BIJBELBOEK JOËL 3 -- Jl 3 -- bijbeloverzicht -- Taal -- Jl (Joël) -- Jl 3 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van het boek Joël : Joël : overzicht , Joël : taalgebruik , Joël : commentaar -- Jl 1 - Jl 2 - Jl 3 - Jl 4 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -

- Taal - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T -Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V -- Z - ,

Vie et mort dans la Bible . Aux origines du Dieu unique . Auteur(s) : Jean Soler . 238 pages, 16 x 23 cm, 2-87706-498-0 . Collection : , éditeur : Editions de Fa0llois, 2004 . (22 €), 240 gr

         

Jl 3,1 - Jl 3,1 . De HEER belooft redding voor zijn volk : Jl 2,18-3,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 2 -- Jl 3 -- Jl 2,18 - Jl 2,19 - Jl 2,20 - Jl 2,21 - Jl 2,22 - Jl 2,23 - Jl 2,24 - Jl 2,25 - Jl 2,26 - Jl 2,27 -- Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -
LXX Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 kai estai meta tauta kai ekcheô apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai profèteusousin oi uioi umôn kai ai thugateres umôn kai oi presbuteroi umôn enupnia enupniasthèsontai kai oi neaniskoi umôn oraseis opsontai  28 et erit post haec effundam spiritum meum super omnem carnem et prophetabunt filii vestri et filiae vestrae senes vestri somnia somniabunt et iuvenes vestri visiones videbunt wëhâjâh ´achäre(j) ken  ´èsjëpôkh ´èth rûchî `al kâl bâshâr wënibbë´û bëne(j)khèm ûbhënôthe(j)khèm ziqëne(j)khèm jachälomûn bahûre(j)khèm hèzëjonôth jirë´û 28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;  [1] Daarna zal het gebeuren: Ik zal mijn geest uitgieten over alle mensen, profeteren zullen uw zonen en uw dochters, uw ouderen zullen dromen krijgen, uw jonge mannen zullen visioenen zien.   [1] Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;* 28 ¶ (3:1) Geschieden zal het daarna dat ik mijn Geest uitgiet over alle vlees, en dat uw zonen en uw dochters profeteren zullen; uw oudsten zullen dromen dromen en uw uitgelezen jongelingen zullen visioenen zien.   28. 3:1 « Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions.  

King James Bible . [28] And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:
Luther-Bibel . 3 1 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.

a. wëhâjâh ´achäre(j) ken (en het zal zijn daarna)
b. ´èsjëpôkh ´èth rûchî (ik stort uit mijn geest) `al kâl bâshâr (op alle vlees)
c. wënibbë´û bëne(j)khèm ûbhënôthe(j)khèm (jullie zonen en jullie dochters profeteren)
d. ziqëne(j)khèm jachälomûn
e. bahûre(j)khèm hèzëjonôth jirë´û

Tekstuitleg van Jl 3,1 . Het vers Jl 3,1 telt 18 (2 X 3²) woorden en 80 (2² X 2² X 5) letters . De getalwaarde van Jl 3,1 is 4559 (47 X 97) .

Jl 3,1.1. wëhâjâh (en het zal zijn / en het is) < prefix verbindingswoord wë + werkw. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. OF wèhëjeh (en wees) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk.. van het werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (117) . 12 Kleine Profeten (45) . Geschriften (11) . Jl (3) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,5 . (3) Jl 4,18 . wëhâjâh heeft 26 als getalwaarde en is bijgevolg evenveel als de godsnaam JHWH . In beide woorden komen dezelfde medeklinkers voor .
- häjâh (zijn) . Tenakh (332) . Pentateuch (52) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (87) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (67) . Jl (1) : Jl 1,1 .

Jl 3,1.2. ´achäre(j) (achter, na) . Taalgebruik in Tenakh : ´achäre(j) (achter) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 219 (3 X 73) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 . Tenakh (294) . Pentateuch (80) . Eerdere Profeten (134) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) : (1) Hos 2,7 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 5,11 . (4) Hos 11,10 . (5) Jl 3,1 . Geschriften (38) .
- wë´achäre(j) (en achter, en na) . Tenakh (45) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (8) .

Jl 3,1.3. ken (zo) . Taalgebruik in Tenakh : khen (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , nun = 14 of 50 ; totaal : 25 (5²) OF 70 (2 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 5 . Tenakh (514) . Pentateuch (156) . Eerdere Profeten (109) . Latere Profeten (109) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (115) . Jl (2) : (1) Jl 2,4 . (2) Jl 3,1 .

Jl 3,1.2. - 3. ´achäre(j) ken (achter zo, zo dan) . Tenakh (23/294 en 23/514) . Pentateuch (3) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (1) : Jl 3,1 . Geschriften (4) . (1) Gn 6,4 . (2) Gn 41,31 . (3) Ex 11,1 . (4) Joz 10,26 . (5) Re 16,4 . (6) 1 S 9,13 . (7) 1 S 24,6 . (8) 1 S 24,9 . (9) 2 S 2,1 . (10) 2 S 8,1 . (11) 2 S 10,1 . (12) 2 S 13,1 . (13) 2 S 21,14 . (14) 2 S 21,18 . (15) 2 S 24,10 . (16) 2 K 6,24 . (17) 1 Kr 18,1 . (18) 1 Kr 19,1 . (19) 1 Kr 20,4 . (20) Job 3,1 . (21) Js 1,26 . (22) Jr 34,11 . (23) Jl 3,1 .
- wë´achäre(j) ken (en achter zo, en zo dan, en daarna) . Tenakh (20/45 en 20/514) . (1) Gn 15,14 . (2) Gn 23,19 . (3) Gn 25,26 . (4) Gn 32,21 . (5) Gn 45,15 . (6) Ex 3,20 . (7) Ex 11,8 . (8) Ex 34,32 . (9) Lv 16,26 . (10) Lv 16,28 . (11) Nu 4,15 . (12) Nu 8,15 . (13) Nu 8,22 . (14) Nu 9,17 . (15) Joz 8,34 . (16) 2 Kr 33,14 . (17) Jr 16,16 . (18) Jr 21,7 . (19) Jr 46,26 . (20) Jr 49,6 .

Jl 3,1.1. - 3. wëhâjâh ´achäre(j) ken (en het zal zijn daarna) . Slechts in Jl 3,1 .
- wajëhî ´achäre(j) ken (en het zal zijn daarna) . Tenakh (11/23) . (1) Re 16,4 . (2) 1 S 24,6 . (3) 2 S 2,1 . (4) 2 S 8,1 . (5) 2 S 10,1 . (6) 2 S 13,1 . (7) 2 S 21,18 . (8) 2 K 6,24 . (9) 1 Kr 18,1 . (10) 1 Kr 19,1 . (11) 1 Kr 20,4 .

Jl 3,1.4. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´èsjëpôkh (ik stort uit) van het werkw. sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 49 (7²) OF 400 (2² X 2² X 5²) . Structuur : 3 - 8 - 2 . Tenakh (4) : (1) Ez 7,8 . (2) Hos 5,10 . (3) Jl 3,1 . (4) Jl 3,2 .

Jl 3,1.5. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

Jl 3,1.6. rûchî (mijn geest) < zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers; enk. van het zelfst. naamw. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenakh : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het NT : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het NT (379) , in de LXX (382) . Tenakh (31) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (0) . Latere Profeten (10) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (17) . 12 Kleine Profeten (3) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,2 . (3) Zach 6,8 .

Jl 3,1.5. - 6. ´èth rûchî (mijn geest) . Tenakh (4) : (1) Ez 39,29 . (2) Jl 3,1 . (3) Jl 3,2 . (4) Zach 6,8 .

Jl 3,1.4. - 6. èsjëpôkh ´èth rûchî (ik stort uit mijn geest) . Tenakh (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,2 .

Jl 3,1.7. `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²) . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (3075) . Pentateuch (828) . Eerdere Profeten (616) . Latere Profeten (585) . 12 Kleine Profeten (186) . Geschriften (860) . Jl (12) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,8 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 2,2 . (6) Jl 2,5 . (7) Jl 2,13 . (8) Jl 2,17 . (9) Jl 2,18 . (10) Jl 3,1 . (11) Jl 3,2 . (12) Jl 4,2 .
- wë`al (en op) . Tenakh (421) . Pentateuch (96) . Eerdere Profeten (47) . Latere Profeten (111) . 12 Kleine Profeten (35) . Geschriften (132) . Jl (2) : (1) Jl 1,11 . (2) Jl 3,2 .

Jl 3,1.8. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 (2 X 5²) . Structuur : 2 - 3 . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Eerdere Profeten (584) . Latere Profeten (505) . 12 Kleine Profeten (104) . Geschriften (692) . Gn (166) . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Jl (13) : (1) Jl 1,2 . (2) Jl 1,5 . (3) Jl 1,12 . (4) Jl 1,14 . (5) . Jl 1,19 . (6) Jl 2,1 . (7) Jl 2,6 . (8) Jl 3,1 . (9) Jl 3,5 . (10) Jl 4,2 . (11) Jl 4,9 . (12) Jl 4,11 . (13) Jl 4,12 .
- wëkol (en al) . Tenakh (691) . Pentateuch (179) . Eerdere Profeten (195) . Latere Profeten (129) . 12 Kleine Profeten (23) . Geschriften (165) . Jl (2) : (1) Jl 4,4 . (2) Jl 4,18 .

Jl 3,1.7. - 9. `al kâl bâshâr (op alle vlees) . Tenakh (2) : (1) Js 45,5 . (2) (8) Jl 3,1 .

Jl 3,1.11. ben (zoon, kind) . Taalgebruik in Tenakh : ben (zoon, kind) . Getalwaarde : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 (2² X 2²) of 52 (2 X 26) . Structuur : 2 - 5 . Tenach (1225) . Pentateuch (284) . Eerdere Profeten (392) . Latere Profeten (231) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (292) . Jl (1) : Jl 1,1 .
- stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Jl (3) : (1) Jl 1,12 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,19 .
- bëne(j)khèm (jullie zonen) < stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (24) . Pentateuch (9) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (3) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (2) . Jl (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 4,8 .
- libhëne(j) (aan de zonen van) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) . Tenakh (200) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (35) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften () . Jl (2) : (1) Jl 4,6 . (2) Jl 4,16 .
- libhëne(j)hèm (aan hun zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. - hèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- libhëne(j)khèm (aan jullie zonen) < prefix voorzetsel lë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (6) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j) (en de zonen van) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. van het zelfst. naamw. . Tenakh (202) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (39) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (93) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 4,6 .
- ûbhëne(j)hèm (en hun zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) = (zonen van) + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. -hèm . Tenakh (16) . Jl (1) Jl 1,3 .
- ûbhëne(j)khèm (en jullie zonen) < verbindingswoord wë + stat. constructus mann. mv. bëne(j) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. -khèm . Tenakh (9) . Jl (1) : Jl (1) Jl 1,3 .
Een vorm van ben (zoon) in Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 1,3 . (3) Jl 1,12 . (4) Jl 2,23 . 5) Jl 3,1 . (6) Jl 4,6 . (7) Jl 4,8 . (8) Jl 4,16 . (9) Jl 4,19 .

Jl 3,2 - Jl 3,2 . De HEER belooft redding voor zijn volk : Jl 2,18-3,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 2 -- Jl 3 -- Jl 2,18 - Jl 2,19 - Jl 2,20 - Jl 2,21 - Jl 2,22 - Jl 2,23 - Jl 2,24 - Jl 2,25 - Jl 2,26 - Jl 2,27 -- Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -
LXX Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 kai epi tous doulous kai epi tas doulas en tais èmerais ekeinais ekcheô apo tou pneumatos mou  29 sed et super servos et ancillas in diebus illis effundam spiritum meum   wëgam `al hâ`äbâdîm wë`al hasjsjëphâchôth bëjjâmîm hâhemmâh ´èsjëpôkh ´èth rûchî   29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.  [2] Zelfs over de dienaren* en de dienaressen giet Ik mijn geest uit in die dagen.  [2] zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.   29 (3:2) Zelfs over de dienstknechten en de slavinnen,– zal ik in die dagen mijn Geest uitgieten.   29. 3:2 Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.  

King James Bible . [29] And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
Luther-Bibel . 2 Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.

a. wëgam `al hâ`äbâdîm wë`al hasjsjëphâchôth bëjjâmîm hâhemmâh ´èsjëpôkh ´èth rûchî

Tekstuitleg van Jl 3,2 . Het vers Jl 3,2 telt 10 (2 X 5) woorden en 40 (2³ X 5) letters . Verhouding : 1 op 4 . De getalwaarde van Jl 3,2 is 2374 (2 X 1187) .

2. `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²) . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (3075) . Pentateuch (828) . Eerdere Profeten (616) . Latere Profeten (585) . 12 Kleine Profeten (186) . Geschriften (860) . Jl (12) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,8 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 2,2 . (6) Jl 2,5 . (7) Jl 2,13 . (8) Jl 2,17 . (9) Jl 2,18 . (10) Jl 3,1 . (11) Jl 3,2 . (12) Jl 4,2 .
- wë`al (en op) . Tenakh (421) . Pentateuch (96) . Eerdere Profeten (47) . Latere Profeten (111) . 12 Kleine Profeten (35) . Geschriften (132) . Jl (2) : (1) Jl 1,11 . (2) Jl 3,2 .

4. `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²) . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (3075) . Pentateuch (828) . Eerdere Profeten (616) . Latere Profeten (585) . 12 Kleine Profeten (186) . Geschriften (860) . Jl (12) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,8 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 2,2 . (6) Jl 2,5 . (7) Jl 2,13 . (8) Jl 2,17 . (9) Jl 2,18 . (10) Jl 3,1 . (11) Jl 3,2 . (12) Jl 4,2 .
- wë`al (en op) . Tenakh (421) . Pentateuch (96) . Eerdere Profeten (47) . Latere Profeten (111) . 12 Kleine Profeten (35) . Geschriften (132) . Jl (2) : (1) Jl 1,11 . (2) Jl 3,2 .

Jl 3,2.8. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´èsjëpôkh (ik stort uit) van het werkw. sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphakh (gieten, vergieten, uitstorten) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 49 (7²) OF 400 (2² X 2² X 5²) . Structuur : 3 - 8 - 2 . Tenakh (4) : (1) Ez 7,8 . (2) Hos 5,10 . (3) Jl 3,1 . (4) Jl 3,2 .

Jl 3,2.9. ´eth / ´èth (accusatief) . Taalgebruik in Tenakh : ´eth (accusatief) . Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 23 OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 . Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet . Tenakh (5699) . Pentateuch (2002) . 12 Kleine Profeten (207) . Jl (12) : (1) Jl 2,19 . (2) Jl 2,20 . (3) Jl 2,23 . (4) Jl 2,25 . (5) Jl 2,26 . (6) Jl 3,1 . (7) Jl 3,2 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,2 . (10) Jl 4,8 . (11) Jl 4,12 . (12) Jl 4,18 .

Jl 3,2.10. rûchî (mijn geest) < zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers; enk. van het zelfst. naamw. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenakh : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het NT : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het NT (379) , in de LXX (382) . Tenakh (31) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (0) . Latere Profeten (10) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (17) . 12 Kleine Profeten (3) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,2 . (3) Zach 6,8 .

Jl 3,2.9. - 10. ´èth rûchî (mijn geest) . Tenakh (4) : (1) Ez 39,29 . (2) Jl 3,1 . (3) Jl 3,2 . (4) Zach 6,8 .

Jl 3,2.8. - 10. èsjëpôkh ´èth rûchî (ik stort uit mijn geest) . Tenakh (2) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,2 .

Jl 3,3 - Jl 3,3 . De HEER belooft redding voor zijn volk : Jl 2,18-3,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 2 -- Jl 3 -- Jl 2,18 - Jl 2,19 - Jl 2,20 - Jl 2,21 - Jl 2,22 - Jl 2,23 - Jl 2,24 - Jl 2,25 - Jl 2,26 - Jl 2,27 -- Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -
LXX Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 kai dôsô terata en tô ouranô kai epi tès gès haima kai pur kai atmida kapnou  30 et dabo prodigia in caelo et in terra sanguinem et ignem et vaporem fumi  wënâthaththî môphëthîm basjsjâmajim ûbââ´rèts dâm wâ´esj wëthîmärôth `âsjân   30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.   [3] Ik zal wonderen* verrichten in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en zuilen van rook.   [3] Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook,   30 (3:3) Ik zal wonderen geven in de hemelen en op de aarde,– bloed, vuur en palmen van rook.  30. 3:3 Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée! » 

King James Bible . [30] And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke.
Luther-Bibel . 3 Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer und Rauchdampf.

a. wënâthaththî môphëthîm basjsjâmajim ûbââ´rèts dâm wâ´esj wëthîmärôth `âsjân

Tekstuitleg van Jl 3,3 . Het vers Jl 3,3 telt 11 woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Jl 3,3 is 2127 (3 X 709) .

