BRIEF AAN DE EFEZIËRS HOOFDSTUK 5 - Ef 5 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -
- Ef 5,3-20 -- Ef 5,15-20 -- Ef 5,21-32 -- Ef 5,21-6,9 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -
- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht: liturgisch gebruik - bijbeloverzicht: woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht: commentaar -

- TAALGEBRUIK Ef 5 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van het N.T.: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, NT: commentaar,

OVERZICHT Ef - TAALGEBRUIK Ef - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR Ef.

Bijbeluitleg per pericope:
- Ef 4,17-5,2: De oude en de nieuwe mens.
- Ef 5,3-20: Kinderen van het licht.
- Ef 5,21-6,9: Huisregels.
Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk: Ef 1, Ef 2, Ef 3, Ef 4, Ef 5, Ef 6,
Uitleg vers per vers: - Ef 5,1 - Ef 5,2 - Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 - Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -De oude en de nieuwe mens - Ef 4,17-5,2 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- bijbelverwijzingen -- Ef 4 -- Ef 4,1-16 -- Ef 4,17 - Ef 4,18 - Ef 4,19 - Ef 4,20 - Ef 4,21 - Ef 4,22 - Ef 4,23 - Ef 4,24 - Ef 4,25 - Ef 4,26 - Ef 4,27 - Ef 4,28 - Ef 4,29 - Ef 4,30 - Ef 4,31 - Ef 4,32 - Ef 5,1 - Ef 5,2 -

Ef 5,1 - Ef 5,1: De oude en de nieuwe mens - Ef 4,17-5,2 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- bijbelverwijzingen -- Ef 4 -- Ef 4,1-16 -- Ef 4,17 - Ef 4,18 - Ef 4,19 - Ef 4,20 - Ef 4,21 - Ef 4,22 - Ef 4,23 - Ef 4,24 - Ef 4,25 - Ef 4,26 - Ef 4,27 - Ef 4,28 - Ef 4,29 - Ef 4,30 - Ef 4,31 - Ef 4,32 - Ef 5,1 - Ef 5,2 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 1 γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 1 estote ergo imitatores Dei sicut filii carissimi   Weest navolgers van God zoals geliefde kinderen past.   Weest navolgers van God zoals geliefde kinderen past.  [1] Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,  1 ¶ Wordt dan, als kinderen van zijn liefde, na–doeners van God,   1. Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés,  

Statenvertaling. 1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
King James Bible. [1] Be ye therefore followers of God, as dear children;
Luther-Bibel. 5 1 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder

Tekstuitleg van Ef 5,1. Paulus roept dus alle mensen op om navolgers van God te zijn. Ze zijn geliefde kinderen van God. Het gaat om de wijze waarop God jegens de mensen handelde door de persoon van Christus (Ef 4,32). Hij roept de mensen op om een liefdevolle levenswandel te leiden. Paulus maakt dan de vergelijking met de wijze waarop Christus ons (de mensen) liefhad. Met ons wordt plaats en tijd overstegen. Christus had niet enkel zijn tijdgenoten, landsgenoten lief. Er staat Christus, Messias, die gezien wordt als de uitdrukking van een universele liefde, plaats en tijd overstijgend.


Ef 5,2 - Ef 5,2: De oude en de nieuwe mens - Ef 4,17-5,2 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- bijbelverwijzingen -- Ef 4 -- Ef 4,1-16 -- Ef 4,17 - Ef 4,18 - Ef 4,19 - Ef 4,20 - Ef 4,21 - Ef 4,22 - Ef 4,23 - Ef 4,24 - Ef 4,25 - Ef 4,26 - Ef 4,27 - Ef 4,28 - Ef 4,29 - Ef 4,30 - Ef 4,31 - Ef 4,32 - Ef 5,1 - Ef 5,2 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 2 et ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit se ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis  Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.  Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.  [2] en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.  2 en wandelt in liefde, zoals ook de Christus u heeft liefgehad en zichzelf voor u heeft prijsgegeven als overgave en offerande, voor God tot welriekende reuk.   2. et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur.  

Statenvertaling. 2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.
King James Bible. [2] And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
Luther-Bibel. 2 und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.

Tekstuitleg van Ef 5,2.

Ef 5,2.4. ἀγάπῃ (= agapè: in liefde; zn dat vr enk van het zn αγαπη = agapè: liefde).

Ef 5,2.12. παρέδωκεν (= paredôken: hij leverde over; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw παραδιδωμι = paradidômi: overleveren).

paradidômi (overleveren)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev  Ab 
act. ind. aor. 3de pers. enk. paredôken  82  65  17   
act. ind. aor. 3de pers. mv. paredôkan        

Ef 5,2.13. ἑαυτον (= heauton: zichzelf; wederkerig vnw acc mann enk van het wederkerig vnw ἑαυτος = heautos: zichzelf).

Ef 5,2.12. - 13.Ef 5,2: παρεδωκεν εαυτον (= paredôken heauton: hij leverde zichzelf over). NT (1).
Ef 5,25: ἑαυτον παρέδωκεν (= heauton paredôken: zichzelf leverde hij over). NT (1).
Het wederkerig vnw staat voor of na het wkw.
- In de evangelische traditie lezen we dat Judas Jezus overleverde. Maar het gaat hier om Christus. Hij leverde zichzelf over. Het is hier geen historische tekst, maar een theologische. De Messias nam vrijwillig het lijden op zich.

Ef 5,2.14. ὑπὲρ (= huper: voor, ten voordele van; vz met gen). Hier wordt omwille van' in verband gebracht met overlevering, maar het komt ook voor in verband met het lijden en het sterven.

Ef 5,2.12. - 14. Ef 5,2: παρεδωκεν εαυτον (= paredôken heauton: hij leverde zichzelf over).
Ef 5,25: παρεδωκεν εαυτον ὑπὲρ (= paredôken heauton huper: hij leverde zichzelf over omwille van).

Ef 5,2.15. ἡμῶν (= hèmôn: van onze; pers vnw 1ste pers gen mann mv van het pers vnw ἡμεις = hèmeis: wij).

Ef 5,2.14. - 15. ὑπὲρ ἡμῶν (= huper hèmôn: voor ons / omwille van ons). NT (21).Ef 5,3-20. Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverw14.

Ef 5,3 - Ef 5,3: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 3 fornicatio autem et omnis inmunditia aut avaritia nec nominetur in vobis sicut decet sanctos     [3] Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Zo past het heiligen.  [3] Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.  3 ¶ Dus ontucht en alle onzedelijkheid, of hebzucht, mag bij u geen naam hebben,– zoals het heiligen past,   3. Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leurs noms ne soient même pas prononcés parmi vous: c'est ce qui sied à des saints.  

Statenvertaling. 3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
King James Bible. [3] But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
Luther-Bibel. 3 Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört.

Tekstuitleg van Ef 5,3.


Ef 5,4 - Ef 5,4: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 4 aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas quae ad rem non pertinent sed magis gratiarum actio     [4] Evenmin past u schandelijke, domme of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging.  [4] Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.  4 net zomin als schandtaal, zotteklap of laffe praat, die geen pas geven; maar wel: dankzegging!   4. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties: tout cela ne convient guère ; faites entendre plutôt des actions de grâces.  

Statenvertaling. 4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.
King James Bible. [4] Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
Luther-Bibel. 4 Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung.

Tekstuitleg van Ef 5,4.


Ef 5,5 - Ef 5,5: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ. 5 hoc enim scitote intellegentes quod omnis fornicator aut inmundus aut avarus quod est idolorum servitus non habet hereditatem in regno Christi et Dei    [5] Besef het goed: een ontuchtige* of onreine of hebzuchtige – wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God.  [5] Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.  5 Want weest hiermee bekend: dat elke ontuchtige of zedeloze of hebzuchtige, die dus een beeldenvereerder is, geen erfdeel heeft in het koninkrijk van de Christus en van God!  5. Car, sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide - qui est un idolâtre - n'ont droit à l'héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu. 

Statenvertaling. 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
King James Bible. [5] For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
Luther-Bibel. 5 Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das sind Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.

Tekstuitleg van Ef 5,5.


Ef 5,6 - Ef 5,6: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6mèdeis umas apatatô kenois logois, dia tauta gar erchetai è orgè tou theou epi tous uious tès apeitheias.  6 nemo vos seducat inanibus verbis propter haec enim venit ira Dei in filios diffidentiae    [6] Laat niemand u met loze woorden misleiden: vanwege zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.  [6] Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.  6 Laat niemand u misleiden met loze woorden; want door zulke dingen komt de toorn van God over de zonen–en–dochters der ongehoorzaamheid;   6. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons: ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent.  

Statenvertaling. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
King James Bible. [6] Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
Luther-Bibel. 6 Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.

Tekstuitleg van Ef 5,6.


Ef 5,7 - Ef 5,7: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mè oun ginesthe summetochoi autôn:  7 nolite ergo effici participes eorum     [7] Laat u niet met hen in.  [7] Gedraag u dus niet zoals zij,  7 wordt dan hun mede–deelgenoten niet!–  7. N'ayez donc rien de commun avec eux.  

Statenvertaling. 7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
King James Bible.
King James Bible. [7] Be not ye therefore partakers with them.
Luther-Bibel. 7 Darum seid nicht ihre Mitgenossen.

Tekstuitleg van Ef 5,7.


Ef 5,8 - Ef 5,8: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ète gar pote skotos, nun de fôs en kuriô: ôs tekna fôtos peripateite  8 eratis enim aliquando tenebrae nunc autem lux in Domino ut filii lucis ambulate    [8] Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht,   [8] want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.  8 want ooit waart ge duisternis, maar nu zijt ge licht, in eenheid met de Heer; wandelt als kinderen van licht!,   8. Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de lumière ; 

Statenvertaling. [8] For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
Luther-Bibel. 8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts;

Tekstuitleg van Ef 5,8.


Ef 5,9 - Ef 5,9: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9o gar karpos tou fôtos en pasè agathôsunè kai dikaiosunè kai alètheia   9 fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et veritate     [9] want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.  [9] Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.  9 –want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarachtigheid–   9. car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité.  

Statenvertaling. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),
King James Bible. [9] (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
Luther-Bibel. 9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Tekstuitleg van Ef 5,9.


Ef 5,10 - Ef 5,10: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10dokimazontes ti estin euareston tô kuriô:   10 probantes quid sit beneplacitum Deo     [10] Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.  [10] Onderzoek wat de wil van de Heer is.  10 wikkend en wegend wat welgevallig is aan de Heer;   10. Discernez ce qui plaît au Seigneur,  

Statenvertaling. 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
King James Bible. [10] Proving what is acceptable unto the Lord.
Luther-Bibel. 10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist,

Tekstuitleg van Ef 5,10.


