1 Timoteüs 2 - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : 1 Tim 1 , 1 Tim 2 , 1 Tim 3 , 1 Tim 4 , 1 Tim 5 , 1 Tim 6
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
1 Tim 2,1 . 1 Tim 2,2 . 1 Tim 2,3 . 1 Tim 2,4 . 1 Tim 2,5 . 1 Tim 2,6 . 1 Tim 2,7 . 1 Tim 2,8 . 1 Tim 2,9 . 1 Tim 2,10 . 1 Tim 2,11 . 1 Tim 2,12 . 1 Tim 2,13 . 1 Tim 2,14 . 1 Tim 2,15 .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3   Cahier biblique    
    bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- 1 Tim 2,1-8 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- 1 Tim 2,1-15 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -

Tweede lezing op de 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar : 1 Tim 2,1-8 . 1 Tim 2,1-8 .
Vóór alles vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten opdat wij ongestoord en rustig een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af. En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel – ik spreek de waarheid, ik lieg niet – om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit.

1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,1 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1parakalô oun prôton pantôn poieisthai deèseis, proseuchas, enteuxeis, eucharistias, uper pantôn anthrôpôn,   1 obsecro igitur primo omnium fieri obsecrationes orationes postulationes gratiarum actiones pro omnibus hominibus   Vóór alles vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen,   1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;   [1] Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,   [1] Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.   1 ¶ Ik roep er dan toe op dat als eerste van alle dingen gedaan worden: smekingen, aanbiddingen, voorbeden en dankzeggingen,– voor alle mensen;   1. Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes,  

King James Bible . [1] I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;
Luther-Bibel . 2 1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,

Tekstuitleg van 1 Tim 2,1 .

1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,2 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2uper basileôn kai pantôn tôn en uperochè ontôn, ina èremon kai èsuchion bion diagômen en pasè eusebeia kai semnotèti.   2 pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate   voor koningen en alle hooggeplaatsten opdat wij ongestoord en rustig een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.   2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.  [2] voor koningen* en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.   [2] Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.   2 voor koningen en allen die over ons gesteld zijn, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden, in alle vroomheid en eerbaarheid.   2. pour les rois et tous les dépositaires de l'autoritié, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité.  

King James Bible . [2] For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Luther-Bibel . 2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,2 .

1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,3 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3touto kalon kai apodekton enôpion tou sôtèros èmôn theou,   3 hoc enim bonum est et acceptum coram salutari nostro Deo   Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland   3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;  [3] Dit* is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder*,   [3] Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,   3 Want dat is goed en aangenaam voor het aanschijn van onze redder, God,  3. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur,  

King James Bible . [3] For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;
Luther-Bibel . 3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland,

Tekstuitleg van 1 Tim 2,3 .

1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,4 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4os pantas anthrôpous thelei sôthènai kai eis epignôsin alètheias elthein.   4 qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire   die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.   4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.   [4] die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.   [4] die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.   4 die wil dat alle mensen worden gered en tot waarachtige kennis komen.   4. lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

King James Bible . [4] Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
Luther-Bibel . 4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,4 .

1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,5 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5eis gar theos, eis kai mesitès theou kai anthrôpôn, anthrôpos christos ièsous, 5 unus enim Deus unus et mediator Dei et hominum homo Christus Iesus  Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus   5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;   [5] Want* God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus.   [5] Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,   5 Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus,   5. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, 

King James Bible . [5] For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
Luther-Bibel . 5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus,

Tekstuitleg van 1 Tim 2,5 .

1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,6 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6o dous eauton antilutron uper pantôn, to marturion kairois idiois:  6 qui dedit redemptionem semet ipsum pro omnibus testimonium temporibus suis  die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.  6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;   [6] Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen; Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis* afgelegd.   [6] die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.   6 die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen; waarvan het getuigenis is op geëigende tijdstippen;   6. qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu aux temps marqués 

King James Bible . [6] Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.
Luther-Bibel . 6 der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,6 .

