JESAJA 52 , Js 52 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 - - Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -
Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 - Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 - Js 52,13 - Js 52,14 - Js 52,15 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -


Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf .
- Jesaja 52:13-53:12 (Robert Vosloo / Ockert Meyer) : http://academic.sun.ac.za/buvton/leesrooster/Jesaja5253_210400_gv2000.htm .


Js 52,1 - Js 52,1 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΕΞΕΓΕΙΡΟΥ ἐξεγείρου, Σιών, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιών, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, ῾Ιερουσαλὴμ πόλις ἡ ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος. 1 consurge consurge induere fortitudine tua Sion induere vestimentis gloriae tuae Hierusalem civitas sancti quia non adiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus et inmundus    [1] Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, Sion, hul u in uw pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad, want geen onbesnedene of onreine komt meer bij u binnen.   [1] Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, Sion, hul u in uw pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad, want geen onbesnedene of onreine komt meer bij u binnen.   [1] Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein.   1 ¶ Waak op, ontwaak, kleed je in je kracht, Sion,– kleed je in je luisterrijke gewaden, Jeruzalem, stad van het heiligdom!– want voortaan komt in jou niet nog eens binnen een onbesnedene en besmette!   1. Éveille-toi, éveille-toi, revêts ta force, Sion! revêts tes habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l'incirconcis et l'impur.  

King James Bible . [1] Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.
Luther-Bibel . 52 1 Wach auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke! Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen.

Tekstuitleg van Js 52,1 .

- ἔνδυσαι (= endusai: bekleed je; wkw med aor imperat 2de pers enk van het wkw ενδυω = enduô: kleden, bekleden; med: zich kleden met). LXX (5).

Js 52,2 - Js 52,2 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι, κάθισον, ῾Ιερουσαλήμ· ἔκδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἡ αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιών. 2 excutere de pulvere consurge sede Hierusalem solve vincula colli tui captiva filia Sion     [2] Schud het stof van u af, sta op en neem plaats op uw troon, Jeruzalem; maak de ketens om uw hals los, gevangene, dochter Sion.   [2] Schud het stof van u af, sta op en neem plaats op uw troon, Jeruzalem; maak de ketens om uw hals los, gevangene, dochter Sion.  [2] Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion.   2 Schud je vrij uit het stof, sta op, gekerkerd Jeruzalem!– maak de banden om je hals maar los, gekerkerde dochter van Sion! ••   2. Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusalem captive! les chaînes sont tombées de ton cou, fille de Sion captive!  

King James Bible . [2] Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
Luther-Bibel . 2 Schüttle den Staub ab, steh auf, Jerusalem, du Gefangene! Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion!

Tekstuitleg van Js 52,2 .

3. actief qal imperat. aorist tweede persoon vrouwelijk enkelvoud qûmi (sta op) van het werkw. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenach (16) . Js (4) : (1) Js 23,12 . (2) Js 51,17 . (3) Js 52,2 . (4) Js 60,1 .
- act. aor. omperat. 2de pers. enk. anastèthi (sta op) . Bijbel (48) . Pentateuch (5) . Js (2) : (1) Js 51,17 . (2) Js 52,2 .

- ἔκδυσαι (= ekdusai: ontdoe je; wkw med aor imperat 2de pers enk van het wkw εκδυω = ekduô: zich ontdoen van). Bijbel: (1) Js 52,2. (2) Bar 5,1.

10. - 11. bath tsijjôn (dochter van Sion) . Tenach (19 + 4 = 23X) . Js (4) : (1) Js 1,8 . (2) Js 37,22 . (3) Js 52,2 . (4) Js 62,11 . Zie ook be(j)th tsijjôn (huis van Sion) , slechts in Js 10,32 . ´èl har bath tsijjôn (naar de berg van de dochter van Sion) . Tenach (1) Js 16,1 . har be(j)th tsijjôn (de berg van het huis van Sion) , slechts in Js 10,32 .

Js 52,3 - Js 52,3 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3oti tade legei kurios dôrean eprathète kai ou meta arguriou lutrôthèsesthe  3 quia haec dicit Dominus gratis venundati estis et sine argento redimemini     [3] ‘Want*’, zo spreekt de heer, ‘voor niets werd u verkocht, en zonder geld zult u worden vrijgekocht.’   [3] ‘Want*’, zo spreekt de heer, ‘voor niets werd u verkocht, en zonder geld zult u worden vrijgekocht.’   [3] Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop ik jullie weer vrij.   3 Want zo heeft gezegd de ENE: om niet zijt ge verkocht,– en voor geen geld zult ge worden gelost.   3. Car ainsi parle Yahvé : Vous avez été vendus pour rien, vous serez rachetés sans argent.  

King James Bible . [3] For thus saith the LORD, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money.
Luther-Bibel . 3 Denn so spricht der HERR: Ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden.

Tekstuitleg van Js 52,3 .

Js 52,4 - Js 52,4 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4outôs legei kurios eis aigupton katebè o laos mou to proteron paroikèsai ekei kai eis assurious bia èchthèsan  4 quia haec dicit Dominus Deus in Aegyptum descendit populus meus in principio ut colonus esset ibi et Assur absque ulla causa calumniatus est eum     [4] Zo spreekt de Heer god: ‘In het begin is mijn volk naar Egypte gegaan om daar als vreemdeling te wonen, later werd het door Assur onderdrukt.  [4] Zo spreekt de Heer god: ‘In het begin is mijn volk naar Egypte gegaan om daar als vreemdeling te wonen, later werd het door Assur onderdrukt.   [4] Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.   4 Ja, zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: naar Egypte daalde mijn gemeente eertijds af om daar zwerver–te–gast te zijn; in het einde heeft Asjoer hem onderdrukt.   4. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est en Égypte qu'autrefois mon peuple est descendu pour y séjourner, c'est Assur qui à la fin l'a opprimé.  

King James Bible . [4] For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause.
Luther-Bibel . 4 So spricht Gott der HERR: Mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre; auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan.

Tekstuitleg van Js 52,4 .

12. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 52,5 - Js 52,5 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai nun ti ôde este tade legei kurios oti elèmfthè o laos mou dôrean thaumazete kai ololuzete tade legei kurios di' umas dia pantos to onoma mou blasfèmeitai en tois ethnesin 5 et nunc quid mihi est hic dicit Dominus quoniam ablatus est populus meus gratis dominatores eius inique agunt dicit Dominus et iugiter tota die nomen meum blasphematur     [5] Maar nu, wie heb Ik nog over – godsspraak van de heer – want mijn volk is voor niets meegenomen, zijn heersers joelen – godsspraak van de heer – en voortdurend, dag na dag, wordt mijn naam bespot.  [5] Maar nu, wie heb Ik nog over – godsspraak van de heer – want mijn volk is voor niets meegenomen, zijn heersers joelen – godsspraak van de heer – en voortdurend, dag na dag, wordt mijn naam bespot.   [5] Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.   5 En nu, wie heb ik hier nog over?, tijding van de ENE: want om niet is mijn gemeente meegenomen,– zijn overheersers razen–en–tieren, is de tijding van de ENE: voortdurend, heel de dag wordt mijn naam gehoond.   5. Mais maintenant, qu'ai-je à faire ici ? - oracle de Yahvé - car mon peuple a été enlevé pour rien, ses maîtres poussent des cris de triomphe - oracle de Yahvé - sans cesse, tout le jour, mon nom est bafoué.  

King James Bible . [5] Now therefore, what have I here, saith the LORD, that my people is taken away for nought? they that rule over them make them to howl, saith the LORD; and my name continually every day is blasphemed.
Luther-Bibel . 5 Aber nun, was habe ich hier zu schaffen?, spricht der HERR. Mein Volk ist umsonst weggeführt; seine Tyrannen prahlen, spricht der HERR, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert.

Tekstuitleg van Js 52,5 .

1. wë`aththâh (en nu) . Zie : Taalgebruik in Tenach : `aththâh (nu) . Tenach (266) . Js (15) : (1) Js 1,21 . (2) Js 5,3 . (3) Js 5,5 . (4) Js 16,14 . (5) Js 28,22 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,10 . (8) Js 37,20 . (9) Js 43,1 . (10) Js 44,1 . (11) Js 47,8 . (12) Js 48,16 . (13) Js 49,5 . (14) Js 52,5 . (15) Js 64,7 .

Js 52,6 - Js 52,6 . Het herstel van Sion - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 51,1 - Js 51,2 - Js 51,3 - Js 51,4 - Js 51,5 - Js 51,6 - Js 51,7 - Js 51,8 - Js 51,9 - Js 51,10 - Js 51,11 - Js 51,12 - Js 51,13 - Js 51,14 - Js 51,15 - Js 51,16 - Js 51,17 - Js 51,18 - Js 51,19 - Js 51,20 - Js 51,21 - Js 51,22 - Js 51,23 -- Js 52,1 - Js 52,2 - Js 52,3 - Js 52,4 - Js 52,5 - Js 52,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dia touto gnôsetai o laos mou to onoma mou en tè èmera ekeinè oti egô eimi autos o lalôn pareimi  6 propter hoc sciet populus meus nomen meum in die illa quia ego ipse qui loquebar ecce adsum    [6] Daarom zal mijn volk op die dag mijn naam erkennen; erkennen dat Ik het ben, Ik die zeg: “Hier ben ik.” ’   [6] Daarom zal mijn volk op die dag mijn naam erkennen; erkennen dat Ik het ben, Ik die zeg: “Hier ben ik.” ’   [6] Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het ben die zegt: ‘Hier ben ik.’  6 Daarom zal mijn gemeente mijn naam kennen,– verstaan te dien dage dat ik het ben die spreekt ‘hier ben ik!’ ••   6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui dis : « Me voici. » 

King James Bible . [6] Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he that doth speak: behold, it is I.
Luther-Bibel . 6 Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!

Tekstuitleg van Js 52,6 .

2. jâda` / jâdâ` (kennen, weten) . Taalgebruik in Tenach : jâda` (kennen, weten) . Getalwaarde : jod = 10 , daleth = 4 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 84 (2² X 3 X 7) . Structuur : 1 - 4 - 7 . j-d-` . Tenach (108) . Pentateuch (21) . Js (7) : (1) Js 1,3 . (2) Js 7,16 . (3) Js 8,4 . (4) Js 29,12 . (5) Js 42,25 . (6) Js 52,6 . (7) Js 59,8 . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. jâda` / jâdâ` (hij kent) . (2) act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. jeda` (hij zal kennen) .

12. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenach : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . idou (zie) in de LXX (1145) , in het N.T. (200) .
- hen (zie) . Tenach (106) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .
- hinneh (zie) . Tenach (495) . Js (45) . Js 1-39 (23) . Js 40-66 (22) : (1) Js 40,9 . (2) Js 40,10 . (3) Js 41,15 . (4) Js 41,22 . (5) Js 41,27 . (6) Js 42,9 . (7) Js 47,14 . (8) Js 48,7 . (9) Js 48,10 . (10) Js 49,12 . (11) Js 49,22 . (12) Js 51,19 . (13) Js 51,22 . (14) Js 52,13 . (15) Js 54,11 . (16) Js 57,3 . (17) Js 60,2 . (18) Js 62,11 . (19) Js 65,6 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 . (22) Js 66,15 .
- hinnenî (zie ik) . Tenach (177) . Js (14) : (1) Js 6,8 . (2) Js 13,17 . (3) Js 28,16 . (4) Js 29,14 . (5) Js 37,7 . (6) Js 38,5 . (7) Js 38,8 . (8) Js 43,19 . (9) Js 52,6 . (10) Js 58,9 . (11) Js 65,1 . (12) Js 65,17 . (13) Js 65,18 . (14) Js 66,12 .

- Js 52,7-12 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -

Js 52,7 - Js 52,7 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ôs ôra epi tôn oreôn ôs podes euaggelizomenou akoèn eirènès ôs euaggelizomenos agatha oti akoustèn poièsô tèn sôtèrian sou legôn siôn basileusei sou o theos  7 quam pulchri super montes pedes adnuntiantis et praedicantis pacem adnuntiantis bonum praedicantis salutem dicentis Sion regnavit Deus tuus    7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.   [7] Hoe welkom zijn, op de bergen, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Sion zegt: ‘Uw God is koning*!’   [7] Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’   7 ¶ Hoe lieflijk gaan over de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede laat horen, het goede boodschapt, heil–en–bevrijding doet horen,– tot Sion zegt: koning is nu je God!   7. Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion : « Ton Dieu règne. »  

King James Bible . [7] How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
Luther-Bibel . 7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!

Tekstuitleg van Js 52,7 .

4. har (berg) . Taalgebruik in Tenach : har (berg) . Taalgebruik in Jesaja : har (berg) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal : 25 (5²) of 305 (5 X 61) . Structuur : 5 - 3 . Gr. oros (berg) . Taalgebruik in de Septuaginta : oros (berg) . Taalgebruik in N.T. : oros (berg) . Lat. mons , -tis . Fr. montagne . E. mount . Ned. berg, gebergte . D. Gebirge . Een vorm van oros (berg) in de LXX (680) , in het N.T. (62) . Tenach (114) . Js (19) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,3 . (3) Js 4,5 . (4) Js 10,32 . (5) Js 11,9 . (6) Js 13,2 . (7) Js 16,1 . (8) Js 18,7 . (9) Js 29,8 . (10) Js 30,25 . (11) Js 31,4 . (12) Js 40,4 . (13) Js 40,9 . (14) Js 56,7 . (15) Js 57,7 . (16) Js 57,13 . (17) Js 65,11 . (18) Js 65,25 . (19) Js 66,20 .
-- hèhârîm (de bergen) < bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenach (52) . Js (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,14 . (3) Js 5,25 . (4) Js 7,25 . (5) Js 52,7 . (6) Js 54,10 . (7) Js 55,12 . (8) Js 65,7 .

Js 52,8 - Js 52,8 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8oti fônè tôn fulassontôn se upsôthè kai tè fônè ama eufranthèsontai oti ofthalmoi pros ofthalmous opsontai ènika an eleèsè kurios tèn siôn  8 vox speculatorum tuorum levaverunt vocem simul laudabunt quia oculum ad oculum videbunt cum converterit Dominus Sion    8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te zamen; want zij zullen oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal.  [8] Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind, want zij zien met eigen ogen hoe de heer naar Sion terugkeert*.   [8] Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.   8 Al je verspieders verheffen hun stem, jubelen tezamen,– want zij zien oog in oog hoe de ENE naar Sion terugkeert.   8. C'est la voix de tes guetteurs : ils élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à Sion.  

King James Bible . [8] Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the LORD shall bring again Zion.
Luther-Bibel . 8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt.

Tekstuitleg van Js 52,8 .

Js 52,9 - Js 52,9 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9rèxatô eufrosunèn ama ta erèma ierousalèm oti èleèsen kurios autèn kai errusato ierousalèm  9 gaudete et laudate simul deserta Hierusalem quia consolatus est Dominus populum suum redemit Hierusalem     9 Maakt een geschal, juicht te zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.   [9] Jubel en juich, allen tezamen, puinhopen van Jeruzalem; want de heer heeft zijn volk bemoedigd, Hij heeft Jeruzalem verlost.   [9] Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij.   9 Barst los, jubelt tezamen, puinhopen van Jeruzalem,– want de ENE zal zijn gemeente troosten, Jeruzalem verlossen.   9. Ensemble poussez des cris, des cris de joie, ruines de Jérusalem! car Yahvé a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem.  

King James Bible . [9] Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the LORD hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.
Luther-Bibel . 9 Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.

Tekstuitleg van Js 52,9 .

Js 52,10 - Js 52,10 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai apokalupsei kurios ton brachiona autou ton agion enôpion pantôn tôn ethnôn kai opsontai panta ta akra tès gès tèn sôtèrian tèn para tou theou  10 paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium gentium et videbunt omnes fines terrae salutare Dei nostri     10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.   [10] De heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken, en de verste hoeken van de aarde hebben het heil gezien dat van onze God komt.   [10] De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.   10 De ENE ontbloot zijn heilige arm voor de ogen van alle volken; zien zullen alle einden der aarde het heil van onze God! ••  10. Yahvé a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.  

King James Bible . [10] The LORD hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.
Luther-Bibel . 10 Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.

Tekstuitleg van Js 52,10 .

8. mann. mv. gojim (volken) van het zelfst. naamw. gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Taalgebruik in Jesaja : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Getalwaarde : gimel = 3 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 19 . Structuur : 3 - 6 - 1 . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . Tenach (133) . Js (29) . Js 40-66 (16) : (1) Js 40,15 . (2) Js 41,2 . (3) Js 42,6 . (4) Js 45,1. (5) Js 49,6 . (6) Js 49,22 . (7) Js 52,15 . (8) Js 54,3 . (9) Js 60,3 . (10) Js 60,5 . (11) Js 60,11 . (12) Js 60,16 . (13) Js 61,6 . (14) Js 62,2 . (15) Js 64,1 . (16) Js 66,12 .
- haggôjim (de volken) < bepaald lidwoord ha + gôjim . Tenach 174) . Js (18) . Js 40-66 (8) : (1) Js 40,17 . (2) Js 43,9 . (3) Js 45,20 . (4) Js 52,10 . (5) Js 61,11 . (6) Js 66,18 . (7) Js 66,19 . (8) Js 66,20 .
- baggôjim (onder de volken) . Tenach (74) . Js (2) : (1) Js 61,9 . (2) Js 66,19 .
- lëgôjim / laggôjim (voor de volken) . Tenach (16) . Js (3) : (1) Js 5,26 . (2) Js 11,12 . (3) Js 42,1 .

7. - 8. kâl haggôjim (alle volkeren) . Tenach (37) . Js (11) : (1) Js 2,2 . (2) Js 14,26 . (3) Js 25,7 . (4) Js 29,7 . (5) Js 29,8 . (6) Js 34,2 . (7) Js 40,17 . (8) Js 43,9 . (9) Js 52,10 . (10) Js 61,11 . (11) Js 66,18 .

Js 52,11 - Js 52,11 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11apostète apostète exelthate ekeithen kai akathartou mè aptesthe exelthate ek mesou autès aforisthète oi ferontes ta skeuè kuriou  11 recedite recedite exite inde pollutum nolite tangere exite de medio eius mundamini qui fertis vasa Domini     11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt!   [11] Ga weg! Ga weg! Ga weg van daar*, raak niets aan dat onrein is; ga weg uit haar midden en zuiver u, u, die de heilige* vaten van de heer draagt.  [11] Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein.   11 Wijkt uit, wijkt, trekt weg vandaar, raakt wat onrein is niet aan; trekt weg uit haar midden, laat u louteren, dragers van de wapens van de ENE !   11. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez d'ici, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les objets de Yahvé.  

King James Bible . [11] Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing; go ye out of the midst of her; be ye clean, that bear the vessels of the LORD.
Luther-Bibel . 11 Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an! Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des HERRN Geräte tragt!

Tekstuitleg van Js 52,11 . Het vers Js 52,11 telt 13 woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Js 52,11 is 2809 (53 X 53) . In het begin van het vers staan 3 imperatieven na elkaar om het vertrek te accentueren .

Js 52,11.1. EN Js 52,11.2. act. imperat. 2de pers. mann. mv. sûrû (wijkt) van het werkw. swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Taalgebruik in Tenach : swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Getalwaarde : samech = 15 of 60 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 266 (2 X 7 X 19) . Structuur : 6 - 6 - 2 . Een vorm van swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) in Js (22) . Tenach : (1) Gn 19,2 . (2) Nu 16,26 . (3) Js 30,11 . (4) Js 52,11 . (5) Ps 6,9 . (6) Ps 119,115 . (7) Ps 139,19 . (8) Kl 4,15 .

Js 52,11.3. act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. tsë´û (gaat uit) van het werkw. jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenach : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Ex : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 70 , aleph = 1 ; totaal : 29 OF 81 (3³ X 3²) . Structuur : 1 - 7 - 1 . De Griekse vertaling van jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) is vaak een vorm van het werkw. exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in het N.T. : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Een vorm van exagô (uitleiden, naar buiten leiden) in de LXX (221) , in het N.T. (12) . Tenach (11) . Js (3) : (1) Js 48,20 . (2) Js 49,9 . (3) Js 52,11 .

Js 52,11.7. act. qal imperat. 2de pers. mann. mv. tsë´û (gaat uit) van het werkw. jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenach : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Ex : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 70 , aleph = 1 ; totaal : 29 OF 81 (3³ X 3²) . Structuur : 1 - 7 - 1 . De Griekse vertaling van jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) is vaak een vorm van het werkw. exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in het N.T. : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Een vorm van exagô (uitleiden, naar buiten leiden) in de LXX (221) , in het N.T. (12) . Tenach (11) . Js (3) : (1) Js 48,20 . (2) Js 49,9 . (3) Js 52,11 .

Js 52,12 - Js 52,12 . De vreugdebode - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 51 -- Js 52 -- Js 51,1-52,6 -- Js 52,7-12 -- Js 52,7 - Js 52,8 - Js 52,9 - Js 52,10 - Js 52,11 - Js 52,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12oti ou meta tarachès exeleusesthe oude fugè poreusesthe poreusetai gar proteros umôn kurios kai o episunagôn umas kurios o theos israèl  12 quoniam non in tumultu exibitis nec in fuga properabitis praecedet enim vos Dominus et congregabit vos Deus Israhel     12 Want gijlieden zult niet met haast uitgaan, noch met der vlucht henengaan; want de HEERE zal voor ulieder aangezicht henentrekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen.   [12] U zult niet overhaast* vertrekken, en uw weggaan is geen vlucht; want de heer zal voor u uit gaan, en Israëls God zal uw stoet sluiten.  [12] Maar jullie hoeven niet overhaast te gaan, jullie vertrek is geen vlucht, want de HEER gaat voor jullie uit, de God van Israël vormt je achterhoede.  12 Want niet overijld zult ge uittrekken en niet als op de vlucht voortgaan,– want voor uw aanschijn uit gaat de ENE, ook uw achterhoede is Israëls God! ••  12. Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyards, c'est Yahvé, en effet, qui marche à votre tête, et votre arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël.  

King James Bible . [12] For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the LORD will go before you; and the God of Israel will be your rereward.
Luther-Bibel . 12 Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen; denn der HERR wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen.

Tekstuitleg van Js 52,12 .

9.

"De reactie van de vrouwen is ontzetting, die verwijst naar Js 52,12, althans in de vertaling van Aquila en Symmachus " (Monshouwer, Markus, 1989, p.313). bechippâzôn gevormd uit be- :met haast, spoed: (1) Ex 12,11 (met spoed zal je het eten) (2) Dt 16,3 (want met spoed ben je uit Egypte getrokken) (3) Js 52,12 (want je bent niet in paniek uitgetrokken). Js 52,12 zegt verder : "Je hebt je niet al vluchtend op weg begeven, want JHWH gaat voor jou uit en de God van Israël verzamelt jullie." In Mc 16,8 is er sprake van uittrekken en van vlucht in tegenstelling tot Js 52,12. In Mc 16,6 zegt de jongeman: "Hij gaat je voor naar Galilea", een gedachte die ook in Js 52,12 te vinden is. Hier wordt een idee verwoord dat JHWH het volk van Israël op zijn woestijntocht door God werd verlicht bij nacht door een vuurkolom en overschaduwd bij dag door een wolk.
- liphnê(j)khèm (voor jullie aangezicht) , samengesteld uit : l (voor) + pnj (aangezicht) + khèm (jullie). Het komt in 28 verzen in de bijbel voor. Lephânècha (voor jouw aangezicht) komt in 103 verzen in de bijbel voor . Ex 14,19 : Haholekh liphnê(j) wordt vertaald in het Grieks : pro-poreuomenos. In 5 verzen in de bijbel : (1) Ex 14,19 (2) Dt 1,30 : JHWH èlohe(j)khèm haholekh liphne(j)khèm : kurios ho theos ho proporeuomenos pro prosôpou humôn : de Heer uw God, die voor jullie aangezicht voorgaat. (3) Dt 20,4 (4) Dt 31,3 (5) Dt 31,6 (5) Pro-poreuetai komt in 3 verzen in de bijbel voor : (1) Ex 32,34 (2) Dt 1,33 (3) Dt 9,3. proteros (eer-der). In 12 verzen in de bijbel: (1) Gn 38,28 (2) Ex 33,19 (3) Nu 14,14 : vooroptrekkend overdag in een wolk en 's nachts in een vuurzuil (4) Dt 1,33 (5) Dt 24,4 (6) 2 S 19,21 (7) Js 52,12 (8)

- emprosthen (vóór , in bijzijn van) . In 175 verzen in de bijbel . In 130 verzen in het O.T.. In vijfenveertig verzen in het N.T. . In zestien verzen in Matteüs . In twee verzen in Marcus . In negen verzen in Lucas . In vijf verzen in Johannes . In twee verzen in Handelingen .

11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Js (366) . Js 1-39 (199) . Js 40-55 (101) . Js 56-66 (66) . Js 52 (8) : (1) Js 52,3 . (2) Js 52,4 . (3) Js 52,5 . (4) Js 52,8 . (5) Js 52,9 . (6) Js 52,10 . (7) Js 52,11 . (8) Js 52,12 .

13. אֱלֹהֵי = ´êlohe(j) (God van) . Stat. constr. van אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (470) . Pentateuch (59) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (90) . 12 Kleine Profeten (26) . Geschriften (183) . Dt (16) : (1) Dt 1,11 . (2) Dt 1,21 . (3) Dt 4,1 . (4) Dt 4,5 . (5) Dt 6,3 . (6) Dt 10,17 . (7) Dt 12,1 . (8) Dt 18,16 . (9) Dt 26,7 . (10) Dt 26,14 . (11) Dt 27,3 . (12) Dt 29,17 . (13) Dt 29,24 . (14) Dt 31,16 . (15) Dt 31,17 . (16) Dt 33,27 . Re (12) : (1) Re 2,12 . (2) Re 4,6 . (3) Re 5,3 . (4) Re 5,5 . (5) Re 6,8 . (6) Re 6,10 . (7) Re 10,6 . (8) Re 10,16 . (9) Re 11,21 . (10) Re 11,23 . (11) Re 18,24 . (12) Re 21,3 . Js (26) . Js 1-39 (17) . Js 40-55 (8) . Js 56-66 (1) . Js 40-55 (8) : (1) Js 40,28 . (2) Js 41,17 . (3) Js 45,3 . (4) Js 45,15 . (5) Js 48,2 . (6) Js 49,4 . (7) Js 52,12 . (8) Js 54,5 .

13. - 14. אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל = ´èloh(j)e jishërâel (de God van Israël) . Tenakh (191) . Pentateuch (6) : (1) Gn 33,20 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 24,10 . (4) Ex 32,27 . (5) Ex 34,23 . (6) Nu 16,9 . Js (12) : (1) Js 17,6 . (2) Js 21,10 . (3) Js 21,17 . (4) Js 24,15 . (5) Js 29,23 . (6) Js 37,6 . (7) Js 37,21 . (8) Js 41,17 . (9) Js 45,3 . (10) Js 45,15 . (11) Js 48,2 . (12) Js 52,12 .
- אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל = = ´eth ´èloh(j)e jishërâel (de God van Israël) . In Tenakh slechts in Ex 24,10 .


Js 52,13-53,12 . De Dienaar van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 53 -- Js 52,13-53,12 -- Js 52,13 - Js 52,14 - Js 52,15 - Js 53,1 - Js 53,2 - Js 53,3 - Js 53,4 - Js 53,5 - Js 53,6 - Js 53,7 - Js 53,8 - Js 53,9 - Js 53,10 - Js 53,11 - Js 53,12 -

Js 52,13 - Js 52,13 . De Dienaar van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 53 -- Js 52,13-53,12 -- Js 52,13 - Js 52,14 - Js 52,15 - Js 53,1 - Js 53,2 - Js 53,3 - Js 53,4 - Js 53,5 - Js 53,6 - Js 53,7 - Js 53,8 - Js 53,9 - Js 53,10 - Js 53,11 - Js 53,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13idou sunèsei o pais mou kai upsôthèsetai kai doxasthèsetai sfodra  13 ecce intelleget servus meus exaltabitur et elevabitur et sublimis erit valde     13 Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.   [13] Zie*, mijn dienaar zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog verheven zijn.   [13] Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.   13 ¶ Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn; hij zal zich verheffen, gedragen worden en zeer hoog staan.   13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut.  

King James Bible . [13] Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high.
Luther-Bibel . 13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.

Tekstuitleg van Js 52,13 .

1. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenach : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . idou (zie) in de LXX (1145) , in het N.T. (200) .
- hen (zie) . Tenach (106) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .
- hinneh (zie) . Tenach (495) . Js (45) . Js 1-39 (23) . Js 40-66 (22) : (1) Js 40,9 . (2) Js 40,10 . (3) Js 41,15 . (4) Js 41,22 . (5) Js 41,27 . (6) Js 42,9 . (7) Js 47,14 . (8) Js 48,7 . (9) Js 48,10 . (10) Js 49,12 . (11) Js 49,22 . (12) Js 51,19 . (13) Js 51,22 . (14) Js 52,13 . (15) Js 54,11 . (16) Js 57,3 . (17) Js 60,2 . (18) Js 62,11 . (19) Js 65,6 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 . (22) Js 66,15 .
- hinnenî (zie ik) . Tenach (177) . Js (14) : (1) Js 6,8 . (2) Js 13,17 . (3) Js 28,16 . (4) Js 29,14 . (5) Js 37,7 . (6) Js 38,5 . (7) Js 38,8 . (8) Js 43,19 . (9) Js 52,6 . (10) Js 58,9 . (11) Js 65,1 . (12) Js 65,17 . (13) Js 65,18 . (14) Js 66,12 .

3. `bdj van het zelfst. naamw. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenach : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenach (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het N.T. : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het N.T. : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het N.T. (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het N.T. (24) . `-b-d-j ( status constr. mv. `abhëde(j) (dienaren van...) OF `bd enk. + suff. 1ste pers. enk : `abhëdî (mijn dienaar) in Tenach (145) , in Js (21) : (1) Js 19,9 . (2) Js 20,3 . (3) Js 30,24 . (4) Js 36,9 . (5) Js 37,5 . (6) Js 37,35 . (7) Js 41,8 . (8) Js 41,9 . (9) Js 42,1 . (10) Js 42,19 . (11) Js 44,1 . (12) Js 44,2 . (13) Js 44,21 . (14) Js 45,4 . (15) Js 49,3 . (16) Js 52,13 . (17) Js 53,11 . (18) Js 54,17 . (19) Js 65,8 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 .

Js 52,14 - Js 52,14 . De Dienaar van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 53 -- Js 52,13-53,12 -- Js 52,13 - Js 52,14 - Js 52,15 - Js 53,1 - Js 53,2 - Js 53,3 - Js 53,4 - Js 53,5 - Js 53,6 - Js 53,7 - Js 53,8 - Js 53,9 - Js 53,10 - Js 53,11 - Js 53,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14on tropon ekstèsontai epi se polloi outôs adoxèsei apo anthrôpôn to eidos sou kai è doxa sou apo tôn anthrôpôn  14 sicut obstipuerunt super te multi sic inglorius erit inter viros aspectus eius et forma eius inter filios hominum     14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;   [14] Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind.   [14] Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,   14 Zoals velen over jou verbijsterd waren, zo misvormd, niet meer menselijk, was zijn aanzien,– zijn gestalte niet die van Adams zonen,   14. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, - car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme -  

King James Bible . [14] As many were astonied at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men:
Luther-Bibel . 14 Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder,

Tekstuitleg van Js 52,14 .

4. bijvoegl. naamw. mann. mv. rabbîm (vele) van het bijvoegl. naamw. rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenach : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Jesaja : rab (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) ; structuur : 2 - 2 . Gr. polus (veel) . Taalgebruik in de Septuaginta : polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Een vorm van polus (veel) in de Septuaginta (822) , in het N.T. (353) . Tenach (170) . Js (11) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,4 . (3) Js 5,9 . (4) Js 8,15 . (5) Js 17,12 . (6) Js 17,13 . (7) Js 23,3 . (8) Js 52,14 . (9) Js 52,15 . (10) Js 53,12 . (11) Js 54,1 .

Js 52,15 - Js 52,15 . De Dienaar van de HEER - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 53 -- Js 52,13-53,12 -- Js 52,13 - Js 52,14 - Js 52,15 - Js 53,1 - Js 53,2 - Js 53,3 - Js 53,4 - Js 53,5 - Js 53,6 - Js 53,7 - Js 53,8 - Js 53,9 - Js 53,10 - Js 53,11 - Js 53,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 οὕτω θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν· ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι. 15 iste asperget gentes multas super ipsum continebunt reges os suum quia quibus non est narratum de eo viderunt et qui non audierunt contemplati sunt     15 Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.   [15] Maar eens zal hij vele volken opschrikken, dan sluiten koningen hun mond vanwege hem, omdat zij zien wat hun niet is verteld, en begrijpen wat ze nooit hebben gehoord.   [15] zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.  15 zo zullen vele volkeren zich verbazen, om hem zullen koningen hun mond dichtbijten,– want wat hun nooit verteld is zullen ze zien, wat ze nooit gehoord hebben zullen ze verstaan.   15. de même des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. 

King James Bible . [15] So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him: for that which had not been told them shall they see; and that which they had not heard shall they consider.
Luther-Bibel . 15 so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken.

Tekstuitleg van Js 52,15.

3. mann. mv. gojim (volken) van het zelfst. naamw. gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Taalgebruik in Jesaja : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Getalwaarde : gimel = 3 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 19 . Structuur : 3 - 6 - 1 . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . Tenach (133) . Js (29) . Js 40-66 (16) : (1) Js 40,15 . (2) Js 41,2 . (3) Js 42,6 . (4) Js 45,1. (5) Js 49,6 . (6) Js 49,22 . (7) Js 52,15 . (8) Js 54,3 . (9) Js 60,3 . (10) Js 60,5 . (11) Js 60,11 . (12) Js 60,16 . (13) Js 61,6 . (14) Js 62,2 . (15) Js 64,1 . (16) Js 66,12 .
- haggôjim (de volken) < bepaald lidwoord ha + gôjim . Tenach 174) . Js (18) . Js 40-66 (8) : (1) Js 40,17 . (2) Js 43,9 . (3) Js 45,20 . (4) Js 52,10 . (5) Js 61,11 . (6) Js 66,18 . (7) Js 66,19 . (8) Js 66,20 .
- baggôjim (onder de volken) . Tenach (74) . Js (2) : (1) Js 61,9 . (2) Js 66,19 .
- lëgôjim / laggôjim (voor de volken) . Tenach (16) . Js (3) : (1) Js 5,26 . (2) Js 11,12 . (3) Js 42,1 .

4. bijvoegl. naamw. mann. mv. rabbîm (vele) van het bijvoegl. naamw. rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenach : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Jesaja : rab (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) ; structuur : 2 - 2 . Gr. polus (veel) . Taalgebruik in de Septuaginta : polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Een vorm van polus (veel) in de Septuaginta (822) , in het N.T. (353) . Tenach (170) . Js (11) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,4 . (3) Js 5,9 . (4) Js 8,15 . (5) Js 17,12 . (6) Js 17,13 . (7) Js 23,3 . (8) Js 52,14 . (9) Js 52,15 . (10) Js 53,12 . (11) Js 54,1 .

7. - 12. Vulg: super ipsum continebunt reges os suum: het wordt geciteerd in de O-antfoon O radix Jesse van 10 december.


SEPTUAGINTA

ΕΞΕΓΕΙΡΟΥ ἐξεγείρου, Σιών, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιών, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, ῾Ιερουσαλὴμ πόλις ἡ ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος. 2 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι, κάθισον, ῾Ιερουσαλήμ· ἔκδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἡ αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιών. 3 ὅτι τάδε λέγει Κύριος· δωρεὰν ἐπράθητε καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε. 4 οὕτως λέγει Κύριος· εἰς Αἴγυπτον κατέβη ὁ λαός μου τὸ πρότερον παροικῆσαι ἐκεῖ, καὶ εἰς ᾿Ασσυρίους βίᾳ ἤχθησαν· 5 καὶ νῦν τί ἐστε ὦδε; τάδε λέγει Κύριος· ὅτι ἐλήφθη ὁ λαός μου δωρεάν, θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε. τάδε λέγει Κύριος· δι᾿ ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι. 6 διὰ τοῦτο γνώσεται ὁ λαός μου τὸ ὄνομά μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλῶν· πάρειμι 7 ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου λέγων Σιών· βασιλεύσει σου ὁ Θεός. 8 ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται, ἡνίκα ἂν ἐλεήσῃ Κύριος τὴν Σιών. 9 ρηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι ἠλέησε Κύριος αὐτὴν καὶ ἐρρύσατο ῾Ιερουσαλήμ. 10 καὶ ἀποκαλύψει Κύριος τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 11 ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσθητε, οἱ φέροντες τὰ σκεύη Κυρίου· 12 ὅτι οὐ μετὰ ταραχῆς ἐξελεύσεσθε, οὐδὲ φυγῇ πορεύσεσθε, προπορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν Κύριος καὶ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς Θεὸς ᾿Ισραήλ. 13 ᾿Ιδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ μετεωρισθήσεται σφόδρα. 14 ὃν τρόπον ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ - οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων - 15 οὕτω θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν· ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι.


52 1exegeirou exegeirou siôn endusai tèn ischun sou siôn kai endusai tèn doxan sou ierousalèm polis è agia ouketi prostethèsetai dielthein dia sou aperitmètos kai akathartos2ektinaxai ton choun kai anastèthi kathison ierousalèm ekdusai ton desmon tou trachèlou sou è aichmalôtos thugatèr siôn3oti tade legei kurios dôrean eprathète kai ou meta arguriou lutrôthèsesthe4outôs legei kurios eis aigupton katebè o laos mou to proteron paroikèsai ekei kai eis assurious bia èchthèsan5kai nun ti ôde este tade legei kurios oti elèmfthè o laos mou dôrean thaumazete kai ololuzete tade legei kurios di' umas dia pantos to onoma mou blasfèmeitai en tois ethnesin6dia touto gnôsetai o laos mou to onoma mou en tè èmera ekeinè oti egô eimi autos o lalôn pareimi7ôs ôra epi tôn oreôn ôs podes euaggelizomenou akoèn eirènès ôs euaggelizomenos agatha oti akoustèn poièsô tèn sôtèrian sou legôn siôn basileusei sou o theos8oti fônè tôn fulassontôn se upsôthè kai tè fônè ama eufranthèsontai oti ofthalmoi pros ofthalmous opsontai ènika an eleèsè kurios tèn siôn9rèxatô eufrosunèn ama ta erèma ierousalèm oti èleèsen kurios autèn kai errusato ierousalèm10kai apokalupsei kurios ton brachiona autou ton agion enôpion pantôn tôn ethnôn kai opsontai panta ta akra tès gès tèn sôtèrian tèn para tou theou11apostète apostète exelthate ekeithen kai akathartou mè aptesthe exelthate ek mesou autès aforisthète oi ferontes ta skeuè kuriou12oti ou meta tarachès exeleusesthe oude fugè poreusesthe poreusetai gar proteros umôn kurios kai o episunagôn umas kurios o theos israèl13idou sunèsei o pais mou kai upsôthèsetai kai doxasthèsetai sfodra14on tropon ekstèsontai epi se polloi outôs adoxèsei apo anthrôpôn to eidos sou kai è doxa sou apo tôn anthrôpôn15outôs thaumasontai ethnè polla ep' autô kai sunexousin basileis to stoma autôn oti ois ouk anèggelè peri autou opsontai kai oi ouk akèkoasin sunèsousin


VULGAAT

1 consurge consurge induere fortitudine tua Sion induere vestimentis gloriae tuae Hierusalem civitas sancti quia non adiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus et inmundus 2 excutere de pulvere consurge sede Hierusalem solve vincula colli tui captiva filia Sion 3 quia haec dicit Dominus gratis venundati estis et sine argento redimemini 4 quia haec dicit Dominus Deus in Aegyptum descendit populus meus in principio ut colonus esset ibi et Assur absque ulla causa calumniatus est eum 5 et nunc quid mihi est hic dicit Dominus quoniam ablatus est populus meus gratis dominatores eius inique agunt dicit Dominus et iugiter tota die nomen meum blasphematur 6 propter hoc sciet populus meus nomen meum in die illa quia ego ipse qui loquebar ecce adsum 7 quam pulchri super montes pedes adnuntiantis et praedicantis pacem adnuntiantis bonum praedicantis salutem dicentis Sion regnavit Deus tuus 8 vox speculatorum tuorum levaverunt vocem simul laudabunt quia oculum ad oculum videbunt cum converterit Dominus Sion 9 gaudete et laudate simul deserta Hierusalem quia consolatus est Dominus populum suum redemit Hierusalem 10 paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium gentium et videbunt omnes fines terrae salutare Dei nostri 11 recedite recedite exite inde pollutum nolite tangere exite de medio eius mundamini qui fertis vasa Domini 12 quoniam non in tumultu exibitis nec in fuga properabitis praecedet enim vos Dominus et congregabit vos Deus Israhel 13 ecce intelleget servus meus exaltabitur et elevabitur et sublimis erit valde 14 sicut obstipuerunt super te multi sic inglorius erit inter viros aspectus eius et forma eius inter filios hominum 15 iste asperget gentes multas super ipsum continebunt reges os suum quia quibus non est narratum de eo viderunt et qui non audierunt contemplati sunt