1 Timoteüs 5 - 1 Tim 5 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,1-2 - 1 Tim 5,3-16 - 1 Tim 5,17-25 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : 1 Tim 1 , 1 Tim 2 , 1 Tim 3 , 1 Tim 4 , 1 Tim 5 , 1 Tim 6
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - 1 Tim 5,1 - 1 Tim 5,2 - 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 - 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Tim 5,1-2 : Zorg voor jong en oud : 1 Tim 5,1-2 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,1 - 1 Tim 5,2 -

1 Tim 5,1 - 1 Tim 5,1 : Zorg voor jong en oud : 1 Tim 5,1-2 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,1 - 1 Tim 5,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  1 seniorem ne increpaveris sed obsecra ut patrem iuvenes ut fratres     
[1] Tegen een oudere man mag u niet uitvallen; spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders, 
[1] Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien,   1 ¶ Tegen een oudere man moet je niet uitvallen; nee, bemoedig hem alsof hij een vader is, jongeren als broers,   

King James Bible . [1] Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,2 - 1 Tim 11 Tim 5,2 : Zorg voor jong en oud : 1 Tim 5,1-2 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,1 - 1 Tim 5,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 anus ut matres iuvenculas ut sorores in omni castitate       [2] bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle zuiverheid.  [2] oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid.  2 oudere vrouwen als moeders, jongere vrouwen als zussen, in alle zuiverheid.   

King James Bible . [2] The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,3-16 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -

1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,3 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 viduas honora quae vere viduae sunt      [3] Houd* de weduwen in ere die werkelijk weduwen zijn.   
[3] Ondersteun weduwen die alleen staan.
3 ¶ Houd weduwen in ere die werkelijk weduwen zijn.   

King James Bible . [3] Honour widows that are widows indeed.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,4 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 si qua autem vidua filios aut nepotes habet discant primum domum suam regere et mutuam vicem reddere parentibus hoc enim acceptum est coram Deo      [4] Heeft een weduwe echter kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren om toegewijd te zijn aan hun eigen familie, en om hun ouders het goede te vergelden dat zij van hen ontvingen, want dit is welgevallig in de ogen van God.  [4] Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze hun voorouders terug, en dat is God welgevallig.  4 Maar als een of andere weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten die dan eerst leren godvruchtig om te gaan met het eigen huis en vergeldingen terug te geven aan wie hen voortbrachten; want dat is aangenaam voor het aanschijn van God.   

King James Bible . [4] But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,5 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 quae autem vere vidua est et desolata speravit in Deum et instat obsecrationibus et orationibus nocte ac die     
[5] De echte weduwe, die alleen is achtergebleven, heeft haar hoop op God gevestigd, en blijft dag en nacht bidden en smeken; 
[5] Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht.  5 Zij die werkelijk weduwe is en alleen is komen te staan heeft haar hoop gevestigd op God en volhardt in de smekingen en aanbiddingen, nacht en dag;   

King James Bible . [5] Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,6 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 nam quae in deliciis est vivens mortua est       [6] maar zij die in weelde* en overdaad leeft, is levend dood.  [6] Maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood.   6 maar het dartele vrouwtje is bij haar leven al gestorven   

King James Bible . [6] But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,7 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 et hoc praecipe ut inreprehensibiles sint      [7] Ook dit moet u hun met nadruk voorhouden, opdat zij zich onberispelijk gedragen.  [7] Houd hun dit voor, zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden.   . 7 Verkondig ook deze dingen, opdat ze onaantastbaar zullen zijn.   

King James Bible . [7] And these things give in charge, that they may be blameless.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,8 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet fidem negavit et est infideli deterior      [8] Wie niet zorgt voor zijn eigen familie en zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige.  [8] Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. 8 Maar als iemand voor de eigen mensen en vooral voor huisgenoten niet zorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige.   

