PSALM 118 -- Ps 118 -- Ps 118 - taalgebruik -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 118,1 - Ps 118,2 - Ps 118,3 - Ps 118,4 - Ps 118,5 - Ps 118,6 - Ps 118,7 - Ps 118,8 - Ps 118,9 - Ps 118,10 - Ps 118,11 - Ps 118,12 - Ps 118,13 - Ps 118,14 - Ps 118,15 - Ps 118,16 - Ps 118,17 - Ps 118,18 - Ps 118,19 - Ps 118,20 - Ps 118,21 - Ps 118,22 - Ps 118,23 - Ps 118,24 - Ps 118,25 - Ps 118,26 - Ps 118,27 - Ps 118,28 - Ps 118,29 -

Ps 118,1 - Ps 118,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Dank* de heer, want Hij is goed, zijn liefde* kent geen grenzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,2 - Ps 118,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Israël, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,3 - Ps 118,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Huis van Aäron, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,4 - Ps 118,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Jullie die de heer vrezen, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,5 - Ps 118,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Vanuit mijn beklemming riep ik: ‘heer’, en het antwoord van de heer gaf mij ruimte.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,6 - Ps 118,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] De heer staat mij bij: ik heb niets te vrezen! Wat kan een mens mij aandoen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,7 - Ps 118,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] De heer staat bij mij, de heer is mijn helper: ik kan lachen om mijn vijanden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,8 - Ps 118,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Beter is het te schuilen bij de heer dan op mensen te vertrouwen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,9 - Ps 118,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Beter is het te schuilen bij de heer dan op hoge heren te vertrouwen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,10 - Ps 118,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Stammen en volken drongen op rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam* van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

 כָּל-גּוֹיִם סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

4. - 5. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,11 - Ps 118,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] zij drongen op, drongen aan rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

סַבּוּנִי גַם-סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

4. - 5. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,12 - Ps 118,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

סַבּוּנִי כִדְבוֹרִים--    דֹּעֲכוּ, כְּאֵשׁ קוֹצִים; בְּשֵׁם יְהוָה,    כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

6. - 7. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,13 - Ps 118,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] Zij duwden en stootten en ik viel bijna, maar de heer kwam mij te hulp.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,14 - Ps 118,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] De heer, mijn kracht, de heer, mijn beschermer, de heer is mijn redder gebleken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,15 - Ps 118,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen: ‘De rechterhand van de heer overwint,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,16 - Ps 118,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] de rechterhand van de heer is hoog geheven, de rechterhand van de heer overwint.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,17 - Ps 118,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Ik ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de heer kan ik vertellen;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. meervoud status constructus ma`äshê(j) van het zelfst. naamw. ma`äshèh (daad, werk) . Taalgebruik in Tenach : ma`ashè (daad, werk) . m`shj in Tenach (11) , in Ps (7) : (1) Ps 8,4 . (2) Ps 45,2 . (3) Ps 107,24 . (4) Ps 111,2 . (5) Ps 111,7 . (6) Ps 118,17 . (7) Ps 138,8 .

6. - 7. ma`äshèh JHWH (daden van JHWH) in Tenach in 2 verzen : (1) Ps 107,24 . (2) Ps 111,2 . ma`äshèh JH (daden van JHWH) : Ps 118,17 .

Ps 118,18 - Ps 118,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] wel heeft de heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,19 - Ps 118,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Open de poort die gerechtigheid* heet, ik wil naar binnen en de heer danken.      

  פִּתְחוּ-לִי שַׁעֲרֵי-צֶדֶק;    אָבֹא-בָם, אוֹדֶה יָהּ.

7. אוֹדֶה (= ´ôdèh: ik zal lofzingen, ik loof; wkw act hifil imperf 1ste pers enk van het wkw יָדָה = jâdah: loven, prijzen). Taalgebruik in Tenach: jâdah (loven, prijzen). Getalswaarde: jod = 10, daleth = 4, he = 5; totaal 19. Tenakh (9). Ps (7): (1) Ps 7,18. (2) Ps 9,2. (3) Ps 32,5. (4) Ps 54,8. (5) Ps 109,30. (6) Ps 111,1. (7) Ps 118,19. Rest: Gn 29,35 en Js 25,1.

Ps 118,20 - Ps 118,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] ‘Hier is de poort van de heer, hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,21 - Ps 118,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,22 - Ps 118,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen* geworden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,23 - Ps 118,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Dat is het werk van de heer, een wonder is het in onze ogen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,24 - Ps 118,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] Dit* is de dag dat de heer zich laat gelden, een dag van jubel en vreugde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,25 - Ps 118,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Ach, breng ons redding, heer, heer, breng ons toch voorspoed.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,26 - Ps 118,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] ‘Gezegend die komt, met de naam* van de heer, wij zegenen u vanuit het huis van de heer’:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

בָּרוּךְ הַבָּא, בְּשֵׁם יְהוָה;    בֵּרַכְנוּכֶם, מִבֵּית יְהוָה.

Tekstuitleg van

3. - 4. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,27 - Ps 118,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] de heer is God, zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,28 - Ps 118,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
theos mou ei su    ´elî ´aththâh we´ôdèkhâ  ... ´ärômëmèkhâ   [28] U bent mijn God, U wil ik danken, hoog zal ik U prijzen, mijn God.      U bent mijn God.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- ´ärômimëkhâ (ik zal je verheffen). Polal imperfectum 1ste persoon enkelvoud. aleph van de 1ste persoon. Verdubbeling van de mem. In 4 verzen in de bijbel. Verwijzing : rwm (zich verheffen, verheven zijn), zie Ps 145,1 In Js 25,1 In 3 verzen in de Psalmen: (1) Ps 30,2 . (2) Ps 118,28 . (3) Ps 145,1 . Als laatste woord van de zin : ´ärômëmèkhâ

Vergelijk Ps 118,28 ´elî ´aththâh  ... ´ärômëmèkhâ (mijn God bent U) en Js 25,1 JHWH ´èlohê ´aththâh ´ärômimëkhâ (JHWH mijn God bent U. Ik zal U verheffen). En verder Ps 118,28

Ps 118,29 - Ps 118,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Breng dank aan de heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.        

MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 118 תְּהִלִּים

א  הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 1 'O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for ever.'
ב  יֹאמַר-נָא יִשְׂרָאֵל:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 2 So let Israel now say, for His mercy endureth for ever,
ג  יֹאמְרוּ-נָא בֵית-אַהֲרֹן:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 3 So let the house of Aaron now say, for His mercy endureth for ever.
ד  יֹאמְרוּ-נָא יִרְאֵי יְהוָה:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 4 So let them now that fear the LORD say, for His mercy endureth for ever.
ה  מִן-הַמֵּצַר, קָרָאתִי יָּהּ;    עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ. 5 Out of my straits I called upon the LORD; He answered me with great enlargement.
ו  יְהוָה לִי, לֹא אִירָא;    מַה-יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם. 6 The LORD is for me; I will not fear; what can man do unto me?
ז  יְהוָה לִי, בְּעֹזְרָי;    וַאֲנִי, אֶרְאֶה בְשֹׂנְאָי. 7 The LORD is for me as my helper; and I shall gaze upon them that hate me.
ח  טוֹב, לַחֲסוֹת בַּיהוָה--    מִבְּטֹחַ, בָּאָדָם. 8 It is better to take refuge in the LORD than to trust in man.
ט  טוֹב, לַחֲסוֹת בַּיהוָה--    מִבְּטֹחַ, בִּנְדִיבִים. 9 It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes.
י  כָּל-גּוֹיִם סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם. 10 All nations compass me about; verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יא  סַבּוּנִי גַם-סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם. 11 They compass me about, yea, they compass me about; verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יב  סַבּוּנִי כִדְבוֹרִים--    דֹּעֲכוּ, כְּאֵשׁ קוֹצִים;
בְּשֵׁם יְהוָה,    כִּי אֲמִילַם.
12 They compass me about like bees; they are quenched as the fire of thorns; {N}
verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יג  דַּחֹה דְחִיתַנִי לִנְפֹּל;    וַיהוָה עֲזָרָנִי. 13 Thou didst thrust sore at me that I might fall; but the LORD helped me.
יד  עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ;    וַיְהִי-לִי, לִישׁוּעָה. 14 The LORD is my strength and song; and He is become my salvation.
טו  קוֹל, רִנָּה וִישׁוּעָה--בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים;    יְמִין יְהוָה, עֹשָׂה חָיִל. 15 The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous; the right hand of the LORD doeth valiantly.
טז  יְמִין יְהוָה, רוֹמֵמָה;    יְמִין יְהוָה, עֹשָׂה חָיִל. 16 The right hand of the LORD is exalted; the right hand of the LORD doeth valiantly.
יז  לֹא-אָמוּת כִּי-אֶחְיֶה;    וַאֲסַפֵּר, מַעֲשֵׂי יָהּ. 17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
יח  יַסֹּר יִסְּרַנִּי יָּהּ;    וְלַמָּוֶת, לֹא נְתָנָנִי. 18 The LORD hath chastened me sore; but He hath not given me over unto death.
יט  פִּתְחוּ-לִי שַׁעֲרֵי-צֶדֶק;    אָבֹא-בָם, אוֹדֶה יָהּ. 19 Open to me the gates of righteousness; I will enter into them, I will give thanks unto the LORD.
כ  זֶה-הַשַּׁעַר לַיהוָה;    צַדִּיקִים, יָבֹאוּ בוֹ. 20 This is the gate of the LORD; the righteous shall enter into it.
כא  אוֹדְךָ, כִּי עֲנִיתָנִי;    וַתְּהִי-לִי, לִישׁוּעָה. 21 I will give thanks unto Thee, for Thou hast answered me, and art become my salvation.
כב  אֶבֶן, מָאֲסוּ הַבּוֹנִים--    הָיְתָה, לְרֹאשׁ פִּנָּה. 22 The stone which the builders rejected is become the chief corner-stone.
כג  מֵאֵת יְהוָה, הָיְתָה זֹּאת;    הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ. 23 This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
כד  זֶה-הַיּוֹם, עָשָׂה יְהוָה;    נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ. 24 This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
כה  אָנָּא יְהוָה, הוֹשִׁיעָה נָּא;    אָנָּא יְהוָה, הַצְלִיחָה נָּא. 25 We beseech Thee, O LORD, save now! We beseech Thee, O LORD, make us now to prosper!
כו  בָּרוּךְ הַבָּא, בְּשֵׁם יְהוָה;    בֵּרַכְנוּכֶם, מִבֵּית יְהוָה. 26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD; we bless you out of the house of the LORD.
כז  אֵל, יְהוָה--וַיָּאֶר-לָנוּ:    אִסְרוּ-חַג בַּעֲבֹתִים--עַד קַרְנוֹת, הַמִּזְבֵּחַ. 27 The LORD is God, and hath given us light; order the festival procession with boughs, even unto the horns of the altar.
כח  אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָּ;    אֱלֹהַי, אֲרוֹמְמֶךָּ. 28 Thou art my God, and I will give thanks unto Thee; Thou art my God, I will exalt Thee.
כט  הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 29 O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for ever. {P}