9 - Mt 16,10 - Mt 16,11 - Mt 16,12 - Mt 16,13 - Mt 16,14 - Mt 16,15 - Mt 16,16 - Mt 16,17 - Mt 16,18 - Mt 16,19 - Mt 16,20 - Mt 16,21 - Mt 16,22 - Mt 16,23 - Mt 16,24 - Mt 16,25 - Mt 16,26 - Mt 16,27 - Mt 16,28 -
- Mt 17,1 - Mt 17,2 - Mt 17,3 - Mt 17,4 - Mt 17,5 - Mt 17,6 - Mt 17,7 - Mt 17,8 - Mt 17,9 - Mt 17,10 - Mt 17,11 - Mt 17,12 - Mt 17,13 - Mt 17,14 - Mt 17,15 - Mt 17,16 - Mt 17,17 - Mt 17,18 - Mt 17,19 - Mt 17,20 - Mt 17,21 - Mt 17,22 - Mt 17,23 - Mt 17,24 - Mt 17,25 - Mt 17,26 - Mt 17,27 -
- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18,6 - Mt 18,7 - Mt 18,8 - Mt 18,9 - Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18,19 - Mt 18,20 - Mt 18,21 - Mt 18,22 - Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 -
- Mt 19,1 - Mt 19,2 - Mt 19,3 - Mt 19,4 - Mt 19,5 - Mt 19,6 - Mt 19,7 - Mt 19,8 - Mt 19,9 - Mt 19,10 - Mt 19,11 - Mt 19,12 - Mt 19,13 - Mt 19,14 - Mt 19,15 - Mt 19,16 - Mt 19,17 - Mt 19,18 - Mt 19,19 - Mt 19,20 - Mt 19,21 - Mt 19,22 - Mt 19,23 - Mt 19,24 - Mt 19,25 - Mt 19,26 - Mt 19,27 - Mt 19,28 - Mt 19,29 - Mt 19,30 -
- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 - Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 - Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 - Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 - Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
- Mt 21,1 - Mt 21,2 - Mt 21,3 - Mt 21,4 - Mt 21,5 - Mt 21,6 - Mt 21,7 - Mt 21,8 - Mt 21,9 - Mt 21,10 - Mt 21,11 - Mt 21,12 - Mt 21,13 - Mt 21,14 - Mt 21,15 - Mt 21,16 - Mt 21,17 - Mt 21,18 - Mt 21,19 - Mt 21,20 - Mt 21,21 - Mt 21,22 - Mt 21,23 - Mt 21,24 - Mt 21,25 - Mt 21,26 - Mt 21,27 - Mt 21,28 - Mt 21,29 - Mt 21,30 - Mt 21,31 - Mt 21,32 - Mt 21,33 - Mt 21,34 - Mt 21,35 - Mt 21,36 - Mt 21,37 - Mt 21,38 - Mt 21,39 - Mt 21,40 - Mt 21,41 - Mt 21,42 - Mt 21,43 - Mt 21,44 - Mt 21,45 - Mt 21,46 -
- Mt 22,1 - Mt 22,2 - Mt 22,3 - Mt 22,4 - Mt 22,5 - Mt 22,6 - Mt 22,7 - Mt 22,8 - Mt 22,9 - Mt 22,10 - Mt 22,11 - Mt 22,12 - Mt 22,13 - Mt 22,14 - Mt 22,15 - Mt 22,16 - Mt 22,17 - Mt 22,18 - Mt 22,19 - Mt 22,20 - Mt 22,21 - Mt 22,22 - Mt 22,23 - Mt 22,24 - Mt 22,25 - Mt 22,26 - Mt 22,27 - Mt 22,28 - Mt 22,29 - Mt 22,30 - Mt 22,31 - Mt 22,32 - Mt 22,33 - Mt 22,34 - Mt 22,35 - Mt 22,36 - Mt 22,37 - Mt 22,38 - Mt 22,39 - Mt 22,40 - Mt 22,41 - Mt 22,42 - Mt 22,43 - Mt 22,44 - Mt 22,45 - Mt 22,46 -
- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 - Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 - Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -
- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 - Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 - Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 - Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 - Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 - Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 - Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 - Mt 24,32 - Mt 24,33 - Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 - Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 - Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 - Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 - Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 - Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
- Mt 26,1 - Mt 26,2 - Mt 26,3 - Mt 26,4 - Mt 26,5 - Mt 26,6 - Mt 26,7 - Mt 26,8 - Mt 26,9 - Mt 26,10 - Mt 26,11 - Mt 26,12 - Mt 26,13 - Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 - Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 - Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 - Mt 26,26 - Mt 26,27 - Mt 26,28 - Mt 26,29 - Mt 26,30 - Mt 26,31 - Mt 26,32 - Mt 26,33 - Mt 26,34 - Mt 26,35 - Mt 26,36 - Mt 26,37 - Mt 26,38 - Mt 26,39 - Mt 26,40 - Mt 26,41 - Mt 26,42 - Mt 26,43 - Mt 26,44 - Mt 26,45 - Mt 26,46 - Mt 26,47 - Mt 26,48 - Mt 26,49 - Mt 26,50 - Mt 26,51 - Mt 26,52 - Mt 26,53 - Mt 26,54 - Mt 26,55 - Mt 26,56 - Mt 26,57 - Mt 26,58 - Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 - Mt 26,67 - Mt 26,68 - Mt 26,69 - Mt 26,70 - Mt 26,71 - Mt 26,72 - Mt 26,73 - Mt 26,74 - Mt 26,75 -
- Mt 27,1 - Mt 27,2 - Mt 27,3 - Mt 27,4 - Mt 27,5 - Mt 27,6 - Mt 27,7 - Mt 27,8 - Mt 27,9 - Mt 27,10 - Mt 27,11 - Mt 27,12 - Mt 27,13 - Mt 27,14 - Mt 27,15 - Mt 27,16 - Mt 27,17 - Mt 27,18 - Mt 27,19 - Mt 27,20 - Mt 27,21 - Mt 27,22 - Mt 27,23 - Mt 27,24 - Mt 27,25 - Mt 27,26 - Mt 27,27 - Mt 27,28 - Mt 27,29 - Mt 27,30 - Mt 27,31 - Mt 27,32 - Mt 27,33 - Mt 27,34 - Mt 27,35 - Mt 27,36 - Mt 27,37 - Mt 27,38 - Mt 27,39 - Mt 27,40 - Mt 27,41 - Mt 27,42 - Mt 27,43 - Mt 27,44 - Mt 27,45 - Mt 27,46 - Mt 27,47 - Mt 27,48 - Mt 27,49 - Mt 27,50 - Mt 27,51 - Mt 27,52 - Mt 27,53 - Mt 27,54 - Mt 27,55 - Mt 27,56 - Mt 27,57 - Mt 27,58 - Mt 27,59 - Mt 27,60 - Mt 27,61 - Mt 27,62 - Mt 27,63 - Mt 27,64 - Mt 27,65 - Mt 27,66 -
- Mt 28,1 - Mt 28,2 - Mt 28,3 - Mt 28,4 - Mt 28,5 - Mt 28,6 - Mt 28,7 - Mt 28,8 - Mt 28,9 - Mt 28,10 - Mt 28,11 - Mt 28,12 - Mt 28,13 - Mt 28,14 - Mt 28,15 - Mt 28,16 - Mt 28,17 - Mt 28,18 - Mt 28,19 - Mt 28,20 -


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende perikopen in het Matteüsevangelie :

Mt 1
9. Stamboom van Jezus : Mt 1,1-17 -
10. Geboorte van Jezus : Mt 1,18-25 -
Mt 2
11. Huldiging van de magiërs : Mt 2,1-12 -
12. Vlucht naar Egypte en terugkeer : Mt 2,13-23 -
Mt 3
13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6 -
14. Eschatologische prediking van Johannes de Doper : Mt 3,7-10 - Lc 3,7-9 -
16. Johannes de Doper kondigt de Messias aan : Mc 1,7-8 - Mt 3,11-12 - Lc 3,15-17 -
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 -
Mt 4
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13
21. Begin van Jezus'optreden in Galilea : Mc 1,14-15 - Mt 4,12-17 - Lc 4,14-15 -
23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 -
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 -
Mt 5
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 -
25. De zalisprekingen : Mt 5,3-12 - Lc 6,20b-23 -
26. Het zout van de aarde : Mt 5,13 - Mc 9,49-50 - Lc 14,34-35 -
27. Het licht van de wereld : Mt 5,14-16 - Mc 4,21-23 - Lc 8,16-17 - Lc 11,33 -
28. Jezus'houding ten aanzien van Wet en gerechtigheid : Mt 5,17-20 - Lc 16,16 - Lc 16,17 -
29. Moord : Mt 5,21-22 -
30. Verzoening en offer : Mt 5,22-23 - Mc 11,20-25 -
31. Verzoening en gerecht : Mt 5,25-26 - Lc 12,57-59 -
32. Echtbreuk : Mt 5,27-28 -
33. Ergernis : Mt 5,29-30 - Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 -
34. Echtscheiding : Mt 5,31-32ab - Lc 16,18ab -
35. Eed : Mt 5,33-37 -
36a. Wedervergelding : Mt 5,38-42 - Lc 6,27-36 -
36b. Liefde tot de vijand : Mt 5,43-48 -
Mt 6
37. Aalmoezen geven : Mt 6,1-4 -
38. Bidden : Mt 6,5-6 -
39. Het Onze Vader : Mt 6,7-13 - Lc 11,1-4 -
40. Vergevingsgezindheid : Mt 6,14-15 - Mt 18,23-35 - Mc 11,20-25 -
41. Vasten : Mt 6,16-18 -
42. Verzamelen van schatten : Mt 6,19-21 - Lc 12,33-34 -
43. Het heldere en het boze oog : Mt 6,22-23 - Lc 11,34-36 -
44. Geen twee heren dienen : Mt 6,24 - Lc 16,13 -
45. Aardse zorgen : Mt 6,25-34 - Lc 12,22-32 -
Mt 7
46. Oordelen : Mt 7,1-5 - Lc 6,37-38 - Lc 6,41-42 -
47. Geen parels voor de zwijnen : Mt 7,6 -
48. Gebedsverhoring : Mt 7,7-11 - Lc 11,9-13 -
49. Gulden regel : Mt 7,12 - Lc 6,27-36 -
50. De twee wegen : Mt 7,13-14 - Lc 13,22-29 -
51. Pseudoprofeten : Mt 7,15-20 - Lc 6,43-45 -
52. Heer-Heer zeggen : Mt 7,21-23 -
53. Het huis op de rots of op het zand : Mt 7,24-27 - Lc 6,47-49 -
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 - Mt 7,28-29 - Lc 4,32 -
Mt 8
56. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,1-4 - Lc 5,12-16 -
57. De honderdman van Kafarnaüm : Mt 8,5-13 - Lc 7,1-10 -
58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 -
59. Genezingen en exorcismen : Mc 1,32-34 - Mt 8,16-17 - Lc 4,40-41 -
64. Voorwaarden van het volgen : Mt 8,18-22 - Lc 9,57-62 -
65. Het bedaren van de storm : Mc 4,35-41 - Mt 8,23-27 - Lc 8,22-25 -
66. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 - Lc 8,26-39 - -
Mt 9
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 -
68. Roeping van Levi / Matteüs : Mc 2,13-14 - Mt 9,9 - Lc 5,27-28 -
69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -
70. Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 -
71. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 -
72. Genezing van twee blinden : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 - Mt 9,27-31 -
73. Genezing van een stomme bezetene : Mt 9,32-34 - Mt 12,22-23 - Mc 3,22-27 - Lc 11,14 -
74. Arbeiders voor de oogst : Mt 9,35-38 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Mc 6,6b - Mc 6,30-34 -Lc 8,1-3 - Lc 10,1-12 -
Mt 10
75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht : Mt 10,1-4 -
76. Zendingsrede: Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 -
77. Gedrag bij vervolgingen: Mt 10,17-23 - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
78. De leerling niet boven de leraar : Mt 10,24-25 - Lc 6,40 -
79. Belijden zonder vrees : Mt 10,26-31- Lc 12,2-7 -
80. Belijdenis en verloochening : Mt 10,32-33 - Lc 12,8-9 -
81. Jezus'zending : bron van tweedracht : Mt 10,34-36 - Lc 12,49-53 -
82. Jezus beminnen boven allen : Mt 10,37 - Lc 14,25-26 -
83. Zijn kruis opnemen : Mt 10,38 - Lc 14,27 -
84. Zijn leven verliezen om het te vinden : Mt 10,39 - Lc 17,33 -
85. Ontvangst en loon : Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 -
