JESAJA 57 - Js 57 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,


- Js 57,1-2 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 -

Js 57,1 - Js 57,1 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
57 1idete ôs o dikaios apôleto kai oudeis ekdechetai tè kardia kai andres dikaioi airontai kai oudeis katanoei apo gar prosôpou adikias èrtai o dikaios  1 iustus perit et nemo est qui recogitet in corde suo et viri misericordiae colliguntur quia non est qui intellegat a facie enim malitiae collectus est iustus    1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad.  [1] De rechtvaardige komt om en niemand gaat het ter harte; de getrouwen worden weggerukt maar niemand slaat er acht op; de rechtvaardige wordt weggerukt door de slechtheid,  [1] De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst.   1 ¶ Zal de rechtvaardige verloren gaan, geen mens die het aan het hart gaat; mannen van vroomheid worden weggerukt en niemand die beseft dat de rechtvaardige wordt ontrukt aan de verschijning van het kwáád!,   1. Le juste périt et personne ne s'en inquiète, les hommes pieux sont moissonnés et nul n'y prend garde; oui, à cause de la perversité le juste a été moissonné;  

King James Bible . [1] The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.
Luther-Bibel . 57 1 Der Gerechte ist umgekommen und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt, und fromme Leute sind hingerafft und niemand achtet darauf. Ja, der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit

Tekstuitleg van Js 57,1 .

13. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

Js 57,2 - Js 57,2 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 ἔσται ἐν εἰρήνῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ᾖρται ἐκ τοῦ μέσου 2 veniat pax requiescat in cubili suo qui ambulavit in directione sua   ב יָבוֹא שָׁלוֹם, יָנוּחוּ עַל-מִשְׁכְּבוֹתָם; הֹלֵךְ, נְכֹחוֹ. {ס} 2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft.  [2] maar gaat de vrede binnen; zij die rechte wegen gaan, genieten rust op hun bedden. [2] Toch – wie de rechte weg bewandelt zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.  2 vrede komt binnen waar ze op hun ligbanken rusten,– al wie rechtuit zijn weg gaat.  2. il entrera dans la paix, et ceux qui suivent le droit chemin trouveront le repos sur leur couche.  

King James Bible . [2] He shall enter into peace: they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness.
Luther-Bibel . 2 und geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind.

Tekstuitleg van Js 57,2.

ב יָבוֹא שָׁלוֹם, יָנוּחוּ עַל-מִשְׁכְּבוֹתָם; הֹלֵךְ, נְכֹחוֹ. {ס}

LXX Js 57,2.6 ταφη (= tafè: begrafenis, begraafplaats, graf; nom vr enk) en ταφος (= tafos: het begraven, begrafenis, graf; nom mann enk). Een vorm van ταφη = tafè in de LXX (14), in het NT (1). Een vorm van ταφος = tafos: graf, in de LXX (64), in het NT (7).
- Een laatste rustplaats kan op verschillende wijzen worden gemaakt, die als een zichtbaar teken aan de overledene doet denken. Een graf is de rustplaats van de overledene, het 'grafmonument' een gedenkteken aan de overlevende. In het Grieks ταφος = tafos: graf, van het wkw θαπτω = thaptô: begraven. Taalgebruik in het NT: thaptô (begraven). Taalgebruik in de LXX: thaptô (begraven). Een vorm van ταφος = tafos: graf, in de LXX (64), in het NT (7).
- Het Ned graf en het D Grab lijken verwantschap te vertonen met het Hebreeuwse qèbhèr, het Arameese qèbhèr / qibërâ´ en het Arabische qabr; evenwel met omkering van de letters b en r.
- Volgens Cyrillus van Jerusalem heeft Jezus vrede gebracht tussen hemel en aarde (Les catéchèses, 14,3).


- Js 57,3-13 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -

Js 57,3 - Js 57,3 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3umeis de prosagagete ôde uioi anomoi sperma moichôn kai pornès  3 vos autem accedite huc filii auguratricis semen adulteri et fornicariae    3 Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft!   [3] Kom dichterbij, zonen van de heks, gebroed van echtbrekers en hoeren.   [3] Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel.   3 ¶ Maar jullie: nadert hierheen, zonen van een heks,– zaad van een echtbreker en een hoer!   3. Quant à vous, approchez ici, fils de la magicienne, race adultère qui t'es prostituée.  

King James Bible . [3] But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore.
Luther-Bibel . 3 Ihr aber, tretet herzu, ihr Söhne der Zauberin, ihr Kinder des Ehebrechers und der Hure!

Tekstuitleg van Js 57,3 .

 

Js 57,4 - Js 57,4 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4en tini enetrufèsate kai epi tina ènoixate to stoma umôn kai epi tina echalasate tèn glôssan umôn ouch umeis este tekna apôleias sperma anomon  4 super quem lusistis super quem dilatastis os et eiecistis linguam numquid non vos filii scelesti semen mendax     4 Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid?   [4] Over wie maakt u zich vrolijk? Tegen wie zet u een grote mond op en steekt u uw tong uit? Bent u geen kinderen van opstandigheid, gebroed van de leugen?   [4] Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie zetten jullie zo’n grote mond op, naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde, nageslacht van leugen en bedrog?   4 Over wie verlustigen jullie je, tegen wie spert ge uw mond wijd open, maakt ge een lange tong?– zijn jullie geen kinderen uit een misstap, zaad waarover is gelogen?,   4. De qui vous moquez-vous ? A qui faites-vous des grimaces et tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas une engeance de révolte, une race de mensonge ? 

King James Bible . [4] Against whom do ye sport yourselves? against whom make ye a wide mouth, and draw out the tongue? are ye not children of transgression, a seed of falsehood,
Luther-Bibel . 4 Mit wem wollt ihr euren Spott treiben? Über wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht abtrünnige Kinder, ein verkehrtes Geschlecht,

Tekstuitleg van Js 57,4 .

Js 57,5 - Js 57,5 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oi parakalountes epi ta eidôla upo dendra dasea sfazontes ta tekna autôn en tais faragxin ana meson tôn petrôn 5 qui consolamini in diis subter omne lignum frondosum immolantes parvulos in torrentibus subter inminentes petras     5 Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen.   [5] U* gloeit van lust bij de eiken, onder elke groenende boom; u slacht uw kinderen af in de dalen en in de kloven van de rotsen.   [5] Jullie hartstocht brandt onder terebinten, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadi’s, onder overhangende rotsen.   5 mensen die zich heet laten maken bij de godseiken, onder elke sappige boom,– die in beekdalen hun kinderen slachten, in de kloven van de rotsen!  5. Vous qui vous excitez près des térébinthes, sous tout arbre verdoyant, qui immolez des enfants dans les torrents, sous les fissures des rochers. 

King James Bible . [5] Enflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clifts of the rocks?
Luther-Bibel . 5 die ihr bei den Götzeneichen in Brunst geratet, unter allen grünen Bäumen, und die Kinder opfert in den Tälern unter den Felsklippen?

Tekstuitleg van Js 57,5 .

Js 57,6 - Js 57,6 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ekeinè sou è meris outos sou o klèros kakeinois execheas spondas kakeinois anènegkas thusias epi toutois oun ouk orgisthèsomai  6 in partibus torrentis pars tua haec est sors tua et ipsis effudisti libamen obtulisti sacrificium numquid super his non indignabor    6 Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; ook stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer; zou Ik Mij over deze dingen troosten laten?  [6] Uw aandeel zal te midden van de doden zijn die in het dal* begraven liggen, dat lot is voor u weggelegd; voor hen immers hebt u offers vergoten, hun hebt u meeloffers gebracht. Zou Ik mij daarmee moeten troosten?   [6] Tussen de gladde stenen in de rivier komen jullie zelf te liggen, dat is je bestemming. Daar heb je immers wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou ik om zulke mensen treuren?  6 Bij de gladde stenen in het beekdal is je deel, ja die, die zijn je lot; ook heb je voor hen een plengoffer vergoten, een broodgift opgedragen; moet ik mij daarbij laten troosten?   6. Les pierres polies du torrent, voilà ton partage, ce sont elles, elles qui sont ton lot. C'est pour elles que tu as répandu des libations, que tu as présenté ton offrande. Puis-je y trouver l'apaisement ? 

King James Bible . [6] Among the smooth stones of the stream is thy portion; they, they are thy lot: even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Should I receive comfort in these?
Luther-Bibel . 6 Bei den glatten Steinen im Tal ist dein Teil, sie sind dein Los. Ihnen hast du dein Trankopfer ausgeschüttet, hast du Speisopfer geopfert. Deshalb kann ich mein Urteil nicht ändern.

Tekstuitleg van Js 57,6 .

12. minëchâh (geschenk, offer, spijsoffer) . Taalgebruik in Tenach : minëchâh (geschenk, offer, spijsoffer) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 , chet = 8 , he = 5 ; totaal : 40 OF 103 . Structuur : 4 - 5 - 8 - 5 . Tenach (54) . Pentateuch (22) . Js (3) : (1) Js 57,6 . (2) Js 66,3 . (3) Js 66,20 .

Js 57,7 - Js 57,7 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ep' oros upsèlon kai meteôron ekei sou è koitè kakei anebibasas thusias  7 super montem excelsum et sublimem posuisti cubile tuum et illuc ascendisti ut immolares hostias     7 Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg; ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren.  [7] Op een hoogverheven berg spreidt u uw legerstede uit; daarheen gaat u op om uw offer* te brengen.   [7] Je plaatste je bed op een hoogverheven berg, je ging de berg op om een offer te brengen.   7 Op een berg hoog en verheven heb je je ligbed gezet; ook ben je daarheen opgeklommen om een slachtoffer te offeren.   7. Sur une grande et haute montagne tu as installé ta couche. C'est là aussi que tu es montée pour offrir le sacrifice. 

King James Bible . [7] Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice.
Luther-Bibel . 7 Du machtest dein Lager auf hohem, erhabenem Berg und gingst dort hinauf zu opfern.

Tekstuitleg van Js 57,7 .

2. har (berg) . Taalgebruik in Tenach : har (berg) . Taalgebruik in Jesaja : har (berg) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal : 25 (5²) of 305 (5 X 61) . Structuur : 5 - 3 . Gr. oros (berg) . Taalgebruik in de Septuaginta : oros (berg) . Taalgebruik in N.T. : oros (berg) . Lat. mons , -tis . Fr. montagne . E. mount . Ned. berg, gebergte . D. Gebirge . Een vorm van oros (berg) in de LXX (680) , in het N.T. (62) . Tenach (114) . Js (19) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,3 . (3) Js 4,5 . (4) Js 10,32 . (5) Js 11,9 . (6) Js 13,2 . (7) Js 16,1 . (8) Js 18,7 . (9) Js 29,8 . (10) Js 30,25 . (11) Js 31,4 . (12) Js 40,4 . (13) Js 40,9 . (14) Js 56,7 . (15) Js 57,7 . (16) Js 57,13 . (17) Js 65,11 . (18) Js 65,25 . (19) Js 66,20 .
-- hèhârîm (de bergen) < bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenach (52) . Js (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,14 . (3) Js 5,25 . (4) Js 7,25 . (5) Js 52,7 . (6) Js 54,10 . (7) Js 55,12 . (8) Js 65,7 .

Js 57,8 - Js 57,8 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai opisô tôn stathmôn tès thuras sou ethèkas mnèmosuna sou ôou oti ean ap' emou apostès pleion ti exeis ègapèsas tous koimômenous meta sou  8 et post ostium et retro postem posuisti memoriale tuum quia iuxta me discoperuisti et suscepisti adulterum dilatasti cubile tuum et pepigisti cum eis dilexisti stratum eorum manu aperta     8 En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken; want van Mij wijkende ontdekt gij u, en klimt op; gij maakt uw leger wijd, en maakt u een verbond met enigen uit dezelve, gij hebt hun leger lief in elke plaats, die gij ziet.  [8] Achter de deur en de deurpost plaatst u uw schaamteloze* beeltenis. Ver van Mij ontbloot u uw schaamte, u beklimt uw bed, en spreidt het breed uit. U bedingt uw loon bij hen met wie u zo graag slaapt, u ziet hun schaamte aan.   [8] Achter je deur en je deurpost heb je je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van mij afgekeerd: naakt en wellustig spreidde je het bed, je sprak een prijs af met je mannen, je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lid aandachtig.   8 Achter deur en post heb je je man–beeld gezet,– ja, weg van mij heb je je ontsluierd, heb je het beklommen en je ligbed breed gemaakt; je hebt je verbonden met sommigen van hen wier ligbed je hebt liefgehad, wier hand je hebt aanschouwd.   8. Derrière la porte et le montant tu as fixé ton mémorial. Oui, loin de moi tu t'es découverte, tu es montée sur ta couche, tu en as profité largement. Tu as pactisé à ton profit avec ceux dont tu aimes la couche, tout en contemplant le monument. 

King James Bible . [8] Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance: for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and made thee a covenant with them; thou lovedst their bed where thou sawest it.
Luther-Bibel . 8 Und hinter die Tür und den Pfosten setztest du dein Denkzeichen. Denn du hast dich von mir abgewandt und aufgedeckt dein Lager, es bestiegen und weit gemacht. Du hast dich mit ihnen verbunden, liebtest ihr Lager und buhltest mit ihnen.

Tekstuitleg van Js 57,8 .

6. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

Js 57,9 - Js 57,9 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eplèthunas tèn porneian sou met' autôn kai pollous epoièsas tous makran apo sou kai apesteilas presbeis uper ta oria sou kai apestrepsas kai etapeinôthès eôs adou  9 et ornasti te regi unguento et multiplicasti pigmenta tua misisti legatos tuos procul et humiliata es usque ad inferos     9 En gij trekt met olie tot den koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven; en gij zendt uw gezanten verre weg, en vernedert u tot de hel toe. [9] U daalt met olie naar Melek* af, u zalft uzelf rijkelijk voor hem. U zendt uw boden naar verre gewesten, tot diep in de onderwereld. [9] Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. 9 Je trok naar de Moloch met olijfolie, zorgde voor een overvloed van geurmengsels,– zond je gezanten tot ver weg, vernederde jezelf tot in het dodenrijk.   9. Tu t'es approchée de Mèlèk avec des présents d'huile, tu as prodigué les parfums; tu as envoyé au loin tes messagers, tu les as fait descendre jusqu'au shéol.  

King James Bible . [9] And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself even unto hell.
Luther-Bibel . 9 Du bist mit Öl zum König gezogen und mit viel köstlicher Salbe und hast deine Boten in die Ferne gesandt und tief hinab bis zum Totenreich.

Tekstuitleg van Js 57,9 .

Js 57,10 - Js 57,10 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10tais poluodiais sou ekopiasas kai ouk eipas pausomai enischuousa oti epraxas tauta dia touto ou katedeèthès mou  10 in multitudine viae tuae laborasti non dixisti quiescam vitam manus tuae invenisti propterea non rogasti     10 Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is buiten hoop; gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek.   [10] Met uw vele tochten maakt u zich moe, maar nooit bedenkt u hoe nutteloos het is. Telkens vindt u nieuw leven voor uw lust, daarom verzwakt u niet.   [10] Het vele reizen matte je af, maar nooit zei je: ‘Ik geef het op.’ Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been.   10 Door de veelheid van je reizen werd je moe, maar je zei nooit ‘hopeloos!’– een leven naar je hand wist je te vinden, daarom werd je niet ziek.   10. A faire tant de chemin tu t'es fatiguée, mais tu n'as pas dit : « C'est décourageant! » Tu as retrouvé la vigueur de ta main, c'est pourquoi tu n'as pas faibli.  

King James Bible . [10] Thou art wearied in the greatness of thy way; yet saidst thou not, There is no hope: thou hast found the life of thine hand; therefore thou wast not grieved.
Luther-Bibel . 10 Du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege und sprachst nicht: Das lasse ich; sondern du fandest ja noch Leben in deinen Gliedern, so wurdest du dessen nicht müde.

Tekstuitleg van Js 57,10 .

Js 57,11 - Js 57,11 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11su tina eulabètheisa efobèthès kai epseusô me kai ouk emnèsthès mou oude elabes me eis tèn dianoian oude eis tèn kardian sou kagô se idôn parorô kai eme ouk efobèthès  11 pro quo sollicita timuisti quia mentita es et mei non es recordata neque cogitasti in corde tuo quia ego tacens et quasi non videns et mei oblita es     11 Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd; is het niet, om dat Ik zwijg, en dat van ouds af, en gij vreest Mij niet?   [11] Wie vreest of ducht u nog, u, die zo leugenachtig bent, en niet aan Mij denkt en u niets van Mij aantrekt? Ja, Ik hield mij stil en sloot de ogen, zodat u Mij niet meer vreest.  [11] Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden? Aan mij heb je niet gedacht, om mij je niet bekommerd. Ik heb al te lang gezwegen, je hebt geen ontzag meer voor mij.   11 Voor wie ben je zo in zorgen geweest of bevreesd dat je mij beliegt, aan mij niet hebt gedacht, niet ter harte hebt genomen?– nietwaar?– ik zwijg al sinds eeuwig, mij hoef je niet te vrezen!   11. Qui as-tu craint et redouté, pour mentir et ne plus te souvenir de moi, pour ne plus te soucier de moi ? N'étais-je pas silencieux et depuis longtemps ? Aussi tu ne me craignais pas.  

King James Bible . [11] And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied, and hast not remembered me, nor laid it to thy heart? have not I held my peace even of old, and thou fearest me not?
Luther-Bibel . 11 Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so: Weil ich schwieg und mich verbarg, hast du mich nicht gefürchtet?

Tekstuitleg van Js 57,11 .

5. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

Js 57,12 - Js 57,12 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kagô apaggelô tèn dikaiosunèn mou kai ta kaka sou a ouk ôfelèsousin se  12 ego adnuntiabo iustitiam tuam et opera tua non proderunt tibi     12 Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen.   [12] Ik zal uw deugdzaamheid en uw goede werken eens aan het licht brengen: zij zullen u niets baten.   [12] Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten;   12 Als ik van je gerechtigheid melding maak,– en van je daden: ze zullen je niet baten!   12. Mais je vais annoncer ta justice et tes œuvres, dont tu ne tirais aucun profit. 

King James Bible . [12] I will declare thy righteousness, and thy works; for they shall not profit thee.
Luther-Bibel . 12 Ich will aber deine Gerechtigkeit kundtun und deine Werke, dass sie dir nichts nütze sind.

Tekstuitleg van Js 57,12 .

Js 57,13 - Js 57,13 . Veroordeling van afgoderij - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13otan anaboèsès exelesthôsan se en tè thlipsei sou toutous gar pantas anemos lèmpsetai kai apoisei kataigis oi de antechomenoi mou ktèsontai gèn kai klèronomèsousin to oros to agion mou  13 cum clamaveris liberent te congregati tui et omnes eos auferet ventus tollet aura qui autem fiduciam habet mei hereditabit terram et possidebit montem sanctum meum     13 Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten.   [13] Als u roept zal heel uw godenschare u niet kunnen redden. De wind blaast hen weg, zelfs een zuchtje wind neemt hen op. Maar wie bij Mij zijn toevlucht zoekt krijgt een erfdeel in mijn land en een eigendom op mijn heilige berg. Straf en vergeving   [13] ook al schreeuw je het uit, ze zullen je niet redden: de wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij mij schuilt zal het land in bezit nemen en mijn heilige berg in eigendom krijgen. Troost voor de treurenden   13 ¶ Wanneer je schreeuwt mogen zij je redden die jij vergaderd hebt; hen allen zal een ademtocht optillen, een nevel neemt hen weg; maar wie toevlucht zoekt bij mij zal de aarde beërven en de berg van mijn heiligdom bezitten.   13. Tu vas crier, qu'ils te délivrent, ceux qui se serrent autour de toi! Eux tous, le vent va les enlever, un souffle les emporter, mais quiconque se confie en moi héritera du pays, il possédera ma montagne sainte.  

King James Bible . [13] When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry them all away; vanity shall take them: but he that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain;
Luther-Bibel . 13 Wenn du rufen wirst, so sollen dir deine vielen Götzen helfen. Aber der Wind wird sie alle wegführen, und ein Hauch wird sie wegnehmen. Doch wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Gott will seinem Volke Heil geben

Tekstuitleg van Js 57,13 .

7. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

15. har (berg) . Taalgebruik in Tenach : har (berg) . Taalgebruik in Jesaja : har (berg) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal : 25 (5²) of 305 (5 X 61) . Structuur : 5 - 3 . Gr. oros (berg) . Taalgebruik in de Septuaginta : oros (berg) . Taalgebruik in N.T. : oros (berg) . Lat. mons , -tis . Fr. montagne . E. mount . Ned. berg, gebergte . D. Gebirge . Een vorm van oros (berg) in de LXX (680) , in het N.T. (62) . Tenach (114) . Js (19) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,3 . (3) Js 4,5 . (4) Js 10,32 . (5) Js 11,9 . (6) Js 13,2 . (7) Js 16,1 . (8) Js 18,7 . (9) Js 29,8 . (10) Js 30,25 . (11) Js 31,4 . (12) Js 40,4 . (13) Js 40,9 . (14) Js 56,7 . (15) Js 57,7 . (16) Js 57,13 . (17) Js 65,11 . (18) Js 65,25 . (19) Js 66,20 .
-- hèhârîm (de bergen) < bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenach (52) . Js (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,14 . (3) Js 5,25 . (4) Js 7,25 . (5) Js 52,7 . (6) Js 54,10 . (7) Js 55,12 . (8) Js 65,7 .

- Js 57,14-21 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -

Js 57,14 - Js 57,14 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai erousin katharisate apo prosôpou autou odous kai arate skôla apo tès odou tou laou mou  14 et dicam viam facite praebete iter declinate de semita auferte offendicula de via populi mei     14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks.   [14] Men zegt: ‘Hoog de straten op, hoog ze op en baan een weg, verwijder de hindernissen van de weg van mijn volk.’   [14] Toen werd er gezegd: ‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’   14 Zeggen zal hij: baant, baant, bereidt de weg,– haalt elk struikelblok van de weg van mijn gemeente! ••   14. Et l'on dira : Nivelez, nivelez, frayez un chemin, ôtez l'obstacle du chemin de mon peuple,  

King James Bible . [14] And shall say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up the stumblingblock out of the way of my people.
Luther-Bibel . 14 Und er spricht: Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks!

Tekstuitleg van Js 57,14 .

Js 57,15 - Js 57,15 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15tade legei kurios o upsistos o en upsèlois katoikôn ton aiôna agios en agiois onoma autô kurios upsistos en agiois anapauomenos kai oligopsuchois didous makrothumian kai didous zôèn tois suntetrimmenois tèn kardian 15 quia haec dicit Excelsus et Sublimis habitans aeternitatem et sanctum nomen eius in excelso et in sancto habitans et cum contrito et humili spiritu ut vivificet spiritum humilium et vivificet cor contritorum     15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.   [15] ‘Want’, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, ‘Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.   [15] Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.   15 Want zo heeft gezegd de hoge, de verhevene, wiens naam is Immer–wonende en Heilige: in den hoge en in heiligheid woon ik,– en bij de verbrijzelde en vernederde van geest om geest van vernederden te doen leven en te doen leven het hart van verbrijzelden.  15. car ainsi parle celui qui est haut et élevé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Je suis haut et saint dans ma demeure, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits.  

King James Bible . [15] For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.
Luther-Bibel . 15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.

Tekstuitleg van Js 57,15 .

15. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

2. koh (zo) . Taalgebruik in Tenach : koh (zo) . Taalgebruik in Jesaja : koh (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²) . Structuur : 2 - 5 . Gr. houtôs (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (zo) . Lat. sic . Ned. zo . D. so . E. thus . Fr. ainsi < ains - si . ains (ante) -> antius sic . houtôs (zo) in de LXX (852) , in het N.T. (208) . Tenach (531) . Pentateuch (34) . Js (51) . Js 56-66 (7) : Js 56 (2) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . Js 57 (1) : Js 57,15 . Js 65-66 (4) : (1) Js 65,8 . (2) Js 65,13 . (3) Js 66,1 . (4) Js 66,12 .

3. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 56-66 (16) . Js 56 (2) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . Js 57 (3) : (1) Js 57,15 . (2) Js 57,19 . (3) Js 57,21 . Js 59 (1) : Js 59,21 . Js 65-66 (10) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 65,25 . (5) Js 66,1 . (6) Js 66,9 . (7) Js 66,12 . (8) Js 66,20 . (9) Js 66,21 . (10) Js 66,23 .

2. - 3. koh ´âmar (zo zegt hij) . Tenach (401) . Js (44 . 4 / 7 . 4 / 16) . Js 1-39 (14) . Js 40-55 (16) . Js 56-66 (4) : (1) Js 56,1 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 66,1 . kî koh ´âmar (want zo zegt / zei hij) . Tenach (61) . Js (14) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 21,6 . (4) Js 21,16 . (5) Js 30,15 . (6) Js 31,4 . (7) Js 36,16. (8) Js 45,18 . (9) Js 49,25 . (10) Js 52,3 . (11) Js 52,4 . (12) Js 56,4 . (13) Js 57,15 . (14) Js 66,12 . Alzo : 7 / 7 en 7 / 16 .

16. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

18. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

Js 57,16 - Js 57,16 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ouk eis ton aiôna ekdikèsô umas oude dia pantos orgisthèsomai umin pneuma gar par' emou exeleusetai kai pnoèn pasan egô epoièsa  16 non enim in sempiternum litigabo neque usque ad finem irascar quia spiritus a facie mea egredietur et flatus ego faciam     16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.   [16] Ik klaag u niet voor eeuwig aan, en blijf niet voor altijd kwaad want dan zou de levensgeest vanwege Mij zwak worden; de zaden die Ik zelf gemaakt heb.   [16] Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.  16 Want niet voor eeuwig zal ik twisten, niet voor immer zal ik toornen,– want dan zou hun geest van voor mijn aanschijn verkwijnen, de levensgeesten die ikzelf heb gemaakt!  16. Car je ne veux pas accuser sans cesse ni toujours me montrer irrité, car devant moi faiblirait l'esprit et ces âmes que j'ai créées.  

King James Bible . [16] For I will not contend for ever, neither will I be always wroth: for the spirit should fail before me, and the souls which I have made.
Luther-Bibel . 16 Denn ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen; sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe.

Tekstuitleg van Js 57,16 .

1. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

9. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

Js 57,17 - Js 57,17 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17di' amartian brachu ti elupèsa auton kai epataxa auton kai apestrepsa to prosôpon mou ap' autou kai elupèthè kai eporeuthè stugnos en tais odois autou  17 propter iniquitatem avaritiae eius iratus sum et percussi eum abscondi et indignatus sum et abiit vagus in via cordis sui     17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij, en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten.   [17] Vanwege zijn misdaden was Ik korte tijd kwaad, Ik sloeg hem met afgewend gelaat en was kwaad, maar in zijn afvalligheid ging hij de wegen die zijn hart hem ingaf.   [17] Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen.   17 ¶ Om de ongerechtigheid van zijn winstbejag was ik vertoornd en sloeg ik hem, verborg ik mij, zo vertoornd was ik,– toen hij afgekeerd de weg van zijn hart ging.   17. Contre sa criminelle cupidité j'ai été irrité, en me cachant je l'ai frappé, dans mon irritation; et il s'en est allé, rebelle, selon sa fantaisie.  

King James Bible . [17] For the iniquity of his covetousness was I wroth, and smote him: I hid me, and was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart.
Luther-Bibel . 17 Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens.

Tekstuitleg van Js 57,17 .

Js 57,18 - Js 57,18 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18tas odous autou eôraka kai iasamèn auton kai parekalesa auton kai edôka autô paraklèsin alèthinèn  18 vias eius vidi et dimisi eum et reduxi eum et reddidi consolationes ipsi et lugentibus eius    18 Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen.   [18] Ik heb die wegen gezien en Ik wil hem genezen en leiden, en hem weer troosten.   [18] Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen.   18 Zijn wegen heb ik gezien, maar ik zal hem genezen,– hem geleiden, vrede en vertroostingen schenken aan hem en zijn rouwdragers.   18. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le conduirai, je lui prodiguerai le réconfort, à lui et à ceux qui sont dans le deuil,  

King James Bible . [18] I have seen his ways, and will heal him: I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners.
Luther-Bibel . 18 Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben; und denen, die da Leid tragen,

Tekstuitleg van Js 57,18 .

Js 57,19 - Js 57,19 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19eirènèn ep' eirènèn tois makran kai tois eggus ousin kai eipen kurios iasomai autous  19 creavi fructum labiorum pacem pacem ei qui longe est et qui prope dixit Dominus et sanavi eum     19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.  [19] Voor diegenen onder hen die treuren schep Ik nu lippen die vrucht* dragen. Vrede*, vrede voor hen die veraf zijn en voor hen die dichtbij zijn’, zegt de heer, ‘Ik zal hen genezen.’   Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.   19 Ik schep de vrucht der lippen; vrede, vrede!, voor wie ver weg is en wie nabij is, heeft gezegd de ENE: ik zal hem genezen.  19. faisant naître la louange sur leurs lèvres : « Paix! paix à qui est loin et à qui est proche, dit Yahvé, et je le guérirai. »  

King James Bible . [19] I create the fruit of the lips; Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the LORD; and I will heal him.
Luther-Bibel . 19 will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der HERR; ich will sie heilen.

Tekstuitleg van Js 57,19 .

8. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 56-66 (16) . Js 56 (2) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . Js 57 (3) : (1) Js 57,15 . (2) Js 57,19 . (3) Js 57,21 . Js 59 (1) : Js 59,21 . Js 65-66 (10) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 65,25 . (5) Js 66,1 . (6) Js 66,9 . (7) Js 66,12 . (8) Js 66,20 . (9) Js 66,21 . (10) Js 66,23 .

1. bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik : bârâ´ (scheppen) . b r ` : Tenach (17) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 . Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1 . Lat. creare . Fr. créer . E. to create . D. schaffen . Een vorm van b-r-´ (scheppen) in Tenach in 17 verzen (21X) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 1,27 . (3) Gn 2,3 . (4) Gn 5,1 . (5) Dt 4,32 . (6) 2 K 12,17 . (7) Js 40,26 . (8) Jr 31,22 . (9) Ez 21,24 . (10) Ps 51,12 . (11) In zeven verzen in Da .
-- bârâ´ ´êlohîm (God schiep) . Tenach (3 / 10) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 2,3 . (3) Dt 4,32 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal 3de pers. mann. enk. ûbârâ´(en hij schiep) . Tenach (1) Js 4,5 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bârâ´thî (ik schiep) . Tenach (5) : (1) Gn 6,7 . (2) Js 45,12 . (3) Js 54,16 . (4) Da 8,2 . (5) Da 8,15 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bërâ´thîw (ik schiep hem) . Tenach (2) : (1) Js 43,7 . (2) Js 45,8 .
- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. vr. enk. . Tenach (2) : (1) Js 41,20 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk. bôre´(scheppend) . Tenach (7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 43,15 . (4) Js 45,18 . (5) Js 57,19 . (6) Js 65,17 . (7) Js 65,18 .
-- bôre´(scheppend) sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Tenach (1) : Js 65,17 .
-- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) . Tenach (3 / 7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 45,18 .
--- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) . Tenach (2 / 7) : (1) Js 42,5 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bora´äkhâ (jou scheppend) . Tenach (1) Js 43,1 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal part. nom. mann. enk. ûbôre´(en scheppend) . Tenach (1) Js 45,7 .

Js 57,20 - Js 57,20 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20oi de adikoi outôs kludônisthèsontai kai anapausasthai ou dunèsontai  20 impii autem quasi mare fervens quod quiescere non potest et redundant fluctus eius in conculcationem et lutum     20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.   [20] Maar de slechte mensen zijn als een onstuimige zee, die maar niet tot rust kan komen; haar golven woelen slijk en modder op.   [20] Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op.   20 Maar de bozen zijn als de opgejaagde zee,– wanneer die niet kalm kan worden en zijn wateren slijk en modder opjagen.   20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange.  

King James Bible . [20] But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt.
Luther-Bibel . 20 Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen.

Tekstuitleg van Js 57,20 .

4. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenach (3849) . Pentateuch (884) . Js (289) . Js 56-66 (51) . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 .

Js 57,21 - Js 57,21 . Straf en vergeving - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 57 -- Js 57,1-2 -- Js 57,3-13 -- Js 57,14-21 -- Js 57,1 - Js 57,2 - Js 57,3 - Js 57,4 - Js 57,5 - Js 57,6 - Js 57,7 - Js 57,8 - Js 57,9 - Js 57,10 - Js 57,11 - Js 57,12 - Js 57,13 - Js 57,14 - Js 57,15 - Js 57,16 - Js 57,17 - Js 57,18 - Js 57,19 - Js 57,20 - Js 57,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ouk estin chairein tois asebesin eipen kurios o theos   21 non est pax dixit Deus meus impiis     21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.   [21] ‘Voor de slechte mensen is er geen vrede’, zegt mijn God.   [21] Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.  21 Geen vrede, heeft mijn God gezegd, voor de bozen!   21. « Point de paix, dit Yahvé, pour les méchants. » 

King James Bible . [21] There is no peace, saith my God, to the wicked.
Luther-Bibel . 21 Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott.

Tekstuitleg van Js 57,21 .

3. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 56-66 (16) . Js 56 (2) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . Js 57 (3) : (1) Js 57,15 . (2) Js 57,19 . (3) Js 57,21 . Js 59 (1) : Js 59,21 . Js 65-66 (10) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 65,25 . (5) Js 66,1 . (6) Js 66,9 . (7) Js 66,12 . (8) Js 66,20 . (9) Js 66,21 . (10) Js 66,23 .


SEPTUAGINTA

ΙΔΕΤΕ ὡς ὁ δίκαιος ἀπώλετο, καὶ οὐδεὶς ἐκδέχεται τῇ καρδίᾳ, καὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ. ἀπὸ γὰρ προσώπου ἀδικίας ἦρται ὁ δίκαιος· 2 ἔσται ἐν εἰρήνῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ᾖρται ἐκ τοῦ μέσου 3 ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε, υἱοὶ ἄνομοι, σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνης· 4 ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε; καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ στόμα ὑμῶν; καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν ὑμῶν; οὐχ ὑμεῖς ἐστε τέκνα ἀπωλείας; σπέρμα ἄνομον; 5 οἱ παρακαλοῦντες εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δασέα, σφάζοντες τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀναμέσον τῶν πετρῶν. 6 ἐκείνη σου ἡ μερίς, οὗτός σου ὁ κλῆρος, κἀκείνοις ἐξέχεας σπονδὰς κἀκείνοις ἀνήνεγκας θυσίας· ἐπὶ τούτοις οὖν οὐκ ὀργισθήσομαι; 7 ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, ἐκεῖ σου ἡ κοίτη, καὶ ἐκεῖ ἀνεβίβασας θυσίας σου. 8 καὶ ὀπίσω τῶν σταθμῶν τῆς θύρας σου ἔθηκας μνημόσυνά σου· ᾤου ὅτι ἐὰν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀποστῇς, πλεῖόν τι ἕξεις· ἠγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετὰ σοῦ 9 καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου μετ᾿ αὐτῶν καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ τὰ ὅριά σου καὶ ἀπέστρεψας καὶ ἐταπεινώθης ἕως ᾅδου. 10 ταῖς πολιοδίαις σου ἐκοπίασας καὶ οὐκ εἶπας· παύσομαι ἐνισχύουσα, ὅτι ἔπραξας ταῦτα, διὰ τοῦτο οὐ κατεδεήθης μου σύ. 11 τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης καὶ ἐψεύσω με καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου, οὐδὲ ἔλαβές με εἰς τὴν διάνοιαν οὐδὲ εἰς τὴν καρδίαν σου; καὶ ἐγώ σε ἰδὼν παρορῶ, καὶ ἐμὲ οὐκ ἐφοβήθης. 12 καὶ ἐγὼ ἀπαγγελῶ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὰ κακά σου, ἃ οὐκ ὠφελήσει σε. 13 ὅταν ἀναβοήσῃς, ἐξελέσθωσάν σε ἐν τῇ θλίψει σου· τούτους γὰρ πάντας ἄνεμος λήψεται καὶ ἀποίσει καταιγίς. οἱ δὲ ἀντεχόμενοί μου κτήσονται γῆν καὶ κληρονομήσουσι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου. 14 καὶ ἐροῦσι· καθαρίσατε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδοὺς καὶ ἄρατε σκῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου. - 15 Τάδε λέγει Κύριος ὁ ῞Υψιστος, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνομα αὐτῷ, Κύριος ῞Υψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς μακροθυμίαν καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν· 16 οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς, οὐδὲ διαπαντὸς ὀργισθήσομαι ὑμῖν· πνεῦμα γὰρ παρ᾿ ἐμοῦ ἐξελεύσεται καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα. 17 δι᾿ ἁμαρτίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐπορεύθη στυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 18 τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἑώρακα καὶ ἰασάμην αὐτὸν καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν καὶ ἔδωκα αὐτῷ παράκλησιν ἀληθινήν, 19 εἰρήνην ἐπ᾿ εἰρήνῃ τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὖσι. καὶ εἶπε Κύριος· ἰάσομαι αὐτούς, 20 οἱ δὲ ἄδικοι οὕτως κλυδωνισθήσονται καὶ ἀναπαύσασθαι οὐ δυνήσονται. 21 οὐκ ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπε Κύριος ὁ Θεός.

57 1idete ôs o dikaios apôleto kai oudeis ekdechetai tè kardia kai andres dikaioi airontai kai oudeis katanoei apo gar prosôpou adikias èrtai o dikaios2estai en eirènè è tafè autou èrtai ek tou mesou3umeis de prosagagete ôde uioi anomoi sperma moichôn kai pornès4en tini enetrufèsate kai epi tina ènoixate to stoma umôn kai epi tina echalasate tèn glôssan umôn ouch umeis este tekna apôleias sperma anomon5oi parakalountes epi ta eidôla upo dendra dasea sfazontes ta tekna autôn en tais faragxin ana meson tôn petrôn6ekeinè sou è meris outos sou o klèros kakeinois execheas spondas kakeinois anènegkas thusias epi toutois oun ouk orgisthèsomai7ep' oros upsèlon kai meteôron ekei sou è koitè kakei anebibasas thusias8kai opisô tôn stathmôn tès thuras sou ethèkas mnèmosuna sou ôou oti ean ap' emou apostès pleion ti exeis ègapèsas tous koimômenous meta sou9kai eplèthunas tèn porneian sou met' autôn kai pollous epoièsas tous makran apo sou kai apesteilas presbeis uper ta oria sou kai apestrepsas kai etapeinôthès eôs adou10tais poluodiais sou ekopiasas kai ouk eipas pausomai enischuousa oti epraxas tauta dia touto ou katedeèthès mou11su tina eulabètheisa efobèthès kai epseusô me kai ouk emnèsthès mou oude elabes me eis tèn dianoian oude eis tèn kardian sou kagô se idôn parorô kai eme ouk efobèthès12kagô apaggelô tèn dikaiosunèn mou kai ta kaka sou a ouk ôfelèsousin se13otan anaboèsès exelesthôsan se en tè thlipsei sou toutous gar pantas anemos lèmpsetai kai apoisei kataigis oi de antechomenoi mou ktèsontai gèn kai klèronomèsousin to oros to agion mou14kai erousin katharisate apo prosôpou autou odous kai arate skôla apo tès odou tou laou mou15tade legei kurios o upsistos o en upsèlois katoikôn ton aiôna agios en agiois onoma autô kurios upsistos en agiois anapauomenos kai oligopsuchois didous makrothumian kai didous zôèn tois suntetrimmenois tèn kardian16ouk eis ton aiôna ekdikèsô umas oude dia pantos orgisthèsomai umin pneuma gar par' emou exeleusetai kai pnoèn pasan egô epoièsa17di' amartian brachu ti elupèsa auton kai epataxa auton kai apestrepsa to prosôpon mou ap' autou kai elupèthè kai eporeuthè stugnos en tais odois autou18tas odous autou eôraka kai iasamèn auton kai parekalesa auton kai edôka autô paraklèsin alèthinèn19eirènèn ep' eirènèn tois makran kai tois eggus ousin kai eipen kurios iasomai autous20oi de adikoi outôs kludônisthèsontai kai anapausasthai ou dunèsontai21ouk estin chairein tois asebesin eipen kurios o theos


VULGAAT

1 iustus perit et nemo est qui recogitet in corde suo et viri misericordiae colliguntur quia non est qui intellegat a facie enim malitiae collectus est iustus 2 veniat pax requiescat in cubili suo qui ambulavit in directione sua 3 vos autem accedite huc filii auguratricis semen adulteri et fornicariae 4 super quem lusistis super quem dilatastis os et eiecistis linguam numquid non vos filii scelesti semen mendax 5 qui consolamini in diis subter omne lignum frondosum immolantes parvulos in torrentibus subter inminentes petras 6 in partibus torrentis pars tua haec est sors tua et ipsis effudisti libamen obtulisti sacrificium numquid super his non indignabor 7 super montem excelsum et sublimem posuisti cubile tuum et illuc ascendisti ut immolares hostias 8 et post ostium et retro postem posuisti memoriale tuum quia iuxta me discoperuisti et suscepisti adulterum dilatasti cubile tuum et pepigisti cum eis dilexisti stratum eorum manu aperta 9 et ornasti te regi unguento et multiplicasti pigmenta tua misisti legatos tuos procul et humiliata es usque ad inferos 10 in multitudine viae tuae laborasti non dixisti quiescam vitam manus tuae invenisti propterea non rogasti 11 pro quo sollicita timuisti quia mentita es et mei non es recordata neque cogitasti in corde tuo quia ego tacens et quasi non videns et mei oblita es 12 ego adnuntiabo iustitiam tuam et opera tua non proderunt tibi 13 cum clamaveris liberent te congregati tui et omnes eos auferet ventus tollet aura qui autem fiduciam habet mei hereditabit terram et possidebit montem sanctum meum 14 et dicam viam facite praebete iter declinate de semita auferte offendicula de via populi mei 15 quia haec dicit Excelsus et Sublimis habitans aeternitatem et sanctum nomen eius in excelso et in sancto habitans et cum contrito et humili spiritu ut vivificet spiritum humilium et vivificet cor contritorum 16 non enim in sempiternum litigabo neque usque ad finem irascar quia spiritus a facie mea egredietur et flatus ego faciam 17 propter iniquitatem avaritiae eius iratus sum et percussi eum abscondi et indignatus sum et abiit vagus in via cordis sui 18 vias eius vidi et dimisi eum et reduxi eum et reddidi consolationes ipsi et lugentibus eius 19 creavi fructum labiorum pacem pacem ei qui longe est et qui prope dixit Dominus et sanavi eum 20 impii autem quasi mare fervens quod quiescere non potest et redundant fluctus eius in conculcationem et lutum 21 non est pax dixit Deus meus impiis


