HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS : BIBLIOGRAFIE

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -
Bibliografie - http://www.tjresearch.info/contents.htm - bibliografie Marcusevangelie - Mc 1,1-15b bibliografie - Mc 5,1-20b bibliografie - Mc 5,21-43 bibliografie - Mc 7,24-30 bibliografie - Mc 9,2-13 bibliografie - Mc 10,17-22 bibliografie - Mc 13,1-37 bibliografie - Mc 16,1-8 bibliografie -

Overzicht van het Marcusevangelie :   Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Tekstuitleg per pericope - Mc 1,1-6 - Mc 1,7-8 - Mc 1,9-11 - Mc 1,12-13 - Mc 1,14-15 - Mc 1,16-20 - Mc 1,21 - Mc 1,22 - Mc 1,23-28 -Mc 1,29-31 - Mc 1,32-34 - Mc 1,35-38 - Mc 1,39 - Mc 1,40-45 - Mc 2,1-12 - Mc 2,13-14 - Mc 2,15-17 - Mc 2,18-22 - Mc 2,23-28 - Mc 3,1-6 - Mc 3,7-12 - Mc 3,13-19 - Mc 3,20-21 - Mc 3,22-27 - Mc 3,28-30 - Mc 3,31-35 - Mc 4,1-2 - Mc 4,3-9 - Mc 4,10-12 - Mc 4,13-20 - Mc 4,21-23 - Mc 4,24-25 - Mc 4,26-29 - Mc 4,30-32 - Mc 4,33-34 - Mc 4,35-41 - Mc 5,1-20 - Mc 5,21-43 - Mc 6,1-6a - Mc 6,6b - Mc 6,7-13 - Mc 6,14-16 - Mc 6,17-29 - Mc 6,30-34 - Mc 6,30a - Mc 6,35-44a - Mc 6,45-52 - Mc 6,53-56 - Mc 7,1-13 - Mc 7,14-23 - Mc 7,24-30 - Mc 7,31-37 - Mc 8,1-10 - Mc 8,11-13 - Mc 8,14-21 - Mc 8,22-26 - Mc 8,27-30 - Mc 8,31-32 - Mc 8,32-33 - Mc 8,34-35 - Mc 8,36-38 - Mc 9,1 - Mc 9,2-10 - Mc 9,11-13 - Mc 9,14-29 - Mc 9,30-32 - Mc 9,33-37 - Mc 9,38-41 - Mc 9,42 - Mc 9,43-48 - Mc 9,49-50 - Mc 10,1 - Mc 10,2-12 - Mc 10,13-16 - Mc 10,17-22 - Mc 10,23-27 - Mc 10,28-30 - Mc 10,31 - Mc 10,32-34 - Mc 10,35-40 - Mc 10,41-45 - Mc 10,46-52 - Mc 11,1-10 - Mc 11,11 - Mc 11,12-14 - Mc 11,15-17 - Mc 11,18-19 - Mc 11,20-25 - Mc 11,27-33 - Mc 12,1-12 - Mc 12,13-17 - Mc 12,18-27 - Mc 12,28-34 - Mc 12,35-37a - Mc 12,37b-40 - Mc 12,41-44 - Mc 13,1-4 - Mc 13,5-8 - Mc 13,9-13 - Mc 13,14-20 - Mc 13,21-23 - Mc 13,24-27 - Mc 13,28-29 - Mc 13,30-32 - Mc 13,33-37 - Mc 14,1-2 - Mc 14,3-9 - Mc 14,10-11 - Mc 14,12-16 - Mc 14,17-21 - Mc 14,22-25 - Mc 14,26-31 - Mc 14,32-42 - Mc 14,43-52 - Mc 14,53-54 - Mc 14,55-64 - Mc 14,65 - Mc 14,66-72 - Mc 15,1 - Mc 15,2-5 - Mc 15,6-14 - Mc 15,15 - Mc 15,16-20 - Mc 15,21 - Mc 15,22-26 - Mc 15,27-32 - Mc 15,33-39 - Mc 15,40-41 - Mc 15,42-47 - Mc 16,1-8 - Mc 16,9-20 -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

VAN CANGH , Jean-Marie - TOUMPSIN , Alphonse , L'Evangile de Marc . Un original hébreu ? Safran , Bruxelles . collection Langues et cultures anciennes , numéro 4 . Paru en Juin 2005 . Webpagina : http://www.laprocure.com/livres/jean-marie-van-cangh/l-evangile-marc-original-hebreu-_9782960046984.aspx .

