BIJBELBOEK SEFANJA 1 , Sef 1 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -
- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Sef (Sefanja) : - Sef 1 - Sef 2 - Sef 3 -
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Sef 1,1 - Sef 1,2 - Sef 1,3 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 - Sef 1,8 - Sef 1,9 - Sef 1,10 - Sef 1,11 - Sef 1,12 - Sef 1,13 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -


- Taal - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Sef 1,1 - Sef 1,1 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 1logos kuriou os egenèthè pros sofonian ton tou chousi uion godoliou tou amariou tou ezekiou en èmerais iôsiou uiou amôn basileôs iouda  1 verbum Domini quod factum est ad Sofoniam filium Chusi filium Godoliae filii Amariae filii Ezechiae in diebus Iosiae filii Amon regis Iuda     1 Het woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda.   [1] Het woord van de heer dat gericht werd tot Sefanja*, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja*, de zoon van Amarja*, de zoon van Chizkia*, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Oordeel over de aarde   [1] Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde. De dag van de HEER   1 ¶ Spreken van de ENE, dat is geschied aan Tsefanja, zoon van Koesjiet zoon van Gedalja zoon van Amarja zoon van Chizkia,– in de dagen dat Amons zoon Josjiahoe koning van Juda is.  1. Parole de Yahvé qui fut adressée à Sophonie, fils de Kushi, fils de Gedalya, fils d'Amarya, fils de Hizqiyya, au temps de Josias, fils d'Ammon, roi de Juda.  

King James Bible . [1] The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.
Luther-Bibel . 1 1 Dies ist das Wort des HERRN, das geschah zu Zefanja, dem Sohn Kuschis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda.

Tekstuitleg van Sef 1,1 .

1. stat. constr. mann. enk. dëbhar van het zelfst. naamw. dâbâr (woord, uitspraak) . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het NT. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het NT. (331) . d-b-r . Tenakh (756) . Pentateuch (183) . 12 kl. Prof. (43) . Sef (2) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 2,5 .

2. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

1. - 2. dëbhar JHWH (woord van JHWH) . Tenakh (77) . 12 kl. Prof. (16) . Sef (2) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 2,5 .

15. bîme(j) (in de dagen van) . Voorzetsel b en stat. constr. mv. îme(j) van het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (55) . 12 kl. prof. (6) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,2 . (3) Am 1,1 . (4) Mi 1,1 . (5) Sef 1,1 . (6) Zach 14,5 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het NT. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 . dat. vr. mv. hèmerais . Bijbel (228) . O.T. (228) . NT. (48) . Pent. (11) . 12 kl. Prof . (16) : (1) Hos 1,1 . (2) Hos 5,9 . (3) Hos 10,14 . (4) Jl 1,2 . (5) Jl 3,2 . (6) Jl 4,1 . (7) Am 1,1 . (8) Mi 1,1 . (9) Nah 3,17 . (10) Hab 1,5 . (11) Sef 1,1 . (12) Zach 8,6 . (13) Zach 8,9 . (14) Zach 8,15 . (15) Zach 8,23 . (16) Zach 14,5 .

- Sef 1,2-3 . Oordeel over de aarde - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,2 - Sef 1,3 -

Sef 1,2 - Sef 1,2 . Oordeel over de aarde - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,2 - Sef 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ekleipsei eklipetô panta apo prosôpou tès gès legei kurios  2 congregans congregabo omnia a facie terrae dicit Dominus   ´âsoph ´âseph kol me`al pëne(j) hâ´ädâmâh në´um JHWH 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE.   [2] Alles* zal Ik van de aardbodem wegvagen, – godsspraak van de heer.   [2] Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER.   2 Verzamelen, inzamelen zal ik alles van op het aanschijn van de bloedrode grond, is de tijding van de ENE.   2. Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle de Yahvé.  

King James Bible . [2] I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD.
Luther-Bibel . 2 Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der HERR.

a. ´âsoph ´âseph kol me`al pëne(j) hâ´ädâmâh (te verzamelen zal ik alles verzamelen vanop het aanschijn van de aardbodem) .
b. në´um JHWH (godsspraak van JHWH) .

Tekstuitleg van Sef 1,2 . Het vers Sef 1,2 telt 8 (2³) woorden en 26 letters . De getalwaarde van Sef 1,2 is 784 (2² X 2² X 7²) . Het scheppingsverhaal begon met de letter beth , dit vers Sef 1,2 met aleph . In Gn 1,1 wordt het begin van de schepping aangeduid (bëre´sjîth bârâ = in begin schiep) , in Sef 1,2 gaat het om de tegenpool nl. de oogst , de verzameling . In Sef 1,2-3 begint Sef 1,2 en Sef 1,3 op dezelfde wijze ´âsoph ´âseph (te verzamelen verzamel ik) . In Sef 1,2 is het kl (alles) , in Sef 1,3 wordt het verduidelijkt .

Sef 1,2.1. act. qal inf. absol. ´âsoph van het werkw. ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Getalwaarde : aleph = 1 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 141 (3 X 47) . Structuur : 1 - 6 - 8 . Gr. sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in NT. : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in de LXX : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Een vorm van sunagô is 127 X vertaling van ´âsaph , 73 X van qâbhatz , 8 X van qâhal . Nog 47 andere Hebreeuwse woorden worden met sunagô weergegeven . ´sp . Tenakh (41) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (20) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . Inwendige accusatief .

Sef 1,2.2. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´âseph (ik verzamel) van het werkw. ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Getalwaarde : aleph = 1 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 33 OF 141 . Structuur : 1 - 6 - 8 . Gr. sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in NT. : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in de LXX : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Een vorm van sunagô is 127 X vertaling van ´âsaph , 73 X van qâbhatz , 8 X van qâhal . Nog 47 andere Hebreeuwse woorden worden met sunagô weergegeven . ´sp . Tenakh (41) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (20) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,2.1. - 2. ´âsoph ´âseph (te verzamelen verzamel ik / ik verzamel voluit) . Tenakh (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .
- act. hifil imperf. 1ste pers. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. ´äsîphem (ik verzamel hen) . Tenakh (1) : Jr 8,13 .

Sef 1,2.3. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Eerdere Profeten (584) . Latere Profeten (505) . 12 Kleine Profeten (104) . Geschriften (692) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

Sef 1,2.4. me`al (vanop) < prefix voorzetsel min + `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Taalgebruik in Jesaja : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 of 100 . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (206) . Pentateuch (60) . Eerdere Profeten (57) . Latere Profeten (51) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (26 ) . 12 kl. Prof. (12) : (1) Hos 9,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Am 7,11 . (4) Am 7,17 . (5) Am 9,8 . (6) Am 9,15 . (7) Jon 4,6 . (8) Mi 2,9 . (9) Mi 3,2 . (10) Sef 1,2 . (11) Sef 1,3 . (12) Mal 1,5 .

Sef 1,2.5. stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenakh : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het NT. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het NT. (74) . Tenakh (327) . Pentateuch (108) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (72) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (71) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,2.4. - 5. me`al pëne(j) (vanop het aanschijn van) . Tenakh (14) : (1) Gn 4,14 . (2) Gn 6,7 . (3) Gn 7,4 . (4) Gn 8,8 . (5) Ex 23,3 . (6) Ex 32,12 . (7) Dt 6,15 . (8) 1 S 20,15 . (9) 1 K 9,7 . (10) 1 K 13,34 . (11) Jr 28,16 . (12) Am 9,8 . (13) Sef 1,2 . (14) Sef 1,3 .

Sef 1,2.6. hâ´ädâmâh de aarde) > bepaald lidw. ha + ´ädâmâh (aarde, grond) . Taalgebruik in Tenakh : ´ädâmâh (aarde, grond) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 23 OF 50 . Structuur : 1 - 4 - 4 - 5 . Tenakh (110) . Pentateuch (64) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (5) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,2.4. - 6. me`al pëne(j) hâ´ädâmâh (vanop het aanschijn van de aarde) . Tenakh (13) : (1) Gn 4,14 . (2) Gn 6,7 . (3) Gn 7,4 . (4) Gn 8,8 . (5) Ex 32,12 . (6) Dt 6,15 . (7) 1 S 20,15 . (8) 1 K 9,7 . (9) 1 K 13,34 . (10) Jr 28,16 . (11) Am 9,8 . (12) Sef 1,2 . (13) Sef 1,3 .

Sef 1,2.7. në´um (godsspraak) . Taalgebruik in Tenakh : në´um (godsspraak) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 28 (4 X 7) OF 91 . Tenakh 357) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (5 . Latere Profeten (277) . 12 Kleine Profeten (65) . Geschriften (4) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

Sef 1,2.8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,2.7. - 8. në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

Sef 1,3 - Sef 1,3 . Oordeel over de aarde - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,2 - Sef 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eklipetô anthrôpos kai ktènè eklipetô ta peteina tou ouranou kai oi ichthues tès thalassès kai exarô tous anthrôpous apo prosôpou tès gès legei kurios  3 congregans hominem et pecus congregans volatile caeli et pisces maris et ruinae impiorum erunt et disperdam homines a facie terrae dicit Dominus     3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE.   [3] Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht wegvagen en de vissen in de zee, en de stenen des aanstoots, de zondaars. Ik zal de mensen van de aardbodem laten verdwijnen – godsspraak van de heer. Oordeel over Juda en Jeruzalem   [3] Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER.   3 Inzamelen zal ik de bloedrode mens en het gedierte, inzamelen de vogels van de hemel en de vissen van de zee en de stenen des aanstoots, de boosdoeners; wegmaaien zal ik de bloedrode mens van het aanschijn van de bloedrode grond, is de tijding van de ENE.   3. Je supprimerai hommes et bêtes, je supprimerai oiseaux du ciel et poissons de la mer, je ferai trébucher les méchants, je retrancherai les hommes de la face de la terre, oracle de Yahvé.  

King James Bible . [3] I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.
Luther-Bibel . 3 Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen; ich will zu Fall bringen die Gottlosen, ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Sef 1,3 .

Sef 1,2.1. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´âseph (ik verzamel) van het werkw. ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Getalwaarde : aleph = 1 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 33 OF 141 . Structuur : 1 - 6 - 8 . Gr. sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in NT. : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in de LXX : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Een vorm van sunagô is 127 X vertaling van ´âsaph , 73 X van qâbhatz , 8 X van qâhal . Nog 47 andere Hebreeuwse woorden worden met sunagô weergegeven . ´sp . Tenakh (41) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (20) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

4. act. qal imperf. 1ste pers. enk. ´âseph (ik verzamel) van het werkw. ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âsâph (verzamelen, vergaderen, wegnemen) . Getalwaarde : aleph = 1 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 33 OF 141 . Structuur : 1 - 6 - 8 . Gr. sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in NT. : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Taalgebruik in de LXX : sunagô (samendrijven, verzamelen) . Een vorm van sunagô is 127 X vertaling van ´âsaph , 73 X van qâbhatz , 8 X van qâhal . Nog 47 andere Hebreeuwse woorden worden met sunagô weergegeven . ´sp . Tenakh (41) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (8) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (20) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

6. hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) < bepaald lidw. ha + sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmajim (hemelen) . Taalgebruik in Jesaja : sjamaîm (hemelen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26) . Structuur : 3 - 4 - 1 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : ouranos (hemel) . Taalgebruik in het NT. : ouranos (hemel) . Lat. coelum . Fr. ciel . Ned. hemel . D. Himmel . E. heaven . Een vorm van ouranos (hemel) in de LXX (682) , in het NT. (272) . Tenakh (223) . Pentateuch (69) . 12 kl. Prof. (15) . Sef (2) : (1) Sef 1,3 . (2) Sef 1,5 .

5. - 6. `ôph hasjsjâmajim (gevogelte van de hemelen) . Tenakh (13) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) .

Sef 1,3.12. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenakh : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . w-h-k-r-th-j . Tenakh (34) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (0) . 12 Kleine Profeten (12) : (1) Am 1,5 . (2) Am 1,8 . (3) Am 2,3 . (4) Mi 5,9 . (5) Mi 5,10 . (6) Mi 5,11 . (7) Mi 5,12 . (8) Nah 2,14 . (9) Sef 1,3 . (10) Sef 1,4 . (11) Zach 9,6 . (12) Zach 9,10 .

Sef 1,3.15. me`al (vanop) < prefix voorzetsel min + `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : `al (op, overeenkomstig) . Taalgebruik in Jesaja : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 of 100 . Structuur : 7 - 3 . Tenakh (206) . Pentateuch (60) . Eerdere Profeten (57) . Latere Profeten (51) . 12 Kleine Profeten (12) . Geschriften (26 ) . 12 kl. Prof. (12) : (1) Hos 9,1 . (2) Jl 4,6 . (3) Am 7,11 . (4) Am 7,17 . (5) Am 9,8 . (6) Am 9,15 . (7) Jon 4,6 . (8) Mi 2,9 . (9) Mi 3,2 . (10) Sef 1,2 . (11) Sef 1,3 . (12) Mal 1,5 .

Sef 1,3.16. stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenakh : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het NT. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het NT. (74) . Tenakh (327) . Pentateuch (108) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (72) . 12 Kleine Profeten (14) . Geschriften (71) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,3.15. - 16. me`al pëne(j) (vanop het aanschijn van) . Tenakh (14) : (1) Gn 4,14 . (2) Gn 6,7 . (3) Gn 7,4 . (4) Gn 8,8 . (5) Ex 23,3 . (6) Ex 32,12 . (7) Dt 6,15 . (8) 1 S 20,15 . (9) 1 K 9,7 . (10) 1 K 13,34 . (11) Jr 28,16 . (12) Am 9,8 . (13) Sef 1,2 . (14) Sef 1,3 .

Sef 1,3.17. hâ´ädâmâh de aarde) > bepaald lidw. ha + ´ädâmâh (aarde, grond) . Taalgebruik in Tenakh : ´ädâmâh (aarde, grond) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 23 OF 50 . Structuur : 1 - 4 - 4 - 5 . Tenakh (110) . Pentateuch (64) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (5) . Sef (2) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,3.15. - 17. me`al pëne(j) hâ´ädâmâh (vanop het aanschijn van de aarde) . Tenakh (13) : (1) Gn 4,14 . (2) Gn 6,7 . (3) Gn 7,4 . (4) Gn 8,8 . (5) Ex 32,12 . (6) Dt 6,15 . (7) 1 S 20,15 . (8) 1 K 9,7 . (9) 1 K 13,34 . (10) Jr 28,16 . (11) Am 9,8 . (12) Sef 1,2 . (13) Sef 1,3 .

Sef 1,3.12. 15. - 17. wëhikhëraththî ... me`al pëne(j) hâ´ädâmâh (en ik roei uit ... vanop het aanschijn van de aarde) . Tenakh (2) : (1) 1 K 9,7 . (2) Sef 1,3 .

Sef 1,3.18. në´um (godsspraak) . Taalgebruik in Tenakh : në´um (godsspraak) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , aleph = 1 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 28 (4 X 7) OF 91 . Tenakh 357) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (5 . Latere Profeten (277) . 12 Kleine Profeten (65) . Geschriften (4) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

Sef 1,3.19. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,3.18. - 19. në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

- Sef 1,4-7 . Oordeel over Juda en Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 -

Sef 1,4 - Sef 1,4 . Oordeel over Juda en Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai ektenô tèn cheira mou epi ioudan kai epi pantas tous katoikountas ierousalèm kai exarô ek tou topou toutou ta onomata tès baal kai ta onomata tôn iereôn  4 et extendam manum meam super Iudam et super omnes habitantes Hierusalem et disperdam de loco hoc reliquias Baal et nomina aedituorum cum sacerdotibus     4 En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem; en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl, en den naam der Chemarim met de priesters;   [4] Ik zal mijn hand opheffen tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overschot van Baäl van deze plaats laten verdwijnen, de naam van de afgodsdienaren, samen met de priesters,   [4] Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen.   4 Uitstrekken zal ik mijn hand over Juda en over alle ingezetenen van Jeruzalem,– en wegmaaien zal ik uit dit oord baäls rest, de naam van die papen samen met de priesters;   4. Je vais lever la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ses desservants, 

King James Bible . [4] I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests;
Luther-Bibel . 4 Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen, und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester

Tekstuitleg van Sef 1,4 .

6. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

8. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenakh : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenakh (336) . Sef (3) : (1) Sef 1,4 . (2) Sef 1,12 . (3) Sef 3,14 .

9. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenakh : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenakh (12) : (1) Am 1,5 . (2) Am 1,8 . (3) Am 2,3 . (4) Mi 5,9 . (5) Mi 5,10 . (6) Mi 5,11 . (7) Mi 5,12 . (8) Nah 2,14 . (9) Sef 1,3 . (10) Sef 1,4 . (11) Zach 9,6 . (12) Zach 9,10 .

Sef 1,5 - Sef 1,5 . Oordeel over Juda en Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai tous proskunountas epi ta dômata tè stratia tou ouranou kai tous omnuontas kata tou kuriou kai tous omnuontas kata tou basileôs autôn 5 et eos qui adorant super tecta militiam caeli et adorant et iurant in Domino et iurant in Melchom    5 En die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham;  [5] degenen die op de daken* buigen voor het leger van de hemellichamen, degenen die onder bezweringen voor de heer buigen en degenen die zweren bij Milkom*:   [5] Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom.*   5 wie op de platte daken buigen voor de hemelse heirschaar, wie onder bezweringen buigen voor de ENE en wie zweren bij hun Moloch;   5. ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahvé et qui jurent par Milkom,  

King James Bible . [5] And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham;
Luther-Bibel . 5 und die auf den Dächern anbeten des Himmels Heer, die es anbeten und schwören doch bei dem HERRN und zugleich bei Milkom

Tekstuitleg van Sef 1,5 .

6. hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) < bepaald lidw. ha + sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmajim (hemelen) . Taalgebruik in Jesaja : sjamaîm (hemelen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26) . Structuur : 3 - 4 - 1 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : ouranos (hemel) . Taalgebruik in het NT. : ouranos (hemel) . Lat. coelum . Fr. ciel . Ned. hemel . D. Himmel . E. heaven . Een vorm van ouranos (hemel) in de LXX (682) , in het NT. (272) . Tenakh (223) . Pentateuch (69) . 12 kl. Prof. (15) . Sef (2) : (1) Sef 1,3 . (2) Sef 1,5 .

Sef 1,6 - Sef 1,6 . Oordeel over Juda en Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai tous ekklinontas apo tou kuriou kai tous mè zètèsantas ton kurion kai tous mè antechomenous tou kuriou  6 et qui avertuntur de post tergum Domini et qui non quaesierunt Dominum nec investigaverunt eum   6 En die terugkeren van achter den HEERE; en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet.   [6] degenen die zich van de heer hebben afgekeerd, die de heer niet zoeken en Hem niet raadplegen.   [6] Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt.   6 wie terugdeinzen uit het gevolg van de ENE,– en wie de ENE nooit hebben gezocht en hem nooit hebben geraadpleegd!  6. ceux qui se détournent de Yahvé, qui ne consultent pas Yahvé et ne le cherchent pas.  

King James Bible . [6] And them that are turned back from the LORD; and those that have not sought the LORD, nor inquired for him.
Luther-Bibel . 6 und die vom HERRN abfallen und die nach dem HERRN nichts fragen und ihn nicht achten.

Tekstuitleg van Sef 1,6 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

6. - 9. baqqësjû ´èth JHWH (zoekt JHWH) . Tenakh (1) : Sef 2,3 . In Sef 1,6 lezen we : lo´ bipësjû ´èth JHWH (zij zoeken JHWH niet) .

8. - 9. ´èth JHWH . Tenakh (216) . Sef (2) : (1) Sef 1,6 . (2) Sef 2,3 .

9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,7 - Sef 1,7 . Oordeel over Juda en Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7eulabeisthe apo prosôpou kuriou tou theou dioti eggus è èmera tou kuriou oti ètoimaken kurios tèn thusian autou ègiaken tous klètous autou  7 silete a facie Domini Dei quia iuxta est dies Domini quia praeparavit Dominus hostiam sanctificavit vocatos suos    7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.  [7] Stilte* voor de Heer god, want de dag* van de heer is nabij. De heer heeft een offer voorbereid, Hij heeft zijn gasten geheiligd. Oordeel over hofambtenaren   [7] Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen.  7 ¶ Wees stil voor het aanschijn van mijn Heer, de ENE; want nabij is de dag van de ENE, want de ENE heeft een offer voorbereid, hij heeft zijn genodigden geheiligd.   7. Silence devant le Seigneur Yahvé, car le jour de Yahvé est proche! Oui, Yahvé a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités.  

King James Bible . [7] Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests.
Luther-Bibel . 7 Seid stille vor Gott dem HERRN, denn des HERRN Tag ist nahe; denn der HERR hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen.

a. has mippëne(j) ´ädonâj JHWH (zwijg , vanuit mijn Heer JHWH) .
b. kî qärobh jôm JHWH (want nabij een dag van JHWH)

Tekstuitleg van Sef 1,7 . Het vers Sef 1,7 telt 14 (2 X 7) woorden en 50 (2 X 5²) letters . De getalwaarde van Sef 1,7 is 1650 (2 X 3 X 5² X 11) .

Sef 1,7.1. act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. has / hâs (zwijg, stil) van het werkw. hâsâh (zwijgen) . Taalgebruik in Tenakh : hâsâh (zwijgen) . Getalwaarde : he = 5 , samekh = 15 of 60 ; totaal : 24 (5²) OF 70 . Structuur : 5 - 6 - 5 . Tenakh (5) : (1) Am 6,10 . (2) Am 8,3 . (3) Hab 2,20 . (4) Sef 1,7 . (5) Zach 2,17 .

Sef 1,7.2. mippëne(j) (van het aanschijn van) < prefix voorzetsel min + stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenakh : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het NT. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het NT. (74) . Tenakh (180) . Pentateuch (30) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 10,15 . (2) Am 5,19 . (3) Mi 1,4 . (4) Sef 1,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 2,17 . (7) Zach 14,5 . (8) Mal 3,14 .

Sef 1,7.3. ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Taalgebruik in Tenakh : ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 29 OF 65 (5 X 13 of (2 X 26) + 13 . Structuur : 1 - 4 - 5 - 1 . Tenakh (568) . Pentateuch (67) . JHWH wordt als ´ädonâj uitgesproken . Gr. kurios (heer) . Taalgebruik in het NT. : kurios (heer) . Taalgebruik in de Septuaginta : kurios (heer) . Lat. dominus . Fr. seigneur . D. Herr . E. Lord . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT. (718) . 12 kl. Prof. (34) . Sef (1) Sef 1,7 .

Sef 1,7.4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,7.2. - 4. mippëne(j) ´ädonâj JHWH (van het aangezicht van mijn Heer JHWH) . Tenakh (1) : Sef 1,7 .
- mippëne(j) JHWH (van het aangezicht van JHWH) . Tenakh (10) : (1) Gn 3,8 . (2) Ex 9,30 . (3) Re 5,5 . (4) 2 K 22,19 . (5) Jr 4,26 . (6) Jr 23,9 . (7) Hag 1,12 . (8) Zach 2,17 . (9) Mal 3,14 .

Sef 1,7.5. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Sef : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Tenakh (15) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,11 . (3) Sef 1,17 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,4 . (6) Sef 2,7 . (7) Sef 2,9 . (8) Sef 2,10 . (9) Sef 2,11 . (10) Sef 2,14 . (11) Sef 3,8 . (12) Sef 3,9 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,13 . (15) Sef 3,20 .

Sef 1,7.6. qârôbh (nabij, dichtbij) . Bijvoegl. naamw. Zie het werkw. qârab (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenakh : qârab (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenakh (31) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

Sef 1,7.5. - 6. kî qärobh (want nabij) . Tenakh (11) : (1) Ex 13,17 . (2) Dt 30,14 . (3) Dt 32,35 . (4) 2 S 19,43 . (5) Js 13,6 . (6) Ez 30,3 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 2,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 .

Sef 1,7.7. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) nog in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

Sef 1,7.6. - 7. qärobh jôm (nabij een dag) . Tenakh (9) : (1) Dt 32,35 . (2) Js 13,6 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 4,14 . (6) Ob 15 . (7) Sef 1,7 . (8) Sef 1,14 . (9) Ez 30,3 .

Sef 1,7.8. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,7.7. - 8. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

Sef 1,7.6. - 8. qärobh jôm JHWH (nabij een dag van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

Sef 1,7.5. - 8. kî qärobh jôm JHWH (want nabij een dag van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 4,14 . (5) Ob 15 . (6) Sef 1,7 .

Sef 1,7.11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

- Sef 1,8-9 . Oordeel over hofambtenaren - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,8 - Sef 1,9 -

Sef 1,8 - Sef 1,8 . Oordeel over hofambtenaren - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,8 - Sef 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai estai en èmera thusias kuriou kai ekdikèsô epi tous archontas kai epi ton oikon tou basileôs kai epi pantas tous endedumenous endumata allotria  8 et erit in die hostiae Domini visitabo super principes et super filios regis et super omnes qui induti sunt veste peregrina     8 En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden met vreemde kleding.   [8] Op de dag van het offer van de heer zal Ik de leiders, de zonen van de koning en iedereen die uitheemse kleding draagt straffen.   [8] Op de dag van die maaltijd zal ik de leiders en de koningszonen straffen, en al wie zich hult in uitheemse kledij.   8 Geschieden zal het op de dag van het offer van de ENE: ik zal bezoeking doen over de vorsten en over de koningszonen,– en over allen die gekleed gaan in uitheemse kleding;   8. Il arrivera, au jour du sacrifice de Yahvé, que je visiterai les ministres, les princes royaux et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. 

King James Bible . [8] And it shall come to pass in the day of the LORD's sacrifice, that I will punish the princes, and the king's children, and all such as are clothed with strange apparel.
Luther-Bibel . 8 Und am Tage des Schlachtopfers des HERRN will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen.

Tekstuitleg van Sef 1,8 . Het vers Sef 1,8 telt 15 (3 X 5) woorden en 58 (2 X 29) letters . De getalwaarde van Sef 1,8 is 2846 (2 X 1423) .

Sef 1,8.1. wëhâjâh (en het zal zijn) < prefix verbindingswoord wë + werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Sefanja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT. (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . 12 kl. Prof. (45) . Sef (5) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,10 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 1,13 . (5) Sef 2,7 .

Sef 1,8.2. bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Sef (7) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,9 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,3 . (6) Sef 3,11 . (7) Sef 3,16 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Sef (12) , in het NT. (388) . Een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

5. wpqdthj . Tenakh (20) . prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) van het werkw. pâqad (omzien, aanstellen, voorschrijven, in bewaring geven) . Taalgebruik in Tenakh : pâqad (omzien) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , daled = 4 ; totaal : 40 OF 184 . Structuur : 8 - 1 - 4 . . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 1,4 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 4,9 . (4) Am 3,14 . (5) Sef 1,8 . (6) Sef 1,9 . (7) Sef 1,12 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) . Tenakh (6) : (1) Ex 3,16 . (2) 1 S 15,2 . (3) Js 38,10 . (4) Jr 44,13 . (5) Jr 50,18 . (6) Sef 3,7 .

12. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

Sef 1,9 - Sef 1,9 . Oordeel over hofambtenaren - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,8 - Sef 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai ekdikèsô epi pantas emfanôs epi ta propula en ekeinè tè èmera tous plèrountas ton oikon kuriou tou theou autôn asebeias kai dolou  9 et visitabo omnem qui arroganter ingreditur super limen in die illa qui conplent domum Domini Dei sui iniquitate et dolo     9 Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog.   [9] Op die dag zal Ik degenen straffen die over de drempel* springen, die het huis van hun meesters vullen met geweld en bedrog. Oordeel over kooplui in Jeruzalem   [9] Op die dag zal ik straffen wie over de drempel springt, wie het huis van zijn heer vult met geweld en bedrog.   9 ik zal bezoeking doen op die dag over al wie over de dorpel springt,– zij die het huis van hun heren vervullen van geweld en bedrog! ••   9. Je visiterai en ce jour tous ceux qui montent au Degré, eux qui remplissent le palais de leur seigneur de violence et de fraude.  

King James Bible . [9] In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters' houses with violence and deceit.
Luther-Bibel . 9 Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen.

Tekstuitleg van Sef 1,9 . Het vers Sef 1,9 telt 13 woorden en 54 (2³ X 7) letters . De getalwaarde van Sef 1,9 is 2635 (5 X 17 X 31) .

3. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

7. bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Sef (7) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,9 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,3 . (6) Sef 3,11 . (7) Sef 3,16 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Sef (12) , in het NT. (388) . Verder een vorm van jôm (dag) nog in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

7. - 8. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenakh (188X) . 12 kl. Prof. (27) . Hos (3) . Am (5) . Ob (1) . Mi (2) . Sef (3) . Hag (1) . Zach (12) . Sef (3) : (1) Sef 1,9 . (2) Sef 3,11 . (3) Sef 3,16 .

9. wpqdthj . Tenakh (20) . prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) van het werkw. pâqad (omzien, aanstellen, voorschrijven, in bewaring geven) . Taalgebruik in Tenakh : pâqad (omzien) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , daled = 4 ; totaal : 40 OF 184 . Structuur : 8 - 1 - 4 . . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 1,4 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 4,9 . (4) Am 3,14 . (5) Sef 1,8 . (6) Sef 1,9 . (7) Sef 1,12 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) . Tenakh (6) : (1) Ex 3,16 . (2) 1 S 15,2 . (3) Js 38,10 . (4) Jr 44,13 . (5) Jr 50,18 . (6) Sef 3,7 .

- Sef 1,10-11 . Oordeel over kooplui in Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,10 - Sef 1,11 -

Sef 1,10 - Sef 1,10 . Oordeel over kooplui in Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,10 - Sef 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios fônè kraugès apo pulès apokentountôn kai ololugmos apo tès deuteras kai suntrimmos megas apo tôn bounôn  10 et erit in die illa dicit Dominus vox clamoris a porta Piscium et ululatus a secunda et contritio magna a collibus     10 En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af.   [10] Op die dag – godsspraak van de heer – klinkt er gejammer uit de Vispoort*, gehuil uit de nieuwe wijk en luid gekraak uit het heuvelland.   [10] Op die dag – spreekt de HEER – klinkt er geschreeuw uit de Vispoort, gehuil uit de nieuwe stad, en heerst er verslagenheid in de heuvels.   10 Geschieden zal er op die dag, is de tijding van de ENE, een geluid van schreeuwen vanuit de Vispoort, gejammer vanuit de tweede wijk,– en een groot gekraak vanuit de heuvels.   10. Ce jour-là - oracle de Yahvé - une clameur s'élèvera de la porte des Poissons, de la ville neuve, des hurlements, des hauteurs, un grand fracas!  

King James Bible . [10] And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.
Luther-Bibel . 10 Zur selben Zeit, spricht der HERR, wird sich ein lautes Geschrei erheben vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und ein großer Jammer von den Hügeln.

Tekstuitleg van Sef 1,10 . Het vers Sef 1,10 telt 15 (3 X 5) letters en 62 (2 X 31) letters . De getalwaarde van Sef 1,10 is 2939 (priemgetal) .

Sef 1,10.1. wëhâjâh (en het zal zijn) < prefix verbindingswoord wë + werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Sefanja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT. (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (117) . 12 kl. Prof. (45) . Sef (5) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,10 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 1,13 . (5) Sef 2,7 .

Sef 1,10.2. bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Sef (7) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,9 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,3 . (6) Sef 3,11 . (7) Sef 3,16 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Sef (12) , in het NT. (388) . Verder een vorm van jôm (dag) nog in Sef in 12 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,8 . (3) Sef 1,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Sef 1,14 . (6) Sef 1,15 . (7) Sef 1,16 . (8) Sef 1,18 . (9) Sef 2,3 . (10) Sef 3,8 . (11) Sef 3,11 . (12) Sef 3,16 .

Sef 1,10.2. - 3. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenakh (20) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 2,18 . (2) Jl 4,18 . (3) Mi 5,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Zach 12,3 . (6) Zach 13,2

Sef 1,10.1. - 3. wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenakh (9) : (1) Jr 4,9 . (2) Jr 30,8 . (3) Ez 39,11 . (4) Hos 2,18 . (5) Jl 4,18 . (6) Mi 5,9 . (7) Sef 1,10 . (8) Zach 12,3 . (9) Zach 13,2 . wëhâjâh bâ`eth hahî´ = en het zal zijn in die tijd . Tenakh (1) : Sef 1,12 .

Sef 1,10.5. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,10.4. - 5. në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

Sef 1,10.1. - 5. wëhâjâh bajjôm hahû´ në´um JHWH (en het zal zijn op die dag , godsspraak van JHWH) . Tenakh (6 / 9) : (1) Jr 4,9 . (2) Jr 30,8 . (3) Hos 2,18 . (4) Mi 5,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Zach 13,2 .

Sef 1,11 - Sef 1,11 . Oordeel over kooplui in Jeruzalem - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,10 - Sef 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11thrènèsate oi katoikountes tèn katakekommenèn oti ômoiôthè pas o laos chanaan exôlethreuthèsan pantes oi epèrmenoi arguriô  11 ululate habitatores pilae conticuit omnis populus Chanaan disperierunt omnes involuti argento     11 Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid.   [11] Huil, bewoners van de Vijzelbuurt*, want alle kooplui* zijn tot zwijgen gebracht, alle geldafwegers zijn verdwenen. Oordeel over ongelovigen   [11] Huil, bewoners van de Vijzelbuurt: de handelaars zijn omgekomen, de geldwegers zijn uitgeroeid.   11 Jammert, ingezetenen van de Vijzel,– want heel de Kanaänsmanschap van kooplui is dan tot zwijgen gebracht, weggevaagd worden alle afwegers van zilver!   11. Hurlez, habitants du Mortier, car tout le peuple de Canaan est anéanti, tous les peseurs d'argent sont retranchés.  

King James Bible . [11] Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down; all they that bear silver are cut off.
Luther-Bibel . 11 Heult, die ihr im »Mörser« wohnt; denn das ganze Krämervolk ist dahin, und alle, die Geld wechseln, sind ausgerottet.

Tekstuitleg van Sef 1,11 .

6. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

9. pass. nifal perf. 3de pers. mann. mv. nikhërëthû (zij worden uitgeroeid) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenakh : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenakh (1) : Sef 1,11 .
- passief nifal imperf. 3de pers. enk. jikkâreth (hij zal afgesneden worden) . Tenakh (25) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Hos 8,1 . (2) Ob 9 . (3) Sef 3,7 . (4) Zach 14,2 . (5) Mal 2,12 .

10. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

- Sef 1,12-13 . Oordeel over ongelovigen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,12 - Sef 1,13 -

Sef 1,12 - Sef 1,12 . Oordeel over ongelovigen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,12 - Sef 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai estai en ekeinè tè èmera exereunèsô tèn ierousalèm meta luchnou kai ekdikèsô epi tous andras tous katafronountas epi ta fulagmata autôn oi legontes en tais kardiais autôn ou mè agathopoièsè kurios oud' ou mè kakôsè  12 et erit in tempore illo scrutabor Hierusalem in lucernis et visitabo super viros defixos in fecibus suis qui dicunt in cordibus suis non faciet bene Dominus et non faciet male     12 En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad.   [12] In die tijd zal ik Jeruzalem met fakkels doorzoeken en zal Ik de mannen bestraffen die op slechte* wijn met droesem lijken, en die in hun hart zeggen: ‘De heer* doet goed noch kwaad!’   [12] Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken: De HEER doet geen goed en geen kwaad.   12 Geschieden zal het in die tijd dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken,– en bezoeking doen zal over de mannen die op hun wijndroesem dik liggen te worden, die in hun hart zeggen: geen goed doet de ENE en geen kwaad!  12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem aux flambeaux, je visiterai les hommes qui croupissent sur leur lie, ceux qui disent dans leur cœur : « Yahvé ne peut faire ni bien ni mal. »  

King James Bible . [12] And it shall come to pass at that time, that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lees: that say in their heart, The LORD will not do good, neither will he do evil.
Luther-Bibel . 12 Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen: Der HERR wird weder Gutes noch Böses tun.

Tekstuitleg van Sef 1,12 .

Sef 1,12.1. wëhâjâh (en het zal zijn) < prefix verbindingswoord wë + werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Sefanja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT. (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . 12 kl. Prof. (45) . Sef (5) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,10 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 1,13 . (5) Sef 2,7 .

Sef 1,12.2. be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenakh : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het NT. : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het NT. (85) . Tenakh (89) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 . (6) Zach 10,1 .

Sef 1,12.2. - 3. bâ`eth hahî´ = in die tijd . Tenakh (40) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 .

Sef 1,12.1. - 3. wëhâjâh bâ`eth hahî´ = en het zal zijn in die tijd . Tenakh (1) : Sef 1,12 . wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het zal zijn op die dag) . Tenakh (9) : (1) Jr 4,9 . (2) Jr 30,8 . (3) Ez 39,11 . (4) Hos 2,18 . (5) Jl 4,18 . (6) Mi 5,9 . (7) Sef 1,10 . (8) Zach 12,3 . (9) Zach 13,2 .

6. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenakh : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenakh (336) . Sef (3) : (1) Sef 1,4 . (2) Sef 1,12 . (3) Sef 3,14 .

8. wpqdthj . Tenakh (20) . prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) van het werkw. pâqad (omzien, aanstellen, voorschrijven, in bewaring geven) . Taalgebruik in Tenakh : pâqad (omzien) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , daled = 4 ; totaal : 40 OF 184 . Structuur : 8 - 1 - 4 . . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 1,4 . (2) Hos 2,15 . (3) Hos 4,9 . (4) Am 3,14 . (5) Sef 1,8 . (6) Sef 1,9 . (7) Sef 1,12 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. pâqadëthî (ik zag om) . Tenakh (6) : (1) Ex 3,16 . (2) 1 S 15,2 . (3) Js 38,10 . (4) Jr 44,13 . (5) Jr 50,18 . (6) Sef 3,7 .

18. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

Sef 1,13 - Sef 1,13 . Oordeel over ongelovigen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,12 - Sef 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai estai è dunamis autôn eis diarpagèn kai oi oikoi autôn eis afanismon kai oikodomèsousin oikias kai ou mè katoikèsousin en autais kai katafuteusousin ampelônas kai ou mè piôsin ton oinon autôn  13 et erit fortitudo eorum in direptionem et domus eorum in desertum et aedificabunt domos et non habitabunt et plantabunt vineas et non bibent vinum earum     13 Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting; zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen; en zij planten wijngaarden, maar zij zullen derzelver wijn niet drinken.   [13] Hun bezittingen worden geroofd en hun huizen verwoest. Ze bouwen huizen, maar zullen ze niet bewonen; ze planten wijngaarden, maar zullen de wijn ervan niet drinken. De dag van de HEER   [13] Hun bezittingen worden buitgemaakt, hun huizen verwoest. Ze zullen huizen bouwen maar er niet in wonen, wijngaarden planten maar de wijn niet drinken.   13 Geschieden zal het: hun vermogen wordt tot plunderspul,– hun huizen tot een woestenij; ze zullen huizen bouwen en er nooit in zetelen, wijngaarden planten en de wijn daarvan niet drinken!   13. Alors, leur richesse sera livrée au pillage, leurs maisons à la dévastation; ils ont bâti des maisons et ne les habiteront pas; ils ont planté des vignes et n'en boiront pas le vin.  

King James Bible . [13] Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation: they shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof.
Luther-Bibel . 13 Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken.

Tekstuitleg van Sef 1,13 .

1. wëhâjâh (en het zal zijn) < prefix verbindingswoord wë + werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Sefanja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het NT. (2450) . Tenakh (388) . Pentateuch (149) . 12 kl. Prof. (45) . Sef (5) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,10 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 1,13 . (5) Sef 2,7 .

- Sef 1,14-18 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -

Sef 1,14 - Sef 1,14 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14oti eggus è èmera kuriou è megalè eggus kai tacheia sfodra fônè èmeras kuriou pikra kai sklèra tetaktai dunatè  14 iuxta est dies Domini magnus iuxta et velox nimis vox diei Domini amara tribulabitur ibi fortis     14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.   [14] De* grote dag van de heer is nabij, hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan.   [14] De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!   14 ¶ Nabij is de grote dag van de ENE, nabij, en hij komt zeer haastig; het geluid van de dag van de ENE is bitter, gillen zal daar een held.   14. Il est proche, le jour de Yahvé, formidable! Il est proche, il vient en toute hâte! O clameur amère du jour de Yahvé : c'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre!  

King James Bible . [14] The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly.
Luther-Bibel . 14 Des HERRN großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des HERRN! Da werden die Starken schreien.

Tekstuitleg van Sef 1,14 . Het vers Sef 1,14 telt 14 (2 X 7) woorden en 48 (2² X 2² X 3) letters . De getalwaarde van Sef 1,14 is 2349 (3² X 3² X 29) .

1. qârôbh (nabij, dichtbij) . Bijvoegl. naamw. Zie het werkw. qârab (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenakh : qârab (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenakh (31) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

2. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

1. - 2. qärobh jôm (nabij een dag) . Tenakh (9) : (1) Dt 32,35 . (2) Js 13,6 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 4,14 . (6) Ob 15 . (7) Sef 1,7 . (8) Sef 1,14 . (9) Ez 30,3 .

3. . JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

2. - 3. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

1. - 3. qärobh jôm JHWH (nabij een dag van JHWH) . Tenakh (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

5. qârôbh (nabij, dichtbij) . Bijvoegl. naamw. Zie het werkw. qârab (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenakh : qârab (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenakh (31) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

9. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

10. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

9. - 10. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenakh (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

Sef 1,15 - Sef 1,15 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15èmera orgès è èmera ekeinè èmera thlipseôs kai anagkès èmera aôrias kai afanismou èmera skotous kai gnofou èmera nefelès kai omichlès 15 dies irae dies illa dies tribulationis et angustiae dies calamitatis et miseriae dies tenebrarum et caliginis dies nebulae et turbinis     15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;   [15] Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken* en van dichte mist,   [15] Die dag zal een dag zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken,   15 Een dag des toorns is die dag,– een dag van benauwing en verdrukking, een dag van vernietiging en vernieling, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dichte mist,   15. Jour de fureur, ce jour-là! jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, 

King James Bible . [15] That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness,
Luther-Bibel . 15 Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels,

Tekstuitleg van Sef 1,15 .

1. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

5. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

8. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

11. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

14. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

Sef 1,16 - Sef 1,16 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16èmera salpiggos kai kraugès epi tas poleis tas ochuras kai epi tas gônias tas upsèlas  16 dies tubae et clangoris super civitates munitas et super angulos excelsos     16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.   [16] een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens.   [16] een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens.   16 een dag van bazuin en geschal,– over de ontoegankelijkste steden en over de hoogste hoektoren.   16. jour de sonneries de cor et de cris de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. 

King James Bible . [16] A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers.
Luther-Bibel . 16 ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen.

Tekstuitleg van Sef 1,16 .

1. jôm (dag) . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 . Verder een vorm van jôm (dag) in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .

Sef 1,17 - Sef 1,17 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai ekthlipsô tous anthrôpous kai poreusontai ôs tufloi oti tô kuriô exèmarton kai ekcheei to aima autôn ôs choun kai tas sarkas autôn ôs bolbita  17 et tribulabo homines et ambulabunt ut caeci quia Domino peccaverunt et effundetur sanguis eorum sicut humus et corpus eorum sicut stercora     17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.   [17] Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de heer. Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest.  [17] Ik zal de mensen angst aanjagen, ze zullen rondlopen als blinden, want ze hebben tegen de HEER gezondigd. Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof, hun vlees zal tot straatvuil vergaan.   17 ‘Benauwen zal ik de mensen en lopen zullen zij als blinden, omdat zij tegen de ENE hebben gezondigd; uitgestort wordt dan hun bloed als was het stof, hun lichaam als drollen;  17. Je livrerai les hommes à la détresse et ils iront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahvé ; leur sang sera répandu comme de la poussière, leurs cadavres jetés comme des ordures.  

King James Bible . [17] And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.
Luther-Bibel . 17 Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wider den HERRN gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot.

Tekstuitleg van Sef 1,17 .

3. wëhâlëkhû (en zij zullen gaan / en zij gingen) . wë + werkwoordvorm qal perfectum derde persoon meervoud van het werkw. hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenakh : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . In tien verzen in de bijbel : (1) 1 S 2,20 . (2) Js 2,3 . (3) Js 35,9 . (4) Js 60,3 . (5) Js 60,14 . (6) Jr 11,12 . (7) Mi 4,2 . (8) Sef 1,17 . (9) Zach 8,21 . (10) Job 1,4 .

Sef 1,18 - Sef 1,18 . De dag van de Heer - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -- Sef 1 -- Sef 1,2-3 -- Sef 1,4-7 -- Sef 1,8-9 -- Sef 1,10-11 -- Sef 1,12-13 -- Sef 1,14-18 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai to argurion autôn kai to chrusion autôn ou mè dunètai exelesthai autous en èmera orgès kuriou kai en puri zèlous autou katanalôthèsetai pasa è gè dioti sunteleian kai spoudèn poièsei epi pantas tous katoikountas tèn gèn   18 sed et argentum eorum et aurum eorum non poterit liberare eos in die irae Domini in igne zeli eius devorabitur omnis terra quia consummationem cum festinatione faciet cunctis habitantibus terram     18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands.  [18] Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toorn van de heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want Hij zal vernietiging brengen, en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.   [18] Goud noch zilver kan hen redden als de toorn van de HEER hen treft, als het vuur van zijn woede de aarde verteert en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.   18 (1:17) zelfs hun zilver, zelfs hun goud kan hen niet redden op de dag des toorns van de ENE; door vuur en door zijn naijver zal heel het land worden verteerd; ja, een schielijk einde zal hij maken aan alle ingezetenen van het land!’  18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. Au jour de la colère de Yahvé, au feu de sa jalousie, toute la terre sera dévorée. Car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. 

King James Bible . [18] Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD's wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.
Luther-Bibel . 18 Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des HERRN, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden; denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen.

Tekstuitleg van Sef 1,18 .

8. bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Sef (7) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,9 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,3 . (6) Sef 3,11 . (7) Sef 3,16 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Sef (12) , in het NT. (388) . Verder een vorm van jôm (dag) nog in Sef in 12 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,8 . (3) Sef 1,9 . (4) Sef 1,10 . (5) Sef 1,14 . (6) Sef 1,15 . (7) Sef 1,16 . (8) Sef 1,18 . (9) Sef 2,3 . (10) Sef 3,8 . (11) Sef 3,11 . (12) Sef 3,16 .

10. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 .

14. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

15. ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT. : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT. (248) . Tenakh (453) . Sef (1) : Sef 2,5 .
- hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Sef (6) : (1) Sef 1,18 . (2) Sef 2,3 . (3) Sef 2,11 . (4) Sef 3,8 . (5) Sef 3,19 . (6) Sef 3,20 .

14. - 15. kâl hâ´ârèts (het hele land) . Tenakh (81) .

22. kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .

24. ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT. : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT. (248) . Tenakh (453) . Sef (1) : Sef 2,5 .
- hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Sef (6) : (1) Sef 1,18 . (2) Sef 2,3 . (3) Sef 2,11 . (4) Sef 3,8 . (5) Sef 3,19 . (6) Sef 3,20 .


SEPTUAGINTA

1 1logos kuriou os egenèthè pros sofonian ton tou chousi uion godoliou tou amariou tou ezekiou en èmerais iôsiou uiou amôn basileôs iouda2ekleipsei eklipetô panta apo prosôpou tès gès legei kurios3eklipetô anthrôpos kai ktènè eklipetô ta peteina tou ouranou kai oi ichthues tès thalassès kai exarô tous anthrôpous apo prosôpou tès gès legei kurios4kai ektenô tèn cheira mou epi ioudan kai epi pantas tous katoikountas ierousalèm kai exarô ek tou topou toutou ta onomata tès baal kai ta onomata tôn iereôn5kai tous proskunountas epi ta dômata tè stratia tou ouranou kai tous omnuontas kata tou kuriou kai tous omnuontas kata tou basileôs autôn6kai tous ekklinontas apo tou kuriou kai tous mè zètèsantas ton kurion kai tous mè antechomenous tou kuriou7eulabeisthe apo prosôpou kuriou tou theou dioti eggus è èmera tou kuriou oti ètoimaken kurios tèn thusian autou ègiaken tous klètous autou8kai estai en èmera thusias kuriou kai ekdikèsô epi tous archontas kai epi ton oikon tou basileôs kai epi pantas tous endedumenous endumata allotria9kai ekdikèsô epi pantas emfanôs epi ta propula en ekeinè tè èmera tous plèrountas ton oikon kuriou tou theou autôn asebeias kai dolou10kai estai en ekeinè tè èmera legei kurios fônè kraugès apo pulès apokentountôn kai ololugmos apo tès deuteras kai suntrimmos megas apo tôn bounôn11thrènèsate oi katoikountes tèn katakekommenèn oti ômoiôthè pas o laos chanaan exôlethreuthèsan pantes oi epèrmenoi arguriô12kai estai en ekeinè tè èmera exereunèsô tèn ierousalèm meta luchnou kai ekdikèsô epi tous andras tous katafronountas epi ta fulagmata autôn oi legontes en tais kardiais autôn ou mè agathopoièsè kurios oud' ou mè kakôsè13kai estai è dunamis autôn eis diarpagèn kai oi oikoi autôn eis afanismon kai oikodomèsousin oikias kai ou mè katoikèsousin en autais kai katafuteusousin ampelônas kai ou mè piôsin ton oinon autôn14oti eggus è èmera kuriou è megalè eggus kai tacheia sfodra fônè èmeras kuriou pikra kai sklèra tetaktai dunatè15èmera orgès è èmera ekeinè èmera thlipseôs kai anagkès èmera aôrias kai afanismou èmera skotous kai gnofou èmera nefelès kai omichlès16èmera salpiggos kai kraugès epi tas poleis tas ochuras kai epi tas gônias tas upsèlas17kai ekthlipsô tous anthrôpous kai poreusontai ôs tufloi oti tô kuriô exèmarton kai ekcheei to aima autôn ôs choun kai tas sarkas autôn ôs bolbita18kai to argurion autôn kai to chrusion autôn ou mè dunètai exelesthai autous en èmera orgès kuriou kai en puri zèlous autou katanalôthèsetai pasa è gè dioti sunteleian kai spoudèn poièsei epi pantas tous katoikountas tèn gèn


VULGAAT

1 verbum Domini quod factum est ad Sofoniam filium Chusi filium Godoliae filii Amariae filii Ezechiae in diebus Iosiae filii Amon regis Iuda 2 congregans congregabo omnia a facie terrae dicit Dominus 3 congregans hominem et pecus congregans volatile caeli et pisces maris et ruinae impiorum erunt et disperdam homines a facie terrae dicit Dominus 4 et extendam manum meam super Iudam et super omnes habitantes Hierusalem et disperdam de loco hoc reliquias Baal et nomina aedituorum cum sacerdotibus 5 et eos qui adorant super tecta militiam caeli et adorant et iurant in Domino et iurant in Melchom 6 et qui avertuntur de post tergum Domini et qui non quaesierunt Dominum nec investigaverunt eum 7 silete a facie Domini Dei quia iuxta est dies Domini quia praeparavit Dominus hostiam sanctificavit vocatos suos 8 et erit in die hostiae Domini visitabo super principes et super filios regis et super omnes qui induti sunt veste peregrina 9 et visitabo omnem qui arroganter ingreditur super limen in die illa qui conplent domum Domini Dei sui iniquitate et dolo 10 et erit in die illa dicit Dominus vox clamoris a porta Piscium et ululatus a secunda et contritio magna a collibus 11 ululate habitatores pilae conticuit omnis populus Chanaan disperierunt omnes involuti argento 12 et erit in tempore illo scrutabor Hierusalem in lucernis et visitabo super viros defixos in fecibus suis qui dicunt in cordibus suis non faciet bene Dominus et non faciet male 13 et erit fortitudo eorum in direptionem et domus eorum in desertum et aedificabunt domos et non habitabunt et plantabunt vineas et non bibent vinum earum 14 iuxta est dies Domini magnus iuxta et velox nimis vox diei Domini amara tribulabitur ibi fortis 15 dies irae dies illa dies tribulationis et angustiae dies calamitatis et miseriae dies tenebrarum et caliginis dies nebulae et turbinis 16 dies tubae et clangoris super civitates munitas et super angulos excelsos 17 et tribulabo homines et ambulabunt ut caeci quia Domino peccaverunt et effundetur sanguis eorum sicut humus et corpus eorum sicut stercora 18 sed et argentum eorum et aurum eorum non poterit liberare eos in die irae Domini in igne zeli eius devorabitur omnis terra quia consummationem cum festinatione faciet cunctis habitantibus terram