King James Bible . [8] But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,9 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 vidua eligatur non minus sexaginta annorum quae fuerit unius viri uxor      [9] Als weduwe kan een vrouw worden ingeschreven die niet jonger is dan zestig jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. [ 
[9] Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar die maar één man hebben gehad  
9 Een weduwe kan worden ingeschreven als ze niet jonger dan zestig jaren is, de vrouw van één man is geweest,   

King James Bible . [9] Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,10 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 in operibus bonis testimonium habens si filios educavit si hospitio recepit si sanctorum pedes si tribulationem patientibus subministravit si omne opus bonum subsecuta est      10] Zij moet bekend staan om haar goede werken: dat zij kinderen heeft grootgebracht, gastvrijheid heeft bewezen, heiligen* de voeten heeft gewassen, onderdrukten heeft gesteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk heeft gewijd.   [10] en bekendstaan om hun goede daden, kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede daden hebben verricht.  10 en getuigenis heeft van goede werken: of ze kinderen heeft opgevoed, of vreemdelingen heeft ontvangen, of voeten van heiligen gewassen, of verdrukten ondersteund, – of ze in welk goed werk ook een navolgster is geweest.   

King James Bible . [10] Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,11 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 adulescentiores autem viduas devita cum enim luxuriatae fuerint in Christo nubere volunt       [11] Jonge weduwen moet u afwijzen, want wanneer hun zinnen hen van de dienst van Christus vervreemden, willen zij opnieuw trouwen   [11] Wijs jongere weduwen af. Wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemdt, zullen ze weer willen trouwen,  11 Maar jongere weduwen moet je afwijzen; want wanneer hun zinnen hen van de Christus vervreemden, willen ze trouwen   

King James Bible . [11] But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,12 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 habentes damnationem quia primam fidem irritam fecerunt      [12] en dan krijgen zij het verwijt dat zij hun eerste* trouw gebroken hebben.  [12] en dan wordt het hun aangerekend dat ze hun belofte aan hem breken.   12 en halen ze het oordeel over zich dat ze de eerste geloofstrouw opzij hebben gezet.   

King James Bible . [12] Having damnation, because they have cast off their first faith.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,13 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 simul autem et otiosae discunt circumire domos non solum otiosae sed et verbosae et curiosae loquentes quae non oportet      [13] Bovendien maken zij er een gewoonte van de huizen binnen te lopen zonder dat ze er iets te zoeken hebben; en dat niet alleen: zij praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven.  [13] Bovendien zullen ze er een gewoonte van maken hun tijd te verdoen door overal op bezoek te gaan; en dat niet alleen, in hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven.  13 Tegelijk leren ze ook, als ze zonder werk zijn, om de huizen langs te gaan, niet alleen zonder werk maar ook babbelziek en overdreven werklustig in het praten over onbehoorlijke dingen.   

King James Bible . [13] And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,14 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 volo ergo iuveniores nubere filios procreare matres familias esse nullam occasionem dare adversario maledicti gratia      [14] Ik* wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven om kwaad over ons te spreken.   [14] Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, het huishouden regelen en onze tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken.   14 Ik wil dan ook dat de jongere vrouwen trouwen, kinderen baren, een ‘vrouw des huizes’ zijn, en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven tot smaad vanwege liederlijkheid.   

King James Bible . [14] I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,15 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 iam enim quaedam conversae sunt retro Satanan      [15] Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de satan achternagegaan.   [15] Sommigen van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, Satan achterna.  15 Want reeds hebben sommigen zich afgekeerd, de satan achterna.    

King James Bible . [15] For some are already turned aside after Satan.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,16 - 1 Tim 5,16 : De weduwen : 1 Tim 5,3-16 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,3 - 1 Tim 5,4 - 1 Tim 5,5 - 1 Tim 5,6 - 1 Tim 5,7 - 1 Tim 5,8 - 1 Tim 5,9 - 1 Tim 5,10 - 1 Tim 5,11 - 1 Tim 5,12 - 1 Tim 5,13 - 1 Tim 5,14 - 1 Tim 5,15 - 1 Tim 5,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 si qua fidelis habet viduas subministret illis et non gravetur ecclesia ut his quae vere viduae sunt sufficiat      [16] Als* een gelovige vrouw weduwen onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat zij niet ten laste komen van de gemeente; dan kan deze de echte weduwen ondersteunen. 
[16] Als een gelovige vrouw weduwen in haar familie heeft, moet zij die zelf ondersteunen en niet de gemeente met de zorg belasten. Dan kan de gemeente voor weduwen zorgen die alleen staan. 
16 Als een of andere gelovige vrouw weduwen bij zich heeft, moet zij die ondersteunen en mag de vergadering er niet mee bezwaard worden; dan kan die de werkelijke weduwen ondersteunen.   

