1 Timoteüs 3 - 1 Tim 3 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Bijbeluitleg per hoofdstuk : 1 Tim 1 , 1 Tim 2 , 1 Tim 3 , 1 Tim 4 , 1 Tim 5 , 1 Tim 6
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - 1 Tim 3,1 - 1 Tim 3,2 - 1 Tim 3,3 - 1 Tim 3,4 - 1 Tim 3,5 - 1 Tim 3,6 - 1 Tim 3,7 - 1 Tim 3,8 - 1 Tim 3,9 - 1 Tim 3,10 - 1 Tim 3,11 - 1 Tim 3,12 - 1 Tim 3,13 - 1 Tim 3,14 - 1 Tim 3,15 - 1 Tim 3,16 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Tim 3,1 - 1 Tim 3,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Dit woord is betrouwbaar: ‘Streeft iemand naar het leidersambt*, dan begeert hij een voortreffelijke taak.’   [1] Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven.      

King James Bible . [1] This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,2 - 1 Tim 3,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] De leider van de gemeente moet onberispelijk zijn, de man* van één vrouw, matig, verstandig, bezonnen, gastvrij, bekwaam* om te onderrichten,   [2] Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.      

King James Bible . [2] A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,3 - 1 Tim 3,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig,   [3] Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig.      

King James Bible . [3] Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,4 - 1 Tim 3,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] iemand die zijn eigen huis goed weet te leiden en vol waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen.   [4] Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen.      

King James Bible . [4] One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,5 - 1 Tim 3,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te leiden, hoe kan hij dan zorg dragen voor de gemeente van God?   [5] Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?      

King James Bible . [5] (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,6 - 1 Tim 3,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem hetzelfde vonnis* treft als de duivel.   [6] Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel.      

King James Bible . [6] Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,7 - 1 Tim 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Hij moet ook een goede naam hebben bij de buitenstaanders; anders komt hij in opspraak en valt hij misschien in de strikken van de duivel.   [7] Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.      

King James Bible . [7] Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,8 - 1 Tim 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Ook de diakens* moeten eerzame mensen zijn, niet dubbelhartig, niet verslaafd aan wijn of belust op winst,   [8] Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn;      

King James Bible . [8] Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,9 - 1 Tim 3,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] met een zuiver geweten trouw aan het geheim van het geloof.   [9] hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten.      

King James Bible . [9] Holding the mystery of the faith in a pure conscience.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,10 - 1 Tim 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan; daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen.   [10] Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten.      

King James Bible . [10] And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,11 - 1 Tim 3,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Ook de vrouwen* moeten eerzaam zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in ieder opzicht betrouwbaar.  [11] Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn.      

King James Bible . [11] Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,12 - 1 Tim 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Diakens moeten mannen van één vrouw zijn, en hun kinderen en hun huis goed weten te leiden.   [12] Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten.      

King James Bible . [12] Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,13 - 1 Tim 3,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een hoge positie en het recht om vrijuit te spreken over het geloof in Christus Jezus.   [13] Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.      

King James Bible . [13] For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,14 - 1 Tim 3,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Ik hoop spoedig bij u te komen. Maar ik schrijf u dit   [14] Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles      

King James Bible . [14] These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,15 - 1 Tim 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan* weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis; dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid.   [15] voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.      

King James Bible . [15] But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 3,16 - 1 Tim 3,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] En groot is ongetwijfeld het geheim* van onze godsdienst: Hij* is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd* in de Geest, verschenen aan de engelen*, verkondigd onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.   [16] Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.     

King James Bible . [16] And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van