Mt 11
86. Slot van de rede : Mt 11,1 -
87. Vraag van Johannes de Doper : Mt 11,2-6 - Lc 7,18-23 -
88. Jezus'getuigenis over Johannes de Doper : Lc 7,24-28 - Mt 11,7-11 -
89. Overweldiging van het Rijk Gods : Mt 11,12-15 - Lc 16,16 -
90. Jezus en Johannes slecht ontvangen : Mt 11,16-19 - Lc 7,31-35 -
91. Weespreuken over Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm : Mt 11,20-24 - Lc 10,13-15 -
92. De Zoon prijst de Vader : Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -
93. Kom allen tot mij : Mt 11,28-30 -
Mt 12
94. Aren uittrekken op sabbat : Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5 -
95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -
96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a -
117. Genezing van een blinde en een stomme bezetene : Mt 12,22-23 - Mt 9,32-34 - Lc 11,14 -
118. De Beëlzebubcontroverse : Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 - Lc 11,15-23 -
119. Laster tegen de Mensenzoon en tegen de Geest : Mc 3,28-30 - Mt 12,31-32 - Lc 12,22-32 -
120. Aan de vrucht ken je de boom : Mt 12,33-37 - Mc 7,14-23 - Lc 6,43-45 -
121. Het teken van Jona : Mt 12,38-42 - Lc 11,29-32 -
122. Terugkeer van de onreine geest: Mt 12,43-45 - Lc 11,24-26 -
123. Jezus'ware verwanten : Mc 3,31-35 - Mt 12,46-50 - Lc 8,19-21 -
Mt 13
125. Inleiding tot de gelijkenisrede : Mc 4,1-2 - Mt 13,1-3a - Lc 8,4 -
126. Gelijkenis van de zaaier : Mc 4,3-9 - Mt 13,3b-9 - Lc 8,5-8 -
127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10 -
128. Zalispreking van de leerlingen : Mt 13,16-17 - Lc 10,23-24 -
129. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier : Mc 4,13-20 - Mt 13,18-23 - Lc 8,11-15 -
133. Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe : Mt 13,24-30 -
134. Gelijkenis van het mosterdzaad : Mc 4,30-32 - Mt 13,31-32 - Lc 13,18-19 -
135. Gelijkenis van het zuurdeeg : Lc 13,20-21 - Mt 13,33 -
136. Jezus spreekt in gelijkenissen : Mc 4,33-34 - Mt 13,34-35 -
137. Uitleg van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe : Mt 13,36-43 -
138. Gelijkenis van de schat en de parel : Mt 13,44-46 -
139. Gelijkenis van het visnet : Mt 13,47-50 -
140. Besluit van de gelijkenisrede : Mt 13,51-52 -
145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58 - Lc 4,16-30 -
Mt 14
148. Mc 6,14-16 // Mt 14,1-2 // Lc 9,7-9 : Herodes'mening over Jezus - Mc 6,14-16 - Mt 14,1-2 - Lc 9,7-9 -
149. Onthoofding van Johannes de Doper : Mc 6,17-29 - Mt 14,3-12 -
150. Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 // Mt 14,13-14 // Lc 9,10-11 - Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 -Lc 9,10-11 -
151. Mc 6,35-44a // Mt 14,15-21a // Lc 9,12-17a : eerste broodvermenigvuldiging - Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a -
152. Mc 6,45-52 // Mt 14,22-33 : Jezus wandelt op het meer - Mc 6,45-52 - Mt 14,22-33 -
153. Mc 6,53-56 // Mt 14,34-36 : genezingen te Gennesaret - Mc 6,53-56 - Mt 14,34-36 -
Mt 15
154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 -
155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 -
156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 -
157. Genezing van een doofstomme : Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 -
158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -
Mt 16
159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -
160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -
162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -
164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24 -
166. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen : Mc 8,36-38 - Mt 16,26-27 - Lc 9,25-26 -
167. Nabijheid van het Rijk Gods : Mc 9,1 - Mt 16,28 - Lc 9,27 -
Mt 17
168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36 -
169. Vraag omtrent de wederkomst van Elia : Mc 9,11-13 - Mt 17,10-13 -
170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a -
171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45 -
172. Tempelbelasting : Mt 17,24-27 -
Mt 18
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
175. Ergernis : Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -
176. Ergernis (2) : Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -
178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap : Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -
179. Broederlijke vermaning : Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -
180. Gemeenschappelijk gebed : Mt 18,19-20 -
181. Vergevingsgezindheid : Mt 18,21-22 - Lc 17,3b-4 -
182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar : Mt 18,23-35 -
Mt 19
264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 -
265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -
266. Ongehuwd zijn : Mt 19,10-12 -
267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -
268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -
269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan :Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -
271. De eschatologische ommekeer : Mc 10,31 - Mt 19,30 - Mt 20,16 - Lc 13,30 -
Mt 20
271. De eschatologische ommekeer : Mc 10,31 - Mt 19,30 - Mt 20,16 - Lc 13,30 -
272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard : Mt 20,1-16 -
273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -
274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -
275. Heersen is dienen : Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -
276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -
Mt 21
281. Jezus gaat Jerzalem binnen : Mc 11,11 - Mt 21,1-11 -
282. Vervloeking van de vijgeboom : Mc 11,12-14 - Mt 21,18-19 -
283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 -
286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -
287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -
288. Gelijkenis van de twee zonen : Mt 21,28-32 -
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -
Mt 22
290. Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24 -
291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -
292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -
293. Vraag naar het eerste gebod : Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -
294. Zoon en Heer van David : Mc 12,35-37a - Mt 22,41-46 - Lc 20,41-44 -
Mt 23
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 - Mt 10,1-12 - Lc 20,45-47 -
296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mt 10,13-36 - Lc 11,37-54 -
297. Klacht over Jeruzalem : Mt 10,37-39 - Lc 13,34-35 -
Mt 24
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -
Mt 25
313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -
314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -
315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 -
Mt 26
317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 -
318. Zalving van Jezus te Betanië : Mc 14,3-9 - Mt 26,6-13 - Lc 7,36-50 -
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -
320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -
321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -
322. Instelling van de eucharistie : Mc 14,22-25 - Mt 26,26-29 - Lc 22,15-20 -
328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 - Mt 26,30-35 - Lc 22,39 -
329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -
330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 - Mt 26,47-56 - Lc 22,47-53 -
331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -
332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -
333. Bespotting van Jezus : Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -
334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -
Mt 27
336. Naar Pilatus : Mc 15,1 - Mt 27,1-2 - Lc 22,66-71 - Lc 23,1 -
337. Einde van Judas : Mt 27,3-10 -
338. Jezus vóór Pilatus : Mc 15,2-5 - Mt 27,11-14 - Lc 23,2-5 -
341. Jezus of Barabbas : Mc 15,6-14 - Mt 27,15-23 - Lc 23, (17) 18-23 -
342. Jezus ter dood veroordeeld : Mc 15,15 - Mt 27,24-26 - Lc 23,24-25 -
343. Soldaten bespotten Jezus : Mc 15,16-20 - Mt 27,27-31 -
344. Naar Golgota : Mc 15,21 - Mt 27,32 - Lc 23,26-32 -
345. Kruisiging : Mc 15,22-26 - Mt 27,33-37 - Lc 23,33-34 -
346. Bespotting van de gekruisigde Jezus : Mc 15,27-32 - Mt 27,38-44 - Lc 23,35-43 -
347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 -
348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 - Mt 27,55-56 - Lc 23,49 -
349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 - Mt 27,57-61 - Lc 23,50-56a -
350. Wacht bij het graf : Mt 27,62-66 -
Mt 28
351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -
352. Het omkopen van de wacht : Mt 28,11-15 -
353. Verschijning aan de elf in Galilea : Mt 28,16-20 -ENKELE KENMERKEN VAN HET MATTEÜSEVANGELIE

