BRIEF AAN DE FILIPPENZEN - Fil -- OVERZICHT -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil 1 , Fil 2 , Fil 3 , Fil 4 -

OVERZICHT Fil - TAALGEBRUIK Fil - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR Fil .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -
OVERZICHT - TAALGEBRUIK - COMMENTAAR -

Overzicht : Brieven van Paulus : overzicht - Brieven van Paulus : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- Brieven van Paulus : commentaar
- Fil 1 , Fil 2 , Fil 3 , Fil 4
Per pericope : zie hieronder .
Uitleg vers per vers :
-- Fil 1 - Fil 1,1 - Fil 1,2 - Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 - Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 - Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -
-- Fil 2 - Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 - Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 - Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
-- Fil 3 - Fil 3,1 - Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
-- Fil 4 - Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 - Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 - Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -

Aantal verzen : 30 + 30 + 21 + 23 = 104 (4 X 26) . 26 is de getalwaarde van de godsnaam JHWH .

  Fil 1 Fil 2 Fil 3 Fil 4  
woorden          
letters          

 

  Fil 1,1 Fil 1,2 Fil 1,3                                                        
                                                               
                                                               

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- Fil 2,1-11 : 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Fil 1

Fil 1,1-2 : Schrijver , lezers , groet .
Fil 1,3-11 : Dankzegging en gebed .
Fil 1,12-26 : Paulus’ getuigenis van het evangelie .
Fil 1,27-30 : Eensgezind strijden voor het evangelie .

Fil 2

Fil 2,1-11 : Het voorbeeld van Christus .
Fil 2,12-18 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft .
Fil 2,19-3,1 : Timoteüs en Epafroditus .

Fil 3

Fil 3,1 : Timoteüs en Epafroditus (vervolg) .
Fil 3,1b-21 : Voortgaan op de ingeslagen weg .

Fil 4

Fil 4,1-9 : Vermaningen .
Fil 4,10-20 : Dank voor verleende hulp .
Fil 4,21-23 : Groeten en zegenwens .


TAALGEBRUIK

  Fil 1,1 Fil 1,2 Fil 1,3 Fil 1,4 Fil 1,5 Fil 1,6 Fil 1,7 Fil 1,8 Fil 1,9 Fil 1,10 Fil 1,11 Fil 1,12 Fil 1,13 Fil 1,14 Fil 1,15
charis    charis (genade)                           
Christos (1) douloi christou (dienaars van Christus) . (2) en Christôi Ièsou (in Christus Jezus) apo ... kuriou Ièsou Christou (vanwege de Heer Jezus Christus)       achri hèmeras Christou Ièsou (tot de dag van Christus Jezus)       eis chèmeran Christou (tot de dag van Christus) . dia Ièsou Christou (door Jezus Christus) .        
en (1) en Christôi Ièsou (in Christus Jezus) . (2) tois ousin in Philippois (die zijn in Filippi) .         en humin (in jullie)   en splagchnois Christou Ièsou (met gevoelens van Christus Jezus) .              
Ièsous en Christôi Ièsou (in Christus Jezus)         achri hèmeras Christou Ièsou (tot de dag van Christus Jezus)         dia Ièsou Christou (door Jezus Christus) .        
pas  pasin tois hagiois (aan alle heiligen)              pantas humas (jullie allen)                
Theos   apo Theou Patros hèmôn (vanwege God onze Vader)           ho Theos (God)     eis doxan kai epainin Theou (tot heerlijkheid en lof van God) .        
                               

  Fil 1,16 Fil 1,17 Fil 1,18 Fil 1,19 Fil 1,20 Fil 1,21 Fil 1,22 Fil 1,23 Fil 1,24 Fil 1,25 Fil 1,26 Fil 1,27 Fil 1,28 Fil 1,29 Fil 1,30
chara      (1) chairô (ik verheug me .  (2) charèsomai (ik zal me verheugen) .                     echaristhè (er werd gegeven)    
Christos     Christos (Christus) tou pneumatis Ièsou Christou (van de geest van Jezus Christus) . Christos (Christus) Christos (Christus)           tou euaggeliou tou Christou (van het evangelie van Christus)   to huper Christou (dat voor Christus) .  
en     en toutôi (hierin)   (1) en oudeni (in niets) (2) en pasèi parrèsiai (in alle vrijmoedigheid) (3) en tôi sômati mou (in mijn lichaam)             en heni pneumati (in één geest) .      
Ièsous                              
pas       panti tropôi (op iedere wijze)    (1) en pasèi parrèsiai (in alle vrijmoedigheid) (2) pantote (altijd)                    
Theos                              
                               

