SEPTUAGINTA TAALGEBRUIK D

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

- dexios (rechts) . dexios (rechter- , rechts) . Taalgebruik in de Septuaginta : dexios (rechts) . Taalgebruik in het N.T. : dexios (rechts) . .Hebr. jâmîn (rechterzijde, rechts) . Taalgebruik in Tenach : jâmîn (rechterzijde, rechts) . L. dexter . Fr. droit . Ned. rechts . E. right . D. rechter .

- diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen) . diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen) . Taalgebruik in de Septuaginta : diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen) . LXX (27) . NT (1) Lc 9,33 .

                                                         
            Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
                                                       
act. ind. aor. 3de pers. enk. diechôrisen    (1) Gn 1,4 . (2) Gn 1,7 . (3) Gn 30,40 .                           (4) 2 Kr 25,10.                    
                                                       
pass. ind. aor. 3de pers. mv. diechôristhèsan         (1) Gn 13,11                 (2) 2 S 1,23 .                            
                                                         

                                                                   
              Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
                                                                 
                        (5) Sir 33,11                                        
                                                                 
                        (3) Sir 33,8 .                                          
                                                                   

act. ind. aor. 3de pers. enk. diechôrisen (hij maakte een scheiding) . LXX (5) : (1) Gn 1,4 . (2) Gn 1,7 . (3) Gn 30,40 . (4) 2 Kr 25,10. (5) Sir 33,11 .
pass. ind. aor. 3de pers. mv. diechôristhèsan (zij werden gescheiden) van het werkw. diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen) . < dia - chôra (plaats) . LXX (3) : (1) Gn 13,11 . (2) 2 S 1,23 . (3) Sir 33,8 .

           
  Gn 1,4   act. ind. aor. 3de pers. enk. diechôrisen   diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen)   waw. consect. + werkw.vorm act. hifil imperf. (jaqtil) 3de pers. enk. wajjabhëdel (en hij maakte een scheiding)  bâdal (afscheiden, verdelen)  
  Gn 1,7   act. ind. aor. 3de pers. enk. diechôrisen diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen)    waw. consect. + werkw.vorm act. hifil imperf. (jaqtil) 3de pers. enk. wajjabhëdel (en hij maakte een scheiding)  bâdal (afscheiden, verdelen)  
  Gn 13,11 pass. ind. aor. 3de pers. mv. diechôristhèsan diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen) nifal imperf. 3de pers. mv. wajjiphphârëdû (en zij werden gescheiden) pârad (uitspreiden, scheiden) .
  1 Kr 23,13   act. ind. aor. 3de pers. enk. diechôrisen diachôrizô (uiteenplaatsen , zich verwijderen)    waw. consect. + werkw.vorm act. hifil imperf. (jaqtil) 3de pers. enk. wajjabhëdel   bâdal (afscheiden, verdelen)  
           
           
           

- diastellô (uiteenhalen, scheiden, bepalen) . diastellô (uiteenhalen, scheiden, bepalen) . Taalgebruik in de Septuaginta : diastellô (uiteenhalen, scheiden, bepalen) .
pass. ind. aor. 3de pers. enk. diestalè (hij werd uiteengestuurd, hij werd afgezonderd) van het werkw. diastellô (uiteenhalen, scheiden, bepalen) . Taalgebruik in de Septuaginta : diastellô (uiteenhalen, scheiden, bepalen) . Slechts in 1 Kr 23,13 .

- diathèkè (verbond) . diathèkè (verbond) . Taalgebruik in de Septuaginta : diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) . Fr. alliance . E. covenant . Ned. verbond . D. Bund . Hebr. bërîth (verbond) . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) .

- didômi (geven) . didômi (geven) . Taalgebruik in de Septuaginta : didômi (geven) . Taalgebruik in het N.T. : didômi (geven) . Hebr. nâthan (geven) . Taalgebruik in Tenach : nâthan (geven) . Lat. dare / donare - donum : geven - gave , gift . Fr. donner - don : geven - gave . D. geben . E. to give .
-- act. ind. fut. 3de pers. enk. dôsei (hij zal geven) . Bijbel (124) . Pentateuch (29) . Dt (12) .