1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,7 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7eis o etethèn egô kèrux kai apostolos alètheian legô, ou pseudomai didaskalos ethnôn en pistei kai alètheia.   7 in quo positus sum ego praedicator et apostolus veritatem dico non mentior doctor gentium in fide et veritate  En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel – ik spreek de waarheid, ik lieg niet – om de volken te onderrichten in het ware geloof.   7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.   [7] En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel – ik spreek de waarheid, ik lieg niet – om de volken te onderrichten in het ware geloof.   [7] Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen.   7 waartoe ík ben aangesteld als prediker en apostel –ik spreek waarheid, ik lieg niet– als leermeester van heidenen in geloof en waarheid.   7. et dont j'ai été établi, moi, héraut et apôtre - je dis vrai, je ne mens pas -, docteur des païens, dans la foi et la vérité. 

King James Bible . [7] Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.
Luther-Bibel . 7 Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel – ich sage die Wahrheit und lüge nicht –, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,7 .

1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,8 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topô, epairontas osious cheiras chôris orgès kai dialogismou:   8 volo ergo viros orare in omni loco levantes puras manus sine ira et disceptatione  Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit.  8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.  [8] Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of ruzie.   [8] Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.   8 Ik wil dan dat de mannen bij het bidden op iedere plaats handen opheffen in heiligheid, zonder toorn en twist.   8. Ainsi donc je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute. 

King James Bible . [8] I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
Luther-Bibel . 8 So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,8 .

1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,9 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ôsautôs [kai] gunaikas en katastolè kosmiô meta aidous kai sôfrosunès kosmein eautas, mè en plegmasin kai chrusiô è margaritais è imatismô polutelei,   9 similiter et mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se non in tortis crinibus aut auro aut margaritis vel veste pretiosa     9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;  [9] Ik wil ook dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed gaan en zich tooien met bescheidenheid en bezonnenheid, niet met kunstige kapsels, goud, parels of dure kleren,   [9] Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels,   9 ¶ Evenzo dat vrouwen in een sierlijk gewaad zich sieren met onopzichtigheid en bezonnenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of dure kleding,   9. Que les femmes, de même, aient une tenue décente ; que leur parure, modeste et réservée, ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes,  

King James Bible . [9] In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;
Luther-Bibel . 9 Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand,

Tekstuitleg van 1 Tim 2,9 .

1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,10 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10all o prepei gunaixin epaggellomenais theosebeian, di ergôn agathôn.   10 sed quod decet mulieres promittentes pietatem per opera bona     10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.   [10] maar met goede werken, zoals dat vrouwen past die godvruchtig willen zijn.   [10] maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.   10 nee, dat wat past bij vrouwen die eerbied voor God verkondigen: met goede werken.   10. mais bien plutôt de bonnes œuvres, ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété.  

King James Bible . [10] But (which becometh women professing godliness) with good works.
Luther-Bibel . 10 sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,10 .

1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,11 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11gunè en èsuchia manthanetô en pasè upotagè:   11 mulier in silentio discat cum omni subiectione     11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.   [11] Vrouwen* moeten in alle rust luisteren naar het onderricht en hun plaats weten.   [11] Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen;   11 Een vrouw moet in stilte leerling willen zijn, in alle ondergeschiktheid;   11. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission.  

King James Bible . [11] Let the woman learn in silence with all subjection.
Luther-Bibel . 11 Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,11 .

1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,12 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12didaskein de gunaiki ouk epitrepô, oude authentein andros, all einai en èsuchia.   12 docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum sed esse in silentio     12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.   [12] Ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen; zij moeten rustig luisteren.   [12] ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.   12 onderricht geven sta ik een vrouw niet toe, noch meesteren over een man, maar wel: er zijn in stilte.   12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Qu'elle garde le silence.  

King James Bible . [12] But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
Luther-Bibel . 12 Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,12 .

1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,13 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13adam gar prôtos eplasthè, eita eua:   13 Adam enim primus formatus est deinde Eva     13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.   [13] Want* Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva.   [13] Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva.   13 Want Adam is als eerste geformeerd, vervolgens Eva.   13. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Eve ensuite.  

King James Bible . [13] For Adam was first formed, then Eve.
Luther-Bibel . 13 Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,13 .

1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,14 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai adam ouk èpatèthè, è de gunè exapatètheisa en parabasei gegonen.   14 et Adam non est seductus mulier autem seducta in praevaricatione fuit     14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.   [14] En Adam werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet misleiden en daardoor tot overtreding kwam.   [14] En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.  14 En Adam werd niet misleid, maar de vrouw is misleid; en eenmaal misleid is zij tot haar misstap gekomen.   14. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression.  

