Tenakh TAALGEBRUIK L

- prefix voorzetsel לְ = lë + suffix persoonl. voornaamw. -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm .
- STARTPAGINA -- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : - Arabisch , allochtonen , Aramees , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering , Grieks , Hebreeuws ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , Latijn , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen .

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

- prefix voorzetsel לְ = lë (voor, aan- + suffix persoonl. voornaamw.)

- לִי = lî (voor mij) < prefix voorzetsel לְ = lë (voor, aan- + suffix persoonl. voornaamw . Taalgebruik in Tenakh : prefix voorzetsel לְ = lë + suffix persoonl. voornaamw. . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , jod = 10 ; totaal : 22 (2 X 11) of 40 (2³ X 5) . Structuur : 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 4 . Taalgebruik in Jesaja : lî (voor mij) . Tenakh (681) . Pentateuch (157) . Js (37) . Js 1-39 (15) . Js 40-55 (19) . Js 56-66 (3) . Js 1 (2) : (1) Js 1,11 . (2) Js 1,13 . Js 49 (4) : (1) Js 49,3 . (2) Js 49,6 . (3) Js 49,20 . (4) Js 49,21 .

- l-kh ( לָךְ = lâkh of לְךָ = lëhkâ = aan jou) < voorzetsel lë = suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. לֵךְ = lekh (ga) . Zie hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenach : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 1S lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 3 - 2 . Tenakh (827 . Pentateuch (276) . Eerdere Profeten (188) . Latere Profeten (147) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (186) . Dt (121) . (1) Dt 17,2 . (2) Dt 17,4 . (3) Dt 17,9 . (4) Dt 17,10 . (5) Dt 17,12 . (6) Dt 17,11 . (7) Dt 17,14 .

lëkhâ (voor jou) . Voorzetsel lë + persoonlijk voornaamwoord suffix tweede persoon mannelijk enkelvoud -khâ . l-k . Tenakh (827) . Pentateuch (276) . Eerdere Profeten (188) . Latere Profeten (147) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (186) . Ps (53) . Ps 114 (1) : Ps 114,5 .

- לָהֶם = lâhèm (aan hen) < prefix voorzetsel lë + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . Zie : Taalgebruik in Tenakh : prefix voorzetsel לְ = lë + suffix persoonl. voornaamw. . Tenakh (580) . Pentateuch (151) . Eerdere Profeten (133) . Latere Profeten (126) . 12 Kleine Profeten (29) . Geschriften (141) . Gn (35) . Gn 19 (1) : Gn 19,3 . Dt (34) . Dt 29 (1) : Dt 29,25 . Re (41) . Re 2 (5) : (1) Re 2,12 . (2) Re 2,15 . (3) Re 2,17 . (4) Re 2,18 . (5) Re 2,19 .

- = lâkhèm (aan jullie) < prefix voorzetsel lë + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mv. . Tenakh (423) .

- לָנו = lânû (voor ons) < prefix voorzetsel lë + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. mv. . Tenakh (219) . Pentateuch (61) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (33) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (56) . Re (12) : (1) Re 1,1 . (2) Re 6,13 . (3) Re 8,1 . (4) Re 10,15 . (5) Re 11,6 . (6) Re 11,8 . (7) Re 14,15 . (8) Re 15,10 . (9) Re 15,11 . (10) Re 16,25 . (11) Re 18,19 . (12) Re 20,18 .

- לוֹ = lô (voor hem) < prefix voorzetsel lë + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Tenakh (1044) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (323) . Latere Profeten (98) . 12 Kleine Profeten (40) . Geschriften (267) . Gn (121) . Gn 21 (3) : (1) Gn 21,3 . (2) Gn 21,5 . (3) Gn 21,21 . Js (40) . Js 49 (1) : Js 49,5 .


- l-kh (lâkh of lëhkâ = aan jou) < voorzetsel lë = suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. OF act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. lekh (ga) . Zie hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenach : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 1S lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 3 - 2 . Tenakh (827 . Pentateuch (276) . Eerdere Profeten (188) . Latere Profeten (147) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (186) . Dt (121) . (1) Dt 17,2 . (2) Dt 17,4 . (3) Dt 17,9 . (4) Dt 17,10 . (5) Dt 17,12 . (6) Dt 17,11 . (7) Dt 17,14 .

lâbhasj (kleden, zich kleden) . lëbhusj (= lëbhûsj = malëbusj) : kleed , gewaad . Verwijzing : lâbhasj (kleden, zich kleden) , zie Bar 5,1 . In dertien verzen in de bijbel . Zie website http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/index.htm .