4.1 ALGEMEEN -

- BAARLINK, H., Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht, 's-Gravenhage, 1987
- BOKELOH, J.H., Het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus. Willibrordvertaling met korte uitleg, Emmaüs, Desclée De Brouwer, 1972
- BOLKESTEIN, M.H., Het Evangelie naar Marcus, Nijkerk, Callenbach, 1977 (4) (De Prediking van het Nieuwe Testament)
- BOUWMAN, G., Marcus, de vertolker vertolkt, Averbode, Altiora, 198´ (Cahiers voor levensverdieping)
- CLEVENOT, M., Een materialistische benadering van de bijbel, Baarn, Ten Have, 1979, p.75-152
- De CLERCQ, S., Een opwekkend woord. Overwegingen bij de evangeliele­zing, cyclus B, Brussel Licap, 1987
- De GRAVE, R.» GEUDENS, L. e.a., Marcus schrijft u. Kommentaren en Homilieën bij het Marcusevangelie, Westerlo, Apostolaat voor kerkelijk leven, 1978
- De KEIJZER, H.J.J., Marcus, boodschapper van een goede tijding, Den Haag, Boekencentrum; Brussel, De protestantse boekhandel, 1980
- DENAUX, A., Kleine inleiding op het Marcusevangelie, Collationes Brugenses et Gandavenses, jg.16 (1970), p.309-341
- DEN HEYER, C.J., Marcus I en II. Een praktische bijbelverklaring, Kampen, 1985 (Tekst en toelichting)
- DONDERS, S., Bijbels bezien. Marcus, 's-Hertogenbosch, KBS, Brugge, Tabor, 1993
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2)
- FARLA, P., Meer dan Elia, in: Schrift, jg. (1983), nr.88, p.139-147
- GEYSELS, L., 14. Een mijlpaal: Marcus, in: XX, De Bijbel verkennen. 2. Het Nieuwe Testament, Leuven, VBS/ Acco, 1980, p.90-95
- GEYSELS, L., 'Koninkrijk van God' anno1982 volgens Marcus, in: VBS-Informatie, jg.13 (1982), p.2-8
- GEYSELS, L., VAN ENDE, T., Het evangelie van Marcus. De weg van de dienaar, in: Schrift, jg. (1979, nr.66, p.202-238
- HEMELSOET, B., Galilea-Jeruzalem vice versa, in: Schrift, jg. (1973), nr.30, p.220-223
- HEMELSOET, B., Marcus, verklaring van een bijbelgedeelte, Kampen, Kok, 1979
- KEIJZER, H.J.J., Marcus, boodschapper van een goede tijding, 's Gravenhage, 1980
- LAMBERIGTS, S., Algemene inleiding op het Marcusevangelie, in: WERKGROEP SACERDOS, Dichtbij is Uw woord. Exegetisch commentaar bij het Marcusevangelie jaarcyclus  en de Handelingen, Leuven, VBS, Mechelen, Werkgroep Sacerdos, p.7-13
- LAMBERIGTS, S., Het Markusevangelie, in: Mensen onderweg, jg. (1993), nr.9, p.28-31
- LAMBRECHT, J., Het Christusbeeld van Marcus, in: VBS-Informatie, jg.4 (1973), p.18-32 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMBRECHT, J., Hij gaat voor ons uit. Jezus volgen in het Marcuse­ vangelie, Leuven, VBS/ Acco, 1981 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMBRECHT, J., Maar gij, wie zegt gij dat ik ben¿ De actuele boodschap van het Marcusevangelie, Leuven, VBS/ Acco, 1981 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMBRECHT, J., Tekst en context, in: Sacerdos, jg.µ9 (1991-1992), p.361-367; 463-470; 555-563 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMMENS, J., Woord en Leven. Preken en voorbeden voor elke zondag door het jaar, B-cyclus,“ 1984
- LAMOTE, J., De twistgesprekken in het evangelie volgens Marcus, in: VBS-Informatie, jg.4 (1973), p.46-61
- Lane William L. , The gospel according to Mark , 1974 . Website : https://books.google.be/books?id=hmNyCgAAQBAJ&pg=PT462&lpg=PT462&dq=Lightfoot+Consideration+of+Three+Passages&source=bl&ots=br3BARQP6W&sig=uvr_57_RyA4ghsIaByNJA3-v2QE&hl=nl&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAGoVChMIwre57sr-yAIVxNQOCh0I4wcU#v=onepage&q=Lightfoot%20Consideration%20of%20Three%20Passages&f=false .
- LEFEVRE, F., Het Marcusevangelie als mysterie van het kruis, in: Collationes, jg. (1981), nr.1, p.5-21
- Lightfoot R. H. ,
- LOUF, A., Mijn liefde is U genoeg. Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de B-cyclus, Tielt, Lannoo, 1984
- MANIE, H., Marcus-vierdimensionaal, in: Schrift, jg. (1985), nr.100, p.121-160
- MANNS F , LE MILIEU SÉMITIQUE DE L’ÉVANGILE DE MARC . Website : http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA48/48125FM.pdf .
- MONSHOUWER, D., Jesaja als evangelisch beginsel, in: DEURLOO, K.A. e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 4, Kampen, Kok, 1983, p.63-73
* MONSCHOUWER, D., Markus en de drie jaar Torah, Kampen, Kok, 1989
* MONSCHOUWER, D., Markus en de Torah, Kampen, Kok, 1987
- PAUL, M.J., De Marcushypothese, in: KNEVEL, A.G. e.a., Verkenningen in de evangelie"n, Kampen, Kok Voorhoeve, Hilversum, Evangelische Omroep, 1990, p.39-45
* QUINTENS, W., Aan de hand van Marcus, Brugge, Tabor, 1990
- RANDALL Tan K.J. , Recent developments in redaction criticism: From investigation of textual prehistory back to historical-grammatical exegesis?
Journal of the Evangelical Theological Society , Dec 2001 . Website : http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3817/is_200112/ai_n9006320/pg_1 .
- SCHENKE, L., Waarom zijn jullie zo bang¿ De bedoeling van het Mar­ cusevangelie, Leuven, VBS/ Acco, 1983
- SCHLIER, H., De mensenzoon. Het passieverhaal volgens Marcus, KBS, 1977
- SCHMIDT, P., Hoofdstuk 5. Het evangelie van Marcus, in: IDEM, Woord van God - Boek van mensen. Inleiding tot de evangelie"n en de Handelingen, Averbode, 1990, 199± (2), p.127-142
- SCHRUERS, P., Christen worden met Marcus: bezinning en gesprek rond de evangelielezingen van de B-cyclus van het kerkelijk jaar, Kapellen, Patmos, 1989
- SCHRUERS, P., Marcus aan het woord, Antwerpen, Halewijn,1999 . Boekbespreking door F. Van Segbroeck in VBS-Informatie jg. 31 (2000), nr.1, p.21.
- SMIT, J., STROEKEN, H., 10. De weg van de mensenzoon volgens Marcus als worsteling met narcisme, in: IDEM, Lotgevallen. De bijbel in psycho-analytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.119-132
- SMIT, J., STROEKEN, H., 13. Juas, in: IDEM, Lotgevallen. De bijbel in psycho-analytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.158- 169
- STANDAERT, B., Het Markusevangelie: navolging van Jezus, de geliefde zoon van God, in: Heiliging, jg.26 (1976), nr.1, p.2-38
- STANDAERT, B., Marcus, geweld en genade. De actualiteit van het Marcusevangelie, Tielt-Weesp, Lannoo, 198µ (Woord en beleving)
- STANDAERT, B., Met Marcus Jezus achterna, Brecht, Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, 1994
- TOLBERT, M.A., Marcus, in: NEWSON, C.A., RINGE, S.H., Met eigen ogen. Commentaar op de bijbel vanuit het perspectieæ van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.335-349
- VAN BLADEL, F., Het Markusevangelie, vertaling en inleiding, Tielt, Lannoo, 1984
- VAN BRUGGEN, J., Marcus. Het evangelie volgens Petrus, Kampen, Kok, 1988
- VAN DEN ENDE, T., Het evangelie van Marcus. De weg van de dienaar, in: Schrift, jg. (1979), nr.66, p.203-238
- VAN DEN ENDE, T., Zo volwassen als een kind (Marcus 8,27-10,52), in: Schrift, jg. (1976), nr.43, p.20-25
* VAN DER HOORN, Evangelie voor alledag, voor alleman. Een interpretatie van het evangelie van Marcus naar een nieuwe ge­ stalte van het christen-zijn toe, Haarlem, 1971
- VAN DER ZEYDE, M.H., Een tijding van vreugde. Het evangelie verhaald door Markus, Brugge, Emmau's, Nijmegen, Gottmer, 1976
- VAN HOUWELINGEN, P.H.R., De strekking van het evangelie naar Marcus, in: KNEVEL, A.G. e.a., Verkenningen in de evangelie"n, Kampen, Kok ŠVoorhoeve, Hilversum, Evangelische Omroep, 1990, p.16-24
- VAN HOUWELINGEN, P.H.R., Het ontstaan van het evangelie naar Marcus, in: KNEVEL, A.G. e.a., Verkenningen in de evangelie"n, Kampen, Kok Voorhoeve, Hilversum, Evangelische Omroep, 1990, p.60-68
- VAN IERSEL, B., De betekenis van Marcus vanuit zijn topografische structuur, in: Tijdschrift voor theologie, jg.2² (1982), p.117- 138
- VAN IERSEL, B., Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus,“ Bilthoven, Ambo, 1973
- VAN IERSEL, B., Het geheim in Marcus nader bezien, in: Tijdschrift voor theologie, jg.27 (1987), p.356-369
- VAN IERSEL, B., His master's voice. De impliciete verteller in Marcus: stem en literaire gestalte, in: Tijdschrift voor theolo­ gie, jg.3´ (1994), p.115-127
- VAN IERSEL, B., Marcus, Belichting van het Bijbelboek, Brugge, Tabor; Boxtel, KBS 1986
- VAN IERSEL, B., Met vallen en opstaan..., in: Schrift, jg. (1973), nr.30, p.212-219
- VAN OYEN, G., De studie van de Marcusredactie in de twintigste eeuw, Leuven, University Press/ Peeters, 1993
- VAN RULER, A., Dichter bij Marcus. Over het evangelie naar Marcus 1- 8, Nijkerk, Callenbach, 1974
- WERKGROEp SACERDOS, Dichtbij is Uw woord. Exegetische commentaar bij het Marcusevangelie jaarcyclus A en de Handelingen, Mechelen, Sacerdos; Leuven, VBS, 1984 [1] Mc 14,1-15,39: lijdensverhaal
Mc 14,1-15,47: B-cyclus, palmzondag
- LEFEVRE, F., Met Marcus van Getsemane naar Golgota. Hoofdlijnen van het passieverhaal, in: Collationes, jg.11 (1981), p.22-49
- SCHLIER, H., De Mensenzoon. Het Passieverhaal volgens Marcus, Boxtel, 1975 (Van exegese tot verkondiging)

PER PERIKOPE

Mc 1,1-15 . Verwijzing : - Mc 1,1-15b - .
Mc 1,1-6 // Mt 3,1-6 // Lc 3,1-6
Mc 1,7-8 // Mt 3,11-12 // Lc 3,15-17
Mc 1,9-11 // Mt 3,13-17 // Lc 3,21-22
Mc 1,12-13 // Mt 4,1-11 // Lc 4,1-13
Mc 1,14-15 // Mt 4,12-17 // Lc 4,14-15
Mc 1,1-8: B-cyclus, 2de zondag van de advent
Mc 1,7-11: B-cyclus, feest van het doopsel van Jezus
Mc 1,12-15: B-cyclus, 1ste zondag van de veertigdagentijd
Mc 1,14-20: B-cyclus, 3de zondag door het jaar

- BARNARD, W.J., VAN 'T RIET, P., Bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie, Kampen, Kok, 1986, p.111-135
- BOEKE, E., Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop, Wassenaar, Servire, 1969, p.16-19.23-25
- DELBEKE, W., Johannes de Doper, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.4, p.319-322
- DELBEKE, W., Wie is toch deze man? Brussel, VKAJ, 1981, p.20-26
- *** DEN HEYER, C.J., Markus 1,1-15 - de proloog van het Markus- evangelie, in: DEURLOO, K.A. e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 1, Kampen, Kok, 1980, p.76-84 . Verwijzing : - Den Heyer C.J. -
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.31-50
- HEMELSOET, B., In de rol van Elia. Met een jas van kameel en een gordel van leer, in: Schrift, jg. (1983), nr.88, p.135-138
- LINMANS, J., Bekering in vele vormen, in: Schrift, jg. (1973), nr.29, p.184-189
- MICHIELS, R., Het Nieuwe Testament lezen - 1. Evangelie en evangelies, Leuven/ Amersfoort, Acco, 1986, p.92-100
- ROSSEL, W., Jij bent een man naar mijn hart, in: Catechetische informatie, jg.1· (1988-1989), nr.2, p.2-15
- SMIT, J., 10. Het goede nieuws - Marcus, 1-1, in: IDEM, Jezus, hoeksteen oæ struikelblok¿ Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.54-56
- STANDAERT, B., Marcus, geweld en genade, Tielt, Lannoo, 1985, p.39- 54
- TIGCHELER, J., Jezus, profeet en mysticus, in: Speling, jg.3³ (1981), nr.1, p.110-114
- VAN AMERSFOORT, S.M., Intermezzo, in: Idem, Bergen verzetten, Hil­ versum, Gooé ¦ Sticht, !984, p.87-88
- VAN IERSEL, B., De sleutel van het Marcusevangelie, 1,1-15, in: Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Baarn, Ambo, 1973, p.22-28
- VAN IERSEL, B., Een evangelie in een notedop, 1,14-39, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.29-33
- VAN OUTRYVE, O.E., Jezus achterna gaan, in: Bijbel en bezinning, jg.1: (1991), nr.2, p.541-544
- XX, Heilige Johannes de Doper, in: Vlaanderen, jg.3¹ (1990), nr.4, p.2-49

4.2.2 Mc 1,16-20: roeping van enkele vissers

Mc 1,16-20 // Mt 4,18-22 // (Lc 5,1-2.10-11)
Mc 1,14-20: B-cyclus, 3de zondag door het jaar

- FARLA, P., Meer dan Elia, in: Schrift, jg. (1983), nr.88, p.139-147
- GEYSELS, L., Een bijbelse familiefoto, in: Schrift, jg. (1987), nr.114, p.211-215
- VAN DEN ENDE, T., Een boodschap gevangen in menselijke taal, Boxtel, KBS, 1972, p.11-17
- VAN IERSEL, B., Een evangelie in een notedop, 1,14-39, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.29-33
- VAN IERSEL, B., Het hoogste beroep, 1,16-20, 2,14, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.34-39
- VAN OUTRYVE, O.E., Jezus achterna gaan, in: Bijbel en bezinning, jg.1: (1991), nr.2, p.541-544

4.2.3 Mc 1,21-39: genezingen in Kafarnaüm

Mc 1,21 // Mt 4,23-25; 5,1-2 // Lc 4,31
Mc 1,22 // Mt 7,28-29 // Lc 4,32
Mc 1,23-28 // Lc 4,33-37
Mc 1,29-31 // Mt 8,14-15 // Lc 4,38-39
Mc 1,32-34 // Mt 8,16-17 // Lc 4,40-41
Mc 1,35-38 // Lc 4,42-43
Mc 1,39 // Lc 4,44 // (Mt 4,23) (Mt 9,35)
Mc 1,21-28: B-cyclus, 4de zondag door het jaar
Mc 1,29-39: B-cyclus, 5de zondag door het jaar

- De GRAAF, J., De genezing van de schoonmoeder van Petrus, in: MOU­RITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.111-118
- DREWERMANN, E., De bezeten man in de synagoge te Kapernaüm, in: IDEM, Hij legde hun de handen op de wonderen van Jezus, Zoeter­meer, Meinema, 1993, p.81- 86
- DREWERMANN, E., Genezingen in het huis van Petrus, in: IDEM, Hij legde hun de handen op de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.87-91
- GEYSELS, L., De schoonmoeder van Simeon (Mc 1,29-31), in: VBS-Informatie, jg.· (1976), nr.1, p.2-4
- GEYSELS, L., Niet in Kafarnaüm blijven hangen. Marcus 1,35-39, in: VBS-Informatie, jg.7 (1976), nr.1, p.5-6
- HOET, R., Opgewekt om te dienen: Petrus'schoonmoeder, in: VAN SEG­BROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.35-39
- JANSSEN, J., Een dag uit Jezus'leven (Marcus 1,21-39), in: De bron, jg.18 (1992-1993), nr.2, p.20-24
- LAMBERIGTS, S., Genezing, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.3, p.113-116
- LAMBERIGTS, S., Jezus geneest de zieken, in: Dit boek gaat over Jezus, Tielt, Lannoo, 1978, p.29-35
- LAMBRECHT, J., Gewoon of ongewoon, in: Korrel, jg.± (1979), nr.3, p.239-240 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- ROOS, C.B., De schoonmoeder van Petrus, in: SOER, M. e.a., Dertien persoonlijke ontmoetingen met vrouwen in de bijbel, Kampen, Kok, 1988, p.20-23
- SMIT, J., 33. Vrij van vertoon - Marcus 1,29-39, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.145-147
- STOCK, K., De wonderdaden van Jezus in de synoptische evangelies, in: Communio, jg.14 (1989), nr.4, p.261-274
- VAN DER HOORN, B., Evangelie voor alledag voor alleman, Haarlem, Gottmer, 1971, p.10-17
- VAN IERSEL, B., Een evangelie in een notedop, 1,14-39, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.29-33
- VAN WAELDEREN, E., Jezus sprak met gezag, in: Bijbel en bezinning, jg.¶ (1987), nr.2, p.291-294
- WEISER, A., Een wonder? Wat de bijbel onder wonderen verstaat, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1979, p.33-38.73-75

- FOSSION, A., Lire les Ecritures. Théorie et pratique de la lecture structurale, Bruxelles, Lumen Vitae, 1980, p.121- 123

4.2.4 Mc 1,40-45: reiniging van een melaatse

Mc 1,40-45 // (Mt 8,2-4) // Lc 5,12-16
Mc 1,40-45: B-cyclus, 6de zondag door het jaar

- HOET, H., De reiniging van een melaatse (Marcus 1,40-45) , in : VBS-Informatie jg. 31 (2000), nr.1, p.1-11
- SMIT, J., 34. Een hand voor onaanraakbaren, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooi en Sticht, 1978, p.148-150
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (4), in: School en godsdienst, jg.3: (1976), nr.6, p.128-129
- ROSSEL, W., De worsteling met een koppige tekst niet ontlopen, in: Zacheüs, jg.3 (1989-1990), nr.4, p.104-108
- ROSSEL, W., Een lepralijder wordt gereinigd, in: Catechetische informatie, jg.2: (1992), nr.5, p.27-36
- WEBB Robert L. , Jesus Heals a Leper: Mark 1.40-45 and Egerton Gospel 35-47 , Journal for the Study of the Historical Jesus, Vol. 4, No. 2, 177-202 (2006)Robert L. Webb McMaster University Hamilton, ON, Canada . Website : http://jhj.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/2/177 .

Mc 2,1-3,6: toenemende tegenstand

Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8 // Lc 5,17-26
Mc 2,13-14 // Mt 9,9 // Lc 5,27-28
Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32
Mc 2,18-22 // Mt 9,14-17 // Lc 5,33-39
Mc 2,23-2, /-Mt 12,1-, /-Lc 6,1-5
Mc 3,1-6 /-Mt 12,9-1´ /-Lc 6,6-11, (Lc 14,1-6
Mc 2,1-12: B-cyclus, 7de zondag door het jaar
Mc 2,18-22: B-cyclus, 8ste zondag door het jaar
Mc 2,23-28: B-cyclus, 9de zondag door het jaar

- DELBEKE, W., Johannes de Doper, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.4, p.319-322
- De MAAT, P., Hoe krijgt Mc 2,15-1· betekenis?“ in: Bijdragen, jg.4´ (1983), p.194-207
- DEN HEYER, C.J., Een kort verhaal uit het evangelie van Marcus, in: Schrift, jg. (1982), nr.84, p.212-217
- DEN HEYER, C.J., 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars' (Marcus 2,17). De jood Jezus - de Christus der kerken, in: VAN DEN BERG, M., e.a., Uit de sjoel geklapt. Chris­ telijke belangstelling voor joodse traditie, Hilversum, Gooé ¦ Sticht, 1986, p.30-48
- ELSHOUT, E. ¦ W., Leven met een handicap, een weg om te gaan, in: Schrift, (1980), nr.80, p.60-63
- GERITS, H., Elkaar dragen in geloof, in: Bijbel en bezinning, jg. ² (1983), nr.2, p.65-68
- GERITS, H., Genezing van een verdorde hand op sabbat, in: Bijbel en bezinning, jg.± (1982), nr.6, p.25-28
- GEYSELS, L., VAN DER HOORN, B.,Zondevergeving in niet-officiele vorm. Beschouwingen bij Marcus 2,1-12, in: De nieuwe boodschap, jg. 9¹ (1972), p.72-76
- JANSSEN, J., Hoe ver-draagt Jezus de lamme. (Mc.2,1-12), De bron, jg. 1± (1985-1986), nr.1, p.18-21. Zie De bron, jg., (1982-1983), nr.7, p.18-21
- KAMPHAUS, F., I. Het verhaal van de genezing van de lamme. 1. Marcus 2,1-12, in: IDEM, De wonderverhalen in de evangelies, Boxtel, KBS, 197± (Van exegese tot verkondiging), p.11-14
- LAPIDE, P., III. Het lezen van de aren en de kwestie van de sabbat, in: IDEM, Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1983, p.52-71
- LAPIDE, P., Welke wijn in welke zakken?, in: IDEM, Geen nieuw gebod: een joodse visie op de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1985, p.39-46
- LUKKEN, G., TROMP, N., Marcus 3,1-6, in: SEMANET, Semiotiek en christelijke uitingsvormen, Hilversum, Gooé ¦ Sticht, 1987, p.75- 86
- OVERDULVE, C.M., e.a., Hoe krijgt de bijbel betekenis? Semiotiek toegepast op bijbelse teksten, 's Gravenhage, Boekencentrum, 1982
- RABIJNS, Bob, Toegang tot de bijbel. Een handvol principes voor het lezen/vertellen en verwerken van bijbelverhalen, in: Schokla, jg.26 (1984-1985), aflevering 93, p.5/9
- SLEDSENS, R., Van de hand die terug wuiven kon, in: Korrelcahier, Averbode, Altiora, 1992, p.71-75
- SMIT, J., 35. De verlamming doorbroken - Marcus 2,1-12, in: IDEM, Jezus. Hoeksteen of struikelblok, Hilversum, Gooé ¦ Sticht, 1978, p.151-154
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (5), in: School en godsdienst, jg.3± (1977), nr.7, p.152-153
- STOCK, K., De wonderdaden van Jezus in de synoptische evangelies, in: Communio, jg.14 (1989), nr.4, p.261-274
- TIGCHELER, J., Jezus legt de vinger op de zere plek, in: Speling, jg.32 (1980), nr.3, p.86-89
- VAN De BEEK, A., 9. Uw zonden zijn u vergeven, in: IDEM, Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk, Callenbach, 1991, p.166-180
- VAN DEN ENDE, T., Een boodschap gevangen in menselijke taal, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1972, p.18-28
- VAN IERSEL, B., De roeping van Levi, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p..85-92
- VAN IERSEL, B., Het is meer dan een lamme laten lopen, 2,1-12, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.40-46
- VAN IERSEL, B., Medemenselijkheid kan je de kop kosten, 3,1-6, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.47-52

Mc 3,7-12: genezingen bij het meer


Mc 3,7-12 // Mt 12,15-21 // (Lc 6,17-19)
Mc 3,13-19: aanstelling van de twaalf
Mc 3,13-19 // (Mt 10,2-4) // Lc 6,12-16
Mc3,20-30: Hoe kan de satan de saten uitdrijven?
Mc 3,20-21
Mc 3,22-27 // Mt 12,24-30 // (Lc 11,15-23)
Mc 3,28-30 // Mt 12,31-32 // (Lc 12,10)
Mc 3,20-35: B-cyclus, 10de zondag door het jaar
- LAMBRECHT, J., Vijfde hoofdstuk. Parabels elders in het Marcusevangelie, in: IDEM, Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976, p.141-181 .Verwijzing: Lambrecht Jan .
- TIGCHELER, J., 'Hij és buiten zichzelf', zeiden ze, in: Speling, jg. (1980), nr.4, p.9-13
- VAN DEN ENDE, T., Plaats voor zijn moeder? Maria in het evangelie volgens Marcus, in: Schrift, jg. (1975), nr.38, p.52-55
Mc 3,31-35: de echte verwanten
Mc 3,31-35 // Mt 12,46-50 // (Lc 8,19-21)
Mc 3,20-35: B-cyclus, 10de zondag door het jaar
- DELBEKE, W., Maria in Jezus' openbaar leven, in: Bijbel en bezin­ ning, jg.· (1988), nr.1, p.331-334


Mc 4,1-20: gelijkenis van het zaaien
Mc 4,1-2 // Mt 13,1-3a // Lc 8,4
Mc 4,3-9 // Mt 13, 3b-9 // Lc 8,5-8
Mc 4,10-12 // Mt 13,10-15 // Lc 8,9-10
Mc 4,13-20 // Mt 13,18-23 // Lc 8,11-15

- BERTRANGS, A., De parabelrede volgens Marcus, in: VBS-Informatie, jg.´ (1973), nr.4, p.70-81
- JANSSEN, J., God breekt toch door, in: Bijbel en bezinning, jg. 5 (1986), nr.3, p.243-246
- LAMBRECHT, J., Parabels in Mc 4, in: Tijdschrift voor theologie, jg.15 (1975), p.26-43 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMBRECHT, J., Vierde hoofdstuk. Parabels in MC. 4, in: Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt, Lannoo, 1976, p.113-140 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- MICHIELS, R., De parabels van het zaad. Diachrone leesmethode en evangelische parabels, Averbode, Cahiers voor levensverdieping, nr.28, 1980
- MICHIELS, R., De parabelen van het zaad (Mc 4), in: XX, Para­ bels meerstemmig. Verslagboek van de Vliebergh-Sencie-Leer­ gang, Afdeling Catechese en Bijbel, Antwerpen, Patmos, 1980, p.105-115.151-173
- VAN DER MEULEN, H.F., Gelijkenisverhalen over toenemen en groeien, in: IDEM, Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus, Kampen, Kok, 1989, p.73-96
- VAN IERSEL, B., Het geheim in Marcus nader bezien. De parabelverhalen en de functie van het geheim voor de lezer, in: Tijdschrift voor theologie, jg.2· (1987), p.356-369

Mc 4,21-34: nog andere gelijkenissen
Mc 4,21-23 // (Mt 5,15; Mt 10,26) // Lc 8,16-17 (Lc 11,33; Lc 12,2)
Mc 4,24-25 // (Mt 7,2; Mt 13,12) // Lc 8,18
Mc4,26-29: B-cyclus, 11de zondag door het jaar
Mc 4,30-3² /-Mt 13,31-3² /-(Lc 13,18-19)
Mc 4,33-34 // Mt 13,34-35
Mc 4,26-29: B-cyclus, 11de zondag door het jaar

- BERTRANGS, A., De parabelrede volgens Marcus, in: VBS-Informatie, jg.´ (1973), nr.4, p.70-81
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.50-54
- JANSSEN, J., De parabel van het zaad, dat uit eigen kracht groeit. Mc 4,26-29, in: De bron, jg.· (1981-1982), nr.8, p.15-19
- LAMBRECHT, J., Parabels in Mc 4, in: Tijdschrift voor theologie, jg.15 (1975), p.26-43 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMBRECHT, J., Vierde hoofdstuk. Parabels in Mc. 4, in: Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt, Lannoo, 1976, p.113-140 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- MAAS, J., TROMP, N., 11. Marcus 4,26-29.30-32: twee gelijkenissen over het Koninkrijk, in: Idem, Constructief bijbellezen. Zelf­ standig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode, Hilversum, Gooé en Sticht, 1987, p.76-88
- MICHIELS, R., De parabelen van het zaad (Mc 4), in: XX, Para­ bels meerstemmig. Verslagboek van de Vliebergh-Sencie-Leer­ gang, Afdeling Catechese en Bijbel, Antwerpen, Patmos, 1980, p.105-115.151-173
- VAN DEN BRINK, H., 21. De oneerlijke rentmeester, in: IDEM, Bijbels recht. Oefeningen in exegese, Kampen, Kok, 1995, p.181-187
- VAN DER MEULEN, H.F., Gelijkenisverhalen over toenemen en groeien, in: IDEM, Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus, Kampen, Kok, 1989, p.73-96
- VAN IERSEL, B., Het geheim in Marcus nader bezien. De parabelverhalen en de functie van het geheim voor de lezer, in: Tijdschrift voor theologie, jg.2· (1987), p.356-369


Mc 4,35-41: storm op het meer Mc 4,35-41 // (Mt 8,23-27) // Lc 8,22-25
Mc 4,35-41: B-cyclus, 12de zondag door het jaar

- ABMA, H., Wandelen over het water voor geoefende zwemmers, in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.130-132
- BRAEKERS, M., Begrijpt u wat u leest? De veelzinnigheid van bijbelverhalen, Averbode, Altiora, Kampen, Kok, 1991, p.17-32
- De WIT, H., De storm op het meer als bevrijdingsverhaal, in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.116-120
- DREWERMANN, E., De storm op het meer, in: IDEM, Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.98-107
- FARLA, P., De vraag naar de feiten, in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.103-110
- GERITS, H., Stilte na de storm,in: Bijbel en bezinning, jg.´ (1985), nr.4, p.195-198
- KAMPHAUS, F., II. Het verhaal van het stillen van de storm. 1. Marcus 4,35-41, in: IDEM, De wonderverhalen in de evangelies, Boxtel, KBS, 197± (Van exegese tot verkondiging), p.18-21
- LAMBRECHT, J., Een nieuwe Nederlandse synopsis. Het gebruik ervan toegelicht door een analyse van Mt.8,18-27, in: Collationes, jg.16 (1986), nr.4, p.405-428 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- LAMOTE, J., De stormstilling (Mc.4,35-4± en par.). Geloven in drie­ voud, in: Ziende blind. Bijbelse wonderverhalen exegetisch en catechetisch toegelicht, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1976, p.243-258
- NOORDA, S.J., Een zee van betekenissen, in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.125-129
- LAPIDE, P., Wandelde Jezus over het water?, in: IDEM, Geen nieuw gebod: een joodse visie op de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1985, p.47-78
- ULEYN, A., Een psychoanalytische interpretatie van de storm op het meer, in: Verbum, jg.4´ (1977), nr.4, p.142-155
* ULEYN, A., Religiositeit en fantazie, Baarn, Ambo, 1978, p.36-??
- VAN IERSEL, B.M.F., De storm op het meer (Mc 4,35-41), in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.119- 127
- VAN IERSEL, B., De storm op het meer als verhaal gelezen, in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.116-120
- VAN LIN, J., Zee en wind gehoorzamen. Een 'Dhvani' lezing van een bijbeltekst, in: Schrift, jg. (1981), nr.78, p.227-229
- ZONDAG, H.J., Bijbelverhaal en levensverhaal: tragedie, romantische kroniek of komedie?“ in: Schrift, jg. (1995), nr.160, p.121-124

Mc 5,1-20 : genezing van een bezetene - Mc 5,1-20 -

Mc 5,1-20 // (Mt 8,28-34) // Lc 8,26-39 - Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 -
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.54-60
- ROSSEL, W., Geen mens kon hem de baas, in: Catechetische informatie, jg.21 (1993), nr.5, p.30-39
- VAN IERSEL, B., His master's voice. De impliciete verteller in Marcus: stem en literaire gestalte, in: Tijdschrift voor theolo­ gie, jg.3´ (1994), p.115-127
- VAN IERSEL, B., Legioen verslagen door een man, 5,1-20, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.53-62

Mc 5,21-43: twee vrouwen gered

Mc 5,21-43 // (Mt 9,18-26) // Lc 8,40-56
Mc 5,21-43: B-cyclus, 13de zondag door het jaar

- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.60-69
- DREWERMANN, E., Het dochtertje van Jairus, in: IDEM, Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.115-119
- KARSSEN, G., 9. Hij geeft haar onverdeelde aandacht, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.59-65
- KARSSEN, G., 8. Hij neemt iedere vrouw serieus, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.53-58
- LAMBERIGTS, S., Jezus wekt doden op, in: Mensen onderweg, jg.88 (1986), nr.9, p.17-19
- LAMBERIGTS, S., Jezus wekt doden op, in: Mensen onderweg, jg.9: (1988), nr.9, p.20-25
- LAMBERIGTS, S., Jezus wekt doden op, in: Info mensen onderweg, nr.19,
- LAMBERIGTS, S., Jezus wekt doden op, in: Bijbel en bezinning, jg.1´ (1995), nr.1, p.793-796
- LAMBERIGTS, S., Jai"rus'dochter en de genezen vrouw, in: VAN SEG­ BROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.41-45
- OOSTRA-VAN MOOSEL, J.C., Leven uit het geloof?, in: Schrift, jg. (1977), nr.51, p.94-101
- ROSSEL, W., "Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel, Antwerpen-Amsterdam, 1977, p.98-108
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (9), in: School en godsdienst, jg.3: (1976), nr.8, p.178-180

4.2. Mc 6,1-6a : gebrek aan vertrouwen

Mc 6,1-6a // Mt 13,53-58 // ( Lc 4,16-30 )
Mc 6,1-6 : B-cyclus, 14de zondag door het jaar
- LOHFINK, G. , In Nazaret geen wonderen, in : School en godsdienst, jg. 32 (1978) , nr. 2 , p. 36-38
- SERVOTTE, H. , Deel één . 1. Een structuralistische lezing van Marcus 6 , in : IDEM , Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten , Averbode , Altiora , 1991 , p. 13-34 ; in : Sacerdos , jg . 4 , (1979-1980) , nr. 1, p. 1-16

Mc 6,6b-13: zending van de twaalf

Mc 6,6b
Mc 6,7-13 // (Mt 10,1.5.7-11.14) // Lc 9,1-6; (Lc 10,1.9.4-5.7.10-11)
Mc 6,7-13: B-cyclus, 15de zondag door het jaa
r
- LAMBERIGTS, S., De zendingsrede volgens Marcus, in: Bijbel en bezin­ ning, jg. ¹ (1990), nr.3, p.497-500
- LAMBERIGTS, S., Hoofdstuk XII. De zendingsrede volgens Marcus (Mc. 6,6-13), in: IDEM, Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen, Tielt-Weesp, Lannoo, 1984, p.166-170
- SERVOTTE, H., Deel ée'n. 1. Een structuralistische lezing van Marcus 6, in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelie­ teksten, Averbode, Altiora, 1991, p.13-34, in: Sacerdos, jg.4· (1979-1980), nr.1, p.1-16

Mc 6,14-29: het levenseinde van Johannes de Doper
Mc 6,14-16 // Mt 14,1-2 // Lc 9,7-9
Mc 6,17-29 // Mt 14,3-12

- VAN DIJK-HEMMES, F., 3. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw... Over Marcus 6:17-29, in: IDEM, De dubbele stem van haar verlangen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.51-61
- SERVOTTE, H., Deel ée'n. 1. Een structuralistische lezing van Marcus 6, in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelie­ teksten, Averbode, Altiora, 1991, p.13-34, in: Sacerdos, jg.4· (1979-1980), nr.1, p.1-16

Mc 6,30-34´: Jezus geeft vijfduizend mensen te eten
Mc 6,30-34 // Mt 14,13-14 // Lc 9,10-11
Mc 6,35-44 // Mt 14,15-21 // Lc 9,12-17
Mc 6,30-34: B-cyclus, 16de zondag door het jaar

- FARLA, P., Meer dan Elia, in: Schrift, jg. (1983), nr.88, p.139-147
- GROOT, J.M., De wonderbare broodvermenigvuldiging, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.93- 100
- JANSSEN, J., Mc. 6,30-34: herder zijn in Jezus'naam, in: De bron, jg.16 (1990-1991), nr.8, p.22-24
- JANSSEN, J., Bezinnen in stilte en in volle activiteit, in: De bron, jg.20 (1995), nr.5, p.19-21
- JANSSEN, J., De wonderbare spijziging. Marcus 6,30-40, in: De bron, jg.¹ (1983-1984), nr.7, p.18-21
- KAMPHAUS, F., III. Het verhaal van de spijziging. 1. De spijzigingsverhalen bij Marcus (6,30-44, 8,1-9), in: IDEM, De wonderverhalen in de evangelies, Boxtel, KBS, 197± (Van exegese tot verkondiging), p.27-33
- OTTEN, M., Het broodwonder (Lc.9,10-1· of Mc.6,30-44), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin, school en catechese, Aver­ bode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.75-80
- SERVOTTE, H., Deel ée'n. 1. Een structuralistische lezing van Marcus 6, in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelie­ teksten, Averbode, Altiora, 1991, p.13-34, in: Sacerdos, jg.4· (1979-1980), nr.1, p.1-16
- VAN OYEN, G., 'Begrijpen jullie het dan nog niet?' Tekst, context en interpretatie van de broodwonderen in het Marcusevangelie, in: Jota, jg.6 (1994), nr.22, p.5-16

Mc 6,45-56: tegenwind op het meer
Mc 6,45-52 // Mt 14,22-33
Mc 6,53-56 // Mt 14,34-36

- BELO, F., Wat wil de materialistische leeswijze?, in: Concilium, jg.16 (1980), p.21-27
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.69-75
- HARTLICH, C., Is de historisch-kritische methode achterhaald?, in: Concilium, jg.16 (1980), nr.8, p.7-12
- KIEFFER, R., Twee typen van exegese op basis van de taalwetenschap, in: Concilium, jg. 16 (1980), nr.8, p.13-20
- LAPIDE, P., Een joodse exegese over Jezus' wandelen op het meer, in: Concilium, jg.16 (1980), nr.8, p.30-35
- Madden Patrick J. , Jesus' Walking on the Sea: An Investigation of the Origin of the Narrative Account (Beihefte Zur Zeitschrift Fur Die Neutestamentliche Wissenschaft ... für die neutestamentliche Wissenschaft) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 4. Februar 1997 . Websites : http://www.udallas.edu/ministry/about/documents/madden.pdf . https://books.google.be/books?id=d6RNLSC1hGEC&pg=PR7&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false .
- Nicholls Rachel, Walking on the Water: Reading Mt. 14:22-33 in the Light of Its Wirkungsgeschichte . ISBN13: 9789004163744 E-ISBN: 9789047423355 Publication Date: December 2007 Copyright Year: 2007 Format: Hardback Publication Type: Book Pages, Illustr.: xiv, 222 pp 12 pp. Imprint: BRILL Language: English, Greek (ancient), Hebrew . Websites : https://books.google.be/books?id=213SCWD_NCEC&pg=PP4&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false .
- ROSSEL, W., Tegenwind, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel, Antwerpen-Amsterdam, Patmos, 1978, p.126-151
- SERVOTTE, H., Deel ée'n. 1. Een structuralistische lezing van Marcus 6, in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelie­ teksten, Averbode, Altiora, 1991, p.13-34, in: Sacerdos, jg.4· (1979-1980), nr.1, p.1-16
- STEIN, D., Is er een psychoanalytische lezing van de bijbel moge­ lijk? En op welke voorwaarde?,“ in: Concilium, jg.16 (1990), nr.8, p.20-29
- VAN De BEEK, A., 7. Die zijn voet zet op de nek van deze watervloed, in: IDEM, Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk, Callenbach, 1991 p.128-146
- VAN OYEN, G., Het onbegrip van de leerlingen in het Marcusevangelie. Een methodologisch overzicht aan de hand van Mc 6,5² en 8,17-21, in: Collationes, jg.25 (1995), nr.2, p.175-200
- VAN SCHALK, A., Een op de vorm gerichte studie van Mc 6,45-52, in: Verbum, jg.4´ (1977), nr.4, p.156-165
- WOESTENBURG, M., De herkenning van Jezus. Proeve van een structurele lezing van Mc 6,45-52, in: Verbum, jg.4´ (1977), nr.4, p.166-176

Mc 7,1-23: Wat uit de mens komt, maakt onrein
Mc 7,1-13 // Mt 15,1-9
Mc 7,14-23 // Mt 15,10-20
Mc 7,1-8.14-15.21-23: B-cyclus, 22ste zondag door het jaar

- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.75-86
- LAMBRECHT, J., Vijfde hoofdstuk. Parabels elders in het Marcusevangelie, in: IDEM, Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976, p.141-181 . Verwijzing: Lambrecht Jan .

Mc 7,24-30: Jezus en een Griekse vrouw
Mc 7,24-30 // Mt 15,21-28

- EYNIKEL, E., De Kananeese vrouw, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.53-55
- KARSSEN, G., 12. Hij staat open voor haar weerwoord, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.79-85
- KLAMER, W., Het verhaal van een exorcisme: Marcus 7,24-31, in: Tijdschrift voor theologie, jg.30 (1990), p.117-145
- VAN IERSEL, B., Mevrouw Huntjes -d'Hondt-Canisius, in: Schrift, jg. (1995), nr.158, p.58-60

Mc 7,31-37: genezing van een doofstomme
Mc 7,31-37 // Mt 15,29-31
Mc 7,31-37: B-cyclus, 23ste zondag door het jaar

- De CRUYENAERE, L., De wonderen van Jezus, in: Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.4, p.777-780
- DREWERMANN, E., De genezing van een doofstomme, in: IDEM, Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.120-130
- LAMBERIGTS, S., Jezus geneest een doofstomme, in: Mensen onderweg, jg.89 (1987), nr.2, p.25-27

Mc 8,1-10: Jezus geeft vierduizend mensen te eten
Mc 8,1-10 // Mt 15,32-39

- KAMPHAUS, F., III. Het verhaal van de spijziging. 1. De spijzigingsverhalen bij Marcus (6,30-44, 8,1-9), in: IDEM, De wonderverhalen in de evangelies, Boxtel, KBS, 197± (Van exegese tot verkondiging), p.27-33
- VAN OYEN, G., 'Begrijpen jullie het dan nog niet?' Tekst, context en interpretatie van de broodwonderen in het Marcusevangelie, in: Jota, jg.6 (1994), nr.22, p.5-16

Mc 8,11-21: onbegrip
Mc 8,11-13 // Mt 16,1-4 (Mt 12,38-39) // (Lc 11,16; 12,54; 11,29)
Mc 8,14-21 // Mt 16,5-12

- VAN IERSEL, B., Net als Jona of juist niet, in: Schrift, (1988), nr.116, p.54-59
- VAN OYEN, G., 'Begrijpen jullie het dan nog niet?' Tekst, context en interpretatie van de broodwonderen in het Marcusevangelie, in: Jota, jg.6 (1994), nr.22, p.5-16
- VAN OYEN, G., Het onbegrip van de leerlingen in het Marcusevangelie. Een methodologisch overzicht aan de hand van Mc 6,5² en 8,17-21, in: Collationes, jg.25 (1995), nr.2, p.175-200
Mc 8,22-26: een blinde ziet weer scherp
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.86-92

Mc 8,27-9,1: het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen
Mc 8,27-30 // Mt 16,13-20 // Lc 9,18-21
Mc 8,31-32a // Mt 16,21 // Lc 9,22
Mc 8,32b-33a // Mt 16,22-23
Mc 8,34-35 // Mt 16,24-25 // Lc 23-24
Mc 8, 36-38 // Mt 16,26-27 // Lc 9,25-26
Mc 9,1 // Mt 16,28 // Lc 9,27
Mc 8,27-35: B-cyclus, 24ste zondag door het jaar

- DELBEKE, W., Wie zegt gij dat Ik ben?, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.4, p.137-140
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 1991 (2), p.93-113
- LAMBRECHT, J., Het Christusbeeld van Marcus, in: V.B.S.-Informatie, jg.´ (1973), nr.2, p.18-32 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- Oosterhuis, Huub, lied : Wie zegt gij dat ik ben?
- SMIT, J., Bevrijding in zwart‑wit (Marcus 9,2‑32), in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.14‑20
- SMIT, J., 11. Kruispunt - Marcus 8,27-38, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.57-60
- Standaert, Benoit , De Jezusruimte, blz.43-47
- VAN IERSEL, B., VAN DEN ENDE, T., Zelf‑verloochening, een taal­ ontsporing, in: Schrift, jg. (1978), nr.63, p.84‑90
- VAN IERSEL, B., Lezen in de bijbel, is dat te Leren,, in: Schrift, jg. (1980), nr.71, p.163-187
- VAN IERSEL, B., Vier evangelies, vier portretten, kloppen ze niet?, in: Schrift, jg. (1991), nr.135, p.98-104
- VAN UNNIK, W.C., Vertaling versus woordenboek bij Marcus 8,33 - Matthaeus 16,23, in: VAN IERSEL, B.M.F. e.a., Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften aangeboden aan prof. dr. W.K. Grossouw bij diens afscheid van de Nijmeegse Universi­ teit, Baarn, Ambo, 1977, p.51-61
- XX, Wie zegt gij dat Ik ben? in : Concilium, Internationaal tijdschrift voor theologie , 1997 – 33e jaargang nummer 1. Website : http://www.concilium.org/index.htm .

Mc 9,2-13: Jezus met Mozes en Elia
Mc 9,2-10 // Mt 17,1-9 // Lc 9,28-36
Mc 9,11-13 // Mt 17,10-13
Mc 9,2-10: B-cyclus: 2de zondag in de veertigdagentijd : feest van de gedaanteverandering

- COUNE, M., Transfiguratie, in: Heiliging, jg.38 (1988), nr.2, p.1-40
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.113-126
- GERITS, H., Op een berg, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.1, p.109-112
- LAMBRECHT, J., Het Christusbeeld van Marcus, in: VBS-Informatie, jg.´ (1973), nr.2, p.18-32 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- MAES, L., Denken in de geest van Jezus (Een opdracht voor de catechese), in: Catechetische Informatie, jg.1¹ (1990), nr.1, p.12-19
- ROSSEL, W., Een gelaat als de zon, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel, Antwerpen-Amsterdam, Patmos, 1978, p.110-124
- SMIT, J., Bevrijding in zwart‑wit (Marcus 9,2‑32), in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.14‑20
- SMIT, J., 12. Verlichting - Marcus 9,2-10, in: IDEM, Jezus, hoek­ steen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.61-63
- STANDAERT, B., De wolk der heerlijkheid binnenste buiten (Mc. 9,2-8), in: Jota, jg.± (1989), nr.1, p.39-49
- STANDAERT, B., Leven van Jezus, in: Heiliging, jg.3¹ (1989), nr.3, p.47-54
- VAN AMERSFOORT, S.M., Bergen verzetten. De verheerlijking van Jezus op de berg, Hilversum, Gooé ¦ Sticht, 1985
- VAN SEGBROECK, F., Luistert naar Hem, in: Ons geestelijk leven, jg.4¹ (1972), nr.1, p.13-23


Mc 9,14-29: genezing van een bezeten jongen
Mc 9,14-29 // Mt 17,14-21 // Lc 9,37-43a
- SMIT, J., Bevrijding in zwart‑wit (Marcus 9,2‑32), in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.14‑20
Mc 9,30-50: onderricht aan de leerlingen
Mc 9,30-32 // Mt 17,22-23 // Lc 9,43b-45
Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48
Mc 9,38-41 // Lc 9,49-50
Mc 9,42 // Mt 18,6-7 // (Lc 17,2.1)
Mc 9,43-48 // Mt 18,8-9 (Mt 5,30.29)
Mc 9,49-50 // (Mt 5,13a) // (Lc 14,34)
Mc 9,30-37: B-cyclus, 25ste zondag door het jaar
Mc 9,38-43.45.47-48: 26ste zondag door het jaar
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.126-131
- LAMBERIGTS, S., Over iemand die ons niet volgt en een beker water, in: Bijbel en bezinning, jg., (1989), nr.4, p.455-458
- SMIT, J., Bevrijding in zwart‑wit (Marcus 9,2‑32), in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.14‑20
- SMIT, J., 13. De omgekeerde volgorde - Marcus 9,30-37, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.64-66
- SMIT, J., 14. Ruime marges - Marcus 9,38-48, in: IDEM, Jezus, hoek­ steen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.67-70
- SYX, R., De ongezouten waarheid (Mc 9,49-50), in: VBS-Informatie, jg.15 (1984), p.88-93; jg.16 (1985), p.2-7
- VAN IERSEL, B., Een glas water is niet kinderachtig, 9,33-37, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.63-68
- VAN IERSEL, B., Een oproep tot zelfverminking, 9,43-48, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.69-74
- WEBER, H.-R., 4. Een kind in hun midden. Matth. 18:1-5, Marc. 9:33- 37, Luc. 9:46-48, in: IDEM, Jezus en de kinderen. Bijbelse bron­ nen voor prediking en bijbelstudie, Kampen, Kok, 1979, p.47-67
Mc 10,1-12: echtscheiding
Mc 10,1 // Mt 19,1-2
Mc 10,2-12 // Mt 19,3-9
Mc 10,2-16: B-cyclus, 27ste zondag door het jaar
- FARLA, P., Trouw in liefde en vrijheid. De betekenis van de synoptische teksten over het huwelijk, in: Schrift, jg. (1982), nr.79, p.16-32
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.131-137
- SMIT, J., 15. Mensenrecht - Marcus 10,1-12, in: IDEM, Jezus, hoek­ steen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.71-73
- FARLA, P., Trouw in liefde en vrijheid. De betekenis van de synoptische teksten over het huwelijk, in: Schrift, jg. (1982), nr.79, p.16-32
- TIGCHELER, J., Man en vrouw: om mens te worden, in: Speling, jg.3± (1979), nr.1, p.84-87

Mc 10,13-31: binnengaan in het koninkrijk van God
Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17
Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23
Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27
Mc 10,28-30 // Mt 19,27-29 // Lc 18,28-30
Mc 10,31 // Mt 19,30 (Mt 20,16) // (Lc 13,30)
Mc 10,2-16: B-cyclus, 27ste zondag door het jaar
Mc 10,17-30: B-cyclus, 28ste zondag door het jaar

- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.138-150
- GEYSELS, L., Het koninkrijk van God en de kinderen, in: De nieuwe boodschap, jg. 10, (1981), nr.8, p.240-245
- GEYSELS, L., Nogmaals: rijken door het oog van een naald. Een heden­ daagse exegese van Marcus 10,17-31, in: De nieuwe boodschap, jg.113 (1986), nr.2, p.59-62
- JANSSEN, J., Mc.10,17-27: het onmogelijke... Gods terrein!, in: De bron, jg.14 (1988-1989), nr.4, p.15-18
- JOOSSE, K., De MAAT, P., "Lezing van het evangelie¢ (Mc.10,13-16 in het Amsterdamse doopritueel, in: LUKKEN, G., Semiotiek en chris­ telijke uitingsvormen, Hilversum, Gooé ¦ Sticht, 1987, p.87-10,
- KARSSEN, G., 13. Hij schat het moederschap hoog, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.86-90
- SMIT, J., 16. Een rijker leven - Marcus 10,17-31, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.74-77
- WEBER, H.-R., 2. Laat de kinderen tot Mij komen. Het verhaal achter Marcus 10:13-16, in: IDEM, Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie, Kampen, Kok, 1979, p.25-33
- WEBER, H.-R., 3. Worden als een kind.Mattheüs 18:3, Marcus 10,15, Lucas 18,17, in: IDEM, Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie, Kampen, Kok, 1979, p.34-46
Mc 10,32-45: onderricht aan de twaalf apart
Mc 10,32-34 // Mt 20,17-19 // Lc 18,31-34
Mc 10,35-40 // Mt 20,20-23
Mc 10,41-45 // Mt 20,24-28 // (Lc 22,24-27)
Mc 10,35-45: B-cyclus, 29ste zondag door het jaar
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.150-159
- LAMBERIGTS, S., De moeder van de zonen van Zebedeüs, in: VAN SEG­ BROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.87-91
- LUTTIKHUIZEN, G., Politieke macht in het licht van de heerschappij van God (Marcus 10,42‑45), in: Schrift, jg. (1984), nr.94, p.132- 135
- SMIT, J., 17. Tot dienst gemachtigd - Marcus 10,32-45, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.78-81
- VAN IERSEL, B., Christelijke dienstbaarheid, 10,35-45, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.75-79

Mc 10,46-52: een blinde ziet en volgt Hem

Mc 10,46-52 // Mt 20,29-34 // Lc 18,35-43
Mc 10,46-52: B-cyclus, 30ste zondag door het jaar

- BOUWMAN, G., Uw geloof heeft u genezen, in: Marcus de vertolker vertolkt, Averbode, 1984, p.102-105
- BRAEKERS, M., De blinde Bartimeüs: geloven als een existentieel antwoord (Mc 10,46-52), in: IDEM, Leven van het woord. Verkondi­ ging voor vragende mensen, Averbode, Altiora, Baarn, Gooé en Sticht, 1995, p.89-91
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- DIOCESANE INSPECTIE AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL, Jezus geneest de blinde Bartimeüs, in: Het bijbelverhaal in de catechese , Wijnegem, Hertogs, 1977, p.36-45
- DREWERMANN, E., De blinde Bartimeüs, in: IDEM, Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.139-143
- JANSSEN, J., De nieuwe vrijheid van een gelovige: Bartimeüs (Mc. 10,46-52), in: De Bron, jg.18 (1992-1993), nr.8, p.17-22
- JANSSEN, J., Een blinde langs de weg... Mc.10,46-52, in: De Bron, jg. 12 (1986-1987), nr.3, p.21-23
- LAMBERIGTS, S., Bartimeüs, in: Bijbel en bezinning · (1988 nr.1, p.343-346
- LAMBERIGTS, S., Hoofdstuk IX. De genezing van de blinde Bartimeüs (Mc. 10,46-52), in: IDEM, Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen, Tielt- Weesp, Lannoo, 1984, p.132-139, Sacerdos, jg.51 (1983-1984), p.459-465
- MENKEN, M.J.J., Mc.10,46-52: de 'genezing van de blinde Bartimeüs' als roepingsverhaal, in: BLIJLEVENS, A.J.M., e.a., Ambt en bedie­ ning in meervoud, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.67-79
- ROSSEL, W., Een blinde ziet en volgt hem, in: Catechetische informa­ tie, jg.2: (1992), nr.4, p.7-18
- SMIT, J., 18. De ogen geopend - Marcus 10,46-52, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.82-84
- VAN IERSEL, B.M.F., NUCHELMANS, J., De zoon van Timeüs en de zoon van David. Marcus 10,46-5² gelezen door een grieks-romeinse bril, in: Tijdschrift voor theologie, jg.35 (1995), p.107-124

Mc 11,1-11: intocht in Jeruzalem

Mc 11,1-10 // Mt 21,1-9 // Lc 19,29-40
Mc 11,11 // Mt 21,10-11
Mc 11,1-11: B-cyclys, palmprocessie

- DEN HEYER, C.J. - Den Heyer C.J. - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- GEYSELS, L., Gisteren nog 'Hosanna', vandaag 'kruisig Hem'? in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45
- SMIT, J., 19. Koninklijke dienst - Marcus 11,1-11, in: IDEM, Jezus, hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft, Hilversum, Gooé en Sticht, 1978, p.85-87

Mc 11,12-26: tempel en vijgeboom
Mc 11,12-14 // (Mt 21,18-19)
Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46
Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48
Mc 11,20-25 (26) // Mt 21,20-22
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- FARLA, P., Eën "evangelie", vier evangelies, in: Schrift, jg. (1978), nr.56, p.61-67
- ROSSEL, W., De actie van Jezus in de voorhof van Jeruzalems tempel, in: Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.1, p.20-30
Mc 11,27-33: vraag naar Jezus'bevoegdheid
Mc 11,27-33 // Mt 21,23-27 // Lc 20,1-8
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
Mc 12,1-12: gelijkenis van de wijnbouwers
Mc 12,1-12 // Mt 21,33-46 // Lc 20,9-19
- BONSEN, J., Politieke lezing van Mc 12,1-12, in: XX, Parabels meer­ stemmig, Antwerpen/Amsterdam, 1980, p.64-81
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- KEVERS, P., Literair- en historisch-kritische lezing van Mc.12,1-12, in: XX, Parabels meerstemmig, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p.29-43
- LAMBRECHT, J., Vijfde hoofdstuk. Parabels elders in het Marcusevangelie, in: IDEM, Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976, p.141-181 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- VAN IERSEL, B., Het geheim in Marcus nader bezien. De parabelverhalen en de functie van het geheim voor de lezer, in: Tijdschrift voor theologie, jg.2· (1987), p.356-369
- VAN DER SLUIS, D., ... Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?... Over het thema van de moord op de profeten in het Nieuwe Testament, in: BELLEMAKERS, S., e.a., Van horen en ver­ staan, Hilversum, Gooé en Sticht, 1987, p.71-85 - VAN GINNEKEN, P., Psychoanalytische lezing van Literair- en historisch-kri­ tische lezing van Mc.12,1-12, in: XX, Parabels meerstemmig, Antwerpen/Amsterdam, 1980, p.44-63
- VAN IERSEL, B., Kan het misdaadverhaal iets ontsluieren?, in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.105-110
- VAN TILBORG, S., Materialistische exegese als keuze. Een uiteenzet­ ting over intentie, reikwijdte en belang van de materialistische exegese, in: Tijdschrift voor theologie, jg. 1, (1978), p.109-130
- VERBEEK, L., De parabel van de misdadige wijnbouwers, in: De GEEST, D., BULCKENS, J., De verborgen rijkdom van bijbelverhalen. Theo­ rie en praktijk van de structurele bijbellezing, Leuven-Amers­ foort, Acco, 1986, p.113-130
- VERBEEK, L., Structurele lezing van Mc.12,1-12, in: XX, Parabels meerstemmig, Antwerpen/Amsterdam, 1980, p.11-28
- XX, Complementaire of conflicterende lezingen? , in: XX, Parabels meerstemmig, Antwerpen/Amsterdam, 1980, p.82-102
- FARLA, P., Form‑ en redaktionsgeschichte. De historisch‑kritische methode, in: Schrift, jg. (1979), nr.61, p.4-9
Mc 12,13-34: vragen aan Jezus
Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26
Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38
Mc 12,28-34 // Mt 22,34-40 // Lc 20,39-40
Mc 12,28-34: B-cyclus, 31ste zondag door het jaar
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.160-164
- LAPIDE, P., IV. De vraag naar het centrum van de Schrift, in: IDEM, Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1983, p.72-91
- LAPIDE, P., II. Geef de keizer niet wat God toekomt, in: IDEM, Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1983, p.31-51
- VAN IERSEL, B., Conservatieven wijzen de verrijzenis af, 12,18-27, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.80-87
Mc 12,35-37: Jezus'tegenvraag over de Messias
Mc 12,35-37a // Mt 22,41-46 // Lc 20,41-44
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
Mc 12,38-40: waarschuwing tegen de schriftgeleerden
Mc 12,37b-40 // Mt 23,1-2 // Lc 20,45-47
Mc 12,38-44: 32ste zondag door het jaar
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.164-170

Mc 12,41-44: een arme weduwe
Mc 12,41-44 // Lc 21,1-4
B-cyclus, 32ste zondag door het jaar
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.164-170
- HOET, H., Soberheid, in: Bijbel en bezinning, jg.1: (1991), nr.1, p.533-536
- MICHIELS, R., Het penninkje van de weduwe, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.93-97
- ROSSEL, W., De penningen van de weduwe, in: Catechetische informatie, jg.16 (1987), nr.1, p.22-30

Mc 13,1-37: onderricht over het einde
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
308. Slot van de eschatologische rede (Mc) : Waakzaamheid bij afwezigheid van de Heer :Mc 13,33-37 -
Mc 13,24-32: B-cyclus, 33ste zondag door het jaar
Mc 13,33-37: B-cyclus, 1ste zondag van de advent

- BRAAKSMA, S., Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus'rede in Mattheüs 24, Enschede, Boersma, 1982
- DEN HEYER, C.J., Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Marcus 10,46-13,37, Kampen, 1978
- GEYSELS, L., Een interpretatie van Marcus 13, in: CROMPHOUT, F., e.a., De sluier opgelicht? Apocalyptiek in Oud en Nieuw Testament, Leuven, VBS/Acco, 1979, p.95-111
- LAMBRECHT, J., Vijfde hoofdstuk. Parabels elders in het Marcusevangelie, in: IDEM, Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1976, p.141-181 . Verwijzing: Lambrecht Jan .
- SMIT, J., 'Zoals een man die terugkeert...', in: Schrift, jg. (1971), nr.18, p.219-224
- TIGCHELER, J., 6. Krisis-situaties op het eind van de eerste eeuw (Markus 13), in: IDEM, Gemeenschappen in het Nieuwe Testament, Kampen, Kok, 1987, p.74-84
- TIGCHELER, J., Laat je niet intimideren, in: Speling, jg.36 (1984), nr.3, p.65-71

Mc 14,1-11: met het oog op zijn begrafenis
Mc 14,1-2 // Mt 26,1-5 // Lc 22,1-2
Mc 14,3-9 // Mt 26,6-13 // (Lc 7,36-38)
Mc 14,10-11 // Mt 26,14-16 // Lc 22,3-6

- DELOBEL, J., De vrouw die Jezus zalft, in: VAN SEGBROECK, F., Vrou­ wen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.99-102
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.170-188
- JANSSEN, J., Mc.14,3-9: de vrouw met het albasten vaasje, in: De bron, jg.15 (1989-1990), nr.3, p.19-21
- KARSSEN, G., Hij neemt het voor haar op, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.16-21
* MANIE, H., Judas, in: Schrift, jg. (1993), nr.147, p.65-94
- MOLTMANN-WENDEL, E., 4. De onbekende, die Jezus zalfde, in: IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken geves­ tigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.94-105
- ROSSEL, W., Het vaasje brak zij. (De zalving te Betanië), in: Catechetische informatie, jg.1¹ (1990), nr.2, p.22-31
- SCHOOTROFF, L., Maria Magdalena. Apostel onder de apostelen, in: Schrift, jg. (juné 1985), nr.99, p.108-109
- WEREN, W., Was Judas bezeten van de geldduivel, in: Schrift, jg. (1993), nr.147, p.69‑73
Mc 14,12-16: voorbereiding van het paasmaal
Mc 14,12-16 // Mt 26,17-19 // Lc 22,7-13
Mc 14,12-16.22-26: B-cyclus, sacramentszondag
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.177-188
Mc 14,17-26: aan tafel met de twaalf
Mc 14,17-21 // Mt 26,20-25 // Lc 22,14
Mc 14,22-25 // Mt 26,26-29 // Lc 22,15-20
Mc 14,26-31 // Mt 26,30-35 // Lc 22,39
Mc 14,12-16.22-26: B-cyclus, sacramentszondag
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.177-202
- GROSSOUW, W.K., Het laatste avondmaal, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.171-179
- VAN IERSEL, B., Het geheim in Marcus nader bezien. De parabelverhalen en de functie van het geheim voor de lezer, in: Tijdschrift voor theologie, jg.2· (1987), p.356-369
Mc 14,27-31: Ze zullen allemaal ten val komen
Mc 14,26-31 // Mt 26,30-35 // Lc 22,39
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.203-215
Mc 14,32-42: in Getsemane
Mc 14,32-42 // Mt 26,36-46 // Lc 22,40-46
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.203-215
- GERITS, H., Lijden dragen, in: Bijbel en Bezinning, jg.´ (1985), nr.1, p.155-158
- JANSSEN, J., Mc.14,32-38: Abba, Vader: een noodkreet, maar ook overgave, in: De bron, jg.16 (1990-1991), nr.3, p.22-24
- LAMBERIGTS, S., Nabijheid in het lijden, in: Bijbel en Bezinning, jg.1: (1991), nr.1, p.529-532
- ROSSEL, W., Een steenworp verder, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1978, p.152-175
Mc 14,43-52: arrestatie van Jezus
Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1975, p.81-86
- MENKEN, M., Twee sce`nes uit het passieverhaal, in: Schrift (okt. 1985), nr.101, p.195-198
- MOLTMANN-WENDEL, E., 5. De vrouwengroep bij Marcus, in: IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.106-117
- ROSSEL, W., Het oor van Malchus, in: Catechetische informatie, jg.2² (1994), nr.4, p.31-43
- VAN IERSEL, B., His master's voice. De impliciete verteller in Marcus: stem en literaire gestalte, in: Tijdschrift voor theolo­ gie, jg.3´ (1994), p.115-127
Mc 14,53-65: verhoor door de hogepriester
Mc 14,53-54 // Mt 26,57-58 // Lc 22,54-55
Mc 14,55-64 // Mt 26,59-66 // (Lc 22,66-71)
Mc 14,65 // Mt 26,67-68 // (Lc 22,63-65)
Mc 14,66-72: verloochening door Petrus
Mc 14,66-72 // Mt 26,69-75 // Lc 22,56-62
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.215-223
Mc 15,1-15: voor Pilatus
Mc 15,1 // Mt 27,1-2 // Lc 22,66-71; 23,1
Mc 15,2-5 // Mt 27,11-14 // Lc 23,2-5
Mc 15,6-14 // Mt 27,15-23 // Lc 23 (17) 18-23
Mc 15,15 // Mt 27,24-26 // Lc 23,24-25
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.223-245
- GEYSELS, L., Gisteren nog 'Hosanna', vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45
Mc 15,16-32: bespotting en kruisiging
Mc 15,16-20 // Mt 27,27-31
Mc 15,21 // Mt 27,32 // Lc 23,26-32
Mc 15,22-26 // Mt 27,33-37 // Lc 23,33-34
Mc 15,27-32 // Mt 27,38-44 // Lc 23,35-43
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.245-272
- KEVERS, P., Verlossing, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.1, p.101-104
- VAN IERSEL, B., De thuishaven van Marcus, in: Tijdschrift voor theologie, jg.32 (1992), p.125-142
Mc 15,33-39: Jezus'dood
Mc 15,33-39 // Mt 27,45-54 // Lc 23,44-48
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.245-272
- KEVERS, P., Verlossing, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.1, p.101-104
- LAPIDE, P., Stierf Jezus in vertwijfeling?, in: IDEM, Geen nieuw gebod: een joodse visie op de evangeliën, Baarn, Ten Have, 1985, p.79-97
- MENKEN, M., Twee sce`nes uit het passieverhaal, in: Schrift, jg. (okt. 1985), nr.101, p.195-198
- WEISER, Alfons, Een wonder? Wat de bijbel onder wonderen verstaat, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1979, p.114-121
Mc 15,40-47: begrafenis van Jezus
Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49
Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.245-278
- KARSSEN, G., 7. Hij aanvaardt haar in zijn team, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.45-52
- MOLTMANN-WENDEL, E., 5. De vrouwengroep bij Marcus, in: IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.106-117
- SPELT, K., Vrouwen bij het kruis: toevallige getuigen, of trouwe discipelen? Marcus 15,40-41, in: De JONG, S., Het testament van de dochters. Een bundel exegeses door vrouwen, Kampen, Kok, 1992, p.90-97

Mc 16,1-8: vrouwen bij het graf
Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12
Mc 16,1-8: B-cyclus, paaswake

- De CRUYENAERE, L., Bezoek aan het graf, in: Bijbel en bezinning, jg.1² (1993), nr.1, p.653-656
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evange­ lie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.278-295
- HANHART, Karel, Het open graf. Marcus' nieuwe versie van de opstanding, Zoetermeer, Meinema, 2002
- KREMER, J., 2. Het paasevangelie van Marcus, in: IDEM, De paasevan­ geliën. Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.30-51
- LAMBERIGTS, S., De paasboodschap van Markus, in: Mensen onderweg, jg. (1993), nr.3, p.2-5
- MOLTMANN-WENDEL, E., 5. De vrouwengroep bij Marcus, in: IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.106-117
- VAN IERSEL, B., Bezoek aan het graf, 16,1-8, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.88-92
- VAN IERSEL, B.M.F., Het lege graf, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.199-207
- VAN IERSEL, B., His master's voice. De impliciete verteller in Marcus: stem en literaire gestalte, in: Tijdschrift voor theolo­ gie, jg.3´ (1994), p.115-127
- VAN IERSEL, B., Slotvrouwen, in: Schrift, jg. (1992), nr.140, p.70.73
- VAN IERSEL, B., Vier evangelies, vier portretten, kloppen ze niet?, in: Schrift, jg. (1991), nr.135, p.98-104
- VAN SEGBROECK, F., De verrijzenisboodschap van Marcus, in: VBS- Informatie, jg.´ (1973), nr.2, p.33-43
- VAN WEL, H., Rondom het lege graf. Het grafverhaal van Marcus 16,1- 8, in School en godsdienst, jg.36 (1982), nr.2, p.21-24

Mc 16,9-20: verschijningen van Jezus

Mc 16,15-20: B-cyclus, het feest van de hemelvaart
- De CRUYENAERE, L., Bezoek aan het graf, in: VBS-Informatie, jg.12 (1993), nr.1, p.653-668
- DREWERMANN, E., Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, 's-Gravenhage, Meinema, 199± (2), p.295-304
- MAENHAUT, K., Maria Magdalena, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS-Acco, 1993, p.115-119
- MOLTMANN-WENDEL, E., 3. Maria Magdalena, in: IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.64-92
- VAN IERSEL, B., Het huidige slot, 16,9-20, in: IDEM, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus, Bilthoven, Ambo, 1973, p.93-100
- VAN IERSEL, B., Slotvrouwen, in: Schrift, jg. (1992), nr.140, p.70-75


Duitser tracht oerevangelie Marcus opnieuw samen te stellen


Geplaatst op 30/7 '05 om 9:03u
Door Theo Borgermans (Bron: Domradio)

BONN (RKnieuws.net) - Onder leiding van Eberhard Güting verscheen pas het boek "Textkritik des Markusevangeliums" (uitgegeven bij LIT Verlag Münster), waarin men het oorspronkelijke Evangelie van Marcus zo precies mogelijk tracht te reconstrueren. Tijdens de eerste periode van het christendom werden de verhalen over het leven van Jezus aanvankelijk verder verteld en pas later werden ze opgeschreven. De evangelist Marcus was de eerste die zo’n poging ondernam om een evangelie uit te werken. Maar tijdens die eerste eeuwen van het christendom bestond er nog geen boekdrukkunst, waardoor die evangelies – meestal in de abdijen – zorgvuldig werden overgeschreven. Maar dat gebeurde niet altijd even zorgvuldig. Zo begonnen er al snel verschillende handschriften met het Evangelie van Marcus te circuleren.

Eberhard Güting en de wetenschappers van de Universiteit van Bonn botsten bij hun zoektocht naar de oorspronkelijke tekst op liefst 5.000 verschillende handschriften. Op 150.000 punten waren er verschillen tussen al die teksten. Dat bracht de theologen ertoe om de afwijkingen geval per geval te bestuderen, om daarna voor de meeste waarschijnlijke versie te opteren.

Het eindresultaat kan u naslagen in de pas verschenen "Textkritik des Markusevangeliums", die leert dat niet enkel het overschrijven van de evangelies zelf maar ook het terug samenstellen van de originele tekst echt monnikenwerk is. (tb)