1. Matteüs schrijft voor een joods-christelijke gemeenschap. De joden kunnen een licht voor de heidenen zijn. Uitgangspunt is de thora.

2. In Mt 10,21 is er sprake dat kinderen opstaan tegen hun ouders en omgekeerd. Er heerst innerlijke verscheurdheid in de joodse samenleving en in de gezinnen. Ze heeft o.a. te maken met het volgen van Jezus. Maar wellicht gaat het niet louter om een verschillende interpretatie van de joodse wetten en gebruiken. Het heeft wellicht ook te maken met de houding tegenover de Romeinen en over de wijze van verzet. Het gaat om het bestaan van de tempel, de priesters, de joodse eredienst, de joodse identiteit. Christenen hebben er niet hun leven voor over. Is het verraad? Het joodse bestaan staat op het spel. Dan is familie ondergeschikt. Dan kan een ondermijnende houding niet getolereerd worden. Dan is het hard tegen hard. Dan is het kiezen, voor of tegen. Tussen beide keuzes is een onoverbrugbare kloof. Het is zich verzetten met geweld. Wie zich niet verzet met geweld, wordt gezien als een meeheuler met de vijand, is een potentieel gevaar wanneer hij in de handen van de vijand valt en overgaat tot bekentenissen over zijn familie, buren en stad.

3. De Matteaanse gemeenschap wordt gehaat en vervolgd omwille van Jezus (Mt 5,11-12). Na de zaligspreking over haat en vervolging van de leerlingen maakt Matteüs blijkbaar een correctie. Je mag je zalig prijzen als je vervolgd wordt omwille van het volgen van Jezus. Maar let op : vervolgd worden en door de mensen vertrapt worden is op zich geen teken dat je je zalig mag prijzen. Je mag dat maar als je zout bent (Mt 5,13). Maar als je geen zoutfunctie meer hebt, dan zit er niets anders op dan buitengeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Het zout heeft een bewaarfunctie. De joodse christengemeente heeft de functie de schriften en het verbond met God te bewaren. Dat bewaren is niet passief. Zout moet doordringen tot in de kleinste poriën. Zout werkt actief : het zout (werkwoord). Het bewaren heeft slechts plaats als de joodse traditie in messiaanse zin (Jezus is de Christus) geïnterpreteerd worden en de joden een licht voor de heidenen zijn. Die betekenis lag reeds vervat in het Oude Testament en wordt door Matteüs met de boodschap van Jezus geëxpliciteerd. De Galilese christengemeenschappen oefenden een aantrekkingskracht uit op de heidenen uit waardoor er een gemixte gemeenschap ontstond. Zo kon ze model staan voor andere (minder gemixte) gemeenschappen. Als zo'n gemeenschap iets te zeggen heeft en aantrekkingskracht uitoefent, kan ze niet verborgen, geheim blijven. De Galilese gemeenschappen hadden veiligheid in de bergen gezocht, maar door hun uitstraling konden ze toch niet verborgen blijven. Het is zoals een stad die op een berg ligt. Hij kan niet verborgen blijven.

4. In de Matteaanse gemeenschap zijn er mensen die uitkijken naar de wederkomst van Jezus, maar nalaten de gemeenschap mee op te bouwen. Matteüs (en dat is eigen aan het jodendom) ligt de nadruk op het doen. Horen en doen zijn een duo. Mt 5,3-12; Mt 7; Mt 25.

5. In de joods-christelijke gemeenschap zijn er blijkbaar verschillende strekkingen en leraars erin. Sommige lijken wat soepeler om te gaan met de joodse wetten.

6. De Matteaanse gemeenschap is gebouwd op Petrus, het hoofd van de twaalf, en op diens geloofsbelijdenis: Jezus is de Christus (Messias).


WOORDGEBRUIK

A

- allos (ander) . Verwijzing : allos (ander) , zie Mt 13,24 .
-- allèn (een andere) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In zeventien verzen in de bijbel . In acht verzen in het O.T. . In negen verzen in het N.T. . Mt (6) . Mc (1) . Lc (1) . Opb (1) . In zes verzen bij Matteüs : (1) Mt 5,39 : een andere wang . (2) Mt 13,24 : een andere parabel . (3) Mt 13,31 : een andere parabel . (4)  Mt 13,33 : een andere parabel . (5) Mt 19,9 : een andere vrouw . (6)  Mt 21,33 : een andere parabel .

D

- de (echter) . de (echter) . Verwijzing : de (echter) , zie Mt 1,2 . Partikel als tweede woord in de zin . Lichte tegenstelling . Om verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden . In 6210 verzen in de bijbel . In 3754 verzen in het O.T. . In 2456 verzen in het N..T. . Mt (421) . Mc (149) . Lc (478) . Joh (203) . Hnd (490) . Brieven (708) . Apk (7) . In 421 verzen bij Mt . Mt 1 (21) . Mt 2 (11) . In zes verzen in Mt 2,1-12 : (1) Mt 2,1 . (2) Mt 2,3 . (3) Mt 2,5 . (4) Mt 2,8 . (5) Mt 2,9 . (6) Mt 2,10 . In vijf verzen in Mt 2,13-23 : (1) Mt 2,13 . (2) Mt 2,14 . (3) Mt 2,19 . (4) Mt 2,21 . (5) Mt 2,22 .
In veertien verzen in Mt 16 : (1) Mt 16,2 . (2) Mt 16,3 . (3) Mt 16,6 . (4) Mt 16,7 . (5) Mt 16,8 . (6) Mt 16,11 . (7) Mt 16,13 . (8) Mt 16,14 . (9) Mt 16,15 . (10) Mt 16,16 . (11) Mt 16,17 . (12) Mt 16,18 . (13) Mt 16,23 . (14) Mt 16,26 .
- ho de (hij echter) . Verwijzing : de (echter) , zie Mt 1,2 . In 353 verzen in het N.T. .

K

kai (en) . Verwijzing : kai (en) , zie Mt 1,2 . Nevenschikkend voegwoord . In 26980 verzen in de bijbel . In 5113 verzen in het N.T. . Mt (705) . Mc (555) . Lc (822) . Joh (530) . Hnd (660) . Apk (371) . Meestal wordt het gebruikt als voegwoord tussen twee nevenschikkende zinnen of tussen twee zinsdelen . Het komt voor bij het begin van een pericope of bij het begin van een zin ondanks de verandering van personage of van situatie .
In dertig verzen in Mt 9 . Niet in volgende acht verzen : (1) Mt 9,12 . (2) Mt 9,21 . (3) Mt 9,29 . (4) Mt 9,31 . (5) Mt 9,32 . (6) Mt 9,34 . (7) Mt 9,37 . (8) Mt 9,38 .

L

- lidwoord
-- hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In drie verzen in Mt 2 : (1) Mt 2,5 . (2) Mt 2,9 . (3) Mt 2,20 .
In dertien verzen in Mt 12 : (1) Mt 12,1 . (2) Mt 12,2 . (3) Mt 12,3 . (4) Mt 12,5 . (5) Mt 12,14 . (6) Mt 12,23 . (7) Mt 12,24 . (8) Mt 12,27 . (9) Mt 12,36 . (10) Mt 12,46 . (11) Mt 12,47 . (12) Mt 12,48 . (13) Mt 12,49 .

O

- homoios (vergelijkbaar, gelijkend op) . Verwijzing : homoioô (vergelijken met, gelijken op) , zie Mt 13,24 . Bijvoeglijk naamwoord nominatief mannelijk enkelvoud . In veertig verzen in de bijbel . In dertig verzen in het O.T. . In tien verzen in het N.T. . Mt (1). Lc (3) . Joh (2) . Opb (4) . In Mt 13,52 .
-- homoia (vergelijkbaar) . Verwijzing : homoioô (vergelijken met, gelijken op) , zie Mt 13,24 . Bijvoeglijk naamwoord nominatief vrouwelijk enkelvoud., nominatief en accusatief onzijdig meervoud . In vierendertig verzen in de bijbel . In achttien verzen in het O.T. . In zestien verzen in het N.T. . Mt (8) . Lc (3) . Gal (1) . Opb (4) . Bij Matteüs in acht verzen : (1) Mt 11,26 : Tini de homoiôsô tèn genean tautèn ; (Waarmee echter zal ik dit geslacht vergelijken?) Homoia estin... het is vergelijkbaar met ... . (2)  Mt 13,31 . (3) Mt 13,33 . (4) Mt 13,44 . (5) Mt 13,45 . (6) Mt 13,47 . (7) Mt 20,1 . (8) Mt 22,39 deutera de homoia autèi (het tweede is vergelijkbaar met dit) . In zes plaatsen is hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) onderwerp .

hômoiôthè . 1. homoia . 2. homoia . 3.   hômoiôthè . 2. hômoiôthè . 3. homoia . 4. homoia . 5. homoia . 6. homoia . 7.
Mt 13,24 Mt 13,31 Mt 13,33  Mt 21,33 Mt 18,23    Mt 22,2 Mt 13,44 Mt 13,45   Mt 13,47   Mt 20,1
Allèn parabolèn (Een andere parabel) Allèn parabolèn (Een andere parabel) Allèn parabolèn (Een andere parabel)  Allèn parabolèn (Naar een andere parabel)  dia touto (daarom)      palin (opnieuw)  palin (opnieuw)  
parethèken (voegde hij toe) autois (hen) legôn (zeggend) parethèken (voegde hij toe) autois (hen) legôn (zeggend)  elalèsen (sprak hij) autois (hen)  akousate (luistert)            
hômoiôthè (werd vergeleken) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is)   hômoiôthè (werd vergeleken) hômoiôthè (werd vergeleken) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia gar estin (want vergelijkbaar is)
hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)   hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)
anthrôpôi speiranti (met een zaaier) kokkôi sinapeôs (mostaardzaadje) zumèi (zuurdesem)  anthrôpos èn oikodespotès (er was een huisheer)  anthrôpôi basilei (met een koning)   thèsaurôi (met een schat) kekrummenôi en tôi agrôi (verborgen in de akker) anthrôpôi emporôi (met een handelaar) sagènèi (met een net)  anthrôpôi oikodespotèi (met een huisheer)
  hon labôn qnthrôpos espeiren en tôi agrôi autou (dat een man genomen, op zijn akker zaaide) hèn labousa gunè enekrupsen (dat een vrouw genomen, verborg) hostis efeutusen (die plantte) hos èthelèsen (die wilde)   hon heurôn anthrôpos ekrupsen (dat een man gevonden, verborg)     hostis exèlthen (die uitging)
133. Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe : Mt 13,24-30  134. Gelijkenis van het mosterdzaad : Mc 4,30-32 - Mt 13,31-32 - Lc 13,18-19  135. Gelijkenis van het zuurdeeg : Lc 13,20-21 - Mt 13,33  289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19  182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar : Mt 18,23-35  290. Gelijkenis van het koninklijke bruilofts-maal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24  138. Gelijkenis van de schat en de parel : Mt 13,44-46  138. Gelijkenis van de schat en de parel : Mt 13,44-46 139. Gelijkenis van het visnet : Mt 13,47-50  272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard : Mt 20,1-16

- ouranios (hemels) . Verwijzing : ouranios (hemels) , zie Mt 5,48 . Bijvoeglijk naamwoord nominatief mannelijk enkelvoud . In de bijbel komt het slechts bij Matteüs voor , en wel in zeven verzen . In al deze zeven verzen gaat het over de hemelse vader . In vier verzen over ho patèr humôn ho ouranios (uw hemelse vader) (1) Mt 5,48 : hôs kai ho patèr humôn ho ouranios (zoals ook je hemelse vader) . (2) Mt 6,14 . (3) Mt 6,26 . (4) Mt 8,32 . In (7) Mt 23,9 over humon ho patèr ho ouranios (uw hemelse vader) en in twee verzen over ho patèr mou ho ouranios (mijn hemelse vader) : (5) Mt 15,13 en (6) Mt 18,35 : houtôs kai ho patèr mou ho ouranios (zo ook mijn hemelse vader) .
- ouranos (hemel) . Verwijzing : ouranos (hemel) , zie Mt 28,18 .
- ouranôn (van de hemel) . In drieënvijftig verzen in de bijbel . In twaalf verzen in het O.T. . In eenenveertig verzen in het N.T. . Mt (35) . Mc (1) . Lc (1) . Brieven (4) . In negenentwintig verzen in de verschillende vormen van de uitdrukking hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) . Verder : (1) Mt 3,17 . (2) Mt 24,29 . (3) Mt 24,31 . (4) Mt 24,36 .
-- hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) waarbij basileia (koninkrijk) nominatief enkelvoud is . In twintig verzen bij Matteüs : (1) Mt 3,2 . (2) Mt 4,17 . (3) Mt 5,3 . (4) Mt 5,10 . (5) Mt 5,19 . (7) Mt 8,11 . (8) Mt 10,7 . (9) Mt 11,11 . (10) Mt 11,12 . (14) Mt 13,24 . (15) Mt 13,31 . (18) Mt 13,44 . (19) Mt 13,45 . (20) Mt 13,47 . (21) Mt 13,52 . (25) Mt 18,23 . (26) Mt 19,14 . (27) Mt 20,1 . (30) Mt 22,2 . (32) Mt 25,1 .
-- tèn basileian tou theou (het koninkrijk van de hemelen) . In zeven verzen in het N.T. , enkel bij Mt : (1) Mt 5,20 . (2) Mt 7,21 . (3) Mt 13,52 . (4) Mt 18,3 . (5) Mt 19,12 . (6) Mt 19,23 . (7) Mt 23,14 .
-- tès basileias tôn ouranôn (van het koninkrijk van de hemelen) . In twee verzen in het N.T. , bij Mt : (1) Mt 13,11 . (2) Mt 16,19 .

P

- parabolè (prabel, gelijkenis, vergelijking) . Verwijzing : parabolè (parabel, gelijkenis) , zie Mt 13,24 .
-- parabolè(i) (parabel) kan nominatief of datief vrouwelijk enkelvoud zijn . In veertien verzen in de bijbel . In negen verzen in het O.T. . In vijf verzen in het N.T. . Mc (1) . Lc (2) . Heb (2) . Niet bij Matteüs .
-- parabolès (van de parabel) . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In drie verzen in de bijbel : (1) Mt 13,34 . Mc (1) . Lc (1) .
-- parabolèn (parabel) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud van parabolè (parabel) . In negenenveertig verzen in de bijbel . In zesentwintig verzen in het N.T. . Mt (8) . Mc (4) . Lc (14) . In acht verzen bij Matteüs : (1) Mt 13,18 . (2) Mt 13,24 : een andere parabel . (3) Mt 13,31 : een andere parabel . (4)  Mt 13,33 : een andere parabel . (5) Mt 13,36 . (6) Mt 15,15 : vraag van Petrus om de parabel uit te leggen . (7)  Mt 21,33 : een andere parabel . (8) Mt 24,32 .
- parabolais . Datief vrouwelijk meervoud . In zestien verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In twaalf verzen in het N.T. . Mt (6) . Mc (5) . Lc (1) . In zes verzen bij Matteüs : (1) Mt 13,3 . (2) Mt 13,10 . (3) Mt 13,13 . (4) Mt 13,34 . (5) Mt 13,35 . (6) Mt 22,1 .
-- en parabolais (door middel van parabels) . In elf verzen in het N.T. . Mt (6) . Mc (4) . Lc (1) . In 6 verzen voor, zie Mt 13,3. (1) Mt 13,3 .

Mt 13,3 Mt 13,10 Mt 13,13   Mt 13,34    Mt 13,35  Mt 22,1 
kai (en) dia tí (waarom) dia touto Tauta panta (Dat alles) kai (en) anoixô ... to stoma mou (ik zal mijn mond openen) palin eipen (hij zei opnieuw)
  en parabolais (in parabels) en parabolais (in parabels)   chôris parabolès (zonder parabel) en parabolais (in parabels) en parabolais (in parabels)
elalèsen (hij sprak) laleis (spreek je) autois lalô (spreek ik hen) elalèsen (hij sprak) ho Ièsous (Jezus) ouden elalei (sprak hij niets)    
autois (hen) autois (hen)     autois (hen)    autois (hen) 
polla (vele dingen)            
en parabolais (in parabels)     en parabolais (in parabels)      
      tois ochlois (tot de menigten)      
126. Gelijkenis van de zaaier : Mc 4,3-9 - Mt 13,3b-9 - Lc 8,5-8 127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10   127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10   136. Jezus spreekt in gelijkenissen : Mc 4,33-34 - Mt 13,34-35    136. Jezus spreekt in gelijkenissen : Mc 4,33-34 - Mt 13,34-35  290. Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24