King James Bible . [14] And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
Luther-Bibel . 14 Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,14 .

1 Tim 2,15 - 1 Tim 2,15 . Het gebed van de gemeente . - 1 Tim 2 -- 1 Tim 2,1-15 -- 1 Tim 2,1-8 -- 1 Tim 2,1 - 1 Tim 2,2 - 1 Tim 2,3 - 1 Tim 2,4 - 1 Tim 2,5 - 1 Tim 2,6 - 1 Tim 2,7 - 1 Tim 2,8 - 1 Tim 2,9 - 1 Tim 2,10 - 1 Tim 2,11 - 1 Tim 2,12 - 1 Tim 2,13 - 1 Tim 2,14 - 1 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15sôthèsetai de dia tès teknogonias, ean meinôsin en pistei kai agapè kai agiasmô meta sôfrosunès. 15 salvabitur autem per filiorum generationem si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate     15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.   [15] Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als zij standhoudt in geloof en liefde en heilige bezonnenheid.  [15] Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.  15 Maar door het baren van kinderen zal zij worden gered, indien zij blijven in trouw geloof, en liefde en heiliging gepaard met bezonnenheid.   15. Néanmoins elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. 

King James Bible . [15] Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.
Luther-Bibel . 15 Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung.

Tekstuitleg van 1 Tim 2,15 .


GRIEKSE TEKST

1parakalô oun prôton pantôn poieisthai deèseis, proseuchas, enteuxeis, eucharistias, uper pantôn anthrôpôn, 2uper basileôn kai pantôn tôn en uperochè ontôn, ina èremon kai èsuchion bion diagômen en pasè eusebeia kai semnotèti. 3touto kalon kai apodekton enôpion tou sôtèros èmôn theou, 4os pantas anthrôpous thelei sôthènai kai eis epignôsin alètheias elthein. 5eis gar theos, eis kai mesitès theou kai anthrôpôn, anthrôpos christos ièsous, 6o dous eauton antilutron uper pantôn, to marturion kairois idiois: 7eis o etethèn egô kèrux kai apostolos alètheian legô, ou pseudomai didaskalos ethnôn en pistei kai alètheia. 8boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topô, epairontas osious cheiras chôris orgès kai dialogismou: 9ôsautôs [kai] gunaikas en katastolè kosmiô meta aidous kai sôfrosunès kosmein eautas, mè en plegmasin kai chrusiô è margaritais è imatismô polutelei, 10all o prepei gunaixin epaggellomenais theosebeian, di ergôn agathôn. 11gunè en èsuchia manthanetô en pasè upotagè: 12didaskein de gunaiki ouk epitrepô, oude authentein andros, all einai en èsuchia. 13adam gar prôtos eplasthè, eita eua: 14kai adam ouk èpatèthè, è de gunè exapatètheisa en parabasei gegonen. 15sôthèsetai de dia tès teknogonias, ean meinôsin en pistei kai agapè kai agiasmô meta sôfrosunès.


 

VULGAAT

1 obsecro igitur primo omnium fieri obsecrationes orationes postulationes gratiarum actiones pro omnibus hominibus 2 pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate 3 hoc enim bonum est et acceptum coram salutari nostro Deo 4 qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire 5 unus enim Deus unus et mediator Dei et hominum homo Christus Iesus 6 qui dedit redemptionem semet ipsum pro omnibus testimonium temporibus suis 7 in quo positus sum ego praedicator et apostolus veritatem dico non mentior doctor gentium in fide et veritate 8 volo ergo viros orare in omni loco levantes puras manus sine ira et disceptatione 9 similiter et mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se non in tortis crinibus aut auro aut margaritis vel veste pretiosa 10 sed quod decet mulieres promittentes pietatem per opera bona 11 mulier in silentio discat cum omni subiectione 12 docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum sed esse in silentio 13 Adam enim primus formatus est deinde Eva 14 et Adam non est seductus mulier autem seducta in praevaricatione fuit 15 salvabitur autem per filiorum generationem si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate