1 Koningen 9, 1 K 9 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht : - 1 K 1 - 1 K 2 - 1 K 3 - 1 K 4 - 1 K 5 - 1 K 6 - 1 K 7 - 1 K 8 - 1 K 9 - 1 K 10 - 1 K 11 - 1 K 12 - 1 K 13 - 1 K 14 - 1 K 15 - 1 K 16 - 1 K 17 - 1 K 18 - 1 K 19 - 1 K 20 - 1 K 21 - 1 K 22 -
Uitleg vers per vers : - 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 - 1 K 9,10 - 1 K 9,11 - 1 K 9,12 - 1 K 9,13 - 1 K 9,14 - 1 K 9,15 - 1 K 9,16 - 1 K 9,17 - 1 K 9,18 - 1 K 9,19 - 1 K 9,20 - 1 K 9,21 - 1 K 9,22 - 1 K 9,23 - 1 K 9,24 - 1 K 9,25 - 1 K 9,26 - 1 K 9,27 - 1 K 9,28 -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch embainô
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible : (1) -  
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
.
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- 1 K 9,1-9 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -

1 K 9,1 - 1 K 9,1 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [1] And it came to pass, when Solomon had finished the building of the house of the LORD, and the king's house, and all Solomon's desire which he was pleased to do,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,2 - 1 K 9,2 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [2] That the LORD appeared to Solomon the second time, as he had appeared unto him at Gibeon.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. wajjerâ´ JHWH (en JHWH verscheen) . Tenach (5) : (1) Gn 12,7 (bij de eerste halte van Abram in het land Kanaän) . (2) Gn 17,1 (bij de verbondssluiting met Abraham) . (3) Dt 31,15 (bij de aanstelling van Jozua) . (4) 1 K 9,2 (aan Salomo) . (5) 2 Kr 7,12 (aan Salomo) .
- wajjerâ´ ´elâjw JHWH (en JHWH verscheen aan hem) . Tenach (3) : (1) Gn 18,1 (JHWH aan Abraham) . (2) Gn 26,2 (JHWH aan Isaak) . (3) Gn 26,24 (JHWH aan Isaak) .
- wajjerâ´ khëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH verscheen) . Tenach (4) : (1) Lv 9,23 . (2) Nu 16,19 . (3) Nu 17,7 . (4) Nu 20,6 .
- wajjerâ´ malë´akh JHWH (en de engel van JHWH verscheen) . Tenach (2) : (1) Ex 3,2 (aan Mozes in de doornstruik) . (2) Re 13,3 (aan de moeder van Simson) .
- wajjerâ´ ´èlohîm (en God verscheen) . Enkel in Gn 35,9 (aan Jakob) .
- wajjerâ´ (en Hij verscheen aan Abraham... ) . Tenach (1) : Ex 6,3 (aan Mozes) .
Volgens deze gegevens zou JHWH driemaal aan Abram / Abraham verschenen zijn : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1 . (3) Gn 18,1 .
Tweemaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat JHWH verscheen aan Abram (wajjerâ´ JHWH ´èl ´abhërâm : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1) . In Gn 18,1 wordt de naam van Abraham niet vermeld . Het kan betekenen dat het vers in het verlengde ligt van het vorige hoofdstuk waar de belofte van Isaak werd aangekondigd . Dit is een belangrijk verschijnen van JHWH , want in Gn 18 wordt de geboorte van Isaak aangekondigd .

1 K 9,3 - 1 K 9,3 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [3] And the LORD said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication, that thou hast made before me: I have hallowed this house, which thou hast built, to put my name there for ever; and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,4 - 1 K 9,4 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [4] And if thou wilt walk before me, as David thy father walked, in integrity of heart, and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my statutes and my judgments:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,5 - 1 K 9,5 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [5] Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel for ever, as I promised to David thy father, saying, There shall not fail thee a man upon the throne of Israel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,6 - 1 K 9,6 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
 

King James Bible . [6] But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods, and worship them:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

15. wa`äbhadëthèm (en jullie dienen) < wë + act. qal perf. 2de pers. mann. mv. OF wa`äbhadëthâm (en je dient hen) < wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het werkw. `âbhad (werken, dienen) . Taalgebruik in Tenakh : `âbhad (werken, dienen) . Getalwaarde : ajin =16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 22 OF 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . Tenakh (17) : (1) Ex 23,25 . (2) Nu 18, 7 . (3) Dt 4,19 . (4) Dt 4,28 . (5) Dt 8,19 . (6) Dt 11,16 . (7) Dt 30,17 . (8) Joz 23,16 . (9) Joz 24,20 . (10) 1 S 12,14 . (11) 1 S 12,20 . (12) 1 S 12,24 . (13) 1 S 17,9 . (14) 1 K 9,6 . (15) 1 K 12,7 . (16) Jr 16,13 . (17) 2 Kr 7,19 .

16. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (635) . Pentateuch (207) . Eerdere Profeten (118) . Latere Profeten (39) . 12 Kleine Profeten (17) . Geschriften (253) . 1 K (21) : (1) 1 K 2,23 . (2) 1 K 3,5 . (3) 1 K 3,11 . (4) 1 K 3,28 . (5) 1 K 5,9 . (6) 1 K 8,23 . (7) 1 K 8,27 . (8) 1 K 9,6 . (9) 1 K 10,24 . (10) 1 K 11,4 . (11) 1 K 11,10 . (12) 1 K 11,23 . (13) 1 K 13,1 . (14) 1 K 14,9 . (15) 1 K 17,24 . (16) 1 K 18,27 . (17) 1 K 18,36 . (18) 1 K 19,2 . (19) 1 K 20,10 . (20) 1 K 21,10 . (21) 1 K 21,13 .
- Grieks . θεος = theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . Een vorm van θεος = theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) .
- L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . D. Gott . E. God . Arabisch : اَللە = ´allah (Allah) . Taalgebruik in de Qoran : ´allah (Allah) .

17. mann. mv. ´ächarîm / ´ächerîm van het bijvoegl. naamw. ´acher (ander, andere) . Taalgebruik in Tenakh : ´acher (ander, andere) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 29 OF 209 (11 X 19) . Structuur : 1 - 8 - 2 . Tenakh (76) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Dt (18) : (1) Dt 5,7 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 7,4 . (4) Dt 8,19 . (5) Dt 11,16 . (6) Dt 11,28 . (7) Dt 13,3 . (8) Dt 13,7 . (9) Dt 13,14 . (10) Dt 17,3 . (11) Dt 18,20 . (12) Dt 28,14 . (13) Dt 28,36 . (14) Dt 28,64 . (15) Dt 29,25 . (16) Dt 30,17 . (17) Dt 31,18 . (18) Dt 31,20 . Eerdere Profeten (22) : (1) Joz 23,16 . (2) Joz 24,2 . (3) Joz 24,16 . (4) Re 2,12 . (5) Re 2,17 . (6) Re 2,19 . (7) Re 10,13 . (8) 1 S 8,8 . (9) 1 S 19,21 . (10) 1 S 26,19 . (11) 1 S 28,8 . (12) 1 K 9,6 . (13) 1 K 9,9 . (14) 1 K 11,4 . (15) 1 K 11,10 . (16) 1 K 14,9 . (17) 2 K 5,17 . (18) 2 K 17,7 . (19) 2 K 17,35 . (20) 2 K 17,37 . (21) 2 K 17,38 . (22) 2 K 22,17 .

16. - 17. ´èlohîm ´ächerîm (andere goden) . Tenakh (46) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (17) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (1) . Ex (2) : (1) Ex 20,3 . (2) Ex 23,13 . Dt (17) : (1) Dt 5,7 . (2) Dt 6,14 . (3) Dt 7,4 . (4) Dt 8,19 . (5) Dt 11,16 . (6) Dt 11,28 . (7) Dt 13,3 . (8) Dt 13,7 . (9) Dt 13,14 . (10) Dt 17,3 . (11) Dt 18,20 . (12) Dt 28,14 . (13) Dt 28,36 . (14) Dt 28,64 . (15) Dt 29,25 . (16) Dt 31,18 . (17) Dt 31,20 . Joz (3) : (1) Joz 23,16 . (2) Joz 24,2 . (3) Joz 24,16 . Re (4) : (1) Re 2,12 . (2) Re 2,17 . (3) Re 2,19 . (4) Re 10,13 . 1 S (2) : (1) 1 S 8,8 . (2) 1 S 26,19 . 1 K (4) : (1) 1 K 9,6 . (2) 1 K 11,4 . (3) 1 K 11,10 . (4) 1 K 14,9 . 2 K (4) : (1) 2 K 17,7 . (2) 2 K 17,35 . (3) 2 K 17,37 . (4) 2 K 17,38 .

16. - 18. wa`äbhadëthèm ´èlohîm ´ächarîm (en jullie dienen andere goden) . Tenakh (4) : (1) Dt 11,16 . (2) Joz 23,16. (3) 1 K 9,6 . (4) 2 Kr 7,19 .

19. wëhisthachäwîthèm (en jullie buigen neer) < wë + hitpael perf. 2de pers. mann. mv. van het werkw. châwâh . Tenakh (5) : (1) Ex 24,1 . (2) Dt 11,16 . (3) Joz 23,16. (4) 1 K 9,6 . (4) 2 Kr 7,19 . (5) 2 Kr 7,19 .

16. - 20. wa`äbhadëthèm ´èlohîm ´ächarîm wëhisthachäwîthèm lâhèm (en jullie dienen andere goden en jullie buigen neer voor hen) . Tenakh (4) : (1) Dt 11,16 . (2) Joz 23,16. (3) 1 K 9,6 . (4) 2 Kr 7,19 .

1 K 9,7 - 1 K 9,7 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [7] Then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for my name, will I cast out of my sight; and Israel shall be a proverb and a byword among all people:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit / ik snijd) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenach : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . w-h-k-r-th-j . Tenakh (34) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (8) : (1) 2 S 8,18 . (2) 2 S 20,7 . (3) 1 K 1,38 . ( 4) 1 K 1,44 . (5) 1 K 9,7 . (6) 1 K 14,10 . (7) 1 K 21,21 . (8) 2 K 9,8 . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (0) .

1. - 2. wëhikhëraththî ´èth (en ik roei uit / ik snijd) . Tenakh (5) : (1) Lv 26,30 . (2) 1 K 9,7 . (3) Ez 25,16 . (4) Ez 30,15 . (5) Sef 1,3 .

3. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Pentateuch (502) . Eerdere Profeten (765) . Latere Profeten (350) . 12 Kleine Profeten (89) . Geschriften (337) . 1 K 9 (5) : (1) 1 K 9,5 . (2) 1 K 9,7 . (3) 1 K 9,20 . (4) 1 K 9,21 . (5) 1 K 9,22 .

4.

6. hâ´ädâmâh (de aarde) < bepaald lidw. + zelfst. naamw. ´ädâmâh (aarde, grond) . Taalgebruik in Tenakh : ´ädâmâh (aarde, grond) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 23 OF 50 . Structuur : 1 - 4 - 4 - 5 . Tenakh (110) . Pentateuch (64) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (5) . Eerdere Profeten (16) : (1) Joz 23,13 . (2) Joz 23,15 . (3) 1 S 20,15 . (4) 1 S 20,31 . (5) 2 S 9,10 . (6) 2 S 14,7 . (7) 2 S 17,12 . (8) 1 K 7,46 . (9) 1 K 8,34 . (10) 1 K 8,40 . (11) 1 K 9,7 . (12) 1 K 13,34 . (13) 1 K 14,15 . (14) 1 K 17,14 . (15) 1 K 18,1 . (16) 2 K 21,8 .

1 K 9,8 - 1 K 9,8 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [8] And at this house, which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and to this house?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,9 - 1 K 9,9 : Belofte aan Salomo - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 9 -- 1 K 9,1-9 -- 1 K 9,1 - 1 K 9,2 - 1 K 9,3 - 1 K 9,4 - 1 K 9,5 - 1 K 9,6 - 1 K 9,7 - 1 K 9,8 - 1 K 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [9] And they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them: therefore hath the LORD brought upon them all this evil.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,10 - 1 K 9,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [10] And it came to pass at the end of twenty years, when Solomon had built the two houses, the house of the LORD, and the king's house,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. wajëhî miqëtseh (en het was vanaf het einde van, na) . Tenakh (5) : (1) Joz 3,2 . (2) Joz 9,16 . (3) 1 K 9,10 . (4) 2 K 8,3 . (5) Ez 3,16 .

1 K 9,11 - 1 K 9,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [11] (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire,) that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,12 - 1 K 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [12] And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him; and they pleased him not.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,13 - 1 K 9,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [13] And he said, What cities are these which thou hast given me, my brother? And he called them the land of Cabul unto this day.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,14 - 1 K 9,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [14] And Hiram sent to the king sixscore talents of gold.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,15 - 1 K 9,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [15] And this is the reason of the levy which king Solomon raised; for to build the house of the LORD, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,16 - 1 K 9,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [16] For Pharaoh king of Egypt had gone up, and taken Gezer, and burnt it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a present unto his daughter, Solomon's wife.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,17 - 1 K 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [17] And Solomon built Gezer, and Beth-horon the nether,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,18 - 1 K 9,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [18] and Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,19 - 1 K 9,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [19] And all the cities of store that Solomon had, and cities for his chariots, and cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,20 - 1 K 9,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [20] And all the people that were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,21 - 1 K 9,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [21] Their children that were left after them in the land, whom the children of Israel also were not able utterly to destroy, upon those did Solomon levy a tribute of bondservice unto this day.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,22 - 1 K 9,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [22] But of the children of Israel did Solomon make no bondmen: but they were men of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his chariots, and his horsemen.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,23 - 1 K 9,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [23] These were the chief of the officers that were over Solomon's work, five hundred and fifty, which bare rule over the people that wrought in the work.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,24 - 1 K 9,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [24] But Pharaoh's daughter came up out of the city of David unto her house which Solomon had built for her: then did he build Millo.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,25 - 1 K 9,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [25] And three times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace offerings upon the altar which he built unto the LORD, and he burnt incense upon the altar that was before the LORD. So he finished the house.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,26 - 1 K 9,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [26] And king Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red sea, in the land of Edom.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,27 - 1 K 9,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [27] And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 9,28 - 1 K 9,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible . [28] And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought it to king Solomon.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J

- jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in 2 K : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Jesaja: jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Pentateuch (502) . Eerdere Profeten (765) . Latere Profeten (350) . 12 Kleine Profeten (89) . Geschriften (337) . 1 K 9 (5) : (1) 1 K 9,5 . (2) 1 K 9,7 . (3) 1 K 9,20 . (4) 1 K 9,21 . (5) 1 K 9,22 .

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -