Tenakh TAALGEBRUIK O

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

- `obadëjâh (Obadja) . `obadëjâh (Obadja) . Taalgebruik in Tenakh : `obadëjâh (Obadja) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 37 OF 91 (7 X 13) . Tenakh (6) . Gr. abdios (Obadja) . Taalgebruik in de Septuaginta : abdios (Obadja) . Een vorm van abdios (Obadja) in de bijbel in 9 verzen .


- `˘d (nog, weer, nogmaals) . `ôd (nog, weer, nogmaals) . Taalgebruik in Tenakh : `ôd (nog, weer, nogmaals) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 126 (2 X 3² X 7) . Structuur : 7 - 6 - 5 . Tenakh (367) . Js (38) . Js 1-39 (15) . Js 40-55 (14) . Js 56-66 (9) . Js 40-55 (14) : (1) Js 45,5 . (2) Js 45,6 . (3) Js 45,14 . (4) Js 45,18 . (5) Js 45,21 . (6) Js 45,22 . (7) Js 46,9 . (8) Js 47,8 . (9) Js 47,10 . (10) Js 49,20 . (11) Js 51,22 . (12) Js 52,1 . (13) Js 54,4 . (14) Js 54,9 .
- wë´e(j)n `ôd (en er is niet nog) . Tenakh (9) : (1) Spr 9,5 . (2) Js 45,5 . (3) Js 45,6 . (4) Js 45,14 . (5) Js 45,18 . (6) Js 45,21 . (7) Js 45,22 . (8) Js 46,9 . (9) Jl 2,27 .


- ´ohèl (tent, woning) . אֹהֶל = ´ohèl (tent, woning) . Taalgebruik in Tenakh : ´ohèl (tent, woning) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 1 - 5 - 3 . De som van de elementen is telkens 9 . Ned. tabernakel . L. tabernacula (hut, tent) , houten woning van tabula : hout . Tenakh (121) . Pentateuch (100) . Ex (27) . Ex 40 (9) : (1) Ex 40,2 . (2) Ex 40,6 . (3) Ex 40,7 . (4) Ex 40,12 . (5) Ex 40,29 . (6) Ex 40,30 . (7) Ex 40,32 . (8) Ex 40,34 . (9) Ex 40,35 . Eerdere Profeten (9) : (1) Joz 9,1 . (2) Joz 19,51 . (3) Re 4,17 . (4) 1 S 2,22 . (5) 1 K 2,28 . (6) 1 K 2,29 . (7) 1 K 2,30 . (8) 1 K 8,4 . (9) 2 K 7,8 .

- אֶל אֹהֶל מוֹעֵד = ´èl ´ohèl mô`ed (naar de tent van de samenkomst) . Bijbel (18) : (1) Ex 28,43 . (2) Ex 29,30 . (3) Ex 30,19 . (4) Ex 33,7 . (5) Ex 40,32 . (6) Ex 40,35 . (7) Lv 4,5 . (8) Lv 4,16 . (9) Lv 6,23 . (10) Lv 9,23 . (11) Lv 10,9 . (12) Lv 16,23 . (13) Nu 7,89 . (14) Nu 11,16 . (15) Nu 12,4 . (16) Nu 17,7 . (17) Nu 18,22 . (18) Nu 31,54 .
- ´èth ´ohèl mô`ed (tent van samenkomst) . Tenakh (5) : (1) Ex 29,44 . (2) Ex 30,26 . (3) Ex 40,34 . (4) Nu 8,15 . (5) Joz 18,1 .

-


- עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk)

- `ol / `˘l (juk) . עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk) . Taalgebruik in Tenakh : `ol / `˘l (juk) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 OF 100 . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 .
- עֻלִּי = `ullî (mijn juk) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 1ste pers. enk. . Zie het zelfst. naamw. עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk) . Taalgebruik in Tenakh : `ol / `ôl (juk) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 OF 100 . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 .
- עֻלּוֹ = `ullô (zijn juk) < juk) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Zie het zelfst. naamw. עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk) . Taalgebruik in Tenakh : `ol / `ôl (juk) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 OF 100 . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 .
- עֻלָּהּ = `ullâh (haar juk) < k) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. vr. enk. . Zie het zelfst. naamw. עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk) . Taalgebruik in Tenakh : `ol / `ôl (juk) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 OF 100 . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 .
- עֻלָּמ = `ullâm (hun juk) < k) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. mv. . Zie het zelfst. naamw. עֹל / עוֹל = `ol / `ôl (juk) . Taalgebruik in Tenakh : `ol / `ôl (juk) . Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 OF 100 . Structuur : 7 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 .


- `olâh (brandoffer, opgang) . `olâh (brandoffer, opgang) . Taalgebruik in Tenakh : `olâh (brandoffer, opgang) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 105 (3 X 5 X 7) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (158) . Pentateuch (53) .
- vr. mv. `olôth stat. construct. (brandoffers) . Tenakh (46) . Pentateuch (6) . Js (2) : (1) Js 1,11 . (2) Js 40,11 . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,22 . (2) Am 7,1 .
- bë`olôth (in brandoffers) < prefix voorzetsel bë + vr.mv. van het zelfst. naamw. `olâh (brandoffer, opgang) . Taalgebruik in Tenakh : `olâh (brandoffer, opgang) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 105 (3 X 5 X 7) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (1) : 1 S 15,22 .


- `ôlâm (eeuwigheid) . עוֹלָם = `ôlâm (eeuwigheid) . Taalgebruik in Tenakh : `ôlâm (eeuwigheid) . Getalwaarde : ajin : 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 47 of 146 (2 X 73) Structuur : 7 - 6 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (205) . Pentateuch (59) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (62) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (52) .

- הָעוֹלָם = hâ`ôlâm (het eeuwige) . Zie : עוֹלָם = `ôlâm (eeuwig) . Taalgebruik in Tenakh : `ôlâm (eeuwig) . Getalwaarde : ajin : 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 47 of 146 (2 X 73) Structuur : 7 - 6 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (10) .
-- lë`ôlâm (voor eeuwig) < prefix voorzetsel lë + mann. enk. `ôlâm (eeuwig) . Taalgebruik in Tenakh : `ôlâm (eeuwig) . Getalwaarde : ajin : 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 47 of 146 (2 X 73) . Tenakh (155) . Pentateuch (2) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (121) . Kl (2) : (1) Kl 3,31 . (2) Kl 5,19 . Een vorm van `ôlâm (eeuwig) in Kl (3) : (1) Kl 3,6 . (2) Kl 3,31 . (3) Kl 5,19 .


- עוֹף = `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren)

- `˘ph (gevogelte, gevleugelde dieren) . עוֹף = `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) . Taalgebruik in Tenakh : `˘ph (gevogelte, gevleugelde dieren) .
- וְעוֹף = wë`ôph (en gevogelte) < prefix voegwoord wë + zelfst. naamw. . Zie : עוֹף = `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) . Taalgebruik in Tenakh : `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) .

- עוף = `ûph (vliegen, fladderen, vervliegen) . Zie : עוֹף = `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) . Taalgebruik in Tenakh : `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) .
- act. pilel imperf. 3de pers. mann. enk. jussief יְעוֹפֵף = jë`ôfef (dat het vliege) van het werkw. עוף = `ûph (vliegen, fladderen, vervliegen) . Zie : עוֹף = `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) . Taalgebruik in Tenakh : `ôph (gevogelte, gevleugelde dieren) .


- werkw. אוֹר = ´ôr (doorboren, doorbreken van licht , schijnen) . Zie het zelfst. naamw. אוֹר = ´ôr (licht) .

- ´ôr (licht) . אוֹר = ´ôr (licht) . Taalgebruik in Tenakh : ´ôr (licht) . Getalwaarde : aleph = 1 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 207 (3³ X 23) . Structuur : 1 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Gr. fôs (licht) .Taalgebruik in het NT : fôs (licht) . Taalgebruik in de LXX : fôs (licht) . Een vorm van fôs (licht) in de bijbel (209) , het OT (146) , het NT (63) . Lat. : lux / lumen . Fr. : lumière . E. : light . D. : Licht . Arabisch : nûr (licht) . Taalgebruik in de Koran : nûr (licht) . Tenakh (55) . Pentateuch (3) . Eerdere Profeten (6) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (30) . Gn (2) : (1) Gn 1,3 . (2) Gn 1,4 . hâ´ôr (het licht) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. . Tenakh (6) : (1) Gn 1,4 . (2) Gn 1,18 . (3) Re 19,26 . (4) Pr 2,13 . (5) Pr 11,7 . (6) Neh 8,3 .