HEBREEUWS (MT)

א הַצַּדִּיק אָבָד, וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל-לֵב; וְאַנְשֵׁי-חֶסֶד נֶאֱסָפִים בְּאֵין מֵבִין, כִּי-מִפְּנֵי הָרָעָה נֶאֱסַף הַצַּדִּיק. ב יָבוֹא שָׁלוֹם, יָנוּחוּ עַל-מִשְׁכְּבוֹתָם; הֹלֵךְ, נְכֹחוֹ. {ס} ג וְאַתֶּם קִרְבוּ-הֵנָּה, בְּנֵי עֹנְנָה; זֶרַע מְנָאֵף, וַתִּזְנֶה. ד עַל-מִי, תִּתְעַנָּגוּ--עַל-מִי תַּרְחִיבוּ פֶה, תַּאֲרִיכוּ לָשׁוֹן; הֲלוֹא-אַתֶּם יִלְדֵי-פֶשַׁע, זֶרַע שָׁקֶר. ה הַנֵּחָמִים, בָּאֵלִים, תַּחַת, כָּל-עֵץ רַעֲנָן; שֹׁחֲטֵי הַיְלָדִים בַּנְּחָלִים, תַּחַת סְעִפֵי הַסְּלָעִים. ו בְּחַלְּקֵי-נַחַל חֶלְקֵךְ, הֵם הֵם גּוֹרָלֵךְ; גַּם-לָהֶם שָׁפַכְתְּ נֶסֶךְ, הֶעֱלִית מִנְחָה--הַעַל אֵלֶּה, אֶנָּחֵם. ז עַל הַר-גָּבֹהַּ וְנִשָּׂא, שַׂמְתְּ מִשְׁכָּבֵךְ; גַּם-שָׁם עָלִית, לִזְבֹּחַ זָבַח. ח וְאַחַר הַדֶּלֶת וְהַמְּזוּזָה, שַׂמְתְּ זִכְרוֹנֵךְ: כִּי מֵאִתִּי גִּלִּית וַתַּעֲלִי, הִרְחַבְתְּ מִשְׁכָּבֵךְ וַתִּכְרָת-לָךְ מֵהֶם--אָהַבְתְּ מִשְׁכָּבָם, יָד חָזִית. ט וַתָּשֻׁרִי לַמֶּלֶךְ בַּשֶּׁמֶן, וַתַּרְבִּי רִקֻּחָיִךְ; וַתְּשַׁלְּחִי צִרַיִךְ עַד-מֵרָחֹק, וַתַּשְׁפִּילִי עַד-שְׁאוֹל. י בְּרֹב דַּרְכֵּךְ יָגַעַתְּ, לֹא אָמַרְתְּ נוֹאָשׁ; חַיַּת יָדֵךְ מָצָאת, עַל-כֵּן לֹא חָלִית. יא וְאֶת-מִי דָּאַגְתְּ וַתִּירְאִי, כִּי תְכַזֵּבִי, וְאוֹתִי לֹא זָכַרְתְּ, לֹא-שַׂמְתְּ עַל-לִבֵּךְ; הֲלֹא אֲנִי מַחְשֶׁה וּמֵעֹלָם, וְאוֹתִי לֹא תִירָאִי. יב אֲנִי אַגִּיד, צִדְקָתֵךְ; וְאֶת-מַעֲשַׂיִךְ, וְלֹא יוֹעִילוּךְ. יג בְּזַעֲקֵךְ יַצִּילֻךְ קִבּוּצַיִךְ, וְאֶת-כֻּלָּם יִשָּׂא-רוּחַ יִקַּח-הָבֶל; וְהַחוֹסֶה בִי יִנְחַל-אֶרֶץ, וְיִירַשׁ הַר-קָדְשִׁי. יד וְאָמַר סֹלּוּ-סֹלּוּ, פַּנּוּ-דָרֶךְ; הָרִימוּ מִכְשׁוֹל, מִדֶּרֶךְ עַמִּי. {ס} טו כִּי כֹה אָמַר רָם וְנִשָּׂא, שֹׁכֵן עַד וְקָדוֹשׁ שְׁמוֹ--מָרוֹם וְקָדוֹשׁ, אֶשְׁכּוֹן; וְאֶת-דַּכָּא, וּשְׁפַל-רוּחַ, לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים, וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים. טז כִּי לֹא לְעוֹלָם אָרִיב, וְלֹא לָנֶצַח אֶקְצוֹף: כִּי-רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף, וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עָשִׂיתִי. יז בַּעֲוֺן בִּצְעוֹ קָצַפְתִּי וְאַכֵּהוּ, הַסְתֵּר וְאֶקְצֹף; וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב, בְּדֶרֶךְ לִבּוֹ. יח דְּרָכָיו רָאִיתִי, וְאֶרְפָּאֵהוּ; וְאַנְחֵהוּ, וַאֲשַׁלֵּם נִחֻמִים לוֹ וְלַאֲבֵלָיו. יט בּוֹרֵא, נוב (נִיב) שְׂפָתָיִם; שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב, אָמַר יְהוָה--וּרְפָאתִיו. כ וְהָרְשָׁעִים, כַּיָּם נִגְרָשׁ: כִּי הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל, וַיִּגְרְשׁוּ מֵימָיו רֶפֶשׁ וָטִיט. כא אֵין שָׁלוֹם, אָמַר אֱלֹהַי לָרְשָׁעִים. {פ}