King James Bible . [16] If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,17-25 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -

1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,17 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 qui bene praesunt presbyteri duplici honore digni habeantur maxime qui laborant in verbo et doctrina      [17] De oudsten* die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer, vooral als zij de zorg voor de prediking en het onderricht op zich hebben genomen.   [17] Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht.   17 ¶ De oudsten die goed leiding geven moeten dubbele eer verwaardigd worden, vooral die zwoegen in woordverkondiging en onderricht.   

King James Bible . [17] Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,18 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 dicit enim scriptura non infrenabis os bovi trituranti et dignus operarius mercede sua      [18] De Schrift zegt immers: U mag een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. [18] De Schrift zegt immers: ‘U mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon waard’. 18 Want de Schrift zegt: ‘een dorsende os zul je niet muilbanden’, en: ‘de arbeider is zijn loon wel waard’.     

King James Bible . [18] For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,19 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 adversus presbyterum accusationem noli recipere nisi sub duobus et tribus testibus      [19] Aanvaard* geen beschuldiging tegen een oudste, tenzij op het woord van twee of drie getuigen.  [19] Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste als die bevestigd wordt door ten minste twee getuigen. 19 Aanvaard tegen een oudste geen beschuldiging, anders dan ‘op twee of drie getuigen’.    

King James Bible . [19] Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,20 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 peccantes coram omnibus argue ut et ceteri timorem habeant     [20] Degenen die zich misdragen, moet u openlijk berispen, opdat de anderen worden afgeschrikt.  [20] Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn. 20 Wie zondigen, berisp die voor het aanschijn van allen, opdat ook de overigen ontzag hebben.    

King James Bible . [20] Them that sin rebuke before all, that others also may fear.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,21 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 testor coram Deo et Christo Iesu et electis angelis ut haec custodias sine praeiudicio nihil faciens in aliam partem declinando      [21] Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen: onderhoud deze regels zonder vooroordeel en doe niets uit partijdigheid.   [21] Ten overstaan van God, Christus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen.  21 Ik betuig voor het aanschijn van God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen dat ge in deze zaken waakzaam zijt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid.    

King James Bible . [21] I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,22 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 manus cito nemini inposueris neque communicaveris peccatis alienis te ipsum castum custodi      [22] Leg* niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan de zonden van anderen; houd u rein.  [22] Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft.   22 Leg niemand te snel handen op, en heb geen gemeenschap met de zonden van anderen; bewaar jezelf ongerept.    

King James Bible . [22] Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,23 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  23 noli adhuc aquam bibere sed vino modico utere propter stomachum tuum et frequentes tuas infirmitates     
[23] Drink niet langer alleen maar water, gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. 
[23] Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij.   23 Drink niet langer alleen water, maar gebruik een weinig wijn, vanwege de maag en je veelvuldige misselijkheden.   

King James Bible . [23] Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,24 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  24 quorundam hominum peccata manifesta sunt praecedentia ad iudicium quosdam autem et subsequuntur       [24] Van sommige mensen zijn de zonden zo algemeen bekend dat ze hen voorgaan naar het gerecht; bij anderen komen ze achteraan.  [24] Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk nog voordat erover geoordeeld wordt; bij anderen komen ze pas bij het oordeel aan het licht.   24 Van sommige mensen zijn de zonden bij voorbaat zó duidelijk dat ze hen voorgaan naar een oordeel, maar bij anderen volgen ze hen;   

King James Bible . [24] Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 5,25 - 1 Tim 5,25 : De oudsten : 1 Tim 5,17-25 -- 1 Tim 5 -- verwijzingen -- 1 Tim 5,17 - 1 Tim 5,18 - 1 Tim 5,19 - 1 Tim 5,20 - 1 Tim 5,21 - 1 Tim 5,22 - 1 Tim 5,23 - 1 Tim 5,24 - 1 Tim 5,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 similiter et facta bona manifesta sunt et quae aliter se habent abscondi non possunt       [25] Zo zijn ook de goede werken algemeen bekend, en anders kunnen zij toch niet verborgen blijven.  [25] Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar; en wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen.  25 zo ook zijn de werken die goed zijn bij voorbaat duidelijk, en die iets anders zijn kunnen niet verborgen blijven.    

King James Bible . [25] Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van