Ned. : licht . Arabisch : نور = nûr (licht) . Taalgebruik in de Qoran : nûr (licht) . D. : Licht . E. : light . Fr. : lumière . Grieks : φως = fôs (licht) .Taalgebruik in het NT : fôs (licht) . Hebreeuws : אוֹר = ´ôr (licht) . Taalgebruik in Tenakh : ´ôr (licht) . Lat. : lux / lumen .
Volgens Gn 1,3 werd het licht op de eerste dag geschapen . ´ôr (licht) begint met de letter aleph (1) .
Volgens Gn 1,4 maakte God een scheiding tussen het licht en de duisternis . Licht en duisternis vormen een dualiteit , elkaars tegenpool .
- chosjèkh (duisternis) . Taalgebruik in Tenakh : chosjèkh (duisternis) . Getalwaarde : chet = 8 , sjin = 21 of 300 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 40 (2³ X 5) OF 328 (2³ X 41) . Structuur : 8 - 3 - 2 . Tenakh (57) . Gr. skotos (duisternis) . Taalgebruik in het NT : skotos (duisternis) . Taalgebruik in de Septuaginta : skotos (duisternis) . Een vorm van skotos (duisternis) in de Septuaginta (120) , in het NT (30) . Lat. tenebrae . Fr. ténèbres . E. darkness . D. Finsternis . Gn (1) : Gn 39,9 . Een vorm van chosjèkh (duisternis) in Js (13) .
- vr. mv. ´ôroth (lichten) van het zelfst. naamw. Tenakh (1) : Js 28,19 .

- lë´ôr (tot licht)

- אוֹר = ´ôr (verlichten, helder zijn) . Zie het zelfst. naamw. אוֹר = ´ôr (licht) . Taalgebruik in Tenakh : ´ôr (licht) . Getalwaarde : aleph = 1 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 207 (3³ X 23) . Structuur : 1 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 .
- act. hifil jussief 3de pers. mann. enk. יָאֵר = jâ´er (moge hij verlichten) van het werkw. אוֹר = ´ôr (verlichten, helder zijn) . Zie het zelfst. naamw. אוֹר = ´ôr (licht) . Taalgebruik in Tenakh : ´ôr (licht) . Getalwaarde : aleph = 1 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 207 (3³ X 23) . Structuur : 1 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Nu 6,25 . (2) Ps 67,2 .

- Lemmelijn Bénédicte , Licht en duisternis . De weg van een bijbelse metafoor , in : Debel Hans , Verbonden door het boek . Bijbelse essays voor Paul Kevers , Averbode , 2011 , blz.19-41 .


- ┤˘th (teken, bewijs, wonder) . אוֹת = ´ôth (teken, bewijs, wonder) . Taalgebruik in Tenakh : ┤˘th (teken, bewijs, wonder) . Getalswaarde : aleph = 1 . waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 29 of 407 (11 X 37) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 .

- לְאוֹת = lë´ôth (tot teken, tot getuige) < prefix voorzetsel lë + zelfst. naamw. אוֹת = ´ôth (teken, bewijs, wonder) . Taalgebruik in Tenakh : ´ôth (teken, bewijs, wonder) . Getalswaarde : aleph = 1 . waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 29 of 407 (11 X 37) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (14) : (1) Gn 9,13 . (2) Gn 17,11 . (3) Ex 13,9 . (4) Ex 13,16 . (5) Nu 17,3 . (6) Nu 17,25 . (7) Dt 6,8 . (8) Dt 11,18 . (9) Dt 28,46 . (10) Js 19,20 . (11) Js 55,13 . (12) Ez 14,8 . (13) Ez 20,12 . (14) Ez 20,20 .


- `orèph (nek, hals) . `orèph qësjeh (hardnekkig, halsstarrig) .

- `âthënî´el (Otniël) . `âthënî´el (Otniël) . Taalgebruik in Tenakh : `âthënî´el (Otniël) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 , nun = 14 of 50 , jod = 10 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 75 (3 X 5²) OF 561 (3 X 11 X 17) . Strructuur : 7 - 4 - 5 - 1 - 3 . Tenakh (5) : (1) Joz 15,17 . (2) Re 1,13 . (3) Re 3,9 . (4) Re 3,11 . (5) 1 Kr 4,13 .