Ef 5,11 - Ef 5,11: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai mè sugkoinôneite tois ergois tois akarpois tou skotous, mallon de kai elegchete,  11 et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum magis autem et redarguite     [11] Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak.  [11] Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,  11 en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer ook,   11. et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt.  

Statenvertaling. 11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
King James Bible. [11] And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
Luther-Bibel. 11 und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.

Tekstuitleg van Ef 5,11.


Ef 5,12 - Ef 5,12: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ta gar krufè ginomena up autôn aischron estin kai legein:   12 quae enim in occulto fiunt ab ipsis turpe est et dicere     [12] Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken.   [12] want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.  12 want wat in het verborgene door hen geschiedt is te schandelijk om zelfs maar te zeggen;  12. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire ; 

Statenvertaling. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
King James Bible. [12] For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
Luther-Bibel. 12 Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich.

Tekstuitleg van Ef 5,12.


Ef 5,13 - Ef 5,13: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ta de panta elegchomena upo tou fôtos faneroutai,   13 omnia autem quae arguuntur a lumine manifestantur omne enim quod manifestatur lumen est     [13] Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar.  [13] Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,  13 maar al wat door het licht wordt ontmaskerd, wordt openbaar;   13. mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître ; 

Statenvertaling. 13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
King James Bible. [13] But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
Luther-Bibel. 13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird;

Tekstuitleg van Ef 5,13.


Ef 5,14 - Ef 5,14: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14pan gar to faneroumenon fôs estin. dio legei, egeire, o katheudôn, kai anasta ek tôn nekrôn, kai epifausei soi o christos.  14 propter quod dicit surge qui dormis et exsurge a mortuis et inluminabit tibi Christus    [14] En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd: Ontwaak,* slaper, sta op uit de doden, en Christus zal over u stralen.  [14] en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’  14 ja, al wat openbaar gemaakt wordt is licht. Daarom wordt er gezegd: ontwaak, jij die slaapt, en sta op uit de doden, en over jou zal schijnen de Christus!   14. tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit: Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. 

Statenvertaling. 14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
King James Bible. [14] Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
Luther-Bibel. 14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.

Tekstuitleg van Ef 5,14.Liturgische lezing van de 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar: Ef 5,15-20. Verwijzing: Ef 5,15-20.

Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest verstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt maar laat u bezielen door de Geest. Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Ef 5,15 - Ef 5,15: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15blepete oun akribôs pôs peripateite, mè ôs asofoi all ôs sofoi, 15 videte itaque fratres quomodo caute ambuletis non quasi insipientes sed ut sapientes   Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen.  [15] Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen maar als verstandige mensen.   [15] Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.  15 Kijkt dan nauwlettend hoe gij wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen 15. Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages,  

Statenvertaling. 15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
King James Bible. [15] See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
Luther-Bibel. 15 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise,

Tekstuitleg van Ef 5,15.


Ef 5,16 - Ef 5,16: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16exagorazomenoi ton kairon, oti ai èmerai ponèrai eisin.   16 redimentes tempus quoniam dies mali sunt   Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.  [16] Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.  [16] Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.   16 die de tijd uitkopen omdat de dagen boos zijn.   16. qui tirent bon parti de la période présente ; car nos temps sont mauvais ;  

Statenvertaling. 16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
King James Bible. [16] Redeeming the time, because the days are evil.
Luther-Bibel. 16 und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.

Tekstuitleg van Ef 5,16.


Ef 5,17 - Ef 5,17: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17dia touto mè ginesthe afrones, alla suniete ti to thelèma tou kuriou.  17 propterea nolite fieri inprudentes sed intellegentes quae sit voluntas Domini   Daarom, weest verstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.  [17] Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.   [17] Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.   17 Daarom: weest niet onnadenkend maar verstaat wat de wil van de Heer is.   17. ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur.  

Statenvertaling. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
King James Bible. [17] Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
Luther-Bibel. 17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.

Tekstuitleg van Ef 5,17.


Ef 5,18 - Ef 5,18: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai mè methuskesthe oinô, en ô estin asôtia, alla plèrousthe en pneumati,   18 et nolite inebriari vino in quo est luxuria sed implemini Spiritu   Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt maar laat u bezielen door de Geest.  [18] Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. [18] Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen  18 En ‘bedwelmt u niet aan wijn’, want dat maakt reddeloos, maar wordt vervuld van Geest,   18. Ne vous enivrez pas de vin: on n'y trouve que libertinage ; mais cherchez dans l'Esprit votre plénitude.  

Statenvertaling. 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
King James Bible. [18] And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
Luther-Bibel. 18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen.

Tekstuitleg van Ef 5,18.


Ef 5,19 - Ef 5,19: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19lalountes eautois [en] psalmois kai umnois kai ôdais pneumatikais, adontes kai psallontes tè kardia umôn tô kuriô,   19 loquentes vobismet ipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino  Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.   [19] Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer.  [19] en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer  19 elkaar toesprekend met psalmen, hymnen en geestelijke gezangen, zingend en psalmend voor de Heer met heel uw hart,   19. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. 

Statenvertaling. 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
King James Bible. [19] Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
Luther-Bibel. 19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen

Tekstuitleg van Ef 5,19.


Ef 5,20 - Ef 5,20: Kinderen van het licht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,3-20 -- Ef 5,3 - Ef 5,4 - Ef 5,5 - Ef 5,6 - Ef 5,7 - Ef 5,8 - Ef 5,9 - Ef 5,10 - Ef 5,11 - Ef 5,12 - Ef 5,13 - Ef 5,14 - Ef 5,15 - Ef 5,16 - Ef 5,17 - Ef 5,18 - Ef 5,19 - Ef 5,20 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20eucharistountes pantote uper pantôn en onomati tou kuriou èmôn ièsou christou tô theô kai patri,   20 gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Iesu Christi Deo et Patri   Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.   [20] Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is, in de naam van onze Heer Jezus Christus.  [20] en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.  20 altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus dank brengend aan onze God en Vader,   20. En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ.  

Statenvertaling. 20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
King James Bible. [20] Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
Luther-Bibel. 20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van Ef 5,20.

10. pantote (al-tijd). Verwijzing: pantote (al-tijd) . pan = al, t - t = tijd, op elk moment, in alle omstandigheden. Fr. tou- jours < tous jours = alle dagen, altijd. L. sem-per (een-s voor alle keren, altijd), zie website: http://www.ety.nl/etywrdfam.html. al-ways (? all - ways: op alle wijzen? of 'allerwegen').

pantote (al-tijd)  bijbel O.T. N.T. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Tit Film Heb Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  40 2 38   1 1 2 6   28   10 

pantote (al-tijd)  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P.
  28  1 : Rom 1,10. 2 : (1) 1 Kor 1,4. (2) 1 Kor 15,58. 4 : (1) 2 Kor 2,14. (2) 2 Kor 4,10. (3) 2 Kor 5,6. (4) 2 Kor 9,8. 1 : Gal 4,18. 1 : Ef 5,20. 4 : (1) Fil 1,4. (2) Fil 1,20. (3) Fil 2,12. (4) Fil 4,4. 3 : (1) Kol 1,3. (2) Kol 4,6. (3) Kol 4,12. 6 : (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16. 3 : (1) 2 Tes 1,3. (2) 2 Tes 1,11. (3) 2 Tes 2,13. 1 :2 Tim 3,7. 1 : Film 1,4. 1 : Heb 7,25. 28Ef 5,21-6,9. Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -

Liturgische lezing van de 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B : Ef 5,21-32. Verwijzing: Ef 5,21-32.

Broeders en zusters, weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam; maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. "Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn." Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.

Ef 5,21 - Ef 5,21: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21upotassomenoi allèlois en fobô christou.  21 subiecti invicem in timore Christi  Broeders en zusters, weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.   [21] Schik* u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.  [21] Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.   21 ¶ u aan elkander onderschikkend in eerbied voor Christus,–   21. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. 

Statenvertaling. 21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
King James Bible. [21] Submitting yourselves one to another in the fear of God.
Luther-Bibel. 21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.

Tekstuitleg van Ef 5,21.

Ef 5,21.2. ἀλλήλοις (allèlois: met anderen; onbep vnw acc mann mv van het onbep vnw αλληλοι = allèloi: elkander, elkaar). Taalgebruik in het NT: allèloi (elkander, elkaar).

Ef 5,21.3. εν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd, middel). Taalgebruik in het NT: en (in).

εν = en (in, tijdens). bijbel OT NT Br Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap br
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

- Ned.: in. Arabisch: فِي = fi (in). Taalgebruik in de Qoran: fi . D.: in. E.: in. Fr.: dans. Grieks: εν = en (in, tijdens). Taalgebruik in het NT: en (in). Hebreeuws: בְּ = bë. Lat.: in.

Ef 5,21.4. φοβῳ (= fobô: vrees, fobie; zn dat mann enk van het zn φοβος = fobos: vrees, fobie). Taalgebruik in het NT: fobos (vrees, fobie). Een vorm van (vrees, fobie) in de LXX (199), in het NT (47).

  φοβος (= fobos: vrees, fobie). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 φοβῳ (= fobô: vrees, fobie; zn dat mann enk). 34  24  10     

1

   
  totaal 264  207  57  12 10  24  5 16  18  16 

Ef 5,22 - Ef 5,22: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ai gunaikes tois idiois andrasin ôs tô kuriô, 22 mulieres viris suis subditae sint sicut Domino   Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.   [22] Vrouwen*, schik u naar uw man als naar de Heer,  [22] Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,  22 de vrouwen aan de mannen met wie ze eigen zijn als aan de Heer,   22. Que les femmes le soient à leurs maris comme au Seigneur:  

Statenvertaling. 22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
King James Bible. [22] Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
Luther-Bibel. 22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.

Tekstuitleg van Ef 5,22.

Ef 5,22. 2. γυναικες (= gunaikes: vrouwen; zn nom vr mv van het zn γυνη = gunè: vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in de LXX: gunè (vrouw). Een vorm van γυνη = gunè (vrouw) in de LXX (1074), in het NT (209), in Hnd (19).

  γυνη = gunè: vrouw). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn  ev  Ab 
6 γυναικες (= gunaikes: vrouwen; zn nom vr mv). 108  93  15     
  totaal 1059  850  209  29  16  38  22  18  67  19  83  105  64 

γυνη = gunè: vrouw). Br
γυναικες (= gunaikes: vrouwen; zn nom vr mv). 7: (1) 1 Kor 14,34. (2) Ef 5,22. (3) Ef 5,24. (4) Kol 3,18. (5) Heb 11,35. (6) 1 Pe 3,1. (7) 1 Pe 3,5
totaal 67 

Ef 5,23 - Ef 5,23: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23oti anèr estin kefalè tès gunaikos ôs kai o christos kefalè tès ekklèsias, autos sôtèr tou sômatos.   23 quoniam vir caput est mulieris sicut Christus caput est ecclesiae ipse salvator corporis  Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam;  [23] want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.  [23] want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.  23 omdat de man ‘hoofd’ van de vrouw is zoals ook de Christus hoofd is van de vergadering, hij, de redder van het lichaam.  23. en effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du Corps ;  

Statenvertaling. 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
King James Bible. [23] For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
Luther-Bibel. 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat.

Tekstuitleg van Ef 5,23.

4. κεφαλη (= kefalè: hoofd; zn nom vr enk). Taalgebruik in het NT: kefalè (hoofd). Bijbel (50). OT (34). NT (12): (1) Mt 5,36. (2) Mt 14,11. (3) Joh 19,2. (4) Joh 20,12. (5) 1 Kor 11,3. (6) 1 Kor 11,5. (7) 1 Kor 12,21. (8) Ef 4,15. (9) Ef 5,23. (10) Kol 1,18. (11) Kol 2,10. (12) Apk 1,14. Een vorm van κεφαλη (= kefalè: hoofd, in de LXX (433), in het NT (75).
- רֹאשׁ = ro´sj: hoofd, top, begin). Taalgebruik in Tenakh: ro´sj (hoofd, top, begin). Getalswaarde: resj = 20 of 200, aleph = 1, sjin = 21 of 300; totaal: 42 (2 X 3 X 7) OF 501 (3 X 167). Structuur: 2 - 1 - 3. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (148). Pentateuch (51). Eerdere Profeten (32). Latere Profeten (26). 12 Kleine Profeten (6). Geschriften (33). Gn (5): (1) Gn 3,15. (2) Gn 40,20. (3) Gn 47,31. (4) Gn 48,14. (5) Gn 48,17.
- Ned: hoofd < Lat: caput, capitis; h/k, f/p, d/t. D: Koph; c/k, p/ph. E: head. Zie Fr: chef (degene die aan het hoofd staat) < Lat: caput; ch/c, p/f.
- Fr: tête < Lat: testa (vr enk van testus, a, um < tegere: dekken; t/g, g/k). Is tête = bedekt? Het hoofd dat bedekt is?
- Gr: καρα = kara (hoofd). Proto-Indo-Europees: krh-(e)s-n- ('hoofd'). Zie Ned: hersenen, k/h. Sanskriet: sirsn-as.
- Arabisch: رئيس (rajîsj). Hebreeuws: רֹאשׁ = ro´sj (hoofd, top, begin) Taalgebruik in Tenakh: ro´sj (hoofd, top, begin).

15. nom. mann. enk. σωτηρ = sôtèr (redder). Taalgebruik in het NT: sôtèr (redder). Taalgebruik in Lc: sôtèr (redder). Taalgebruik in de LXX: sôtèr (redder). Bijbel (18): (1) 1 S 10,19. (2) Js 12,2. (3) Js 45,15. (4) Js 45,21. (5) Js 62,11. (6) Ps 25,5. (7) Ps 27,1. (8) Ps 27,9. (9) Ps 62,3. (10) Ps 62,7. (11) Ps 65,6. (12) Ps 79,9. (13) Jdt 9,11. (14) 1 Mak 4,30. (15) Lc 2,11. (16) Joh 4,42. (17) Ef 5,23. (18) 1 Tim 4,10.

Ef 5,24 - Ef 5,24: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24alla ôs è ekklèsia upotassetai tô christô, outôs kai ai gunaikes tois andrasin en panti.   24 sed ut ecclesia subiecta est Christo ita et mulieres viris suis in omnibus   maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.   [24] Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus, zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken. [24] En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen 24 Nee, zoals de vergadering zich onderschikt aan de Christus, zo ook de vrouwen aan de mannen, in alles;   24. or l'Église se soumet au Christ ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur maris.  

Statenvertaling. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
King James Bible. [24] Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
Luther-Bibel. 24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen.

Tekstuitleg van Ef 5,24.

Ef 5,25 - Ef 5,25: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 25 viri diligite uxores sicut et Christus dilexit ecclesiam et se ipsum tradidit pro ea  Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd  [25] Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd  [25] Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven  25 de mannen: hebt de vrouwen lief zoals ook de Christus de vergadering heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven,  25. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église: il s'est livré pour elle, 

Statenvertaling. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
King James Bible. [25] Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
Luther-Bibel. 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben,

Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,

Tekstuitleg van Ef 5,25. Paulus roept de mannen op om de vrouwen lief te hebben. Het betreft de houding van mannen jegens vrouwen. En dan volgt een vergelijking: op welke wijze moeten de mannen de vrouwen liefhebben? De vergelijking betreft de liefde van Christus voor zijn kerk. Het gaat er niet zozeer om het beeld dat de mannen door Christus wordt weergegeven en de vrouwen door de kerk wordt weergegeven. Het beeld betreft de wijze van omgang met elkaar, de mannen met de vrouwen, Christus met de kerk.

Ef 5,25.1. οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

Ef 5,25.2. ανδρες (= andres: mannen; zn nom + voc mann mv van het zn ανηρ = anèr: man). Taalgebruik in het NT: anèr (man). Een vorm van ανηρ = anèr: man, in de LXX (1918), in het NT (216).

  anèr (man) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br Apk syn ev
6 ανδρες (= andres: mannen; zn nom + voc mann mv). 394 331 63 4 1 8 1 44 5   13  14 

Ef 5,25.3. ἀγαπᾶτε (= agapate: jullie beminnen, bemint; wkw act ind + imperat praes 2de pers mv van het wkw. αγαπαω = agapaô: liefhebben; zie Hebr.: אהב = ´âhabh. Stam: '/a -g/h - b/p).
- αγαπατε (= agapate: jullie beminnen, bemint; wkw act ind praes 2de pers mv en act imperat praes 2de pers mv van het wkw αγαπαω = agapaô: liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Bijbel (17): (1) Dt 13,4. (2) Zach 8,17. (3) Ps 4,3. (4) Mt 5,44. (5) Lc 6,27. (6) Lc 6,32. (7) Lc 6,35. (8) Lc 11,43. (9) Joh 13,34. (10) Joh 14,15. (11) Joh 15,12. (12) Joh 15,17. (13) Ef 5,25. (14) Kol 3,19. (15) 1 Pe 1,8. (16) 1 Pe 2,17. (17) 1 Joh 2,15. Een vorm van αγαπαω = agapaô in de LXX (283), in het NT (141).

Ef 5,25.10. ἠγάπησεν (= ègapèsen: hij beminde; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αγαπαω = agapaô: houden van, beminnen). Het is wel opvallend dat de wkwvorm een aorist, een verleden tijd is; je zoudt eerder een tegenwoordige tijd verwachten: zoals ook Christus de kerk bemint.

  αγαπαω (= agapaô: liefhebben)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ἠγάπησεν (= ègapèsen: hij beminde; wkw act ind aor 3de pers enk). 45  33  12       

Ef 5,25.6.-10. καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν (= kathôs kai ho Christos égapèsen: zoals ook Christus liefhad°. NT (2): (1) Ef 5,2. (2) Ef 5,25.

Ef 5,25.14. ἑαυτον (= heauton: zichzelf; wederkerig vnw acc mann enk van het wederkerig vnw ἑαυτος = heautos: zichzelf).

Ef 5,25.15. παρέδωκεν (= paredôken: hij leverde over; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw παραδιδωμι = paradidômi: overleveren).

παραδιδωμι (= paradidômi: overleveren) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev  Ab 
παρέδωκεν (= paredôken: hij leverde over; wkw act ind aor 3de pers enk).   82  65  17   
παρέδωκαν (= paredôken: hij leverde over; wkw act ind aor 3de pers enk).      

Ef 5,25.14. - 15. Ef 5,2: παρεδωκεν εαυτον (= paredôken heauton: hij leverde zichzelf over). NT (1): Ef 5,2.
Ef 5,25: ἑαυτον παρέδωκεν (= heauton paredôken: zichzelf leverde hij over). NT (1): Ef 5,25.
Het wederkerig vnw staat voor of na het wkw.
- In de evangelische traditie lezen we dat Judas Jezus overleverde. Maar het gaat hier om Christus. Hij leverde zichzelf over. Het is hier geen historische tekst, maar een theologische. De Messias nam vrijwillig het lijden op zich.

Ef 5,25.16. ὑπὲρ (= huper: voor, ten voordele van; vz met gen).

Ef 5,25.15. - 16. παρέδωκεν ὑπὲρ (= paredôken: hij leverde over omwille van). NT (1): Ef 5,25.

14. - 16. Ef 2,25: ἑαυτον παρέδωκεν ὑπὲρ (= heauton paredôken huper: zichzelf leverde hij over omwille van).
Ef 5,2: παρεδωκεν εαυτον ὑπὲρ (= paredôken heauton huper: hij leverde zichzelf over omwille van).
.


Ef 5,26 - Ef 5,26: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 26 ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo   om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord.  [26] om haar heilig en rein te maken, door het waterbad* en het woord,  [26] om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden   26 opdat hij haar zou heiligen; hij heeft haar ook gereinigd in het waterbad, door zijn woord,   26. afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ;  

Statenvertaling. 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
King James Bible. [26] That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
Luther-Bibel. 26 um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er

Tekstuitleg van Ef 5,26.

Ef 5,27 - Ef 5,27: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος. 27 ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquid eiusmodi sed ut sit sancta et inmaculata  Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet.  [27] om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet.  [27] en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.   27 om zelf haar in heerlijkheid naast zich te plaatsen: de vergadering zonder vlek of rimpel of wat dan ook van zulke dingen; nee, opdat zij heilig zal zijn en onbesmet;   27. car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée.  

Statenvertaling. 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
King James Bible. [27] That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
Luther-Bibel. 27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei.

Tekstuitleg van Ef 5,27.

10. σπιλοn (= spilon: schandvlek; acc mann enk van het zn σπιλος = spilos: schandvlek). Fr: tache: vlek, plek, veeg; sans tache: vlekkeloos, onbevlekt, onbezoedeld.

12. ρυτιδα (= rutida: rimpel, kreuk, vouw; zn acc vr enk van het zn ρυτις = rutis).

Ef 5,28 - Ef 5,28: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28outôs ofeilousin [kai] oi andres agapan tas eautôn gunaikas ôs ta eautôn sômata. o agapôn tèn eautou gunaika eauton agapa,  28 ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua qui suam uxorem diligit se ipsum diligit   Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.  [28] Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben, als waren die hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.   [28] Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.   28 zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen; want wie zijn vrouw liefheeft heeft ook zichzelf lief;   28. De la même façon les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Aimer sa femme c'est s'aimer soi-même. 

Statenvertaling. 28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
King James Bible. [28] So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
Luther-Bibel. 28 So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst.

Tekstuitleg van Ef 5,28.

4. οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

5. ανδρες (= andres: mannen; zn nom mann mv van het zn ανηρ = anèr: man). Taalgebruik in het NT: anèr (man). Een vorm van ανηρ = anèr: man, in de LXX (1918), in het NT (216).

  anèr (man) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br Apk syn ev
6 ανδρες (= andres: mannen; zn nom + voc mann mv). 394 331 63 4 1 8 1 44 5   13  14 

Ef 5,29 - Ef 5,29: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29oudeis gar pote tèn eautou sarka emisèsen, alla ektrefei kai thalpei autèn, kathôs kai o christos tèn ekklèsian,  29 nemo enim umquam carnem suam odio habuit sed nutrit et fovet eam sicut et Christus ecclesiam   Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk  [29] Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel: hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,  [29] Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk,  29 want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, nee, hij voedt het en verzorgt het zoals ook de Christus de vergadering,   29. Car nul n'a jamais haï sa propre chair ; on la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église: 

Statenvertaling. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
King James Bible. [29] For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
Luther-Bibel. 29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst; sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde.

Tekstuitleg van Ef 5,29.

Ef 5,30 - Ef 5,30: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30oti melè esmen tou sômatos autou.   30 quia membra sumus corporis eius de carne eius et de ossibus eius   omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. "  [30] omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam*.  [30] want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen.  30 omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.   30. ne sommes-nous pas les membres de son Corps ? 

Statenvertaling. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
King James Bible. [30] For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
Luther-Bibel. 30 Denn wir sind Glieder seines Leibes.

Tekstuitleg van Ef 5,30.

Ef 5,31 - Ef 5,31: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31anti toutou kataleipsei anthrôpos [ton] patera kai [tèn] mètera kai proskollèthèsetai pros tèn gunaika autou, kai esontai oi duo eis sarka mian.  31 propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una  Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn." [31] Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn.  [31] ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’   31 ‘Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en zij zullen zijn, die twee, tot één vlees.’   31. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair: 

Statenvertaling. 31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
King James Bible. [31] For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
Luther-Bibel. 31 »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein« (1.Mose 2,24).

Tekstuitleg van Ef 5,31.

Ef 5,32 - Ef 5,32: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32to mustèrion touto mega estin, egô de legô eis christon kai eis tèn ekklèsian. 32 sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in ecclesia   Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.    [32] Dit geheim is groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.  [32] Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.  32 Dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de vergadering.   32. ce mystère est de grande portée ; je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. 

Statenvertaling. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
King James Bible. [32] This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
Luther-Bibel. 32 Dies Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde.

Tekstuitleg van Ef 5,32.

Ef 5,33 - Ef 5,33: Huisregels - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 5 -- Ef 5,21-6,9 -- Ef 5,21 - Ef 5,22 - Ef 5,23 - Ef 5,24 - Ef 5,25 - Ef 5,26 - Ef 5,27 - Ef 5,28 - Ef 5,29 - Ef 5,30 - Ef 5,31 - Ef 5,32 - Ef 5,33 -- Ef 6,1 - Ef 6,2 - Ef 6,3 - Ef 6,4 - Ef 6,5 - Ef 6,6 - Ef 6,7 - Ef 6,8 - Ef 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33plèn kai umeis oi kath ena ekastos tèn eautou gunaika outôs agapatô ôs eauton, è de gunè ina fobètai ton andra. 33 verumtamen et vos singuli unusquisque suam uxorem sicut se ipsum diligat uxor autem ut timeat virum     [33] Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.   [33] Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.  33 In elk geval moet ook gij, ieder in het bijzonder, zijn vrouw zó liefhebben: als zichzelf, en opdat de vrouw de man kan eerbiedigen.  33. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. 

Statenvertaling. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.
King James Bible. [33] Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.
Luther-Bibel. 33 Darum auch ihr: ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den Mann.

Tekstuitleg van Ef 5,33.


GRIEKSE TEKST

1γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 3πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 5τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ. 6Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 7μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν: 8ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ: ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 9ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ 10δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ: 11καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, 12τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν: 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει, Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 15Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ' ὡς σοφοί, 16ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. 17διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. 18καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 19λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί, 21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 24ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 25Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος. 28οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ, 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, 30ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. 31ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 32τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

1ginesthe oun mimètai tou theou, ôs tekna agapèta, 2kai peripateite en agapè, kathôs kai o christos ègapèsen èmas kai paredôken eauton uper èmôn prosforan kai thusian tô theô eis osmèn euôdias. 3porneia de kai akatharsia pasa è pleonexia mède onomazesthô en umin, kathôs prepei agiois, 4kai aischrotès kai môrologia è eutrapelia, a ouk anèken, alla mallon eucharistia. 5touto gar iste ginôskontes oti pas pornos è akathartos è pleonektès, o estin eidôlolatrès, ouk echei klèronomian en tè basileia tou christou kai theou. 6mèdeis umas apatatô kenois logois, dia tauta gar erchetai è orgè tou theou epi tous uious tès apeitheias. 7mè oun ginesthe summetochoi autôn: 8ète gar pote skotos, nun de fôs en kuriô: ôs tekna fôtos peripateite 9o gar karpos tou fôtos en pasè agathôsunè kai dikaiosunè kai alètheia 10dokimazontes ti estin euareston tô kuriô: 11kai mè sugkoinôneite tois ergois tois akarpois tou skotous, mallon de kai elegchete, 12ta gar krufè ginomena up autôn aischron estin kai legein: 13ta de panta elegchomena upo tou fôtos faneroutai, 14pan gar to faneroumenon fôs estin. dio legei, egeire, o katheudôn, kai anasta ek tôn nekrôn, kai epifausei soi o christos. 15blepete oun akribôs pôs peripateite, mè ôs asofoi all ôs sofoi, 16exagorazomenoi ton kairon, oti ai èmerai ponèrai eisin. 17dia touto mè ginesthe afrones, alla suniete ti to thelèma tou kuriou. 18kai mè methuskesthe oinô, en ô estin asôtia, alla plèrousthe en pneumati, 19lalountes eautois [en] psalmois kai umnois kai ôdais pneumatikais, adontes kai psallontes tè kardia umôn tô kuriô, 20eucharistountes pantote uper pantôn en onomati tou kuriou èmôn ièsou christou tô theô kai patri, 21upotassomenoi allèlois en fobô christou. 22ai gunaikes tois idiois andrasin ôs tô kuriô, 23oti anèr estin kefalè tès gunaikos ôs kai o christos kefalè tès ekklèsias, autos sôtèr tou sômatos. 24alla ôs è ekklèsia upotassetai tô christô, outôs kai ai gunaikes tois andrasin en panti. 25oi andres, agapate tas gunaikas, kathôs kai o christos ègapèsen tèn ekklèsian kai eauton paredôken uper autès, 26ina autèn agiasè katharisas tô loutrô tou udatos en rèmati, 27ina parastèsè autos eautô endoxon tèn ekklèsian, mè echousan spilon è rutida è ti tôn toioutôn, all ina è agia kai amômos. 28outôs ofeilousin [kai] oi andres agapan tas eautôn gunaikas ôs ta eautôn sômata. o agapôn tèn eautou gunaika eauton agapa, 29oudeis gar pote tèn eautou sarka emisèsen, alla ektrefei kai thalpei autèn, kathôs kai o christos tèn ekklèsian, 30oti melè esmen tou sômatos autou. 31anti toutou kataleipsei anthrôpos [ton] patera kai [tèn] mètera kai proskollèthèsetai pros tèn gunaika autou, kai esontai oi duo eis sarka mian. 32to mustèrion touto mega estin, egô de legô eis christon kai eis tèn ekklèsian. 33plèn kai umeis oi kath ena ekastos tèn eautou gunaika outôs agapatô ôs eauton, è de gunè ina fobètai ton andra.


VULGAAT

1 estote ergo imitatores Dei sicut filii carissimi 2 et ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit se ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis 3 fornicatio autem et omnis inmunditia aut avaritia nec nominetur in vobis sicut decet sanctos 4 aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas quae ad rem non pertinent sed magis gratiarum actio 5 hoc enim scitote intellegentes quod omnis fornicator aut inmundus aut avarus quod est idolorum servitus non habet hereditatem in regno Christi et Dei 6 nemo vos seducat inanibus verbis propter haec enim venit ira Dei in filios diffidentiae 7 nolite ergo effici participes eorum 8 eratis enim aliquando tenebrae nunc autem lux in Domino ut filii lucis ambulate 9 fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et veritate 10 probantes quid sit beneplacitum Deo 11 et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum magis autem et redarguite 12 quae enim in occulto fiunt ab ipsis turpe est et dicere 13 omnia autem quae arguuntur a lumine manifestantur omne enim quod manifestatur lumen est 14 propter quod dicit surge qui dormis et exsurge a mortuis et inluminabit tibi Christus 15 videte itaque fratres quomodo caute ambuletis non quasi insipientes sed ut sapientes 16 redimentes tempus quoniam dies mali sunt 17 propterea nolite fieri inprudentes sed intellegentes quae sit voluntas Domini 18 et nolite inebriari vino in quo est luxuria sed implemini Spiritu 19 loquentes vobismet ipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino 20 gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Iesu Christi Deo et Patri 21 subiecti invicem in timore Christi 22 mulieres viris suis subditae sint sicut Domino 23 quoniam vir caput est mulieris sicut Christus caput est ecclesiae ipse salvator corporis 24 sed ut ecclesia subiecta est Christo ita et mulieres viris suis in omnibus 25 viri diligite uxores sicut et Christus dilexit ecclesiam et se ipsum tradidit pro ea 26 ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo 27 ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquid eiusmodi sed ut sit sancta et inmaculata 28 ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua qui suam uxorem diligit se ipsum diligit 29 nemo enim umquam carnem suam odio habuit sed nutrit et fovet eam sicut et Christus ecclesiam 30 quia membra sumus corporis eius de carne eius et de ossibus eius 31 propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una 32 sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in ecclesia 33 verumtamen et vos singuli unusquisque suam uxorem sicut se ipsum diligat uxor autem


TAALGEBRUIK

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


COMMENTAAR