  Fil 2,1 Fil 2,2 Fil 2,3 Fil 2,4 Fil 2,5 Fil 2,6 Fil 2,7 Fil 2,8 Fil 2,9 Fil 2,10 Fil 2,11 Fil 2,12 Fil 2,13 Fil 2,14 Fil 2,15
chara    mou tèn charan (mijn vreugde)              echarisato (Hij schonk)             
Christos en Christôi (in Christus)         en Christôi Ièsou (in Christus Jezus)             kurios Ièsous Christos (de heer Jezus Christus)        
en en Christôi (in Christus)        (1) en humin (onder jullie) (2)  en Christôi Ièsou (in Christus Jezus) .          en tôi onomati Ièsou (in de naam van Jezus)            
Ièsous         en Christôi Ièsou (in Christus Jezus)   en morfèi theou (in de vorm van God)           kurios Ièsous Christos (de heer Jezus Christus)        
pas                  pan onoma (alle naam)  pan gonu (iedere knie)  pasa glôssa (iedere tong)        
sun-   sumpsuchoi (één geest)                          
Theos           (1) en morfèi theou (in de vorm van God)  . (2) isa theôi (gelijk aan God) .     ho theos (God)    eis doxan theou patros (tot heerlijkheid van God Vader)        
                               

  Fil 2,16 Fil 2,17 Fil 2,18 Fil 2,19 Fil 2,20 Fil 2,21 Fil 2,22 Fil 2,23 Fil 2,24 Fil 2,25 Fil 2,26 Fil 2,27 Fil 2,28 Fil 2,29 Fil 2,30
                               
Christos eis chèmeran Christou (tot de dag van Christus) .         ou ta Ièsou Christou (niet die van Jezus Christus) .                  
en                              
Ièsous           ou ta Ièsou Christou (niet die van Jezus Christus) .                  
pas            hoi pantes (allen)                    
Theos                              
                               

  Fil 3,1 Fil 3,2 Fil 3,3 Fil 3,4 Fil 3,5 Fil 3,6 Fil 3,7 Fil 3,8 Fil 3,9 Fil 3,10 Fil 3,11 Fil 3,12 Fil 3,13 Fil 3,14 Fil 3,15
                               
Christos                              
en                              
Ièsous                              
                               
Theos                              
                               

  Fil 3,16 Fil 3,17 Fil 3,18 Fil 3,19 Fil 3,20 Fil 3,21
             
Christos            
en            
Ièsous            
             
Theos            
             

  Fil 4,1 Fil 4,2 Fil 4,3 Fil 4,4 Fil 4,5 Fil 4,6 Fil 4,7 Fil 4,8 Fil 4,9 Fil 4,10 Fil 4,11 Fil 4,12 Fil 4,13 Fil 4,14 Fil 4,15
                               
Christos                              
en                              
Ièsous                              
                               
Theos                              
                               

  Fil 4,16 Fil 4,17 Fil 4,18 Fil 4,19 Fil 4,20 Fil 4,21 Fil 4,22 Fil 4,23
                 
Christos                
en                
Ièsous                
                 
Theos                
                 

 

 

- A - B -

C

christos (Christus)   bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Fil  
nom. christos 118 8 110 8 5 5 15 4 73 0 4
voc. christe 1   1 1 0 0 0 0 1 0  
gen. christou 251 10 240 5 2 0 1 11 214 7 17
dat. christô(i) 107 5 102 0 0 0 0 0 102 0 11
acc. christon 78 14 64 2 0 7 2 10 43 0 5
Totaal   554 37 517 16 7 12 18 25 432 7 37

Christou (Christus) . In zeventien verzen in Fil : (1) Fil 1,1 . (2) Fil 1,2 . (3) Fil 1,6 . (4) Fil 1,8 . (5) Fil 1,10 . (6) Fil 1,11 . (7)Fil 1,19 . (8) Fil 1,27 . (9) Fil 1,29 . (10) Fil 2,16 . (11) Fil 2,21 . (12) Fil 2,30 . (13) Fil 3,8 . (14) Fil 3,9 . (15) Fil 3,12 . (16) Fil 3,18 . (17) Fil 4,23 .
- Ièsou Christou (Jezus Christus) . In 146 verzen in het N.T. . Slechts in vier verzen in de evangelies : (1) Mt 1,1 . (2) Mt 1,18 . (3) Mc 1,1 . (4) Joh 1,17 . Hnd (11) . Brieven (125) . Apk (6) . In de brieven van Paulus . Fil (7) : (1) Fil 1,1 . (2) Fil 1,2 . (3) Fil 1,6 . (4) Fil 1,8 . (5) Fil 1,11 . (6) Fil 1,19 . (19) Fil 4,23 . Er zijn nogal wat varianten in de tekstuitgaven . Soms staat Ièsou achter Christou , soms staat Ièsou er niet .

- D - E - F - G - H -

I

- Ièsous (Jezus) . Ièsous (Jezus) . Verwijzing : Ièsous (Jezus) , zie Mt 1,1 . Nominatief mannelijk enkelvoud . Fil (1) : Fil 2,11 .
-- Ièsous (ho) Christos (Jezus Christus) . In (vier) en elf verzen in het N.T. In Fil 2,11 .
- Ièsou . Genitief of datief mannelijk enkelvoud . Fil (19) : (1) Fil 1,1 . (2) Fil 1,2 . (3) Fil 1,6 . (4) Fil 1,8 . (5) Fil 1,11 . (6) Fil 1,19 . (7) Fil 1,26 . (8) Fil 2,5 . (9) Fil 2,10 . (10) Fil 2,19 . (11) Fil 2,21 . (12) Fil 3,3 . (13) Fil 3,8 . (14) Fil 3,12 . (15) Fil 3,14 . (16) Fil 4,7 . (17) Fil 4,19 . (18) Fil 4,21 . (19) Fil 4,23 .
-- Ièsou Christou (Jezus Christus) . In 146 verzen in het N.T. . Slechts in vier verzen in de evangelies : (1) Mt 1,1 . (2) Mt 1,18 . (3) Mc 1,1 . (4) Joh 1,17 . Hnd (11) . Brieven (125) . Apk (6) . In de brieven van Paulus . Fil (7) : (1) Fil 1,1 . (2) Fil 1,2 . (3) Fil 1,6 . (4) Fil 1,8 . (5) Fil 1,11 . (6) Fil 1,19 . (19) Fil 4,23
-- Ièsou Christôi . In vijf verzen in het N.T. .
-- Christôi Ièsou (telkens en Christôi Ièsou = in Christus Jezus) . In tweeenvijftig verzen in het N.T. , slechts in de brieven van Paulus en 1 Pe . In acht verzen in Fil : (1) Fil 1,1 . (7) Fil 1,26 . (8) Fil 2,5 . (12) Fil 3,3 . (15) Fil 3,14 . (16) Fil 4,7 . (17) Fil 4,19 . (18) Fil 4,21 .
- Ièsoun . Accusatief mannelijk enkelvoud . In één vers in Fil : Fil 3,20 .
-- Ièsoun Christon (Jezus Christus) . In negentien verzen in het N.T. . Joh (1) . Hnd (6) . Brieven : 12 . In Fil 3,20 .
In Fil komt het zelfstandig naamwoord Ièsous (Jezus) onder de verschillende vormen in eenentwintig verzen voor . In zestien verzen komt een vorm van Jezus Christus of Christus Jezus voor .

Ièsous (Jezus)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk Fil
nom. 604  151  455  110 57 55 194 10 28 1 1 - 1
gen. + dat. 348  34  313  25 13 18 18 32 196 11 19 - 7 / 8
acc. 163  39  124  15 11 14 26 27 93 0 1 - 1
totaal 1115  224  892  150 81 87 238 69 317 12 21

- J - K - L - M - N - O

P

pas (al) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Fil    
nom. m. enk. pas 636 544 92 12 5 16 15  92 - 60 = 32  -
nom. vr. enk. pasa 288 245 43 10 2 43 - 21 = 22  Fil 2,11
nom. + acc. onz. enk. pan 471 401 70 70 - 39 = 31  11  (1) Fil 2,9 . (2) Fil 2,10 .
gen. + onz. m. enk. pantos  337  253  32 7 32 - 18 = 14  -
gen. vr. enk. pasès  226  133  41 9 41 - 18 = 23  Fil 2,29
dat. m. + onz. enk. panti   271  177  58  58 - 18 = 40  (1) Fil 1,18 . (2) Fil 4,6 . (3) Fil 4,12 .
dat. vr. enk. pasèi  238  158  44 44 - 11 = 33  (1)
acc. m. enk. , nom. m. + onz. mv. panta 1358 1119 239 32  21 34  20  19  239 -  136 = 103 10   
acc. vr. enk. pasan  380  280  51  51 - 25 = 26   
nom. m. mv. pantes 724 588 166 18  15 25 14  33 166 -  109 = 57  
nom. vr. mv. pasai 148  109  16  16 - 14 = 2   
gen. mv. pantôn 443 265 126 10  17 22 126 - 61 = 65   
gen. vr. mv. pasôn   82  72  5 - 3 = 2   
dat m. + onz. mv. pasin   264  147  81  13  11  81 - 32 = 49   
dat.  vr. mv. pasais 82  69  7 - 3 = 4   
acc. m. mv. pantas 482 295 87 4 14  21  87 -52 = 35   
acc. vr. mv. pasas 267 256 9 3 1 1 0 2 9 - 7 = 2 0 0  
Totaal     1167 122  66  157  62  167  540  53  32   

 

- Q - R - S

T

- theos (God) . Verwijzing : theos (God) , zie Lc 24,53 .

theos (God)  bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Fil  
nom. 1686  1311  287  15  17  58  287 - 124 = 163  20 
gen.  1517  770  641  28  31  70 43  56  641 - 281 = 360   53  10 
dat.  433  249  154  13  154 - 44 = 110  13 
acc.  496  300  142  23  12  30  142 - 80 = 62 
Totaal   4132  2630  1224  44  44  117  76  157   1224 - 529 = 695 91  23 

- theos (God) . Nominatief mannelijk enkelvoud . Fil (8) : (1) Fil 1,8 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,13 . (4) Fil 2,27 . (5) Fil 3,15 . (6) Fil 3,19 . (7) Fil 4,9 . (8) Fil 4,19
- theou (van God) . Genitief mannelijk enkelvoud . Fil (10) : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 1,11 . (3) Fil 1,28 . (4) Fil 2,6 . (5) Fil 2,11 . (6) Fil 2,15 . (7) Fil 3,3 . (8) Fil 3,9 . (9) Fil 3,14 . (10) Fil 4,7 .
-- theou kai patros (God en Vader) . In vier verzen in het N.T. . theou patros (van God Vader) . In negentien verzen in het N.T. . In Fil 1,2 .
- theôi (God) . Datief mannelijk enkelvoud . Fil (4) : (1) Fil 1,3 . (2) Fil 2,6 . (3) Fil 4,18 . (4) Fil 4,20 .
- theon (God) . Accusatief mannelijk enkelvoud . Fil (1) : (1) Fil 4,6 .

- U - V - W - X - Y - Z -


COMMENTAAR

Voor Paulus is Jezus de gekruisigde die God uit de doden deed opstaan en die Hij bij hem verheerlijkte en hem aanstelde als de verheerlijkte Christus . Jezus de Christus is de eindtijdfiguur . Weldra zal de Heer Jezus Christus komen om de doden te laten opstaan en om de levenden met zich naar de hemel mee te voeren . De dag van zijn komst is nabij . We kunnen slechts op hem wachten . Paulus is apostel om de heidenen bewust te maken van de komst van Christus en hen aan te sporen een leven te leiden dat past bij zijn komst .