BIJBELBOEK TWEEDE BOEK SAMUEL -- 2 S -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van 1 S : - 2 S 1 - 2 S 2 - 2 S 3 - 2 S 4 - 2 S 5 - 2 S 6 - 2 S 7 - 2 S 8 - 2 S 9 - 2 S 10 - 2 S 11 - 2 S 12 - 2 S 13 - 2 S 14 - 2 S 15 - 2 S 16 - 2 S 17 - 2 S 18 - 2 S 19 - 2 S 20 - 2 S 21 - 2 S 22 - 2 S 23 - 2 S 24 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 S 6,1 - 2 S 6,2 - 2 S 6,3 - 2 S 6,4 - 2 S 6,5 - 2 S 6,6 - 2 S 6,7 - 2 S 6,8 - 2 S 6,9 - 2 S 6,10 - 2 S 6,11 - 2 S 6,12 - 2 S 6,13 - 2 S 6,14 - 2 S 6,15 - 2 S 6,16 - 2 S 6,17 - 2 S 6,18 - 2 S 6,19 - 2 S 6,20 - 2 S 6,21 - 2 S 6,22 - 2 S 6,23 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
2 S 6,1 - 2 S 6,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,2 - 2 S 6,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,3 - 2 S 6,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,4 - 2 S 6,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,5 - 2 S 6,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,6 - 2 S 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,7 - 2 S 6,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,8 - 2 S 6,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,9 - 2 S 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,10 - 2 S 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,11 - 2 S 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,12 - 2 S 6,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 S 6,12 .

2 S 6,12.5. act. piël perf. 3de pers. mann. enk. בֵּרַךְ = berakh (hij zegende) . Zie het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) OF 222 (6 X 37) of (2 X 111) of (10 X 17) + (2 X 26) . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . 222 is de som van twee produkten met de getalswaarde van JHWH .
- Grieks . ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Mc : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Lc : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Hnd : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Een vorm van ευλογεω = eulogeô in de LXX (516) , in het NT (42) .
- Ned. : zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . Arabisch : بَارَكَ = bâraka (zegenen) . Taalgebruik in de Qoran : bâraka (zegenen) . D. : segnen . E. : to bless . Fr. : bénir . Gr. : ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebreeuws : בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Lat. : benedicere .

2 S 6,12.5. - 6. בֵּרַךְ יהוה = berakh JHWH (JHWH (JHWH zegende) . Tenakh (3) : (1) Ex 20,11 . (2) 2 S 6,12 . (3) Js 61,9 .

2 S 6,13 - 2 S 6,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,14 - 2 S 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,15 - 2 S 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,16 - 2 S 6,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,17 - 2 S 6,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 S 6,17 .

2 S 6,17.1. wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. m:v. wajjâbo´û (en zij gingen) OF wë = act. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. wajjâbhi´û (en zij lieten komen, zij brachten) van het werkw. bâ´ (gaan, komen) . Taalgebruik in Tenach : bâ´ (gaan, komen) . Getalwaarde : beth = 2 , aleph = 1 ; totaal : 3 . Structuur : 2 - 1 . Spiegelbeeld van het woord ´ab (vader) . Tenach (195) . Pentateuch (47) . Eerdere Profeten (99) . 2 S (21) . 2 S 6 (2) : (1) 2 S 6,6 . (2) 2 S 6,17 . 1 K (13) : (1) 1 K 1,3 . (2) 1 K 1,32 . (3) 1 K 3,24 . (4) 1 K 5,14 . (5) 1 K 8,3 . (6) 1 K 8,6 . (7) 1 K 9,28 . (8) 1 K 11,18 . (9) 1 K 12,3 . (10) 1 K 12,21 . (11) 1 K 13,25 . (12) 1 K 20,32 . (13) 1 K 21,13 .

2 S 6,17.3. אֲרוֹן = ´ärôn (ark, kast, kist) . Taalgebruik in Tenakh : ´ärôn (ark, kast, kist) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 41 (5 X 7) OF 257 (priemgetal) . Structuur : 1 - 2 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (111) . Pentateuch (13) . Eerdere Profeten (69) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (28) . 2 S (16) : (1) 2 S 6,2 . (2) 2 S 6,3 . (3) 2 S 6,4 . (4) 2 S 6,6 . (5) 2 S 6,7 . (6) 2 S 6,9 . (7) 2 S 6,10 . (8) 2 S 6,11 . (9) 2 S 6,12 . (10) 2 S 6,13 . (11) 2 S 6,15 . (12) 2 S 6,16 . (13) 2 S 6,17 . (14) 2 S 15,24 . (15) 2 S 15,25 . (16) 2 S 15,25 .
- Grieks . κιβωτος = kibôtos (kist, ark) .
- Lat. arca ; arcanum (mv. arcana (iets wat in een koffer wordt verborgen of opgeborgen , geheimzinnig) . E. arc , arcane .

2 S 6,17.2. - 4. ´èth ´ärôn JHWH (de ark van JHWH) . Tenakh (13) : (1) Joz 6,12 . (2) 1 S 6,8 . (3) 1 S 6,11 . (4) 1 S 6,15 . (5) 1 S 6,21 . (6) 1 S 7,1 (2X) . (7) 2 S 6,10 . (8) 2 S 6,15 . (9) 2 S 6,17 . (10) 1 K 8,4 . (11) 1 Kr 15,2 . (12) 1 Kr 15,3 . (13) 1 Kr 15,14 .
We lezen ook : ´ärôn hâ´êlohîm (ark van God) . Tenakh (31) . Slechts in 1 S en 2 S , in 1 Kr en 2 Kr . 2 S (9 verzen, 10X) : (1) 2 S 6,2 . (2) 2 S 6,3 . (3) 2 S 6,4 . (4) 2 S 6,6 . (5) 2 S 6,7 . (6) 2 S 6,12 (2X) . (7) 2 S 15,24 . (8) 2 S 15,25 . (9) 2 S 15,25 .
Of nog : ´èth ´ärôn bërîth JHWH (de ark van verbond van JHWH) . Tenakh (11) : (1) Dt 10,8 . (2) Dt 31,9 . (3) 1 S 4,3 . (4) 1 K 6,19 . (5) 1 K 8,1 . (6) 1 K 8,6 . (7) 1 Kr 15,25 . (8) 1 Kr 15,28 . (9) 1 Kr 22,19 . (10) 2 Kr 5,2 . (11) 2 Kr 5,7 .

2 S 6,17.1. - 4. wajjâbhe´ ´èth hâ´âron (en hij bracht de ark) . Tenakh (1) 2 S 6,17 . Vergelijk : wajjâbhe´ ´èth hâ´âron (en hij bracht de ark) . Tenakh (1) Ex 40,21 . EN : wajjâbhe´ ... ´èth hâ´âron (en zij brachten de ark) . Tenakh (1) 1 K 8,6 . Bij de inwijding van de ark bracht Mozes de ark naar de tent van de samenkomst (Ex 40,21) . Wanneer David de stad Jeruzalem veroverd heeft , brengt hij de ark naar de stad (2 S 6,17) . Bij de inwijding van de tempel brachten de priesters de ark naar het heiligste der heiligen in de tempel (1 K 8,6) .

2 S 6,18 - 2 S 6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,19 - 2 S 6,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,20 - 2 S 6,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,21 - 2 S 6,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,22 - 2 S 6,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 6,23 - 2 S 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van