- lajelâh (nacht) . לָיְלָה = lajëlâh (nacht) . Taalgebruik in Tenakh : lajëlâh (nacht) . De getalswaarde is : lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 . Totaal : 39 (26 + 13 OF 3 X 13) of 75 (3 X 25) . Structuur : 3 - 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (82) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (16) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (26) . Gn (5) : (1) Gn 1,5 . (2) Gn 7,4 . (3) Gn 7,12 . (4) Gn 14,15 . (5) Gn 31,39 . Ex (6) : (1) Ex 12,30 . (2) Ex 12,31 . (3) Ex 13,22 . (4) Ex 24,18 . (5) Ex 34,28 . (6) Ex 40,38 .

- הַלָּיְלָה = hallâjëlâh (de nacht) < prefix bepaald lidw. ha + לָיְלָה = lajëlâh (nacht) . Taalgebruik in Tenakh : lajëlâh (nacht) . De getalswaarde van lajëlâh (nacht) is : lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 . Totaal : 39 (26 + 13 OF 3 X 13) of 75 (3 X 25) . Structuur : 3 - 1 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (54) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (22) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (9) . Pentateuch (19) : (1) Gn 1,14 . (2) Gn 1,16 . (3) Gn 19,5 . (4) Gn 19,34 . (5) Gn 20,3 . (6) Gn 30,15 . (7) Gn 31,24 . (8) Gn 46,2 . (9) Ex 10,13 . (10) Ex 11,4 . (11) Ex 12,29 . (12) Ex 12,42 . (13) Ex 14,20 . (14) Ex 14,21 . (15) Lv 6,2 . (16) Nu 11,32 . (17) Nu 22,8 . (18) Nu 22,19 . (19) Dt 9,25 .
- Grieks : nux (nacht) . Taalgebruik in de Septuaginta : nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) .
- Ned. : nacht . Arabisch : ليلة = nacht (laila) . Taalgebruik in de Qoran : nacht (laila) . D. : Nacht . E. : night . Fr. : nuit . Gr. : νυξ = nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) . לָיְלָה = lajëlâh (nacht) . Taalgebruik in Tenakh : lajëlâh (nacht) . Lat. : nox .


- lqsj (piel : napluk houden) . lâqasj (piël : napluk houden) . Taalgebruik in Tenakh : lqsj (piel : napluk houden) .


- lâcham (strijden) . לָחַם = lâcham (strijden) . Taalgebruik in Tenakh : lâcham (strijden) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 78 (2 X 3 X 13) . lamed en mem = 25 of 70 . Met chet erbij : 70 + 8 = 78 . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 .
-- act. nifal imperf. 3de pers. mann. enk. wajjillâhèm (en hij streed) van het werkw. lâcham (strijden) . Taalgebruik in Tenakh : lâcham (strijden) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 78 (2 X 3 X 13) . Tenakh (20) . Pentateuch (3) : (1) Ex 17,8 . (2) Nu 21,1 . (3) Nu 21,23 . In Ex 17,8-16 4X 'l-ch-m' (strijd-en) : (1) Ex 17,8 : wajjillâhèm (en hij streed) . (2) Ex 17,9 : hillâchêm (strijd) . (3) Ex 17,10 : lêhillâchem (om te strijden) . (4) Ex 17,16 : milëchâmâh (strijd, oorlog) . In Ex 17,8-18 komt 4X voor : Jozua , JHWH , strijden en zeggen . In Ex 17,8 kwam Amalek en streed met Israël . In de overige 3 verzen in Ex 17,8-16 met 'l-ch-m' (strijd-en) gaat het over een strijd met Amalek : ba`ämâleq (tegen Amalek) .
- act. nifal perfect. 3de pers. mv. nilëchämû (zij voerden oorlog) van het werkw. Tenakh (5) : (1) Re 5,19 . (2) Re 5,20 . (3) Re 11,5 . (4) 1 Kr 10,1 . (5) 2 Kr 17,10 .
- act. nifal imperf. 3de pers. mann. mv. וַיִּלָּחֲמוּ = wajjillâhämû (en zij streden) van het werkw. לָחַם = lâcham (strijden) . Taalgebruik in Tenakh : lâcham (strijden) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 78 (2 X 3 X 13) . lamed en mem = 25 of 70 . Met chet erbij : 70 + 8 = 78 . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (15) : (1) Joz 10,5 . (2) Joz 10,34 . (3) Joz 10,36 . (4) Joz 19,47 . (5) Joz 24,8 . (6) Joz 24,11 . (7) Re 1,5 . (8) Re 1,8 . (9) Re 11,4 . (10) 1 S 4,10 . (11) 1 S 12,9 . (12) 2 S 10,17 . (13) 2 S 11,17 . (14) 2 S 21,15 . (15) 1 Kr 19,17 .
-- lë + act. inf. construct. nifal lêhillâchem (om te strijden) van het werkw. lâcham (strijden) . Taalgebruik in Tenakh : lâcham (strijden) . Tenakh (41) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (7) . Pentateuch (5) : (1) Ex 17,10 . (2) Nu 22,11 . (3) Dt 20,4 . (4) Dt 20,10 . (5) Dt 20,19 . Re (11) : (1) Re 1,1 . (2) Re 1,9 . (3) Re 8,1 . (4) Re 10,9 . (5) Re 10,18 . (6) Re 11,9 . (7) Re 11,12 . (8) Re 11,27 . (9) Re 11,32 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,3 .
--- wajjillâhèm (en hij streed) `im jishërâ´el (Israël) . Tenakh (2) : (1) Ex 17,8 . (2) Re 11,20 .
-- In Ex 17,8-16 4X 'l-ch-m' (strijd-en) : (1) Ex 17,8 : wajjillâhèm (en hij streed) . (2) Ex 17,9 : hillâchêm (strijd) . (3) Ex 17,10 : lêhillâchem (om te strijden) . (4) Ex 17,16 : milëchâmâh (strijd, oorlog) . In Ex 17,8-18 komt 4X voor : Jozua , JHWH , strijden en zeggen .
--- In Ex 17,8 kwam Amalek en streed met Israël . In de overige 3 verzen in Ex 17,8-16 met 'l-ch-m' (strijd-en) gaat het over een strijd met Amalek : ba`ämâleq (tegen Amalek) .


- lkhen (daarom) . lâkhen (daarom) . Taalgebruik in Tenakh : lkhen (daarom) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 , nun = 14 of 50 ; totaal : 37 OF 100 (2² X 5²) . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (192) .
- lâkhen lo´(daarom niet) . Tenakh (3) : (1) Nu 20,12 . (2) Re 10,13 . (3) Mi 2,5 .

- lma`an (omwille van) . lëma`an (omwille van) . Taalgebruik in Tenakh : lëma`an (omwille van) .
- lëma`an dâwid (omwille van David) . Tenakh (5) : (1) 1 K 11,12 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,34 . (4) 1 K 15,4 . (5) 2 K 8,19 .
- lëma`an `abhëdî dâwid (omwille van mijn dienaar David) . Tenakh (1) : 1 K 11,32 .


- lmad (leren, onderrichten) . לָמַד = lâmad (leren, onderrichten) . Taalgebruik in Tenakh : lmad (leren, onderrichten) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 ; mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37) . Structuur : 3 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 .

- לְלַמֵּד = lëlammed (om te onderrichten) < prefix voorzetsel lë + piël infin. absol. van het werkw. לָמַד = lâmad (leren, onderrichten) . Taalgebruik in Tenakh : lâmad (leren, onderrichten) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 ; mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37) . Structuur : 3 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (5) : (1) Dt 4,14 . (2) Dt 6,1 . (3) 2 S 1,18 . (4) Ps 60,1 . (5) 2 Kr 17,7 .
- וּלְלַמֵּד = ûlëlammed (en om te onderrichten) < prefix voegwoord wë -> û + prefix voorzetsel lë + piël infin. absol. .

- תַלְמִיד = talëmîd (leerling) . Zie het werkw. לָמַד = lâmad (leren, onderrichten) . Taalgebruik in Tenakh : lâmad (leren, onderrichten) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 ; mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37) . Structuur : 3 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : 1 Kr 25,8 .


- לָמָּה = lâmmâh (waarom)

- lâmmâh (waarom) . לָמָּה = lâmmâh (waarom) < prefix voorzetsel lë + vragend voornaamw. mâh (wat) . Taalgebruik in Tenakh : lâmmâh (waarom) . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 3 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (140) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (16) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (42) . Gn (17) . De vraag waarom wordt het eerst gesteld in Gn 4,6 .
- Ned. : waarom (om wat) . D. : war-um . Fr. : pour-quoi . E. : wherefore . Gr. : ἱνα τι = hina tí (om wat - waarom) . Hebr. . לָמָּה = lâmmâh (waarom) < prefix voorzetsel lë + vragend voornaamw. mâh (wat) . Taalgebruik in Tenakh : lâmmâh (waarom) . Lat. : quare (ablatief qua re : om welke zaak, waarom) .

Gr. ti , zie voornaamwoord tis . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Lat. quare . Fr. pourquoi . D. warum . E. wherefore . Tenakh (140) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (16) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (42) . Js (4) : (1) Js 1,11 . (2) Js 40,27 . (3) Js 55,2 . (4) Js 58,3 . (5) Js 63,17 .
- lat. quare (ablatief qua re : om welke zaak, waarom) . Bijbel (219) . Js (6) : (1) Js 3,15 . (2) Js 40,27 . (3) Js 55,2 . (4) Js 58,3 . (5) Js 63,2 . (6) Js 63,17 .
- lâmmâh lî (waarom voor mij) . Tenakh (3) : (1) Gn 27,46 . (2) Job 30,2 . (3) Js 1,11 .

- lappd (fakkel, vlam) לַפֶּיד = lappîd (fakkel, vlam) . Taalgebruik in Tenakh : lappîd (fakkel, vlam) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , pe = 17 of 80 , jod = 10 , daleth = 4 ; totaal : 43 OF 124 (2² X 31) . Structuur : 3 - 8 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 .
- וְלַפֶּיד + wëlappid (en een fakkel, vlam) < prefix verbindingswoord wë + לַפֶּיד = lappîd (fakkel, vlam) . Taalgebruik in Tenakh : lappîd (fakkel, vlam) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , pe = 17 of 80 , jod = 10 , daleth = 4 ; totaal : 43 OF 124 (2² X 31) . Structuur : 3 - 8 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . . Tenakh (1) : Gn 15,17 .


- לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen)

- lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Gr. lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take .

- act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. (jiqtal) jiqqach (hij nam) van het werkw. Tenakh (47) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (9) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (11) . Eerdere Profeten (9) : (1) 1 S 2,14 . (2) 1 S 2,15 . (3) 1 S 8,11 . (4) 1 S 8,13 . (5) 1 S 8,14 . (6) 1 S 8,16 . (7) 2 S 19,31 . (8) 2 S 24,22 . (9) 2 K 20,18 .

- וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19 . (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met wajjiqqach (en hij nam) . Lv (9) : (1) Lv 8,10 . (2) Lv 8,15 . (3) Lv 8,16 . (4) Lv 8,23 . (5) Lv 8,25 . (6) Lv 8,28 . (7) Lv 8,29 . (8) Lv 8,30 . (9) Lv 9,15 . 1 S (18) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 15,21 . (7) 1 S 16,13 . (8) 1 S 16,20 . (9) 1 S 17,40 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 17,51 . (12) 1 S 17,54 . (13) 1 S 17,57 . (14) 1 S 24,3 . (15) 1 S 25,35 . (16) 1 S 26,12 . (17) 1 S 30,20 . (18) 1 S 31,4 . Een vorm van לָקַח = lâqach in Tenakh (905) .

- וַיּקַּח לוֹ = wajjiqqach (en hij nam voor zich / hem) . Tenakh (7) : (1) Gn 4,19 . (2) Gn 15,10 . (3) Gn 30,37 . (4) Re 19,1 . (5) Job 2,8 . (6) 1 Kr 2,19 . (7) 2 Kr 11,18 .

- wajjiqqach sjëmû´el (en Samuel nam) . Tenakh (5) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 16,13 .

- act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. qach (neem) van het werkw. Tenakh (66) . Pentateuch (26) . Eerdere Profeten (18) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (4) . Gn (10) : (1) Gn 6,21 . (2) Gn 12,19 . (3) Gn 14,21 . (4) Gn 19,15 . (5) Gn 22,2 . (6) Gn 23,13 . (7) Gn 24,51 . (8) Gn 27,13 . (9) Gn 33,11 . (10) Gn 34,4 . qach nâ´ (neem dan) . Tenakh (8) : (1) Gn 22,2 . (2) Gn 33,11 . (3) 1 S 9,3 . (4) 1 S 17,17 . (5) 1 S 26,11 . (6) 2 K 5,15 . (7) Job 22,22 . (8) Jon 4,3 .