3. - 4. basjsjâmajim ûbhâ´ârèts (in de hemelen en op de aarde) . Tenakh (6) : (1) Dt 3,24 . (2) 1 Kr 29,11 . (3) 2 Kr 6,14 . (4) Ps 113,6 . (5) Ps 135,6 . (6) Jl 3,3 .

Jl 3,4 - Jl 3,4 . De HEER belooft redding voor zijn volk : Jl 2,18-3,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 2 -- Jl 3 -- Jl 2,18 - Jl 2,19 - Jl 2,20 - Jl 2,21 - Jl 2,22 - Jl 2,23 - Jl 2,24 - Jl 2,25 - Jl 2,26 - Jl 2,27 -- Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -
LXX Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ho èlios metastrafèsetai eis skotos kai hè selènè eis haima prin elthein èmeran kuriou tèn megalèn kai epifanè  31 sol vertetur in tenebras et luna in sanguinem antequam veniat dies Domini magnus et horribilis  hasjsjèmès jechâphekh lëchosjèkh wëhajjâreach lëdam  liphëne(jh) bô´ jôm JHWH haggâdôl wëhannôrâ 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.   [4] De zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de heer komt, de grote, angstwekkende dag.   [4] de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.  31 (3:4) De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed,– vóór het aanschijn van het komen van de dag van de ENE, die groot is en te vrezen.   31. 3:4 Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable!  

King James Bible . [31] The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come.
Luther-Bibel . 4 Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.

a. hasjsjèmès jechâphekh lëchosjèkh wëhajjâreach lëdam
b. liphëne(jh) bô´ jôm JHWH haggâdôl wëhannôrâ

Tekstuitleg van Jl 3,4 . Het vers Jl 3,4 telt 8 (2³) woorden en 36 (2² X 3³) letters . De getalwaarde van Jl 3,4 is 3966 (2 X 3 X 661) .

Jl 3,4.8. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Js : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Taalgebruik in Mi : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (209) . Pentateuch (76) . Eerdere Profeten (23) . Latere Profeten (33) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (53) . Pentateuch (76) . Gn (23) . Ex (14) . Lv (11) . Nu (17) . Dt (11) . Jl (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 2,2 . (4) Jl 2,11 . (5) Jl 3,4 . (6) Jl 4,14 . bëjôm / bajjôm (op een / de dag) . Jl (1) : Jl 4,18 . lajjôm (tot de dag) . Jl (1) Jl 1,15 . Een vorm van jôm (dag) in Jl (10) : (1) Jl 1,2 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 2,2 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,2 . (7) Jl 3,4 . (8) Jl 4,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Jl 4,18 .

Jl 3,4.8. - 9. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

Jl 3,4.10. - 11. haggâdôl wënôrâ´ (de grote en de vreeswekkende) . Tenakh (6) : (1) Dt 1,19 . (2) Neh 1,5 . (3) Neh 4,8 . (4) Da 9,4 . (5) Jl 3,4 . (6) Mal 3,23 .

Jl 3,5 - Jl 3,5 . De HEER belooft redding voor zijn volk : Jl 2,18-3,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jl (Joël) -- Jl 2 -- Jl 3 -- Jl 2,18 - Jl 2,19 - Jl 2,20 - Jl 2,21 - Jl 2,22 - Jl 2,23 - Jl 2,24 - Jl 2,25 - Jl 2,26 - Jl 2,27 -- Jl 3,1 - Jl 3,2 - Jl 3,3 - Jl 3,4 - Jl 3,5 -
LXX Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 kai estai pas hos an epikalesètai to onoma kuriou sôthèsetai hoti en tô orei siôn kai en ierousalèm estai anasôzomenos kathoti eipen kurios kai euaggelizomenoi ous kurios proskeklètai 32 et erit omnis qui invocaverit nomen Domini salvus erit quia in monte Sion et in Hierusalem erit salvatio sicut dixit Dominus et in residuis quos Dominus vocaverit   wëhâjâh kol ´äsjèr jiqërâ´ bësjem JHWH jimmâlet  kî bëhar tsijjôn thihëjèh pële(j)tâh ka´äsjèr ´âmar JHWH ûbhashshîdîm ´äsjèr JHWH qore´ 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.   [5] Zo zal het gaan: ieder die de naam van de heer aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal de redding zijn, zoals de heer gezegd heeft. En zij die door de heer worden geroepen, zullen degenen zijn die ontkomen.   [5] Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.  32 (3:5) Maar geschieden zal het: al wie de naam van de ENE aanroept zal worden gered; want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming wezen, zoals de ENE heeft gezegd; en bij de ontsnapten zijn zij die de ENE zal roepen.   32. 3:5 Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés, car sur le mont Sion il y aura des rescapés, comme l'a dit Yahvé, et à Jérusalem des survivants que Yahvé appelle. 

King James Bible . [32] And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call.
Luther-Bibel . 5 Und es soll geschehen: Wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der HERR berufen wird.

a. wëhâjâh kol ´äsjèr jiqërâ´ bësjem JHWH jimmâlet
b. kî bëhar tsijjôn thihëjèh pële(j)tâh
c. ka´äsjèr ´âmar JHWH
d. ûbhashshîdîm ´äsjèr JHWH qore´

Tekstuitleg van Jl 3,5 . Het vers Jl 3,5 telt 11 woorden en 45 (3² X 5) ltters . De getalwaarde van Jl 3,5 is 1998 (2 X 3³ X 37) .

Jl 3,5.1. wëhâjâh (en het zal zijn / en het is) < prefix verbindingswoord wë + werkw. act. qal perf. 3de pers. mann. enk. OF wèhëjeh (en wees) < wë + act. qal imperat. 2de pers. mann. enk.. van het werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (117) . 12 Kleine Profeten (45) . Geschriften (11) . Jl (3) : (1) Jl 3,1 . (2) Jl 3,5 . (3) Jl 4,18 . wëhâjâh heeft 26 als getalwaarde en is bijgevolg evenveel als de godsnaam JHWH . In beide woorden komen dezelfde medeklinkers voor .
- häjâh (zijn) . Tenakh (332) . Pentateuch (52) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (87) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (67) . Jl (1) : Jl 1,1 .

Jl 3,5.3. ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Pentateuch (1378) . Eerdere Profeten (1114) . Latere Profeten (717) . 12 Kleine Profeten (106) . Geschriften (697) . Jl (9) : (1) Jl 1,1 . (2) Jl 2,25 . (3) Jl 2,26 . (4) Jl 3,5 . (5) Jl 4,1 . (6) Jl 4,2 . (7) Jl 4,5 . (8) Jl 4,7 . (9) Jl 4,19 .

Jl 3,5.8. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . 12 Kleine Profeten (241) . Jl (26) . Jl 1 (11) . Jl 2 (8) . Jl 3 (1) . Jl 4 (6) . Jl 1 (11) : (1) Jl 1,5 . (2) Jl 1,6 . (3) Jl 1,10 . (4) Jl 1,11 . (5) Jl 1,12 . (6) Jl 1,13 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 1,17 . (9) Jl 1,18 . (10) Jl 1,19 . (11) Jl 1,20 . Jl 2 (8) : (1) Jl 2,1 . (2) Jl 2,11 . (3) Jl 2,13 . (4) Jl 2,20 . (5) Jl 2,21 . (6) Jl 2,22 . (7) Jl 2,23 . (8) Jl 2,27 . Jl 3 (1) : Jl 3,5 . Jl 4 (6) : (1) Jl 4,1 . (2) Jl 4,8 . (3) Jl 4,12 . (4) Jl 4,13 . (5) Jl 4,14 . (6) Jl 4,17 .

Jl 3,5.10. tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenakh : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Structuur : 9 - 1 - 6 - 5 . Tenakh (108) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (47) . 12 Kleine Profeten (19) . Geschriften (38) . Jl (2) : (1) Jl 2,23 . (2) Jl 3,5 .


VULGAAT

28 et erit post haec effundam spiritum meum super omnem carnem et prophetabunt filii vestri et filiae vestrae senes vestri somnia somniabunt et iuvenes vestri visiones videbunt 29 sed et super servos et ancillas in diebus illis effundam spiritum meum 30 et dabo prodigia in caelo et in terra sanguinem et ignem et vaporem fumi 31 sol vertetur in tenebras et luna in sanguinem antequam veniat dies Domini magnus et horribilis 32 et erit omnis qui invocaverit nomen Domini salvus erit quia in monte Sion et in Hierusalem erit salvatio sicut dixit Dominus et in residuis quos Dominus vocaverit