- לָוָה = lâwâh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij)

- lwh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) . לָוָה = lwh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) . Taalgebruik in Tenakh : lwh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 23 OF 41 . Structuur : 3 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 .

- pass. nifal imperf. 3de pers. mann. enk. = jillâwèh (hij zal zich hechten aan) van het werkw. לָוָה = lâwâh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) . Taalgebruik in Tenakh : lâwâh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 23 OF 41 . Structuur : 3 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Bijbel (1) : Gn 29,34 . Een vorm van לָוָה = lâwâh (qal: begeleiden; nifal: zich hechten aan, zich aansluiten bij) in Tenak (12) .

- leh (Lea) . le´âh (Lea) . Taalgebruik in Tenakh : leh (Lea) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , he = 5 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 3 - 1 - 5 . Tenakh (26) . Gn (26) . Gn 29 (6) : (1) Gn 29,16 . (2) Gn 29,17 . (3) Gn 29,23 . (4) Gn 29,25 . (5) Gn 29,31 . (6) Gn 29,32 . Gn 30 (11) : (1) Gn 30,9 . (2) Gn 30,10 . (3) Gn 30,11 . (4) Gn 30,12 . (5) Gn 30,13 . (6) Gn 30,14 . (7) Gn 30,16 . (8) Gn 30,17 . (9) Gn 30,18 . (10) Gn 30,19 . (11) Gn 30,20 . Gn 31 (1) : Gn 31,33 . Gn 33 (3) : (1) Gn 33,1 . (2) Gn 33,2 . (3) Gn 33,7 . Gn 34 (1) : Gn 34,1 . Gn 35 (2) : (1) Gn 35,23 . (2) Gn 35,26 . Gn 46 (1) : Gn 46,15 . Gn 49 (1) Gn 49,31 . In Rt 4,11 vinden we ûkhële´âh (en zoals Lea) . Lea is de oudste dochter van Laban , de zus van Rebekka . Jakob is de zoon van Rebekka en Izaak (zoon van Abraham) . Lea krijgt 6 zonen : Ruben , Simeon , Levi , Juda , Issakar , Zebulon en 1 dochter : Dina . De bijvrouw van Lea is Zilpa . Zij krijgt 2 zonen : Gad en Aser . In totaal zijn er bij Lea - Zilpa 8 zonen en 1 dochter . Wat zonen betreft , is de verhouding Lea (6) - Zilpa (2) tot Rachel (2) - Bilha (2) : 2/3 (8) en 1/3 (4) . Anders gezegd : Lea - Bilha heeft dubbel zoveel kinderen als Rachel - Bilha .


- lebh (hart) . לֵב = lebh (hart) . Taalgebruik in Tenakh : lebh (hart) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal : 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³) . Structuur : 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (188) . kardia (hart) . Taalgebruik in het NT : kardia (hart) . Taalgebruik in de LXX : kardia (hart) . Lat. cor , cordis . Fr. coeur . Ned. hart . E. heart . D. Herz . Arabisch : qalb (hart) . Taalgebruik in de Qoran : qalb (hart) . In qlb zit het Hebr. lb . Tenakh (194) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (23) . Latere Profeten (37) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (96) .
- libbî (mijn hart) < zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. enk. . Tenakh (74) . Pentateuch (2) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (10) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (58) . Eerdere Profeten (3) : (1) Re 5,9 . (2) 1 S 2,1 . (3) 2 K 5,26 . Een vorm van kardia (hart) in de LXX (963) , in het NT (156) , in Hnd (20) .
- bëlibbî (in mijn hart) < prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. enk. . Pr (5) : (1) Pr 2,1 . (2) Pr 2,3 . (3) Pr 2,15 . (4) Pr 3,17 . (5) Pr 3,18 .
- en tè(i) kardia(i) sou (in je hart) . NT (5) : (1) Mt 22,37 . (2) Hnd 5,4 . (3) Rom 10,6 . (4) Rom 10,8 . (5) Rom 10,9 . Hebr. (2) : (1) Js 47,10 (bhëlibbekh = in je hart ; suffix 2de pers. vr. enk.) . (2) Spr 2,10 (bhëlibbèkhâ = in je hart ; suffix 2de pers. mann. enk.) . `al lëbhâbhëkhâ (op je hart) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,6 . (2) Ez 38,10 . bilëbhâbhëkhâ / bilëbhâbhèkhâ (in je hart) . Tenakh (17) : (1) Lv 19,17 . (2) Dt 7,17 . (3) Dt 8,2 . (4) Dt 8,17 . (5) Dt 9,4 . (6) Dt 18,21 . (7) 1 S 9,19 . (8) 1 S 14,7 . (9) 2 S 7,3 . (10) Js 14,13 . (11) Js 49,21 . (12) Jr 13,22 . (13) Ez 3,10 . (14) Spr 6,25 . (15) Job 10,13 . (16) Job 22,22 . (17) 1 Kr 17,2 .
- lebhabh / lëbhabh (hart) . Zie : lebh (hart) . Taalgebruik in Tenakh : lebh (hart) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17) . Structuur : 3 - 2 - 2 . Tenakh (42) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (6) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (24) .
- לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zie : לֵב = lebh (hart) . Taalgebruik in Tenakh : lebh (hart) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal : 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³) . Structuur : 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (7) . Dt (18) .
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is .

- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv. . Zie : לֵב = lebh (hart) . Taalgebruik in Tenakh : lebh (hart) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; totaal : 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³) . Structuur : 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (33) . Pentateuch () : (1) Nu 15,39 . (2) Dt 10,16 . (3) Dt 11,13 . (4) Dt 11,16 . (5) Dt 11,18 . (6) Dt 13,4 . (7) Dt 20,3 . (8) Dt 32,46 .

- bëkâl lebh (met een heel hart) . Tenakh (4) : (1) 2 K 23,3 . (2) Ps 119,2 . (3) Ps 119,69 . (4) Sef 3,14 .
- bëkhôl lëbhâbhëkhâ (met heel je hart) . Tenakh (6) : (1) Dt 4,29 . (2) Dt 6,5 . (3) Dt 10,12 . (4) Dt 26,16 . (5) Dt 30,2 . (6) Dt 30,10 .
- bëkhâl lëbhâbhô (met heel zijn hart) . Tenakh (6) : (1) 1 K 14,8 (verwijzing naar David tegenover Jerobeam) . (2) 2 K 10,31 (Jehu) . (3) 2 K 23,25 (Josia) . (4) 2 Kr 22,9 . (5) 2 Kr 31,21 . (6) 2 Kr 34,31 .
- ´èl lëbhâbhëkhâ (tot je hart) . Tenakh (2) : (1) Dt 4,39 . (2) Dt 30,1 .
- `al lëbhâbhëkhâ (op je hart) . Tenakh (2) : (1) Dt 6,6 . (2) Ez 38,10 .


- lèchèm (brood) . לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .
Grieks . αρτος = artos (brood) . Taalgebruik in de Septuaginta : artos (brood) . Taalgebruik in het NT : artos (brood) . Bijbel (32) . Een vorm van αρτος = artos (brood) in het OT (307) , in het NT (97) .
Lat. panis . Fr. pain . N. brood . D. Brot . E. bread . Aramees : לַחְמָא = lachëmâ´(brood) ; לְחֵימ = lëche(j)m ; לְחֵמ = lëchem . Arabisch : خُبز = chubz (brood) . Taalgebruik in de Qoran : chubz (brood) .


- lmkh (Lemech, Lamech) . לֶמֶך = lèmèkh (Lemech, Lamech) . Taalgebruik in Tenakh : lmkh (Lemech, Lamech) . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 90 ( 2 X 3² X 5) . Structuur : 3 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (9) : (1) Gn 4,18 . (2) Gn 4,19 . (3) Gn 4,23 . (4) Gn 5,25 . (5) Gn 5,26 . (6) Gn 5,28 . (7) Gn 5,30 . (8) Gn 5,31 . (9) 1 Kr 1,3 .

- lewî (Levi) . lewî (Levi) . Taalgebruik in Tenakh : lewî (Levi) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 28 (2² X 7) of 46 (2 X 23) . Structuur : 3 - 6 - 10 . Het getal 46 is gelijk aan 2 X 23 (of : aleph + taw , kaph + lamed , die samen een lemniscaat of een 8 vormen) . Gr. lewi (Levi) . Bijbel (75) . Tenakh (50) . Pentateuch (26) . Eerdere Profeten (5) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (14) . Gn (3) : Gn 29,34 . (2) Gn 34,30 . (3) Gn 46,11 . Ex (5) : (4) Ex 1,2 . (5) Ex 2,1 . (6) Ex 6,16 . (7) Ex 32,26 . (8) Ex 32,28 . Nu (15) : (9) Nu 1,49 . (10) Nu 3,6 . (11) Nu 3,15 . (12) Nu 3,17 . (13) Nu 4,2 . (14) Nu 16,1 . (15) Nu 16,7 . (16) Nu 16,8 . (17) Nu 16,10 . (18) Nu 16,18 . (19) Nu 17,18 . (20) Nu 17,23 . (21) Nu 18, 2 . (22) Nu 18, 21 . (22) Nu 26,58 . (23) Nu 26,58 . Dt (3) : (24) Dt 18,1 . (25) Dt 21,5 . (26) Dt 31,9 . Levi , vader van Qehat , de tweede zoon van Levi . Amran , de zoon van Qehat , de kleinzoon van Levi . Levi was de derde zoon van Lea en de derde zoon van Jakob .
- wëlewî (en Levi) < verbindingswoord wë + Tenakh (


5) : (1) Gn 34,25 . (2) Gn 35,23 . (3) Gn 49,5 . (4) Dt 27,12 . (5) 1 Kr 21,6 .

 


- lo´(niet) . לֹא = lo´(niet) . Taalgebruik in Tenakh : lo´(niet) . Taalgebruik in Jesaja : lo´(niet) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , aleph = 1 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . De getalswaarde van לֹא = lo´ is de helft van de getalswaarde van de schrijfwijze van aleph ; 13 - 26 of een verhouding van 1 - 2 . Tenakh (2767) . Pentateuch (801) . Eerdere Profeten (456) . Latere Profeten (611) . 12 Kleine Profeten (150) . Geschriften (749) . Structuur : 3 - 1 . De som van de elementen is telkens 4 . Ex (145) . Ex 1 (2) : (1) Ex 1,8 . (2) Ex 1,19 . Lv (174) . Ex 20 (13) : (1) Ex 20,3 . (2) Ex 20,4 . (3) Ex 20,5 . (4) Ex 20,7 . (5) Ex 20,10 . (6) Ex 20,13 . (7) Ex 20,14 . (8) Ex 20,15 . (9) Ex 20,16 . (10) Ex 20,17 . (11) Ex 20,23 . (12) Ex 20,25 . (13) Ex 20,26 . Lv 25 (16) : (1) Lv 25,4 . (2) Lv 25,5 . (3) Lv 25,11 . (4) Lv 25,20 . (5) Lv 25,23 . (6) Lv 25,26 . (7) Lv 25,28 . (8) Lv 25,30 . (9) Lv 25,34 . (10) Lv 25,37 . (11) Lv 25,39 . (12) Lv 25,42 . (13) Lv 25,43 . (14) Lv 25,46 . (15) Lv 25,53 . (16) Lv 25,54 . Dt (249) . Dt 6 (4) : (1) Dt 6,10 . (2) Dt 6,11 . (3) Dt 6,14 . (4) Dt 6,16 . Dt 15 (11) : (1) Dt 15,2 . (2) Dt 15,4 . (3) Dt 15,6 . (4) Dt 15,7 . (5) Dt 15,11 . (6) Dt 15,13 . (7) Dt 15,16 . (8) Dt 15,18 . (9) Dt 15,19 . (10) Dt 15,21 . (11) Dt 15,22 . Dt 29 (5) : (1) Dt 29,4 . (2) Dt 29,5 . (3) Dt 29,19 . (4) Dt 29,22 . (5) Dt 29,25 . Re (66) . Re 1 (9) : (1) Re 1,19 . (2) Re 1,21 . (3) Re 1,28 . (4) Re 1,29 . (5) Re 1,30 . (6) Re 1,31 . (7) Re 1,32 . (8) Re 1,33 . (9) Re 1,34 . 1 S (86) . 1 S 2 (4) : (1) 1 S 2,9 . (2) 1 S 2,12 . (3) 1 S 2,16 . (4) 1 S 2,33 . 190 verzen in de Psalmen . Kl (25) : (1) Kl 1,3 . (2) Kl 1,6 . (3) Kl 1,9 . (4) Kl 1,10 . (5) Kl 1,14 . (6) Kl 2,2 . (7) Kl 2,8 . (8) Kl 2,9 . (9) Kl 2,21 . (10) Kl 3,22 . (11) Kl 3,31 . (12) Kl 3,33 . (13) Kl 3,36 . (14) Kl 3,37 . (15) Kl 3,38 . (16) Kl 3,42 . (17) Kl 3,43 . (18) Kl 4,8 . (19) Kl 4,12 . (20) Kl 4,15 . (21) Kl 4,16 . (22) Kl 4,17 . (23) Kl 4,22 . (24) Kl 5,5 . (25) Kl 5,12 . wëlo´ (en niet) . Tenakh (1381) . Pentateuch (325) . Eerdere Profeten (278) . Latere Profeten (323) . 12 Kleine Profeten (90) . Geschriften (365) . Kl (8) : (1) Kl 2,1 . (2) Kl 2,14 . (3) Kl 2,17 . (4) Kl 2,22 . (5) Kl 3,2 . (6) Kl 3,7 . (7) Kl 3,49 . (8) Kl 4,6 . oude heis (niet iemand) . NT (3) : (1) Hnd 4,32 . (2) Rom 3,10 . (3) 1 Kor 6,5 . lo´ ´èhad . Tenakh (2) : (1) Ex 9,6 lo´ ... ´èhad. (2) Job 14,4 .

- וְלֹא = wëlo´ (en niet) . Tenakh (1381) . Pentateuch (325) . Eerdere Profeten (278) . Latere Profeten (323) . 12 Kleine Profeten (90) . Geschriften (365) . Lv (56) . Lv 25 (3) : (1) Lv 25,11 . (2) Lv 25,17 . (3) Lv 25,20 .
- Grieks . ou - ouk - ouch (niet) . Taalgebruik in het NT : ou - ouk - ouch (niet) . Taalgebruik in de LXX : ou - ouk - ouch (niet) .

- Lat. non of ne . Fr.non of ne... pas . E. no . D. nicht . Arabisch : la´ (niet) . Taalgebruik in de Koran : la´ (niet) .


- hlo (niet?) . הֲלֹא = hälo´ (niet?) . Taalgebruik in Tenakh : hlo (niet?) . Tenakh (125) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (38) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (54) .


- lt (Lot) . lôth (Lot) . Taalgebruik in Tenakh : lth (Lot) . Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , waw = 6 , tet = 9 ; totaal : 27 (3³) OF 45 (3² X 5) . Structuur : 3 - 6 - 9 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (24) .

- lûn (overnachten,vertoeven, verblijf houden) .
- mâlôn (nachtverblijf, logement) . NH. hotel .

- lwn / ljn (morren tegen) . לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) .

-
wajjillînû (en zij morden) . prefix wë (en) + werkwoordvorm act. hifil imperfect. 3de pers. mann. mv. van het werkw. lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Slechts in Ex 16,2 in Tenakh .

- וַיִּלֹּנוּ = wajjillonû (zij morden tegen) < prefix wë (en) + werkwoordvorm nifal imperfect. 3de pers. mann. mv. van het werkw. לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Tenakh (4) : (1) Ex 15,24 . (2) Nu 14,2 . (3) Nu 17,6 . (4) Joz 9,18 .
(1) Ex 15,24 (wajjillonû hâ`âm `al ; LXX : kai diegogguzen ho laos epi - en het volk morde tegen) .
(2) Nu 14,2 (wajjillonû `al ; LXX : kai diegogguzon epi : en zij morden tegen) .
(3) Nu 17,6 (wajjillonû kâl `ädath bënê jishërâ´el... `al (en de hele bijeenkomst van de zonen van Israël morde tegen ; LXX : kai egoggusan hoi huoi Israèl ... epi : en de zonen van Israël morden ... tegen) .
() Joz 3,1 (wajjâlinû : en zij kampeerden ; qal imperfectum derde persoon mannelijk meervoud) .
(4) Joz 9,18 (wajjillonû kâl `ädâh `al (en de hele bijeenkomst morde tegen ; LXX : kai egoggusan pasa hè sunagôgè epi : en de hele samenkomst morde tegen) .

- act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִם = mallînim (morrenden) van het werkw. לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Tenakh (2) : (1) Ex 16,8 . (2) Nu 17,20 . act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִים = mallînîm (morrenden) . Tenakh (1) : Nu 14,27 .
- Grieks . act. ind. praes. 3de pers. mv. γογγυζουσιν = gogguzousin (zij morren) van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Nu 14,27 . (2) Nu 17,20 . (3) Joh 6,61 .